Идет загрузка документа (138 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка доступа и присоединения к Единой газотранспортной системе Украины

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики
Порядок, Постановление от 19.04.2012 № 420
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

19.04.2012

м. Київ

N 420

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 травня 2012 р. за N 721/21034

Про затвердження Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України

(заголовок із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 31.01.2013 р. N 75)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 31 січня 2013 року N 75
,
від 26 грудня 2013 року N 1722

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 30 вересня 2015 року N 2494)

Відповідно до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", Указу Президента України від 23.11.2011 N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 31.01.2013 р. N 75)

2. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

Р. І. Кузьмін

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А. А. Максюта

 

ПОРЯДОК ДОСТУПУ ТА ПРИЄДНАННЯ ДО ЄДИНОЇ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

(заголовок Порядку із змінами, внесеними згідно з постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 31.01.2013 р. N 75)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про метрологію та метрологічну діяльність", "Про трубопровідний транспорт", "Про нафту і газ", "Про природні монополії", "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" та інших нормативно-правових актів.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з видобутку, транспортування, розподілу, зберігання та/або постачання природного газу, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, а також використовують природний газ як паливо або сировину (далі - суб'єкти ринку природного газу).

1.3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

власник газових мереж - юридична або фізична особа або фізична особа - підприємець, якій належать на праві власності або користування мережі газодобувного підприємства, газорозподільні або магістральні мережі та споруди на них;

(абзац другий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 31.01.2013 р. N 75)

вимірювання кількості газу - безперервна процедура визначення за допомогою вузлів обліку природного газу кількості газу, що проходить через поперечний перетин газопроводу;

виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати газу - нормативна кількість природного газу, яка витрачається на здійснення технологічних процесів при видобуванні, підготовці до передачі в ЄГТСУ, транспортуванні, розподілі та зберіганні (закачування, зберігання, відбір) природного газу в межах ЄГТСУ;

вільна пропускна потужність газопроводу або його ділянки - різниця між технічно можливою (оптимальною) пропускною потужністю ЄГТСУ чи її певної ділянки в певний період часу і законтрактованими на цей період обсягами транспортування природного газу всіма суб'єктами ринку природного газу;

вузол обліку природного газу (вузол обліку) - сукупність засобів вимірювальної техніки та допоміжних засобів, призначених для вимірювання, реєстрації результатів вимірювання та розрахунків об'єму природного газу, зведеного до стандартних умов;

дефіцит ресурсів природного газу (дефіцит) - від'ємна різниця між плановими та фактично поставленими обсягами природного газу, що виникла у постачальника протягом календарного місяця;

дисбаланс обсягів газу - обсяг газу, який визначається для окремого замовника послуги з транспортування чи розподілу газу як різниця між фактичними обсягами його передачі до ЄГТСУ та фактичними обсягами його відбору з ЄГТСУ;

доступ до Єдиної газотранспортної системи України - сукупність послуг, які необхідні суб'єктам ринку природного газу для здійснення своєї господарської діяльності, пов'язаної з використанням природного газу;

дублюючий вузол обліку - вузол обліку, призначений для здійснення контролю за обсягом природного газу, що обліковується комерційним вузлом обліку;

дублюючий ЗВТ - засіб вимірювальної техніки, призначений для контролю працездатності аналогічного ЗВТ, що входить до складу комерційного вузла обліку;

експертиза засобів вимірювальної техніки - комплекс заходів, які здійснюються з метою отримання даних щодо відповідності засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) метрологічним характеристикам та умовам їх монтажу і експлуатації, цілісності пломб, якими опломбовується ЗВТ, та відповідності маркування пломб;

заміщення - процес, пов'язаний з особливостями функціонування ЄГТСУ, при якому постачання природного газу здійснюється незалежно від наявності фізичної можливості транспортування природного газу від точки входу до точки його виходу. При цьому природний газ одного власника (походження) може використовуватись другим власником за умови надходження еквівалентного обсягу природного газу для цього власника в іншій точці входу в ЄГТСУ;

абзац чотирнадцятий пункту 1.3 виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, від 31.01.2013 р. N 75,
у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - сорок дев'ятий
 вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - сорок восьмим)

засіб вимірювальної техніки (ЗВТ) - технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики;

заява - викладене в письмовій формі звернення суб'єкта ринку природного газу (замовника), передане до Оператора Єдиної газотранспортної системи України (далі - Оператор), ГДП, ГТП (або ГП), що стосується надання замовнику послуг доступу або приєднання до ЄГТСУ, у тому числі або хоча б одна з таких послуг:

(абзац п'ятнадцятий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 31.01.2013 р. N 75)

включення до Переліку всіх суб'єктів ринку природного газу (їх об'єктів) та отримання ними права на використання інформації з Переліку;

транспортування природного газу МГ та/або МГДП;

розподіл природного газу ГРМ;

закачування природного газу до ПСГ, його зберігання та відбір з ПСГ;

приєднання об'єктів системи газоспоживання (газопостачання) замовника до магістральних або газорозподільних мереж;

(абзац двадцятий пункту 1.3 у редакції постанови Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 31.01.2013 р. N 75)

комерційний вузол обліку газу - вузол обліку, що застосовується для проведення комерційних розрахунків при здійсненні транспортування, розподілу та постачання природного газу;

комерційний облік газу - визначення в точці комерційного обліку газу обсягу переданого (прийнятого) газу для оформлення сторонами договору (технічної угоди), актів приймання-передачі (надання послуг, звітності) для проведення комерційних взаєморозрахунків;

комерційне балансування - заходи, пов'язані з документальним оформленням фактичного надходження та фактичного розподілу обсягів природного газу в МГ або ГРМ за звітний місяць відповідно до умов укладених договорів між суб'єктами ринку природного газу;

контрольний огляд вузла обліку - виконання комплексу робіт з метою візуального обстеження цілісності ЗВТ (корпусу, скла, кріплення, з'єднання тощо), цілісності встановлених пломб згідно з актом про пломбування та наявності відбитків їх тавр, зняття показів ЗВТ, а також з метою виявлення без використання спеціальних технічних засобів та/або часткового демонтажу будівельних конструкцій або оздоблювальних матеріалів самовільних підключень;

коректор об'єму газу - сукупність засобів вимірювальної техніки, яка вимірює тиск та температуру газу, що протікає у вимірювальному трубопроводі, і перетворює вихідні сигнали від лічильника газу та обчислює об'єм газу за стандартних умов;

лічильник газу - засіб вимірювальної техніки, який використовується для вимірювання, запам'ятовування та відображення об'єму газу, що проходить через нього;

межа балансової належності - точка поділу газових мереж між суміжними власниками газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання за ознаками права власності, господарського відання або користування;

(абзац двадцять сьомий пункту 1.3 у редакції постанови Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 31.01.2013 р. N 75
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 26.12.2013 р. N 1722)

Оператор - газотранспортне підприємство, на яке рішенням центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі покладено функції оперативно-диспетчерського управління з видобутку, транспортування, зберігання та розподілу природного газу з метою забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання споживачів України;

обчислювач об'єму газу - засіб вимірювальної техніки, який перетворює вихідні сигнали вимірювальної інформації від вимірювального перетворювача перепаду тиску на звужувальному пристрої та/або від вимірювального перетворювача об'єму газу за робочих умов (лічильника газу тощо), від вимірювальних перетворювачів тиску та температури газу, що протікає у вимірювальному трубопроводі, та обчислює об'єм газу за стандартних умов;

підключення до газових мереж - надання газотранспортним, або газорозподільним, або газодобувним підприємством послуги замовнику щодо фізичного підключення об'єктів системи газопостачання та/або споживання замовника до газових мереж згідно з установленим порядком;

плановий обсяг розподілу/постачання природного газу (планові обсяги газу) - обсяг газу, передбачений для передачі до ЄГТСУ (або відбору з ЄГТСУ) суб'єктом ринку природного газу відповідно до встановленого договором обсягу транспортування, зберігання, розподілу, постачання та/або споживання газу;

плановий розподіл постачання природного газу споживачам - документ, затверджений Оператором на основі планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу відповідно до інформації, що надійшла від постачальників, про обсяги газу, що виділяються постачальниками для споживачів на відповідний період згідно з умовами укладених договорів у межах наявних у постачальника ресурсів газу. Цей документ доводиться до ГП, ГТП і ГДП в установленому порядку;

плановий (розрахунковий) баланс надходження та розподілу природного газу - документ, розроблений Оператором на основі прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні, а також інформації, що надійшла від постачальників, про наявність у них ресурсів та прогнозні обсяги реалізації природного газу на відповідний місяць;

приєднання до газових мереж - надання газотранспортним або газорозподільним підприємством послуги замовнику з виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення можливості здійснення транспортування або розподілу необхідного обсягу природного газу до місця приєднання об'єкта замовника з дотриманням показників якості та надійності;

(абзац тридцять четвертий пункту 1.3 у редакції постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 31.01.2013 р. N 75)

природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ - корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває в газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 мм ртутного стовпа і температура - 20° C) і є товарною продукцією;

прогнозний річний баланс надходження та розподілу природного газу в Україні - розроблений Оператором та погоджений центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі документ, що містить показники річного планового обсягу джерел надходження природного газу до ЄГТСУ (обсяги імпортованого газу, газу власного видобутку та відбору газу з ПСГ) та його розподілення з ЄГТСУ (обсяги постачання газу споживачам України, обсяги закачування газу до ПСГ, обсяги транзиту газу територією України), який затверджується Кабінетом Міністрів України;

пропускна потужність газопроводу - максимально можливе перетікання обсягу газу за одиницю часу через перетин трубопроводу;

пункт входу газу до ЄГТСУ (далі - пункт входу) - пункт ЄГТСУ, який відповідно до законодавства обладнаний вузлом обліку газу, через який газ надходить до ЄГТСУ від газодобувних підприємств України, імпортерів газу та інших суб'єктів ринку природного газу (резидентів або нерезидентів), які замовляють послуги з транзиту газу територією України;

пункт виходу газу з ЄГТСУ (далі - пункт виходу) - пункт ЄГТСУ, який відповідно до законодавства обладнаний вузлом обліку газу, через який газ подається з ЄГТСУ до споживачів України та замовників послуг з транзиту газу;

пункт вимірювання витрати газу (ПВВГ) - об'єкт, призначений для вимірювання кількості газу на газопроводі під час його передачі-приймання, що складається з одного або декількох вимірювальних трубопроводів;

ресурс природного газу - документально підтверджений наявний у постачальника обсяг природного газу;

технічна перевірка вузла обліку - виконання комплексу робіт з метою визначення відповідності стану вузла обліку та/або окремих ЗВТ метрологічним характеристикам та умовам їх монтажу і експлуатації, які можуть здійснюватися як на місці встановлення вузла обліку (ЗВТ), так і в територіальних органах Держспоживінспекції;

