Идет загрузка документа (249 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке проведения диспансеризации военнослужащих Государственной специальной службы транспорта

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ, Инструкция от 21.03.2012 № 178
действует с 27.04.2012

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2012

м. Київ

N 178

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 квітня 2012 р. за N 512/20825

Про затвердження Інструкції про порядок проведення диспансеризації військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту

Відповідно до Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту", Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", з метою збереження, зміцнення та відновлення здоров'я, удосконалення організації та проведення диспансеризації військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення диспансеризації військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту, що додається.

2. Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра охорони
здоров'я України

О. К. Толстанов

Міністр оборони України

Д. А. Саламатін

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

Керівник Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань

Ю. М. Кулик

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок проведення диспансеризації військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок медичного контролю за станом здоров'я осіб офіцерського, сержантського і старшинського, рядового складу структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту (у тому числі курсантів кафедри військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна) (далі - військовослужбовці) і проведення необхідних профілактичних і лікувально-діагностичних заходів.

1.2. Основою лікувально-профілактичних заходів у Держспецтрансслужбі є диспансеризація.

1.2.1. Диспансеризація - це комплекс науково обґрунтованих лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних і соціальних заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я, попередження розвитку захворювань та зниження захворюваності.

1.2.2. Метою проведення диспансеризації є:

раннє та активне виявлення захворювань, недопущення їх загострень, ускладнень та прогресування.

Найбільш важливими складовими диспансеризації є: поглиблене медичне обстеження, диспансерний динамічний нагляд та проведення профілактичних та лікувально-діагностичних заходів.

1.2.3. За обсягом осіб диспансеризація може бути:

загальна - проводиться всім категоріям військовослужбовців та включає заходи, спрямовані на виявлення нозологічних форм захворювань;

цільова - проводиться окремим категоріям військовослужбовців з метою виявлення (найбільш актуальних для конкретної категорії військовослужбовців, які обстежуються) захворювань.

1.2.4. Диспансеризація включає:

поглиблене медичне обстеження військовослужбовців, які прибули до структурних підрозділів Держспецтрансслужби з військових комісаріатів для проходження строкової військової служби (далі - молоде поповнення);

поглиблене і контрольне медичне обстеження військовослужбовців;

медичні огляди військовослужбовців;

щоденне медичне спостереження за станом здоров'я військовослужбовців у процесі підготовки та побуту;

диспансерне динамічне спостереження за окремими контингентами військовослужбовців, які перебувають на обліку;

вивчення умов служби і побуту військовослужбовців;

виявлення та аналіз факторів, які негативно впливають на стан здоров'я військовослужбовців, з подальшим розробленням та здійсненням заходів, спрямованих на їх оздоровлення;

проведення комплексу планових лікувально-оздоровчих заходів, амбулаторного або стаціонарного лікування та реабілітації хворих після перенесених захворювань, оперативних втручань, здійснення профілактичних заходів для швидкого відновлення здоров'я і працездатності, запобігання розвитку захворювань та їх ускладнень;

вивчення впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища на стан здоров'я військовослужбовців, установлення можливого зв'язку виявлених захворювань з умовами праці;

проведення цілеспрямованої пропаганди щодо формування здорового способу життя, санітарно-гігієнічних та медичних знань.

Основним завданням диспансеризації є своєчасна і повна реалізація лікувально-профілактичних заходів, призначених військовослужбовцям.

1.2.5. Особовий склад, який потребує диспансерного динамічного нагляду, виявляється:

за результатами медичного обстеження або огляду;

у процесі амбулаторного і стаціонарного лікування;

під час щоденного медичного нагляду і вивчення умов служби та побуту.

1.2.6. Для якісного проведення диспансеризації необхідно:

систематичне підвищення кваліфікації лікарського складу, молодших спеціалістів з медичною освітою (далі - медичні працівники) як з клінічних дисциплін, так і з основ гігієни праці, професійних захворювань, експертизи тимчасової непрацездатності;

удосконалення матеріально-технічного забезпечення медичних оглядів та диспансерного спостереження;

вивчення та впровадження досвіду лікувально-профілактичних закладів інших центральних органів виконавчої влади з питань організації та здійснення диспансеризації;

залучення до участі в диспансеризації командирів (начальників) структурних підрозділів Держспецтрансслужби для спільного вирішення питань покращення умов служби, праці, побуту;

гігієнічне навчання та виховання військовослужбовців з метою формування відповідального ставлення до власного здоров'я та пропаганда здорового способу життя;

оформлення і ведення медичної документації.

II. Порядок медичних обстежень у структурних підрозділах Держспецтрансслужби

2.1. Командир (начальник) структурного підрозділу Держспецтрансслужби відповідає за повноту охоплення військовослужбовців щорічним медичним обстеженням, своєчасне направлення підлеглих для проведення поглибленого медичного огляду, своєчасну реалізацію призначених військовослужбовцям лікувальних і профілактичних заходів.

Начальник медичної служби структурного підрозділу Держспецтрансслужби відповідає за якість медичного обстеження військовослужбовців, організацію диспансерного динамічного нагляду і проведення необхідних лікувальних і профілактичних заходів.

2.2. Про проведення поглибленого медичного обстеження командир (начальник) структурного підрозділу Держспецтрансслужби видає наказ, у якому зазначається час, місце, порядок підготовки та проведення медичного обстеження. До наказу додається графік проходження поглибленого медичного обстеження (далі - графік). При розробці цього графіка враховується те, що поглиблене медичне обстеження проводиться тільки в робочі дні у світлий час доби з урахуванням, що один лікар з фельдшером (медичною сестрою), а також двома - трьома санітарними інструкторами можуть обстежувати за годину в середньому 5 осіб. При цьому на одного лікаря дозволяється планувати обстеження не більше 40 осіб щодня. Командир (начальник) структурного підрозділу Держспецтрансслужби подає заявку керівнику військово-медичного закладу Збройних Сил України або медичного закладу, підпорядкованого Укрзалізниці, закладу охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я та інших закладів охорони здоров'я (далі - лікувальний заклад) за територіальним принципом із зазначенням необхідних лікарів, строку та переліку необхідних лабораторних та інших досліджень для проведення поглибленого медичного обстеження у структурному підрозділі Держспецтрансслужби. Керівник лікувального закладу відповідно до заявки командира (начальника) структурного підрозділу Держспецтрансслужби направляє лікарів-фахівців для проведення медичного огляду військовослужбовців та проведення лабораторних та інших досліджень військовослужбовцям цього структурного підрозділу Держспецтрансслужби. У разі неможливості проведення медичних оглядів лікарями-фахівцями лікувального закладу і проведення лабораторних та інших досліджень військовослужбовцям на території структурного підрозділу Держспецтрансслужби медичні огляди лікарями-фахівцями і проведення лабораторних та інших досліджень проводяться на території лікувального закладу.

2.3. Медичний огляд військовослужбовців проводить лікар структурного підрозділу Держспецтрансслужби. Військовослужбовцям, які належать за станом здоров'я до II та III груп, та іншим військовослужбовцям у разі потреби лікар призначає необхідні додаткові обсяги обстежень та консультації лікарів інших спеціальностей і направляє до лікувального закладу.

2.4. Перед проведенням поглибленого медичного обстеження начальник медичної служби структурного підрозділу Держспецтрансслужби готує приміщення для проведення поглибленого медичного обстеження, проводить інструктивно-методичне заняття з особовим складом медичної служби, на якому інформує підлеглих про особливості цього поглибленого медичного обстеження, ставить завдання щодо підготовки приміщень та медичного обладнання. Об'єктивні обстеження військовослужбовців проводять тільки лікарі. Молодші спеціалісти з медичною освітою проводять допоміжні процедури: антропометрію, спірометрію, вимірювання артеріального тиску, визначення гостроти зору та інші дослідження з подальшим занесенням результатів до медичних книжок. З лікарями структурного підрозділу Держспецтрансслужби начальник медичної служби вивчає методику проведення обстеження, а також проводить аналіз отриманих даних.

III. Поглиблене медичне обстеження

3.1. Поглиблене медичне обстеження військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби):

3.1.1. Поглиблене медичне обстеження проводиться щороку в IV кварталі.

Поглиблене медичне обстеження керівного складу (Голова Адміністрації Держспецтрансслужби, заступники Голови Адміністрації Держспецтрансслужби, командири (начальники) структурних підрозділів Держспецтрансслужби та їх заступники) проводиться в умовах стаціонару один раз на рік.

3.1.2. Поглиблене медичне обстеження включає такі обов'язкові заходи і проводиться в два етапи.

Перший етап:

збір анамнестичних даних відповідно до Анамнестичної анкети, форма якої наведена в додатку 1 до цієї Інструкції;

антропометрія (маса тіла, зріст, окружність грудної клітки та живота, спірометрія, динамометрія) та пневмотахометрія;

вимірювання артеріального тиску;

вимірювання гостроти слуху та зору;

лабораторні дослідження крові (визначення ШОЕ, гемоглобіну, лейкоцитів) та аналіз сечі (загальний аналіз). Крім того, особам, які старші 40 років, - дослідження рівня цукру крові, а за показаннями - дослідження ліпідів крові;

електрокардіографічне дослідження - щороку. За медичними показниками проводяться електрокардіографічне дослідження з навантажувальною пробою;

вимір внутрішнього тиску ока у військовослужбовців, які старші 40 років, - один раз на два роки;

флюорографія органів грудної клітки;

огляд лікарем структурного підрозділу Держспецтрансслужби.

Другий етап:

огляд лікарями-фахівцями (терапевтом, хірургом, невропатологом, отоларингологом, офтальмологом, стоматологом, гінекологом. За потреби можуть залучатись лікарі інших спеціальностей) за показаннями;

проведення додаткових обстежень;

за можливості проводяться:

мамографія жінкам (з 40 років - 1 раз на 2 роки);

ультразвукове дослідження простати чоловікам (з 40 років - 1 раз на 2 роки);

пальцьове обстеження прямої кишки (з 30 років).

Військовослужбовці, у яких стан здоров'я протягом року погіршився, і ті, які за станом здоров'я належать до III групи за медичними показаннями, поглиблене медичне обстеження проходять у стаціонарі.

За висновками лікарів-фахівців можуть проводитися інші дослідження.

Анамнестична анкета зберігається разом з медичною книжкою військовослужбовця. При роботі з Анамнестичною анкетою необхідно дотримуватись вимог законодавства щодо дотримання таємниці про стан здоров'я та захисту персональних даних.

3.1.3. Контрольне медичне обстеження проводиться військовослужбовцям (зазначеній категорії):

які прибули до структурного підрозділу Держспецтрансслужби для проходження військової служби з іншого структурного підрозділу, - протягом місяця після прибуття;

які підлягають диспансерному динамічному нагляду, - за індивідуальними строками залежно від медичних показань.

Обсяг контрольного медичного обстеження встановлюється індивідуально залежно від медичних показань лікарем структурного підрозділу Держспецтрансслужби або лікарями-фахівцями лікувального закладу.

3.2. Поглиблене медичне обстеження військовослужбовців строкової військової служби.

Поглиблене медичне обстеження військовослужбовців строкової військової служби проводиться три рази за період служби - молодого поповнення - протягом двох тижнів з дня прибуття до структурного підрозділу Держспецтрансслужби, через півроку (перед початком зимового або літнього періодів навчання) та перед звільненням з військової служби.

Обов'язкові заходи поглибленого медичного обстеження військовослужбовців строкової військової служби:

антропометрія (маса тіла, зріст, окружність грудної клітки, спірометрія, динамометрія);

флюорографія органів грудної клітки (якщо з моменту останнього рентгенівського обстеження минуло більше 1 року);

клінічне обстеження лікарем структурного підрозділу Держспецтрансслужби (лікарем-терапевтом лікувального закладу).

За медичними показниками можуть проводитися й інші дослідження, а також консультації лікарів-фахівців.

Контрольне медичне обстеження військовослужбовцям строкової військової служби, які підлягають диспансерному динамічному нагляду, проводиться за індивідуальними строками залежно від медичних показань.

3.3. Військовослужбовці, які перебувають на стаціонарному або амбулаторному лікуванні в лікувальних закладах і поточного року не проходили поглибленого медичного обстеження, обстежуються лікарями-фахівцями цього закладу в повному обсязі з заповненням відповідних розділів медичної книжки.

3.4. Військовослужбовці, які з будь-яких причин не пройшли поглиблене медичне обстеження у встановлений наказом строк, зобов'язані пройти його обов'язково протягом наступного місяця.

3.5. Результати медичного обстеження, висновки про стан здоров'я військовослужбовців та призначені лікувально-профілактичні заходи заносяться лікарем до медичної книжки військовослужбовця.

IV. Організація диспансерного динамічного нагляду і виконання лікувально-профілактичних заходів

4.1. Після закінчення поглибленого медичного обстеження начальник медичної служби структурного підрозділу Держспецтрансслужби узагальнює результати обстеження військовослужбовців, визначає діагноз основного та супутнього захворювання, групи стану здоров'я та фізичної підготовки, перелік і строки проведення рекомендованих фахівцями лікувально-профілактичних заходів. Висновок про стан здоров'я військовослужбовця оформлюється висновком про результат диспансеризації згідно з додатком 2 до цієї Інструкції, засвідчується підписом начальника медичної служби структурного підрозділу Держспецтрансслужби та печаткою і заноситься до медичної книжки.

4.2. На підставі даних поглибленого медичного обстеження військовослужбовців Держспецтрансслужби визначаються групи стану здоров'я:

I група - "здорові", військовослужбовці, які не мають будь-яких захворювань або є деякі відхилення в стані здоров'я без тенденції до прогресування, що не впливають на їх працездатність;

II група - "практично здорові", військовослужбовці, які мають захворювання хронічного характеру без порушень або з незначними порушеннями функцій органів і систем, що не знижують працездатність;

III група - військовослужбовці, які потребують систематичного лікарського нагляду в зв'язку з тим, що мають хронічні захворювання з помірним або вираженим порушенням функцій органів і систем, періодичними загостреннями захворювань, що призводить до зниження працездатності.

4.3. Оцінка фізичного розвитку військовослужбовців строкової служби:

"добрий";

"середній";

"недостатній".

До групи лікувальної фізкультури входять особи, які за станом здоров'я не можуть бути допущені до занять у групах фізичної підготовки.

4.4. Під диспансерним динамічним наглядом повинні перебувати військовослужбовці, які:

мають хронічні захворювання, належать до III і частково до II групи стану здоров'я;

мають підвищений ризик виникнення різних захворювань (ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби, ревматизму, цукрового діабету, злоякісних пухлин тощо);

перенесли гострі форми захворювань (ангіну, тяжку форму грипу, гостру пневмонію, гострий гломерулонефрит, інфекційні гепатити, кишкові інфекції тощо);

робота яких пов'язана з впливом несприятливих факторів.

Військовослужбовцям, які перебувають під диспансерним динамічним наглядом, установлюється строк чергового контрольного обстеження і визначається періодичність подальших обстежень.

4.5. Військовослужбовцям можуть бути призначені такі лікувально-профілактичні заходи:

рекомендації щодо здорового способу життя (фізична підготовка, гігієнічна гімнастика, відмова від паління, режим праці, відпочинку, харчування тощо);

комплекс лікувально-діагностичних та профілактичних заходів з визначенням обсягу і термінів проведення, у тому числі:

контрольні профілактичні діагностичні обстеження (лабораторні, функціональні, рентгенологічні та інші);

амбулаторне профілактичне або протирецидивне лікування (медикаментозне, фізіотерапія, санація осередків інфекції, дієтичне харчування і лікувальна фізкультура);

стаціонарне обстеження та лікування в лазареті медичного пункту, лікувальному закладі;

санаторно-курортне лікування, організований відпочинок, туризм та інші лікувальні і профілактичні заходи.

4.6. На кожного військовослужбовця, який потребує диспансерного динамічного нагляду, заводиться картка диспансерного спостереження згідно з додатком 3 до цієї Інструкції. За наявності у військовослужбовців декількох захворювань диспансерний динамічний нагляд проводиться з урахуванням кожного з них. Картка диспансерного спостереження зберігається в окремій шафі за місяцями року, а в кінці року вкладається в медичну книжку військовослужбовця.

4.7. Ураховуючи соціальний характер багатьох захворювань та зв'язок з умовами військової служби, умовами побуту та зовнішнього середовища, практична реалізація лікувально-оздоровчих заходів проводиться з активною участю командування підрозділу.

