Идет загрузка документа (439 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Правилам перевозки опасных грузов

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 21.03.2012 № 177
действует с 28.05.2012

ЗМІНИ
до Правил перевезення небезпечних вантажів

1. У главі 3:

1.1. Підпункт 3.6.4 пункту 3.6 після цифр "274" доповнити цифрами та словами "318 або в разі невідповідності його найменування тарифній номенклатурі".

1.2. У пункті 3.7:

абзац перший замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Вимоги до перевезення небезпечних вантажів в обмежених кількостях.

В обмежених кількостях перевозяться вантажі у контейнерах та вагонах. У разі перевезення вагонною відправкою таких вантажів масою більше 8 т повинні виконуватися вимоги цих Правил у повному обсязі.";

доповнити пункт новим підпунктом 3.7.12 такого змісту:

"3.7.12. Перевезення небезпечних вантажів в обмежених кількостях на зазначених вище умовах здійснюється до 30.07.2015. Відповідно до документів, прийнятих КЕ ООН, допускається перевозити небезпечні вантажі в обмежених кількостях на умовах, встановлених главою 3.4 Додатка 2 до СМГС.".

1.3. В абзаці першому колонки 19 підпункту 3.8.2 пункту 3.8 слова "штемпелем у верхній частині накладної" виключити.

2. У главі 5:

2.1. У пункті 5.4:

у підпункті 5.4.7:

доповнити підпункт після абзацу третього абзацом четвертим такого змісту:

"Знаки-табло небезпеки та табличка оранжевого кольору, що нанесені на транспортні засоби, за якими неможливо визначити інформацію про небезпеку вантажу (клас, символ небезпеки, колір знака, номер аварійної картки, номер ООН, ідентифікаційний номер небезпеки), повинні бути відновлені. Транспортні засоби хоча б з одним пошкодженим елементом марковання до перевезення не приймаються.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

в абзаці п'ятому третє речення виключити;

у підпункті 5.4.13:

після слів "ідентифікаційним номером небезпеки" доповнити словами "(табличка оранжевого кольору)";

підпункт "а" доповнити новим абзацом такого змісту:

"Для вантажів, не віднесених до номера ООН, табличка оранжевого кольору не наноситься.".

2.2. У підпункті 5.5.3 пункту 5.5:

підпункт "е" доповнити новим абзацом такого змісту:

"Така інформація при одержанні вантажу зазначається у графі 53 "Підтвердження одержання вантажу" накладної.";

абзац третій підпункту "з" після літер та цифри "ГП I" доповнити літерами та знаком "АК N ";

підпункт "ї" доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:

"4) При перевезенні порожніх вагонів-цистерн з-під скраплених газів з класифікаційними кодами 2A, 2O, 2F, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC, 2TOC в накладній повинен зазначатися остаточний тиск у котлі після вивантаження (у МПа або бар).";

доповнити підпункт новими підпунктами "к", "л", "м" такого змісту:

"к) Якщо перевезення небезпечних вантажів, упакованих в обмежених кількостях, не підпадає під дію цих Правил, вносити інформацію, зазначену в підпункті 5.5.3, у накладну не потрібно.

л) При перевезенні фумігованого вагона або контейнера (номер ООН 3359) у накладній додатково зазначаються дата фумігації, тип і кількість фуміганта.

м) При перевезенні вантажів, зазначених у додатку 2 до цих Правил, які не підпадають під їх дію, у накладній зазначається "Вантаж не належить до класу _______.".

2.3. У пункті 5.6:

абзац перший підпункту 5.6.1 після літер та цифр "CW 47" доповнити словами та цифрами "або CW 55";

у підпункті "г" підпункту 5.6.5 абзац перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно першим та другим

3. У пункті 6.2 глави 6:

в абзаці третьому слова "або контейнер" виключити;

абзац сьомий доповнити реченням такого змісту: "Свідоцтво може надаватися відправником в електронному вигляді.".

4. У пункті 7.5 глави 7:

у підпункті 7.5.1:

абзац перший після слова "знаками" доповнити словом "основної";

таблицю 5 викласти у такій редакції:

"Таблиця 5. Сумісне завантаження в один вагон або контейнер

Номер знака небезпеки

1

1.4

1.5

1.6

2.1,
2.2,
2.3

3

4.1

4.1 + 1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.2 +1

6.1

6.2

7A
7B
7C

8

9

1

 

Див. 7.5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)

1.4

а)

а)

а)

 

а)

а)

 

а)

 

а)

а)

а)

а)

а), б), в)

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)

1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)

2.1, 2.2, 2.3

 

а)

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

+

+

3

 

а)

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

+

+

+

+

+

4.1

 

а)

 

 

 

+

+

 

+

+

 

 

 

+

+

+

+

+

4.1 + 1

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

 

а)

 

 

 

 

+

 

+

+

 

 

 

+

+

+

+

+

4.3

 

а)

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

+

+

+

+

+

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

5.2

 

а)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

5.2 + 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

6.1

 

а)

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

+

+

+

+

+

6.2

 

а)

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

+

+

+

+

+

7A, 7B, 7C

 

а)

 

 

 

+

+

 

+

+

 

 

 

+

+

+

+

+

8

 

а)

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

+

+

+

+

+

9

б)

а), б), в)

б)

б)

+

+

+

 

+

+

 

 

 

+

+

+

+

+

"+" - сумісне завантаження дозволено.

а) Дозволяється сумісне завантаження з речовинами і виробами, що мають класифікаційний шифр 1.4S.

б) Дозволяється сумісне завантаження вантажів класу 1 рятувальних засобів та пристроїв класу 9 (NN ООН 2990, 3072 та 3268).

в) Дозволяється сумісне завантаження газонаповнювальних пристроїв, надувних подушок або пристроїв натягу ременів безпеки класифікаційного шифру 1.4G (N ООН 0503) та вантажів класу 9 (N ООН 3268).";

підпункт 7.5.2 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 7.5.3 уважати відповідно підпунктом 7.5.2.

5. У главі 8:

5.1. У пункті 8.3:

у колонках першій та другій таблиці 7 підпункту 8.3.6 цифри та літеру "5.5.4 в" замінити цифрами та літерою "5.6.5 б";

у підпункті 8.3.14:

в абзаці другому слово "вагони" замінити словом "локомотиви";

в абзаці п'ятому слова "місцевих інструкціях з обслуговування під'їзних колій" замінити словами "інструкціях про порядок обслуговування та організацію руху на під'їзних коліях".

5.2. В абзаці першому підпункту 8.5.4 пункту 8.5 слово "особистим" замінити словом "особовим".

6. У додатку 2 до підпункту 2.7.1 пункту 2.7 Правил:

у колонці 19 додатка 2 цифри та літеру "5.5.4 в" замінити цифрами та літерою "5.6.5 б";

у додаток 2 внести такі зміни:

 
N ООН

Найменування вантажу

Колонка

Зміна

Без номера

Засоби мийні рідкі

16

Доповнити літерами "КВ", "УК"

Без номера

Добавки адгезійні "Амдор"

1 - 22

Виключити позицію

Без номера

Каніфоль соснова

3 - 22

Інформацію в колонках замінити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

Без номера

Каучук

3 - 22

Інформацію в колонках замінити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

Без номера

Кислота адипінова

3 - 22

Інформацію в колонках замінити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

Без номера

Лапроли

3 - 22

Інформацію в колонках замінити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

Без номера

Мазут з температурою спалаху більше 91° C

1 - 22

Виключити позицію

Без номера

Мазут з температурою спалаху не більше 91° C

1 - 22

Виключити позицію

Без номера

Масло ПОД (відходи виробництва капролактаму)

3 - 22

Інформацію в колонках замінити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

Без номера

Метилацетоацетат

1 - 22

Виключити позицію

Без номера

N-Метилпіролідон

15

Доповнити літерами та цифрами "CW63"

16

Доповнити літерами "ВЦ", "КЦ"

22

Доповнити словами та літерою "Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки"

Без номера

Натрію силікат

3 - 22

Інформацію в колонках замінити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

Без номера

Осушувач-сирець (на основі полігліколів)

3 - 22

Інформацію в колонках замінити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

Без номера

Паливо моторне з температурою спалаху більше 60° C

1 - 22

Виключити позицію

Без номера

Паливо нафтове

1 - 22

Виключити позицію

Без номера

Парафін нафтовий рідкий, фракція C13

1 - 22

Виключити позицію

Без номера

Парафін нафтовий рідкий, широка фракція

1 - 22

Виключити позицію

Без номера

Пентаеритрит

3 - 22

Інформацію в колонках замінити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

Без номера

Поліетиленгліколь, водний розчин

3 - 22

Інформацію в колонках замінити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

Без номера

Поліефіри

3 - 22

Інформацію в колонках замінити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

Без номера

Препарат ОС-20

3 - 22

Інформацію в колонках замінити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

Без номера

1,2-Пропіленгліколь

3 - 22

Інформацію в колонках замінити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

Без номера

Спирт ізооктиловий

3 - 22

Інформацію в колонках замінити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

Без номера

Смоли карбамідоформальдегідні

3 - 22

Інформацію в колонках замінити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

Без номера

Смола піролізна, важка

1 - 22

Виключити позицію

Без номера

Смоли нафтові важкі (з температурою спалаху більше 60° C, але не більше 91° C)

1 - 22

Виключити позицію

0081

РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП A

21

Доповнити цифрами "617"

0082

РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП B

21

Доповнити цифрами "617"

0083

РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП C

21

Доповнити цифрами "617"

0084

РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП D

21

Доповнити цифрами "617"

0144

НІТРОГЛІЦЕРИНУ СПИРТОВИЙ РОЗЧИН з масовою часткою нітрогліцерину більше 1 %, але не більше 10 %

21

Доповнити цифрами "500"

0161

ПОРОХ БЕЗДИМНИЙ

4

Цифри "109" замінити цифрами "190"

0223

ДОБРИВО АМІАЧНО-НІТРАТНЕ

1 - 22

Виключити позицію

0241

РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП E

21

Доповнити цифрами "617"

0331

РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП B

21

Доповнити цифрами "617"

0332

РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП E

21

Доповнити цифрами "617"

1002

ПОВІТРЯ СТИСНЕНЕ

21

Цифри "292" замінити цифрами "655"

1017

ХЛОР

8

Цифри "2342" замінити цифрами "2362"

15

Доповнити літерами та цифрами "CW71"

18

Доповнити словом "Окисник"

1046

ГЕЛІЙ СТИСНЕНИЙ

16

У чисельнику доповнити літерами "СКВ"

1051

ВОДЕНЬ ЦІАНІСТИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що містить менше 3 % води

15

Доповнити літерами та цифрами "CW47"

16

Літери "КВ", "УК" замінити літерами "СКВ", "СК"

1057

ЗАПАЛЬНИЧКИ або БАЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАПАЛЬНИЧОК, що містять займистий газ

21

Доповнити цифрами "201"

1066

АЗОТ СТИСНЕНИЙ

21

Доповнити цифрами "653"

1067

ДІАЗОТУ ТЕТРАОКСИД (АЗОТУ ДІОКСИД)