технічні умови - документ, що визначає комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення приєднання та підключення об'єкта системи газопостачання (газоспоживання) замовника до газових мереж і містить вихідні дані для проектування зовнішнього та/або внутрішнього газопостачання;

(абзац сорок третій пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері енергетики, від 26.12.2013 р. N 1722)

точка вимірювання - місце встановлення комерційного (дублюючого) вузла обліку на певній ділянці газопроводу з метою вимірювання обсягу споживання/транспортування природного газу;

точка комерційного обліку газу - межа балансової належності, відносно якої за допомогою комерційного вузла обліку та/або інших регламентованих процедур, передбачених нормативними документами, визначаються та обліковуються значення обсягів споживання/транспортування природного газу за певний період;

абзац сорок шостий пункту 1.3 виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, від 31.01.2013 р. N 75,
у зв'язку з цим абзаци сорок сьомий, сорок восьмий
вважати відповідно абзацами сорок шостим, сорок сьомим)

фізичне балансування обсягів природного газу (фізичне балансування) - здійснення відповідних заходів, що впливають на співвідношення обсягів природного газу, які надійшли до ЄГТСУ, і обсягів газу, розподілених та поставлених споживачам, що забезпечують в ЄГТСУ тиск, який не загрожує безпеці та експлуатаційній ефективності системи;

місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих газових мережах газотранспортного або газорозподільного підприємства, від якого газорозподільне або газотранспортне підприємство забезпечує розвиток газових мереж з метою приєднання об'єктів газоспоживання замовника відповідної потужності;

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом сорок сьомим згідно з
постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики, від 31.01.2013 р. N 75)

місце приєднання (точка приєднання) - запроектована або існуюча межа балансової належності об'єктів системи газоспоживання замовника;

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом сорок восьмим згідно з 
постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики, від 31.01.2013 р. N 75)

стандартне приєднання - приєднання до діючих газових мереж газорозподільного підприємства об'єктів газоспоживання потужністю до 16 метрів кубічних на годину включно на відстань, що не перевищує 25 метрів для сільської і 10 метрів для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання;

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом сорок дев'ятим згідно з 
постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики, від 31.01.2013 р. N 75)

схема зовнішнього газопостачання стандартного приєднання - схема газопроводу від місця забезпечення потужності до місця приєднання об'єкта замовника з шафою вузла обліку з відображенням діаметра та довжини трубопроводу, способу прокладання трубопроводу (підземний/надземний), місця та способу розташування шафи вузла обліку, а також даних про типорозмір газового лічильника та інше технологічне обладнання;

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом п'ятдесятим згідно з 
постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики, від 31.01.2013 р. N 75)

зовнішнє газопостачання - газові мережі від місця забезпечення потужності до місця приєднання об'єкта або земельної ділянки замовника;

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом п'ятдесят першим згідно з 
постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики, від 31.01.2013 р. N 75
,
абзац п'ятдесят перший пункту 1.3 у редакції
постанови Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері енергетики, від 26.12.2013 р. N 1722)

внутрішнє газопостачання - газові мережі від місця приєднання об'єкта або земельної ділянки замовника до його газових приладів (пристроїв) включно або до системи газоспоживання третіх осіб (замовників, споживачів).

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом п'ятдесят другим згідно з 
постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики, від 31.01.2013 р. N 75,
у зв'язку з цим абзац сорок сьомий вважати абзацом п'ятдесят третім
,
абзац п'ятдесят другий пункту 1.3 у редакції
постанови Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері енергетики, від 26.12.2013 р. N 1722)

Інші терміни використовуються в цьому Порядку у значеннях, наведених в Законах України "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про метрологію та метрологічну діяльність", "Про трубопровідний транспорт", "Про нафту і газ", "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", "Про регулювання містобудівної діяльності".

1.4. Скорочення, що застосовуються в цьому Порядку, мають такі значення:

ВГ - власник природного газу;

ГДП - газодобувне підприємство;

ГВС - газовимірювальна станція;

ГЗП - газозберігаюче підприємство;

ГП - газорозподільне підприємство;

ГРМ - газорозподільна мережа;

ГРС - газорозподільна станція;

ГТП - газотранспортне підприємство;

ЄГТСУ - Єдина газотранспортна система України;

ЗВТ - засоби вимірювальної техніки;

МГ - магістральний газопровід (трубопровід);

МГДП - мережі газодобувного підприємства;

ПВВГ - пункт вимірювання витрат газу;

ПСГ - підземне сховище газу;

ФХП - фізико-хімічні показники газу.

1.5. Доступ суб'єктів ринку природного газу до ЄГТСУ здійснюється на принципах:

забезпечення надання однакових (рівних) прав доступу до ЄГТСУ всім суб'єктам ринку природного газу;

забезпечення надання послуг доступу виключно на договірних засадах;

забезпечення надання ГТП, ГП, ГДП та ГЗП послуг із закачування, зберігання, відбору, транспортування, розподілу природного газу належної якості;

забезпечення суб'єктами ринку природного газу своєчасної та повної оплати наданих послуг;

забезпечення Оператором обліку усіх суб'єктів ринку природного газу та об'єктів ЄГТСУ та надання їм відповідної інформації.

1.6. Доступ до ЄГТСУ передбачає:

облік Оператором усіх суб'єктів ринку природного газу та об'єктів ЄГТСУ шляхом їх включення/виключення до/з переліку суб'єктів та об'єктів ЄГТСУ (далі - Перелік);

транспортування природного газу МГ та/або МГДП;

розподіл природного газу ГРМ;

закачування природного газу до ПСГ, його зберігання та відбір з ПСГ.

абзац шостий пункту 1.6 виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, від 31.01.2013 р. N 75)

1.7. Абзац перший пункту 1.7 виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, від 31.01.2013 р. N 75,
у зв'язку з цим абзаци другий - шостий
вважати відповідно абзацами першим - п'ятим)

Суб'єкт ринку природного газу укладає відповідні договори з ГЗП, ГДП, ГТП та ГП (на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, на розподіл природного газу, на зберігання газу, інші види послуг, якщо такі є).

За відсутності достатньої вільної пропускної потужності МГ, та/або ГРМ, та/або мереж ГДП, вільного активного об'єму ПСГ для задоволення всіх заяв щодо транспортування, розподілу та зберігання газу пріоритет надається:

у першу чергу - суб'єктам ринку природного газу, які забезпечують потребу в газі населення, установ і організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, суб'єктам господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води), котелень промислових підприємств, які виробляють теплову енергію зазначеним споживачам;

у другу чергу - суб'єктам ринку природного газу, які замовляють послуги на більш тривалий строк порівняно з іншими суб'єктами ринку природного газу.

За інших рівних умов заяви задовольняються пропорційно заявленим обсягам газу.

II. Завдання, функції і права Оператора ЄГТСУ

2.1. Головним завданням Оператора ЄГТСУ є оперативно-диспетчерське управління ЄГТСУ шляхом балансування обсягами закачування, зберігання, відбору, транспортування та розподілу природного газу з метою забезпечення постачання природного газу споживачам України відповідно до укладених договорів та його транзиту територією України відповідно до умов міжнародних договорів та/або зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Оператор здійснює балансування обсягів природного газу та функції оперативно-диспетчерського управління газотранспортною системою з транспортування, зберігання та розподілу природного газу з метою здійснення відповідних заходів, що впливають на співвідношення обсягів природного газу, що надійшли до газотранспортної системи, і обсягів природного газу, розподілених та поставлених споживачам, що забезпечують у Єдиній газотранспортній системі України тиск, який не загрожує безпеці та експлуатаційній ефективності системи, забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання споживачів України.

2.2. Функції Оператора ЄГТСУ:

унесення до Переліку та актуалізація відповідної інформації по всіх об'єктах ЄГТСУ та суб'єктах ринку природного газу України (крім населення);

формування прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні;

формування місячного планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу;

формування планового розподілу природного газу споживачам;

здійснення балансування між обсягами надходження газу до ЄГТСУ (від ГДП, за міжнародними угодами, за зовнішньоекономічними контрактами та за рахунок відбору газу з ПСГ) та обсягами подачі газу з ЄГТСУ (реалізації газу споживачам України, транзиту територією України та закачування до ПСГ);

облік відбору газу з ПСГ, його закачування до ПСГ та залишків у ПСГ у розрізі власників природного газу згідно з укладеними договорами на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу;

обробка та аналіз оперативної інформації щодо надходження, транспортування, розподілу, постачання природного газу;

своєчасне забезпечення інформацією суб'єктів ринку природного газу про всі відхилення технологічних режимів роботи ЄГТСУ, вживання заходів щодо їх ліквідації;

забезпечення максимальної економічності, оптимальних режимів та надійності роботи ЄГТСУ при раціональному використанні потужностей підземних сховищ газу, лінійної частини газопроводів, компресорних станцій;

формування добових, декадних, місячних та квартальних показників планових обсягів постачання газу по споживачах України;

коригування протягом місяця планових обсягів постачання газу по споживачах України та по категоріях споживачів у розрізі регіонів, ГТП та ГП;

розробка оптимальних технологічних режимів роботи ЄГТСУ по транспортуванню газу квартальних, місячних та оперативних технологічних режимів роботи ЄГТСУ;

складання оперативного щодобового балансу потоків газу, що транспортується по ЄГТСУ;

збір, аналіз та узагальнення інформації про фактичне споживання газу споживачами України в розрізі постачальників газу на підставі даних ГТП, ГП та ГДП;

збір та зберігання актів копій приймання-передачі газу на ГВС, ГРС та ПВВГ;

забезпечення імпортерів природного газу необхідними документами для його митного оформлення;

диспетчерський контроль за припиненням (обмеженням) газопостачання споживачів;

диспетчерський контроль за транзитом територією України газу відповідно до обсягів згідно з умовами міжнародних договорів та/або зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

формування оперативних даних стосовно роботи і стану об'єктів ЄГТСУ;

формування планових та фактичних обсягів відбору та закачування газу з/до ПСГ (по кожному замовнику) з урахуванням оформлених актів приймання-передачі газу;

документальне оформлення руху газу замовників до ПСГ;

контроль і оперативно-диспетчерське керівництво планово-профілактичними та аварійно-відновлювальними роботами на об'єктах ЄГТСУ з урахуванням вимог охорони праці та техніки безпеки.

2.3. Формування прогнозного річного, місячного планового (розрахункового) балансів надходження та розподілу природного газу в Україні, планового розподілу постачання природного газу споживачам здійснюється у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі.

2.4. Оператор ЄГТСУ зобов'язаний:

2.4.1. Здійснювати координацію діяльності диспетчерських служб ГТП, ГДП та ГП щодо балансування обсягів транспортування газу споживачам України та його транзиту територією України.

