Идет загрузка документа (108 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 066/о "Карта больного, выбывшего из стационара, N __"

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 14.02.2012 № 110

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 21 січня 2016 року N 29

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров'я

 

 
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
 

Форма первинної облікової документації

N 066/о

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України

 N 

 

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма

 

Код за ЄДРПОУ 

КАРТА ПАЦІЄНТА, ЯКИЙ ВИБУВ ІЗ СТАЦІОНАРУ, N _________

Номер відповідної форми стаціонарного хворого (003/о, 003-1/о, 096/о, 097/о (підкреслити)) _________________________

1. Дата госпіталізації


2. Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта ____________________________________________________________________

3. Стать: чоловіча - 1;      4. Дата народження
жіноча - 2

5. Вік _____ 6. Громадянство ____________
(кількість повних років)                      (код країни)


7. Документ, що посвідчує особу                        7.1. Номер документа, що посвідчує особу

8. Постійне місце проживання/перебування: місто - 1; село - 2    ____________________________________________
                                                                                                                                 
(область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира)
__________________________________________________ 9. Поштовий індекс ____________

10. Місце роботи, посада ______________________________________________________________________________
                                                                                
(для дітей, учнів, студентів - найменування навчального закладу)

11. Ким направлений пацієнт ____________________________________________
                                                                    
(найменування та код закладу охорони здоров'я)


12. Діагноз при госпіталізації _____________________________________________________


13. Відділення госпіталізації

______________ 14. Відділення виписки
   
(профіль ліжок)

______________
(профіль ліжок)


15. Госпіталізація: ургентна - 1; планова - 2               

16. Строк госпіталізації (до 6 годин - 1; 7 - 24 години - 2; більше 24 годин - 3)         

17. Госпіталізація з приводу цього захворювання в цьому році: вперше - 1; повторно - 2                    

17.1. Повторна госпіталізація з приводу цього захворювання до 30 днів: так - 1; ні - 2                            

18. Результат лікування:

виписаний(а) з одужанням - 1; поліпшенням - 2; погіршенням - 3; без змін - 4; помер(ла) - 5; переведений(а) до
іншого закладу охорони здоров'я - 6; здоровий(а) - 7        

19. Дата виписки/смерті

20. Проведено ліжко-днів __________________


21. Діагноз заключний клінічний (у випадку травми - вказати її вид: виробнича - 1; невиробнича - 2)       

Назва діагнозу

Код за МКХ-10

Основний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаткові діагнози: ускладнення основного діагнозу - 1; супутнє захворювання - 2    

21.1. Категорія резистентності: відсутня -1; чутливий ТБ - 2; монорезистентний ТБ - 3; полірезистентний ТБ - 4; мультирезистентний ТБ - 5; туберкульоз із розширеною резистентністю - 6    

22. У випадку смерті хворого:

22.1. Патологоанатомічний діагноз

Основний

Код за
МКХ-10

Ускладнення основного діагнозу

Супутні захворювання

 

 

 

 

 

 

22.2. Із пункту 11 лікарського свідоцтва про смерть N ___________

Код за МКХ-10:

 

 


I. а)

______________________________________________________
 (безпосередня причина смерті)

приблизний час між початком захворювання і смертю

 


  б)

______________________________________________________

 


  в)

_____________________________________________________

 


  г)

_____________________________________________________

 

(б, в, г - захворювання та патологічні стани, що зумовили безпосередню причину смерті;
основна причина смерті зазначається в останньому заповненому рядку)

 

  II.