15

Доповнити літерами та цифрами "CW47", "CW55"

1072

КИСЕНЬ СТИСНЕНИЙ

21

Доповнити цифрами "355"

1076

ФОСГЕН

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW47", "CW73"

1079 - 1087, 1952, 1958, 1962, 1965, 1967 - 1969, 1971, 1972, 1974, 1976 - 1984

 

15

Доповнити літерами та цифрами "CW63"

1092

АКРОЛЕЇН СТАБІЛІЗОВАНИЙ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

21

Доповнити цифрами "354"

1098

СПИРТ АЛІЛОВИЙ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

21

Доповнити цифрами "354"

1135

ЕТИЛЕНХЛОРГІДРИН

21

Доповнити цифрами "354"

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

1143

КРОТОНАЛЬДЕГІД або КРОТОНАЛЬДЕГІД СТАБІЛІЗОВАНИЙ

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

21

Доповнити цифрами "354"

1163

ДИМЕТИЛГІДРАЗИН НЕСИМЕТРИЧНИЙ

16

Горизонтальною лінією розділити графу навпіл. Літери "СКВ", "СК" перенести у верхню частину графи, а літери "ВЦ", "КЦ" - у нижню частину

20

Під літерою та цифрою "M2" горизонтальною лінією розділити графу навпіл. У нижній частині доповнити літерою та цифрою "M1"

21

Доповнити цифрами "354"

22

Виключити слова "Спускати з гірки обережно"

1182

ЕТИЛХЛОРФОРМІАТ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

21

Доповнити цифрами "354"

1185

ЕТИЛЕНІМІН СТАБІЛІЗОВАНИЙ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

21

Доповнити цифрами "354"

1223

ГАС

15

Літери та цифри "CW65" замінити літерами та цифрами "CW67"

1238

МЕТИЛХЛОРФОРМІАТ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55", "CW63"

16

Доповнити літерами "ВЦ, КЦ"

21

Доповнити цифрами "354"

22

Доповнити словами та літерою "Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки"

1239

ЕФІР МЕТИЛХЛОР-
МЕТИЛОВИЙ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

21

Доповнити цифрами "354"

1244

МЕТИЛГІДРАЗИН

15

Доповнити літерами та цифрами "CW46, CW47", "CW55"

16

Літери "КВ", "УК" замінити літерами "СКВ", "СК"

20

Під літерою та цифрою "M2" горизонтальною лінією розділити графу навпіл. У нижній частині доповнити літерою та цифрою "M1"

21

Доповнити цифрами "354"

22

Слова "Спускати з гірки обережно" виключити

1251

МЕТИЛВІНІЛКЕТОН СТАБІЛІЗОВАНИЙ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

21

Доповнити цифрами "354"

1259

НІКЕЛЮ КАРБОНІЛ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

1262

ОКТАНИ

15

Літери та цифри "CW63" замінити літерами та цифрами "CW67"

22

Слова та літеру "Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки" замінити словом та літерою "Бензин", "С"

1266

ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники

21

Доповнити цифрами "163"

1266

ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (тиск парів при 50° C більше 100 кПа)

21

Доповнити цифрами "163"

1266 (перший рядок)

Рідина парфумерна "Канська"

21

Доповнити цифрами "163"

1266 (перший рядок)

Сировина парфумерно-косметична "Дефанол"

21

Доповнити цифрами "163"

1266

ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (тиск парів при 50° C не більше 100 кПа)

21

Доповнити цифрами "163"

1266 (другий рядок)

Рідина парфумерна "Канська"

21

Доповнити цифрами "163"

1266 (другий рядок)

Сировина парфумерно-косметична "Дефанол"

21

Доповнити цифрами "163"

1266

ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (нев'язкі)

21

Доповнити цифрами "163"

1266

ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; температура кипіння не більше 35° C)

21

Доповнити цифрами "163"

1266

ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при температурі 50° C більше 100 кПа, температура кипіння більше 35° C)

21

Доповнити цифрами "163"

1266

ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при температурі 50° C не більше 100 кПа)

21

Доповнити цифрами "163"

1267 (група паковання I)

НАФТА СИРА

21

Цифри "649" замінити цифрами "357"

1267

НАФТА СИРА (тиск парів при 50° C більше 110 кПа)

21

Цифри "649" замінити цифрами "357"

1267

НАФТА СИРА (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

21

Цифри "649" замінити цифрами "357"

1267 (група паковання III)

НАФТА СИРА

21

Доповнити цифрами "357"

1268

НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н.З.К. або НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К.

21

Виключити цифри "649"

1268

Конденсат піролізний

21

Виключити цифри "649"

1268

Полімердистилят

21

Виключити цифри "649"

1268

НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н.З.К. або НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C більше 110 кПа)

21

Виключити цифри "649"

1268 (перший рядок)

Алкілбензин

21

Виключити цифри "649"

1268 (перший рядок)

Алкілбензоли легкозаймисті

21

Виключити цифри "649"

1268 (перший рядок)

Ефір петролейний

21

Виключити цифри "649"

1268 (перший рядок)

Лакойль

21

Виключити цифри "649"

1268 (перший рядок)

Лігроїн

21

Виключити цифри "649"

1268 (перший рядок)

Нафта

21

Виключити цифри "649"

1268 (перший рядок)

Піробензол

21

Виключити цифри "649"

1268 (перший рядок)

Піроконденсат гідростабілізований нафтовий

21

Виключити цифри "649"

1268 (перший рядок)

Фракція бензинова прямої гонки

21

Виключити цифри "649"

1268

НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н.З.К. або НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

21

Виключити цифри "649"

1268 (другий рядок)

Алкілбензин

21

Виключити цифри "649"

1268 (другий рядок)

Алкілбензоли легкозаймисті

21

Виключити цифри "649"

1268 (другий рядок)

Ефір петролейний

21

Виключити цифри "649"

1268 (другий рядок)

Лакойль

21

Виключити цифри "649"

1268 (другий рядок)

Лігроїн

21

Виключити цифри "649"

1268 (другий рядок)

Нафта

21

Виключити цифри "649"

1268 (другий рядок)

Піробензол

21

Виключити цифри "649"

1268 (другий рядок)

Піроконденсат гідростабілізований нафтовий

21

Виключити цифри "649"

1268 (другий рядок)

Фракція бензинова прямої гонки

21

Виключити цифри "649"

1310

АМОНІЮ ПІКРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 10 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

1320

ДИНІТРОФЕНОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 15 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

1321

ДИНІТРОФЕНОЛЯТИ ЗВОЛОЖЕНІ з масовою часткою води не менше 15 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

1322

ДИНІТРОРЕЗОРЦИН ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 15 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

1325

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.,
генератори вогнегасного аерозолю типу ПАГ, капролактам, модифікатори легкозаймисті тверді, циклододекан, метионін кормовий

15

Виключити літери та цифри "CW54"

1325

Камфен технічний

15

Замість літер та цифр "CW54" доповнити літерами та цифрами "CW63"

16

Доповнити літерами "ВЦ", "КЦ"

1334

НАФТАЛІН СИРИЙ або НАФТАЛІН ОЧИЩЕНИЙ

21

Доповнити цифрами "501"

1336

НІТРОГУАНІДИН (ПІКРИТ) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

1337

НІТРОКРОХМАЛЬ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

1344

ТРИНІТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПІКРИНОВА) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 30 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

1347

СРІБЛА ПІКРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 30 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

1348

НАТРІЮ ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛЯТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 15 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

1349

НАТРІЮ ПІКРАМАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

1354

Пікрилхлорид зволожений див. ТРИНІТРОБЕНЗОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 30 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

1355

КИСЛОТА ТРИНІТРОБЕНЗОЙНА ЗВОЛОЖЕНА з масовою часткою води не менше 30 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

1356

ТРИНІТРОТОЛУОЛ (ТНТ) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 30 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

1357

СЕЧОВИНИ НІТРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

1361

ВУГІЛЛЯ або САЖА тваринного або рослинного походження (два рази)

16

Доповнити літерами "УК"

1362

ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ

16

Літери "СК" замінити літерами "УК"

1389

АМАЛЬГАМА ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ РІДКА

21

Виключити цифри "274"

1390

АМІДИ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ

21

Виключити цифри "274"

1391 (перший рядок)

МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ або МЕТАЛ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ з температурою спалаху більше 60° C

2

Виключити слова та цифри "з температурою спалаху більше 60° C"

21

Виключити цифри "274"

1391 (другий рядок)

МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ або МЕТАЛ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ з температурою спалаху не більше 60° C

1 - 22

Виключити позицію

1392

АМАЛЬГАМА ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ РІДКА

21

Виключити цифри "274"

1393

ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ СПЛАВ, Н.З.К.

21

Виключити цифри "274"

1397

АЛЮМІНІЮ ФОСФІД

21

Доповнити цифрами "507"

1408

ФЕРОСИЛІЦІЙ з масовою часткою кремнію не менше 30 %, але менше 90 %

21

Доповнити цифрами "223"

1421

ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ СПЛАВ РІДКИЙ, Н.З.К.

21

Виключити цифри "274"

1450

БРОМАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К.

21

Цифри "604" замінити цифрами "350"

1454

КАЛЬЦІЮ НІТРАТ

18

Видалити літеру "Х"

1461

ХЛОРАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К.

21

Цифри "605" замінити цифрами "351"

1462

ХЛОРИТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К.

21

Цифри "606" замінити цифрами "352 509"

1474

МАГНІЮ НІТРАТ

21

Доповнити цифрами "332"

1477 (групи паковання II, III)

НІТРАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К.

21

Цифри "274" замінити цифрами "511"

1481 (групи паковання II, III)

ПЕРХЛОРАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К.

21

Виключити цифри "274"

1482 (групи паковання II, III)

ПЕРМАНГАНАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К.

21

Цифри "608" замінити цифрами "353"

1483 (групи паковання II, III)

ПЕРОКСИДИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К.

21

Виключити цифри "274"

1510

ТЕТРАНІТРОМЕТАН

3

Цифри "5.1" замінити цифрами "6.1"

5

Цифри та знак "5.1 + 6.1" замінити цифрами та знаком "6.1 + 5.1"

6

Цифри "559" замінити цифрами "665"

7

Літери та цифру "OT1" замінити літерою та цифрою "TO1"

8

Цифри "5151" замінити цифрами "6161"

12

Літери та цифру "MP2" замінити літерами та цифрами "MP8 MP17"

13

Виключити літеру та цифру "W5"

15

Літери та цифри "CW24 CW28 CW48" замінити літерами та цифрами "CW13 CW28 CW31 CW48"

21

Доповнити цифрами "354"

1517

ЦИРКОНІЮ ПІКРАМАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

1541

АЦЕТОНЦІАНГІДРИН СТАБІЛІЗОВАНИЙ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW77"

21

Доповнити цифрами "354"

1544 (група паковання I)

АЛКАЛОЇДИ ТВЕРДІ, Н.З.К. або АЛКАЛОЇДІВ СОЛІ ТВЕРДІ, Н.З.К.

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW73"

1544 (групи паковання II, III)

АЛКАЛОЇДИ ТВЕРДІ, Н.З.К. або АЛКАЛОЇДІВ СОЛІ ТВЕРДІ, Н.З.К.

