Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 037/о "Листок ежедневного учета работы врача-стоматолога (стоматологической поликлиники, отделения, кабинета)"

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 14.02.2012 № 110
действует с 08.06.2012

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я
___________________________________________________
___________________________________________________

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
___________________________________________________

Код за ЄДРПОУ                            |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 037/о

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

ЛИСТОК
щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)

"___" ____________ 20__ року                                                                                                           ______________________________________
                                                                                                                                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові лікаря)

Номер з/п

Години прийо-
му

Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта

Кіль-
кість повних років

Порядко-
вий номер відвіду-
вання 
(первинне, повторне)

Номер медичної
карти стомато-
логічного хворого

Місце прожи-
вання (житель міста (м), села (с))

Група насе-
лення (ДГ, Ш, С, В, Р, ДПК, Д)

Діагноз

Комплекс вико-
наного лікування чи його етап, вклю-
чаючи суміжні спеціаль-
ності

Вид знебо-
лювання

Сановано (всього)

У тому числі пла-
нова санація

Відпра-
цьовано умовних одиниць праці (УОТ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фактично відпрацьовано за графіком

                                                                      Підпис лікаря __________________                                                                                год.                хв.    
                                                                                                                                                                                          _________          _______         

 

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 037/о "Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 037/о "Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)" (далі - форма N 037/о).

2. Форму N 037/о заповнюють щоденно лікарі-стоматологи та зубні лікарі, які ведуть амбулаторний терапевтичний, хірургічний і змішаний прийоми у закладах охорони здоров'я та надають стоматологічну допомогу дорослим, підліткам та дітям.

3. Форма N 037/о використовується для обліку роботи, яка проводиться лікарями-стоматологами та зубними лікарями за один робочий день прийому.

4. У графі 1 зазначається порядковий номер пацієнта, який звернувся за стоматологічною допомогою, або здорового пацієнта (з приводу консультації, профілактичного огляду). Дані цієї графи використовуються для обліку загального числа прийнятих пацієнтів за робочий день.

5. У графі 2 записується час прийому (години і хвилини), на який призначено відвідування лікаря пацієнтом, або час прийому пацієнта, направленого із реєстратури чи оглядового кабінету. Дані графи використовуються для планування часу роботи лікаря, для розподілу навантаження з обліком об'єму здійснюваних лікувально-профілактичних заходів.

6. У графі 3 вказуються прізвище, ім'я, по батькові пацієнта.

7. У графі 4 зазначається кількість повних років.

8. У графі 5 вказується порядковий номер відвідування лікаря даним пацієнтом (первинне чи повторне).

8.1. Первинним вважається перше звернення за стоматологічною допомогою в звітному році незалежно від характеру звернення. Первинне звернення позначається цифрою 1, усі наступні відвідування - відповідною цифрою.

9. У графі 6 вказується номер медичної карти стоматологічного хворого даного пацієнта.

10. У графі 7 зазначається місце проживання пацієнта: житель міста, села.

11. У графі 8 вказуються групи населення, які зазначаються відповідними символами: декретована група - ДГ (діти віком 0 - 14 років та 15 - 17 років включно, інваліди, пенсіонери, учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи); школярі - Ш; студенти - С; вагітні - В; робітники промислових підприємств - Р; особи допризовного віку - ДПК.

12. Якщо даний пацієнт перебуває на диспансерному обліку, доповнюється символ "Д".

13. У графі 9 вказується діагноз, з приводу якого пацієнт звернувся до лікаря. Допускається запис зі скороченнями із застосуванням умовних позначень і формули зубів. За наявності різних діагнозів усі вони вказуються у даній графі умовними позначками.

14. У графі 10 зазначаються відомості про проведення комплексного лікування чи його етап. У цій графі лікар методом скорочення, але розбірливо, вписує фактично виконаний об'єм роботи. Скорочення запису здійснюється з урахуванням найменувань граф форми первинного обліку N 039-2/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)", затвердженої цим наказом: запломбовано зубів з приводу карієсу (тимчасових, постійних); запломбовано зубів з приводу ускладненого карієсу тощо. У даній графі лікар вказує всі лікувально-профілактичні заходи, які проведені ним у період зняття зубних напластувань, ремінералізуючу терапію тощо, а також робить відмітки "раніше санований", "зуби інтактні", "потребує санації". У випадку неявки пацієнта на запланований час лікар у графі 10 робить відмітку "не з'явився".

15. У графі 11 зазначається вид знеболювання: у чисельнику - місцеве, у знаменнику - загальне.

16. У графі 12 вказується кількість санованих пацієнтів - всього у порядку планової роботи та за зверненнями.

17. У графі 13 зазначається кількість санованих пацієнтів при плановій санації.

18. У графі 14 зазначається кількість відпрацьованих УОП (згідно з галузевим медико-економічним стандартом, класифікатором процедур).

19. На підставі даних форми N 037/о заповнюється форма первинного обліку N 039-2/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)", затверджена цим наказом.

20. Контроль за правильністю заповнення форми N 037/о проводить керівник закладу охорони здоров'я, якому безпосередньо підпорядкований лікар.

21. У разі ведення форми N 037/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

22. Термін зберігання форми N 037/о - 1 рік після звітного періоду.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

Опрос