Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил отбора и приема на обучение в юридический лицей имени Ярослава Кондратьева Национальной академии внутренних дел

МВД
Приказ, Правила от 27.03.2012 № 248
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2012

м. Київ

N 248

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 квітня 2012 р. за N 570/20883

Про затвердження Правил відбору та прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 31 березня 2015 року N 362)

Відповідно до вимог Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 778, наказу Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 N 389 "Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за N 547/7868, та з метою забезпечення належного відбору і прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила відбору та прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ (додаються).

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях організувати роботу з відбору та направлення кандидатів на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ.

3. Національній академії внутрішніх справ (Коваленко В. В.) організувати розгляд отриманих навчальних справ, проведення психологічного тестування, додаткового медичного огляду кандидатів на навчання та вступних випробувань.

4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від 27.05.2008 N 239 "Про затвердження Правил відбору та прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Київського національного університету внутрішніх справ", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.06.2008 за N 538/15229.

5. Начальникові Департаменту кадрового забезпечення МВС України полковнику міліції Диваку М. М. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Лекаря С. І.

7. Наказ надіслати за належністю.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра освіти
і науки, молоді та спорту України

Б. М. Жебровський

 

ПРАВИЛА
відбору та прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають умови відбору та прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва (далі - ліцей) Національної академії внутрішніх справ (далі - НАВС).

1.2. Правила розроблені відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 778, наказу Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 N 389 "Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за N 547/7868.

1.3. Ліцей є загальноосвітнім навчальним закладом III ступеня з профільним навчанням і допрофесійною підготовкою, що забезпечує:

соціальний захист дітей, батьки яких загинули, померли чи стали інвалідами при виконанні службових обов'язків з охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю; дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, із сімей працівників органів внутрішніх справ, а також обдарованих дітей-сиріт, які залишились без піклування батьків;

здобуття ліцеїстами повної загальної середньої освіти, отримання ними поглибленої юридичної та посиленої фізичної підготовки, їхнього виховання, формування у них умінь і навичок, необхідних для навчання у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

1.4. Ліцей проводить набір на I курс у 10 клас. Щорічний обсяг прийому - 100 осіб. Строк навчання - 2 роки.

1.5. На період навчання ліцеїстам видаються посвідчення ліцеїста та обов'язковий для носіння формений одяг установленого зразка.

1.6. Під час навчання ліцеїсти перебувають на повному державному забезпеченні та інтернатному утриманні.

1.7. Навчання в ліцеї завершується проходженням ліцеїстами державної підсумкової атестації, за результатами якої видається документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

II. Умови прийому на навчання

2.1. На навчання до ліцею приймаються за направленнями головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях (далі - комплектуючі органи) придатні за станом здоров'я діти громадян України, віком не старше 16 років, які мають базову загальну середню освіту (закінчили 9 класів):

2.1.1. Діти, батьки яких - працівники органів внутрішніх справ - загинули чи стали інвалідами I групи при виконанні службових обов'язків, пов'язаних із безпосередньою участю в охороні громадського порядку і громадської безпеки, боротьбі зі злочинністю, або померли в результаті отриманих поранень чи травм, пов'язаних із безпосередньою участю в охороні громадського порядку і боротьбі зі злочинністю, ліквідації пожеж, стихійних лих, а також стали інвалідами I групи внаслідок захворювань чи каліцтва, отриманих при виконанні службових обов'язків.

2.1.2. Діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, із сімей працівників органів внутрішніх справ.

2.1.3. Діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули, померли чи стали інвалідами при виконанні службових обов'язків (у тому числі інвалідність яких пов'язана з участю у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС), яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 17.03.98 N 197 "Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків".

2.1.4. Діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули, померли чи стали інвалідами за обставин, не пов'язаних із виконанням службових обов'язків.

2.1.5. Діти пенсіонерів органів внутрішніх справ, які загинули, померли чи стали інвалідами.

2.1.6. За наявності вакантних місць та за умови, якщо середній бал свідоцтва про базову загальну середню освіту не нижче 9 балів за 12-бальною шкалою оцінювання:

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків (за винятком осіб, зазначених у підпункті 2.1.2 пункту 2.1 цього розділу), за рекомендацією обласних, міських та районних державних адміністрацій, міністерств, установ та організацій;

діти працівників та пенсіонерів органів внутрішніх справ.

2.2. Вік кандидатів на навчання обчислюється станом на 31 грудня року вступу до ліцею.

2.3. Інформація про правила прийому на навчання до ліцею, а також рішення приймальної комісії НАВС (далі - приймальна комісія) із цих питань своєчасно доводиться до відома кандидатів на навчання та їхніх батьків (опікунів або піклувальників).

