Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О временных межведомственных специальных комиссиях по вопросам проведения инвентаризации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей

Минюст
Положение, Приказ от 12.04.2012 № 575/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.04.2012

м. Київ

N 575/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 квітня 2012 р. за N 569/20882

Про тимчасові міжвідомчі спеціальні комісії з питань проведення інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 22 серпня 2012 року N 1252/5
,
 від 29 липня 2013 року N 1545/5

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 16 червня 2014 року N 935/5)

Відповідно до пункту 9 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 01 липня 2010 року N 2390-VI "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання", пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про тимчасові міжвідомчі спеціальні комісії з питань проведення інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.):

подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади";

довести цей наказ до відома головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

3. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л. В.):

довести цей наказ до відома реєстраційних служб головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі;

забезпечити передачу відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр), Державній податковій службі України, Пенсійному фонду України, Державній службі статистики України, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення в електронній формі протягом місяця з дати завершення процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих до 01 липня 2004 року.

4. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити:

утворення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі тимчасових міжвідомчих спеціальних комісій з питань проведення інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих до 01 липня 2004 року, відомості про яких на дату завершення процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не включені до Єдиного державного реєстру (далі - відомості про невключених суб'єктів);

створення належних умов для роботи тимчасових міжвідомчих спеціальних комісій з питань проведення інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Державним реєстраторам юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців забезпечити:

включення до Єдиного державного реєстру відомостей про невключених суб'єктів на підставі аналітичної інформації, отриманої від тимчасових міжвідомчих спеціальних комісій з питань проведення інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

подання звітів тимчасовим міжвідомчим спеціальним комісіям з питань проведення інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі про завершення процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей, передбачених абзацом другим цього пункту, протягом трьох робочих днів з дня завершення процесу включення.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О. В.

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України -
керівник апарату

Ю. І. Шевченко

Голова Державної служби
статистики України

О. Г. Осауленко

Голова Державної
податкової служби України

О. В. Клименко

Голова правління
Пенсійного фонду України

Б. Зайчук

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Надрага

Голова Державної реєстраційної
служби України

Л. В. Єфіменко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про тимчасові міжвідомчі спеціальні комісії з питань проведення інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок утворення, завдання та повноваження тимчасових міжвідомчих спеціальних комісій з питань проведення інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - комісії).

1.2. Комісії створюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з метою проведення інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих до 01 липня 2004 року, відомості про яких на дату завершення процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не включені до Єдиного державного реєстру (далі - невключені суб'єкти).

1.3. Комісія є тимчасовим колегіальним органом.

1.4. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.5. Матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснюється головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

II. Порядок утворення комісії

2.1. Склад комісії затверджується наказами головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

2.2. Комісія створюється у складі не менше 4 осіб: голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.

2.3. Головою комісії призначається працівник реєстраційної служби головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в області, містах Києві та Севастополі.

2.4. До складу комісії входять працівники реєстраційних служб головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі та територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, територіальних органів державної статистики, територіальних органів Пенсійного фонду України.

(абзац перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 29.07.2013 р. N 1545/5)

До роботи комісій можуть залучатись державні реєстратори юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - державні реєстратори) та представники технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - державного підприємства "Інформаційно-ресурсний центр".

III. Завдання та повноваження комісій

3.1. Завданням комісії є проведення інвентаризації невключених суб'єктів.

3.2. Комісія відповідно до покладеного на неї завдання:

приймає від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які в межах своїх повноважень ведуть облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та/або проводять реєстрацію юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм та фізичних осіб - підприємців (далі - уповноважені органи), аналітичну інформацію про невключених суб'єктів;

розглядає, аналізує прийняту від уповноважених органів аналітичну інформацію;

складає узагальнену інформацію про невключених суб'єктів;

передає узагальнену інформацію про невключених суб'єктів реєстраційним службам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі за місцезнаходженням юридичних осіб та за місцем проживання фізичних осіб - підприємців для подальшого включення їх державними реєстраторами до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр);

(абзац п'ятий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства юстиції України від 29.07.2013 р. N 1545/5)

передає узагальнену інформацію про невключених суб'єктів Державній реєстраційний службі України;

виконує інші повноваження, що випливають з покладених на неї завдань.

3.3. Голова комісії:

організовує та координує роботу комісії;

видає доручення, обов'язкові для виконання членами комісії;

розподіляє обов'язки між членами комісії;

скликає та проводить засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

безпосередньо бере участь у прийнятті рішень комісією;

підписує документи, підготовлені комісією за результатами її роботи;

вносить пропозиції про зміну персонального складу комісії;

залучає державних реєстраторів та представників державного підприємства "Інформаційно-ресурсний центр" до роботи комісії (у разі потреби).

