Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения ревизий Государственной финансовой инспекцией Украины и ее территориальными органами в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих деятельность, связанную с государственной тайной

Минфин
Порядок, Приказ от 10.04.2012 № 446
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2012

м. Київ

N 446

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 квітня 2012 р. за N 636/20949

Про затвердження Порядку проведення ревізій Державною фінансовою інспекцією України та її територіальними органами в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 21 листопада 2017 року N 963)

Відповідно до статті 34 Закону України "Про державну таємницю" та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення ревізій Державною фінансовою інспекцією України та її територіальними органами в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від 10.10.2006 N 337 "Про затвердження Порядку проведення ревізій органами державної контрольно-ревізійної служби в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.10.2006 за N 1142/13016.

3. Сектору режимно-секретної роботи Міністерства фінансів України (Волос О. С.) спільно з Департаментом правової роботи Державної фінансової інспекції України (Попов А. Г.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

Заступник Голови
Служби безпеки України

В. Породько

Державна фінансова
інспекція України

В. В. Костюшко

 

Порядок
проведення ревізій Державною фінансовою інспекцією України та її територіальними органами в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею

1. Державна фінансова інспекція України (далі - Держфінінспекція) та її територіальні органи мають право провадити діяльність, пов'язану з державною таємницею, після надання їм Службою безпеки України відповідно до статті 20 Закону України "Про державну таємницю" спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

2. Проведення Держфінінспекцією та її територіальними органами ревізій в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею (далі - об'єкт контролю), здійснюється відповідно до Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 року N 550, з урахуванням особливостей, визначених Порядком організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року N 1561-12 (далі - Порядок N 1561-12), та цього Порядку.

3. Доступ посадових осіб Держфінінспекції, її територіального органу до державної таємниці на об'єкті контролю здійснюється з письмового дозволу керівника об'єкта контролю після пред'явлення документа, що посвідчує особу, довідки про наявність допуску до державної таємниці (далі - довідка) та припису на виконання завдання (далі - припис). Форми довідки та припису визначені відповідно в додатках 12 та 13 до Порядку N 1561-12.

4. Довідки підписуються керівником режимно-секретного органу (далі - РСО) Держфінінспекції, її територіального органу, скріплюються печаткою РСО, реєструються в журналі обліку довідок про наявність допуску до державної таємниці і видаються під розписку в цьому журналі на термін до 12 місяців.

Одна довідка може використовуватися посадовою особою Держфінінспекції, її територіального органу для проведення ревізії на кількох об'єктах контролю. Після того, як потреба у використанні довідки минула або після закінчення строку її дії, вона повертається до РСО Держфінінспекції, її територіального органу, де знищується з відміткою у зазначеному вище журналі, завіреною підписами двох працівників РСО.

5. Припис повинен містити повне найменування об'єкта контролю, посаду посадової особи Держфінінспекції, її територіального органу, яка проводить ревізію, її прізвище, ім'я, по батькові та конкретний зміст завдання.

Припис підписується керівником або заступником керівника Держфінінспекції, її територіального органу та скріплюється гербовою печаткою.

Припис видається кожній посадовій особі Держфінінспекції, її територіального органу для проведення ревізії тільки на одному об'єкті контролю.

Якщо в приписі викладаються відомості, що становлять державну таємницю, йому надається відповідний гриф секретності. У разі коли в приписі міститься службова інформація, йому надається гриф обмеження доступу "Для службового користування". Такий припис реєструється та пересилається як секретний документ.

6. Припис та довідка реєструються РСО об'єкта контролю у журналі обліку осіб, які прибули у відрядження.

У приписі відповідно до довідки зазначаються відомості про наявність в особи відповідної форми допуску до державної таємниці. Довідка залишається в РСО об'єкта контролю, а припис у встановленому порядку подається керівникові або особі, що виконує його обов'язки, об'єкта контролю для надання письмового дозволу.

7. Письмовий дозвіл оформлюється на приписі із зазначенням у ньому категорій відомостей, до яких надаватиметься доступ.

Ступінь секретності відомостей, з якими може бути ознайомлена посадова особа Держфінінспекції, її територіального органу, повинен відповідати формі наданого допуску до державної таємниці.

8. Припис з письмовим дозволом та позначкою про наявність відповідної форми допуску до державної таємниці передається керівникам тих структурних підрозділів об'єкта контролю, де посадова особа Держфінінспекції, її територіального органу буде знайомитись з документами, що містять державну таємницю.

Керівники структурних підрозділів безпосередньо вирішують питання про ознайомлення посадових осіб Держфінінспекції, її територіального органу з необхідним обсягом інформації, зазначають у приписі реєстраційні номери справ, томів справ, документів тощо і забезпечують здійснення контролю за тим, щоб посадова особа Держфінінспекції, її територіального органу ознайомлювалася тільки з тими матеріальними носіями секретної інформації і в тому обсязі, які необхідні для перевірки відповідних питань ревізії, передбачених письмовим дозволом керівника об'єкта контролю, формою допуску до державної таємниці посадової особи Держфінінспекції, її територіального органу та службовою потребою.

9. Процедура здійснення витягів та записів із секретних документів посадовими особами Держфінінспекції, її територіального органу проводиться відповідно до вимог Порядку 1561-12.

10. Посадові особи Держфінінспекції, її територіального органу отримують в РСО об'єкта контролю ті матеріальні носії секретної інформації, щодо яких надано дозвіл.

Доступ до таких носіїв надається у режимних приміщеннях об'єкта контролю.

11. Вилучення документів, що містять державну таємницю, чи інших носіїв секретної інформації проводиться в установленому законодавством порядку.

Вилучені документи можуть використовуватись як докази без зняття грифу секретності тільки в кримінальних справах, провадження яких у правоохоронних органах та судах здійснюється з дотриманням вимог режиму секретності відповідно до законодавства.

12. Після ознайомлення з документами, що містять державну таємницю, керівник структурного підрозділу об'єкта контролю на зворотному боці припису зазначає, з якими конкретно матеріальними носіями секретної інформації ознайомлена посадова особа Держфінінспекції, її територіального органу, їх найвищий гриф секретності. Посадова особа Держфінінспекції, її територіального органу повинна бути ознайомлена зі змістом такого запису.

Приписи повертаються в РСО об'єкта контролю. Вони зберігаються у номенклатурних справах об'єкта контролю терміном не менш як 10 років.

На підставі запису в приписі в довідці робиться позначка про ступінь секретності відомостей, з якими ознайомлена посадова особа Держфінінспекції, її територіального органу під час проведення ревізії. Ця позначка засвідчується підписом керівника РСО об'єкта контролю та скріплюється печаткою РСО об'єкта контролю. Довідка повертається посадовій особі Держфінінспекції, її територіального органу.

13. Ступінь секретності відомостей, що містяться в матеріалах ревізії, визначається керівником ревізійної групи або посадовою особою Держфінінспекції, її територіального органу (якщо ревізію проводила одна посадова особа) та власником інформації.

 

Завідувач Сектору
режимно-секретної роботи

О. С. Волос

Опрос