15

Виключити літери та цифри "CW46"

1544

Цинхонін

15

Доповнити літерами та цифрами "CW73"

1564 (групи паковання II, III)

БАРІЮ СПОЛУКА, Н.З.К.

21

Доповнити цифрами "513"

1571

БАРІЮ АЗИД ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 50 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

1580

ХЛОРПІКРИН

11

Літеру та цифри "P602" замінити літерою та цифрами "P601"

21

Доповнити цифрами "354"

1588 (група паковання I)

ЦІАНІДИ НЕОРГАНІЧНІ ТВЕРДІ, Н.З.К.

15

Доповнити літерами та цифрами "CW73"

1588

Ціанплав

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW73"

1588 (групи паковання II, III)

ЦІАНІДИ НЕОРГАНІЧНІ ТВЕРДІ, Н.З.К.

15

Виключити літери та цифри "CW46", "CW47"

1595

ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ

21

Доповнити цифрами "354"

1605

ЕТИЛЕНДИБРОМІД

21

Доповнити цифрами "354"

1613

КИСЛОТИ ЦІАНИСТОВОДНЕВОЇ ВОДНИЙ РОЗЧИН (ВОДНЮ ЦІАНІДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН), що містить не більше 20 % ціанистого водню

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW73"

1614

ВОДНЮ ЦІАНІД СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що містить води менше 3 % та абсорбований пористим інертним матеріалом

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW47", "CW73"

1647

МЕТИЛБРОМІДУ ТА ЕТИЛЕНДИБРОМІДУ СУМІШ РІДКА

21

Доповнити цифрами "354"

1649 (перший рядок)

ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦІЙНА ДО МОТОРНОГО ПАЛИВА з температурою спалаху більше 60° C

2

Виключити слова та цифри "з температурою спалаху більше 60° C"

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

1649

Рідина етилова

15

Доповнити літерами та цифрами "CW53", "CW77"

1649 (другий рядок)

ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦІЙНА ДО МОТОРНОГО ПАЛИВА з температурою спалаху не більше 60° C

1 - 22

Виключити позицію

1670

ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН

21

Доповнити цифрами "354"

1695

ХЛОРАЦЕТОН СТАБІЛІЗОВАНИЙ

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

15

Доповнити літерами та цифрами "CW47", "CW55"

21

Доповнити цифрами "354"

1704

ТЕТРАЕТИЛДИТІОПІРОФОСФАТ

7

Літеру та цифру "T2" замінити літерою та цифрою "T1"

12

Літери та цифри "MP10" літерами та цифрами "MP15"

13

Виключити літеру та цифри "W11"

1722

АЛІЛХЛОРФОРМІАТ

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW73"

1748 (група паковання II)

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА, що містить більше 39 % активного хлору (8,8 % активного кисню)

21

Виключити цифри "313", "589"

1748 (група паковання III)

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА, що містить більше 39 % активного хлору (8,8 % активного кисню)

8

Цифри "5112" замінити цифрами "5113"

21

Виключити цифри "589"

1752

ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД

21

Доповнити цифрами "354"

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

1760 (група паковання I)

Бактерициди марок СНПХ, ЛПЕ корозійні рідкі

6

Цифри "80" замінити цифрами "88"

1779

КИСЛОТА МУРАШИНА з масовою часткою кислоти більше 85 %

18

Доповнити словами "Легко займається"

1783 (група паковання III)

ГЕКСАМЕТИЛЕНДІАМІНУ РОЗЧИН

8

Цифри "8012" замінити цифрами "8013"

1791 (групи паковання II, III)

ГІПОХЛОРИТУ РОЗЧИН

21

Доповнити цифрами "521"

1809

ФОСФОРУ ТРИХЛОРИД

21

Доповнити цифрами "354"

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

1810

ФОСФОРУ ОКСИХЛОРИД

3

Цифру "8" замінити цифрами "6.1"

5

Цифру "8" замінити цифрами і знаком "6.1 + 8"

6

Літеру та цифри "X80" замінити літерою та цифрами "X668"

7

Літеру та цифру "C1" замінити літерами та цифрою "TC3"

8

Цифри "8012" замінити цифрами "6171"

9

Цифру "II" замінити цифрою "I"

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

12

Літери та цифри "MP15" замінити літерами та цифрами "MP8 MP17"

15

Доповнити літерами та цифрами "CW13 CW28 CW31"

21

Доповнити цифрами "354"

1830

КИСЛОТА СІРЧАНА, що містить більше 51 % кислоти

15

Доповнити літерами та цифрами "CW63"

1831

КИСЛОТА СІРЧАНА ДИМЛЯЧА

15

Доповнити літерами та цифрами "CW63"

1834

СУЛЬФУРИЛХЛОРИД

3

Цифру "8" замінити цифрами "6.1"

5

Цифру "8" замінити цифрами та знаком "6.1 + 8"

6

Літеру та цифри "X88" замінити літерою та цифрами "X668"

7

Літеру та цифру "C1" замінити літерами та цифрою "TC3"

8

Цифри "8011" замінити цифрами "6171"

15

Доповнити літерами та цифрами "CW13 CW28 CW31"

21

Доповнити цифрами "354"

1838

ТИТАНУ ТЕТРАХЛОРИД

3

Цифру "8" замінити цифрами "6.1"

5

Цифру "8" замінити цифрами та знаком "6.1 + 8"

6

Літеру та цифри "X80" замінити літерою та цифрами "X668"

7

Літеру та цифру "C1" замінити літерами та цифрою "TC3"

8

Цифри "8012" замінити цифрами "6171"

9

Цифру "II" замінити цифрою "I"

11

Літери та цифри "P001 IBC02" замінити літерою та цифрами "P602"

12

Літери та цифри "MP15" замінити літерами та цифрами "MP8 MP17"

15

Доповнити літерами та цифрами "CW13 CW28 CW31"

21

Доповнити цифрами "354"

1851

ПРЕПАРАТ ЛІКАРСЬКИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.

21

Виключити цифри "274"

1863 (група паковання III)

Паливо Т-1, Т-2, ТС-1, ТС-2

6

Цифри "33" замінити цифрами "30"

1866 (група паковання III)

Смола фенолформальдегідна рідка легкозаймиста

1 - 22

Виключити позицію

1866 (група паковання III)

Смола фенолформальдегідна, розчин у ксилолі

1 - 22

Виключити позицію

1866 (група паковання III)

Смоли акрилові, розчин у суміші ізопропілового спирту та ацетону

1 - 22

Виключити позицію

1866 (група паковання III)

Смоли алкідноакрилові, розчин у ксилолі

1 - 22

Виключити позицію

1866 (група паковання III)

Смоли карбамідоформальдегідні, розчин у бутанолі

1 - 22

Виключити позицію

1866 (група паковання III)

Смоли меламіноформальдегідні, розчин у бутанолі

1 - 22

Виключити позицію

1866 (група паковання III)

Смоли поліефірні ненасичені стирольні "Камфест"

1 - 22

Виключити позицію

1866

СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; температура кипіння не більше 35° C)

6

Цифри "30" замінити цифрами "33"

1866

СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа; температура кипіння більше 35° C)

6

Цифри "30" замінити цифрами "33"

1866

СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; тиск парів при температурі 50° C не більше 110 кПа)

6

Цифри "30" замінити цифрами "33"

1892

ЕТИЛДИХЛОРАРСИН

21

Доповнити цифрами "354"

1908

ХЛОРИТУ РОЗЧИН

21

Доповнити цифрами "521"

1910

Кальцію оксид

15

Доповнити літерами та цифрами "CW75"

16

Доповнити літерами "УК"

1935

ЦІАНІДУ РОЗЧИН, Н.З.К.

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

1950

АЕРОЗОЛІ

21

Цифри "190 625" замінити дванадцять разів цифрами "190 327 344 625"

1953

Суміші газові моносилану з аргоном

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW73"

1953

Суміші газові моносилану з воднем

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW73"

1956

ГАЗ СТИСНЕНИЙ, Н.З.К.

21

Виключити цифри "292"

1964

ГАЗІВ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СУМІШ СТИСНЕНА, Н.З.К.

15

Доповнити літерами та цифрами "CW63"

16

Під літерами "КВ, УК" горизонтальною лінією розділити графу навпіл. У нижній частині доповнити літерами "ВЦ, КЦ"

19

Під цифрами "3/0-0-1-0" горизонтальною лінією розділити графу навпіл. У нижній частині доповнити цифрами "3/0-0-3-0"

20

Під літерою та цифрою "M2" горизонтальною лінією розділити графу навпіл. У нижній частині доповнити літеру та цифру "M1"

22

Доповнити словами "Найменування вантажу, трафарет приписки, "Не спускати з гірки"

1971

МЕТАН СТИСНЕНИЙ або ГАЗ ПРИРОДНИЙ СТИСНЕНИЙ з високим вмістом метану

1 - 15, 17, 18, 21, 22

Виключити горизонтальну лінію, яка розділяє графи навпіл

1975

АЗОТУ ОКСИДУ ТА ДІАЗОТУ ТЕТРАОКСИДУ СУМІШ (АЗОТУ ОКСИДУ ТА АЗОТУ ДІОКСИДУ СУМІШ)

15

Доповнити літерами та цифрами "CW47"

16

Виключити літери "ВЦ, КЦ" і роздільну горизонтальну лінію

19

Виключити цифри "1-1-3-1" і роздільну горизонтальну лінію

20

Виключити літеру та цифру "M1" і роздільну горизонтальну лінію

22

Виключити слова

1977

АЗОТ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ

21

Доповнити цифрами "345 346"

1992

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА, Н.З.К.

15

Доповнити літерами та цифрами "CW46, CW47, CW48, CW55"

1992

Діран-А

15

Доповнити літерами та цифрами "CW76"

1992

Інгібітори корозії легкозаймисті токсичні

16

Доповнити літерами "УК"

1992

Самін

16

Літери "КВ" замінити літерами "СКВ", "СК"

1992

Синтин

16

Літери "КВ", "УК" замінити літерами "СКВ", "СК"

1993 (групи паковання I, II)

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К.

