Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об условиях оплаты труда работников Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте, ее территориальных органов - управлений в Автономной Республике Крым, областях, гг. Киеве и Севастополе, районах, не являющихся государственными служащими

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 18.04.2012 № 219
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.04.2012

м. Київ

N 219

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 травня 2012 р. за N 731/21044

Про умови оплати праці працівників Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, її територіальних органів - управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, які не є державними службовцями

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства інфраструктури України
від 17 червня 2013 року N 408
,
від 7 серпня 2014 року N 389

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 14 березня 2018 року N 120)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року N 10 "Про підвищення оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та з метою упорядкування умов оплати праці працівників Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, її територіальних органів - управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах (далі - територіальні органи), які не є державними службовцями,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Укртрансінспекції України, її територіальних органів, які не є державними службовцями, згідно з додатком 1;

схеми тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів та фахівців Укртрансінспекції України, її територіальних органів, які не є державними службовцями, згідно з додатками 2, 3.

2. Надати право Голові Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті та керівникам територіальних органів працівникам, які не є державними службовцями, в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, установлювати:

2.1 конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) згідно з затвердженими цим наказом схемами тарифних розрядів;

2.2 посадовий оклад заступника начальника відділу Укртрансінспекції України, її територіальних органів на 5 - 15 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного начальника відділу, визначеного схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;

2.3 надбавки працівникам:

2.3.1 у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

2.3.2 за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений " - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником організації;

2.3.3 за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

2.4 доплати працівникам:

2.4.1 у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам структурних підрозділів Укртрансінспекції України, її територіальних органів та їх заступникам;

2.4.2 у розмірі до 40 відсотків посадового окладу (годинної тарифної ставки) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

2.4.3 за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу;

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу.

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівника двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається Головою Укртрансінспекції України або керівником територіального органу. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

2.5 надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один(а) посадовий оклад (ставка заробітної плати, тарифна ставка) на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

2.6 установлювати посадові оклади (ставки заробітної плати, тарифні ставки) фахівцям, службовцям, робітникам структурних підрозділів і окремим працівникам Укртрансінспекції України, її територіальних органів, які не є державними службовцями, посади (професії) яких не передбачені цим наказом, у розмірах, установлених для аналогічних категорій працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних галузей;

3. Надати право Голові Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті та керівникам територіальних органів працівникам, які не є державними службовцями, затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

4. Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування і застосовується з 1 лютого 2012 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Д. В. Демидовича.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. В. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник керівника СПО,
заступник Голови ФПУ

Г. В. Осовий

Заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців на
національному рівні

В. Биковець

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Надрага

Заступник Міністра
фінансів України

С. Рибак

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Укртрансінспекції України, її територіальних органів, які не є державними службовцями

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

Примітки

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

Директор Департаменту
економіки та фінансів

О. М. Назаренко

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства інфраструктури України від 17.06.2013 р. N 408,
від 07.08.2014 р. N 389)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів Укртрансінспекції України, її територіальних органів, які не є державними службовцями

Посада

Тарифні розряди

1. Укртрансінспекція України (апарат)

Начальник відділу

9 - 13

Завідувач сектору

8 - 11

Старший державний інспектор з безпеки на наземному транспорті: автомобільному, міському електричному, залізничному та веденні дорожнього господарства

10 - 11

Державний інспектор з безпеки на наземному транспорті: автомобільному, міському електричному, залізничному та веденні дорожнього господарства

8 - 10

Старший державний інспектор

10 - 11

Державний інспектор

8 - 10

2. Територіальні органи Укртрансінспекції України

Начальник відділу

9 - 13

Завідувач сектору

8 - 11

Старший державний інспектор з безпеки на наземному транспорті: автомобільному, міському електричному, залізничному та веденні дорожнього господарства

10 - 11

Державний інспектор з безпеки на наземному транспорті: автомобільному, міському електричному, залізничному та веденні дорожнього господарства

8 - 10

Старший державний інспектор

10 - 11

Державний інспектор

8 - 10

 

Директор Департаменту
економіки та фінансів

О. М. Назаренко

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад професіоналів та фахівців Укртрансінспекції України, її територіальних органів, які не є державними службовцями

Посада

Тарифні розряди

1. Укртрансінспекція України (апарат)

Провідні професіонали та фахівці: економіст, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, інженер

8 - 10

Старший інспектор з кадрів

8 - 10

Професіонали та фахівці: економіст, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, інспектор з кадрів, інженер

6 - 9

2. Територіальні органи Укртрансінспекції України

Провідні професіонали та фахівці: економіст, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор

7 - 9

Старший інспектор з кадрів

7 - 9

Професіонали та фахівці: економіст, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, інспектор з кадрів, інженер

6 - 8

 

Директор Департаменту
економіки та фінансів

О. М. Назаренко

Опрос