Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Правила выдачи свидетельств авиационному персоналу в Украине

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 10.04.2012 № 207
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2012

м. Київ

N 207

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 травня 2012 р. за N 730/21043

Про затвердження Змін до Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні

Наказ втратив чинність з 1 січня 2020 року
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства транспорту України
 від 7 грудня 1998 року N 486
згідно з наказом Державної авіаційної служби України
 від 20 липня 2017 року N 565)

Відповідно до Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, та з метою приведення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність цивільної авіації України, у відповідність до стандартів Європейського Союзу та вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 07 грудня 1998 року N 486, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 грудня 1998 року за N 833/3273, що додаються.

2. Державній авіаційній службі України забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Доведення цього наказу до відома всіх зацікавлених установ, підприємств, організацій та авіаційних навчальних закладів.

2.3. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К.О.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. В. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Професійної спілки
авіапрацівників України

І. Д. Звінник

Перший заступник Міністра
освіти і науки, молоді та спорту

Є. М. Суліма

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

В. Коломієць

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі -
керівник апарату

В. П. Павленко

 

ЗМІНИ
до Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні

1. У розділі 2:

1.1. У пункті 2.1:

доповнити пункт після підпункту 2.1.1 новим підпунктом 2.1.2 такого змісту:

"2.1.2. Автожир - літальний апарат, важчий за повітря, що підтримується в польоті за рахунок взаємодії повітря з одним або декількома несучими гвинтами, які вільно обертаються навколо осей, що перебувають приблизно у вертикальному положенні.".

У зв'язку з цим підпункти 2.1.2 - 2.1.50 вважати відповідно підпунктами 2.1.3 - 2.1.51;

підпункт 2.1.33 викласти в такій редакції:

"2.1.33. Тип повітряного судна - всі повітряні судна такого самого основного проектування, включаючи всі модифікації, крім модифікацій, які виникають в результаті зміни в обслуговуванні, в льотних характеристиках або у доповненні льотного екіпажу".

1.2. Пункт 2.2 доповнити після абзацу п'ятнадцятого новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

"ЗПМ - злітно-посадковий майданчик.".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - п'ятдесятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - п'ятдесят першим.

2. У розділі 4:

2.1. У пункті 4.5 слово "професійну" виключити.

2.2. У пункті 4.22:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Строк дії медичного сертифіката встановлюється Спільними Авіаційними Вимогами JAR-FCL 1, 2, 3, 4 "Видача свідоцтв льотному екіпажу", які застосовуються в цивільній авіації України згідно з наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 27 березня 2006 року N 223 "Про застосування в цивільній авіації України Спільних Авіаційних Вимог JAR-FCL 1, 2, 3, 4 "Видача свідоцтв льотному екіпажу", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2006 року N 426/12300.";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Строк дії офіційного медичного висновку (для здійснення аматорської діяльності) встановлюється з дати його видачі і не перевищує 24 місяці.";

абзаци четвертий - п'ятнадцятий виключити.

2.3. У пункті 4.25 слова "стає недійсним" замінити словами "не є дійсним".

3. У розділі 5:

3.1. Підпункти 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3 підпункту 5.1.2 пункту 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1.2.1. Рейтинги про клас.

а) рейтинги про клас встановлюються для таких однопілотних ПС, для яких не вимагається рейтинг про тип:

всіх однодвигунних поршневих літаків (земля);

всіх однодвигунних поршневих літаків (море);

всіх планерів;

всіх мотопланерів;

однодвигунних турбогвинтових літаків кожного виробника або розробника (земля);

всіх багатодвигунних поршневих літаків (земля);

всіх багатодвигунних поршневих літаків (море);

всіх поршневих автожирів;

всіх мотодельтапланів (земля);

всіх мотодельтапланів (море);

всіх мотопарапланів;

всіх вільних аеростатів.

б) для переходу на інший тип чи модифікацію ПС, для яких не вимагається рейтинг про тип, в рамках одного рейтингу класу необхідна льотна ознайомлювальна підготовка з питань відмінностей.

5.1.2.2. Рейтинги про тип ПС установлюються для кожного типу ПС, клас яких не зазначено в підпункті 5.1.2.1 підпункту 5.1.2 пункту 5.1 цього розділу:

кожного типу багатопілотного літака;

кожного типу однопілотного багатодвигунного літака, оснащеного турбогвинтовим або турбореактивним двигуном;

кожного типу однопілотного однодвигунного літака, оснащеного турбореактивним двигуном;

кожного типу вертольотів.

