Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении стандартов предоставления услуг социальной поддержки населению по принципу "единого окна"

Министерство социальной политики Украины
Приказ от 23.03.2012 № 158
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2012

м. Київ

N 158

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2012 р. за N 525/20838

Про затвердження стандартів надання послуг соціальної підтримки населенню за принципом "єдиного вікна"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 26 січня 2015 року N 54

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 23 вересня 2015 року N 958)

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2012 року N 4959/0/1-12 та з метою впорядкування системи надання послуг соціальної підтримки населенню за принципом "єдиного вікна" та виїзної роботи "мобільного соціального офісу"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Стандарт надання послуги з призначення компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення.

1.2. Стандарт надання послуги з призначення пільги на придбання скрапленого газу особам, які мають право на пільги.

1.3. Стандарт надання послуги з призначення компенсації на придбання твердого та рідкого побутового палива особам, які мають право на пільги.

1.4. Стандарт надання послуги з призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

1.5. Стандарт надання послуги з призначення та виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати - героїня".

1.6. Стандарт надання послуги з видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї.

1.7. Стандарт надання послуги з призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку.

1.8. Стандарт надання послуги з призначення та виплати державної соціальної допомоги на догляд.

1.9. Стандарт надання послуги з призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам.

1.10. Стандарт надання послуги з призначення компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

1.11. Стандарт надання послуги з призначення та виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

1.12. Стандарт надання послуги з призначення та виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян.

1.13. Стандарт надання послуги з призначення і виплати щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним.

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.13 згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 26.01.2015 р. N 54)

1.14. Стандарт надання послуги з призначення і виплати державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.14 згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 26.01.2015 р. N 54)

1.15. Стандарт надання послуги з призначення і виплати надбавки на догляд до державної соціальної допомоги.

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.15 згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 26.01.2015 р. N 54)

2. Департаменту соціальних послуг (І. Тарабукіна) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Міністру соціальної політики Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Головного управління праці та соціального захисту населення Київської міської, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державних адміністрацій забезпечити моніторинг та контроль за дотриманням стандартів надання послуг соціальної підтримки населенню за принципом "єдиного вікна".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

 

СТАНДАРТ
надання послуги з призначення компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення

I. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт розроблений відповідно до статей 43, 48 Гірничого закону України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року N 887 "Про затвердження Порядку надання компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з центральним опаленням".

1.2. Цей Стандарт визначає механізм призначення компенсації за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла особам, які мають право на її отримання згідно із статтями 43, 48 Гірничого закону України (далі - компенсація).

1.3. Адміністративний орган, що надає послугу, - управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, структурні підрозділи з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад (далі - уповноважений орган).

1.4. Реквізити уповноваженого органу: місцезнаходження, поштова, електронна адреси, адреса веб-сторінки в Інтернеті уповноваженого органу.

II. Перелік категорій одержувачів послуги

Одержувачами послуги є особи, які не працюють на вугільних підприємствах, мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення, відповідно до статей 43, 48 Гірничого закону України.

III. Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги

3.1. Для призначення компенсації особи, які не працюють на вугільних підприємствах, подають заяву, форма якої затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 року N 96 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за N 418/20731, у якій зазначаються реквізити рахунка в уповноваженому банку, на який перераховується компенсація, та пред'являють трудову книжку і пенсійне посвідчення (крім непрацевлаштованих працівників), що підтверджують відповідність вимогам статей 43 і 48 Гірничого закону України.

3.2. До заяви додаються:

3.2.1 відомості про забезпеченість житловою площею та комунальними послугами за формою, затвердженою Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями;

3.2.2 копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера;

3.2.3 довідка про перебування на обліку в центрі зайнятості (для непрацевлаштованих працівників);

3.2.4 висновок медико-соціальної експертизи (для інвалідів);

3.2.5 копія посвідчення на право носіння знаків "Шахтарська слава" або "Шахтарська доблесть" I, II, III ступенів (для осіб, нагороджених такими знаками);

3.2.6 копія посвідчення інваліда або ветерана війни та праці (для інвалідів і ветеранів війни та праці);

3.2.7 акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232 (для сімей працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, що отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника).

IV. Місце та порядок подання запиту на одержання послуги

4.1. Для призначення компенсації особи звертаються до уповноважених органів за принципом "єдиного вікна" або до виїзного "мобільного соціального офісу".

4.2. Час подання запиту на одержання послуги: згідно із затвердженим графіком роботи уповноваженого органу або "мобільного соціального офісу".

4.3. Черговість подання запиту на одержання послуги: у години прийому згідно з графіком роботи уповноваженого органу або "мобільного соціального офісу".

V. Склад і послідовність дій одержувача та уповноваженого органу, опис етапів надання послуги

5.1. Особи подають заяву та документи до неї, визначені розділом III цього Стандарту, у порядку, встановленому розділом IV цього Стандарту.

5.2. Прийом документів здійснює спеціаліст з прийому за принципом "єдиного вікна" уповноваженого органу або "мобільного соціального офісу".

5.3. Спеціаліст з прийому проводить співбесіду із заявником та приймає від нього необхідний пакет документів та заяву, яку реєструє у журналі реєстрації заяв.

5.4. Спеціаліст з прийому під час прийому документів:

перевіряє правильність заповнення бланка заяви та повноту документів, необхідних для призначення компенсації;

видає заявникові повідомлення (відривний талон, розписку) про прийняття заяви та документів.

5.5. У випадку, коли до заяви надано не всі необхідні документи, спеціаліст з прийому надає роз'яснення, які документи повинні бути подані до заяви.

5.6. Компенсація нараховується на підставі пред'явлених платіжних документів (розрахункових книжок, платіжних квитанцій) про фактичну оплату спожитих за попередній місяць електроенергії, природного газу для приготування їжі і послуг з центрального опалення житла, що подаються щомісяця до 25 числа наступного періоду.

Отримувачі компенсації, які з поважних причин (відрядження, хвороба, смерть близької людини тощо) своєчасно не подали зазначені платіжні документи, можуть подати їх протягом двох наступних місяців.

5.7. Компенсація виплачується щомісяця через уповноважені банки.

Розмір компенсації розраховується як сума платежів за послуги з центрального опалення житла, електропостачання та газопостачання (з урахуванням пільг, що надаються відповідно до законодавства) в межах норм володіння або користування житловою площею та норм споживання електроенергії і природного газу для приготування їжі, з урахуванням яких призначається субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

5.8. Уповноважений орган після надходження бюджетних коштів на його рахунок, відкритий у територіальному органі Державної казначейської служби України, перераховує їх на підставі виплатних документів (відомостей) уповноваженим банкам для виплати компенсації.

VI. Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

Опрацювання документів уповноваженим органом відбувається у міру надходження заяв.

VII. Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Подання документів до заяви не в повному обсязі.

VIII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Призначення компенсації.

IX. Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання

Послуга щодо призначення компенсації надається безоплатно.

X. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням під час надання послуги

На веб-сайтах уповноважених органів розміщуються нормативно-правові акти, що регламентують порядок та умови надання послуги з призначення компенсації.

XI. Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

XII. Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги одержувачу

Недоліки наданої послуги одержувачам виправляються шляхом подання письмового звернення у порядку, визначеному розділом IV цього Стандарту.

XIII. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги

13.1. Гірничий закон України.

13.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року N 887 "Про затвердження Порядку надання компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з центральним опаленням".

 

Директор Департаменту
соціальних послуг

І. Тарабукіна

Опрос