15

Доповнити літерами та цифрами "CW46 CW47 CW48 CW55"

1993 (група паковання III)

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (нев'язка)

15

Виключити літери та цифри "CW48"

1993

Піноутворювачі ТЕАС, ПО-1, ПО-1Д, ПО-6К

3 - 22

Виключити інформацію з граф, об'єднати в один рядок і записати слова "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

1993

Гідролізат диметилдихлорсилану

1 - 22

Виключити позицію

1993 (групи паковання II)

Рідини гідрогальмівні легкозаймисті

6

Цифри "30" замінити цифрами "33"

1993 (групи паковання II)

Рідини кремнійорганічні легкозаймисті

6

Цифри "30" замінити цифрами "33"

1993 (групи паковання II)

Рідина випробовувальна ІЖ-Л, ІЖ-З

6

Цифри "30" замінити цифрами "33"

1993 (перший рядок)

Композиція етоксисиланів "Продукт 119-296Т"

6

Цифри "30" замінити цифрами "33"

16

Літери "КВ", "УК" замінити літерами "СКВ", "СК"

1993 (другий рядок)

Композиція етоксисиланів "Продукт 119-296Т"

6

Цифри "30" замінити цифрами "33"

16

Літери "КВ", "УК" замінити літерами "СКВ", "СК"

1993

Продукт Т-185

15

Доповнити літерами та цифрами "CW76"

1994

ЗАЛІЗА ПЕНТАКАРБОНІЛ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55", "CW63"

16

Під літерами "КВ, УК" горизонтальною лінією розділити графу навпіл, у нижній частині доповнити літерами "ВЦ, КЦ"

21

Доповнити цифрами "354"

22

Доповнити словами "Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки"

1999

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти (тиск парів при 50° C більше 110 кПа)

2

Слова "дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти" замінити словами "бітум дорожний та бітум, розчинений у нафтовому дистиляті"

1999

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

2

Слова "дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти" замінити словами "бітум дорожний та бітум, розчинений у нафтовому дистиляті"

1999

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти (нев'язкі)

2

Слова "дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти" замінити словами "бітум дорожний та бітум, розчинений у нафтовому дистиляті"

1999

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі) (температура кипіння не більше 35° C)

2

Слова "дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти" замінити словами "бітум дорожний та бітум, розчинений у нафтовому дистиляті"

1999

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі) (тиск парів при 50° C більше 110 кПа; температура кипіння більше 35° C)

2

Слова "дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти" замінити словами "бітум дорожний та бітум, розчинений у нафтовому дистиляті"

1999

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі) (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

2

Слова "дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти" замінити словами "бітум дорожний та бітум, розчинений у нафтовому дистиляті"

2015

ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що містить більше 60 % і не більше 70 % пероксиду водню

15

Доповнити літерами та цифрами "CW46"

2020

ХЛОРФЕНОЛИ ТВЕРДІ

21

Доповнити цифрами "205"

2025 (група паковання I)

РТУТІ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К.

15

Виключити літери та цифри "CW46, CW47"

21

Доповнити цифрами "529"

2025 (група паковання II)

РТУТІ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К.

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW73"

21

Доповнити цифрами "529"

2025 (група паковання II)

РТУТІ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К.

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW73"

21

Доповнити цифрами "529"

2025

Ртуті (II) сульфід

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW73"

2029

ГІДРАЗИН БЕЗВОДНИЙ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW46, CW47"

16

Літери "КВ, УК" замінити літерами "СКВ, СК"

20

Доповнити літерою та цифрою "M2"

2030 (група паковання I, перший рядок)

ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою гідразину не менше 37 % з температурою спалаху більше 60° C

2

Виключити слова, цифри та літеру "з температурою спалаху більше 60° C"

15

Доповнити літерами та цифрами "CW46 CW47 CW55"

16

Графу розділити навпіл горизонтальною лінією, у верхній частині літери "КВ, УК" замінити літерами "СКВ, СК", літери "ВЦ, КЦ" помістити у нижню частину

19

Графу розділити навпіл горизонтальною лінією, у верхній частині цифри "1-1*-1-1" замінити цифрами "3/1-1*-1-1", у нижній частині доповнити цифрами "3/1-1*-1-1"

20

Графу розділити навпіл горизонтальною лінією, у верхній частині доповнити літерою та цифрою "M2", у нижній частині доповнити літерою та цифрою "M1"

21

Доповнити цифрами "530"

2030 (група паковання I, другий рядок)

ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою гідразину не менше 37 % з температурою спалаху не більше 60° C

1 - 22

Виключити позицію

2030 (групи паковання II, III)

ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою гідразину не менше 37 %

2

Виключити слова "ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або"

15

Доповнити літерами та цифрами "CW46"

19

Цифри "1-1*-1-1" замінити цифрами "3/1-1*-1-1"

21

Доповнити цифрами "530"

2031

КИСЛОТА АЗОТНА окрім червоної димлячої, що містить азотної кислоти не більше 70 %

2

Слова "не більше 70 %" замінити словами "не менше 65 %, але не більше 70 %"

18

Доповнити словом "Окисник"

2032

КИСЛОТА АЗОТНА ЧЕРВОНА ДИМЛЯЧА

15

Доповнити літерами та цифрами "CW76"

16

Доповнити літерами "ПЛ"

2037 (перший рядок)

ЄМНОСТІ МАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ ГАЗ (ГАЗОВІ БАЛОНЧИКИ), не споряджені випускним пристроєм, що не придатні для повторного використання

21

Доповнити цифрами "191 303 344"

2037 (другий рядок)

ЄМНОСТІ МАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ ГАЗ (ГАЗОВІ БАЛОНЧИКИ), не споряджені випускним пристроєм, що не придатні для повторного використання

21

Доповнити цифрами "191 303 344"

2037 (третій рядок)

ЄМНОСТІ МАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ ГАЗ (ГАЗОВІ БАЛОНЧИКИ), не споряджені випускним пристроєм, що не придатні для повторного використання

21

Доповнити цифрами "191 303 344"

2037 (четвертий рядок)

ЄМНОСТІ МАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ ГАЗ (ГАЗОВІ БАЛОНЧИКИ), не споряджені випускним пристроєм, що не придатні для повторного використання

21

Доповнити цифрами "303 344"

2037 (п'ятий рядок)

ЄМНОСТІ МАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ ГАЗ (ГАЗОВІ БАЛОНЧИКИ), не споряджені випускним пристроєм, що не придатні для повторного використання

21

Доповнити цифрами "303 344"

2037 (шостий рядок)

ЄМНОСТІ МАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ ГАЗ (ГАЗОВІ БАЛОНЧИКИ), не споряджені випускним пристроєм, що не придатні для повторного використання

21

Доповнити цифрами "303 344"

2037 (сьомий рядок)

ЄМНОСТІ МАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ ГАЗ (ГАЗОВІ БАЛОНЧИКИ), не споряджені випускним пристроєм, що не придатні для повторного використання

21

Доповнити цифрами "303 344"

2037 (восьмий рядок)

ЄМНОСТІ МАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ ГАЗ (ГАЗОВІ БАЛОНЧИКИ), не споряджені випускним пристроєм, що не придатні для повторного використання

21

Доповнити цифрами "303 344"

2037 (дев'ятий рядок)

ЄМНОСТІ МАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ ГАЗ (ГАЗОВІ БАЛОНЧИКИ), не споряджені випускним пристроєм, що не придатні для повторного використання

21

Доповнити цифрами "303 344"

2059 (групи паковання I, III)

НІТРОЦЕЛЮЛОЗИ РОЗЧИН ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, що містить не більше 12,6 % азоту (на суху масу) і не більше 55 % нітрату целюлози

21

Доповнити цифрами "531"

2059 (групи паковання I, III)

НІТРОЦЕЛЮЛОЗИ РОЗЧИН ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, що містить не більше 12,6 % азоту (на суху масу) і не більше 55 % нітрату целюлози (тиск парів при 50° C більше 110 кПа)

21

Доповнити цифрами "531"

2059 (групи паковання I, III)

НІТРОЦЕЛЮЛОЗИ РОЗЧИН ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, що містить не більше 12,6 % азоту (на суху масу) і не більше 55 % нітрату целюлози (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

21

Доповнити цифрами "531"

2189

ДИХЛОРСИЛАН

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

2211

ПОЛІМЕР, ЩО СПІНЮЄТЬСЯ, ГРАНУЛЬОВАНИЙ, який виділяє займисті пари

21

Доповнити цифрами "207"

2232

2-ХЛОРЕТАНАЛЬ

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

21

Доповнити цифрами "354"

2334

АЛІЛАМІН

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

21

Доповнити цифрами "354"

2337

ФЕНІЛМЕРКАПТАН

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

21

Доповнити цифрами "354"

2382

ДИМЕТИЛГІДРАЗИН СИМЕТРИЧНИЙ

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

15

Доповнити літерами та цифрами "CW46, CW55"

16

Літери "КВ, УК" замінити літерами "СКВ, СК"

21

Доповнити цифрами "354"

2407

ІЗОПРОПІЛХЛОРФОРМІАТ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW47"

21

Доповнити цифрами "354"

2438

ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД

15

Доповнити літерами та цифрами "CW47", "CW55"

2474

ТІОФОСГЕН

6

Цифри "60" замінити цифрами "66"

9

Цифру "II" замінити цифрою "I"

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

12

Літери та цифри "MP15" замінити літерами та цифрами "MP8 MP17"

21

Доповнити цифрами "354"

2477

МЕТИЛІЗОТІОЦІАНАТ

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

21

Доповнити цифрами "354"

2480

МЕТИЛІЗОЦІАНАТ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

2481

ЕТИЛІЗОЦІАНАТ

3

Цифру "3" замінити цифрами "6.1"

5

Цифри та знак "3 + 6.1" замінити цифрами та знаком "6.1 + 3"

6

Цифри "336" замінити цифрами "663"

7

Літери та цифру "FT1" замінити літерами та цифрою "TF1"

8

Цифри "3021" замінити цифрами "6121"

11

Літеру та цифри "P601" замінити літерою та цифрами "P602"

12

Літери та цифру "MP2" замінити літерами та цифрами "MP8 MP17"

15

Доповнити літерами та цифрами "CW31"

21

Доповнити цифрами "354"

2482

н-ПРОПІЛІЗОЦІАНАТ

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

21

Доповнити цифрами "354"

2483

ІЗОПРОПІЛІЗОЦІАНАТ

3

Цифру "3" замінити цифрами "6.1"

4

Виключити цифри "322"

5

Цифри та знак "3 + 6.1" замінити цифрами та знаком "6.1 + 3"

6

Цифри "336" замінити цифрами "663"

7

Літери та цифру "FT1" замінити літерами та цифрою "TF1"

8

Цифри "3021" замінити цифрами "6121"

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

12

Літери та цифру "MP7" замінити літерами та цифрою "MP8"

15

Доповнити літерами та цифрами "CW31"

21

Доповнити цифрами "354"

2484

трет-БУТИЛІЗОЦІАНАТ

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

21

Доповнити цифрами "354"

2485

н-БУТИЛІЗОЦІАНАТ

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

21

Доповнити цифрами "354"

2486

ІЗОБУТИЛІЗОЦІАНАТ

3

Цифру "3" замінити цифрами "6.1"

5

Цифри та знак "3 + 6.1" замінити цифрами та знаком "6.1 + 3"

6

Цифри "336" замінити цифрами "663"

7

Літери та цифру "FT1" замінити літерами та цифрою "TF1"

8

Цифри "3022" замінити цифрами "6121"

9

Цифру "II" замінити цифрою "I"

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

12

Літери та цифри "MP19" замінити літерами та цифрами "MP8 MP17"

15

Доповнити літерами та цифрами "CW31"

21

Доповнити цифрами "354"

2487

ФЕНІЛІЗОЦІАНАТ

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

21

Доповнити цифрами "354"

2488

ЦИКЛОГЕКСИЛІЗОЦІАНАТ

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

21

Доповнити цифрами "354"

2521

ДИКЕТЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

21

Доповнити цифрами "354"

2555

Колоксилін див. НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, ЩО МІСТИТЬ ВОДУ (з масовою часткою води не менше 25 %)

