Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 008/о "Журнал записи оперативных вмешательств в стационаре"

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 14.02.2012 № 110
действует с 08.06.2012

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я
______________________________________
______________________________________

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
________________________________________

Код за ЄДРПОУ |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 008/о

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

ЖУРНАЛ
запису оперативних втручань у стаціонарі

Почато "___" _____________ 20__ року                             Закінчено "___" _____________ 20__ року__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операція N ______________

 

від |__|__|__|__|__|__|
          (число, місяць, рік)


1. Прізвище, ім'я, по батькові хворого _________

7. Медична карта стаціонарного хворого

__________________________________________

номер _____________

2. Хірург __________________________________

8. Асистенти __________________________

3. Анестезіолог ____________________________

______________________________________

__________________________________________

9. Операційна медсестра ________________

4. Діагноз до операції _______________________

_____________________________________

__________________________________________

_____________________________________

5. Вид анестезії ____________________________

 

6. Діагноз після операції _____________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________

ОПИС ОПЕРАЦІЇ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

10. Опис препарату (видаленого органа, частини органа)_____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис хірурга ________________________

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 008/о "Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 008/о "Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі" (далі - форма N 008/о).

2. Форма N 008/о заповнюється лікарями-хірургами розбірливо. Після завершення оперативного втручання обов'язково завіряється підписом лікаря, який проводив операцію.

3. У формі N 008/о реєструються всі оперативні втручання, які проведені в стаціонарі.

На кожне оперативне втручання відводиться окремий листок, у якому вказуються прізвище, ім'я, по батькові хворого, прізвища та ініціали хірурга (пункт 2), анестезіолога (пункт 3), діагноз до операції (пункт 4), вид анестезії, що застосовувалась (пункт 5), діагноз після операції (пункт 6), а також зазначаються номер медичної карти стаціонарного хворого, прізвища та ініціали асистентів і операційної медичної сестри. У цьому листку надається детальний опис ходу операції, де вказуються вид знеболення, доза наркотичного препарату, відмічається тривалість операції, стан хворого під час оперативного втручання, а також вказуються лікувальні заходи, які проводились в період проведення оперативного втручання (ін'єкції препаратів, дача кисню тощо).

4. Форма N 008/о ведеться у кожній операційній окремо (для чистих або гнійних операцій).

5. Форма N 008/о має бути пронумерована, прошита, засвідчена підписом керівника та печаткою закладу охорони здоров'я.

6. У разі ведення форми N 008/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

7. Термін зберігання форми N 008/о - 50 років.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

Опрос