Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 039-5/о "Дневник учета работы рентгенодиагностического отделения (кабинета)"

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 14.02.2012 № 110
действует с 08.06.2012

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
___________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ

|__|__|__|__|__|__|__|__|


 

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 039-5/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

ЩОДЕННИК
обліку роботи рентгенодіагностичного відділення (кабінету)
за ____________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чис-
ла міся-
ця

Загаль-
не число рент-
гено-
логіч-
них дослі-
джень

Загаль-
не число магніто-
резо-
нанс-
них томо-
графій

Органів грудної клітки

Органів травлення

всього рент-
гено-
логіч-
них дослі-
джень

з них зроблено

магніто-
резо-
нанс-
них томо-
графій

всього рентгено-
логічних
дослі-
джень

з них зроблено

магніто-
резо-
нанс-
них томо-
графій

прос-
вічу-
вань

знімків (рент-
гено-
грам)

з них профілак-
тичних

флюорографій,
з них:

спеціальних досліджень

прос-
вічу-
вань

знімків (рентгено-
грам)

флюоро-
грам (діагнос-
тичних)

спеціальних досліджень

діагнос-
тичних

профі-
лактич-
них

всього

у тому числі комп'ю-
терних
томо-
графій

всього

у тому числі комп'ю-
терних
 томо-
графій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кістково-суглобової системи

Інших органів

При застосуванні спеціальних досліджень зроблено:

всього рент-
гено-
логіч-
них дослі-
джень

з них зроблено:

магніто-
резонанс-
них томо-
графій

всього рентгено-
логічних дослі-
джень

з них зроблено:

магніто-
резонанс-
них томо-
графій

просвічу-
вань

знімків (рентгено-
грам)

флюоро-
грам (діагнос-
тичних)

спеціальних досліджень

просвічу-
вань

знімків рентгено-
грам

флюоро-
грам (діагнос-
тичних)

спеціальних досліджень

всього

у тому числі комп'ютер-
них томо-
графій

всього

у тому числі комп'ютер-
них томо-
графій

просвічу-
вань

знімків

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лікар-рентгенолог __________________________

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 039-5/о "Щоденник обліку роботи рентгенодіагностичного відділення (кабінету)"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 039-5/о "Щоденник обліку роботи рентгенодіагностичного відділення (кабінету)" (далі - форма N 039-5/о).

2. Форма N 039-5/о заповнюється лікарями-рентгенологами на підставі запису форми N 050/о "Журнал рентгенологічних досліджень, магніторезонансних томографій", затвердженої цим наказом.

3. У графі 1 зазначаються числа місяця, відповідно до яких у графах 2 - 33 вказуються дані щодо видів досліджень, які проводяться хворим за локалізацією обстежених органів.

4. У графі 2 вказується загальна кількість рентгенологічних досліджень, яка дорівнює підсумку даних граф 4, 13, 20, 27.

5. У графі 3 зазначається загальна кількість магніторезонансних томографій, яка дорівнює підсумку даних граф 12, 19, 26, 33.

6. У графі 4 вказується загальна кількість досліджень органів грудної клітки.

7. У графах 5 - 12 відображаються дослідження органів грудної клітки за видами рентгенологічних обстежень, а саме: просвічування, рентгенограми (знімки), діагностичні та профілактичні флюорографії та спеціальні дослідження, у тому числі комп'ютерні томографії.

8. У графах 11, 18, 25, 32 у чисельнику зазначається кількість проведених комп'ютерних томографій, у знаменнику - з використанням контрастних речовин.

9. Дані графи 4 можуть дорівнювати сумі чисел граф 5, 6, 8, 9, 10, але повинні бути меншими цієї суми, оскільки при одному дослідженні може бути зроблено просвічування, декілька знімків, флюорограм тощо; відповідні співвідношення графи 13 із сумою граф 14 - 19; графи 20 із сумою граф 21 - 26; графи 27 із сумою граф 28 - 33.

10. У графі 13 вказується загальна кількість рентгенологічних досліджень органів травлення.

11. У графах 14 - 19 зазначаються дослідження органів травлення за видами рентгенологічних обстежень.

12. У графі 20 вказується загальна кількість рентгенологічних досліджень кістково-суглобової системи.

13. У графах 21 - 26 зазначаються дослідження кістково-суглобової системи за видами рентгенологічних досліджень.

14. У графі 27 вказується загальна кількість рентгенологічних досліджень інших органів.

15. У графах 28 - 33 зазначається кількість досліджень інших органів за видами рентгенологічних обстежень.

16. У графах 34, 35 вказуються кількість просвічувань та знімків при застосуванні спеціальних досліджень. Сума чисел у графах 34 і 35 може дорівнювати сумі чисел граф 10, 17, 24, 31, але не може бути більшою цієї суми, якщо при одній спеціальній методиці зроблено декілька знімків.

17. Форма N 039-5/о підписується лікарем-рентгенологом.

18. У разі ведення форми N 039-5/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

19. Термін зберігання форми N 039-5/о - 3 роки.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

Опрос