Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 027/о "Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного"

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 14.02.2012 № 110
редакция действует с 13.03.2020

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 28 лютого 2020 року N 587

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я
   ______________________________________
   ______________________________________

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
   ______________________________________

Код за ЄДРПОУ

|__|__|__|__|__|__|__|__|


 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 027/о
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

ВИПИСКА
із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого

У ____________________________________________________________________________________
                  (найменування і місцезнаходження закладу охорони здоров'я, куди направляється виписка)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1. Прізвище, ім'я, по батькові хворого ______________________________________________________

2. Дата народження   |__|__|__|__|__|__|
                                                   (число, місяць, рік)

3. Місце проживання хворого: область _______________________, район ______________________, місто(село) __________________, вулиця _____________________, будинок _______, кв. _______

4. Місце роботи (посада) ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Дати: а) в амбулаторно-поліклінічному закладі:

захворювання ________________________________________________

|__|__|__|__|__|__|
(число, місяць, рік)

направлення в стаціонар ___________________________________________

|__|__|__|__|__|__|
(число, місяць, рік)

б) у стаціонарі: надходження ________________________________________

|__|__|__|__|__|__|
(число, місяць, рік)

виписки або смерті (підкреслити) ____________________________________

|__|__|__|__|__|__|
(число, місяць, рік)


6. Повний діагноз (основне захворювання, супутні захворювання та ускладнення):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

7. Короткий анамнез, діагностичні дослідження, перебіг хвороби, проведене лікування, стан при направленні, при виписці _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

8. Лікувальні і трудові рекомендації ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року

Лікуючий лікар

______________________
(прізвище, підпис)


 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого" (далі - форма N 027/о).

2. Форма N 027/о заповнюється лікарями закладів охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, при направленні хворого на консультацію в інші заклади охорони здоров'я, на стаціонарне лікування та лікарями стаціонарів при виписці або у випадку смерті хворого.

Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено медичні записи до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, форма N 027/о не ведеться. На вимогу пацієнта йому надається витяг з цього реєстру.

(пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.02.2020 р. N 587)

3. У пунктах 1 - 3 вказуються прізвище, ім'я, по батькові хворого, дата народження, місце проживання згідно з паспортними даними.

4. У пункті 4 зазначаються місце роботи та займана посада особи.

5. У пункті 5 вказуються:

в амбулаторно-поліклінічному закладі - дата (число, місяць, рік) початку захворювання та направлення у стаціонар (на консультацію);

у стаціонарі - дата надходження та виписки (смерті) зі стаціонару.

6. У пункті 6 вказуються повний клінічний діагноз основного захворювання, супутні захворювання та ускладнення, які виникли під час стаціонарного (амбулаторного) лікування.

7. У пункті 7 вказуються короткий анамнез, стан при направленні, діагностичні дослідження, перебіг хвороби, проведене лікування.

8. У пункті 8 вказуються необхідні лікувальні і трудові рекомендації. Для працюючих осіб необхідно вказати терміни тимчасової непрацездатності.

9. У кінці форми проставляються дата заповнення та підпис лікаря, який заповнив виписку на хворого.

10. Форма N 027/о призначена для взаємообміну інформацією амбулаторно-поліклінічних і стаціонарних закладів охорони здоров'я щодо діагнозу, перебігу захворювання, стану хворого при направленні (виписці), проведенні досліджень, консультацій в інших закладах охорони здоров'я, лікування, диспансерного спостереження та інших рекомендацій хворому.

11. Форма N 027/о видається на руки хворому або пересилається поштою протягом трьох днів чи передається безпосередньо у заклад охорони здоров'я, який направляв хворого.

12. Термін зберігання форми N 027/о - відповідно до строків зберігання первинних облікових документів (з формою N 025/о - 5 років, з формою N 003/о - 25 років).

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

Опрос