Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурса среди кандидатов на назначение стипендий Президента Украины для талантливых перспективных спортсменов Украины

Министерство образования и науки; молодежи и спорта Украины
Порядок, Приказ от 23.03.2012 № 337
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2012

м. Київ

N 337

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2012 р. за N 523/20836

Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед кандидатів на призначення стипендій Президента України для талановитих перспективних спортсменів України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 22 жовтня 2013 року N 702)

Відповідно до пункту 5 Положення про стипендії Президента України для талановитих перспективних спортсменів України, затвердженого Указом Президента України від 20 вересня 1994 року N 537, підпункту 51 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 410, та з метою запровадження порядку розгляду та конкурсного відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для талановитих перспективних спортсменів України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу серед кандидатів на призначення стипендій Президента України для талановитих перспективних спортсменів України, що додається.

2. Державній службі молоді та спорту України (Сафіуллін Р. С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 07 вересня 2010 року N 3071 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для талановитих перспективних спортсменів України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2010 року за N 846/18141.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України

Д. В. Табачник

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу серед кандидатів на призначення стипендій Президента України для талановитих перспективних спортсменів України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 5 Положення про стипендії Президента України для талановитих перспективних спортсменів України, затвердженого Указом Президента України від 20 вересня 1994 року N 537, та визначає процедуру проведення конкурсу серед кандидатів на призначення стипендій Президента України для талановитих перспективних спортсменів України (далі - стипендія Президента України).

1.2. Для конкурсного відбору спортсменів - кандидатів на здобуття стипендії Президента України Державною службою молоді та спорту України (далі - Держмолодьспорт України) утворюється комісія за участю представників Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України).

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОНмолодьспорту України, Держмолодьспорту України та цим Порядком.

1.4. Основним завданням комісії є підготовка пропозицій щодо призначення талановитим перспективним спортсменам України стипендії Президента України.

II. Організація роботи комісії

2.1. До складу комісії входять голова, заступник голови, секретар, члени комісії, зокрема 10 представників від МОНмолодьспорту України та Держмолодьспорту України і 10 представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою).

2.2. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Голови Держмолодьспорту України з відповідного напряму діяльності.

2.3. Персональний склад комісії затверджується наказом Держмолодьспорту України.

Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідності. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше 5 представників від МОНмолодьспорту України та Держмолодьспорту України та не менше 5 представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

2.4. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів її членів шляхом відкритого голосування та оформлюються протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії. У разі рівної кількості голосів голос голови є вирішальним. Члени комісії можуть викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії.

2.5. До повноважень комісії належать:

2.5.1. Ознайомлення з документами, що надійшли від національних федерацій з видів спорту для отримання спортсменом-кандидатом стипендії Президента України.

2.5.2. Конкурсний відбір спортсменів-кандидатів.

2.5.3. Підготовка пропозицій щодо призначення (позбавлення) стипендії Президента України та їх подання на затвердження Держмолодьспорту України.

2.6. Комісія має право одержувати від національних федерацій з видів спорту, які порушили клопотання про призначення стипендії Президента України, додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

III. Вимоги до кандидатів на призначення стипендії Президента України та порядок подання документів

3.1. На здобуття стипендії Президента України можуть бути висунуті спортсмени зі складу збірних команд України. Обов'язковою умовою для одержання стипендії є зайняття спортсменом у поточному році другого чи третього місця на чемпіонаті Європи або першого - третього місця на першості світу, Європи серед юніорів старшої вікової групи.

3.2. Призначення стипендії Президента України здійснюється на конкурсних засадах за рішенням Держмолодьспорту України.

3.3. Національні спортивні федерації з видів спорту вносять пропозиції щодо висунення спортсменів - кандидатів на здобуття стипендії Президента України та подають такі документи:

лист про порушення клопотання на призначення стипендії Президента України спортсменам-кандидатам, підписаний керівником національної федерації з виду спорту;

подання на призначення стипендії Президента України за формою, наведеною у додатку до цього Порядку;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

копію протоколу змагань, завірену в установленому законодавством порядку.

3.4. Документи на призначення стипендії Президента України, зазначені у пункті 3.3 цього розділу, подаються уповноваженим працівником національної федерації з виду спорту секретарю комісії.

3.5. До розгляду не приймаються документи, які не відповідають вимогам, викладеним у пункті 3.1 цього розділу.

3.6. У разі якщо подані документи відповідають встановленим вимогам, документи передають на розгляд комісії Держмолодьспорту України.

3.7. У ході конкурсного відбору спортсменів - кандидатів на призначення стипендії Президента України обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

3.8. Стипендія Президента України призначається строком на один рік.

3.9. Стипендіат може бути позбавлений стипендії Президента України Держмолодьспортом України за поданням національної федерації з виду спорту, яка вносила пропозиції про призначення стипендії Президента України відповідному кандидату, у разі порушення спортсменом навчально-тренувального процесу, зниження спортивних результатів або дискваліфікації спортсмена.

 

Директор департаменту
взаємодії з центральними органами
виконавчої влади, засобами
масової інформації та
громадськими організаціями

Є. В. Баженков

 

ПОДАННЯ
на призначення стипендій Президента України для талановитих перспективних спортсменів України

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Число, місяць, рік народження ___________________________________________________________

Місце проживання, навчання, роботи _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________________________

Фізкультурно-спортивне товариство _____________________________________________________

Освіта (вищий навчальний заклад) _______________________________________________________

Вид спорту ___________________________________________________________________________

Участь спортсмена в чемпіонатах світу, Європи, першості світу:
      на яких іграх став призером __________________________________________________________;
      номер програми, результат ___________________________________________________________

Почесне звання (Майстер спорту України, Майстер спорту України міжнародного класу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Коротка характеристика кандидата на призначення стипендії
(участь у змаганнях та особисті досягнення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Президент федерації

_________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

____________

Опрос