V. Аналіз диспансеризації

5.1. Щороку в період підготовки до проведення поглибленого медичного обстеження начальник медичної служби структурного підрозділу Держспецтрансслужби заповнює в медичних книжках військовослужбовців річний епікриз згідно з додатком 4 до цієї Інструкції (дані про перебіг основного та супутніх захворювань, їх загострення, працевтрати за поточний рік, а також результати проведених лікувально-профілактичних заходів).

Медична книжка є основним документом, що відображає стан здоров'я військовослужбовців протягом усієї військової служби. Вона заповнюється при первинному медичному обстеженні. До неї заносяться результати подальших медичних обстежень та інших спостережень за станом здоров'я, а також усі лікувально-профілактичні заходи, що проводяться. Усі записи ведуться чітко, акуратно та скріплюються печаткою лікаря. Усі медичні книжки зберігаються в шафах у медичному пункті структурних підрозділів Держспецтрансслужби під замком. У разі видачі медичної книжки робиться відмітка (дата видачі, куди видається та ставиться підпис того, хто отримує медичну книжку) у картці-заміннику медичної книжки. У разі повернення медичної книжки в картці-заміннику медичної книжки робиться запис про повернення (дата повернення та підпис медичного працівника, який отримав медичну книжку). Строк зберігання медичної книжки 3 роки після звільнення військовослужбовця з військової служби.

5.2. Щороку, після проведення поглибленого медичного обстеження, начальник медичної служби структурного підрозділу Держспецтрансслужби аналізує динаміку стану здоров'я військовослужбовців, повноту та ефективність проведених за останній рік лікувально-профілактичних заходів та доповідає командиру (начальнику) цього структурного підрозділу Держспецтрансслужби та безпосередньому медичному начальнику про аналіз результатів та ефективності диспансеризації згідно з додатком 5 до цієї Інструкції.

Також в доповіді відображаються такі питання:

загальна оцінка здоров'я та фізичного розвитку військовослужбовців (показники стану здоров'я, фізичного розвитку, захворюваності, працевтрати, звільняємості);

дані про військовослужбовців, які потребують диспансерного динамічного спостереження;

дані про кількість військовослужбовців, у яких уперше виявлено захворювання, і характер захворювання;

оцінка ефективності лікувально-профілактичних заходів, проведених за минулий рік, а також заходи, які необхідно провести для поліпшення умов підготовки, роботи та побуту військовослужбовців;

список військовослужбовців, які не пройшли поглиблене медичне обстеження (з викладенням причин і датою його проходження);

список військовослужбовців, що підлягають стаціонарному обстеженню та освідченню військово-лікарською комісією (з викладенням причин);

список військовослужбовців, у яких уперше виявлено випадки професійних та виробничо-обумовлених захворювань (з визначенням їх діагнозу);

рекомендації командуванню щодо поліпшення умов підготовки та побуту військовослужбовців та проведення інших лікувально-профілактичних заходів та інше.

5.3. Одночасно начальник медичної служби структурного підрозділу Держспецтрансслужби розробляє та подає на затвердження командиру (начальнику) цього структурного підрозділу Держспецтрансслужби план лікувально-профілактичних заходів (далі - план). Цей план передбачає строки та об'єми проведення лікувально-профілактичних заходів кожному конкретному військовослужбовцю, який перебуває під диспансерним динамічним наглядом.

Лікувально-профілактичні заходи стосовно конкретного військовослужбовця здійснюються відповідно до Порядку диспансерного динамічного нагляду при основних захворюваннях військовослужбовців Держспецтрансслужби згідно з додатком 6 до цієї Інструкції.

5.4. Основні підсумки диспансеризації військовослужбовців за минулий рік і завдання щодо її поліпшення оголошуються наказом командира (начальника) структурного підрозділу Держспецтрансслужби.

 

Голова Адміністрації Державної
спеціальної служби транспорту
генерал-лейтенант

М. Мальков

 

АНАМНЕСТИЧНА АНКЕТА

1. Загальна інформація:

1.1. Дата проведення анкетування: рік, місяць, число.

1.2. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю).

1.3. Рік народження (рік, місяць, число).

1.4. Місце проживання: місто (селище, село тощо), вулиця, номер будинку, номер квартири.

1.5. Контактний телефон.

2. Перенесені захворювання:

2.1. Туберкульоз (так - 1, ні - 2).

2.2. Хвороби органів кровообігу: гострий інфаркт міокарду (так - 1, ні - 2), гіпертонічна хвороба (так - 3, ні - 4), хронічна ішемічна хвороба серця (так - 5, ні - 6), тромбофлебіт (так - 7, ні - 8), варикозне розширення вен (так - 9, ні - 10), інші (так - 11, ні - 12).

2.3. Ревматизм (так - 1, ні - 2).

2.4. Цукровий діабет (так - 1, ні - 2).

2.5. Захворювання шлунково-кишкового тракту: виразка шлунку та 12-палої кишки (так - 1, ні - 2), гастрит (так - 3, ні - 4), хронічний холецистит (так - 5, ні - 6), інші (так - 7, ні - 8).

2.6. Хронічні захворювання легень: бронхіт (так - 1, ні - 2), пневмонія (так - 3, ні - 4), емфізема легень (так - 5, ні - 6), бронхіальна астма (так - 7, ні - 8), інші (так - 9, ні - 10).

2.7. Захворювання нервової системи (так - 1, ні - 2).

2.8. Хвороби нирок (так - 1, ні - 2).

2.9. Порушення слуху (так - 1, ні - 2).

2.10. Порушення зору (так - 1, ні - 2), глаукома (так - 3, ні - 4).

2.11. Операції: на щитоподібній залозі (так - 1, ні - 2), на органах грудної клітки (так - 3, ні - 4), черевної порожнини (так - 5, ні - 6), на придаткових пазухах носа (так - 7, ні - 8), на очах (так - 9, ні - 10), видалення мигдалин (так - 11, ні - 12), інші операції (так - 13, ні - 14).

2.12. Травми та забій голови (так - 1, ні - 2), хребта (так - 3, ні - 4), кінцівок (так - 5, ні - 6), інші травми та забій (так - 7, ні - 8).

2.13. Новоутворення (так - 1, ні - 2).

3. Основні скарги:

3.1. Головний біль (1), головокружіння (2), шум в голові (3), порушення пам'яті (4), слабкість або параліч м'язів кінцівок, обличчя (5), часткове порушення мовлення (6), нетривале порушення зору на один або обидва ока (7), короткотривала втрата свідомості (8), тремтіння кінцівок, голови, нестійкість (9).

3.2. Зниження зору (1), біль в очах (2), виділення з очей (3), швидка втомлюваність очей (4), райдужні круги перед очима (5).

3.3. Часта нежить (1), ангіни (2), бронхіти (3), запалення легень (4), тривала та періодична охриплість (5), порушення нюху (6), наявність виділень з вух (7), зниження та тривале зниження слуху (8), наявність шуму у вухах або почуття закладеності (9).

3.4. Кашель постійний (1), виділення при кашлі харкотиння (2), задишка при підйомі (3) приступи задухи або відчуття браку повітря (4), кровохаркання (5), підвищення температури ввечері (6).

3.5. Неприємні відчуття у грудній порожнині (1), почуття тиску або важкості, біль в ділянці серця (2), грудини (3), лівої руки (4), під лівою лопаткою при ходьбі (5), у спокої (6), серцебиття (7), перебої (8), задишка (9).

3.6. Загальна слабкість (1), погіршення апетиту (2), нудота (3), блювота (4), відрижка (5), печія (6), гіркота в роті (7), схуднення (8), жовтяниця (11), свербіж шкіри (12).

3.7. Біль у животі (так - 1, ні - 2).

3.8. Біль у попереку (так - 1, ні - 2).

3.9. Біль в області задньопрохідного отвору (1), наявність кров'яних виділень (2).

3.10. Виділення з полових органів: слизові (1), гнійні (2), пінисті (3), кров'яні (4), свербіж зовнішніх полових органів (5).

3.11. Порушення сечовиділення: часте (1), рясне хворобливе (2), набряк нижніх кінцівок (3), обличчя (4), зміна кольору сечі (5).

3.12. Біль у хребті (1), верхніх кінцівках (2), нижніх кінцівках (3), суглобах (4).

3.13. Безпричинна спрага (1), зміна ваги (2), порушення полової функції у чоловіків (3).

3.14. Висипка на шкірі або слизових оболонках (1), сухість шкіри (2).

4. Наявність у найближчих родичів (батьків, сестер, братів, бабусь, дідусів) таких захворювань:

4.1. Крововилив в мозок (інсульт) (так - 1, ні - 2).

4.2. Бронхіальна астма (так - 1, ні - 2).

4.3. Алкоголізм, зловживання алкоголем (так - 1, ні - 2).

4.4. Цукровий діабет (так - 1, ні - 2).

4.5. Гіпертонія (так - 1, ні - 2).

4.6. Інфаркт міокарда (так - 1, ні - 2).

4.7. Стенокардія (серцевий приступ) (так - 1, ні - 2).

4.8. Підвищена вага тіла (ожиріння) (так - 1, ні - 2).

4.9. Глаукома (так - 1, ні - 2).

4.10. Камінь жовчного міхура (так - 1, ні - 2).

4.11. Виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки (так - 1, ні - 2).

4.12. Хвороби щитоподібної залози (зоб, тиреотоксикоз) (так - 1, ні - 2).

4.13. Алергологічні захворювання (так - 1, ні - 2).

4.14. Батьки померли до 60 років від крововиливу в мозок або інфаркту (так - 1, ні - 2).

4.15. Психічні захворювання (так - 1, ні - 2), суїциди (так - 3, ні - 4).

5. Спосіб життя:

5.1. Стреси та нервові перевантаження (так - 1, ні - 2).

5.2. Куріння (так - 1, ні - 2).

5.3. Зловживання алкоголем (так - 1, ні - 2).

5.4. Малорухливий спосіб життя (так - 1, ні - 2).

5.5. Заняття фізичною культурою (так - 1, ні - 2).

5.6. Наявність сім'ї (так - 1, ні - 2).

___________________
                 (підпис)

___________________________
                    (прізвище, ініціали)

Примітка. Відповіді обводяться ручкою.

 

ВИСНОВОК
про результат диспансеризації за 20__ рік

1. Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________

2. Діагноз: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Група здоров'я ________________________________________________________________________

4. Група фізичної підготовки ______________________________________________________________

5. Рекомендації: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата "___" ____________ 20__ року. Лікар _________________ ________________________________
                                                                                                               (підпис)                                             (прізвище)

М. П.

 

Військова частина Т__________

КАРТКА
диспансерного спостереження

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________

Військове звання _____________________________ Вік (повних років) ________________________

Професія (посада) _____________________________________________________________________

Призваний ___________________________________________________________________________
                                                           (дата призову,            військовий комісаріат,                 область)

Дата взяття на облік ________________________ Дата зняття з обліку _________________________

Діагноз:                                                                    Код МКХ-10 ________________

основний ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
супутній _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Результат диспансерного спостереження за звітний рік:
                      (поліпшення, погіршення, без змін)

Основні лікувально-профілактичні заходи:

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________
Лікар ________________________
                      (прізвище, ініціали) 

Призначено з'явитись

 

 

 

 

 

 

З'явився

 

 

 

 

 

 

Призначено з'явитись

 

 

 

 

 

 

З'явився

 

 

 

 

 

 

Примітки

Працевтрати (дні)

20__ року

20__ року

Всього, в тому числі:

 

 

амбулаторно

 

 

стаціонарно

 

 

Ознайомлений:

 

 

_________________
              (в/звання)

___________________________
(підпис)

_____________________
(прізвище)

Перелік та періодичність
лабораторних, рентгенологічних та спеціальних досліджень

 
Дослідження, консультації

МІСЯЦІ РОКУ

(призначено/виконано)

Примітка

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оглянутий спеціалістами: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Стаціонарне лікування: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Санаторно-курортне лікування: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Примітки: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Річний епікриз за 20__ рік

1. Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________

2. Перебуває під диспансерним динамічним наглядом: так,   ні

3. Діагноз: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Перебіг захворювання: без/із загостренням, з ускладненням;

5. Працевтрати за основним захворюванням:

амбулаторно - ________ днів; стаціонарно - ________ днів;

інші захворювання:

амбулаторно - ________ днів; стаціонарно - ________ днів;

6. Повнота виконання лікувально-профілактичних заходів:

повністю;   частково;   невиконані

7. Лікування отримав: протирецидивне, санаторно-курортне; не проводилось;

8. Стан здоров'я після проведених лікувально-профілактичних заходів:

покращення;   без змін;   погіршення

Лікар _______________
                         (підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

         М. П.

 

 

АНАЛІЗ
результатів та ефективності диспансеризації

1. Загальні положення

Вивчення результатів та ефективності диспансеризації здійснюється з метою проведення оцінки стану здоров'я військовослужбовців, ефективності проведення організаційних заходів, виявлення недоліків та їх усунення.

2. Основні медико-статистичні показники якості та ефективності диспансеризації.

Методика обчислення показників наведена у таблиці 1.

Таблиця 1

N
з/п

Показник

Методика обчислення

1

Повнота охоплення поглибленим медичним обстеженням (у повному обсязі, частково, зовсім не проведено), %

А1= (В1 х 100) / С1

А1 - повнота охоплення поглибленим медичним обстеженням (у повному обсязі, частково, зовсім не проведено), у %;
В1 - число військовослужбовців, які пройшли поглиблене медичне обстеження (у повному обсязі, частково, зовсім не проведено);
С1 - загальна кількість військовослужбовців

2

Виявлення первинних хронічних захворювань, %

А2 = (В2 х 100) / С2

А2 - виявлення первинних хронічних захворювань, у %;
В2 - число військовослужбовців, у яких при поглибленому медичному обстеженні виявлені первинні хронічні захворювання;
С2 - загальна кількість військовослужбовців, які пройшли поглиблене медичне обстеження

3

Питома вага військовослужбовців, які потребують диспансерного динамічного нагляду, %

А3 = (В3 х 100) / С3

А3 - питома вага військовослужбовців, які потребують диспансерного динамічного нагляду, у %;
В3 - число військовослужбовців, які потребують диспансерного динамічного нагляду;
С3 - загальна кількість військовослужбовців

4

Повнота проведення лікувально-профілактичних заходів, %
а) повністю;
б) частково;
в) не проведені

А4 = (В4 х 100) / С4

А4 - повнота проведення лікувально-профілактичних заходів, у % (окремо за кожним показником);
В4 - число військовослужбовців, яким проведені лікувально-профілактичні заходи (окремо за кожним показником);
С4 - загальна кількість військовослужбовців, яким були призначені лікувально-профілактичні заходи

5

Питома вага військовослужбовців, які мали загострення хронічних захворювань із працевтратами, %

А5 = (В5 х 100) / С5

А5 - питома вага військовослужбовців, які мали загострення хронічних захворювань із працевтратами, у %;
В5 - число військовослужбовців, які мали загострення хронічних захворювань із працевтратами;
С5 - загальна кількість військовослужбовців, які мають хронічні захворювання

6

Розподіл військовослужбовців за станом здоров'я, %
а) здорові;
б) практично здорові;
в) потребують ДДН

А6 = (В6 х 100) / С6

А6 - розподіл військовослужбовців за станом здоров'я, у % (окремо за кожним показником);
В6 - число військовослужбовців групи здоров'я (окремо за кожним показником);
С6 - загальна кількість військовослужбовців

7

Питома вага військовослужбовців, які мають надлишкову вагу, %

А7 = (В7 х 100) / С7

А7 - питома вага військовослужбовців, які мають надлишкову вагу;
В7 - число військовослужбовців з вагою тіла, що перевищує максимальну нормативну на 10 % і більше;
С7 - загальна кількість військовослужбовців

8

Питома вага військовослужбовців з дефіцитом маси тіла, %

А8 = (В8 х 100) / С8

А8 - питома вага військовослужбовців з дефіцитом маси тіла;
В8 - число військовослужбовців з масою тіла нижче нормативної на 10 % і більше;
С8 - загальна кількість військовослужбовців

9

Виявлення первинних професійних захворювань, %

А9 = (В9 х 100) / С9

А9 - виявлення первинних професійних захворювань, у %;
В9 - число військовослужбовців, у яких при поглибленому медичному обстеженні виявлені первинні професійні захворювання;
С9 - загальна кількість військовослужбовців, які пройшли поглиблене медичне обстеження

3. Аналіз результатів та ефективності диспансеризації військовослужбовців (назва підрозділу Держспецтрансслужби) складу.