III. Порядок відбору кандидатів на навчання

3.1. Відбір кандидатів на навчання до ліцею здійснюють підрозділи кадрового забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ (далі - підрозділи кадрового забезпечення).

3.2. Заява про вступ до ліцею подається до підрозділу кадрового забезпечення особисто батьками, опікунами або піклувальниками, органом опіки та піклування, закладом або особою, яким відповідно до чинного законодавства надані права з виховання цієї дитини.

3.3. Підрозділи кадрового забезпечення оформляють на кандидатів на навчання в ліцеї навчальну справу, до якої долучаються:

заява батьків, опікуна або піклувальника, органу опіки та піклування, закладу або особи, яким відповідно до чинного законодавства надані права з виховання цієї дитини;

анкета кандидата на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ (додаток 1);

автобіографія кандидата на навчання до ліцею;

копія свідоцтва про народження;

довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї (Ф-3);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків кандидата на навчання (за наявності);

довідка про період проходження служби в органах внутрішніх справ батьком (матір'ю), опікуном або піклувальником із зазначенням наказів про прийняття та звільнення зі служби;

характеристика із загальноосвітнього закладу, підписана класним керівником та директором;

табель успішності за останній навчальний рік;

копія документа державного зразка про базову загальну середню освіту.

Оригінал подається кандидатом на навчання особисто до приймальної комісії напередодні складання вступних випробувань;

дипломи, грамоти та інші документи, які відображають навчальні та/або творчі досягнення кандидата (за наявності);

картка медичного обстеження з висновком військово-лікарської комісії головних управлінь, управлінь МВС України про придатність кандидата на навчання в ліцеї;

виписка з Карти імунізації за формою N 063-1/о;

копії документів, які підтверджують право на вступ до ліцею (свідоцтво про смерть або отримання інвалідності чи каліцтва батьків; рішення суду про призначення опікунства або піклування; посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; довідка відповідно до додатку 2 Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.97 N 51. Оригінали подаються кандидатами на навчання до приймальної комісії під час реєстрації вступників (далі - реєстрація);

копії висновків органів внутрішніх справ про загибель (поранення, нещасні випадки) та висновки військово-лікарської комісії і лікарсько-трудової експертної комісії про отримання інвалідності батьками (опікунами або піклувальниками) при виконанні службових обов'язків або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ними служби;

висновок про направлення на навчання за підписом керівника комплектуючого органу (додаток 2);

висновок зі служби у справах дітей місцевої державної адміністрації про стан утримання та виховання дитини в сім'ї опікуна або піклувальника, якому відповідно до чинного законодавства надані права з виховання дитини (для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків);

шість фотокарток, завірених працівником підрозділу кадрового забезпечення (без головного убору, на матовому папері, розміром 3 х 4 см, без куточка).

3.4. Відповідальними за відбір та вивчення кандидатів на навчання в ліцеї, правильність оформлення документів військово-лікарської комісії, навчальних справ є керівники комплектуючих органів.

3.5. Оформлені навчальні справи кандидатів на навчання в ліцеї надсилаються до НАВС не пізніше ніж за 30 днів до початку вступних випробувань.

3.6. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у вступних випробуваннях на навчання до ліцею, про що повідомляє підрозділи кадрового забезпечення та батьків (опікунів) кандидатів на навчання не пізніше ніж за 2 тижні до початку вступних випробувань.

3.7. Навчальні справи, що оформлені із порушенням встановлених цими Правилами вимог або надійшли до НАВС після зазначеного у пункті 3.6 цього розділу строку, приймальною комісією не розглядаються і повертаються до підрозділів кадрового забезпечення, які їх надіслали.

3.8. Кандидати на навчання під час реєстрації безпосередньо в ліцеї проходять медичний огляд та психологічне тестування.

IV. Організація та проведення вступних випробувань

4.1. Організація вступних випробувань, порядок їх проведення та прийому до ліцею покладається на приймальну комісію, склад якої затверджується наказом ректора.

4.2. Усі питання, пов'язані з прийомом до ліцею, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення оприлюднюється на веб-сайті НАВС та інформаційному стенді приймальної комісії.

4.3. Дата початку вступних випробувань доводиться приймальною комісією до підрозділів кадрового забезпечення не пізніше ніж за 60 днів до їх початку.

4.4. Розклад вступних випробувань затверджується головою приймальної комісії і оприлюднюється на веб-сайті НАВС та інформаційному стенді приймальної комісії за десять днів до початку вступних випробувань.

4.5. Кандидати на навчання в ліцеї складають вступні випробування в обсязі навчальної програми 9-го класу загальноосвітніх закладів:

4.5.1. Вступники із числа дітей, зазначених у підпунктах 2.1.1, 2.1.2 пункту 2.1 розділу II цих Правил, складають вступне випробування з фізичної підготовки та проходять співбесіду з правознавства.