2.4.2. Включати до Переліку необхідну інформацію щодо суб'єкта ринку природного газу за умови дотримання ним цього Порядку.

2.4.3. Здійснювати оформлення руху природного газу до ПСГ тих постачальників, які дотримуються вимог цього Порядку та умов укладених договорів з ГЗП.

2.4.4. Щороку у I та III кварталах оприлюднювати актуальний Перелік.

2.5. Оператор забезпечує включення до Переліку та актуалізацію відповідної інформації по всіх об'єктах ЄГТСУ та суб'єктах ринку природного газу України (крім населення).

Абзац другий пункту 2.5 виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, від 31.01.2013 р. N 75,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим)

Включення до Переліку здійснюється Оператором у 10-денний строк на підставі заяви від заявника або зведеної заяви ГП, ГТП чи ГДП за підписом керівника чи особи, яка виконує його обов'язки, після фактичного приєднання об'єкта до газових мереж.

(абзац другий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 31.01.2013 р. N 75)

2.6. Перелік повинен включати:

усі пункти входу та виходу до ЄГТСУ;

перелік ВГ та замовників, у тому числі ГТП, ГДП, ГП та постачальників, що здійснюють діяльність на ринку газу;

перелік усіх кінцевих споживачів, крім населення.

2.7. Для включення до Переліку суб'єкти ринку природного газу (крім споживачів) подають Оператору відповідну заяву.

Споживачі природного газу подають заяву про включення до Переліку через ГТП/ГП/ГДП, до мереж яких вони підключені. Після закінчення місяця подачі заяв ГТП/ГП/ГДП надають Оператору зведену заяву, яка формується на основі наданих їм заяв споживачів, для включення (актуалізації) останніх до Переліку.

Абзац третій пункту 2.7 виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, від 31.01.2013 р. N 75,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
вважати відповідно абзацами третім - п'ятим)

До заяви про включення до Переліку суб'єкти ринку природного газу (у тому числі споживачі) додають такі документи:

опис діяльності на ринку газу, місцезнаходження, банківські та податкові реквізити;

копії установчих документів.

(абзац п'ятий пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 31.01.2013 р. N 75)

2.8. Абзац перший пункту 2.8 виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, від 31.01.2013 р. N 75,
у зв'язку з цим абзаци другий - шостий
вважати відповідно абзацами першим - п'ятим)

Оператор має право виключити суб'єкта ринку природного газу із Переліку у таких випадках:

ненадання суб'єктом ринку природного газу повідомлення про зміни даних, що надавалися в заяві про включення до Переліку, протягом 10 робочих днів з дати виникнення таких змін;

(абзац другий пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 31.01.2013 р. N 75)

нездійснення протягом останнього року операцій на ринку природного газу.

(абзац третій пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 31.01.2013 р. N 75)

Про виключення суб'єкта ринку природного газу з Переліку Оператор повинен письмово повідомити цього суб'єкта та НКРЕ у тижневий строк з дати виключення.

Абзац п'ятий пункту 2.8 виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, від 31.01.2013 р. N 75)

2.9. Балансування обсягів природного газу в ЄГТСУ забезпечується:

фізичним балансуванням;

комерційним балансуванням;

заміщенням обсягів газу.

2.9.1. Фізичне балансування є комплексом технічних і технологічних заходів, які вживаються Оператором для утримання тиску газу в ЄГТСУ на рівні, необхідному для безпечного і ефективного транспортування та розподілу газу. Головною метою фізичного балансування є врівноваження кількості газу, що подається до ЄГТСУ та відбирається з ЄГТСУ, шляхом поточного керування роботою ЄГТСУ.

У разі виявлення незбалансованої кількості газу, переданого до ЄГТСУ або одержаного з ЄГТСУ, Оператор здійснює заходи, що мають на меті стабілізувати роботу ЄГТСУ, використовуючи такі інструменти:

регулювання об'єму надходження газу в ЄГТСУ (пунктах входу та/або виходу з ЄГТСУ);

регулювання об'єму природного газу, який зберігається у ПСГ.

2.9.2. Головною метою комерційного балансування є встановлення на підставі документально оформлених даних відповідності між фактичним надходженням і фактичним розподіленням газу за звітний місяць по кожному постачальнику газу.

Перевищення розподілення газу над його надходженням є негативним дисбалансом, а перевищення надходження газу над його розподіленням - позитивним дисбалансом.

Загальний облік дисбалансів проводить Оператор, який інформує постачальників та ГП про наявність дисбалансу за звітний місяць.

2.9.2.1. При позитивному дисбалансі постачальник (за винятком гарантованого постачальника), який не зберігає газ у ПСГ, зобов'язаний до 7 числа місяця, наступного за звітним, закачати газ до ПСГ в обсязі позитивного дисбалансу та документально оформити ці заходи з ГЗП або документально оформити заміщення газу з іншим постачальником та/або ВГ.

2.9.2.2. При негативному дисбалансі постачальник (за винятком гарантованого постачальника) зобов'язаний до 7 числа місяця, наступного за звітним, відібрати з ПСГ газ, який належить йому, у тому числі страховий запас, в обсязі, достатньому для покриття негативного дисбалансу, та документально оформити з ГЗП такий відбір або провести закупівлю газу в обсязі дисбалансу у ВГ та/або у постачальника, що має позитивний дисбаланс, і документально оформити таку закупівлю.

2.9.2.3. У разі невиконання постачальником, що має позитивний або негативний дисбаланс, вимог підпунктів 2.9.2.1 і 2.9.2.2 підпункту 2.9.2 пункту 2.9 цього розділу Оператор здійснює такі заходи:

при позитивному дисбалансі - проводить у звітному місяці закачування газу в обсязі дисбалансу та оформляє в односторонньому порядку закачування газу до ПСГ для постачальника, що має позитивний дисбаланс, в обсязі дисбалансу, у тому числі шляхом заміщення. При цьому постачальник здійснює розрахунки з ГЗП за закачування, зберігання та відбір газу з ПСГ на загальних умовах;

при негативному дисбалансі - здійснює відбір з ПСГ газу постачальника в обсязі дисбалансу та оформляє в односторонньому порядку передачу газу постачальнику в обсязі дисбалансу, у тому числі шляхом заміщення. При цьому постачальник має здійснити розрахунок з ГЗП за відбір газу з ПСГ на загальних умовах.

Якщо при негативному дисбалансі у постачальника відсутній газ у ПСГ або його ресурсу недостатньо для покриття негативного дисбалансу, частка обсягу газу, що перевищує плановий обсяг газу, є обсягом постачання газу гарантованим постачальником, на території здійснення ліцензованої діяльності якого знаходиться споживач постачальника. При цьому споживач зобов'язаний до 10-го числа місяця, наступного за розрахунковим, оформити з гарантованим постачальником усі необхідні документи, передбачені договором про постачання природного газу, та розрахуватися з ним за вищезазначені обсяги газу.

(абзац четвертий підпункту 2.9.2.3 підпункту 2.9.2 пункту 2.9
 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 31.01.2013 р. N 75)

2.9.3. Заміщення обсягів газу здійснюється в разі:

постачання споживачам України (крім населення) газу власного видобутку безпосередньо з родовищ промисловими газопроводами газодобувних підприємств (МГДП);

постачання населенню газу імпортованого походження;

комерційного балансування;

в інших випадках, передбачених законодавством.

2.9.4. Заміщення обсягів газу власного видобутку здійснюється в разі, якщо імпортований газ фізично не може бути протранспортований споживачам (крім населення).

2.9.5. Заміщення за рахунок обсягів імпортованого газу здійснюється в разі, якщо газ власного видобутку фізично не може бути протранспортований побутовим споживачам.

2.9.6. Незалежно від того, у яких пунктах входу до ЄГТСУ надходять обсяги газу суб'єкта ринку природного газу, газ суб'єкта ринку природного газу може бути протранспортований у будь-яке місце виходу з ЄГТСУ.

2.9.7. Заміщення обсягів газу при комерційному балансуванні здійснюється на умовах, визначених договорами на транспортування/розподіл/зберігання газу.

Такі процедури передбачають заміщення обсягів газу, який фізично транспортується ЄГТСУ та зберігається на користь окремого постачальника в ПСГ, у тому числі страхового запасу газу.

2.10. У випадку, коли споживачами замовника спожито в місяці поставки природного газу більше чи менше, ніж було планово заявлено замовником, останній зобов'язується після закінчення місяця поставки скоригувати обсяги відбору/закачування газу із/до ПСГ у бік збільшення чи зменшення шляхом оформлення актів відбору/закачування газу із/до ПСГ на об'єм газу, який відповідає фактичному надходженню і розподілу газу замовника (ці дії направлені на недопущення дисбалансу природного газу в місяці поставки).

III. Надання послуг з доступу до магістрального газопроводу (МГ) та мереж газодобувних підприємств (МГДП)

3.1. Транспортування газу здійснюється на підставі договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, умови якого мають відповідати Типовому договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затвердженому постановою НКРЕ від 22 вересня 2011 року N 1579, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2011 року за N 1154/19892.

3.2. Порядок укладання договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів (крім населення) визначається правилами користування природним газом для юридичних осіб, затвердженими НКРЕ.

3.3. Замовники, що здійснюють постачання природного газу, подають до ГТП заяву на транспортування газу магістральними трубопроводами, у якій зазначаються:

плановий обсяг транспортування газу по місяцях;

період транспортування газу;

місцезнаходження та банківські реквізити.

3.4. Заява подається не пізніше ніж за 20 днів до початку транспортування газу магістральними трубопроводами.

3.5. До заяви на транспортування газу додаються такі документи:

копії установчих документів;

(абзац другий пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 31.01.2013 р. N 75)

копія довіреності та/або іншого документа, яким представнику замовника надано право підписувати договори;

копія ліцензії на постачання газу.

3.6. Заяви на транспортування газу підлягають розгляду ГТП протягом 10 робочих днів з дати їх реєстрації.

3.7. За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів ГТП приймає одне з таких рішень про:

укладення договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами з повним задоволенням заяви щодо обсягу транспортування;

укладення договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами з частковим задоволенням заяви щодо обсягу транспортування;

мотивовану відмову від укладання договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

3.8. У строк, встановлений для розгляду заяви, ГТП повідомляє заявника про прийняте рішення. У разі прийняття рішення про задоволення заяви ГТП одночасно з повідомленням надає заявнику проект договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

3.9. У разі прийняття рішення про відмову або про часткове задоволення заяви ГТП інформує про це відділ (сектор) НКРЕ в області та Автономній Республіці Крим.