Окремо для осіб офіцерського складу, військовослужбовців служби за контрактом, у тому числі прапорщиків, курсантів кафедри військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та військовослужбовців строкової військової служби структурних підрозділів Держспецтрансслужби, порівняно з минулим роком. В об'єднаному загоні, крім того, порівнюються показники окремих загонів.

Таблиця 2

N
з/п

Показник

20__ рік

20__ рік

1

Повнота охоплення поглибленим медичним обстеженням у %:
а) у повному обсязі;
б) частково;
в) зовсім не проведено

 

 

2

Виявлення первинних хронічних захворювань, %

 

 

3

Питома вага військовослужбовців, які потребують диспансерного динамічного нагляду, %

 

 

4

Повнота проведення лікувально-профілактичних заходів, %
а) повністю;
б) частково;
в) не проведені

 

 

5

Питома вага військовослужбовців, які мали загострення хронічних захворювань із працевтратами, %

 

 

6

Розподіл військовослужбовців за станом здоров'я, %
а) здорові;
б) практично здорові;
в) потребують ДДН

 

 

7

Питома вага військовослужбовців, які мають надлишкову вагу

 

 

8

Питома вага військовослужбовців з дефіцитом маси тіла

 

 

9

Виявлення первинних професійних захворювань, %

 

 

________
    (дата)

______________
(військове звання)

____________
(підпис)

______________________________________
(прізвище та ініціали начальника медичної служби)

 

Порядок диспансерного динамічного нагляду при основних захворюваннях військовослужбовців Держспецтрансслужби

I. Інфекційні і паразитарні хвороби

N
з/п

Нозологічні форми хвороб

Частота обов'язкових контрольних спостережень лікарем частини

Тривалість спостережень

Періодичність консультацій спеціалістів

Перелік та періодичність лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень (усі дослідження виконуються в максимально можливому об'ємі)

Основні лікувально-профілактичні заходи

Клінічні критерії ефективності диспансеризації протягом календарного року

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Уперше виявлений чи рецидив туберкульозу органів дихання, інших органів і систем після завершення стаціонарного лікування

Не рідше 1 разу на місяць

Протягом основного курсу хіміотерапії

Фтизіатр - 1 раз на 2 місяці, консультації інших спеціалістів за показаннями

Термометрія - при кожному огляді. Загальний аналіз крові, сечі, біохімічний аналіз крові (білірубін, АСТ, АЛТ) - 1 раз на місяць до закінчення основного курсу хіміотерапії. Рентгенологічні обстеження - при взятті на облік, повторні обстеження кожні 2 - 3 місяці. Після загоєння каверн - 1 раз на 4 місяці. Бактеріоскопія харкотиння, посів біологічного матеріалу (двократно 1 раз на 2 - 3 місяці)

Продовження основного курсу специфічної терапії, рекомендованого при виписці чи рекомендованого фтизіатром і відповідним спеціалістом за місцем служби

Вилікування: припинення бактеріовиділення, завершення основного курсу лікування (до клініко-рентгенологічної стабілізації процесу)

2

Залишкові зміни після вилікування туберкульозу різної локалізації

У перший рік спостереження - 1 раз на 6 місяців.
У наступні роки - 1 раз на рік

З малими залишковими змінами - протягом 3-х років.
З великими залишковими змінами - протягом 10 років

У перший рік спостереження - фтизіатр - 1 раз на 6 місяців. У наступні роки - 1 раз на рік

Термометрія - при кожному огляді. Загальний аналіз крові, сечі, біохімічний аналіз крові (білірубін, АСТ, АЛТ) - у перший рік спостереження - 1 раз на 6 місяців, у наступні роки - 1 раз на рік. Рентгенологічне обстеження органів грудної клітки, посів харкотиння чи іншого біологічного матеріалу на БК (двократно не рідше 1 разу на рік). Інші методи діагностики - за показаннями

Повторні двомісячні курси профілактичної хіміотерапії - 2 рази на рік в амбулаторних умовах навесні та восени протягом трьох років

Відсутність рецидивів та загострень туберкульозу

3

Особи, які контактували з хворим на туберкульоз, а також з сільськогосподарськими тваринами, які хворіють на туберкульоз останні 2 роки

1 раз на 3 місяці. У період проведення хіміопрофілактики - 1 раз на місяць

Протягом усього часу контакту, а також 12 місяців після зняття з обліку, а в разі смерті хворого, з яким був у контакті, - 2 роки після смерті цього хворого

Фтизіатр - 1 раз на 6 місяців

Термометрія - при кожному огляді. Клінічний аналіз крові, сечі - при постановленні на облік, а в подальшому - 2 рази на рік. Позачергове рентгенологічне обстеження органів грудної клітки - при постановленні на облік. Бактеріоскопія харкотиння на БК (трикратно), туберкулінова проба - за показаннями

Хіміопрофілактика протягом 3 місяців однократно, з моменту виявлення контакту. Двомісячні курси - 2 рази на рік протягом 3 років

Відсутність випадків захворювання на туберкульоз

4

Рентгенпозитивні із залишковими змінами в легенях, плеврі, лімфатичних вузлах: фіброзновогнищеві зміни в легенях; обмежені ділянки пневмосклерозу; плевральні зрощення; кальцинати в лімфатичних вузлах після спонтанно вилікуваного туберкульозу

1 раз на рік

Малі залишкові зміни - протягом трьох років. Великі залишкові зміни - протягом 10 років

Фтизіатр - при постановленні на облік, у подальшому - за показаннями

Клінічний аналіз крові, сечі, бактеріоскопія харкотиння на БК (трикратно) - при постановленні на облік, у подальшому - за показаннями. Рентгенологічне обстеження легень - не рідше 1 разу на рік

1. Режим праці та відпочинку.
2. Раціональне харчування.
3. Медикаментозна терапія, у тому числі хіміопрофілактика - за показаннями.
4. Фізичні заняття чи ЛФК.
5. Санаторно-курортне лікування.
6. Загартування організму

Відсутність випадків захворювання на туберкульоз

5

Особи із захворюваннями і синдромами, підозрілими на туберкульоз (субфебрилітет, рецидивний сухий плеврит, часті гострі респіраторні захворювання, повторні пневмонії, хронічний бронхіт, немотивована слабкість, знижене харчування, а також рецидивні хронічні захворювання інших органів та систем)

1 раз на 3 місяці

До одужання чи встановлення заключного діагнозу

Терапевт - 1 раз на 3 місяці, фтизіатр - за показаннями

Термометрія - при кожному огляді. Клінічний аналіз крові, сечі, обстеження харкотиння на БК (трикратно), ФЗД (спірометрія), рентгенологічне обстеження при постановленні на облік. У подальшому рентгенологічне обстеження легень - не рідше 1 разу на рік

1. Режим праці та відпочинку.
2. Раціональне харчування.
3. Медикаментозна терапія, у тому числі хіміопрофілактика - за показаннями.
4. Фізичні заняття чи ЛФК.
5. Санаторно-курортне лікування.
6. Загартування організму

Видужання: відсутність скарг при нормальних об'єктивних показниках протягом 1 року.
Погіршення: зростання суб'єктивних і об'єктивних проявів хвороби, розвиток ускладнень, збільшення кількості днів непрацездатності

6

Особи з гіперергічною реакцією на туберкулінову пробу (розмір папули реакції Манту з 2 ТО 21 мм і більше чи ускладнена реакція)

1 раз на 3 місяці (у період проведення хіміопрофілактики - 1 раз на 2 тижні)

2 роки після нормалізації чутливості до туберкуліну

Фтизіатр і відповідні фахівці - при постановленні на облік, у подальшому - за показаннями

Термометрія - при кожному огляді. Клінічний аналіз крові, сечі, рентгенологічне обстеження органів грудної клітки при постановці на облік, у подальшому - за показаннями (не рідше 1 разу на рік). Повторна проба Манту (2 ТО) після курсу хіміопрофілактики

1. Режим праці та відпочинку.
2. Раціональне харчування.
3. Медикаментозна терапія - за показаннями.
4. Загартування організму.
5. Хіміопрофілактика протягом 3 місяців з моменту виявлення гіперергічної реакції на туберкулін - за рішенням фтизіатра.
6. Фізичні заняття, ЛФК.
7. Санаторно-курортне лікування

Відсутність випадків захворювання на туберкульоз

7

Сифіліс
а) особа, яка отримала превентивне лікування

 
1 раз на три місяці

 
Протягом року

 
Дерматовенеролог - 1 раз на три місяці

 
Клініко-серологічний контроль 1 раз на три місяці (негативний комплекс серологічних реакцій) (далі - КСР) і реакція імунофлюоресценції (далі - РІФ)

 
Категорична заборона вживання алкоголю перед серологічним дослідженням

 
Знімаються з обліку після року спостереження

б) особа, яка закінчила лікування з приводу первинного, вторинного, раннього, скритого сифілісу

1 раз у три місяці, протягом першого року, у подальшому 1 раз на 6 місцяців

Протягом 5 років

Дерматовенеролог - протягом першого року 1 раз на три місяці. Протягом 2-го та 3-го років - 1 раз на 6 місяців. Наступні 2 роки - 1 раз на рік. Терапевт, невропатолог, ЛОР, окуліст - за показаннями

КСР - 1 раз на три місяці до повної негативації, а потім протягом 6 місяців проведення КСР і РІФ

Категорична заборона вживання алкоголю перед серологічним дослідженням

Знімаються з обліку після п'ятирічного терміну спостереження

в) особа, яка закінчила лікування з приводу пізніх форм сифілісу

1 раз на три місяці, протягом 1 року, у подальшому - 1 раз на 6 місяців

Протягом 5 років

Дерматовенеролог - протягом 1-го року 1 раз у три місяці.
Протягом 2-го і 3-го років - 1 раз на 6 місяців. Наступні 2 роки - 1 раз на рік.
Терапевт, невропатолог, ЛОР, окуліст - за показаннями

Клініко-серологічний контроль. Реакція Васермана - 1 раз на місяць до повної негативації, потім - 1 раз на 3 місяці протягом 1-го і 2-го років спостереження, протягом 3-го року - 1 раз на 6 місяців, протягом наступних двох років спостереження - 1 раз на рік. Перший рік обстежується 1 раз на 3 місяці КСР, імуноферментний аналіз, потім 2 рази на рік, при необхідності - реакція іммобілізація трепонем, реакція пасивної гемаглютинації

Категорична заборона вживання алкоголю перед серологічним дослідженням

Знімаються з обліку не раніше п'ятирічного терміну спостереження. Рішення про зняття з обліку чи продовження контролю приймаються індивідуально

8

Гонорея, трихомонадні та бактеріальні уретрити

1 раз на місяць

Протягом 2 місяців після закінчення лікування при встановленому джерелі зараження і 6 місяців при невстановленому джерелі зараження

Дерматовенеролог - через 7 - 10 днів і повторно через 30 днів після закінчення лікування і проведеної провокації

Клініко-лабораторне обстеження (мазки, соскоби зі слизової оболонки уретри, мікроскопія осадка сечі, уретроскопія, дослідження секрету простати). Серологічний контроль на сифіліс через 1 місяць після лікування (через 2 місяці після закінчення антибіотикотерапії) при виявленому джерелі зараження і серологічний контроль протягом 6 місяців при невстановленому джерелі зараження

Категорична заборона статевих стосунків та вживання алкоголю протягом всього періоду спостереження

Знімаються з обліку через 2 місяці після закінчення лікування при виявленому джерелі зараження і через 6 місяців - при невстановленому джерелі зараження

9

Менінгококова інфекція

1 раз на місяць протягом перших 3 місяців, потім 1 раз на 3 місяці протягом року, у подальшому - 2 рази на рік

Протягом 2 років

Невропатолог, окуліст, терапевт - за показаннями (не рідше 1 разу на рік); огляд інших спеціалістів - за показаннями

Загальні аналізи крові, сечі - 1 раз на рік; ЕЕГ, проба з дозованою гіпоксією, ЕКГ та інші дослідження - за показаннями

1. Режим праці та відпочинку, протягом перших шести місяців після хвороби - звільнення від нічних чергувань, тривалих відряджень.
2. Заборона паління, вживання алкоголю.
3. Раціональне працевлаштування.
4. Медикаментозна терапія - за показаннями (ноотропні препарати, нейропептиди, вітаміни групи "B"; аміналон, церебролізин, гліцерофосфат кальцію, адаптогени).
5. ЛФК.
6. Фізіотерапія (загальне ультрафіолетове опромінення, сонячні та повітряні ванни, гідротерапія).
7. Санація осередків хронічної інфекції.
8. Санаторно-курортне лікування

Видужання: відсутність скарг та ознак захворювання протягом 2 років.
Погіршення: зростання суб'єктивних і об'єктивних проявів хвороби, розвиток ускладнень, збільшення кількості днів непрацездатності

10

Гостра дизентерія та інші діарейні інфекції

1 раз на місяць

Для тих, хто перехворів та для працівників харчових підприємств - 3 місяці. Для хворих на хронічну дизентерію - 12 місяців

Терапевт, інфекціоніст - 1 раз на місяць

Огляд калу, аналіз калу на яйця глистів та простіших, бактеріологічне обстеження калу - щомісяця.
Дослідження шлункового секрету.
Додаткові обстеження - за показаннями

1. Дієтичне харчування протягом 1 - 3 місяців.
2. Вітамін "C" по 100 мг кожного дня протягом 1 - 3 місяців.
3. При вираженій постінфекційній астенії - загальнозміцнюючі засоби (адаптогени); фізіотерапія (хвойні ванни, електрофорез з бромом, кальцієм, новокаїном).
4. При зниженій секреції шлунка замісна терапія (ферментні препарати).
5. При виявленні глистоносіїв - дегельмінтизація.
6. При наявності дисбактеріозу - повторні курси бактеріотерапії (при вираженому - стаціонарне обстеження та лікування)

Видужання: відсутність скарг, розладів функцій шлунка і запальних змін зі сторони слизової оболонки дистального відділу шлунка. Негативні результати дослідження випорожнення на дизентерійну групу.
Погіршення: загострення захворювання чи перехід у хронічну форму. Виділення мікробів дизентерійної групи при бактеріологічному дослідженні калу

11

Тиф черевний.
Тифо-паратифозні інфекції

Лікар частини 1 раз на тиждень перший місяць, 1 раз на 2 тижні - другий місяць.
У подальшому - тільки для працівників харчових підприємств та осіб, які прирівняні до них, - протягом 2 років щокварталу, потім 2 рази на рік

Протягом 3-х місяців.
Працівники харчових підприємств та осіб, які прирівняні до них, - протягом усієї трудової діяльності

Лікар частини, лікар-інфекціоніст, інші - за показаннями

Термометрія при оглядах лікаря; бактеріологічне дослідження калу, сечі - 1 раз на місяць.
Наприкінці третього місяця - дослідження жовчі.
Для працівників харчових підприємств та осіб, котрі до них прирівняні - протягом першого місяця щотижневі лікарські огляди з термометрією, п'ятикратне бактеріологічне дослідження калу, сечі з інтервалом 1 - 2 дні до кінця першого місяця після виписки; далі протягом 2 - 3-го місяців - 1 раз на місяць. Наприкінці третього місяця - п'ятикратне бактеріологічне дослідження калу, сечі з інтервалом 1 - 2 дні та одноразове дослідження жовчі, далі протягом 2-х років щоквартальне бактеріологічне дослідження калу, сечі. Наприкінці 2-го року - дослідження сироватки крові в реакції пасивної гемаглютинації. При позитивній РПГА - п'ятиразове бактеріологічне обстеження калу та сечі. При негативній реакції - одноразове бактеріологічне обстеження жовчі.
У подальшому (протягом трудової діяльності) - щорічне дворазове бактеріологічне обстеження калу та сечі

1. Дієтичне харчування протягом 2 - 3 місяців.
2. Звільнення від тяжких фізичних навантажень протягом 2 - 3 місяців.
3. Вітамінотерапія (полівітаміни) протягом 1 - 3 місяців.
4. Стимулююча терапія протягом 2 тижнів.
5. Ферментні препарати за показаннями.
6. Виявлення і лікування супутніх захворювань (хронічні захворювання жовчовивідних шляхів, нирок).
7. При підвищенні температури тіла, погіршенні стану - стаціонарне обстеження та лікування

Видужання: відсутність скарг. Негативні результати бактеріологічного дослідження калу.
Погіршення: розвиток ускладнень. Виділення мікробів тифо-паратифозної групи при бактеріологічному дослідженні калу

12

Вірусні гепатити

Через місяць (для тих, хто переніс тяжкі форми захворювання, також через 10 - 15 днів після виписки), 3, 6, 12 місяців