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

2556

Колоксилін див. НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, ЩО МІСТИТЬ СПИРТ (з масовою часткою спирту не менше 25 % і не більше 12,6 % азоту на суху масу)

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

2557

НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, СУМІШ З або БЕЗ ПІГМЕНТУ з масовою часткою азоту не більше 12,6 % на суху масу - СУМІШ З або БЕЗ ПЛАСТИФІКУЮЧОЇ РЕЧОВИНИ з масовою часткою азоту не більше 12,6 % на суху масу або СУМІШ З або БЕЗ ПІГМЕНТУ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

2583

АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ або АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ, що містять більше 5 % вільної сірчаної кислоти

21

Виключити цифри "274"

2584

АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ або АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ, що містять більше 5 % вільної сірчаної кислоти

21

Виключити цифри "274"

2585

АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ або АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ, що містять не більше 5 % вільної сірчаної кислоти

21

Виключити цифри "274"

2586

АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ або АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ, що містять не більше 5 % вільної сірчаної кислоти

21

Виключити цифри "274"

2590

АЗБЕСТ БІЛИЙ (актиноліт, антофіліт, тремоліт, хризотил)

21

Доповнити цифрами "542"

2605

МЕТОКСИМЕТИЛІЗОЦІАНАТ

3

Цифру "3" замінити цифрами "6.1"

5

Цифри та знак "3 + 6.1" замінити цифрами та знаком "6.1 + 3"

6

Цифри "336" замінити цифрами "663"

7

Літери та цифру "FT1" замінити літерами та цифрою "TF1"

8

Цифри "3021" замінити цифрами "6121"

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

12

Літери та цифру "MP7" замінити літерами та цифрою "MP8"

15

Доповнити літерами та цифрами "CW31"

21

Доповнити цифрами "354"

2606

МЕТИЛОРТОСИЛІКАТ

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

21

Доповнити цифрами "354"

2644

МЕТИЛЙОДИД

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

21

Доповнити цифрами "354"

2668

ХЛОРАЦЕТОНІТРИЛ

6

Цифри "63" замінити цифрами "663"

8

Цифри "6122" замінити цифрами "6121"

9

Цифру "II" замінити цифрою "I"

11

Літери та цифри "P001 IBC02" замінити літерою та цифрами "P602"

12

Літери та цифри "MP15" замінити літерами та цифрами "MP8 MP17"

21

Доповнити цифрами "354"

2740

н-ПРОПІЛХЛОРФОРМІАТ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

2742

ХЛОРФОРМІАТИ ТОКСИЧНІ КОРОЗІЙНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К.

21

Доповнити цифрами "561"

2743

н-БУТИЛХЛОРФОРМІАТ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

2744

ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМІАТ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

2810 (групи паковання II, III)

РІДИНА ТОКСИЧНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

 

Виключити літери та цифри "CW46 CW47"

2810

Еніт

15

Доповнити літерами та цифрами "CW76"

16

Доповнити літерами "ПЛ"

2810

Ефір моногексиловий етиленгліколю

16

Літери "СКВ, СК" замінити літерами "КВ, УК"

2810

Затверджувач поліоксипропіленамінний

16

Літери "СКВ, СК" замінити літерами "КВ, УК"

2810

Антифризи етиленгліколеві (50 - 60 % водний розчин)

16

Літери "СКВ, СК" замінити літерами "КВ, УК"

2810

Дитолілметан

16

Літери "СКВ, СК" замінити літерами "КВ, УК"

2810

Інгібітор корозії "ГІПХ-3-А"

16

Літери "СКВ, СК" замінити літерами "КВ, УК"

2810

Інгібітор корозії "КХО-1"

16

Літери "СКВ, СК" замінити літерами "КВ, УК"

2810

Інгібітори корозії токсичні рідкі

16

Літери "СКВ, СК" замінити літерами "КВ, УК"

2810

Масло тунгове

16

Літери "СКВ, СК" замінити літерами "КВ, УК"

2810

Проніт

15

Доповнити літерами та цифрами "CW76"

16

Доповнити літерами "ПЛ"

2810

Суміш вогнегасна ОГС 7

16

Літери "СКВ, СК" замінити літерами "КВ, УК"

2810

Тосоли

16

Літери "СКВ, СК" замінити літерами "КВ, УК"

2810

2-Фенілетанол

16

Літери "СКВ, СК" замінити літерами "КВ, УК"

2810

Фракція фенольна

16

Літери "СКВ, СК" замінити літерами "КВ, УК"

2810

2-Хлор-6-фторбензилхлорид

16

Літери "СКВ, СК" замінити літерами "КВ, УК"

2810

Спирт тетрагідрофурфуриловий

15

Доповнити літерами та цифрами "CW63"

16

Під літерами "КВ, УК" горизонтальною лінією розділити графу навпіл. У нижній частині доповнити літерами "ВЦ, КЦ"

22

Доповнити словами "Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки"

2813 (група паковання I)

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К.

15

Виключити літери та цифри "CW46 CW47"

2813 (група паковання II)

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К.

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW47 CW57"

2813

Каталізатор ЦН

15

Виключити літери та цифри "CW46"

2837 (групи паковання II, III)

БІСУЛЬФАТІВ ВОДНИЙ РОЗЧИН

21

Виключити цифри "274"

2852

ДИПІКРИЛСУЛЬФІД ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 10 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

2880 (група паковання III)

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ ГІДРАТОВАНИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ ГІДРАТОВАНА СУМІШ з вмістом води не менше 5,5 %, але не більше 16 %

8

Цифри "5112" замінити цифрами "5113"

2907

ІЗОСОРБІДДИНІТРАТУ СУМІШ, що містить не менше 60 % лактози, манози, крохмалю або гідрофосфату кальцію

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

2908

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЗВІЛЬНЕНА УПАКОВКА - ПОРОЖНІЙ ПАКУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ

21

Доповнити цифрами "290"

2909

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЗВІЛЬНЕНА УПАКОВКА - ВИРОБИ, ВИГОТОВЛЕНІ З ПРИРОДНОГО або ЗБІДНЕНОГО УРАНУ, або ПРИРОДНОГО ТОРІЮ

21

Доповнити цифрами "290"

2910

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЗВІЛЬНЕНА УПАКОВКА - ОБМЕЖЕНА КІЛЬКІСТЬ МАТЕРІАЛУ

21

Доповнити цифрами "290"

2911

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЗВІЛЬНЕНА УПАКОВКА - ПРИЛАДИ або ВИРОБИ

21

Доповнити цифрами "290"

2921 (групи паковання I, II)

РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К.

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

2922 (група паковання I)

РІДИНА КОРОЗІЙНА ТОКСИЧНА, Н.З.К.

15

Виключити літери та цифри "CW48"

2922

Оксихлор

15

Виключити літери та цифри "CW48"

2923 (група паковання I)

РІДИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА ТОКСИЧНА, Н.З.К.

15

Виключити літери та цифри "CW48"

2924 (група паковання II)

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА КОРОЗІЙНА, Н.З.К.

15

Виключити літери та цифри "CW48"

2927 (група паковання I)

РІДИНА ТОКСИЧНА КОРОЗІЙНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

15

Доповнити літерами та цифрами "CW46 CW47"

2985

Диметилхлорметилхлорсилан

16

Літери "КВ, УК" замінити літерами "СКВ, СК"

2985

Метилвінілдихлорсилан

7

Літери "FTC" замінити літерами "FC"

16

Літери "КВ, УК" замінити літерами "СКВ, СК"

2985

Метилхлорметилдихлорсилан

16

Літери "КВ, УК" замінити літерами "СКВ, СК"

2985

Триетилхлорсилан

16

Літери "КВ, УК" замінити літерами "СКВ, СК"

2986

ХЛОРСИЛАНИ КОРОЗІЙНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К.

15

Виключити літери та цифри "CW48"

2987

ХЛОРСИЛАНИ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К.

21

Цифри "274" замінити цифрами "548"

2988

ХЛОРСИЛАНИ, ЩО РЕАГУЮТЬ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К.

21

Доповнити цифрами "549"

2988

Фенілхлорсилан

16

Літери "КВ, УК" замінити літерами "СКВ, СК"

2990

ЗАСОБИ РЯТУВАЛЬНІ САМОНАДУВНІ

21

Доповнити цифрами "296", "635"

3023

2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТІОЛ

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

21

Доповнити цифрами "354"

3072

ЗАСОБИ РЯТУВАЛЬНІ НЕ САМОНАДУВНІ, що містять небезпечні вантажі як обладнання

21

Доповнити цифрами "296", "635"

3073

ВІНІЛПІРИДИНИ СТАБІЛІЗОВАНІ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

3077

2,4-Діамінофенола дигідрохлорид

15

Виключити літери та цифри "CW46"

3077

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, Н.З.К.

21

Доповнити цифрами "335"

3079

МЕТАКРИЛОНІТРИЛ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

3

Цифру "3" замінити цифрами "6.1"

5

Цифри та знак "3 + 6.1" замінити цифрами та знаком "6.1 + 3"

6

Цифри "336" замінити цифрами "663"

7

Літери та цифру "FT1" замінити літерами та цифрою "TF1"

8

Цифри "3021" замінити цифрами "6121"

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

12

Літери та цифру "MP7" замінити літерами та цифрою "MP8"

15

Доповнити літерами та цифрами "CW31"

21

Доповнити цифрами "354"

3082

Марганцю сульфат, розчин

15

Доповнити літерами та цифрами "CW74"

3082

Паливо пічне нафтовуглехімічне

15

Доповнити літерами та цифрами "CW67"

3082

Парафіни хлоровані (C10 - C13)

15

Доповнити літерами та цифрами "CW63"

3082

Ресметрин

15

Доповнити літерами та цифрами "CW63"

3082

РЕЧОВИНА РІДКА, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, Н.З.К.

21

Доповнити цифрами "335"

3087

Натрію дихромат

1 - 22

Виключити позицію

3089 (групи паковання II, III)

ПОРОШОК МЕТАЛЕВИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К.

21

Цифри "274" замінити цифрами "552"

3090

БАТАРЕЇ ЛІТІЄВІ (включаючи батареї з літієвого сплаву)

21

Доповнити цифрами "656"

3091

БАТАРЕЇ ЛІТІЄВІ В ОБЛАДНАННІ (включаючи батареї з літієвого сплаву) або БАТАРЕЇ ЛІТІЄВІ, УПАКОВАНІ З ОБЛАДНАННЯМ (включаючи батареї з літієвого сплаву)

21

Доповнити цифрами "656"

3094 (групи паковання I, II)

РІДИНА КОРОЗІЙНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К.

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3095 (групи паковання I, II)

РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К.

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3096 (групи паковання I, II)

РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К.