3.10. У разі незгоди заявника з прийнятим рішенням ГТП про часткове задоволення заяви або відмови від укладення договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами заявник має право звернутися до НКРЕ. НКРЕ у тридцятиденний строк з дня отримання відповідного звернення надсилає заявнику відповідь за результатами розгляду наданих матеріалів.

3.11. Розрахунки за транспортування газу магістральними газопроводами здійснюються замовниками на умовах укладених договорів за тарифами, установленими НКРЕ.

3.12. Замовники, які замовляють послуги з транзиту природного газу територією України, здійснюють розрахунки за тарифами, які встановлюються міжнародними договорами та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами).

3.13. Якщо через газові мережі ГДП іншим суб'єктом ринку природного газу постачається газ власним споживачам, цей суб'єкт ринку природного газу має замовити у ГДП послугу з транспортування газу мережами ГДП.

IV. Надання послуг з доступу до ГРМ

4.1. Розподіл газу ГРМ до об'єкта системи газопостачання (газоспоживання) здійснюється ГП за умови:

приєднання та підключення об'єкта системи газопостачання (газоспоживання) до газорозподільних мереж;

наявності договору на постачання та/або транспортування (розподіл) природного газу на об'єкт системи газопостачання (газоспоживання);

наявності виділених у встановленому порядку для об'єкта системи газопостачання (газоспоживання) обсягів природного газу.

4.2. Розподіл газу замовнику (крім розподілу природного газу населенню та споживачам постачальника природного газу за регульованим тарифом) здійснюється на підставі договору на розподіл природного газу, який укладається відповідно до Типового договору на розподіл природного газу, затвердженого постановою НКРЕ від 06 вересня 2012 року N 1164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за N 1654/21966. Порядок укладання цього договору для споживачів та їх постачальників за нерегульованим тарифом визначається Правилами користування природним газом для юридичних осіб, затвердженими постановою НКРЕ від 13 вересня 2012 року N 1181, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 року за N 1715/22027.

(пункт 4.2 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, від 31.01.2013 р. N 75)

4.3. Розподіл газу населенню визначаються договором про надання населенню послуг з газопостачання, який укладається відповідно до Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 липня 2006 року N 938. Порядок укладання цього договору встановлено Правилами надання населенню послуг з газопостачання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 1999 року N 2246.

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 31.01.2013 р. N 75)

4.4. Розподіл газу споживачам постачальника природного газу за регульованим тарифом здійснюється на підставі договору на постачання природного газу за регульованим тарифом, який укладається відповідно до Типового договору на постачання природного газу за регульованим тарифом, затвердженого постановою НКРЕ від 22 вересня 2011 року N 1580, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2011 року за N 1155/19893. Порядок укладання цього договору встановлюється Правилами користування природним газом для юридичних осіб, затвердженими постановою НКРЕ від 13 вересня 2012 року N 1181, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 року за N 1715/22027.

(пункт 4.4 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, від 31.01.2013 р. N 75)

4.5. Інші замовники подають до ГП заяву про укладання договору на розподіл природного газу, у якій зазначають період та прогнозний обсяг розподілу газу газорозподільними мережами із розбивкою по місяцях.

4.6. До заяви додаються такі документи:

опис виробничої діяльності, місцезнаходження, банківські та податкові реквізити;

копії установчих документів;

(абзац третій пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 31.01.2013 р. N 75)

копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (у разі необхідності).

4.7. Заяви на розподіл газу підлягають розгляду ГП протягом 10 робочих днів з дати їх реєстрації.

4.8. За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів ГП приймає одне з таких рішень про:

укладення договору на розподіл природного газу згідно із заявою;

укладення договору на розподіл природного газу з частковим задоволенням заяви щодо кількості обсягу розподілу газорозподільними мережами;

(абзац третій пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 31.01.2013 р. N 75)

мотивовану відмову від укладення договору на розподіл природного газу.

4.9. У разі прийняття рішення про відмову або про часткове задоволення заяви ГП інформує про це відділ (сектор) НКРЕ в області та Автономній Республіці Крим.

4.10. У разі незгоди заявника з прийнятим рішенням ГП про часткове задоволення заяви або відмови від укладення договору на розподіл природного газу заявник має право звернутися до НКРЕ. НКРЕ у тридцятиденний строк з дня отримання відповідного звернення надсилає заявнику відповідь за результатами розгляду наданих матеріалів.

4.11. Розрахунки за надані послуги з розподілу природного газу здійснюються суб'єктами ринку природного газу згідно з умовами укладених договорів за тарифами, установленими НКРЕ.

V. Надання послуг з доступу до ПСГ

5.1. Зберігання газу здійснюється на підставі договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу за тарифами, установленими НКРЕ.

5.2. Умови договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу мають відповідати типовому договору, форма якого визначається НКРЕ.

5.3. Доступ до підземних сховищ газу забезпечується на таких умовах:

усі діючі ПСГ ГЗП розглядаються як один нероздільний комплексний об'єкт, у якому одночасно забезпечується схоронність природного газу замовника і на який поширюються умови договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу.

5.4. ГЗП здійснює облік:

по кожному окремому ПСГ - приладовий облік обсягів природного газу, що закачується/відбирається до/із ПСГ;

по кожному окремому замовнику - документальний облік обсягів газу, що зберігається, закачується, відбирається замовником та передається/приймається замовником третім особам/від третіх осіб безпосередньо до ПСГ, без зазначення конкретно визначеного ПСГ. Облік страхового запасу газу ведеться окремо.

5.5. Сумарні дані щодо виміряних обсягів закачаного/відібраного до/із ПСГ природного газу мають відповідати сумарним даним документального обліку обсягів газу в розрізі замовників.

5.6. Під час прийняття газу замовника на зберігання та/або створення страхового запасу газу ГЗП не набуває права власності на прийнятий газ замовника.

5.7. Сезон зберігання газу визначається проміжком часу з 16 квітня поточного року до 15 квітня наступного року. Один сезон зберігання газу включає в себе один період закачування газу до ПСГ - проміжок часу, як правило, з 16 квітня до 15 жовтня поточного року - та один період відбору газу із ПСГ - проміжок часу, як правило, з 16 жовтня поточного року до 15 квітня наступного року сезону зберігання.

(пункт 5.7 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 31.01.2013 р. N 75)

5.8. Порядок приймання-передачі газу при закачуванні або відборі до/із ПСГ визначається договором на зберігання (закачування, зберігання, відбір).

5.8.1. Узгодження замовником із ГЗП планових обсягів закачування або відбору газу до/із ПСГ здійснюється на підставі документів, що підтверджують його право власності на газ, та за умови включення Оператором даних обсягів у прогнозний місячний баланс надходження та розподілу газу.

ГЗП не має права здійснювати відбір газу, переданого замовником відповідно до договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу, без письмової згоди замовника, крім випадків, визначених підпунктом 2.9.2.3 підпункту 2.9.2 пункту 2.9 розділу II цього Порядку.

У разі внесення змін до планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу по Україні протягом місяця закачування або відбору газу замовника до/із ПСГ ГЗП здійснює закачування або відбір газу замовника до/із ПСГ в обсязі, зазначеному у зміненому плановому (розрахунковому) балансі надходження та розподілу природного газу.

5.8.2. Оформлення руху газу при закачуванні/відборі його до/із ПСГ або передачі природного газу третім особам регламентується договором на зберігання (закачування, зберігання, відбір) газу з дотриманням такого порядку:

а) для підтвердження фактичних обсягів закачування/відбору газу до/із ПСГ замовник до 12-го числа наступного за звітним місяця надає ГЗП такі відомості:

звіт про надходження і розподілення газу;

копії документів про фактичне споживання газу із ресурсів замовника, підписані газорозподільними або газотранспортними підприємствами;

копії актів приймання-передачі на отримання газу в іншого постачальника або власника природного газу, підписані уповноваженою особою та скріплені печаткою постачальника (у випадку, коли потреби споживачів замовника у природному газі забезпечуються ним з інших джерел);

б) обсяг газу, який передається сторонами при його закачуванні або відборі до/із ПСГ у відповідному місяці, оформляється відповідно до підпункту 8.6.2 пункту 8.6 розділу VIII цього Порядку.

5.8.3. Природний газ може бути на зберіганні виключно у ПСГ. Місячний обсяг газу (у тому числі обсяг страхового запасу газу), що передається сторонами при закачуванні або відборі до/із ПСГ у відповідному місяці, підтверджується Оператором.

Документальне оформлення завершення/початку сезону зберігання до ПСГ здійснюється відповідно до підпункту 8.6.4 пункту 8.6 розділу VIII цього Порядку.

5.9. У разі надання послуг із закачування, зберігання та відбору природного газу із підземних сховищ для резидентів тарифи встановлюються НКРЕ.

У разі надання послуг із закачування, зберігання та відбору природного газу із підземних сховищ для нерезидентів тарифи встановлюються міжнародними договорами та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами).

VI. Умови приєднання та підключення об'єктів замовника до ЄГТСУ

6.1. Приєднання та підключення об'єктів газоспоживання (газопостачання) замовника до ЄГТСУ здійснюються ГП (ГТП) на підставі договору на приєднання до газових мереж, типова форма якого затверджується НКРЕ.

6.2. Власні об'єкти системи газопостачання (газоспоживання) ГП (ГТП), що приєднуються до власних газових мереж, приєднуються відповідно до технічного завдання ГП (ГТП) та вводяться в експлуатацію в установленому законодавством порядку.

6.3. Для укладання договору на приєднання до газових мереж замовник подає до ГП (ГТП) відповідну заяву, до якої додає заповнений опитувальний лист, форма якого затверджується ГП (ГТП), у якому зазначаються технічні характеристики об'єкта газоспоживання (газопостачання), що має приєднатися до газових мереж ГП (ГТП). До заяви додаються копії документів, якими визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення), або копія документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). У документах щодо оформленої земельної ділянки мають бути враховані вимоги норм чинного законодавства щодо правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів та газорозподільних мереж.

6.4. Приєднання об'єктів газоспоживання (газопостачання), які відповідають вимогам до стандартного приєднання, здійснюється з урахуванням такого:

6.4.1. ГП протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви замовника про приєднання до газових мереж на підставі даних про об'єкт замовника та характеристики місця забезпечення потужності, замовленої до приєднання, надає замовнику проект договору на приєднання до газових мереж, до якого додає схему зовнішнього газопостачання стандартного приєднання та технічні умови на внутрішнє газопостачання об'єкта замовника. Якщо поданих до заяви даних про об'єкт замовника недостатньо для формування зазначених документів, ГП протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви замовника направляє замовнику письмовий запит щодо уточнення даних про об'єкт замовника.

6.4.2. Плата за приєднання для замовника визначається ГП, виходячи з ставок плати за стандартне приєднання, встановлених НКРЕ відповідно до порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж, затвердженого НКРЕ.

