Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка согласования назначения на должность и освобождения от должности главного бухгалтера территориального органа, учреждения и организации, относящегося к сфере управления Министерства юстиции Украины, и службы, деятельность которой координируется через Министра юстиции Украины

Минюст
Порядок, Приказ от 20.04.2012 № 628/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.04.2012

м. Київ

N 628/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2012 р. за N 606/20919

Про затвердження Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера територіального органу, установи і організації, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України, та служби, діяльність якої координується через Міністра юстиції України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 27 лютого 2015 року N 284/5)

Відповідно до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року N 59,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера територіального органу, установи і організації, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України, та служби, діяльність якої координується через Міністра юстиції України, що додається.

2. Керівникам територіальних органів, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, та служб, діяльність яких координується через Міністра юстиції України, забезпечити виконання цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сєдова А. Ю.

 

Міністр

О. Лавринович

 

ПОРЯДОК
погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера територіального органу, установи і організації, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України, та служби, діяльність якої координується через Міністра юстиції України

1. Цей Порядок застосовується під час погодження призначення на посаду або звільнення з посади головного бухгалтера територіального органу, установи і організації (далі - бюджетна установа), що належить до сфери управління Міністерства юстиції України, та служби, діяльність якої координується через Міністра юстиції України.

2. Для погодження кандидатури на посаду головного бухгалтера керівником бюджетної установи, служби до Мін'юсту України надсилається подання про погодження призначення головного бухгалтера.

Якщо головний бухгалтер подає заяву про звільнення з посади (або існують інші підстави для звільнення з роботи), керівник бюджетної установи, служби надсилає до Мін'юсту України подання про погодження звільнення.

3. У поданні про призначення зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові, дата народження кандидата, громадянство, посада, на яку рекомендується, рівень фахової і професійної підготовки, відомості про перебування в кадровому резерві, ділові та моральні якості, судимість або перебування під слідством.

До подання про призначення головного бухгалтера додаються засвідчені в установленому порядку копії:

особової картки (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4 х 6 см;

біографічної довідки;

документів про освіту, науковий ступінь, учене звання, підвищення кваліфікації.

4. Якщо документи, які додаються до подання про призначення головного бухгалтера, оформлено з дотриманням встановленого законодавством порядку, директором Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності - головним бухгалтером Мін'юсту України встановлюється дата проведення співбесіди. Особа, яка претендує на посаду головного бухгалтера, інформується про дату, час і місце проведення співбесіди.

5. Співбесіда у Міністерстві проводиться заступником Міністра - керівником апарату та директором Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності - головним бухгалтером Мін'юсту України.

6. Під час співбесіди перевіряється відповідність кандидата професійно-кваліфікаційним вимогам, установленим Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року N 59, зокрема визначається рівень знань, яким володіє кандидат, щодо законів, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правових актів Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, порядку оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форм та порядку проведення розрахунків, порядку приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правил проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основних принципів роботи на комп'ютері та відповідних програмних засобів.

7. За результатами опрацьованих документів та проведеної співбесіди Департаментом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Мін'юсту України готується висновок про погодження призначення на посаду головного бухгалтера або відмову в такому погодженні.

8. Для погодження звільнення з посади головного бухгалтера керівником відповідної бюджетної установи, служби вноситься до Мін'юсту України подання щодо погодження звільнення з посади головного бухгалтера.

У поданні про звільнення з посади головного бухгалтера зазначаються правові підстави звільнення та за потреби обґрунтовуються причини неможливості перебування на займаній посаді. До подання додається фотокопія заяви особи про звільнення.

За результатами опрацьованих документів Департаментом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Мін'юсту України готується лист про погодження або відмову в погодженні звільнення з посади головного бухгалтера.

9. Висновок Мін'юсту України про погодження (відмову в погодженні) кандидата для призначення на посаду головного бухгалтера із супровідним листом надсилається керівнику установи для подальшого подання органам Державної казначейської служби України.

10. У разі погодження (відмови в погодженні) призначення (звільнення) на (з) посаду(и) головного бухгалтера у відповідному територіальному органі Державної казначейської служби України керівником бюджетної установи, служби в обов'язковому порядку подаються до Мін'юсту України:

копія висновку органу Державної казначейської служби про погодження (відмову в погодженні) призначення (звільнення) на (з) посаду(и) головного бухгалтера;

копія наказу про призначення на посаду або звільнення з посади головного бухгалтера.

 

Директор Департаменту
планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

О. А. Туровська

Опрос