Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 009/о "Журнал регистрации переливания трансфузийных жидкостей"

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 14.02.2012 № 110
действует с 08.06.2012

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я
_________________________________________
_________________________________________

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
_________________________________________

Код за ЄДРПОУ |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 009/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ
переливання трансфузійних рідин

Почато "___" ______________ 20__ року                                                                                                          Закінчено "___" ______________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстрація переливання трансфузійних рідин

Номер
з/п

Дата переливання

Переливання первинне чи повторне

Прізвище, ім'я, по батькові хворого

Вік (дітей до 1 року - число місяців, днів)

Номер медичної карти стаціонарного хворого

Група крові і резус-приналежність хворого

Результат

Показання до переливання

біологічної проби

індивідуальної проби

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстрація переливання трансфузійних рідин

Трансфузійна рідина

Доза перелитої трансфузійної рідини (мл)

Паспорт флакона

Спосіб переливання трансфузійної рідини

Трансфузійні реакції (слабка, середня, сильна)

Ускладнення після переливання

Прізвище та підпис лікаря

кров (групова і резус-
прина-
лежність)

компоненти крові (групова і резус-
прина-
лежність)

препарати крові

крово-
замінювачі (геодинамічні, дезінтокси-
каційні, препарати для паренте-
рального білкового живлення)

номер етикетки (серія препарату, завод-
виробник)

дата заготівлі (випуску препарату)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 009/о "Журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 009/о "Журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин" (далі - форма N 009/о).

2. Форма N 009/о застосовується для реєстрації всіх переливань трансфузійних рідин: крові, компонентів крові, препаратів крові, кровозамінних рідин, крім фізіологічного розчину та 5 %-го розчину глюкози, які проводяться в закладах охорони здоров'я. Форма N 009/о заповнюється в кожному підрозділі, що займається переливанням трансфузійних рідин. У разі необхідності на окремі види трансфузійних рідин можна вести окремі журнали: на кров, її компоненти, препарати, кровозамінники.

3. Форма N 009/о заповнюється лікарем, який проводить трансфузію.

4. У графах 1, 2 вказуються номер за порядком та дата переливання.

5. Графа 3 містить відомості про первинне чи повторне переливання.

6. У графах 4, 5 зазначаються прізвище, ім'я та по батькові хворого, а також вік (щодо дітей до 1 року - вказується число місяців, днів).

7. У графі 6 вказується номер медичної карти стаціонарного хворого.

8. У графі 7 зазначаються група крові та резус-приналежність хворого.

9. У графі 8 зазначається результат біологічної проби; у графі 9 - результат індивідуальної проби.

10. У графі 10 вказуються показання до переливання трансфузійних рідин.

11. У графах 11 - 14 зазначаються відомості щодо трансфузійної рідини, а саме: кров (групова і резус-приналежність), компоненти крові (групова і резус-приналежність), препарати крові, кровозамінні рідини (гемодинамічні, дезінтоксикаційні, препарати для парентерального білкового живлення).

12. У графі 15 вказується доза перелитої трансфузійної рідини в мілілітрах.

13. У графах 16, 17 зазначається паспорт флакона, де вказуються номер етикетки (серія препарату, завод-виробник) та дата заготівлі (випуску препарату).

14. У графі 18 вказується спосіб переливання трансфузійної рідини.

15. У графах 19, 20 зазначаються трансфузійні реакції та ускладнення, які спостерігались у хворого під час проведення трансфузії.

16. У графі 21 зазначаються прізвище та підпис лікаря, який провів трансфузію.

17. Кожна трансфузія, окрім цього журналу, повинна бути зафіксована в обліковій формі N 005/о "Листок реєстрації переливання трансфузійних рідин", затвердженій цим наказом, який у свою чергу вклеюється в медичну карту стаціонарного хворого.

18. На підставі даних форми N 009/о щорічно заповнюється таблиця 3300 "Трансфузії крові, її компонентів, препаратів та кровозамінних рідин" форми звітності N 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20__ рік", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 липня 2007 року N 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за N 1009/14276.

19. У разі ведення форми N 009/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

20. Термін зберігання форми N 009/о - 5 років.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

Опрос