6.4.3. ГП відповідно до договору на приєднання до газових мереж забезпечує в установленому порядку приєднання об'єкта замовника (будівництво та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об'єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання), встановлює в точці приєднання вузол обліку природного газу для проведення комерційних розрахунків та забезпечує його захист від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу.

Строк виконання зазначених робіт після укладення договору не може перевищувати три місяці з дати оплати вартості послуг з приєднання за цим договором.

6.5. Приєднання об'єктів газоспоживання (газопостачання), які не відповідають вимогам до стандартного приєднання, здійснюється з урахуванням такого:

6.5.1. ГП (ГТП) протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви замовника про приєднання до газових мереж на підставі даних про об'єкт замовника та характеристики місця забезпечення потужності, замовленої до приєднання, надає замовнику технічні умови на зовнішнє та внутрішнє газопостачання об'єкта замовника. Якщо доданих до заяви даних про об'єкт замовника недостатньо для формування зазначених документів, ГП (ГТП) протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви замовника направляє замовнику письмовий запит щодо уточнення даних про об'єкт замовника.

Якщо на дату підготовки технічних умов на зовнішнє газопостачання об'єкта замовника є необхідність створення ГП (ГТП) додаткової потужності в місці забезпечення потужності замовника, технічні умови на зовнішнє газопостачання об'єкта замовника видаються з урахуванням розвитку газових мереж для створення резерву потужності у місці забезпечення потужності замовника, і в технічних умовах окремо зазначаються величина загальної потужності та потужності, заявленої замовником. У разі необхідності створення додаткової потужності необхідні витрати для виконання в повному обсязі робіт згідно з проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання об'єкта замовника фінансуються за рахунок пропорційної участі наступних замовників (у разі їх наявності), що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, та/або за рахунок коштів, залучених ГП (ГТП) як поворотна фінансова допомога від замовників. При цьому в технічних умовах на зовнішнє газопостачання наступних замовників місце забезпечення потужності має збігатися з місцем забезпечення потужності первинного замовника, для якого технічними умовами передбачено створення резерву потужності.

Повернення коштів, залучених як поворотна фінансова допомога від замовників, здійснюється згідно з порядком фінансування послуг з приєднання об'єктів замовника до газових мереж, що затверджується НКРЕ.

6.5.2. Замовник відповідно до технічних умов ГП (ГТП) на зовнішнє газопостачання за власний рахунок розробляє проектно-кошторисну документацію на зовнішнє газопостачання, погоджує її в установленому порядку з ГП (ГТП) та передає погоджену (затверджену) проектно-кошторисну документацію на зовнішнє газопостачання в ГП (ГТП) за актом приймання-передачі для можливості ГП (ГТП) забезпечити приєднання об'єкта замовника до газових мереж (будівництво та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об'єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання). При цьому вартість плати за приєднання повинна бути зменшена на вартість проектно-кошторисної документації.

Погодження (затвердження) проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання здійснюється ГП (ГТП) у строк, що не перевищує 15 днів, якщо інше не передбачено законодавством.

Проектно-кошторисна документація на зовнішнє газопостачання об'єкта замовника має передбачати весь комплекс робіт, пов'язаних з приєднанням (будівництвом та введенням в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об'єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) та підключенням об'єкта замовника до газових мереж.

Якщо протягом одного року з дати видачі технічних умов на зовнішнє газопостачання замовник не надасть на погодження в ГП (ГТП) проектно-кошторисну документацію на зовнішнє газопостачання об'єкта замовника та відсутнє погодження з боку ГП (ГТП) на продовження строку надання проектно-кошторисної документації, ГП (ГТП) залишає за собою право не враховувати зарезервовану пропускну потужність, яка необхідна для забезпечення газопостачання об'єкта замовника при дефіциті пропускної потужності, для інших замовників (споживачів). При цьому ГП (ГТП) не враховує зарезервовану пропускну потужність лише за умови письмового попередження замовника за 30 календарних днів до вчинення таких дій та неотримання у цей самий строк проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання від замовника або погодження продовження строку її надання.

6.5.3. Після передачі замовником у ГП (ГТП) погодженої (затвердженої) в установленому порядку проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання об'єкта замовника ГП (ГТП) протягом десяти робочих днів надає замовнику договір на приєднання до газових мереж, у якому визначає строк забезпечення приєднання та плату за приєднання, розраховану відповідно до порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж, що затверджується НКРЕ. Строк виконання робіт із забезпечення приєднання визначається, виходячи із строків на закупівлю відповідних товарів, робіт і послуг, обсягу виконання робіт та необхідних погоджень, передбачених проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання.

6.5.4. ГП (ГТП) відповідно до договору на приєднання до газових мереж та проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання забезпечує в установленому порядку приєднання об'єкта замовника (будівництво та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об'єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) та встановлює в точці приєднання вузол обліку природного газу для проведення комерційних розрахунків та забезпечує його захистом від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу.

6.6. Газові мережі зовнішнього газопостачання, побудовані ГП (ГТП), є його власністю.

6.7. Замовник на підставі технічних умов на внутрішнє газопостачання за власний рахунок розробляє проект внутрішнього газопостачання, погоджує його у ГП (ГТП) та в установленому порядку забезпечує будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення) внутрішніх систем газоспоживання (газопостачання) і забезпечує введення їх в експлуатацію.

Якщо внутрішня система газопостачання передбачатиме підключення третіх осіб (інших замовників, споживачів), то у такому випадку:

(пункт 6.7 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері енергетики, від 26.12.2013 р. N 1722)

в опитувальному листі при поданні заяви на приєднання замовник зазначає інформацію про третіх осіб та додає їх перелік. При цьому ГП (ГТП) у технічних умовах на внутрішнє газопостачання передбачає вимоги до вузлів обліку природного газу, встановлених на межі земельної ділянки між замовником та третіми особами;

(пункт 6.7 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері енергетики, від 26.12.2013 р. N 1722)

у проекті внутрішнього газопостачання передбачається встановлення вузлів обліку природного газу на межі земельної ділянки між замовником та третіми особами;

(пункт 6.7 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері енергетики, від 26.12.2013 р. N 1722)

пуск газу до внутрішньої системи газопостачання замовника здійснюється після її передачі в установленому порядку у власність, господарське відання чи користування газотранспортному або газорозподільному підприємству, в газових мережах якого визначена точка забезпечення потужності для цього замовника, чи після укладення з цим газотранспортним або газорозподільним підприємством договору на експлуатацію складових ЄГТСУ.

(пункт 6.7 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері енергетики, від 26.12.2013 р. N 1722)

6.8. Підключення об'єкта замовника до газових мереж здійснюється ГП (ГТП) відповідно до умов договору на приєднання до газових мереж після оплати замовником вартості приєднання та введення зовнішніх та внутрішніх систем газоспоживання (газопостачання) об'єкта замовника в експлуатацію відповідно до законодавства. Крім того, на об'єкт замовника має бути складений акт розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності сторін.

6.9. Пуск газу на об'єкт замовника здійснюється в установленому законодавством порядку після укладання договору на постачання та/або транспортування (розподіл) природного газу на об'єкт замовника.

6.10. Плата за приєднання включає послуги ГП (ГТП) з установлення в точці приєднання вузла обліку природного газу для проведення комерційних розрахунків та забезпечення його захистом від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу, а також підключення об'єкта замовника до газових мереж ГП (ГТП).

6.11. При виконанні робіт з приєднання ГП (ГТП) має право залучати третіх осіб на умовах договору підряду.

6.12. Якщо на дату подання заяви про приєднання до газових мереж на об'єкті замовника відсутній діючий газопровід (відсутня існуюча межа балансової належності), місце приєднання (запроектована межа балансової належності) визначається ГП (ГТП) на межі земельної ділянки замовника або, за його згодою, на території такої земельної ділянки.

Якщо точка забезпечення потужності знаходиться на території або межі земельної ділянки замовника, тоді точка приєднання збігається з точкою забезпечення потужності і приєднання здійснюється згідно з пунктом 6.5 цього розділу.

(пункт 6.12 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері енергетики, від 26.12.2013 р. N 1722)

6.13. У разі необхідності обґрунтованого внесення змін до технічних умов, проектно-кошторисної документації та/або умов договору на приєднання до газових мереж ці зміни мають бути письмово погоджені між замовником та ГП (ГТП).

6.14. Якщо в результаті зміни форми власності чи власника об'єкта газоспоживання (газопостачання) та/або реконструкції чи технічного переоснащення об'єкта виникає необхідність збільшення пропускної потужності мереж ЄГТСУ в точці приєднання або зміни (перенесення) точки приєднання, з новим чи діючим власником об'єкта укладається новий договір на приєднання до газових мереж відповідно до цього Порядку.

У випадку зміни форми власності чи власника об'єкта газоспоживання (газопостачання) та/або реконструкції чи технічного переоснащення об'єкта, за умови, що це не призводить до збільшення пропускної потужності мереж ЄГТСУ в точці приєднання, новий договір на приєднання до газових мереж з новим чи діючим власником об'єкта не укладається.

У випадку реконструкції чи технічного переоснащення об'єкта газоспоживання, що не призводить до зміни місця розташування газових приладів (пристроїв) та збільшення пропускної потужності мереж ЄГТСУ в точці приєднання, в установленому порядку вносяться відповідні зміни до проектної документації внутрішнього газопостачання без видачі технічних умов.

(абзац третій пункту 6.14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері енергетики, від 26.12.2013 р. N 1722)

У випадку перенесення та/або зміни номіналу вузла обліку, що не призводить до збільшення пропускної потужності мереж ЄГТСУ в точці приєднання, в установленому порядку вносяться відповідні зміни до проектної документації.

6.15. Приєднання до магістральних газопроводів може здійснюватися лише у випадку надання замовником письмової відмови ГП у приєднанні до газорозподільних мереж у зв'язку з відсутністю вільної пропускної потужності газорозподільних мереж.

6.16. За зверненням замовника ГП (ГТП) зобов'язане у 5-денний строк надати інформацію щодо пропускної та вільної потужності газорозподільних (магістральних) мереж у точках, визначених замовником.

6.17. Новозбудовані (реконструйовані, технічно переоснащені) об'єкти газопостачання (газоспоживання) замовників повинні відповідати вимогам законодавства. Обладнання та матеріали, які були використані під час нового будівництва чи реконструкції, мають бути сертифіковані в Україні.

6.18. Технічний нагляд за будівництвом (новим будівництвом, капітальним ремонтом, реконструкцією і технічним переоснащенням) об'єктів трубопровідного транспорту здійснюється у встановленому законодавством порядку.

6.19. Технічна (технологічна) послідовність виконання операцій з приєднання та підключення об'єкта системи газопостачання (газоспоживання) замовника до газових мереж визначається у кожному конкретному випадку відповідно до законодавства.