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3101

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ B РІДКИЙ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3101

трет-Бутила-бензоїла пероксид, розчин з концентрацією не більше 77 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3101

трет-Бутилпероксіацетат більше 52 %, але не більше 77 %, з розчинником типу A не менше 23 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3102

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ B ТВЕРДИЙ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3102

Дибензоїла пероксид більше 77 %, але менше 94 % з водою

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3103

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ C РІДКИЙ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3104

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ C ТВЕРДИЙ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3104

Дибензоїла пероксид не більше 77 % з водою

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3105

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ D РІДКИЙ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3105

Метилетилкетону пероксид з концентрацією не більше 45 % у розчині, що містить не більше 10 % активного кисню

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3106

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ D ТВЕРДИЙ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3106

Дибензоїла пероксид не більше 62 % - паста

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3106

Дибензоїла пероксид не менше 35 %, але не більше 52 % з інертною твердою речовиною

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3106

ДИЛАУРОЇЛА ПЕРОКСИД з концентрацією менше 100 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3107

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ E РІДКИЙ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3107

Ди-трет-бутилу пероксид

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3108

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ E ТВЕРДИЙ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3109

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ F РІДКИЙ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3109

Куміла гідропероксид

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3110

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ F ТВЕРДИЙ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3110

Дикуміла пероксид з концентрацією більше 52 % та вмістом інертної твердої речовини менше 48 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3123

РІДИНА ТОКСИЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К.

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3124 (групи паковання I, II)

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К.

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3125 (групи паковання I, II)

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К.

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3145

АЛКІЛФЕНОЛИ РІДКІ, Н.З.К. (включаючи C2 - C12 гомологи)

21

Виключити цифри "274"

3145

2,6-Ди-трет-бутилфенол

1 - 22

Виключити позицію

3151

ДИФЕНІЛИ ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ РІДКІ або ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ ТЕРФЕНІЛИ РІДКІ

21

Доповнити цифрами "203"

3152

ДИФЕНІЛИ ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ РІДКІ або ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ ТЕРФЕНІЛИ ТВЕРДІ

21

Доповнити цифрами "203"

3166

Двигуни внутрішнього згоряння, в тому числі у складі машинного устаткування або транспортних засобів

2

Слова "в тому числі у складі машинного устаткування або транспортних засобів" замінити словами "або транспортний засіб, який працює на займистому газі, або транспортний засіб, який працює на легкозаймистій рідині, або двигун, який працює на паливних елементах, що містять займистий газ, або двигун, який працює на паливних елементах, що містять легкозаймисту рідину, або транспортний засіб, який працює на паливних елементах, що містять займистий газ, або транспортний засіб, який працює на паливних елементах, що містять легкозаймисту рідину"

3167

ГАЗ, ЗРАЗОК, НЕ ПІД ТИСКОМ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. не охолоджений до рідкого стану

21

Виключити цифри "274"

3168

ГАЗ, ЗРАЗОК, НЕ ПІД ТИСКОМ ТОКСИЧНИЙ, ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. не охолоджений до рідкого стану

21

Виключити цифри "274"

3169

ГАЗ, ЗРАЗОК, НЕ ПІД ТИСКОМ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. не охолоджений до рідкого стану

21

Виключити цифри "274"

3182 (групи паковання II, III)

МЕТАЛІВ ГІДРИДИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К.

21

Доповнити цифрами "554"

3189 (групи паковання II, III)

ПОРОШОК МЕТАЛЕВИЙ, СХИЛЬНИЙ ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К.

21

Доповнити цифрами "555"

3190

Реагент вуглелужний порошкоподібний

1, 3 - 22

Інформацію в графах замінити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3208

РЕЧОВИНА МЕТАЛЕВА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К.

21

Доповнити цифрами "557"

3209

РЕЧОВИНА МЕТАЛЕВА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К.

21

Доповнити цифрами "558"

3210 (групи паковання II, III)

ХЛОРАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К.

21

Цифри "605" замінити цифрами "351"

3211 (групи паковання II, III)

ПЕРХЛОРАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К.

21

Виключити цифри "274"

3212

ГІПОХЛОРИТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К.

21

Доповнити цифрами "349"

3213 (групи паковання II, III)

БРОМАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К.

21

Цифри "604" замінити цифрами "350"

3214

ПЕРМАНГАНАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К.

21

Цифри "608" замінити цифрами "353"

3215

ПЕРСУЛЬФАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К.

21

Виключити цифри "274"

3216

ПЕРСУЛЬФАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К.

21

Виключити цифри "274"

3218 (групи паковання II, III)

НІТРАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К.

21

Цифри "274" замінити цифрами "511"

3218

Натрію нітрат, водний розчин з концентрацією менше 50 %

1 - 22

Виключити позицію

3221

РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ B

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW72 CW73"

3222

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ B

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW72 CW73"

3223

РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ C

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW72 CW73"

3224

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ C

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW72 CW73"

3224

2,2'-Азоді(ізобутиронітрил) у вигляді пасти на основі води з концентрацією не більше 50 %

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW72 CW73"

3224

Діазодиметиланілін

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW72 CW73"

3224

Діазодіетиланілін

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW72 CW73"

3224

Порофор ЧХЗ-5

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW72 CW73"

3225

РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ D

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW72 CW73"

3226

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ D

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW72 CW73"

3227

РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ E

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW72 CW73"

3228

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ E

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW72 CW73"

3229

РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ F

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW72 CW73"

3230

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ F

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW72 CW73"

3245

МІКРООРГАНІЗМИ ГЕНЕТИЧНО ЗМІНЕНІ або ОРГАНІЗМИ ГЕНЕТИЧНО ЗМІНЕНІ

21

Доповнити цифрами "637"

3245

МІКРООРГАНІЗМИ ГЕНЕТИЧНО ЗМІНЕНІ або ОРГАНІЗМИ ГЕНЕТИЧНО ЗМІНЕНІ в охолодженому рідкому азоті

21

Доповнити цифрами "637"

3246

МЕТАНСУЛЬФОНІЛХЛОРИД

11

Літеру та цифри "P001" замінити літерою та цифрами "P602"

21

Доповнити цифрами "354"

3248 (групи паковання II, III)

ПРЕПАРАТ ЛІКАРСЬКИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.

21

Цифри "274" замінити цифрами "220"

3249 (групи паковання II, III)

ПРЕПАРАТ ЛІКАРСЬКИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.

21

Виключити цифри "274"

3257

РІДИНА ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ, Н.З.К., що перевозиться при температурі не менше 100° C, але менше її температури спалаху (включаючи розплавлені метали, розплавлені солі тощо)

21

Доповнити цифрами "580"

3258

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ, Н.З.К., при температурі не менше 240° C

21

Доповнити цифрами "580"

3277

ХЛОРФОРМІАТИ ТОКСИЧНІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К.

21

Доповнити цифрами "561"

3279 (група паковання I)

СПОЛУКА ФОСФОРОРГАНІЧНА ТОКСИЧНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К.

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

3281

КАРБОНІЛИ МЕТАЛІВ РІДКІ, Н.З.К.

21

Доповнити цифрами "562"

3282

СПОЛУКА МЕТАЛООРГАНІЧНА ТОКСИЧНА РІДКА, Н.З.К.

21

Доповнити цифрами "562"

3286

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА КОРОЗІЙНА, Н.З.К.

20

Графу розділити навпіл горизонтальною лінією. У нижній частині доповнити літерою та цифрою "M1"

3286

Гептил

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW73 CW76"

20

Графу розділити навпіл горизонтальною лінією. У нижній частині доповнити літерою та цифрою "M1"

3286

Люмінал A

15

Замість літер та цифр "CW46" доповнити літерами та цифрами "CW73 CW76"

3288

Каталізатор ванадієвий для виробництва сірчаної кислоти

1 - 22

Виключити позицію

3290

Йод

1 - 22

Виключити позицію

3291

ВІДХОДИ ЛІКАРНЯНОГО ПОХОДЖЕННЯ РІЗНІ, Н.З.К. або ВІДХОДИ (БІО)МЕДИЧНІ, Н.З.К., або ВІДХОДИ МЕДИЧНІ, ЩО ПІДПАДАЮТЬ ПІД ДІЮ ВІДПОВІДНИХ ПРАВИЛ, Н.З.К.

21

Доповнити цифрами "565"

3291

ВІДХОДИ ЛІКАРНЯНОГО ПОХОДЖЕННЯ РІЗНІ, Н.З.К. або ВІДХОДИ (БІО)МЕДИЧНІ, Н.З.К., або ВІДХОДИ МЕДИЧНІ, ЩО ПІДПАДАЮТЬ ПІД ДІЮ ВІДПОВІДНИХ ПРАВИЛ, Н.З.К. в охолодженому рідкому азоті

21

Доповнити цифрами "565"

3294

ВОДНЮ ЦІАНІДУ СПИРТОВИЙ РОЗЧИН з масовою часткою ціанистого водню не більше 45 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW47 CW55"

3295

Дистилят газового конденсату легкий

15

Літери та цифри "CW63" замінити літерами та цифрами "CW67"

3295

Дистилят газового конденсату середній (сірчистий)

15

Літери та цифри "CW63" замінити літерами та цифрами "CW67"

22

Виключити слова "Дистилят газоконденсату", "або", "трафарет приписки"

3295

ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C більше 110 кПа)

21

Виключити цифри "649"

3295

ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

21

Виключити цифри "649"

3295 (група паковання III)

ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К.

21

Виключити цифри "649"

3301 (групи паковання I, II)

РІДИНА КОРОЗІЙНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К.

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3305

ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗАЙМИСТИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К.

19

Цифри "3/1-1*-1-1"
замінити цифрами "3/1-1*-3-1"

20

Літеру та цифру "M2"
замінити літерою та цифрою "M1"

3314

СПОЛУКА ПЛАСТИЧНА ФОРМУВАЛЬНА у вигляді тістоподібної маси, у формі листа або одержана шляхом екструзії джгута, що виділяє займисті пари

21

Доповнити цифрами "207"

3317

2-АМІНО-4,6-ДИНІТРОФЕНОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3319

НІТРОГЛІЦЕРИНУ СУМІШ ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА ТВЕРДА, Н.З.К. з масовою часткою нітрогліцерину більше 2 %, але не більше 10 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3343

НІТРОГЛІЦЕРИНУ СУМІШ ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА РІДКА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з масовою часткою нітрогліцерину не більше 30 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3344

ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРАНІТРАТУ (ПЕНТАЕРИТРИТОЛТЕТРАНІТРАТУ; ПЕТН) СУМІШ ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА ТВЕРДА, Н.З.К. з масовою часткою ПЕТН більше 10 %, але не більше 20 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3357

НІТРОГЛІЦЕРИНУ СУМІШ ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА РІДКА, Н.З.К. з масовою часткою нітрогліцерину не більше 30 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3359

ОДИНИЦЯ ТРАНСПОРТНА ФУМІГОВАНА

2

Слова " ОДИНИЦЯ ТРАНСПОРТНА ФУМІГОВАНА" замінити словами "ОДИНИЦЯ ФУМІГОВАНА ВАНТАЖНА ТРАНСПОРТНА"

21

Доповнити цифрами "302"

3364

ТРИНІТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПІКРИНОВА) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 10 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3366

ТРИНІТРОТОЛУОЛ (ТНТ) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 10 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3367

ТРИНІТРОБЕНЗОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 10 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3368

КИСЛОТА ТРИНІТРОБЕНЗОЙНА ЗВОЛОЖЕНА з масовою часткою води не менше 10 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3370

СЕЧОВИНИ НІТРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 10 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3376

4-НІТРОФЕНІЛГІДРАЗИН з масовою часткою води не менше 30 %

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3380

РЕЧОВИНА ВИБУХОВА ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА ТВЕРДА, Н.З.К.