3.4. Заступник голови комісії:

бере участь у роботі комісії та прийнятті нею рішень;

виконує обов'язки голови комісії у разі його відсутності.

3.5. Секретар комісії:

бере участь у роботі комісії та прийнятті рішень комісією;

забезпечує виконання доручень голови комісії;

інформує членів комісії про час та місце проведення засідання комісії;

готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

веде протоколи засідань комісії;

виконує інші доручення голови комісії.

3.6. Комісія має право:

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію посадових осіб уповноважених органів з питань, що належать до її компетенції;

надсилати запити до уповноважених органів щодо уточнення аналітичної інформації;

утворювати для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи (у разі потреби);

проводити наради, інші заходи та вирішувати питання, що належать до її компетенції.

IV. Організація роботи Комісії

4.1. Прийом від уповноважених органів аналітичної інформації здійснюється комісією до 03 травня 2012 року.

4.2. Аналітична інформація про проведення інвентаризації щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, зареєстрованих до 01 липня 2004 року, відомості про яких на дату завершення процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, приймається комісією у електронній формі (у форматі Microsoft Excel) відповідно до додатків 1 та 2, про що складається акт приймання-передачі у двох примірниках.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 22.08.2012 р. N 1252/5)

4.3. Комісія:

(абзац перший пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно
 з наказом Міністерства юстиції України від 22.08.2012 р. N 1252/5)

розглядає, аналізує прийняту від уповноважених органів аналітичну інформацію;

складає узагальнену інформацію про невключених юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих до 01 липня 2004 року, відомості про яких на дату завершення процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у розрізі районів та міст обласного значення відповідно в Автономній Республіці Крим, областях, районів - у містах Києві та Севастополі за формами згідно з додатками 3 та 4;

передає узагальнену інформацію про невключених суб'єктів державним реєстраторам за місцезнаходженням юридичних осіб та за місцем проживання фізичних осіб - підприємців для подальшого включення цих відомостей до Єдиного державного реєстру, про що складається акт приймання-передачі у двох примірниках. Узагальнена інформація про невключених суб'єктів може передаватися частинами;

(абзац четвертий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 22.08.2012 р. N 1252/5,
 від 29.07.2013 р. N 1545/5)

передає узагальнену інформацію про невключених суб'єктів Державній реєстраційній службі України.

4.4. Узагальнена інформація про невключених суб'єктів затверджується рішенням комісії.

4.5. Засідання комісії проводяться у разі потреби.

4.6. Дата проведення засідання комісії та порядок денний повідомляються членам комісії не пізніше ніж за два робочі дні до засідання.

4.7. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини загальної кількості членів комісії.

4.8. Рішення комісії вважається схваленим, якщо за нього проголосувало не менше ніж дві третини загальної кількості членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

4.9. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою і секретарем комісії.

Копії протоколів надсилаються членам комісії протягом п'яти робочих днів з дня проведення засідання.

4.10. Комісія завершує свою діяльність після отримання від державних реєстраторів звіту про завершення процесу включення до Єдиного державного реєстру невключених суб'єктів.

 

Директор департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

Аналітична інформація
про проведення інвентаризації щодо фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих до 01 липня 2004 року, відомості про яких на дату завершення процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті)

Місце проживання фізичної особи - підприємця

Дата реєстрації

Найменування реєстраційної служби головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадова особа уповноваженого органу

____________
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

____________
(дата)

М. П.

 

 

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 29.07.2013 р. N 1545/5)

 

Аналітична інформація
про проведення інвентаризації щодо юридичних осіб, зареєстрованих до 01 липня 2004 року, відомості про яких на дату завершення процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

N
з/п

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Місцезнаходження юридичної особи

Дата реєстрації

Найменування реєстраційної служби головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадова особа уповноваженого органу

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

____________
(дата)

М. П.

 

 

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 29.07.2013 р. N 1545/5)

 

Узагальнена інформація
про невключених фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих до 01 липня 2004 року, відомості про яких на дату завершення процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті)

Місце проживання фізичної особи - підприємця

Дата реєстрації

Найменування реєстраційної служби головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадова особа уповноваженого органу

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

____________
(дата)

М. П.

 

 

 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 29.07.2013 р. N 1545/5)

 

Узагальнена інформація
про невключених юридичних осіб, зареєстрованих до 01 липня 2004 року, відомості про яких на дату завершення процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

N
з/п

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Місцезнаходження юридичної особи

Дата реєстрації

Найменування реєстраційної служби головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадова особа уповноваженого органу

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

____________
(дата)

М. П.

 

 

 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 29.07.2013 р. N 1545/5)

____________

Опрос