Протягом року.
При відсутності залишкових явищ знімаються з диспансерного обліку. Особи із залишковими явищами обстежуються стаціонарно

Терапевт і по можливості інфекціоніст - через 3, 6 і 12 місяців після виписки із інфекційного стаціонару.
Ті, хто переніс тяжкі форми захворювання, оглядаються через 10 днів після виписки із стаціонару лікарем того ж самого стаціонару

При огляді лікарями - білірубін крові (загальний, прямий, непрямий), АЛТ, АСТ, тимолова проба.
За показаннями - інші дослідження

1. Дієтичне харчування протягом 3 - 6 місяців.
2. Заборона паління, вживання алкоголю.
3. Звільнення від тяжких фізичних навантажень до 3-х місяців.
4. Звільнення від профілактичних щеплень на 6 місяців (крім щеплень за показаннями).
5. Санація вогнищ хронічної інфекції.
6. Лікування супутніх захворювань (жовчовивідних шляхів, шлунку та ін.).
7. Вітамінотерапія (полівітаміни) протягом 1 - 3 місяців.
8. ЛФК.
9. Санаторно-курортне лікування - за показаннями

Видужання: відсутність скарг, нормалізація протягом диспансерного нагляду, у тому числі і лабораторних показників.
Погіршення: маніфестація ознак ураження жовчовивідних шляхів дискинетичного і запального характеру

13

Геморагічна лихоманка з нирковим синдромом

Через 1 місяць протягом перших 3-х місяців, потім 1 раз на 3 місяці протягом року

Протягом 6 - 12 місяців (для тих, хто переніс легкі форми, - 6 місяців, для тих, хто переніс середні та тяжкі, - 12 місяців)

Інфекціоніст - через 1 місяць протягом перших 3-х місяців, потім 1 раз на 3 місяці, протягом року.
Терапевт, невропатолог - за показаннями

Термометрія при оглядах лікаря. Загальні аналізи крові, сечі, проби Зимницького, Нечипоренка, бактеріологічне дослідження сечі, ЕКГ - 1 раз у 3 місяці. За показаннями (у стаціонарі) - радіоізотопне дослідження, пункційна біопсія нирок та інші дослідження

1. Обмеження фізичного навантаження, заборона спортивних змагань протягом 3 - 6 місяців.
2. Дієтичне харчування (з виключенням гострих блюд, приправ, алкоголю) протягом 1 - 3 місяців.
3. Вітамінотерапія (полівітаміни) протягом 1 - 3 місяців.
4. Санація вогнищ хронічної інфекції.
5. Санаторно-курортне лікування (не раніше 6 місяців після хвороби) - за показаннями

Видужання: відсутність скарг, нормалізація об'єктивних показників.
Погіршення: розвиток ускладнень, стійке порушення функції нирок

14

Малярія

Через 15 діб, місяць, 1 раз на місяць протягом 3 місяців після лікування; у подальшому - 1 раз на місяць в епідемічний сезон (з квітня по жовтень), 1 раз на 3 місяці в неепідемічний період

Протягом 2 років

Інфекціоніст - щомісяця протягом 3-х місяців, у подальшому раз в квартал протягом першого року та наприкінці 2-го року спостереження. Інші спеціалісти - за показаннями

Дослідження загального аналізу крові, сечі, мазків і "товстої" краплі крові на малярійний плазмодій через 15 діб після лікування, 1 раз на місяць протягом 3-х місяців; 1 раз на місяць в епідемічний сезон, потім 1 раз у квартал у неепідемічний період, а також при появі іншої лихоманки. При появі захворювання проводиться непланове дослідження крові на збудника малярії. Кров на білірубін, АЛТ, АСТ, сечовину, УЗД органів черевної порожнини, щитовидної залози - через місяць після лікування, потім у разі потреби

1. Дієтичне харчування (з виключенням гострих блюд, приправ, алкоголю) протягом 1 місяця.
2. Обмеження фізичного навантаження, заборона спортивних змагань протягом місяця.
3. Гепатопротектори, препарати заліза, адаптогени - при наявності показань.
4. Протирецидивне лікування протягом 14 днів.
5. При наявності лихоманки - огляд інфекціоніста, у разі необхідності - стаціонарне обстеження та лікування

Видужання: відсутність скарг і рецидивів захворювання протягом 2-х років.
Погіршення: розвиток рецидиву захворювання

15

Вірус імунодефіциту людини (далі - ВІЛ):
а) особи з незакінченим лабораторним тестом на ВІЛ - серопозитивні в ІФА при відсутності антитіл до окремих білків в імунному блотингу (негативний результат імунного блотингу при експертному дослідженні)

1 раз на 3 місяці

Протягом 1 року

Терапевт, інфекціоніст, дерматовенеролог - не рідше ніж через 3, 6, 12 місяців. Інші фахівці - за показаннями

Лабораторне обстеження на ВІЛ встановлюється індивідуально, не рідше ніж через 3, 6, 12 місяців.

1. Санація вогнищ хронічної інфекції.
2. Дотримання режиму праці та відпочинку, виключення шкідливих звичок.
3. Корекція психоемоційного стану.
4. Режим харчування і дієти при дефіциті маси тіла.
5. Вакцинація - згідно з існуючим календарем щеплень, а також згідно з епідемічними показаннями.
6. Індивідуально-роз'яснювальна робота (консультування)

Носійство ВІЛ не виявлено.
Погіршення: погіршення стану з переходом у стадію інкубації чи стадію первинних проявів

б) серопозитивні в ІФА, які мають антитіла до окремих білків в імунному блотингу (сумнівний невизначений результат в імунному блотингу при експертному дослідженні)

Не рідше ніж через 3, 6, 12 місяців

Протягом 1 року

Терапевт, інфекціоніст, дерматовенеролог - не рідше ніж через 3, 6, 12 місяців. Інші фахівці - за показаннями

Лабораторне обстеження сироватки крові на ВІЛ встановлюється індивідуально, але не рідше ніж через 3, 6, 12 місяців

1. Санація вогнищ хронічної інфекції.
2. Дотримання режиму праці та відпочинку, виключення шкідливих звичок.
3. Корекція психоемоційного стану.
4. Режим харчування при дефіциті маси тіла.
5. Вакцинація - згідно з існуючим календарем щеплень, а також згідно з епідемічними показаннями.
6. Індивідуально-роз'яснювальна робота (консультування).

Носійства ВІЛ не виявлено.
Погіршення: погіршення стану з переходом у стадію інкубації чи стадію первинних проявів

в) особи, які мають реальну можливість зараження ВІЛ (за епідемічними показаннями)

Через 3, 6, 12 місяців

Встановлюється індивідуально, але не менше одного року

Терапевт, інфекціоніст, дерматовенеролог - не рідше ніж через 3, 6, 12 місяців. Інші фахівці - за показаннями

Лабораторне дослідження на ВІЛ - через 3, 6, 12 місяців

1. Санація вогнищ хронічної інфекції.
2. Припинення професійного контакту з шкідливими небезпечними речовинами та промисловими факторами.
3. Дотримання режиму праці та відпочинку, виключення шкідливих звичок.
4. Корекція психоемоційного стану.
5. Режим харчування при дефіциті маси тіла.
6. Вакцинація - згідно з існуючим календарем щеплень, а також згідно з епідемічними показаннями.
7. Індивідуально-роз'яснювальна робота (консультування)

Зараження ВІЛ не відбулося.
Погіршення: відбулося зараження ВІЛ

II. Новоутворення

N
з/п

Нозологічні форми хвороб

Частота обов'язкових контрольних спостережень лікарем частини

Тривалість спостережень

Періодичність консультацій спеціалістів

Перелік та періодичність лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень (всі дослідження виконуються в максимально можливому обсязі)

Основні лікувально-профілактичні заходи

Клінічні критерії ефективності диспансеризації протягом календарного року

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Папілярні новоутворення сечового міхура і уретри після хірургічного лікування

1 раз на 2 місяці - протягом перших 6 місяців, 1 раз на 3 місяці - протягом 2-го півріччя; 2 рази на рік - протягом наступних 2 років

Протягом 3 років при відсутності рецидиву захворювання

Періодичність оглядів урологом така сама, що і лікарем частини. Терапевт - 2 рази на рік. Онколог - за показаннями

Клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, цитологія сечі - 2 рази на рік. Цистоскопія - 1 раз у 3 місяці протягом першого півріччя, 1 раз у 6 місяців - протягом другого півріччя, у подальшому - за показаннями. УЗД сечового міхура - за показаннями

1. Дієта з обмеженням гострих блюд.
2. Заборона паління.
3. Своєчасне видалення папілом

Видужання: відсутність рецидиву захворювання протягом 3-х років.
Погіршення: рецидиви пухлин, поява гострої гематурії, дизурії, анемії, вторинного циститу та малігнізація

2

Доброякісні пухлини та пухлиноподібні утворення щелеп, альвеолярних відростків, слизової оболонки порожнини рота (епуліт, папілома, адамантінома, остоебластокластома, цементома, еозинофільна гранульома та ін.)

2 рази на рік

Протягом 2 років при відсутності рецидиву захворювання після радикального лікування

Стоматолог - 1 раз на 6 місяців. Хірург, терапевт - за показаннями

Загальні аналізи крові, сечі. Рентгенографія, КТ щелеп, ортопантомограма, цитологічне дослідження, біопсія - за показаннями

1. Санація порожнини рота, видалення зубних відкладень, зішліфування гострих кутів зубів. Своєчасне і раціональне протезування.
2. Заборона паління.
3. Хірургічне лікування

Видужання: відсутність рецидиву протягом 2 років після радикального лікування клінічних ознак хвороби.
Погіршення: рецидив захворювання

3

Поліпи (поліпоз) шлунка або кишок

1 раз на 3 місяці

Протягом 2 років після оперативного лікування, при відсутності нових поліпів

Хірург - 2 рази на рік

Клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз калу на приховану кров - 2 рази на рік і за показаннями. Динамічне ендоскопічне спостереження (ФГДС) 2 рази на рік. Іригоскопія, колоноскопія - за показаннями

1. Режим харчування.
2. Заборона паління і вживання алкоголю.
3. Хірургічне лікування - за показаннями.
4. Онкологічна настороженість

Видужання: після оперативного лікування, при відсутності нових поліпів протягом 2-х років.
Без змін: відсутність скарг, відсутність тенденції до росту поліпів при ендоскопічних дослідженнях і нормальних лабораторних показниках.
Погіршення: збільшення розмірів поліпів, що виявляються при ендоскопічному або рентгенологічному дослідженні. Вкривання виразками і малігнізація поліпів

4

Доброякісні пухлини підшкірної клітковини та м'яких тканин. Стан після видалення доброякісних пухлин

1 раз на 6 місяців

Протягом одного року при відсутності рецидиву пухлин

Хірург - 1 раз на рік

Клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі - 1 раз на рік. УЗД м'яких тканин - за показаннями

За рекомендацією хірурга

Видужання: повна відсутність скарг і клінічних ознак пухлини після оперативного лікування протягом 1 року.
Погіршення: поява нових вузлів на місці раніше виконаної операції

III. Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

N
з/п

Нозологічні форми хвороб

Частота обов'язкових контрольних спостережень лікарем частини

Тривалість спостережень

Періодичність консультацій спеціалістів

Перелік та періодичність лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень (всі дослідження виконуються в максимально можливому обсязі)

Основні лікувально-профілактичні заходи

Клінічні критерії ефективності диспансеризації протягом календарного року

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Залізодефіцитна анемія

1 раз на 3 місяці

Індивідуальна

Терапевт - 2 рази на рік.
Гематолог - при первинному зверненні, надалі - за показаннями

Клінічний аналіз крові - 1 раз в 3 місяці. Загальний аналіз сечі - при первинному зверненні. Фіброгастродуоденоскопія, ірігоскопія, ректоскопія - 1 раз в 2 роки. Дослідження концентрації заліза сироватки крові - при первинному зверненні, а надалі - 2 рази на рік

1. Раціональне харчування (повноцінний тваринний білок, вітаміни).
2. Усунення професійних шкідливих факторів.
3. Курсове лікування препаратами заліза.
4. При несприятливому стані - госпіталізація

Видужання: нормалізація показників периферичної крові і заліза при усуненні причин захворювання.
Поліпшення: поліпшення вищевказаних показників.
Погіршення: прогресування захворювання

2

Вітамін-B12 та фолієводефіцитна анемія

1 раз на 3 місяці

Індивідуальна

Терапевт - 1 раз на рік.
Гематолог - при первинному зверненні, надалі - за показаннями

Клінічний аналіз крові - 1 раз в 3 місяці.
Загальний аналіз сечі - при первинному зверненні.
Фіброгастродуоденоскопія, ірігоскопія, ректоскопія - 1 раз в 3 роки

1. Раціональне харчування (повноцінний тваринний білок, вітаміни).
2. Усунення професійних шкідливих факторів.
3. Курсове лікування препаратами вітаміну B
12 та/або фолієвої кислоти.
4. При несприятливому стані - госпіталізація

Без змін: суб'єктивні та об'єктивні показники без змін.
Погіршення: прогресування захворювання

3

Гемолітична анемія

1 раз на місяць

Постійно

Терапевт - 2 рази на рік.
Гематолог - при первинному зверненні, надалі - 1 раз на 3 місяці

Клінічний аналіз крові з підрахунком кількості ретикулоцитів - 1 раз в 2 місяці. Визначення рівня непрямого білірубіна в крові - 1 раз в 3 місяці. УЗД дослідження печінки та селезінки - 2 рази на рік

1. Раціональне харчування (повноцінний тваринний білок, вітаміни).
2. Усунення професійних шкідливих факторів.
3. Підтримуюча гормональна терапія - за показаннями.
4. При несприятливому стані - госпіталізація

Без змін: суб'єктивні та об'єктивні показники без змін.
Погіршення: прогресування захворювання

4

Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура

1 раз на 2 місяці

Постійно

Терапевт - 2 рази на рік.
Гематолог - при первинному зверненні, надалі - 1 раз на 2 місяці

Клінічний аналіз крові з підрахунком кількості тромбоцитів - 1 раз в 2 місяці. УЗД дослідження органів черевної порожнини - 2 рази на рік. Рентгенографія органів грудної клітки - 2 рази на рік

1. Раціональне харчування (повноцінний тваринний білок, вітаміни).
2. Усунення професійних шкідливих факторів.
3. Підтримуюча гормональна терапія - за показаннями.
4. При несприятливому стані - госпіталізація

Без змін: суб'єктивні та об'єктивні показники без змін.
Погіршення: прогресування захворювання

IV. Хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин

N
з/п

Нозологічні форми хвороб

Частота обов'язкових контрольних спостережень лікарем частини

Тривалість спостережень

Періодичність консультацій спеціалістів

Перелік та періодичність лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень (всі дослідження виконуються в максимально можливому обсязі)

Основні лікувально-профілактичні заходи

Клінічні критерії ефективності диспансеризації протягом календарного року

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Цукровий діабет I тип легкої та середньої тяжкості

1 раз на місяць

Постійно

Терапевт, окуліст, невропатолог, ендокринолог - 2 рази на рік (частіше - за показаннями)

Цукор крові - 1 раз на місяць, при необхідності - цукор і ацетон у сечі. Клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, ЕКГ - 2 рази на рік. Ліпіди, амілаза крові - 1 раз на рік. За показаннями - глікемічний і глюкозуричний профілі, реовазографія нижніх кінцівок, дослідження очного дна

1. Суворе дотримання дієти (дієта N 9)
2. Індивідуальна регламентація праці та відпочинку.
3. Медикаментозна терапія.
4. Стаціонарне лікування 1-2 рази на рік.
5. Санаторно-курортне лікування - за показаннями

Поліпшення: зменшення спраги, зникнення загальної слабкості та шкірного свербіння; поліпшення показників вуглеводного обміну, що дозволяє скасувати прийом препаратів, знизити їх дозу або перейти з лікування інсуліном на сульфаніламідні препарати.
Погіршення: переведення хворих з фізіологічної дієти на лікування медикаментами. Збільшення кількості днів непрацездатності. Розвиток ускладнень (полінейропатія, ретинопатія, нефропатія та інші)

2

Дифузний токсичний зоб, тиреотоксикоз легкого або середнього ступеня тяжкості.
Гіпотиреоз легкого або середнього ступеня важкості. Вузловий зоб.
Стан після струмектомії

1 раз на місяць.
Після струмектомії щомісяця протягом 6-ти місяців, потім 1 раз на 3 місяці

При дифузному токсичному зобі, тиреотоксикозі, гіпотиреозі - постійно.
Після операції струмектомії протягом 2 років при нормальній функції щитоподібної залози