Інші суттєві стани (конкуруючі, поєднані, фонові (підкреслити)), які сприяли смерті, але не пов'язані із захворюванням чи його ускладненням, яке безпосередньо є причиною смерті:
______________________________________________________________________________

У разі смерті жінок під час вагітності або після пологів у період до одного року зазначити тиждень вагітності _________, день післяпологового періоду __________, тиждень після пологів

 


23. Медичні процедури та хірургічні операції

Дата
(число, місяць, рік)

Час
(години, хвилини)

Код процедури / хірургічної операції

Назва процедури / хірургічної операції

Спеціаліст (прізвище, ім'я, по батькові, реєстра-
ційний номер)

Вид ане-
стезії*

Анестезіолог
(прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер)

Ускладнення
(код за МКХ-10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Обстеження на RW

25. Онкологічний профілактичний медичний огляд


26. Обстеження на ВІЛ-інфекцію

27. Обстеження органів грудної порожнини


28. Інвалід війни - 1; учасник війни - 2; учасник бойових дій - 3; особа, яка постраждала внаслідок
Чорнобильської катастрофи - 4; інша пільгова категорія _______________________________ - 5                         
                                                                                                                               
(вказати яка)
(категорія _________________________; посвідчення: серія _________________________ N _____________________)

Лікуючий лікар ________________________________________________
                                                           (прізвище, ім'я, по батькові, підпис)


Дата "___" ____________ 20__ року

____________
* Анестезія: відсутня - 1; місцева - 2; загальна - 3; інша - 4.

 

В. о. директора
Медичного департаменту

В. Кравченко

 

Коди стаціонарних відділень закладів охорони здоров'я України

Найменування відділення

Код

Алергологічне для дорослих

01

Алергологічне для дітей

02

Анестезіології та інтенсивної терапії для дорослих

03

Анестезіології та інтенсивної терапії для дітей

04

Гастроентерологічне для дорослих

05

Гастроентерологічне для дітей

06

Гематологічне для дорослих

07

Гематологічне для дітей

08

Генетичне

09

Гінекологічне для дорослих

10

Гінекологічне для дітей

11

Дерматовенерологічне для дорослих

12

Дерматовенерологічне для дітей

13

Діагностичне для дорослих

14

Діагностичне для дітей

15

Ендокринологічне для дорослих

16

Ендокринологічне для дітей

17

Імунологічне для дорослих

18

Імунологічне для дітей

19

Інфекційне для дорослих

20

Інфекційне для дітей

21

Кардіологічне

22

Кардіоревматологічне для дітей

23

Кардіохірургічне для дорослих

24

Кардіохірургічне для дітей

25

Наркологічне для дорослих

26

Наркологічне для дітей

27

Неврологічне для дорослих

28

Неврологічне для дітей

29

Нейрохірургічне для дорослих

30

Нейрохірургічне для дітей

31

Неонатологічне

32

Нефрологічне для дорослих

33

Нефрологічне для дітей

34

Онкологічне для дорослих

35

Онкологічне для дітей

36

Опікове для дорослих

37

Опікове для дітей

38

Ортопедичне для дорослих

39

Ортопедичне для дітей

40

Отоларингологічне для дорослих

41

Отоларингологічне для дітей

42

Офтальмологічне для дорослих

43

Офтальмологічне для дітей

44

Паліативної допомоги

45

Патології вагітних

46

Педіатричне

47

Пологове

48

Проктологічне

49

Променевої патології

50

Психіатричне (психоневрологічне) для дорослих

51

Психіатричне (психоневрологічне) для дітей

52

Психосоматичне

53

Пульмонологічне для дорослих

54

Пульмонологічне для дітей

55

Радіологічне та рентгенологічне

56

Реабілітаційне для дорослих

57

Реабілітаційне для дітей

58

Ревматологічне для дорослих

59

Ревматологічне для дітей

60

Стоматологічне для дорослих

61

Стоматологічне для дітей

62

Терапевтичне для дорослих

63

Терапевтичне для дітей

64

Токсикологічне для дорослих

65

Токсикологічне для дітей

66

Торакальної хірургії для дорослих

67

Торакальної хірургії для дітей

68

Травматологічне для дорослих

69

Травматологічне для дітей

70

Трансплантології

71

Туберкульозне для дорослих

72

Туберкульозне для дітей

73

Урологічне для дорослих

74

Урологічне для дітей

75

Фізіотерапевтичне для дорослих

76

Фізіотерапевтичне для дітей

77

Хірургічне для дорослих

78

Хірургічне для дітей

79

Шкірно-венерологічне для дорослих

80

Шкірно-венерологічне для дітей

81

Лепрозорій

82

 

В. о. директора
Медичного департаменту

В. Кравченко

(форма у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 21.01.2016 р. N 29)

 

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 066/о "Карта пацієнта, який вибув із стаціонару, N __"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 066/о "Карта пацієнта, який вибув із стаціонару, N _____" (далі - форма N 066/о).