15

Доповнити літерами та цифрами "CW72"

3381

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК50

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

3382

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК50

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

3383

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК50

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

3384

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК50

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

3385

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК50

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55 CW72"

3386

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК50

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55 CW72"

3387

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК50

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

3388

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК50

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

3389

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ЇДКА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК50

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

3390

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ЇДКА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК50

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

3401

АМАЛЬГАМА ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ ТВЕРДА

21

Виключити цифри "274"

3402

АМАЛЬГАМА ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ ТВЕРДА

21

Виключити цифри "274"

3413

КАЛІЮ ЦІАНІДУ РОЗЧИН

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

3413

НАТРІЮ ЦІАНІДУ РОЗЧИН

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

3414

НАТРІЮ ЦІАНІДУ РОЗЧИН

15

Доповнити літерами та цифрами "CW55"

3455

КРЕЗОЛИ ТВЕРДІ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW63"

16

Доповнити літерами "ВЦ", "КЦ"

22

Доповнити словами та літерою "Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки"

3466

КАРБОНІЛИ МЕТАЛІВ ТВЕРДІ, Н.З.К.*

21

Доповнити цифрами "562"

3467

СПОЛУКА МЕТАЛООРГАНІЧНА ТОКСИЧНА ТВЕРДА, Н.З.К.*

21

Доповнити цифрами "562"

3468

ВОДЕНЬ У СИСТЕМІ ЗБЕРІГАННЯ НА ОСНОВІ МЕТАЛГІДРИДІВ або ВОДЕНЬ У СИСТЕМІ ЗБЕРІГАННЯ НА ОСНОВІ МЕТАЛГІДРИДІВ, ЯКА МІСТИТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або ВОДЕНЬ У СИСТЕМІ ЗБЕРІГАННЯ НА ОСНОВІ МЕТАЛГІДРИДІВ, ЯКУ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ

11

Літеру та цифри "P099" замінити літерою та цифрами "P205"

21

Доповнити цифрами "321 356"

1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1224, 1263, 1266, 1267, 1268, 1286, 1287, 1306, 1866, 1987, 1989, 1993, 1999, 2059, 3295, 3336

 

11

Виключити надрядкові знаки: "1)", "2)", "3)", "4)"

після додатка 2 примітки "1", "2", "3", "4" виключити;

доповнити додаток 2 новими позиціями:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

0505

СИГНАЛИ БІДИ судові

1

 

1.4

1.4G

1.4G

1.4G

 

LQ0

P135

MP23
MP24

W2

 

CW1

КВ, УК

П, К

"Вибухонебезпечно"

Згідно з п. п. 5.6.5 б), 8.3.3, 8.3.6 Правил

 

 

 

0506

СИГНАЛИ БІДИ судові

1

 

1.4

1.4S

1.4S

1.4S

 

LQ0

P135

MP23
MP24

W2

 

CW1

КВ, УК

П, К

"Вибухонебезпечно"

Згідно з п. п. 5.6.5 б), 8.3.3, 8.3.6 Правил

 

 

 

0507

СИГНАЛИ ДИМОВІ

1

 

1.4

1.4S

1.4S

1.4S

 

LQ0

P135

MP23
MP24

W2

 

CW1

КВ, УК

П, К

"Вибухонебезпечно"

Згідно з п. п. 5.6.5 б), 8.3.3, 8.3.6 Правил

 

 

 

0508

1-ГІДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛ БЕЗВОДНИЙ, сухий або зволожений, з масовою часткою води менше 20 %

1

 

1

1.3C

1.3C

1.3C

 

LQ0

P114b

MP20

W2 W3

 

CW1

КВ

П

"Вибухонебезпечно"

Згідно з п. п. 5.6.5 б), 8.3.3, 8.3.6 Правил

M1

 

 

0509

ПОРОХ БЕЗДИМНИЙ

1

 

1.4

1.4C

1.4C

1.4C

 

LQ0

P114b

MP20

W2

 

CW1

КВ, УК

П, К

"Вибухонебезпечно"

Згідно з п. п. 5.6.5 б), 8.3.3, 8.3.6 Правил

M2

 

 

1136

Масло кам'яновугільне, легке, легкозаймисте

3

305

3

33

F1

3012

II

LQ4

 

 

 

 

CW63

ВЦ, КЦ

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

 

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

1136

Масло кам'яновугільне, легке, легкозаймисте

3

305

3

30

F1

3013

III

LQ7

 

 

 

 

CW63

ВЦ, КЦ

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

 

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

1471

ЛІТІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ або ЛІТІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ

5.1

501

5.1

50

O2

5113

III

LQ11

P002
IBC08
LP02
R001

MP 10

 

 

CW24

КВ, УК

П, К

"Окисник"

 

 

 

 

1866

Смола фенолформальдегідна рідка легкозаймиста

3

328

3

33

F1

3013

III

LQ7

P001
IBC02
LP01
R001

MP19

 

 

CW63

КВ, ВЦ, УК, КЦ

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

640H

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

1866

Смола фенолформальдегідна, розчини у ксилолі

3

328

3

33

F1

3013

III

LQ7

P001
IBC02
LP01
R001

MP19

 

 

CW63

КВ, ВЦ, УК, КЦ

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

640H

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

1866

Смоли акрилові, розчин у суміші ізопропілового спирту та ацетону

3

328

3

33

F1

3013

III

LQ7

P001
IBC02
LP01
R001

MP19

 

 

CW63

КВ, ВЦ, УК, КЦ

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

640H

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

1866

Смоли алкідноакрилові, розчин у ксилолі

3

328

3

33

F1

3013

III

LQ7

P001
IBC02
LP01
R001

MP19

 

 

CW63

КВ, ВЦ, УК, КЦ

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

640H

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

1866

Смоли карбамідоформальдегідні, розчин у бутанолі

3

328

3

33

F1

3013

III

LQ7

P001
IBC02
LP01
R001

MP19

 

 

CW63

КВ, ВЦ, УК, КЦ

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

640H

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

1866

Смоли меламіноформальдегідні, розчин у бутанолі

3

328

3

33

F1

3013

III

LQ7

P001
IBC02
LP01
R001

MP19

 

 

CW63

КВ, ВЦ, УК, КЦ

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

640H

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

1866

Смоли поліефірні ненасичені стирольні "Камфест"

3

328

3

33

F1

3013

III

LQ7

P001
IBC02
LP01
R001

MP19

 

 

CW63

КВ, ВЦ, УК, КЦ

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

640H

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

1993

Гідролізат диметилдихлорсилану

3

328

3

33

F1

3011

I

LQ3

P001

 

 

 

CW48 CW63

СКВ, СК, ВЦ, КЦ

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

 

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

1993

Рідина випробовувальна ІЖ-Л, ІЖ-З

3

328

3

33

F1

3011

I

LQ3

P001

 

 

 

CW63

КВ, ВЦ, КЦ

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

 

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

1993

Рідини гідрогальмівні легкозаймисті

3

328

3

33

F1

3011

I

LQ3

P001

 

 

 

CW63

КВ, ВЦ, КЦ

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

 

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

1993

Рідини кремнійорганічні легкозаймисті

3

328

3

33

F1

3011

I

LQ3

P001

 

 

 

CW63

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

 

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

1993

Діоксанол-розчинник

3

328

3

33

F1

3011

I

LQ3

 

 

 

 

CW63

ВЦ, КЦ

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

 

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

1993

Добавка високооктанова

3

328

3

33

F1

3011

I

LQ3

 

 

 

 

CW63

ВЦ, КЦ

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

 

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

1993

Деемульгатори типу СНПХ, що містять метилового спирту менше 15 % (по масі), легкозаймисті

3

328

3

33

F1

3011

I

LQ3

P001

 

 

 

CW63

КВ, ВЦ, КЦ

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

 

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

1993

Деемульгатори типу СНПХ, що містять метилового спирту менше 15 % (по масі), легкозаймисті

3

328

3

33

F1

3012

II

LQ4

P001

MP19

 

 

CW63

КВ, ВЦ, КЦ

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

640C

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

1993

Деемульгатори типу СНПХ, що містять метилового спирту менше 15 % (по масі), легкозаймисті

3

328

3

33

F1

3012

II

LQ4

P001
IBC02 R001

MP19

 

 

CW63

КВ, ВЦ, КЦ

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

640D

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

1993

Деемульгатори типу СНПХ, що містять метилового спирту менше 15 % (по масі), легкозаймисті

3

328

3

30

F1

3013

III

LQ7

P001
IBC03
LP01
R001

MP19

 

 

CW63

КВ, ВЦ, КЦ

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

640E

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

1993

Деемульгатори легкозаймисті

3

328

3

33

F1

3012

II

LQ3

P001

MP19

 

 

CW63

КВ, ВЦ, КЦ

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

640C

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

1993

Деемульгатори легкозаймисті

3

328

3

33

F1

3012

II

LQ4

P001
IBC02
R001

MP19

 

 

CW63

КВ, ВЦ, КЦ

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

640D

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

1993

Деемульгатори легкозаймисті

3

328

3

33

F1

3011

I

LQ3

P001

 

 

 

CW63

КВ, ВЦ, КЦ

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

 

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

2031

КИСЛОТА АЗОТНА, окрім червоної димлячої, що містить азотної кислоти менше 65 %

8

802

8

80

C1

8012

II

LQ22

P001
IBC02

MP15

 

 

CW63

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Корозійне"

0-0-1-0

 

 

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

3077

п-Амінодифеніламін

9

906

9

90

M7

9063

III

LQ27

P001
IBC03
LP01
R001

MP19

 

 

CW13 CW31 CW63(6)

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Інші небезпечні речовини і вироби"

 

 

601

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

3077

2,4-Ди-трет-бутилфенол

9

906

9

90

M7

9063

III

LQ27

P001
IBC03
LP01
R001

MP19

 

 

CW13 CW31

КВ, УК

П, К

"Інші небезпечні речовини і вироби"

 

 

601

 

3077

2,6-Ди-трет-бутилфенол (твердий)

9

906

9

90

M7

9063

III

LQ27

P001
IBC03
LP01
R001

MP19

 

 

CW13 CW31

КВ, УК

П, К

"Інші небезпечні речовини і вироби"

 

 

601

 

3082

2,6-Ди-трет-бутилфенол (рідкий)

9

906

9

90

M6

9063

III

 

P001
IBC03
LP01
R001

MP19

 

 

CW13 CW31 CW63

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Інші небезпечні речовини і вироби"

 

 

601

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

3082

Добавки адгезійні "Амдор"

9

906

9

90

M6

9063

III

 

P001
IBC03
LP01
R001

MP19

 

 

CW13 CW31 CW63

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Інші небезпечні речовини і вироби"

 

 

601

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

3082

Парафін нафтовий рідкий, фракція C13

9

906

9

90

M6

9063

III

 

P001
IBC03
LP01
R001

MP19

 

 

CW13 CW31 CW63

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Інші небезпечні речовини і вироби"

 

 

601

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

3082

Мазут

9

906

9

90

M6

9063

III

 

P001
IBC03
LP01
R001

MP19

 

 

CW13 CW31

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Інші небезпечні речовини і вироби"

 

 

601
801

Мазут, Т

3082

Паливо моторне

9

906

9

90

M6

9063

III

 

P001
IBC03
LP01
R001

MP19

 

 

CW13 CW31

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Інші небезпечні речовини і вироби"

 

 

601
801

"С", "СТ"

3082

Паливо нафтове

9

906

9

90

M6

9063

III

 

P001
IBC03
LP01
R001

MP19

 

 

CW13 CW31

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Інші небезпечні речовини і вироби"

 

 

601
801

"С", "СТ"

3082

Парафін нафтовий рідкий, широка фракція

9

906

9

90

M6

9063

III

 

P001
IBC03
LP01
R001

MP19

 

 

CW13 CW31 CW63

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Інші небезпечні речовини і вироби"

 

 

601
801

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

3082

Смола піролізна, важка

9

906

9

90

M6

9063

III

 

P001
IBC03
LP01
R001

MP19

 

 

CW13 CW31 CW63

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Інші небезпечні речовини і вироби"

 

 

601
801

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

3082

Смоли нафтові важкі

9

906

9

90

M6

9063

III

 

P001
IBC03
LP01
R001

MP19

 

 

CW13 CW31 CW63

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Інші небезпечні речовини і вироби"

 

 

601
801

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

3132

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К.