Терапевт, ЛОР, ендокринолог - 2 рази на рік

Клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, ЕКГ- 2 рази на рік. Дослідження функції щитоподібної залози (Т4, ТТГ) - 1 раз на рік; УЗД щитоподібної залози - 2 рази на рік. При необхідності тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія

1. Режим праці та відпочинку.
2. Медикаментозна терапія.
3. Стаціонарне лікування у разі необхідності.
4. Санаторно-курортне лікування в разі медикаментозної компенсації

Видужання: відсутність скарг, об'єктивних ознак тиреотоксикозу, гіпотиреозу при нормальних показниках функції щитоподібної залози протягом 2-х років після операції.
Поліпшення: у результаті лікування досягнуто еутіреоїдний стан, але залишаються симптоми захворювання, а також зміни у внутрішніх органах.
Без змін: скарги та об'єктивні дані без змін.
Погіршення: розвиток ускладнень (серцево-судинна недостатність, тиреотоксичні кризи, посттиреотоксична гіпертензія, рецидиви токсичного зобу та інші), збільшення кількості днів непрацездатності

3

Ожиріння II і III ступеня.
Гіпоталамічний синдром

2 рази на рік

Постійно.
При нормалізації індексу маси тіла - протягом 2 років

Терапевт, невропатолог, ендокринолог - 1 раз на рік

Клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, ЕКГ, цукор крові, ліпідний обмін - 1 раз на рік. Тест на толерантність до глюкози - щорічно. Контроль за масою тіла (зважування) - кожні 6 місяців

1. Раціональне харчування (дієта N 8).
2. Призначення ліпотропних препаратів.
3. Фізичні заняття за індивідуальним планом або ЛФК.
4. Санаторно-курортне лікування - за показаннями

Видужання: стійке зниження ваги і збереження нормальних ростовагових показників протягом 2-х років.
Поліпшення: зниження ваги та підтримка досягнутих показників при суворому дотриманні режиму харчування і фізичної активності.
Без змін: збереження колишньої ваги.
Погіршення: тенденція до збільшення ваги. Розвиток ускладнень (гіпертонія, цукровий діабет)

4

Порушення регуляції глюкози

2 рази на рік

Постійно. При нормалізації тесту на толерантність до глюкози протягом 3-х років

Терапевт, окуліст - 1 раз на рік. Невропатолог - за показаннями. Ендокринолог - 1 раз на рік

Визначення толерантності до глюкози - при першому огляді, у подальшому з метою контролю за ефективністю лікування - через 6 - 12 місяців. Визначення цукру у сечі та у крові - 2 рази на рік. Клінічний аналіз крові, сечі, визначення ліпідів крові і ЕКГ - 1 раз на рік. Дослідження очного дна - 1 раз на рік

1. Дотримання дієти з виключенням цукру і вуглеводів, що легко засвоюються.
2. При комбінації з ожирінням - зниження ваги (низькокалорійна дієта з обмеженням жирів і вуглеводів).
3. Регулярна фізична праця, фізкультура, правильна організація праці та відпочинку.
4. Санаторно-курортне лікування.
5. ЛФК

Поліпшення: відсутність скарг, нормальні лабораторні показники.
Погіршення: розвиток цукрового діабету

V. Розлади психіки та поведінки

N
з/п

Нозологічні форми хвороб

Частота обов'язкових контрольних спостережень лікарем частини

Тривалість спостережень

Періодичність консультацій спеціалістів

Перелік та періодичність лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень (всі дослідження виконуються в максимально можливому обсязі)

Основні лікувально-профілактичні заходи

Клінічні критерії ефективності диспансеризації протягом календарного року

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Психотичні та непсихотичні психічні розлади внаслідок ураження головного мозку або закритої черепно-мозкової травми при стійкій компенсації

Після стаціонарного обстеження та лікування обов'язкове взяття на облік з обов'язковим оглядом лікарем частини 1 раз на 6 місяців

Протягом усього терміну служби для військовослужбовців строкової служби та протягом 2 років для офіцерів при відсутності ознак захворювання

Психіатр, психотерапевт - через 1 місяць після закінчення стаціонарного лікування, у подальшому - при проходженні поглиблених медичних оглядів

Патопсихологічне обстеження, огляд психологом частини, службові характеристики

1. Індивідуальна регламентація праці, відпочинку, сну, фізичної активності.
2. Виключення психотравмуючих ситуацій на службі та в побуті.
3. Заборона паління та споживання алкогольних напоїв.
4. Медикаментозна терапія.
5. Психотерапія та аутогенне тренування.
6. ЛФК.
7. Різні форми організованого відпочинку.
8. Санаторно-курортне лікування - за показаннями

Видужання: відсутність скарг і клінічних симптомів захворювання протягом 2 років для офіцерів та протягом терміну служби для військовослужбовців строкової служби.
Покращення: зменшення кількості скарг та клінічних симптомів захворювання, кількості загострень та днів непрацездатності.
Без змін: скарги та об'єктивні дані без змін.
Погіршення: збільшення кількості загострень та днів непрацездатності, розвиток ускладнень

2

Нейроциркуляторна дистонія

2 рази на рік

Протягом 2-х років при відсутності скарг і нормалізації артеріального тиску

Терапевт, невропатолог, окуліст - 1 раз на рік

Динамічний вимір артеріального тиску. Клінічні аналізи крові, електрокардіографія - 1 раз на рік

1. Режим праці та відпочинку.
2. Систематичні заняття фізкультурою.
3. Корекція харчування при надлишковій вазі та малорухомому способі життя.
4. Заборона паління.
5. Медикаментозна терапія.
6. Фізіотерапія.
7. Санація хронічних осередків інфекції.
8. Організований відпочинок, санаторно-курортне лікування - за показаннями

Видужання: відсутність скарг, нормалізація артеріального тиску без застосування медикаментів протягом 2 років.
Поліпшення: поліпшення самопочуття та об'єктивних показників, зменшення кількості загострень і днів непрацездатності.
Без змін: скарги і об'єктивні показники без динаміки.
Погіршення: погіршення самопочуття та об'єктивних показників, збільшення кількості загострень і днів непрацездатності

3

Невротичні розлади, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади після стаціонарного лікування, які закінчились видужанням

Після стаціонарного обстеження та лікування обов'язкове взяття на облік з обов'язковим оглядом 1 раз на 3 місяці

Протягом усього терміну служби для військовослужбовців строкової служби та протягом 2 років для офіцерів при відсутності ознак захворювання.

Психіатр, психотерапевт - через 1 місяць після закінчення стаціонарного лікування, в подальшому - при проходженні поглиблених медичних оглядів

Патопсихологічне обстеження, огляд психологом частини, службові характеристики.

1. Індивідуальна регламентація праці, відпочинку, сну, фізичної активності.
2. Виключення психотравмуючих ситуацій на службі та у побуті.
3. Заборона паління та вживання алкоголю.
4. Медикаментозна терапія.
5. Психотерапія та аутогенне тренування.
6. ЛФК.
7. Різні форми організованого відпочинку.
8. Санаторно-курортне лікування - за показаннями.

Видужання: відсутність скарг і клінічних симптомів захворювання протягом 2 років для офіцерів та протягом терміну служби для військовослужбовців строкової служби.
Покращення: зменшення кількості скарг та клінічних симптомів захворювання, кількості загострень та днів непрацездатності.
Без змін: скарги та об'єктивні дані без змін.
Погіршення: збільшення кількості загострень та днів непрацездатності, розвиток ускладнень

VI. Хвороби нервової системи

N
з/п

Нозологічні форми хвороб

Частота обов'язкових контрольних спостережень лікарем частини

Тривалість спостережень

Періодичність консультацій спеціалістів

Перелік та періодичність лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень (всі дослідження виконуються в максимально можливому обсязі)

Основні лікувально-профілактичні заходи

Клінічні критерії ефективності диспансеризації протягом календарного року

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Наслідки закритих черепно-мозкових травм

1 раз на 6 місяців

Протягом 2 років після травми

Невропатолог - 1 раз на 6 місяців. Окуліст, терапевт, психіатр, нейрохірург - за показаннями

Клінічний аналіз крові та сечі - 1 раз на рік.
Краніографія - 1 раз на рік за наявності пароксизмальних розладів.
КТ - за показаннями

1. Дотримання режиму праці та відпочинку (звільнення від нічних чергувань, тривалих відряджень терміном не менше 3 місяців).
2. Заборона паління та вживання алкоголю.
3. Медикаментозна терапія
4. Санаторно-курортне лікування - за призначенням.
5. ЛФК

Видужання: відсутність ознак захворювання протягом 2 років.
Покращення: зменшення кількості скарг, покращення суб'єктивних та об'єктивних показників, зменшення кількості загострень та днів непрацездатності.
Без змін: скарги та об'єктивні дані без змін.
Погіршення: розвиток ускладнень, збільшення кількості загострень та днів непрацездатності

2

Наслідки запальних хвороб центральної нервової системи

Після виписки із стаціонару 1 раз на місяць протягом 3 місяців, у подальшому 1 раз на 6 місяців

Протягом 2 років при відсутності ознак захворювання

Невропатолог - 1 раз у рік (у перші 3 місяці після виписки зі стаціонару обстеження проводиться щомісяця). Терапевт, окуліст, стоматолог, ЛОР, уролог, психіатр - за показаннями

Клінічний аналіз крові та загальний аналіз сечі - 1 раз на рік.
Гострофазні реакції (ЦРБ, сіалові кислоти, імуноглобуліни).
Інші дослідження - за показаннями

1. Режим праці та відпочинку (звільнення від нічних чергувань, тривалих відряджень на термін не менше 3 - 4 місяців).
2. Заборона паління, вживання алкоголю.
3. ЛФК.
4. Санаторно-курортне лікування

Видужання: відсутність скарг, об'єктивних та суб'єктивних ознак захворювання протягом 2 років.
Покращення: зменшення кількості скарг, покращення об'єктивних показників.
Без змін: скарги та об'єктивні дані без змін.
Погіршення: збільшення кількості загострень та днів непрацездатності, розвиток ускладнень

3

Ураження нервів, нервових корінців та сплетінь

1 раз на 3 місяці

Протягом 2 років після нейроінфекції або ЧМТ

Невропатолог -
2 рази на рік

Клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі - 1 раз на рік.
Рентгенографія черепа і хребта,
ЕЕГ - за показаннями

1. Індивідуальна регламентація праці, відпочинку, сну, фізичних навантажень, звільнення від нічних чергувань, відряджень на термін не менше 3 місяців.
2. Заборона паління та вживання алкоголю.
3. Медикаментозна терапія.
4. Санаторно-курортне лікування

Видужання: відсутність скарг і клінічних симптомів захворювання протягом 2 років.
Покращення: зменшення кількості скарг та клінічних симптомів захворювання, кількості загострень та днів непрацездатності.
Без змін: скарги та об'єктивні дані без змін.
Погіршення: збільшення кількості загострень та днів непрацездатності, розвиток ускладнень

VII. Хвороби ока та його придаткового апарату

N
з/п

Нозологічні форми хвороб

Частота обов'язкових контрольних спостережень лікарем частини

Тривалість спостережень

Періодичність консультацій спеціалістів

Перелік та періодичність лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень (всі дослідження виконуються в максимально можливому обсязі)

Основні лікувально-профілактичні заходи

Клінічні критерії ефективності диспансеризації протягом календарного року

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Хронічні захворювання повік, рогівки та сльозовивідних шляхів.
Хронічні кон'юнктивіти

2 рази на рік

Протягом 2 років при відсутності рецидиву захворювання

Окуліст - 1 раз на рік. Терапевт, ендокринолог, ЛОР - за показаннями

Визначення рефракції і акомодації - 1 раз на рік. Промивання сльозовивідних шляхів при 1-му огляді. Посів виділень на мікрофлору та чутливість до антибіотиків. Дослідження вій на демодекоз. Рентгенографія біляносових пазух, визначення цукру в крові - за показаннями

1. Дотримання режиму зорової роботи та відпочинку.
2. Протизапальна десенсибілізаційна терапія - за показаннями.
3. Корекція аномалій рефракції і акомодації, пресбіопії

Видужання: відсутність скарг, виділень, гіперемії повік та слизової оболонки, сльозотечі протягом 2-х років.
Покращення: зменшення скарг та об'єктивних показників, зменшення частоти загострень і днів непрацездатності.
Без змін: скарги і об'єктивні показники без змін.
Погіршення: збільшення кількості загострень і днів непрацездатності

2

Хронічні захворювання судинної оболонки та сітківки очей: запальні (туберкульозні, ревматичні та інші)

1 раз на 3 місяці;
протягом наступних 2-х років - 2 рази на рік

Протягом 2-х років при відсутності погіршення зорової функції та ознак рецидивів. При туберкульозних ураженнях - протягом 5 років

Окуліст - 2 рази на рік. Терапевт, фтизіатр, алерголог - за показаннями

Алергологічні проби, дослідження гостроти та полів зору - 2 рази на рік. Аналіз крові з біохімічними та імунологічними дослідженнями, біомікроофтальмоскопія, флуоресцентна ангіографія - за показаннями

1. Медикаментозна терапія.
2. Вітамінотерапія.
3. Фізіотерапія

Видужання: відсутність скарг, рецидивів протягом 2 років без проведення лікування.
Покращення: зменшення частоти рецидивів, їх тяжкості і днів непрацездатності.
Без змін: скарги, об'єктивні дані і частота рецидивів без змін.
Погіршення: погіршення зорової функції, збільшення частоти рецидивів і працевтрат

3

Дистрофічні захворювання судинної оболонки та сітківки очей

2 раз на рік

Протягом 2 років при стабільній зоровій
функції та площині ураження

Окуліст, терапевт, невропалог - 1 раз на 6 місяців

Дослідження зорової функції, кольоросприйняття, біомікроофтальмоскопія, флуоресцентна ангіографія. Біохімічне дослідження крові (холестерин, ліпіди) - за показаннями

1. Медикаментозна терапія
2. Вітамінотерапія - 3 - 4 курси на рік.
3. Фізіотерапія
4. Гіпербарична оксигенація

Покращення: покращення зорової функції, зникнення набряку в осередках дистрофії.
Без змін: стабільність зорової функції і об'єктивного стану.
Погіршення: прогресуюче зниження зорової функції, збільшення
кількості вогнищ і площини ураження

4

Глаукома

Щомісячно

Постійно

Окуліст - 1 раз на 3 місяці. Невропатолог, терапевт - за показаннями

Тонометрія, біомікроскопія, визначення гостроти зору - при кожному огляді. Периметрія - 1 раз на 6 місяців при стабільній компенсації; при не стабільній компенсації - 1 раз на 3 місяці

1 Режим праці та відпочинку.
2. Медикаментозна терапія.
3. Стаціонарне лікування - за показаннями

Покращення: розширення полів зору, стійка компенсація офтальмотонусу.
Без змін: зорова функція, очне дно без змін.
Погіршення: звуження полів зору, відсутність стійкої компенсації

5

Стан після порушення артеріального і венозного кровообігу в сітківці та зоровому нерві

У перші 6 місяців після обтурації - щомісяця, далі - 1 раз на 3 місяці

Протягом 2 років при повному відновленні зорової функції і розсмоктуванні крововиливів

Окуліст - 1 раз на 3 місяці. Терапевт, невропатолог, ендокринолог - за показаннями

Визначення гостроти та полів зору, тонометрія, дослідження очного дна - при кожному відвідуванні окуліста. Визначення АТ, ЕКГ, дослідження коагуляційної системи, аналіз крові та сечі на вміст цукру

За рекомендаціями лікарів-спеціалістів

Видужання: повне відновлення зорової функції, розсмоктування крововиливів.
Покращення: підвищення гостроти зору, зменшення крововиливів.
Без змін: зорова функція і стан сітківки або зорового нерву не міняється.
Погіршення: зниження зорової функції, збільшення площини ураження сітківки

6

Катаракта, помутніння склоподібного тіла

1 раз на 3 місяці

Постійно

Окуліст:
при катаракті - 1 раз на 6 місяців; при помутнінні склоподібного тіла - 1 раз на місяць протягом
перших 3-х місяців, у подальшому - 1 раз на 6 місяців

Визначення гостроти зору, біомікроскопія, вимірювання внутрішньоочного тиску - при кожному відвідуванні. Визначення цукру в крові - за показаннями

За рекомендаціями лікарів-спеціалістів

Покращення: підвищення гостроти зору і зменшення інтенсивності помутніння.
Без змін: стан заломлюючої середи без змін.
Погіршення: прогресує погіршення зору