5.1.2.3. Рейтинги про клас або про клас і тип ПС заносяться в додаткову тимчасову частину свідоцтва. У додаткову частину свідоцтва не може бути внесено більше ніж два рейтинги про допуск до польотів на відповідних типах ПС в різних класах.".

3.2. У пункті 5.2:

у підпункті 5.2.1.1 підпункту 5.2.1 слова та цифру "та 6 місяців" виключити;

у підпункті 5.2.1.3 підпункту 5.2.1 слова "медичному стандарту першого класу" замінити словами "вимогам до конкретного виду свідоцтва".

3.3. У пункті 5.3:

підпункт 5.3.1.4.3 підпункту 5.3.1.4 підпункту 5.3.1 доповнити словами "без наявності відповідного рейтингу";

підпункт 5.3.2.2 підпункту 5.3.2 виключити.

3.4. Підпункт 5.6.1.2.1 підпункту 5.6.1.2 підпункту 5.6.1 пункту 5.6 після слів "Кандидат повинен мати свідоцтво" доповнити словами "приватного пілота (літак/вертоліт) або".

3.5. У пункті 5.7:

підпункт 5.7.1.2.2 підпункту 5.7.1.2 підпункту 5.7.1 викласти в такий редакції:

"5.7.1.2.2. Кандидат на отримання рейтингу багатопілотного багатодвигунного ПС повинен налітати на багатопілотному багатодвигунному ПС не менш як:";

доповнити пункт після підпункту 5.7.1.2.2 підпункту 5.7.1.2 підпункту 5.7.1 новим підпунктом 5.7.1.2.3 такого змісту:

"5.7.1.2.3. Кандидат на отримання рейтингу однопілотного багатодвигунного ПС повинен налітати не менше ніж 2 години 30 хвилин з інструктором за умови нормальної експлуатації багатодвигунного ПС та не менше ніж 3 години 30 хвилин льотної підготовки з інструктором в змодельованій ситуації процедур відмови двигуна та асиметричних льотних технологій.";

підпункт 5.7.1.3.1 підпункту 5.7.1.3 підпункту 5.7.1 викласти в такій редакції:

"5.7.1.3.1. Кандидат повинен налітати кількість годин згідно з підпунктом 5.7.1.2.2 або підпунктом 5.7.1.2.3 підпункту 5.7.1.2 підпункту 5.7.1 пункту 5.7 цього розділу під час льотної підготовки на багатодвигунному ПС з подвійним керуванням під керівництвом пілота-інструктора. Пілот-інструктор забезпечує набуття кандидатом експлуатаційного досвіду на рівні вимог, що пред'являються до власника рейтингу про право польотів на багатодвигунному ПС, з таких галузей:

а) передполітна підготовка, включаючи використання керівництва з льотної експлуатації або еквівалентного йому документа та відповідних документів з обслуговування повітряного руху під час підготовки плану польотів у контрольованому та неконтрольованому повітряному просторі;

б) огляди та перевірки, використання контрольних переліків/аркушів перевірки перед рулінням та зльотом;

в) порядок дій та маневри при виконанні польотів за нормальних, особливих та аварійних умов, включаючи таке:

звичайний зліт та набирання висоти;

звичайний політ по колу та посадка;

розпізнавання наближення та виведення літака із звалювання;

відмова двигуна після зльоту;

посадка з одним двигуном, який не працює;

вихід на друге коло з двома двигунами, які працюють;

вихід на друге коло з одним двигуном, який не працює;

політ за маршрутом за умов ПВП;

політ за маршрутом за умов ППП (для баготопілотного ПС);

політ у зоні очікування;

заходження на посадку за приладами за встановленими мінімумами;

зліт і посадка під час бічного вітру;

політ за маршрутом з несиметричною тягою;";

підпункт 5.7.1.4.2 підпункту 5.7.1.4 підпункту 5.7.1 після слів "орієнтуючись виключно за приладами" доповнити словами "(для багатопілотного ПС)";

в абзаці другому підпункту 5.7.1.5 підпункту 5.7.1 слово "першого" замінити словом "другого".