Приєднання та підключення об'єкта системи газопостачання (газоспоживання) замовника (крім населення) повинно здійснюватися за умови дотримання замовником вимог Закону України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів", Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року N 254, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 року за N 318/2758, Правил безпечної експлуатації магістральних газопроводів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 січня 2010 року N 11, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 року за N 292/17587.

6.20. Спірні питання між замовником та ГП (ГТП) вирішуються у встановленому законодавством порядку.

(розділ VI у редакції постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 31.01.2013 р. N 75)

VII. Вимірювання кількості природного газу та його фізико-хімічні показники

7.1. Склад та метрологічні характеристики комерційних вузлів обліку природного газу при постачанні газу споживачам та при прийманні/передачі газу до/з ЄГТСУ, що обумовлюються умовами договорів, повинні відповідати вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", Правил обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 27 грудня 2005 року N 618, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26 січня 2006 року за N 67/11941, та нормативних документів.

7.2. Порядок комерційного обліку газу для населення регулюється Правилами надання населенню послуг з газопостачання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 1999 року N 2246.

Порядок комерційного обліку газу для споживачів (крім населення) регулюється правилами користування природним газом для юридичних осіб, затвердженими НКРЕ, та іншими нормативно-правовими актами.

7.3. Взаємовідносини між ГДП, ГТП та ГП, які здійснюють приймання-передачу газу на ГРС (ПВВГ), регулюються технічною угодою, що укладається за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, у якій передбачаються:

установлення граничнодопустимих значень мінімального та максимального тиску газу;

порядок визначення кількості та ФХП газу;

порядок перевірки (у тому числі спільної) комерційних вузлів обліку газу;

порядок взаємодії сторін при виникненні аварійних ситуацій;

порядок отримання вихідної інформації від комерційного (дублюючого) вузла обліку.

Додатком до технічної угоди є перелік комерційних вузлів обліку газу на ГРС. При цьому на кожен вузол обліку, визначений у додатку, має бути оформлений акт розмежування балансової належності газових об'єктів та експлуатаційної відповідальності зі схемою ГРС.

7.4. Якщо вузол обліку встановлено на трубопроводі високого тиску, кількість переданого газу зменшується на розрахункову величину технологічних витрат на обладнання, яке змонтовано на ділянці між цим вузлом обліку і межею балансового розділу суміжних суб'єктів господарювання.

7.5. Якщо після вузла обліку на ГРС встановлено газоспоживне чи газорегулююче обладнання ГТП (скидні клапани, пристрої редукування, одоризації тощо), це обладнання має бути забезпечене окремим вузлом обліку або (за домовленістю з ГП) обсяг споживання газу цим обладнанням визначається розрахунковим шляхом згідно з нормативними документами, зазначеними в технічній угоді.

7.6. Суб'єкт ринку газу, на балансі якого перебувають комерційні та дублюючі вузли обліку газу, забезпечує їх належний технічний стан та своєчасне внесення в обчислювачі/коректори ФХП газу.

7.7. На ГРС/ПВВГ вимірювання об'єму газу повинні проводитись тільки з використанням електронних обчислювачів/коректорів об'єму газу. Програмне забезпечення обчислювачів/коректорів і накопичені в його пам'яті результати вимірювання об'єму газу повинні бути захищені від несанкціонованого втручання.

Власник комерційного вузла обліку на ГРС (ПВВГ) щодоби надає стороні, яка приймає газ, інформацію про кількість газу, переданого через ГРС (ПВВГ). У разі необхідності один раз на місяць власник комерційного вузла обліку надає іншій стороні в електронному вигляді інформацію, яка міститься в погодинних роздруківках, у повному обсязі (об'єм та ФХП газу, характер і тривалість аварійних ситуацій та втручань).

Сторона, яка приймає газ на ГРС (ПВВГ), має право на безперервне отримання інформації в електронному вигляді відповідно до розробленого проекту системи передачі даних (обладнання, лінії зв'язку), погодженого з власником комерційного вузла обліку. На підставі погодженого проекту сторона, яка приймає газ, за власні кошти забезпечує придбання, установлення та налагодження системи передачі даних.

Інформація повинна надаватись з ПЕОМ, з якої здійснюється безпосереднє опитування обчислювачів та коректорів. За необхідності сторони можуть підписати угоду щодо захисту інформації.

7.8. Для підвищення надійності та достовірності вимірювань об'єму газу через ГРС (ПВВГ) суміжні суб'єкти ринку газу (ГТП, ГП, ГДП) можуть установлювати на ГРС (ПВВГ) дублюючі автоматичні обчислювачі/коректори та/або побудувати дублюючий вузол обліку за межами балансової належності власника комерційного вузла обліку.

Установлення дублюючих обчислювачів/коректорів або вузлів обліку газу здійснюється відповідно до погоджених власником комерційного вузла обліку технічного завдання та робочого проекту. У проекті дублюючого вузла обліку газу повинні бути відображені потоки газу, межі балансової належності, розташування ЗВТ, газоспоживного чи газорегулюючого обладнання, їх послідовність, комутаційні з'єднання тощо.

Введення дублюючих обчислювачів/коректорів або вузлів обліку газу в експлуатацію оформлюється двостороннім актом. У разі встановлення дублюючих обчислювачів/коректорів або вузлів обліку газу сторони технічної угоди мають рівні права на отримання вихідної інформації та доступ до дублюючих вимірювальних комплексів.

7.9. При виході з ладу комерційних вузлів обліку кількість поданого газу за звітний період визначається за показаннями дублюючих вузлів обліку газу або вузлів обліку газу ГП (ГДП), а при їх відсутності - відповідно до технічної угоди.

7.10. Сторона, яка приймає газ, має право контролювати правильність експлуатації комерційного вузла обліку на ГРС/ПВВГ, здійснювати його контрольний огляд та/або технічну перевірку. У разі необхідності позачергового контрольного огляду та/або технічної перевірки комерційного вузла обліку сторона, яка приймає газ, письмово доводить це до відома ГТП (ГДП). Перевірка проводиться у присутності інженерно-технічного персоналу власника вузла обліку не пізніше ніж у 5-денний строк з дня надходження письмового повідомлення.

У разі виникнення між сторонами спірних питань щодо результатів вимірювань об'єму газу або технічних, у тому числі метрологічних характеристик ЗВТ, ГП або ГТП (ГДП) мають право вимагати проведення експертизи чи позачергової повірки ЗВТ.

Представник сторони, яка приймає газ, після закінчення контрольного огляду та/або технічної перевірки комерційного вузла обліку має право опломбувати вузол обліку та його окремі складові. Після пломбування складається відповідний акт із зазначенням місць пломбування та характерних ознак пломб. Збереження цілісності пломб забезпечує ГТП (ГДП).

7.11. ФХП газу, що подається до ЄГТСУ та передається між суб'єктами ринку природного газу, повинні відповідати вимогам, установленим міжнародними договорами та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами), державними стандартами, технічними умовами, іншими нормативними документами.

7.11.1. Визначення ФХП газу, чисельні значення яких використовуються при розрахунку об'єму газу, проводиться атестованими хіміко-аналітичними лабораторіями ГТП (ГДП). Уповноважені представники сторони, яка приймає газ, мають право бути присутніми під час проведення аналізів з визначення ФХП газу.

Місця відбору проб, періодичність, пункти контролю за якістю узгоджуються суміжними суб'єктами ринку газу окремим протоколом. Сторони мають право залучати для проведення вимірювань атестовані хіміко-аналітичні лабораторії.

7.11.2. ГТП (ГДП) до 5-го числа кожного місяця каналами диспетчерського зв'язку, а до 10-го числа кожного місяця письмово подає до ГП місячний паспорт ФХП газу, у якому надаються всі дані проведених вимірювань за місяць.

VIII. Документальне оформлення приймання-передачі природного газу

8.1. Механізм приймання-передачі газу включає порядок документального оформлення:

надходження газу до МГ та ГРМ;

передачі газу в межах МГ та ГРМ;

передачі газу за межі МГ та ГРМ та складання реєстрів передачі газу;

використання споживачами обсягів газу та складання реєстрів реалізації газу;

руху газу в ПСГ.

8.2. До ЄГТСУ (МГ та ГРМ) України надходить газ:

власного видобутку (видобутий на території України);

закуплений в іноземних контрагентів (імпортований газ);

переданий для подальшого транзиту територією України (транзитний газ);

із ПСГ.

8.2.1. Газ, видобутий ГДП на території України, оформлюється актами приймання-передачі, які підписуються не пізніше п'ятого числа місяця, наступного за звітним, представниками ГДП, постачальника і ГТП (ГП) або представниками ГДП і споживача, об'єкти газоспоживання якого безпосередньо приєднані до МГДП.

8.2.2. У разі коли резидент (імпортер) купує природний газ в іноземного контрагента, сторони укладають зовнішньоекономічний договір (контракт) поставки газу, яким визначаються умови приймання-передачі, ціна, обсяги та якість газу, що поставляється резиденту, та інші умови, які сторони визнають істотними для цього договору (контракту). Якщо зовнішньоекономічним договором (контрактом) не передбачена безпосередня доставка газу іноземним контрагентом до ЄГТСУ, у власника газу (резидента) має бути укладена відповідна угода з уповноваженим оператором країни, що безпосередньо передає газ до ЄГТСУ.

Порядок приймання-передачі газу, що надходить до ЄГТСУ для його транспортування (транзиту), його обсяги та якість, інші умови транзиту газу визначаються відповідними міжнародними договорами та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами), що укладаються між уповноваженими операторами України та країни, що передає газ до ЄГТСУ.

Надходження газу до ЄГТСУ за зовнішньоекономічним договором (контрактом) оформлюється актом приймання-передачі газу, що підписується уповноваженими представниками іноземного контрагента, резидента (власника газу) та операторами України та країни, що передає газ до ЄГТСУ. Цей акт підписується сторонами не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.

Акти виконаних робіт за послуги з транспортування газу МГ (територією України, до ПСГ, ГРМ або споживачів, які приєднані до магістрального трубопроводу) оформлюються відповідно до договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, укладеного між власником газу та ГТП.

Акти виконаних робіт за послуги із зберігання газу в ПСГ оформлюються відповідно до договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу, укладеного між власником газу та ГЗП.

8.2.3. Порядок приймання-передачі обсягів газу до/із ПСГ визначається відповідними договорами, укладеними між ГЗП та замовником.

8.3. Приймання-передача газу від ГТП або ГДП до ГП відбувається в точках комерційного обліку газу на ГРС і оформлюється актами приймання-передачі, що підписуються представниками цих підприємств не пізніше 5-го числа місяця, наступного за звітним.

При наявності розбіжностей у частині обсягу переданого (прийнятого) газу вони підлягають врегулюванню відповідно до умов технічної угоди або в судовому порядку.