VIII. Хвороби вуха та соскоподібного відростка

N
з/п

Нозологічні форми хвороб

Частота обов'язкових контрольних спостережень лікарем частини

Тривалість спостережень

Періодичність консультацій спеціалістів

Перелік та періодичність лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень (всі дослідження виконуються в максимально можливому обсязі)

Основні лікувально-профілактичні заходи

Клінічні критерії ефективності диспансеризації протягом календарного року

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Хронічний отит (усі форми). Стан після радикальної операції на вусі

2 рази на рік

Протягом 1 року при відсутності рецидиву і ускладнень після радикальної операції

Отоларинголог 1 раз на 6 міс. Окуліст, невропатолог - за показаннями

Клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, проведення тональної аудіометрії - 2 рази на рік.
Рентгенографія, КТ скроневої кістки, дослідження виділень з вуха на мікрофлору і визначення її чутливості до антибіотиків - за показаннями

1. Промивання, очистка вушного проходу.
2. Санація верхніх дихальних шляхів.
3. Фізіотерапія.
4. Оперативне лікування за показаннями

Видужання: повна і стійка відсутність запального процесу (закриття перфорації, утворення рубця, епідермізація, відсутність виділень з середнього вуха) протягом 1 року.
Покращення: відсутність виділень в зовнішньому вушному проході, болю у вусі та навколо вушної ділянки.
Без змін: скарги та об'єктивні дані без змін.
Погіршення: наявність постійних гнійних виділень у зовнішньому вушному проході, біль у вусі, головний біль, запаморочення

2

Прогресуюче зниження слуху (кохлеарний неврит, отосклероз)

2 рази на рік

Постійно

Отоларинголог - 2 рази на рік. Окуліст, невропатолог - за показаннями

Клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові - 1 раз на рік. Рентгенографія, КТ скроневої кістки, тональна аудіометрія, дослідження вестибулярної функції - за показаннями

1. Режим праці та відпочинку.
2. Заборона паління, вживання алкоголю та прийому ототоксичних медикаментів.
3. Стаціонарне лікування - за показаннями

Покращення: зменшення вушних шумів, інтенсивності запаморочення, кількості днів непрацездатності.
Погіршення: зниження слуху, збільшення інтенсивності шумів, запаморочень і кількості днів непрацездатності

IX. Хвороби системи кровообігу

N
з/п

Нозологічні форми хвороб

Частота обов'язкових контрольних спостережень лікарем частини

Тривалість спостережень

Періодичність консультацій спеціалістів

Перелік та періодичність лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень (всі дослідження виконуються в максимально можливому обсязі)

Основні лікувально-профілактичні заходи

Клінічні критерії ефективності диспансеризації протягом календарного року

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Цереброваскулярні хвороби

1 раз на місяць протягом перших трьох місяців після виписки із стаціонару, надалі 2 рази на рік

Протягом 2 років при відсутності скарг та зникненні клінічних ознак захворювання

Невропатолог, терапевт, окуліст - 2 рази на рік

Клінічний аналіз крові, визначення цукру і холестерину крові, вимір артеріального тиску, ЕКГ. Рентгенографія шийного відділу хребта, комп'ютерна томографія (далі - КТ) головного мозку - за показаннями. Ультразвукова доплерографія брахіоцефальних артерій, ангіографія - за показаннями

1. Індивідуальний режим праці та відпочинку.
2. Заборона паління та вживання алкоголю.
3. Курсове лікування протисклеротичними препаратами (з урахуванням ліпідного обміну), седативними засобами. Препарати, що нормалізують артеріальний тиск, - за показаннями.
4. ЛФК.
5. Санаторно-курортне лікування - за показаннями

Стійка ремісія: зникнення клінічних ознак та відсутність скарг протягом року.
Покращення: покращення суб'єктивних та об'єктивних даних.
Погіршення: зростання кількості суб'єктивних та об'єктивних проявів хвороби, розвиток ускладнень, збільшення кількості загострень та днів непрацездатності

2

Ревматизм, ревматичні вади серця. Залишкові явища після ревматичного міокардиту

Протягом першого року після стаціонарного лікування з приводу гострої ревматичної лихоманки або загострення хронічної ревматичної хвороби - 1 раз на місяць; другого року - 1 раз на 3 місяці; після 3-х років 1 раз на 4 місяці. При відсутності активного процесу протягом 5 років, але за наявності вади серця або міокардичного кардіосклерозу (при відсутності недостатності кровообігу) - 2 рази на рік

Протягом 5 років, якщо відсутні ознаки активності хвороби і ураження серця (при відсутності хронічних осередків інфекції).
При наявності ревматичної вади серця - впродовж усього життя

Терапевт, ревматолог протягом першого року - 1 раз на 3 місяці, у подальшому - 2 рази на рік. ЛОР, стоматолог - 1 раз на рік

1. Протягом першого року після активного процесу: загальні аналізи крові та сечі - 1 раз на 3 місяці, ЕКГ - 2 рази на рік. У подальшому при відсутності загострень - вищезазначені дослідження 1 раз на 6 місяців протягом 4 років. Дослідження на C-реактивний білок, титри антистрептококових антитіл, біохімічні та імунологічні дослідження, ехокардіографія - за показаннями.
2. При відсутності протягом 5 років активного процесу, але при наявності вади серця або міокардіосклерозу - загальні аналізи крові та сечі, ЕКГ, ехокардіографія, рентгенографія органів грудної клітки - 1 раз на рік. C-реактивний білок, титри антистрептококових антитіл, біохімічні та імунологічні дослідження - за показаннями. При наявності вади серця - спостереження кардіохірурга

1. Протирецидивне лікування.
2. Санація хронічних вогнищ інфекції.
3. ЛФК.
4. Режим праці і відпочинку.
5. Санаторно-курортне лікування

Покращення: відсутність ускладнень та загострень у поточному році; відсутність активності процесу, покращення об'єктивних і інших показників, зменшення кількості днів працевтрат.
Без змін: скарги і дані об'єктивних досліджень без динаміки.
Погіршення: рецидиви хвороби, збільшення ступеня активності процесу, формування вад серця, поява або збільшення недостатності кровообігу, виникнення ускладнень, збільшення кількості загострень і днів непрацездатності

3

Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба I стадії

1 раз на 3 місяці

Постійно

Терапевт - 2 рази на рік.
Окуліст, невропатолог - щороку

Усі хворі з уперше виявленою гіпертензією підлягають обстеженню в стаціонарі для виявлення характеру гіпертензії. У подальшому - клінічний аналіз крові, сечі, ЕКГ, дослідження холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїнів - 1 раз на 2 роки. Вимір АТ - при кожному огляді. За показаннями - дослідження центральної гемодинаміки, дослідження функції нирок, моніторинг АТ, ехокардіографія

1. Режим праці та відпочинку
2. Раціональне харчування
3. Медикаментозна терапія.
4. Лікувальна фізкультура.
5. Санаторно-курортне лікування - за показаннями

Покращення: поліпшення самопочуття, нормалізація АТ і інших об'єктивних показників, зменшення кількості загострень і днів непрацездатності.
Без змін: скарги і дані об'єктивних досліджень без динаміки.
Погіршення: погіршення самопочуття, об'єктивних показників, стабілізація підвищеного АТ, збільшення кількості загострень і днів непрацездатності

4

Ішемічна хвороба серця: стабільна стенокардія напруги (1-й та 2-й функціональні класи), увперше виникла стенокардія

1 раз на 3 місяці

Постійно

Терапевт - 2 рази на рік

Вимір АТ, ЕКГ - при кожному відвідуванні. ЕКГ з фізичним навантаженням не рідше 1-го разу на рік. Щороку - клінічні аналізи крові та сечі; дослідження холестерину, ліпопротеїнів, тригліцеридів сироватки крові - за показаннями, при надлишковій вазі - тест на толерантність до глюкози, контроль за масою тіла. При взятті на диспансерний облік (за показаннями) - рентгенографія шийно-грудного відділу хребта, ехокардіографія

1. Режим праці та відпочинку.
2. Раціональне харчування.
3. Заборона паління та вживання алкоголю.
4. Медикаментозна терапія.
5. Фізичні заняття, лікувальна фізкультура.
6. Санаторно-курортне лікування (за показаннями - організований відпочинок).
7. Стаціонарне обстеження та лікування - за показаннями

Покращення: зменшення частоти приступів стенокардії або їх зникнення; зменшення кількості загострень і днів непрацездатності.
Без змін: скарги, об'єктивні дані та ЕКГ показники - без змін.
Погіршення: почастішання нападів стенокардії, посилення їх інтенсивності, поява порушень серцевого ритму і провідності, негативна динаміка ЕКГ, зниження толерантності до фізичного навантаження, збільшення кількості загострень і днів непрацездатності

5

Стан після перенесеного інфаркту міокарда (постінфарктний кардіосклероз)

Протягом першого року - 1 раз на місяць; у наступні 2 роки - 1 раз на 3 місяці

Протягом першого року; у подальшому переводяться в групу хворих з ішемічною хворобою серця відповідної форми

Терапевт та інші спеціалісти - за індивідуальною програмою медичної реабілітації

При кожному огляді проводиться вимір АТ, ЕКГ дослідження, ехокардіографія, лабораторні та інші дослідження - за показаннями

1. Режим праці та відпочинку.
2. Корекція харчування.
3. Заборона паління і вживання алкоголю.
4. Медикаментозна терапія.
5. Лікувальна фізкультура - за індивідуальною програмою фізичної реабілітації.
6. Санаторно-курортне лікування - за показаннями

Покращення: зменшення частоти приступів стенокардії або їх зникнення; поліпшення гемодинаміки, зменшення задухи, нормалізація серцевого ритму, позитивна динаміка ЕКГ і лабораторних показників, зменшення кількості загострень і днів непрацездатності.
Без змін: частота і тяжкість приступів, об'єктивні показники - без динаміки.
Погіршення: частішання приступів стенокардії, погіршення ЕКГ і інших об'єктивних показників, виникнення ускладнень (поява порушень серцевого ритму, серцевої недостатності, розвиток повторного інфаркту міокарда), збільшення кількості загострень і днів непрацездатності

6

Сприятливість до ішемічної хвороби серця - наявність сполучення декількох основних факторів ризику: артеріальної гіпертензії, гіперліпідемії, надлишкової ваги, малої фізичної активності, зниження толерантності до вуглеводів, обтяженої спадковості та інших факторів

2 рази на рік

Постійно

Терапевт - 1 раз на рік

ЕКГ з фізичним навантаженням 1 раз на рік.
Інші дослідження - за показаннями

1. Режим праці та відпочинку.
2. Корекція харчування.
3. Заборона паління та вживання алкоголю.
4. ЛФК

Покращення: усунення або зменшення виразності окремих факторів ризику (паління, зниження ваги тіла, зниження рівня холестерину в крові та інші).
Без змін: результат невизначений (сумнівний).
Погіршення: розвиток ішемічної хвороби серця

7

Безбольова форма ішемічної хвороби серця, що встановлена при стаціонарному обстеженні (виявляється за допомогою навантажувальних ЕКГ проб (велоергометрія та інші) і може проявлятися порушенням серцевого ритму, серцевою недостатністю

1 раз на 3 місяці

Постійно

Терапевт - 1 раз на 3 місяці

ЕКГ у спокої - 2 рази на рік. ЕКГ з фізичним навантаженням, тривалий моніторинг дослідження центральної гемодинаміки, ехокардіографія - за показаннями; дослідження холестерину, тригліцеридів, ліпопротеідів - 1 раз у 2 - 3 роки

1. Режим праці та відпочинку.
2. Раціональне харчування.
3. Заборона паління та вживання алкоголю.
4. Медикаментозна терапія.
5. Фізичні заняття, лікувальна фізкультура.
6. Санаторно-курортне лікування (за показаннями - організований відпочинок).
7. Стаціонарне обстеження та лікування - за показаннями

Покращення: зменшення ступеня виразності негативних показників навантажувальної проби, поліпшення ЕКГ і лабораторних показників.
Без змін: результат невизначений. Погіршення: погіршення показників навантажувальної проби, поява клінічних симптомів ішемічної хвороби серця, погіршення показників лабораторних досліджень

8

Варикозна хвороба нижніх кінцівок. Стан після радикальної венектомії.
Посттромботична хвороба

1 раз на 6 місяців

Протягом 2 років при відсутності рецидиву чи ускладнень і після оперативного лікування

Хірург - 1 раз на рік

Клінічний аналіз крові - 1 раз на 6 місяців. Загальний аналіз сечі - 1 раз на рік.
Доплерографія вен кінцівок - 1 раз на рік

1. Режим праці та відпочинку.
2. Режим харчування.
3. Заборона паління, вживання алкоголю.
4. Санаторно-курортне лікування - за показаннями.
5. Медикаментозна терапія.
6. Стаціонарне лікування - за показаннями

Видужання: відсутність скарг, повне відновлення працездатності протягом 2 років після операції.
Покращення: зберігаються невеликі скарги на важкість у ногах до кінця робочого дня чи після тривалої ходьби.
Погіршення: виникнення нових варикозно розширених вузлів, посилення болю, наростання набряків, поява трофічних змін шкіри, збільшення кількості загострень та кількості днів непрацездатності

X. Хвороби органів дихання

N
з/п

Нозологічні форми хвороб

Частота обов'язкових контрольних спостережень лікарем частини

Тривалість спостережень

Періодичність консультацій спеціалістів

Перелік та періодичність лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень (всі дослідження виконуються в максимально можливому обсязі)

Основні лікувально-профілактичні заходи

Клінічні критерії ефективності диспансеризації протягом календарного року

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Хронічний бронхіт

1 раз на 3 місяці

Постійно

Терапевт або пульмонолог - 2 рази на рік

Дослідження ФЗД методом петлі "потік-об'єм" 1 раз на рік. Клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, ЕКГ - не рідше 1 разу на 6 місяців. Рентгенографія легень - щороку.
Інші дослідження - згідно з рекомендаціями пульмонолога

1. Режим праці та відпочинку.
2. Заборона паління.
3. Медикаментозна терапія.
4 Санаторно-курортне лікування - за показаннями.
5. Онкологічна настороженість.
6. Стаціонарне лікування - за показаннями

Стійка ремісія: відсутність протягом першого року кашлю, підвищеної температури, обумовленої захворюваннями легень. Нормальні показники функціональних і лабораторних досліджень.
Покращення: зменшення кашлю, задухи, поліпшення показників функціональних проб, зменшення кількості загострень і днів непрацездатності.
Без змін: скарги, показники функціональних і лабораторних досліджень без змін.
Погіршення: посилення кашлю, задухи, збільшення кількості харкотиння, погіршення функціональних і лабораторних показників; поява або посилення легенево-серцевої недостатності, розвиток ускладнень, збільшення кількості загострень і днів непрацездатності

2

Бронхіальна астма

1 раз на 3 місяці

Постійно

Терапевт або пульмонолог - 2 рази на рік

Виявлення алергенів (анамнез, спеціальні методи) за можливості. Дослідження ФЗД методом петлі "потік-об'єм" з виконанням фармакологічних проб - 1 раз на 3 - 6 місяців. Інші дослідження - згідно з рекомендаціями пульмонолога за показаннями

1. Режим праці та відпочинку.
2. Заборона паління.
3. Медикаментозна терапія.
4 Санаторно-курортне лікування - за показаннями.
5. Онкологічна настороженість.
6. Стаціонарне лікування - за показаннями

Стійка ремісія: при відсутності загострень протягом 2-х років.
Покращення: зменшення частоти і тривалості астматичних приступів, зменшення кількості загострень і днів непрацездатності.
Без змін: частота і тривалість астматичних приступів без змін.
Погіршення: астматичні приступи виникають частіше і мають більш тривалий характер, збільшується кількість днів непрацездатності

3

Стан після перенесеної
гострої пневмонії

Щомісяця - протягом
перших 3-х місяців та через 6 місяців після захворювання

Протягом 6-ти місяців. При наявності залишкових явищ - до одного року

Терапевт - 1 раз на 3 місяці.
Інші спеціалісти - за показаннями

Термометрія - при кожному відвідуванні лікаря. Клінічний аналіз крові 1 раз на 3 місяці. Рентгенографія ОГП через 6 місяців

1. Режим праці та відпочинку.
2. Загартовування організму

Видужання: відсутність скарг; стабільно нормальна температура тіла; показники рентгенологічних, лабораторних і функціональних досліджень легень - без змін.
Погіршення: повторні пневмонії