2. Форма N 066/о складається на підставі форм первинної облікової документації: N 003/о "Медична карта стаціонарного хворого N ___", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 січня 2016 року N 29) (далі - форма N 003/о), N 003-1/о "Медична карта переривання вагітності N ___", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24 травня 2013 року N 423, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1095/23627 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 січня 2016 року N 29) (далі - форма N 003-1/о), N 096/о "Історія вагітності та пологів N ___" (далі - форма N 096/о), N 097/о "Карта розвитку новонародженого N ___" (далі - форма N 097/о), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 січня 2016 року N 29, і є документом, який містить відомості щодо хворого, який вибув із стаціонару (виписаного або померлого).

3. Форма N 066/о заповнюється лікуючим лікарем одночасно із здійсненням запису епікризу у первинній обліковій документації, зазначеній у пункті 2 цієї Інструкції, на всіх пацієнтів, які вибули зі стаціонару (виписаних або померлих).

4. У формі N 066/о обов'язково заповнюється кожний пункт. Винятками є пункт 7 та підпункт 7.1, які заповнюються виключно за згодою пацієнта.

5. У формі N 066/о вказується номер відповідної форми стаціонарного хворого: N 003/о, N 003-1/о, N 096/о, N 097/о (форма відмічається шляхом підкреслення).

6. Пункти 1 - 11 форми N 066/о заповнюються медичним персоналом приймального відділення одночасно із заповненням форми N 003/о (N 003-1/о, N 096/о, N 097/о), після чого форма N 066/о додається до однієї із зазначених вище форм і зберігається у відділенні до виписки/смерті пацієнта.

7. У пунктах 1, 2 зазначаються дата та час (години, хвилини) госпіталізації, прізвище, ім'я, по батькові пацієнта.

8. Пункти 3 - 6 містять інформацію щодо статі пацієнта (чоловіча, жіноча), дати народження (число, місяць, рік), віку (кількість повних років, для дітей: до 1-го року - місяців; до 1-го місяця - днів) та коду країни, громадянином якої є пацієнт (код країни зазначається згідно з Класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426).

9. У пунктах 8, 9 вказуються постійне місце проживання/перебування пацієнта (місто/село, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира) та поштовий індекс.

10. У пункті 10 зазначаються місце роботи та посада пацієнта (для дітей, учнів, студентів вказується найменування навчального закладу).

11. У пункті 11 зазначаються найменування та код закладу охорони здоров'я, який направив пацієнта на госпіталізацію, відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

12. У пункті 12 зазначаються діагноз при госпіталізації та код захворювання згідно з чинною Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду (далі - МКХ-10).

13. У пунктах 13, 14 вказуються коди відділень закладів охорони здоров'я при госпіталізації та при виписці відповідно до додатка до форми N 066/о.

14. У пункті 15 відмічається вид госпіталізації: ургентна - 1; планова - 2.

15. У пункті 16 зазначається строк госпіталізації (до 6 годин; 7 - 24 години; більше 24 годин).

16. У пункті 17 зазначається госпіталізація з приводу цього захворювання в цьому році: вперше - 1; повторно - 2.

У підпункті 17.1 відмічається повторна госпіталізація з приводу цього захворювання до 30 днів після виписки.

17. У пункті 18 зазначається результат медичного лікування пацієнта: виписаний(а) з: одужанням - 1; поліпшенням - 2; погіршенням - 3; без змін - 4; помер(ла) - 5; переведений(а) до іншого закладу охорони здоров'я - 6; здоровий(а) - 7.