До прийняття рішення судом обсяг переданого (прийнятого) газу встановлюється відповідно до показань приладів обліку газу ГТП (власника ЗВТ).

При наявності розбіжностей у частині обсягу протранспортованого газу споживачу з ГРМ вони підлягають урегулюванню відповідно до умов договору або в судовому порядку. До вирішення цього питання в судовому порядку обсяг протранспортованого газу встановлюється відповідно до показань приладів обліку газу ГП.

8.4. Природний газ із ЄГТСУ передається:

споживачам, які безпосередньо приєднані до МГ;

ГП, які через ГРМ передають газ безпосередньо споживачам;

до ПСГ;

газотранспортним підприємствам систем інших країн, які отримують імпортований газ, що транспортується для них територією України.

8.5. До 5-го числа місяця, наступного за звітним, ГП, ГТП та ГДП разом з постачальниками газу та споживачами оформляють, підписують та скріплюють печатками акти приймання-передачі газу.

Постачальник, який у своєму плановому розподілі врахував поставку газу іншому постачальнику, зобов'язаний після закінчення місяця підписати з таким постачальником акт приймання-передачі газу на обсяг фактично використаного газу споживачами цього постачальника.

У разі якщо споживач має договірні відносини з постачальником, який не погоджується оформити з таким споживачем акти приймання-передачі газу, обсяг перевитрат газу вважається обсягом постачання газу гарантованим постачальником, на території здійснення ліцензованої діяльності якого знаходиться споживач постачальника. При цьому споживач зобов'язаний до 10-го числа місяця, наступного за розрахунковим, оформити з гарантованим постачальником усі необхідні документи, передбачені договором з ним, та розрахуватися за вищезазначені обсяги газу.

(абзац третій пункту 8.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 31.01.2013 р. N 75)

8.5.1. До 12-го числа місяця, наступного за звітним, ГП, ГТП та ГДП:

разом з постачальниками газу на підставі актів приймання-передачі газу складають і підписують реєстри реалізації газу споживачам за звітний місяць окремо по кожному постачальнику в розрізі ГТП та їх структурних підрозділів та надають ГТП по одному примірнику даних реєстрів;

складають зведені реєстри транспортування газу в розрізі постачальників, регіонів та категорій споживачів (промисловість, населення, бюджетні установи та організації, суб'єкти господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) тощо) і надають їх Оператору в паперовому та електронному вигляді в установлених Оператором формах.

8.5.2. До 12-го числа місяця, наступного за звітним, постачальники надають Оператору та ГТП:

завірені в установленому порядку копії актів приймання-передачі газу;

звіт фактичної реалізації природного газу споживачам у розрізі регіонів, ГП, ГТП та ГДП у встановлених Оператором формах;

завірені в установленому порядку копії реєстрів реалізації газу споживачам у встановлених Оператором формах.

8.5.3. До 15-го числа місяця, наступного за звітним, Оператор на підставі аналізу звітів про надходження та реалізацію газу, актів приймання-передачі газу, реєстрів реалізації газу, інших матеріалів, наданих постачальниками, ГП, ГТП та ГДП, складає інформацію про надходження та реалізацію газу споживачам у розрізі кожного постачальника та зведені реєстри реалізації газу споживачам України, визначає випадки невідповідності планових (заявлених) і фактично використаних обсягів газу окремими постачальниками.

8.6. Рух природного газу в ПСГ оформлюється в такому порядку.

8.6.1. Замовник до 25-го числа місяця, що передує місяцю закачування або відбору газу до/із ПСГ (але не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку місяця закачування або відбору газу до/із ПСГ), надає ГЗП заяву в письмовій формі щодо здійснення закачування або відбору місячних обсягів газу (у тому числі страхового запасу газу) до/із ПСГ та додає до неї три примірники акта приймання-передачі газу, підписані уповноваженим представником та скріплені печаткою замовника, у яких зазначено місячний обсяг газу, що планується закачувати або відбирати (у тому числі страхового запасу газу) до/із ПСГ. При оформленні закачування газу до ПСГ замовник зобов'язаний надати ГЗП документи, що підтверджують його право власності на газ.

8.6.2. Обсяг газу, який передається сторонами при його закачуванні або відборі до/із ПСГ, у відповідному місяці оформляється актом приймання-передачі газу. Акти приймання-передачі газу складаються сторонами та скріплюються печаткою до 15-го числа наступного за звітним місяця закачування або відбору газу до/із ПСГ. В актах приймання-передачі газу вказується обсяг газу, у тому числі обсяг страхового запасу газу, закачаний або відібраний до/із ПСГ.

8.6.3. У випадку передачі замовником газу в ПСГ третій особі або приймання газу до ПСГ від третьої особи замовник зобов'язаний скласти акт приймання-передачі газу з третьою особою та протягом 10 днів з дати складання акта погодити його із ГЗП.

8.6.4. Документальне оформлення завершення/початку сезону зберігання у ПСГ здійснюється в такому порядку:

якщо після завершення сезону зберігання у ПСГ залишилась невикористана частина (залишок) обсягу газу замовника, останній залишає його у ПСГ замовника на зберігання в наступному сезоні;

замовник і ГЗП до 15 травня наступного сезону зберігання зобов'язані скласти акт про обсяг залишку природного газу у ПСГ станом на кінець сезону зберігання;

якщо на дату завершення періоду відбору (15 квітня поточного сезону зберігання) у ПСГ залишилась невикористана частина (залишок) обсягу газу замовника, то у строк до 15 липня наступного сезону зберігання замовник зобов'язаний укласти договір на зберігання (закачування, зберігання, відбір) цього залишку газу в наступному сезоні;

замовник і ГЗП протягом 10 днів з дати укладення договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу складають акти про обсяг залишку природного газу у ПСГ станом на початок нового сезону зберігання.

8.7. Акти приймання-передачі газу є підставою для розрахунків.

 

Начальник
управління регулювання
нафтогазового комплексу

Т. Рябуха

 

Зразок

ТЕХНІЧНА УГОДА
про умови приймання-передачі природного газу
N ________

м. ______________

"___" __________ 20__ р.

________________________________________________________ (далі - Сторона 1)
        (суб'єкт ринку природного газу, який здійснює передачу газу)
в особі ________________________, яка діє на підставі ______________________________,
з однієї сторони, і ________________________________________ (далі - Сторона 2)
       (суб'єкт ринку природного газу, який здійснює приймання газу)
в особі ________________________, яка діє на підставі ______________________________,
з другої сторони (далі - Сторони), уклали цю Технічну угоду про таке.

1. Предмет Технічної угоди

1.1. Ця Технічна угода визначає порядок приймання-передачі природного газу (далі - газ) Стороною 1 до газопроводів Сторони 2. Перелік пунктів приймання-передачі газу ГВС, ПВВГ, ГРС (далі - ПППГ), згідно з якими Сторона 1 передає газ Стороні 2, наведено в додатку "Перелік пунктів приймання-передачі природного газу", який є невід'ємною частиною цієї Технічної угоди.

1.2. На кожен ПППГ Сторони складають Акт розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності Сторін зі схемою підключення ПППГ, у якій відображаються потоки газу, межі балансової належності, розташування засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), газоспоживного чи газорегулюючого обладнання, їх послідовність, комутаційні з'єднання тощо.

1.3. Планові обсяги транспортування газу через ПППГ мають бути підтверджені Оператором Єдиної газотранспортної системи України.

2. Якість газу

2.1. Фізико-хімічні показники (далі - ФХП) газу, що подається до газових мереж, та періодичність їх визначення повинні відповідати вимогам, установленим міжнародними договорами та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами), державними стандартами, технічними умовами, іншими нормативними документами.

2.2. Контроль фізико-хімічних показників природного газу проводиться згідно з вимогами чинних державних стандартів та атестованих методик виконання вимірювань.

2.3. Визначення фізико-хімічних показників газу проводить власник ПППГ (Сторона 1). Місця відбору проб, періодичність визначення ФХП газу узгоджуються Сторонами окремим протоколом. Представники Сторони 2 мають право здійснювати контроль та бути присутніми при проведенні аналізів з визначання ФХП газу.

2.4. Сторона 1 до п'ятого числа місяця, наступного за звітним, письмово надає Стороні 2 місячний паспорт-сертифікат якості газу за всіма погодженими місцями відбору проб за звітний місяць.

2.5. Сторони домовились, що у випадку передачі газу Стороною 1 до газопроводів Сторони 2, яка не відповідає вимогам пункту 2.1 цієї Технічної угоди, Сторона 2 залишає за собою право припинення приймання газу від Сторони 1.

3. Пункти прийому-передачі газу

3.1. Вимірювання кількості газу, що передається через ПППГ, повинно здійснюватись або методом змінного перепаду тиску з використанням стандартних звужуючих пристроїв та автоматичних обчислювачів, або лічильниками газу з електронними коректорами відповідно до вимог чинної нормативної документації.

Вимірювання кількості газу, що передається через ПППГ після будівництва або реконструкції останніх, повинно проводитись:

за методом змінного перепаду тиску - відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 8.586.1-5:2009;

при використанні лічильників газу - відповідно до вимог МВУ 034/03-2008 або інших чинних нормативних документів.

ФХП газу для ПППГ приймаються за даними автоматичних потокових засобів вимірювання або хіміко-аналітичної лабораторії Сторони 1.

3.2. Умови і порядок визначення кількості протранспортованого та переданого газу Стороною 1 через ПППГ повинні відповідати Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 19 квітня 2012 року N 420, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України _______________ за N __________________, та нормативно-правовим актам центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі.

3.3. Метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки повинні відповідати встановленим вимогам.

3.4. ПППГ, що знаходяться в господарському підпорядкуванні Сторони 1, повинні бути забезпечені достатньою кількістю ЗВТ для безперебійного виміру кількості та ФХП газу.

3.5. У разі виходу з ладу одного з ЗВТ, що входить до складу комерційного вузла обліку Сторони 1, кількість поданого газу визначається за даними дублюючих обчислювачів/коректорів, а за їх відсутності і неможливості розрахунків - за взаємоузгодженою методикою по середньодобових (середньогодинних) даних попередніх п'ятикратних періодів звітного місяця.

3.6. Резервні вимірювальні трубопроводи на ПППГ повинні бути відключені методом закриття кранів до та після звужуючих пристроїв або лічильників газу. Включення в роботу та виключення вимірювальних трубопроводів повинно здійснюватись за домовленістю з іншою стороною. Повідомлення про ці роботи необхідно направити іншій стороні не менш як за 5 діб до початку вказаних робіт, крім аварійних випадків. Байпасні трубопроводи повинні бути відключені шляхом закриття кранів. Крани повинні бути опломбовані представниками обох Сторін. Збереження пломб забезпечує сторона, що здійснює замір. Байпасні лінії повинні бути обладнані манометрами для контролю щільності байпасних кранів.