4

Хронічний тонзиліт, фарингіт, синусит

2 рази на рік

Протягом 2 років після санації вогнищ інфекції, при стійкій нормальній температурі тіла, нормальних об'єктивних та інших показниках

Терапевт, отоларинголог, стоматолог, алерголог - 1 раз на рік

Клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі - 2 рази на рік. C-реактивний білок, ЕКГ - 1 раз на рік. За показаннями: бактеріологічне дослідження
мазка із зіва і мигдаликів, визначення чутливості мікрофлори до антибіотиків та інші імунологічні дослідження. При загостреннях хвороби - загальний аналіз крові, сечі, ЕКГ, рентгенографія додаткових пазух носа

1. Санація вогнищ хронічної інфекції.
2. Загальнозміцнювальна терапія, планомірне загартовування організму.
3. Медикаментозна терапія.
4. Фізіотерапія.
5. Організований відпочинок, санаторно-курортне лікування - за показаннями.
6. ЛФК

Видужання: відсутність протягом 2 років після санації вогнищ інфекції скарг при постійній нормальній температурі тіла, нормальних об'єктивних і інших показниках.
Без змін: за наявності вогнища інфекції - суб'єктивні і об'єктивні показники без змін.
Погіршення: загострення хронічного запального захворювання частіше ніж 1 раз на 2 роки. Розвиток ревматизму, виникнення ускладнень з боку серця і нирок

XI. Хвороби органів травлення

N
з/п

Нозологічні форми хвороб

Частота обов'язкових контрольних спостережень лікарем частини

Тривалість спостережень

Періодичність консультацій спеціалістів

Перелік та періодичність лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень (всі дослідження виконуються в максимально можливому обсязі)

Основні лікувально-профілактичні заходи

Клінічні критерії ефективності диспансеризації протягом календарного року

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Функціональна диспепсія

2 рази на рік

Протягом 2 років при відсутності ознак хвороби

Терапевт - 1 раз на рік

При встановленні діагнозу: загальноклінічне обстеження для виключення органічних хвороб системи травлення (аналіз калу на яйця гельмінтів, простіших - повторно 3 - 5 разів підряд, pH-метрія + моніторинг, дослідження на Helicobacter pylori, загальні аналізи крові та сечі). Фіброгастроскопія. Ректороманоскопія. УЗД гепатобіліарної ділянки - за показаннями

1. Раціональне харчування.
2. Медикаментозна терапія.
3. Заборона паління і вживання алкоголю.
4. Санація порожнини рота і протезування зубів

Видужання: відсутність суб'єктивних і об'єктивних ознак хвороби протягом 2 років.
Покращення: зменшення суб'єктивних і об'єктивних ознак хвороби.
Погіршення: прогресування хвороби. Розвиток хронічного гастриту, виразкової хвороби

2

Хронічний гастрит.
Хронічний дуоденіт

2 рази на рік

Протягом 2-х років при відсутності ознак хвороби

Терапевт - 1 раз на рік

Контроль за масою тіла - при кожному огляді. Клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз калу на приховану кров і яйця гельмінтів - 1 раз на рік. pH-метрія, дослідження на Helicobacter pylori. Рентгенологічне дослідження шлунка, Фіброгастродуоденоскопія, УЗД гепатобіліарної ділянки - за показаннями

1. Режим харчування.
2. Заборона паління.
3. Медикаментозна терапія.
4. Санація порожнини рота і протезування зубів.
5.Санаторно-курортне лікування - за показаннями.
6. ЛФК

Видужання: відсутність суб'єктивних та об'єктивних ознак хвороби протягом 2 років.
Покращення: зменшення диспептичних явищ, нормалізація кислотності шлункового соку, відсутність рентгенологічних і ендоскопічних даних прогресування хвороби.
Без змін: суб'єктивні і об'єктивні дані без змін.
Погіршення: посилення диспептичних явищ і больового синдрому. Розвиток ускладнень (виразкова хвороба). Збільшення кількості загострень і днів непрацездатності

3

Виразкова хвороба 12-палої кишки.
Виразкова хвороба шлунка

2 рази на рік

При виразковій хворобі 12-палої кишки протягом 5 років, при відсутності суб'єктивних і об'єктивних ознак хвороби. При виразковій хворобі шлунка - постійно

Терапевт - 1 раз на рік.
Хірург, гастроентеролог - за показаннями

При контрольних оглядах - клінічний аналіз крові, аналіз калу на приховану кров, яйця гельмінтів і контроль за масою тіла. pH-метрія, ФГДС з біопсією, дослідження на Helicobacter pylori. Рентгенологічне дослідження, УЗД гепатобіліарної ділянки - за показами

1. Режим праці та відпочинку.
2. Дієтичне харчування.
3. Заборона паління та вживання алкоголю.
4. Медикаментозна терапія.
5. Санація порожнини рота і протезування зубів
6. ЛФК.
7. Санаторно-курортне лікування

Видужання: при виразковій хворобі 12-палої кишки - відсутність протягом 5-ти років суб'єктивних і об'єктивних ознак хвороби.
Покращення: ослаблення диспептичних явищ, збільшення ваги, зменшення кількості загострень і днів непрацездатності. Зменшення розмірів виразки при рентгеноскопії та гастрофіброскопії.
Без змін: скарги й об'єктивні дані без змін.
Погіршення: посилення інтенсивності і частоти больових приступів. Розвиток ускладнень (перфорація, пенетрація, кровотеча, стеноз, малігнізація та інші). Збільшення кількості днів непрацездатності

4

Хронічний коліт

2 рази на рік

Постійно

Терапевт - 1 раз на рік.
Хірург, гастроентеролог, інфекціоніст - за показаннями

Клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз калу на яйця гельмінтів і простіші, копрограма - 1 раз на рік. Ректороманоскопія, бактеріологічні дослідження, pH-метрія, дослідження калу на дисбактеріоз, рентгенологічне дослідження та ендоскопія (іригоскопія, фіброколоноскопія) - за показаннями

1. Режим харчування.
2. Медикаментозна терапія.
3. Санаторно-курортне лікування - за показаннями

Покращення: відсутність скарг і зменшення кількості загострень.
Без змін: суб'єктивні і об'єктивні дані без змін.
Погіршення: погіршення загального стану і об'єктивних даних. Розвиток ускладнень - анемії, супутніх захворювань підшлункової залози, жовчовивідних шляхів. Збільшення кількості загострень і кількості днів непрацездатності

5

Хронічний холецистит. Жовчнокам'яна хвороба

2 рази на рік

Постійно

Терапевт, хірург - 1 раз на рік.
Гастроентеролог - за показаннями

Клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, копрограма - 1 раз на рік. Дослідження функцій печінки і підшлункової залози, ендоскопічне дослідження шлунка і 12-палої кишки, УЗД гепатобіліарної ділянки - за показаннями

1. Режим харчування.
2. Медикаментозна терапія.
3. Стаціонарне лікування - за показаннями

Видужання: відсутність скарг і загострень протягом 3 років після виходу конкрементів.
Покращення: відсутність або зменшення кількості загострень і днів непрацездатності, нормалізація лабораторних показників.
Без змін: скарги та об'єктивні дані без змін.
Погіршення: збільшення кількості загострень і днів непрацездатності

6

Хронічний гепатит

1 раз на 3 місяці

Постійно

Терапевт, гастроентеролог - 2 рази на рік

Щороку аналіз крові загальний, на холестерин, амінотрансферази, білірубін. УЗД гепатобіліарної ділянки. Радіоізотопне дослідження - за показаннями. Загальний аналіз сечі, визначення цукру - 1 раз на рік. Дослідження маркерів вірусного гепатиту,
білкових фракцій крові і інші дослідження - за показаннями

1. Режим харчування.
2. Медикаментозна терапія.
3. Санація вогнищ хронічної інфекції.
4. Санаторно-курортне лікування - за показаннями.
5. Стаціонарне лікування - за показаннями

Покращення: поліпшення загального стану, лабораторних та інших об'єктивних показників протягом 1 року. Зменшення
кількості загострень і днів непрацездатності.
Без змін: суб'єктивні та об'єктивні дані без змін.
Погіршення: погіршення загального стану, об'єктивних (у тому числі лабораторних) показників. Перехід гепатиту в цироз.
Збільшення кількості загострень і кількості днів непрацездатності

7

Хронічний панкреатит

1 раз на 3 місяці

При відсутності загострень протягом 5 років

Терапевт - 2 рази на рік.
Хірург, гастроентеролог - за показаннями

Клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі - 1 раз на рік. Дослідження крові на амілазу, цукор та діастазу сечі, копрограма, рентгенологічне дослідження шлунка в умовах штучної гіпотонії, дуоденальне зондування, гастродуоденоскопія, УЗД підшлункової залози та гепатобіліарної ділянки - за показаннями

1. Режим харчування.
2. Медикаментозна терапія
3. Стаціонарне лікування - за показаннями
4. ЛФК

Покращення: відсутність скарг, зменшення кількості загострень і днів непрацездатності при нормальних лабораторних показниках.
Без змін: скарги, дані об'єктивних, інструментальних і лабораторних досліджень без динаміки.
Погіршення: погіршення самопочуття і лабораторних показників, збільшення кількості загострень і днів непрацездатності.
Розвиток ускладнень (цукровий діабет, малігнізація та інші)

8

Лейкоплакія слизової оболонки губ і порожнини рота.
Гіперкератоз.
Ромбоподібний глосит

1 раз на 6 місяців

Протягом 1 року після лікування рецидиву хвороби. В інших випадках - індивідуально

Стоматолог - 1 раз на 6 місяців. Дерматолог, терапевт, отоларинголог - 1 раз на рік

Загальні аналізи крові, сечі - 1 раз на рік. Цитологічне дослідження - за показаннями

1. Санація порожнини рота.
2. Своєчасне і раціональне протезування.
3. Режим харчування.
4. Заборона паління.
5. Медикаментозна терапія.
6. Стаціонарне лікування - за показаннями

Видужання: відсутність рецидиву захворювання протягом 1 року.
Покращення: зменшення вогнищ лейкоплакії, відсутність шорсткості в зонах ураження.
Погіршення: збільшення розмірів лейкоплакії, поява гіперкератозу і виразковості

9

Пародонтит. Пародонтоз

1 раз на 6 місяців

Постійно

Стоматолог - 1 раз на 6 місяців. Терапевт - за показаннями

Загальні аналізи крові, сечі, рентгенографія зубів - 1 раз на рік.
Ортопантомографія - 1 раз на рік

1. Санація порожнини рота, ортопедичне лікування.
2. Режим харчування.
3. Медикаментозна терапія.
4. Стаціонарне лікування - за показаннями

Стадія ремісії: форма і контури ясен відповідають функції. Глибина зубоясенного карману і атрофія кістки щелепи залишаються без змін. На рентгенограмах відсутні ознаки активного процесу відновлення функції зубів і дикції.
Погіршення: прогресування захворювання

XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

N
п/п

Нозологічні форми хвороб

Частота обов'язкових контрольних спостережень лікарем частини

Тривалість спостережень

Періодичність консультацій спеціалістів

Перелік та періодичність лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень (всі дослідження виконуються в максимально можливому обсязі)

Основні лікувально-профілактичні заходи

Клінічні критерії ефективності диспансеризації протягом календарного року

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Екзема

1 раз на 3 місяці протягом першого року, після загострення, у подальшому - 2 рази на рік

Протягом 3 років при відсутності загострень

Дерматовенеролог - 2 рази на рік. Терапевт, ендокринолог - за показаннями

Клінічні і біохімічні аналізи крові та сечі - 1 - 2 рази на рік. Обстеження на гриби і алергологічне обстеження - за показаннями

1. Режим праці та відпочинку.
2. Медикаментозна терапія.
3. Санаторно-курортне лікування - за показаннями

Видужання: відсутність висипів протягом 3-х років.
Покращення: збільшення проміжків між рецидивами, зменшення виразності висипів.
Погіршення: збільшення кількості загострень і кількості днів непрацездатності

2

Нейродерміт дифузний

1 раз на 3 місяці протягом першого року, після загострення, у подальшому - 2 рази на рік

Протягом 3 років при відсутності висипів

Дерматовенеролог - 2 рази на рік.
Терапевт, невропатолог і ендокринолог - за показаннями

Клінічні та біохімічні (на цукор) аналізи крові та сечі - 1 - 2 рази на рік. Аналіз калу трикратно. Алергологічне обстеження - за показаннями

1. Режим праці та відпочинку.
2. Раціональне харчування.
3. Медикаментозна терапія.
4. Санація вогнищ хронічної інфекції.
5. Санаторно-курортне лікування - за показаннями

Видужання: відсутність висипів протягом 3-х років.
Покращення: тимчасове зменшення чи зникнення висипів.
Погіршення: збільшення кількості загострень і кількості днів непрацездатності

3

Псоріаз, псоріатичний артрит

 2 рази на рік

Протягом
3-х років при відсутності висипів

Дерматовенеролог - 2 рази на рік.
Терапевт - за показаннями

Клінічний аналіз крові, сечі - 1 - 2 рази на рік. Дослідження білкових фракцій крові, рентгенологічне обстеження суглобів - за показаннями

1. Режим праці та відпочинку.
2. Санація вогнищ хронічної інфекції.
3. Медикаментозна терапія

Клінічне видужання: відсутність висипів протягом 1 року.
Покращення: зменшення виразності висипів.
Погіршення: збільшення кількості загострень та кількості днів непрацездатності

4

Червоний плоский лишай

2 рази на рік

Протягом
3-х років при відсутності висипів

Дерматовенеролог - 2 рази на рік, терапевт - за показаннями

Клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі - 1 раз на рік

1. Режим праці та відпочинку.
2. Медикаментозна терапія.
3. Санаторно-курортне лікування - за показаннями

Видужання: відсутність висипів протягом 3-х років.
Покращення:
зменшення сверблячки і виразності висипів.
Погіршення: збільшення кількості загострень і кількості днів непрацездатності

5

Дискоїдний червоний вовчак

2 рази на рік

Протягом 3-х років при відсутності висипів

Дерматовенеролог - 2 рази на рік, терапевт - за показаннями

Клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі - 2 рази на рік. Дослідження білкових фракцій крові (імуноглобулінів)

1. Режим праці і відпочинку.
2. Медикамеантозна терапія.
3. Санація вогнищ хронічної інфекції

Покращення: відсутність нових висипів. Регрес вогнищ ураження, що були раніше.
Погіршення: збільшення кількості загострень і днів непрацездатності

6

Склеродермія обмежена форма

2 рази на рік

Протягом 3-х років при відсутності висипів

Дерматовенеролог, терапевт - 2 рази на рік

Клінічний аналіз крові, аналіз сечі - 2 рази на рік. Дослідження білкових фракцій крові, імуноглобулінів, ФГДС - 1 раз на рік

1. Режим праці і відпочинку.
2. Санація вогнищ хронічної інфекції.
3. Медикаментозна терапія

Покращення: затримка прогресування захворювання, регрес вогнищ ураження.
Погіршення: прогресування захворювання

7

Васкуліти шкіри

2 рази на рік

Протягом 3-х років при відсутності висипів

Дерматовенеролог, терапевт - 2 рази на рік

Клінічний аналіз крові з визначенням тромбоцитів, протромбінового індексу тривалості кровотечі, загальний аналіз сечі - 1 раз на рік. Дослідження білкових фракцій крові, імуноглобулінів - за показаннями

1. Режим праці і відпочинку.
2. Медикаментозна терапія.
3. Стаціонарне лікування - за показаннями

Видужання: відсутність ознак рецидивів захворювання протягом 3-х років.
Покращення: зменшення кількості загострень та днів непрацездатності.
Погіршення: прогресування захворювання

XIII. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

N
з/п

Нозологічні форми хвороб

Частота обов'язкових контрольних спостережень лікарем частини

Тривалість спостережень

Періодичність консультацій спеціалістів

Перелік та періодичність лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень (всі дослідження виконуються в максимально можливому обсязі)

Основні лікувально-профілактичні заходи

Клінічні критерії ефективності диспансеризації протягом календарного року

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Артропатії

1 раз на 3 місяці (після обов'язкового встановлення діагнозу при стаціонарному обстеженні)

Постійно

Терапевт - 2 рази на рік, окуліст, невропатолог, ЛОР, стоматолог, уролог - за показаннями

Усі хворі з підозрою на ревматоїдний артрит підлягають стаціонарному обстеженню. У подальшому - клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі - 2 рази на рік. Біохімічні, імунологічні дослідження, дослідження нирок, рентгенографія кісток стоп, хребта, ілеосакрального сполучення - за показаннями. При появі диспептичних проявів - дослідження калу на приховану кров, фіброгастродуоденоскопія, рентгенологічне дослідження шлунка

