Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о комиссии для предоставления спортивной федерации статуса национальной спортивной федерации и лишения этого статуса

Министерство образования и науки; молодежи и спорта Украины
Положение, Приказ от 26.03.2012 № 355
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.03.2012

м. Київ

N 355

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2012 р. за N 540/20853

Про затвердження Положення про комісію для надання спортивній федерації статусу національної спортивної федерації та позбавлення цього статусу

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 21 січня 2014 року N 102)

На виконання пункту 4 Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року N 22,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію для надання спортивній федерації статусу національної спортивної федерації та позбавлення цього статусу, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 22 січня 2008 року N 107 "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу про надання спортивній федерації статусу національної спортивної федерації та Положення про Реєстр національних спортивних федерацій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2008 року за N 130/14821 (із змінами).

3. Державній службі молоді та спорту України (Сафіуллін Р. С.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому порядку.

4. Департаменту управління справами (Ворошиловський О. В.) зробити відмітку у справах архіву.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Д. В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

 

Президент
Спортивного комітету України

І. М. Шевляк

Президент Національного комітету
спорту інвалідів України

В. М. Сушкевич

Президент Національного
олімпійського комітету України

С. Н. Бубка

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію для надання спортивній федерації статусу національної спортивної федерації та позбавлення цього статусу

I. Загальні положення

1.1. Комісія для надання спортивній федерації статусу національної спортивної федерації та позбавлення цього статусу (далі - Комісія) створюється МОНмолодьспортом України як постійний консультаційно-дорадчий орган Держмолодьспорту України для розгляду документів спортивних федерацій та прийняття рішень рекомендаційного характеру (далі - рішення) щодо надання спортивній федерації статусу національної спортивної федерації та позбавлення цього статусу.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, а також актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

II. Основні завдання Комісії

Основними завданнями Комісії є:

розгляд матеріалів і прийняття рішення про надання або відмову у наданні спортивним федераціям статусу національної спортивної федерації та позбавлення цього статусу;

здійснення контролю за дотриманням спортивними федераціями зі статусом національної спортивної федерації умов договору про співпрацю та вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів;

розгляд випадків порушення спортивними федераціями, яким надано статус національної спортивної федерації, умов договору про співпрацю.

III. Права Комісії

3.1. На підставі розгляду поданих матеріалів Комісія має право приймати рішення про:

надання спортивній федерації статусу національної спортивної федерації;

відмову у наданні спортивній федерації статусу національної спортивної федерації;

позбавлення спортивної федерації статусу національної спортивної федерації.

3.2. Надання спортивній федерації статусу національної спортивної федерації здійснюється згідно з такими кваліфікаційними вимогами:

розвитку відповідного виду (видів) спорту на території України;

членства у відповідній міжнародній спортивній федерації, включеній до переліку, що затверджується Держмолодьспортом України з урахуванням пропозицій Національного олімпійського комітету, Спортивного комітету, Національного комітету спорту інвалідів;

організації і проведення офіційних міжнародних та всеукраїнських змагань;

наявності кваліфікованих кадрів (спортсмени, тренери, судді та фахівці, що мають відповідну кваліфікацію і досвід роботи);

наявності необхідної матеріально-технічної та інформаційної бази, організаційно-методичного забезпечення.

Національний олімпійський комітет України та Спортивний комітет України беруть участь у наданні всеукраїнським спортивним федераціям з олімпійських та неолімпійських видів спорту статусу національної спортивної федерації з відповідного виду спорту.

Переможцем конкурсу визначається спортивна федерація із всеукраїнським статусом, яка бере участь у конкурсі щодо надання статусу національної спортивної федерації, що відповідає кваліфікаційним вимогам і подала усі необхідні документи.

3.3. Комісія має право відхилити документи у разі виявлення в них недостовірної інформації.

3.4. Комісія має право приймати рішення про позбавлення спортивної федерації статусу національної спортивної федерації у разі:

порушення (невиконання) умов договору про співпрацю;

виявлення недостовірної інформації в документах після надання статусу національної.

IV. Організація роботи Комісії

4.1. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови, а у разі його відсутності - заступником.

4.2. До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар, члени Комісії: 10 представників від центральних органів виконавчої влади з фізичної культури та спорту і 10 представників від всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою).

4.3. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини представників від центральних органів виконавчої влади з фізичної культури та спорту та не менше половини представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

4.4. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

4.5. За рівності голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

4.6. Рішення Комісії оформлюється в протоколі засідання, який підписується усіма членами Комісії, що брали участь у голосуванні.

4.7. Член Комісії, який не підтримує рішення Комісії, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Комісії.

4.8. У разі прийняття Комісією рішення про надання, відмову у наданні спортивній федерації статусу національної спортивної федерації або позбавлення цього статусу, що оформлюється протоколом, на підставі якого у п'ятиденний строк видається наказ Держмолодьспорту України, та про прийняте рішення письмово повідомляється відповідна спортивна федерація.

 

Директор департаменту взаємодії з
центральними органами виконавчої влади,
засобами масової інформації та
громадськими організаціями

Є. В. Баженков

Опрос