Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения общественных слушаний во время подготовки объектов группы Г к приватизации

Фонд государственного имущества
Порядок, Приказ от 03.05.2012 № 604
Утратил силу

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.05.2012

м. Київ

N 604

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 травня 2012 р. за N 737/21050

Про затвердження Порядку проведення громадських слухань під час підготовки об'єктів групи Г до приватизації

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України
від 2 квітня 2018 року N 473)

Відповідно до статті 184 Закону України "Про приватизацію державного майна"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення громадських слухань під час підготовки об'єктів групи Г до приватизації, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та оприлюднення його на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на уповноважену посадову особу Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 

ПОРЯДОК
проведення громадських слухань під час підготовки об'єктів групи Г до приватизації

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм врахування громадської думки під час підготовки об'єктів групи Г до приватизації.

1.2. Проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час підготовки об'єктів групи Г до приватизації здійснюється після опублікування переліку об'єктів групи Г, які підлягають приватизації у поточному році.

1.3. Фонд державного майна України (далі - Фонд) забезпечує:

оприлюднення переліків об'єктів групи Г, які підлягають приватизації, протягом тижня після їх затвердження шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Фонду (www.spfu.gov.ua);

розгляд та узагальнення пропозицій громадськості щодо підготовки об'єктів групи Г до приватизації;

оприлюднення протягом місяця результатів розгляду пропозицій громадськості під час підготовки об'єктів групи Г до приватизації.

1.4. Підставою для подання пропозицій громадськості є повідомлення про початок проведення громадських слухань, яке розміщується на офіційному веб-сайті Фонду. Повідомлення має містити інформацію про об'єкти групи Г, які підлягають приватизації, за формою, наведеною в додатку, строк, протягом якого можуть подаватися пропозиції, та електронну і поштову адресу Фонду для подання пропозицій.

II. Подання та розгляд пропозицій громадськості

2.1. Пропозиції громадськості направляються в письмовому вигляді або електронною поштою із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання громадянина на зазначену в публікації поштову адресу (адресу електронної пошти) та в зазначений у публікації строк і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства.

2.2. Пропозиції громадськості розглядаються Фондом у місячний строк.

2.3. Пропозиції, подані після встановленого Фондом строку проведення громадських слухань, залишаються без розгляду.

2.4. Результати розгляду пропозицій громадськості оприлюднюються на офіційному веб-сайті Фонду та розглядаються під час підготовки до приватизації та формування Фондом переліку об'єктів групи Г, рішення про приватизацію та затвердження умов продажу яких приймає Кабінет Міністрів України в установленому ним порядку.

 

Начальник Управління взаємодії з
Верховною Радою України та
комунікаційного забезпечення

Т. Яцюк

 

Інформація про об'єкти групи Г, що підлягають приватизації

1. Повне та (за наявності) скорочене найменування підприємства

 

2. Місцезнаходження підприємства, телефон, факс, П. І. Б. керівника

 

3. Галузь, до якої належить підприємство

 

4. Форма власності
 

 

5. Пакет акцій, що залишається у державній власності

 

6. Основний вид (види) діяльності

 

7. Основні види продукції, послуг;
частка в загальному обсязі виробництва за останній рік

Продукція/послуги

Частка в обсязі

1.
2.
3.

 

8. Обсяги виробництва основної продукції, послуг за останні три роки

Продукція/послуги

Обсяг, тис. грн.

1.

 

2.

 

3.

 

9. Площа земельної ділянки, включаючи орендовані ділянки

га

10. Ступінь зносу основних фондів на дату останнього звітного періоду

%

11. Середньооблікова чисельність працюючих за останній звітний період,
з них персонал основної діяльності,
у тому числі робітники

осіб

осіб

осіб

12. Фінансові результати діяльності підприємства

Активи (на кінець звітного періоду), тис. грн.
Чисті активи, тис. грн.
Обсяги реалізації продукції/послуг,
тис. грн.
Частка експорту в обсягах реалізації.
Дохід, тис. грн.

Прибуток, тис. грн.

Рівень завантаженості виробничих потужностей, %

за ____ р.

 

за ____ р.

за ____ р.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

13. Потенціал розширення виробництва

 

14. Коротка історична довідка про підприємство з часу його виникнення

 

15. Додаткова інформація про підприємство

Основні постачальники сировини
Основні споживачі
Основні конкуренти підприємства

____________

Опрос