Нормативи вправ із фізичної підготовки для кандидатів на навчання в юридичному ліцеї імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ наведено у додатку 3.

Якщо за результатами співбесіди вступник не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у вступних випробуваннях на загальних умовах.

4.5.2. Вступники із числа дітей, зазначених у підпунктах 2.1.3 - 2.1.6 пункту 2.1 розділу II цих Правил, складають вступні випробування: з фізичної підготовки, правознавства (усно) та української мови (диктант).

Вступне випробування з правознавства є профільним.

Вступні випробування складаються державною мовою.

Для осіб, які не вивчали української мови (не атестовані з української мови), приймальна комісія встановлює вступне випробування з тієї мови, оцінка з якої виставлена у документі про базову загальну середню освіту.

4.6. Вступне випробування з фізичної підготовки складається першим і його результати враховуються на рівні з результатами інших вступних випробувань.

Кандидати на навчання в ліцеї, які за станом здоров'я (перенесені операції, травми та інші фізичні вади, що носять довгостроковий характер) не можуть складати вступне випробування з фізичної підготовки, до подальших вступних випробувань не допускаються.

4.7. Письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід (аркуші усної відповіді) осіб, зарахованих до ліцею, зберігаються в їхніх навчальних справах упродовж усього періоду навчання, а осіб, не зарахованих до ліцею, знищуються через один рік після закінчення вступних випробувань, про що складається акт.

4.8. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

4.9. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час або знання яких було оцінено нижче ніж 4 бали за 12-бальною шкалою та отримали недостатній рівень з фізичної підготовки, а також особи, які забрали документи до початку вступних випробувань, до участі в наступних вступних випробуваннях та конкурсному відборі не допускаються.

За наявності поважних причин, які підтверджені відповідними документами, вступники за рішенням приймальної комісії допускаються до складання пропущених вступних випробувань лише в межах установлених строків їх складання.

4.10. Апеляції на результати вступних випробувань до ліцею розглядає апеляційна комісія НАВС, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора за погодженням із МВС України.

Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться до відома вступників, їх батьків (опікунів) перед початком вступних випробувань.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

V. Організація конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1. Прийом до ліцею здійснюється за результатами вступних випробувань.

5.2. Зараховуються на навчання до ліцею за результатами співбесіди з правознавства та рівня фізичної підготовки:

5.2.1. Вступники із числа дітей, зазначених у підпунктах 2.1.1, 2.1.2 пункту 2.1 розділу II цих Правил.

5.2.2. Особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право.

5.2.3. Випускники 9-х класів, які отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

5.3. За результатами оцінки рівня фізичної підготовки без складання інших вступних випробувань вступники - учасники міжнародних олімпіад, переможці III - IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України.

5.4. Зараховуються на навчання за результатами вступних випробувань відповідно до кількості набраних балів, вступники із числа осіб, зазначених у підпунктах 2.1.3 - 2.1.6 пункту 2.1 розділу II цих Правил.

5.5. Для конкурсного відбору конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступних випробувань, оцінки рівня фізичної підготовки, середнього бала документа (додатка до документа) про базову загальну середню освіту. При цьому середній бал документа про базову загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала.

5.6. За однакової кількості набраних балів вступниками із числа осіб, зазначених у підпунктах 2.1.3 - 2.1.6 пункту 2.1 розділу II цих Правил, перевага при зарахуванні до ліцею надається у такій послідовності:

діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули, померли чи стали інвалідами при виконанні службових обов'язків;

діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули, померли чи стали інвалідами за обставин, не пов'язаних із виконанням службових обов'язків;

діти пенсіонерів органів внутрішніх справ, які загинули, померли чи стали інвалідами;

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, за рекомендацією обласних, міських та районних державних адміністрацій, міністерств, державних установ та організацій;

діти працівників та пенсіонерів органів внутрішніх справ.

5.7. Рішення про зарахування на навчання до ліцею приймається приймальною комісією та оформляється протоколом її засідання.

На підставі рішення приймальної комісії ректор видає наказ про зарахування вступників ліцеїстами, який оприлюднюється на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті НАВС.

5.8. Зарахування на навчання до ліцею проводиться з 1 вересня.

5.9. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею, про що повідомляються підрозділи кадрового забезпечення та батьки (опікуни) відрахованих.

На звільнені місця може проводиться додаткове зарахування осіб із числа вступників, які успішно витримали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом.

VI. Контроль за проведенням конкурсного відбору

Контроль за організацією та проведенням конкурсного відбору, порядком зарахування до ліцею покладається на голову приймальної комісії та МВС України.