3.6. У пункті 5.13:

підпункт 5.13.1.2 підпункту 5.13.1 доповнити абзацом такого змісту:

"Примітка. Підпункт "з" не застосовується в разі встановлення обмеження "без права польотів поза зоною аеродромного руху аеродрома/ЗПМ" з внесенням в додаткову частину свідоцтва, що визначено підпунктом 11.4.3.2 підпункту 11.4.3 пункту 11.4 розділу 11 цих Правил.";

підпункт 5.13.1.3.1 підпункту 5.13.1.3 підпункту 5.13.1 викласти в такий редакції:

"5.13.1.3.1. Кандидат повинен мати наліт не менше ніж 20 годин як пілот НПС, з яких 6 годин самостійних, за умови встановлення обмеження "без права польотів поза зоною аеродромного руху аеродрома/ЗПМ" з внесенням в додаткову частину свідоцтва, що визначено підпунктом 11.4.3.2 підпункту 11.4.3 пункту 11.4 розділу 11 цих Правил.

Обмеження скасовується або не застосовується після проходження додаткової підготовки за затвердженою програмою, в тому числі виконання не менше 2-х польотів за різними маршрутами загальною тривалістю 4 години.";

підпункт 5.13.1.4 підпункту 5.13.1 доповнити абзацом такого змісту:

"Примітка. Підпункт "є" не застосовується в разі встановлення обмеження "без права польотів поза зоною аеродромного руху аеродрома/ЗПМ" з внесенням в додаткову частину свідоцтва, що визначено підпунктом 11.4.3.2 підпункту 11.4.3 пункту 11.4 розділу 11 цих Правил.";

4. У пункті 11.4 розділу 11:

4.1. Абзац перший підпункту 11.4.2.1 підпункту 11.4.2 викласти в такій редакції:

"11.4.2.1. Про опановані класи однопілотних ПС.".

4.2. Абзац перший підпункту 11.4.2.4 підпункту 11.4.2 доповнити словами та цифрами ", клас яких не зазначено в підпункті 5.1.2.1 підпункту 5.1.2 пункту 5.1 розділу 5 цих Правил".

4.3. Підпункт 11.4.3.2 підпункту 11.4.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"без права польотів поза зоною аеродромного руху аеродрома/ЗПМ.".

5. У розділі 12:

5.1. Підпункт "ґ" підпункту 12.2.12.1 підпункту 12.2.12 пункту 12.2 доповнити реченням такого змісту: "У разі загублення свідоцтв приватного пілота, пілота планера, пілота вільного аеростата та пілота НПС вимоги підпунктів "б" і "в" цього підпункту не застосовуються.".

5.2. У пункті 12.3:

підпункт 12.3.3.1 підпункту 12.3.3 викласти в такій редакції:

"12.3.3.1. Власникам свідоцтва члена екіпажу ПС:

подати заяву про продовження строку дії свідоцтва члена екіпажу (додаток 19 до цих Правил);

представити результати сертифікаційної льотної та кваліфікаційної (професійної) перевірок;

представити чинний медичний сертифікат, відповідний даному свідоцтву;

власникам свідоцтв комерційних і транспортних пілотів, штурмана, бортінженера, бортрадиста, бортоператора, бортпровідника та льотчика-спостерігача - скласти іспити або відповідний комплексний іспит з теоретичних дисциплін;

власникам свідоцтв категорій пілотів, що вказані в підпункті 12.3.9 пункту 12.3 цього розділу, - представити документи, що підтверджують відповідність вимогам про самостійний наліт, а в разі невідповідності - скласти іспити або відповідний комплексний іспит з теоретичних дисциплін;

представити свідоцтво та стару тимчасову додаткову частину.";

підпункт 12.3.5 викласти в такій редакції:

"12.3.5. Встановлюється такий порядок початку строку дії свідоцтв:

12.3.5.1. Для свідоцтв комерційних і транспортних пілотів, штурмана, бортінженера, бортрадиста, бортоператора, бортпровідника, льотчика-спостерігача та персоналу служби руху - з дати видачі медичного сертифіката.

12.3.5.2. Для свідоцтв членів екіпажу, що вказані в підпункті 12.3.9 пункту 12.3 цього розділу, - з дати видачі додаткової тимчасової частини дії свідоцтва.

12.3.5.3. Для інших свідоцтв - з дати останнього іспиту з теоретичних дисциплін.".

 

Перший заступник Міністра
інфраструктури України

К. О. Єфименко

Опрос