Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства транспорта Украины

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 26.03.2012 № 188
действует с 28.04.2012

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.03.2012

м. Київ

N 188

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2012 р. за N 537/20850

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства транспорту України

Відповідно до підпунктів 4.9.9 та 4.9.84 підпункту 4.9 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства транспорту України від 09 червня 2003 року N 428 "Про затвердження Положення про порядок видання Держфлотінспекцією України обов'язкових для виконання посадовими особами приписів щодо усунення порушень вимог нормативних актів з питань безпеки судноплавства та контроль за їх виконанням", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2003 року за N 700/8021, такі зміни:

у заголовку та пункті 1 слова "Держфлотінспекцією України" виключити; слово "нормативних" замінити словами "нормативно-правових";

у преамбулі слова та цифри "Положення про Головну державну інспекцію України з безпеки судноплавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.98 N 2098 "Питання безпеки судноплавства України", зі змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1758 та від 28.12.2001 N 1796" виключити.

2. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства транспорту України, що додаються.

3. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної інспекції
України з безпеки на морському
та річковому транспорті

Б. М. Нікіфоров

 

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства транспорту України

1. У главі 1 Інструкції про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 19 квітня 2001 року N 225, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 07 травня 2001 року за N 400/5591:

1.1. У пункті 1.1 слова та цифри "постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.98 N 2098 "Питання безпеки судноплавства України" замінити словами та цифрами "Указу Президента України від 08 квітня 2011 року N 447 "Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті".

1.2. У пункті 1.2 слова "старшими державними інспекторами-капітанами, державними інспекторами-капітанами, старшими державними інспекторами, державними інспекторами Державної інспекції судноплавного нагляду Держфлотінспекції України" замінити словами "державними інспекторами Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті".

1.3. Абзац перший пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Начальники Інспекцій державного портового нагляду, державні інспектори Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (далі - посадова особа Інспекції) зобов'язані:".

2. У Положенні про порядок видання Держфлотінспекцією України обов'язкових для виконання посадовими особами приписів щодо усунення порушень вимог нормативних актів з питань безпеки судноплавства та контроль за їх виконанням, затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 09 червня 2003 року N 428, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2003 року за N 700/8021:

2.1. У заголовку Положення слова "Держфлотінспекцією України" виключити; слово "нормативних" замінити словами "нормативно-правових".

2.2. У главі 1:

у пункті 1.1 слова та цифри "та Положення про Головну державну інспекцію України з безпеки судноплавства (Держфлотінспекція України), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.98 N 2098 "Питання безпеки судноплавства України", зі змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1758 та від 28.12.2001 N 1796" замінити словами та цифрами "Указу Президента України від 08 квітня 2011 року N 447 "Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті";

у пункті 1.3 слова та цифри "(постанова Кабінету Міністрів України N 2098 від 30.12.98)" виключити;

у пункті 1.4 слова "начальник Держфлотінспекції України та його заступники, керівники структурних підрозділів Держфлотінспекції України та їх заступники, державні інспектори Держфлотінспекції України" замінити словами "Голова Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (далі - Укрморрічінспекція), його заступники, керівники міжрегіональних територіальних органів Укрморрічінспекції та їх заступники, державні інспектори Укрморрічінспекції"; слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів".

2.3. У главі 3:

у пункті 3.1 слово "начальника" замінити словом "Голови";

у пункті 3.2 слова "повністю чи частково начальником" замінити словом "Головою".

2.4. У главі 4:

у пункті 4.4 слова "структурним підрозділом адміністрації" замінити словами "міжрегіональних територіальних органів";

пункт 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5. Приписи зберігаються протягом 5 років. Після закінчення строку зберігання вони знищуються у встановленому законодавством порядку згідно з актом, який затверджується Головою Укрморрічінспекції.".

2.5. У тексті Положення та додатків до нього слова "Держфлотінспекція України" та "Держфлотінспекція" в усіх відмінках замінити словом "Укрморрічінспекція" у відповідних відмінках; слова "працівник Держфлотінспекції України", "працівник Держфлотінспекції" в усіх відмінках замінити словами "державний інспектор Укрморрічінспекції" у відповідних відмінках; слово "нормативних" замінити словами "нормативно-правових".

2.6. У відмітках до додатків до Положення слова "Держфлотінспекцією України" виключити; слово "нормативних" замінити словами "нормативно-правових".

2.7. У додатку 1 до Положення:

слова "Міністерство транспорту України", "Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства" замінити словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті";

слова та цифри "Керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N 204 "Про затвердження порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті" та від 30.12.98 N 2098 "Питання безпеки судноплавства України" замінити словами та цифрами "Керуючись Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 447 "Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті" та постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 року N 204 "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті".

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі
морського та річкового транспорту

І. Горобець

Опрос