 

Начальник Департаменту кадрового
забезпечення МВС України
полковник міліції

М. М. Дивак

 

________________________________________________________________________________
(найменування комплектуючого органу внутрішніх справ)

АНКЕТА
кандидата на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ

 

 
Фото
3 х 4 см 
 


1. Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________
                                                                                       (вказати друкованими літерами дані свідоцтва про народження)

2. Число, місяць, рік та місце народження _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Громадянство _________________________ 4. Громадянство батьків ________________________

5. Освіта _____________________________________________________________________________
                                            (указати повну назву навчального закладу, рік вступу до нього та рік його закінчення)
_____________________________________________________________________________________

6. Відомості: а) про закінчення навчального закладу з відзнакою
_________________________________________________________
                                (указати повну назву навчального закладу, рік вступу до нього та рік його закінчення)
_____________________________________________________________________________________
                           б) про участь чи перемогу в обласних, республіканських чи міжнародних предметних олімпіадах
_____________________________________________________________________________________
                     в) яку іноземну мову вивчав(ла) ________________________________________________

7. Відношення до категорії дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, або проживання в зоні радіоактивного забруднення _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                    (вказати серію, номер і категорію посвідчення, коли і ким видане)

8. Чи є дитиною працівника органів внутрішніх справ, який загинув, помер чи отримав інвалідність при охороні громадського порядку _______________________________________________________

9. Чи є сиротою або дитиною, яка залишилася без піклування батьків __________________________

10. Наявність спортивного розряду, з яких видів спорту _____________________________________
_____________________________________________________________________________________

11. Хто з близьких родичів перебував чи перебуває на службі в органах внутрішніх справ України
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

12. Місце проживання та телефон кандидата на навчання, його батьків (опікунів)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

13. Відомості щодо близьких родичів (батько, мати (опікуни або піклувальники), брати, сестри)

Ступінь родинних зв'язків

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата та місце народження

Місце роботи, посада

Місце проживання та телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" _____________ 20__ року
            (дата заповнення анкети)

____________________________
(особистий підпис)

Начальник підрозділу
кадрового забезпечення
_____________________
          (спеціальне звання)

_____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

"___" _____________ 20__ року

 

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
шляхом підписання цього тексту надаю згоду ______________________________________________
                                                                                                                                 (назва комплектуючого підрозділу)
на збір, обробку та використання інформації про мене з обмеженим доступом з метою оформлення навчальної справи для вступу до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 27 березня 2012 року N 248 "Про затвердження Правил відбору та прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від ____._______.2012 року за N ___, на виконання Закону України "Про захист персональних даних".

Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в оформленні навчальної справи, а також в інших випадках, передбачених законом.

"___" _____________ ___
                           (дата)

____________________
(особистий підпис)

 

ВИСНОВОК
про направлення на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ

____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку)

1. Довідка про результати попереднього вивчення кандидата
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Начальник комплектуючого органу
______________________________
                       (спеціальне звання)

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

2. Висновок військово-лікарської комісії про придатність кандидата на навчання в ліцеї:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Висновок за результатами вивчення кандидата:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Начальник органу,
який вивчає кандидата
____________________
         (спеціальне звання)

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

___________________________
Начальник підрозділу
кадрового забезпечення

 

 

____________________
         (спеціальне звання)

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Начальник підрозділу
внутрішньої безпеки
____________________
         (спеціальне звання)

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

НОРМАТИВИ
вправ із визначення рівня фізичної підготовки для кандидатів на навчання в юридичному ліцеї імені Ярослава Кондратьєва НАВС

N
з/п

Найменування вправ

Рівень фізичної підготовки

"достатній"

"недостатній"

1

2

3

4

ЮНАКИ

1

Біг на 60 м (с)

до 10,2 включно

більше 10,2

Підтягування на перекладині (кількість підтягувань)

5 разів і більше

менше 5 разів

3

Крос 2000 м (хв., с)

до 12,10 включно

більше 12,10

ДІВЧАТА

1

Біг на 60 м (с)

до 10,8 включно

більше 10,8

2

Згинання та розгинання рук з упору лежачи від підлоги (раз)

6 разів і більше

менше 6 разів

3

Крос 2000 м (хв., с)

до 13,40 включно

більше 13,40

Примітки:

1. Визначення рівня фізичної підготовки кандидатів на навчання в ліцеї здійснюється на базі НАВС.

2. Визначення рівня фізичної підготовки проводиться упродовж 2 днів. Перший день - біг 60 м, підтягування на перекладині; згинання та розгинання рук з упору лежачи. Другий день - крос 2000 м.

3. У разі коли результат виконання будь-якої вправи не відповідає визначеному "достатньому" рівню нормативу, загальний рівень фізичної підготовки вважається недостатнім.

____________

Опрос