Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины для создания и распространения национальных фильмов

Министерство культуры Украины (2)
Приказ от 09.04.2012 № 321
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.04.2012

м. Київ

N 321

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 квітня 2012 р. за N 576/20889

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України для створення та розповсюдження національних фільмів

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства культури і туризму України
від 10 березня 2009 року N 13
згідно з наказом Міністерства культури України
 від 27 червня 2018 року N 602)

Відповідно до Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 388, та з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України для створення та розповсюдження національних фільмів, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 10 березня 2009 року N 13 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2009 року за N 274/16290, такі зміни:

1.1. У розділі I:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Міністерству культури України (далі - Мінкультури України) у загальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою "Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" за напрямом - створення та розповсюдження національних фільмів" (далі - бюджетні кошти).

Відповідальним виконавцем зазначеної бюджетної програми є Державне агентство України з питань кіно (далі - Держкіно)";

у пункті 2:

абзац другий виключити. У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати абзацами другим - четвертим;

абзац третій виключити. У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім.

1.2. У розділі II:

пункт 2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"2.7 покриття витрат, пов'язаних з видачею державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів.";

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Кошти, отримані від видачі державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів, в установленому порядку зараховуються до загального фонду державного бюджету.".

1.3. У розділі III:

у пункті 1:

абзац перший викласти у такій редакції:

"1. Бюджетні кошти використовуються відповідно до напрямів, визначених у пункті 2 розділу II цього Порядку, у межах відповідних бюджетних призначень, установлених в державному бюджеті, за загальним фондом відповідно до затвердженої для Держкіно програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, до якої включаються кінопроекти, що пройшли конкурсний відбір, з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби, та в разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Державне замовлення та державна фінансова підтримка надаються виробнику (переможцю конкурсного відбору), у якого відсутня заборгованість із виплати заробітної плати та платежів до бюджету, який своєчасно виконав зобов'язання за державними контрактами, укладеними з Держкіно в попередні роки, має досвід роботи в галузі, підтвердив платоспроможність, надав фінансовий план виробництва та просування фільму до глядача, гарантував забезпечення фінансування із інших джерел (крім випадків 100-відсоткового фінансування за рахунок державного замовлення).";

абзац перший пункту 4 виключити. У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом першим;

пункт 5 доповнити після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"Переможці конкурсного відбору у разі отримання попередньої оплати звітують про виконання робіт та використання бюджетних коштів.".

1.4. У розділі IV:

абзац перший пункту 1 викласти у такій редакції:

"1. Мінкультури України відповідно до програми виробництва та розповсюдження фільмів за державним замовленням та за державною фінансовою підтримкою на відповідний рік за загальним фондом затверджує результативні показники бюджетної програми та подає їх у двотижневий строк Міністерству фінансів України після затвердження розпису державного бюджету.";

розділ доповнити після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:

"4. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, облік бюджетних зобов'язань, а також відкриття рахунків в органах Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у встановленому законодавством порядку.".

У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5 відповідно.

2. Державному агентству України з питань кіно (К. О. Копилова) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

М. А. Кулиняк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова державного агентства
України з питань кіно

К. О. Копилова

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

В. А. Копилов

Міністр фінансів України

Ю. В. Колобов

В. о. Голови Державної
фінансової інспекції України

В. В. Костюшко

Голова Державної казначейської
служби України

С. І. Харченко

Опрос