Якщо є технологічна необхідність установлення після вузла обліку газоспоживного обладнання, це обладнання має бути забезпечене окремим вузлом обліку або за домовленістю Сторін обсяг споживання газу цим обладнанням визначається розрахунковим шляхом згідно з нормативними документами.

3.7. При введенні в комерційну експлуатацію нового або реконструйованого вузла обліку Сторона 1 викликає представників Сторони 2 для перевірки готовності вводу в комерційну експлуатацію з оформленням двостороннього акта.

3.8. Сторона 2 може встановлювати на ПППГ дублюючі автоматичні обчислювачі/коректори.

Сторона 2 має право побудувати дублюючий вузол обліку за межами балансової належності газопроводів Сторони 1.

Дублюючі автоматичні обчислювачі/коректори повинні відповідати таким вимогам:

програмне забезпечення сумісне з програмами опитування обчислювачів диспетчерських служб Сторони 1;

бути дозволеними за результатами відомчих випробувань для використання на виробничих об'єктах Сторони 1.

Установлення дублюючих обчислювачів/коректорів або вузлів обліку газу здійснюється відповідно до погоджених Стороною 1 технічного завдання та робочого проекту. Сторона 2 повинна за власні кошти розробити проект, провести його державну експертизу, установити обладнання та провести пусконалагоджувальні роботи.

У проекті дублюючого вузла обліку газу повинні бути відображені потоки газу, межі балансової належності, розташування ЗВТ газоспоживного чи газорегулюючого обладнання, їх послідовність, комутаційні з'єднання тощо.

Введення дублюючих обчислювачів/коректорів або вузлів обліку газу в експлуатацію оформлюється двостороннім актом.

Після введення в експлуатацію дублюючих обчислювачів/коректорів Сторона 2 повинна передати їх на обслуговування Стороні 1 відповідно до узгодженого Сторонами договору.

Взаємовідносини Сторін під час експлуатації дублюючих вузлів обліку газу регламентуються окремим договором.

У разі встановлення дублюючих обчислювачів/коректорів або вузлів обліку газу Сторони мають рівні права на отримання вихідної інформації та доступ до дублюючих вимірювальних комплексів.

3.9 Сторона 1 щодоби надає Стороні 2 інформацію про кількість газу, переданого через ПППГ.

У разі необхідності один раз на місяць Сторона 1 передає Стороні 2 в електронному вигляді інформацію, яка міститься в погодинних роздруківках, у повному обсязі (об'єм та параметри газу, характер і тривалість аварійних ситуацій та втручань).

Сторона 2 має право на безперервне отримання інформації в електронному вигляді. Для цього Сторона 2 повинна розробити проект системи передачі даних (обладнання, лінії зв'язку) та погодити його зі Стороною 1.

На підставі погодженого проекту Сторона 2 за власні кошти забезпечує придбання, установлення та налагодження системи передачі даних.

Інформація повинна надаватись з ПЕОМ, з якої здійснюється безпосереднє опитування обчислювачів та коректорів.

Сторони повинні підписати договір про захист конфіденційної інформації.

4. Порядок контролю за роботою вузлів обліку газу

4.1. Представники Сторони 2 мають право здійснювати періодичні перевірки ПППГ в присутності інженерно-технічного персоналу Сторони 1 згідно з річними графіками, погодженими керівниками Сторін.

4.2. У разі необхідності позачергової перевірки ініціатор перевірки письмово доводить це до відома іншої Сторони. Перевірка проводиться в присутності інженерно-технічного персоналу Сторони 1 не пізніше ніж у 5-денний строк з дня надходження письмового повідомлення.

У випадку виявлення недоліків, що впливають на правильність визначення кількості та якості газу, представники Сторони 2 роблять записи в журналі та складають двосторонній акт.

4.3. Перевірки можуть проводитись в будь-який час доби виключно в присутності інженерно-технічного персоналу Сторони 1.

4.4. Сторони мають право вимагати проведення позачергової повірки. Якщо результати повірки негативні, оплата за проведення позачергової повірки проводиться власником цих приладів, при позитивних результатах повірки - стороною, яка вимагала проведення позачергової повірки.

4.5. Заміна або ревізія вимірних діафрагм та ЗВТ проводиться Стороною 1 у присутності уповноваженого представника Сторони 2 в таких випадках:

при періодичній атестації звужуючого пристрою дільниці;

при виробничій необхідності;

при аргументованій вимозі однієї з сторін.

У всіх випадках після закінчення вказаних робіт Сторона 2 має право опломбувати діафрагмовий вузол та ЗВТ з оформленням відповідного двостороннього акта. Забезпечення збереження пломби здійснює Сторона 1.

4.6. Калібрування ЗВТ проводяться еталонними засобами вимірювання. Еталонні засоби повинні бути атестованими в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері метрології. Після закінчення калібрування ЗВТ представники обох Сторін підписують протокол калібрування. Представник Сторони 2 після закінчення повірки, калібрування має право опломбувати вимірювальні комплекси в робочому стані, про що складається відповідний акт. Забезпечення збереження пломб здійснює власник вузла обліку.

4.7. Якщо у погоджені терміни відповідно до річних графіків представник Сторони 2 не з'явився на ПППГ для проведення повірки або калібрування вузла обліку газу або ЗВТ, то Сторона 1 - власник вузла обліку має право розпломбувати систему обліку, виконати її повірку (калібрування) і скласти протокол повірки (калібрування) в односторонньому порядку з позначкою в протоколі, що представник Сторони 2 для проведення повірки (калібрування) не з'явився.

4.8. У випадку нештатних ситуацій (вихід з ладу первинного перетворювача витратного параметру, схеми обчислювача, системи живлення та іскрозахисту) Сторона 1 - власник ПППГ повинна вжити термінових заходів щодо забезпечення нормальної роботи системи обліку газу, про що повідомляє Сторону 2 по диспетчерських каналах зв'язку та може в односторонньому порядку проводити калібрування приладів.

5. Оформлення актів приймання-передачі газу

5.1. Кількість переданого та прийнятого газу за календарний місяць визначається диспетчерськими службами Сторін на підставі показань вимірювальних комплексів комерційних вузлів обліку газу.

5.2. Контрактна година для всіх типів приладів обліку встановлюється о 900 за київським часом. Поточний (звітний) місяць закінчується о 900 першого числа наступного місяця.

5.3. Місячний акт приймання-передачі газу (з розшифруванням по кожному ПППГ) складається та підписується представниками Сторони 1 та Сторони 2 п'ятого числа місяця, наступного за звітним, у чотирьох примірниках українською мовою - по два примірники кожній стороні. Підставою для складання місячних актів приймання-передачі газу є погодинні роздруківки з автоматичних обчислювачів для кожного комерційного вузла обліку газу. У разі допущення помилки в одному з місячних актів її треба виправити і оформити окремим протоколом.

5.4. Місячні акти приймання-передачі, оформлені та підписані представниками Сторін, та роздруківки з автоматичних обчислювачів повинні зберігатися у Сторони 1 та Сторони 2 протягом одного року, після чого мають бути передані до архіву.

5.5. У разі непідписання Стороною 2 місячних актів приймання-передачі Сторона 1 оформляє акти в односторонньому порядку на підставі показників приладів обліку власника комерційного ПППГ, про що сповіщає Сторону 2. Указані односторонні акти вважаються чинними для Сторін і діють до їх скасування в установленому порядку.

5.6. У випадку розгерметизації, пошкодження трубопроводу чи іншої нештатної ситуації в місячному акті приймання-передачі газу враховуються обсяги газу на власні технологічні витрати та втрати Сторони 1 на ділянці від комерційного вузла обліку газу на ПППГ до межі балансового розмежування газопроводів.

6. Відповідальність Сторін

Сторони у випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань по цій Технічній угоді несуть відповідальність відповідно до законодавства.

7. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків по цій Технічній угоді, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

7.2. Форс-мажорними обставинами є обставини, які виникли після підписання цієї Технічної угоди внаслідок непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, землетруси, повені, оповзні та інші стихійні лиха, вибухи, війни або військові дії.

Строк виконання зобов'язань відкладається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. Строк для повідомлення між Сторонами про такі обставини - до 14 днів з дати їх виникнення.

7.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий компетентним органом.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Сторони дійшли згоди, що всі спори (розбіжності), які можуть виникнути при виконанні умов цієї Технічної угоди, повинні вирішуватись шляхом переговорів.

8.2. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спірні питання передаються на розгляд до НКРЕ або до суду для вирішення в установленому порядку.

8.3. При виникненні розбіжностей між Сторонами у частині обсягу переданого (прийнятого) газу вони підлягають договірному врегулюванню або врегулюванню НКРЕ. До врегулювання розбіжностей обсяг переданого (прийнятого) газу встановлюється у відповідності до показників приладів обліку власника комерційного ПППГ.

8.4. Сторона, яка не згідна з визначенням добової чи місячної кількості поданого газу, повинна заявити про це іншій стороні протягом п'яти днів з дати оформлення акта або іншого документа, що підтверджує кількість поданого (прийнятого) газу.

8.5. Вирішення спірних питань щодо метрологічного стану вимірювальних дільниць може здійснюватися на підставі висновку відповідного територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері метрології, до якого звертається заінтересована Сторона. Якщо одна із Сторін не згідна із висновком цього органу, то вона може звернутися до суду. До вирішення спору судом Сторони керуються вищевказаним висновком.

9. Інші умови

9.1. Ця Технічна угода складена у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

9.2. Зміни та доповнення до цієї Технічної угоди вносяться за взаємним узгодженням Сторін та в порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.3. Сторони зобов'язуються повідомити одна одній про зміни свого найменування, своїх платіжних реквізитів, місцезнаходження (місця проживання), номерів телефонів, телефаксів та зміну форми власності, а також про всі інші зміни, які можуть вплинути на реалізацію цієї Технічної угоди та виконання зобов'язань за нею, у п'ятиденний строк з дня виникнення відповідних змін.

9.4. Дія Технічної угоди припиняється за згодою сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.5. У випадках, не передбачених цією Технічною угодою, сторони керуються чинним законодавством України.

10. Строк дії Технічної угоди

Ця Технічна угода набирає чинності з "____" _____________ 20__ року та вважається щорічно продовженою, якщо за місяць до закінчення року однією із Сторін не буде заявлено про відмову від цієї Технічної угоди або її перегляд.

11. Реквізити Сторін

Сторона 1:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Сторона 2:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

тел.: __________________

тел.: __________________

М. П.
_______________________________________
                                                     (підпис, ініціали, прізвище)

М. П.
_______________________________________
                                                      (підпис, ініціали, прізвище)

________________ 20__ року

___________________ 20__ року

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 31.01.2013 р. N 75)

____________

Опрос