Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка личного приема граждан в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Порядок, Приказ от 21.03.2012 № 121
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2012

м. Київ

N 121

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 квітня 2012 р. за N 511/20824

Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
від 4 лютого 2013 року N 37

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 26 червня 2018 року N 152)

Відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" та з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення, належної організації особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що додається.

2. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату, керівникам структурних підрозділів у межах компетенції забезпечити організацію та проведення особистого прийому громадян відповідно до вимог цього наказу.

3. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М. А.) разом з Департаментом адміністративно-організаційного забезпечення (Самара С. Г.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Семчука Г. М.

 

Міністр

А. М. Близнюк

 

Порядок особистого прийому громадян
у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Міністерство).

2. Особистий прийом громадян Міністром, першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату (далі - заступники Міністра), керівниками структурних підрозділів апарату Міністерства здійснюється у спеціально відведених для цього кімнатах (приймальнях), розташованих за адресами: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, та вул. Димитрова, 24, у визначені дні та години згідно з графіком особистого прийому громадян, затвердженим наказом Міністерства.

Графік особистого прийому громадян у Міністерстві розміщується на веб-сайті Міністерства та інформаційних стендах в адміністративних будинках Міністерства в доступному для вільного огляду місці.

3. У разі відсутності Міністра, заступників Міністра особистий прийом громадян здійснюють уповноважені ними посадові особи.

(Порядок доповнено новим пунктом 3 згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 04.02.2013 р. N 37,
у зв'язку з цим пункти 3 - 14 уважати відповідно пунктами 4 - 15)

4. Прийом громадян, яким присвоєно звання Герой Радянського Союзу, Герой України, Герой Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", проводиться першочергово.

5. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, члени багатодітних сімей, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

6. Особистий прийом Міністром проводиться за попереднім записом у разі, коли порушене громадянином питання залишилося не вирішеним по суті після особистого прийому заступника Міністра відповідно до компетенції.

7. Попередній запис громадян на особистий прийом до Міністра, заступників Міністра здійснюється протягом перших десяти днів місяця структурним підрозділом апарату Міністерства, до компетенції якого належать питання організації і проведення особистого прийому громадян (далі - відповідальний структурний підрозділ). Запис може здійснюватись по телефону.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 04.02.2013 р. N 37)

Запис на особистий прийом здійснюється у картці обліку особистого прийому громадян за формою, встановленою згідно з додатком до цього Порядку, у якій зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування свого звернення.

Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

8. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з підстав, передбачених статтями 5, 8, 17 Закону України "Про звернення громадян".

Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося посадовими особами Міністерства, проводиться у разі, коли питання, порушене в першому обґрунтованому зверненні, не було вирішене по суті.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз'яснення.

9. Відповідальний структурний підрозділ складає списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до Міністра, заступників Міністра, та подає матеріали, викладені у зверненнях громадян, що увійшли до цього списку, для вивчення та опрацювання у структурних підрозділах апарату Міністерства відповідно до компетенції не пізніше ніж за сім днів до прийому.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 04.02.2013 р. N 37)

Структурні підрозділи апарату Міністерства надають довідку за підписом керівника про результати опрацювання наданих матеріалів за зверненнями громадян до відповідального структурного підрозділу не пізніше ніж за два дні до прийому.

За день до прийому списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом, та матеріали щодо їх звернень подаються Міністру, заступникам Міністра.

(абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 04.02.2013 р. N 37)

Забезпечують організацію проведення Міністром особистого прийому громадян патронатна служба Міністра та відповідальний структурний підрозділ.

10. Під час особистого прийому громадянин має пред'явити документ, що посвідчує його особу.

У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

11. Посадова особа Міністерства під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності), заповнює картку обліку особистого прийому громадян.

У разі якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Міністерства, посадова особа Міністерства, яка проводить особистий прийом, пояснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації необхідно звернутися для його вирішення, і надає необхідну інформацію щодо місцезнаходження, номерів телефонів тощо.

12. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розв'язання поставлених відвідувачем питань може залучити до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Міністерства або одержати від них потрібну інформацію.

13. Якщо вирішити порушене у зверненні питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його згодою надається усна або письмова відповідь.

14. Відповідь на звернення, що подані під час особистого прийому Міністром, заступниками Міністра, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності останньої - особою, яка виконує її обов'язки.

(Порядок доповнено новим пунктом 14 згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 04.02.2013 р. N 37,
у зв'язку з цим пункти 14, 15 уважати відповідно пунктами 15, 16)

15. Картки обліку особистого прийому громадян, письмові звернення, подані під час особистого прийому, передаються до відповідального структурного підрозділу, яким на першому аркуші звернень проставляється штамп "Особистий прийом".

16. Облік громадян, що звернулися на особистий прийом, та контроль за дотриманням термінів розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються відповідальним структурним підрозділом на картках обліку особистого прийому громадян.

 

Директор Департаменту
адміністративно-організаційного
забезпечення

С. Г. Самара

 

КАРТКА
обліку особистого прийому громадян

Хто приймає

 

Дата прийому

 

Відмітка про контроль

Автор звернення

Адреса чи місце роботи

 

 

 

Пропозиція, заява, скарга

 

Колективна

 

Реєстраційний індекс

 

Попередні звернення

Категорія
(соціальний стан) заявника

Повторне

 

 

 

Короткий зміст

N
питання

 

Індекси

1
 

 

2
 

 

 

Резолюція

N
питання

Виконавець

Зміст доручення

1

 

 

2

 

 

Автор резолюції

 

Дата

 

Термін виконання

 

Результат розгляду (дата одержання відповіді від виконавця)

 

Індекс

 

 

Директор Департаменту
адміністративно-організаційного
забезпечення

С. Г. Самара

Опрос