1. Санація хронічних вогнищ інфекції.
2. Медикаментозна терапія.
3. ЛФК.
4. Санаторно-курортне лікування - за показаннями

Покращення: поліпшення функції
суглобів і лабораторних показників, зменшення кількості загострень і днів непрацездатності.
Без змін: скарги, рентгенологічні, лабораторні та інші об'єктивні показники без змін.
Погіршення: погіршення функції суглобів, розвиток ускладнень (анкілозів, уражень внутрішніх органів і систем), збільшення кількості загострень і днів непрацездатності

2

Дорсопатії

2 рази на рік

Постійно

Терапевт, хірург - 1 раз на рік

Клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі - 1 раз на рік. За показаннями - рентгенографія суглобів і лабораторні дослідження (сечова кислота та інші)

1. Режим харчування.
2. Медикаментозна терапія.
3. ЛФК.
4. Санаторно-курортне лікування - за показаннями

Покращення: відсутність скарг, поліпшення функції суглобів і показників лабораторних досліджень.
Без змін: скарги, рентгенологічні, лабораторні та інші дослідження  без змін.
Погіршення: погіршення функції суглобів, ускладнення, збільшення
кількості загострень і днів непрацездатності

XIV. Хвороби сечостатевої системи

N
з/п

Нозологічні форми хвороб

Частота обов'язкових контрольних спостережень лікарем частини

Тривалість спостережень

Періодичність консультацій спеціалістів

Перелік та періодичність лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень (всі дослідження виконуються в максимально можливому обсязі)

Основні лікувально-профілактичні заходи

Клінічні критерії ефективності диспансеризації протягом календарного року

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Стан після перенесеного гострого гломерулонефриту (ГГН), та гострого пієлонефриту (ГПН)

ГГН анефротичний варіант - 1 раз на місяць; нефротичний варіант - 1-й місяць - 1 раз на 10 днів, 2-й місяць - 2 рази на місяць, далі - 1 раз на місяць, ГПН - 1 раз на 2 місяці

Після ГГН - 5 років при відсутності патологічних змін в сечі. Після ГПН - протягом 2 років

Терапевт чи нефролог - 2 рази на рік, ЛОР, стоматолог - 1 - 2 рази на рік

При кожному огляді - загальний аналіз сечі, вимірювання АТ. Клінічний аналіз крові, підрахунок абсолютної кількості еритроцитів у сечі по Нечипоренку - 2 рази на рік. Після ГГН - добова протеїнурія, дослідження сечі по Нечипоренку - 1 раз в 4 місяці. Після ГПН - 1 раз на 2 місяці. Холестерин і креатинін крові. ЕКГ - 1 раз на рік.
За показаннями: дослідження функції нирок, рентгенологічне дослідження сечовивідних шляхів, УЗД, бактеріологічні дослідження сечі. Інші дослідження - за показаннями

1. Режим праці та відпочинку.
2. Раннє виявлення, лікування та санація вогнищ хронічної інфекції.
3. Режим харчування.
4. Медикаментозна терапія.
5. Санаторно-курортне лікування - за показаннями

Видужання: відсутність скарг, відсутність відхилень лабораторних показників від норми протягом 1-го року.
Погіршення: перехід у хронічну форму

2

Сечокам'яна хвороба

1 раз на місяць

Протягом 1 року після відходження чи хірургічного видалення конкременту, при відсутності приступів ниркової кольки

Хірург, терапевт - не рідше 1 разу на рік. Уролог - щокварталу за наявності конкрементів, що не потребують оперативного або іструментального лікування

Клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі - 2 рази на рік. Якщо присутній камінь - обстеження сечі не рідше 1 разу на місяць. УЗД нирок і сечовивідної системи, урографія, радіоізотопна ренографія, цистоскопія, дослідження сечі по Нечипоренку - за показаннями

1. Режим харчування.
2. Медикаментозна терапія.
3. Санаторно-курортне лікування - за показаннями.
4. Стаціонарне лікування

Видужання: відсутність протягом 3-х років приступів ниркової кольки після відходження конкременту чи хірургічного видалення.
Покращення: зменшення частоти загострень і кількості днів непрацездатності, поліпшення функції нирок та інших об'єктивних показників.
Без змін: скарги та об'єктивні показники без динаміки.
Погіршення: часті приступи ниркової кольки, збільшення днів непрацездатності, погіршення функції нирок, розвиток ускладнень (пієлонефрит, блокада нирки,
ниркова недостатність)

3

Негонококові запальні захворювання уретри і статевих залоз

2 рази на рік

Протягом 1 року при відсутності ознак захворювання

Уролог, дерматовенеролог - щомісяця

Клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, дослідження секрету передміхурової залози не рідше 1 разу на 6 місяців. Посів сечі і секрету статевих залоз на мікрофлору і БК - за показаннями

1. Режим харчування.
2. Медикаментозна терапія.
3. Санаторно-курортне лікування - за показаннями

Видужання: відсутність скарг, поліпшення об'єктивних (у тому числі і лабораторних) показників.
Покращення: зменшення скарг, поліпшення об'єктивних (у тому числі і лабораторних) показників.
Без змін: суб'єктивні та об'єктивні показники без динаміки.
Погіршення: збільшення частоти загострень і кількості днів непрацездатності

4

Доброякісні новоутворення. Аденома передміхурової залози. Солітарна (проста) кіста. Сперматоцеле і доброякісні новоутворення яєчка і його придатка

2 рази на рік

Постійно. Після хірургічного лікування - протягом 1 року

Уролог, терапевт - 1 раз на рік. Онколог - за показаннями

Клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі - 2 рази на рік. Трансабдомінальне, трансректальне УЗД сечостатевих органів, уродинамічні дослідження, визначення ПСА (простатичного специфічного антигену) особам, старшим 50 років, 1 раз на рік - за показаннями

1. Режим харчування.
2. Медикаментозна терапія.
2. Стаціонарне лікування - за показаннями

Видужання: відсутність протягом 1 року рецидиву пухлини після хірургічного лікування.
Покращення: зменшення дизуричних явищ при аденомі передміхурової залози.
Погіршення: посилення дизурії, тенденція до росту пухлини, погіршення лабораторних показників, розвиток ускладнень (гостра затримка сечі, профузна гематурія, ектазія верхніх сечових шляхів, пієлонефрит, поява ознак малігнізації)

XV. Гінекологічні захворювання

N
з/п

Нозологічні форми хвороб

Частота обов'язкових контрольних спостережень лікарем частини

Тривалість спостережень

Періодичність консультацій спеціалістів

Перелік та періодичність лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень (всі дослідження виконуються в максимально можливому обсязі)

Основні лікувально-профілактичні заходи

Клінічні критерії ефективності диспансеризації протягом календарного року

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Запальні захворювання статевих органів

Огляд кожні 3 місяці

1. Відсутність епізодів захворювання протягом останніх 6 місяців.
2. Нез'явлення на диспансерний огляд протягом 1 року за умови попередньої поінформованості

Гінеколог - кожні 3 місяці. При підозрі на туберкульозну етіологію запального процесу - консультація фтизіатра

Загальний аналіз крові та сечі, дослідження виділень піхви, цервікального каналу та уретри. Бактеріологічне дослідження та визначення чутливості мікрофлори до антибіотиків, включаючи обстеження на бактеріальний вагіноз

1. Санація вогнищ хронічної інфекції, статевий спокій на час лікування.
2. Медикаментозна терапія.
3. Санаторно-курортне лікування - за показаннями.
4. Стаціонарне лікування - за показаннями

Видужання: відсутність скарг, загальних та місцевих проявів запалення, відсутність у матеріалах специфічних збудників.
Покращення: зменшення кількості скарг та клінічних проявів захворювання, кількість загострень та днів непрацездатності.
Без змін: скарги та об'єктивні показники без змін.
Погіршення: погіршення самопочуття та об'єктивних показників, збільшення кількості загострень та днів непрацездатності

2

Генітальний та екстрагенітальний ендометріоз

Перед оглядом гінекологом

1. До менопаузи.
2. Протягом 2-х років після радикального оперативного лікування.
3. Нез'явлення на диспансерний огляд протягом 1 року за умови попередньої поінформованості

Гінеколог - 2 рази на рік, за необхідності - невропатолог, хірург

Клінічний аналіз крові з визначенням кількості тромбоцитів, часу згортання та тривалості кровотечі, коагулограма, визначення вмісту білка, білірубіну, цукру крові, УЗД органів малого тазу. За необхідності: визначення вмісту естрогенів, прогестерону, гістологічне дослідження ендометрію, ректороманоскопія

1. Режим праці та відпочинку.
2. Медикаментозна терапія.
3. Санаторно-курортне лікування.
4. Стаціонарне лікування - за показаннями

Видужання: Відсутність клінічних проявів.
Покращення: зменшення клінічних проявів та днів працевтрат, позитивна динаміка даних гінекологічного, лабораторного та ультразвукового методів досліджень.
Без змін: клінічні прояви, дані гінекологічного, лабораторного та ультразвукового методів досліджень без змін.
Погіршення: збільшення скарг, клінічних проявів захворювання, кількості днів працевтрат

3

Поліпи шийки та тіла матки, гіперпластичні процеси ендометрію

Перед оглядом гінекологом

1. Протягом 1 року після клінічного одужання.
2. Протягом 6 місяців після радикального оперативного лікування.
3. Нез'явлення на диспансерний огляд протягом 1 року за умови попередньої поінформованості

Гінеколог - кожні 3 місяці

Загальний аналіз крові та сечі, УЗД органів малого тазу. Дослідження виділень піхви, цервікального каналу та уретри. Бактеріологічне дослідження та визначення чутливості мікрофлори до антибіотиків, включаючи обстеження на бактеріальний вагіноз. За необхідності цитологічне та гістологічне дослідження

1. Режим праці і відпочинку.
2. Медикаментозна терапія.
3. При необхідності оперативне лікування

Видужання: Відсутність клінічних проявів. Відсутність патологічних змін даних аспіраційної біопсії, контрольного вишкрібання.
Покращення: зменшення клінічних проявів, днів працевтрат, позитивна динаміка даних гінекологічного та ультразвукового методів досліджень.
Без змін: клінічні прояви, дані гінекологічного та ультразвукового методів досліджень без змін.
Погіршення: збільшення скарг, клінічних проявів захворювання,
кількості днів працевтрат

4

Кисти вульви, піхви та абсцес бартолінієвої залози

Перед оглядом гінекологом

1. Протягом 1 року.
2. Протягом 3-х місяців після оперативного лікування при відсутності рецидиву захворювання.
3. Нез'явлення на диспансерний огляд протягом 1 року за умови попередньої поінформованості

Гінеколог - кожні 3 місяці

Загальний аналіз крові та сечі. Дослідження виділень піхви, цервікального каналу та уретри. Бактеріологічне дослідження та
визначення чутливості мікрофлори до антибіотиків, уключаючи обстеження на бактеріальний вагіноз

1. Місцеве протизапальне лікування.
2. Режим праці та відпочинку.
3. За необхідності оперативне лікування. Статевий спокій протягом 1-го місяця після операції

Видужання: відсутність скарг, рецидивів захворювання протягом 1 року.
Покращення: зменшення розмірів пухлини, клінічних проявів захворювання та днів працевтрат.
Погіршення: збільшення скарг, клінічних проявів захворювання та днів працевтрат.
Без змін: скарги, лабораторні та інші дослідження без змін

5

Ерозія, ектропіон та дісплазія шийки матки

Перед оглядом гінекологом

1. Постійно.
2. 2 роки після клінічного одужання (огляд кожні 6 місяців).
3. Нез'явлення на диспансерний огляд протягом 1 року за умови попередньої поінформованості

Гінеколог - кожні 3 місяцs, онколог за показаннями

Загальний аналіз крові та сечі. Дослідження виділень піхви, цервікального каналу та уретри. Бактеріологічне дослідження та визначення чутливості мікрофлори до антибіотиків, уключаючи обстеження на бактеріальний вагіноз, цитологічне дослідження. За необхідності кольпоскопія та гістологічне дослідження

1. Місцеве протизапальне лікування.
2. Режим праці та відпочинку.
3. Медикаментозна терапія. За необхідності оперативне лікування (кріо- та діатермохірургічне). Статевий спокій під час лікування та протягом 1-го місяця після операції

Видужання: Відсутність клінічних проявів. Відсутність патологічних змін при мікробіологічному,
кольпоскопічному та цитологічному дослідженнях.
Покращення: зменшення клінічних проявів та днів працевтрат, позитивна динаміка даних гінекологічного, мікробіологічного, кольпоскопічного та цитологічного методів досліджень.
Без змін: клінічні прояви, дані гінекологічного, мікробіологічного, кольпоскопічного та цитологічного методів досліджень без змін.
Погіршення: збільшення скарг, клінічних проявів захворювання, кількості днів працевтрат

6

Жіноча безплідність

Перед оглядом гінекологом

1. Постійно протягом лікування.
2. Нез'явлення на диспансерний огляд протягом 1 року за умови попередньої поінформованості

Гінеколог - протягом лікування.
При необхідності ендокринолог

Загальний аналіз крові та сечі. Дослідження виділень піхви, цервікального каналу та уретри. Бактеріологічне дослідження та визначення чутливості мікрофлори до антибіотиків, включаючи обстеження на бактеріальний вагіноз, цитологічне дослідження. Дослідження за тестами функціональної діагностики протягом 2-х циклів, визначення вмісту цукру крові, гормонів гіпофізу, яєчників, надниркових та щитоподібної залоз у різні фази менструального циклу. УЗД органів малого тазу у різні фази менструального циклу. Гістеросальпінгографія.
Рентгенологічне обстеження, КТ турецького сідла. Дослідження полів зору. Гістероскопія. Лапароскопія. Усі обстеження проводяться за наявності показань

1. Режим праці та відпочинку.
2. Медикаментозна терапія.
3. ЛФК.
4. Санаторно-курортне лікування.
5. При необхідності оперативне лікування

Видужання: настання вагітності.
Без змін: скарги, лабораторні та інші дослідження без змін

7

Порушення менструальної функції

Перед оглядом гінекологом

1. Протягом 1 року після лікування за умови регулярного менструального циклу.
2. Нез'явлення на диспансерний огляд протягом 1 року за умови попередньої поінформованості

Гінеколог - кожні 3 місяці.
За необхідності - терапевт, ендокринолог

Загальний аналіз крові та сечі. Визначення тромбоцитів, часу згортання та тривалості кровотечі, коагулограм, обстеження за тестами функціональної діагностики. За необхідності - визначення вмісту цукру крові, гормонів гіпофізу, яєчників, надниркових та щитоподібної залоз, УЗД органів малого тазу, гістологічне дослідження ендометрію

1. Режим праці та відпочинку.
2. Медикаментозна терапія, фізіотерапія, лікувальна фізкультура.
3. Санаторно-курортне лікування

Видужання: відсутність скарг, регулярні місячні при двофазному менструальному циклі, нормалізація гематологічних показників.
Покращення: зменшення клінічних проявів захворювання та днів працевтрат.
Погіршення: збільшення скарг, клінічних проявів захворювання, кількості днів працевтрат.
Без змін: скарги, лабораторні та інші дослідження без змін

8

Фібро- та лейоміома матки

Перед оглядом гінекологом

1. Постійно.
2. Протягом 1 року після оперативного лікування (огляд кожні 6 місяців).
3. Нез'явлення на диспансерний огляд протягом 1 року за умови попередньої поінформованості

Гінеколог - кожні 3 місяці

Загальний аналіз крові та сечі. Дослідження виділень піхви, цервікального каналу та уретри. Бактеріологічне дослідження та визначення чутливості мікрофлори до антибіотиків, включаючи обстеження на бактеріальний вагіноз, цитологічне дослідження. При необхідності - УЗД органів малого таза, гістологічне дослідження ендометрію

1. Режим праці та відпочинку.
2. Медикаментозна терапія, лікувальна фізкультура.
3. Санаторно-курортне лікування.
4. При необхідності - оперативне лікування

Видужання: Відсутність рецидиву після оперативного лікування.
Покращення: Відсутність клінічних проявів захворювання, росту пухлини, відсутність патологічних змін при цитологічному та гістологічному дослідженні ендометрію та зменшення днів працевтрат.
Погіршення: збільшення скарг, клінічних проявів захворювання, кількості днів працевтрат.
Без змін: клінічні прояви захворювання без змін, відсутність росту пухлини та патологічних змін при цитологічному та гістологічному дослідженні ендометрію

____________

Опрос