Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 069/о "Журнал записи амбулаторных операций"

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 14.02.2012 № 110
действует с 08.06.2012

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я
_______________________________________
_______________________________________

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
_________________________________________

Код за ЄДРПОУ               |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 069/о

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

ЖУРНАЛ
запису амбулаторних операцій

Почато "___" ___________ 20__ року                               Закінчено"___" ____________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер
з/п

Дата

Прізвище, ім'я, по батькові хворого

Вік (для дітей до 1 року - число місяців, днів)

Місце проживання хворого

Діагноз

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знеболення

Короткий опис операції

Прізвище та підпис лікаря і молодшого спеціаліста з медичною освітою

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 069/о "Журнал запису амбулаторних операцій"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 069/о "Журнал запису амбулаторних операцій" (далі - форма N 069/о).

2. Форма N 069/о заповнюється лікарями хірургічного профілю закладів охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, і зберігається в операційній.

3. У формі N 069/о реєструються усі хірургічні втручання (у тому числі операції на щелепно-лицевій ділянці та ротовій порожнині), які проведені в амбулаторно-поліклінічному закладі.

4. У графах 1 і 2 вказуються порядковий номер та дата проведення операції.

5. У графі 3 зазначаються прізвище, ім'я та по батькові хворого.

6. У графі 4 вказується вік хворого, а для дітей до 1-го року - число місяців, днів.

7. У графі 5 вказується місце проживання хворого згідно з паспортними даними (у разі якщо хворим є дитина, зазначається місце проживання її батьків або інших законних представників).

8. У графі 6 вказується діагноз, який був причиною амбулаторної операції.

9. У графі 7 зазначаються метод знеболення, назва, доза та шлях введення анестетика.

10. У графі 8 коротко зазначається хід проведення операції.

11. У графі 9 вказуються прізвище та підпис лікаря, який проводив операцію, та прізвище молодшого спеціаліста з медичною освітою.

12. Форма N 069/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена підписом керівника та печаткою закладу охорони здоров'я.

13. Форма N 069/о є підставою для заповнення форми звітності N 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20__ рік" (таблиця 2800 "Хірургічна робота амбулаторно-поліклінічного закладу"), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 липня 2007 року N 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за N 1009/14276.

14. Оперативні втручання лікарів-стоматологів в амбулаторно-поліклінічних закладах також зазначаються у формі N 039-2/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)", затвердженій цим наказом.

15. У разі ведення форми N 069/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

16. Термін зберігання форми N 069/о - 5 років.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

Опрос