18. У пункті 19 зазначаються дата (число, місяць, рік) та час (година) виписки/смерті пацієнта.

19. У пункті 20 вказується кількість проведених пацієнтом у закладі охорони здоров'я ліжко-днів (день госпіталізації і день виписки/смерті рахуються як один день).

20. Пункт 21 містить інформацію щодо заключного клінічного діагнозу хворого при виписці/смерті (у випадку травми зазначається її вид: виробнича - 1; невиробнича - 2). За наявності у пацієнта ускладнень основного діагнозу або супутніх захворювань, які відображені у формах N 003/о, N 003-1/о, N 096/о, N 097/о, лікуючий лікар зазначає їх після основного діагнозу (ускладнення основного діагнозу - 1; супутні захворювання - 2) та проставляє відповідні коди згідно з МКХ-10.

21. За наявності у пацієнта побічної дії лікарського засобу лікар зазначає прояв побічної дії як основний діагноз або ускладнення основного діагнозу чи супутнє захворювання. У такому випадку проводиться подвійне кодування цього пункту згідно з МКХ-10: кодуються основний діагноз та ускладнення: діапазон рубрик А00-R95, T80.5.6, Т88.2, Т88.6 та інших, у тому числі рубрик Y40 - Y59.

22. У підпункті 21.1 за наявності у хворого діагнозу активної форми туберкульозу (A15 - А19, B90) необхідно зазначити відповідну категорію резистентності. Цей підпункт є обов'язковим для протитуберкульозних закладів охорони здоров'я.

23. У підпункті 22.1 лікар-патологоанатом заповнює патологоанатомічний діагноз, який складається із основного діагнозу, ускладнень та супутніх захворювань, і проставляє коди згідно з МКХ-10.

У підпункті 22.2 здійснюється запис згідно з пунктом 11 форми первинної облікової документації N 106/о "Лікарське свідоцтво про смерть N ___", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 серпня 2006 року N 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за N 1150/13024, у якому зазначаються патологічні стани, що призвели до безпосередньої причини смерті (I частина), та інші суттєві стани (конкуруючі, поєднані, фонові) (II частина), які сприяли смерті, але не пов'язані з безпосередньою причиною смерті (вказуються дати інсультів, інфарктів, оперативних утручань).

24. У пункті 23, якщо пацієнту проводились медичні процедури чи хірургічні операції, вказуються дата (число, місяць, рік), тривалість проведення (кількість годин, хвилин), код і назва процедури / хірургічної операції згідно з Тимчасовим галузевим класифікатором оперативних утручань, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2007 року N 67, прізвище, ім'я, по батькові спеціаліста, який проводив медичну процедуру / хірургічну операцію, його реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (далі - реєстраційний номер), вид анестезії (відсутня - 1; місцева - 2; загальна - 3; інша - 4), прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер анестезіолога, ускладнення, якщо такі мали місце (код згідно з МКХ-10).

25. У пунктах 24 - 27 зазначаються дата (число, місяць, рік) та дані про обстеження, які були проведені під час лікування пацієнта в цьому закладі охорони здоров'я (обстеження на RV, онкологічний профілактичний огляд, обстеження на ВІЛ-інфекцію, обстеження органів грудної порожнини).

26. У пункті 28 зазначаються відомості про статус пацієнта (інвалід війни - 1; учасник війни - 2; учасник бойових дій - 3; особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи - 4; інша пільгова категорія - 5 (вказати яка), номер та серія посвідчення).

27. У формі N 066/о обов'язково вказуються прізвище, ім'я, по батькові, підпис, реєстраційний номер лікуючого лікаря та дата (число, місяць, рік) заповнення.

28. У разі ведення форми N 066/о в електронному форматі вона має містити всю інформацію, зазначену у паперовій формі.

29. Форма N 066/о є дійсною як в електронному, так і в паперовому вигляді.

30. Строк зберігання форми N 066/о - 5 років.

 

В. о. директора
Медичного департаменту

В. Кравченко

(Інструкція у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 21.01.2016 р. N 29)

Опрос