Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения в Положение о порядке выпуска облигаций внутренних местных займов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 27.03.2012 № 437
Утратил силу

Зміни до Положення
про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

Зміни втратили чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 7 жовтня 2003 року N 414
згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 29 квітня 2014 року N 578)

1. У розділі II:

1.1. У пункті 6:

1.1.1. В абзаці першому слова "та облігації на пред'явника" виключити.

1.1.2. Абзац другий виключити.

1.2. У пункті 8 слова "документарній або" виключити.

1.3. Абзац другий пункту 21 викласти в такій редакції:

"Після реєстрації випуску облігацій, випуску облігацій та проспекту їх емісії емітенту видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (додаток 1), яке є підставою для присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера, укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії облігацій, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката.".

2. У розділі IV:

2.1. У пункті 1:

2.1.1. Підпункт "д" підпункту 1.1 викласти в такій редакції:

"д) довідку про депозитарій, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії (у разі наявності такого договору);".

2.1.2. Підпункт 1.2 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 1.3 вважати підпунктом 1.2.

2.2. Підпункт "д" підпункту 3.1 пункту 3 розділу IV викласти в такій редакції:

"д) довідку про депозитарій, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії (у разі наявності такого договору);".

3. В абзаці п'ятому розділу V слова "випуску облігацій (при бездокументарній формі існування облігацій), або з реєстратором договір про ведення реєстру власників іменних облігацій (при документарній формі існування іменних облігацій)" замінити словами "емісії облігацій".

4. У пункті 1 розділу VI:

4.1. У підпункті "ґ" підпункту 1.2:

4.1.1. В абзаці другому слова ", на пред'явника" виключити.

4.1.2. Абзац п'ятий виключити.

4.2. Підпункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Дані про депозитарій, з яким емітент уклав (або має намір укласти) договір про обслуговування емісії, із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, номерів телефонів та/або факсів, коду за ЄДРПОУ, номера та дати видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.".

5. У пункті 1 розділу VII:

5.1. У підпункті "г" підпункту 1.2:

5.1.1. В абзаці другому слова ", на пред'явника" виключити.

5.1.2. Абзац п'ятий виключити.

5.2. Підпункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Дані про депозитарій, з яким емітент уклав (або має намір укласти) договір про обслуговування емісії, із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, номерів телефонів та/або факсів, коду за ЄДРПОУ, номера та дати видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.".

6. У розділі VIII:

6.1. У підпункті "б" пункту 1 слова "(при випуску облігацій у бездокументарній формі існування); підписом та печаткою реєстратора, з яким емітент уклав договір про ведення реєстру власників облігацій (при випуску облігацій у документарній формі існування, крім випадків, коли облігації розміщуються на пред'явника)" виключити.

6.2. В абзаці другому пункту 6 слова "реєстратору (при документарній формі існування іменних облігацій) або", "(при бездокументарній формі існування облігацій)" виключити.

7. У розділі IX:

7.1. В абзаці третьому пункту 2 слова "(при бездокументарній формі існування облігацій); підписом та печаткою реєстратора, з яким емітент уклав договір про ведення реєстру власників облігацій (при документарній формі існування облігацій, крім випадків, коли облігації розміщуються на пред'явника)" виключити.

7.2. У пункті 5 слова "реєстратору (при документарній формі існування іменних облігацій) або", "(при бездокументарній формі існування облігацій)" виключити.

8. У додатку 1 слова "відсоткових на пред'явника _____ штук на суму _______ гривень", "дисконтних на пред'явника ______ штук на суму _______ гривень" виключити.

9. У додатках 4, 6, 11, 12 слова "реєстратора (при документарній формі існування облігацій, крім випадків, коли облігації розміщуються на пред'явника) або", "(при бездокументарній формі існування облігацій)" виключити.

10. У додатках 5, 9, 10 слово "/реєстратора" виключити.

11. У додатку 7 слова "відсоткових на пред'явника _____ штук на суму _______ гривень", "дисконтних на пред'явника ______ штук" виключити.

 

Директор департаменту корпоративного
управління та корпоративних фінансів

А. Папаіка

Опрос