4.3

 

4.3 + 4.1

X423

WF2

4331

I

LQ0

P
403
IBC99

MP2

W1

 

CW23

КВ, УК

П, К

"При взаємодії з водою виділяє займистий газ", "Легко займається"

3/0-0-1-0

 

274

 

3132

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К.

4.3

 

4.3 + 4.1

423

WF2

4332

II

LQ11

P410
IBC04

MP14

W1

 

CW23

КВ, УК

П, К

"При взаємодії з водою виділяє займистий газ", "Легко займається"

3/0-0-1-0

 

274

 

3132

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К.*

4.3

 

4.3 + 4.1

423

WF2

4333

III

LQ12

P410
IBC06

MP14

W1

 

CW23

КВ, УК

П, К

"При взаємодії з водою виділяє займистий газ", "Легко займається"

3/0-0-1-0

 

274

 

3135

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К.

4.3

 

4.3 + 4.2

X423

WS

4341

I

LQ0

P403

MP2

W1

 

CW23

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"При взаємодії з водою виділяє займистий газ", "Самозаймається"

3/0-0-1-0

 

274

 

3135

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К.

4.3

 

4.3 + 4.2

423

WS

4342

II

LQ11

P410
IBC05

MP14

W1

 

CW23

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"При взаємодії з водою виділяє займистий газ", "Самозаймається"

3/0-0-1-0

 

274

 

3135

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К.*

4.3

 

4.3 + 4.2

423

WS

4343

III

LQ12

P410
IBC08

MP14

W1

 

CW23

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"При взаємодії з водою виділяє займистий газ", "Самозаймається"

3/0-0-1-0

 

274

 

3272

Метилацетоацетат

3

306

3

30

F1

3013

III

 

 

 

 

 

CW63

ВЦ, КЦ

П, К

"Легко займається"

0-0-1-0

 

 

"Метилацетоацетат", "Х"

3285

Ванадієві сполуки для сірчанокислотного каталітичного виробництва

6.1

630

6.1

60

T5

6113

III

LQ9

P002
IBC08
LP02
R001

MP10

 

VW9

CW13 CW28 CW31

КВ

П

"Токсично"

 

 

 

 

3287

Натрію нітрат, водний розчин з концентрацією менше 40 % (за масою)

6.1

630

6.1

60

T4

6113

III

 

P001
IBC03
LP01
R001

MP19

 

 

CW13 CW28 CW31 CW63

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Токсично"

 

 

 

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

3474

1-ГІДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛ БЕЗВОДНИЙ, ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20 %

4.1

 

4.1

40

D

4151

I

LQ0

P406

MP2

W1

 

 

КВ, УК

П, К

"Легко займається"

3/0-0-1-0

 

 

 

3475

ЕТАНОЛУ ТА ГАЗОЛІНУ СУМІШ або ЕТАНОЛУ ТА БЕНЗИНУ МОТОРНОГО СУМІШ або ЕТАНОЛУ ТА ПЕТРОЛУ СУМІШ з масовою часткою етанолу більше 10 %

3

 

3

33

F1

3012

II

LQ4

P001
IBC02

MP19

 

 

CW65

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Легко займається"

 

 

333

"Бензин", "C"

3476

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять речовини, які реагують з водою

4.3

 

4.3

423

W3

 

 

LQ10
LQ11

P004

 

W1

 

CW23

КВ, УК

П, К

"При взаємодії з водою виділяє займистий газ"

 

 

328 334

 

3477

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять корозійні речовини

8

 

8

80

C11

 

 

LQ12
LQ13

P004

 

 

 

 

КВ, УК

П, К

"Корозійне"

 

 

328 334

 

3478

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять скраплений займистий газ

2

 

2.1

23

6F

 

 

LQ1

P004

 

 

 

CW9 CW12

КВ, УК

П, К

"Займистий газ"

3/0-0-1-0

M2

328
338

 

3479

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять водень у складі металгідриду

2

 

2.1

23

6F

 

 

LQ1

P004

 

 

 

CW9 CW12

КВ, УК

П, К

"Займистий газ"

3/0-0-1-0

M2

328
339

 

3480

БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ (включаючи батареї іоно-літієві полімерні)

9

 

9

90

M4

9042

II

LQ0

P903
P903a
P903b

 

 

 

 

КВ, УК

П, К

"Інші небезпечні речовини і вироби"

 

 

188
230
310
348
636

 

3481

БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ, УПАКОВАНІ З УСТАТКУВАННЯМ (включаючи батареї іоно-літієві полімерні)

9

 

9

90

M4

9042

II

LQ0

P903
P903a
P903b

 

 

 

 

КВ, УК

П, К

"Інші небезпечні речовини і вироби"

 

 

188
230
348
636

 

3482

МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ або МЕТАЛ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ

4.3

409

4.3 + 3

X323

WF1

4321

I

LQ0

P402

MP2

W1

 

CW23

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"При взаємодії з водою виділяє займистий газ"

3/0-0-1-0

 

182
183
506

 

3483

ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦІЙНА ДО МОТОРНОГО ПАЛИВА, ЛЕГКОЗАЙМИСТА

6.1

601

6.1 + 3

663

TF1

6121

I

LQ0

P602

MP8 MP17

 

 

CW13
CW28
CW31
CW47
CW48
CW55
CW63(4)

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Токсично", "Легко займається"

3/1-1-1-1

M1

 

 

3484

ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН, ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з масовою часткою гідразину більше 37 %

8

807

8 + 3 + 6.1

886

CFT

8071

I

LQ0

P001

MP8 MP17

 

 

CW13
CW28
CW46
CW47
CW55

СКВ, СК

П, К

"Корозійне", "Легко займається", "Токсично"

3/1-1*-1-1

M2

530

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

ВЦ, КЦ

M1

3485

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ КОРОЗІЙНИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА КОРОЗІЙНА, що містить більше 39 % активного хлору (8,8 % активного кисню)

5.1

501

5.1 + 8

58

OC2

5162

II

LQ11

P002
IBC08

MP2

W11

 

CW24
CW35

КВ, УК

П, К

"Окисник", "Корозійне"

 

 

314

 

3486

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА КОРОЗІЙНА, що містить більше 10 %, але не більше 39 % активного хлору

5.1

501

5.1 + 8

58

OC2

5163

III

LQ19

P002
IBC08
LP02
R001

MP2

 

 

CW24
CW35

КВ, УК

П, К

"Окисник", "Корозійне"

 

 

314

 

3487

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ ГІДРАТОВАНИЙ КОРОЗІЙНИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ ГІДРАТОВАНА СУМІШ КОРОЗІЙНА, що містить води не менше 5,5 %, але не більше 16 %

5.1

501

5.1 + 8

58

OC2

5162

II

LQ11

P002
IBC08

MP2

W11

 

CW24
CW35
CW63

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Окисник", "Корозійне"

 

 

314 322

 

3487

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ ГІДРАТОВАНИЙ КОРОЗІЙНИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ ГІДРАТОВАНА СУМІШ КОРОЗІЙНА, що містить води не менше 5,5 %, але не більше 16 %

5.1

501

5.1 + 8

58

OC2

5162

III

LQ19

P002
IBC08
R001

MP2

 

 

CW24 CW35 CW63

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Окисник", "Корозійне"

 

 

314

 

3488

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА ЇДКА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК50

6.1

 

6.1 + 3 + 8

663

TFC

6181

I

LQ0

P601

MP8 MP17

 

 

CW13 CW28 CW31 CW63

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Токсично", "Легко займається", "Корозійне"

3/1-1*-1-1

M2

274

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

3489

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА ЇДКА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК50

6.1

 

6.1 + 3 + 8

663

TFC

6181

I

LQ0

P602

MP8 MP17

 

 

CW13 CW28 CW31 CW63

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Токсично", "Легко займається", "Корозійне"

3/1-1*-1-1

M2

274

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

3490

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК50

6.1

 

6.1 + 3 + 4.3

623

TFW

 

I

LQ0

P601

MP8 MP17

 

 

CW13 CW28 CW31 CW63

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Токсично", "Легко займається", "При взаємодії з водою виділяє займистий газ"

3/1-1*-1-1

M2

274

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

3491

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК50

6.1

 

6.1 + 3 + 4.3

623

TFW

 

I

LQ0

P601

MP8 MP17

 

 

CW13 CW28 CW31 CW63

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Токсично", "Легко займається", "При взаємодії з водою виділяє займистий газ"

3/1-1*-1-1

M2

274

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

3492

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЇДКА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК50

6.1

 

6.1 + 3 + 8

668

TFC

6181

I

LQ0

P601

MP8 MP17

 

 

CW13 CW28 CW31 CW63

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Токсично", "Корозійне", "Легко займається"

3/1-1*-1-1

M2

274

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

3493

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЇДКА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК50

6.1

 

6.1 + 3 + 8

668

TFC

6181

I

LQ0

P602

MP8 MP17

 

 

CW13 CW28 CW31 CW63

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Токсично", "Корозійне", "Легко займається"

3/1-1*-1-1

M2

274

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

3494

НАФТА СИРА СІРЧИСТА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА

3

 

3 + 6.1

336

FT1

3021

I

LQ0

P001

MP7 MP17

 

 

CW13 CW28 CW63

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Легко займається", "Токсично"

3/0-0-1-0

 

343

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

3494

НАФТА СИРА СІРЧИСТА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА

3

 

3 + 6.1

336

FT1

3022

II

LQ4

P001
IBC02

MP19

 

 

CW13 CW28 CW63

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Легко займається", "Токсично"

3/0-0-1-0

 

343

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

3494

НАФТА СИРА СІРЧИСТА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА

3

 

3 + 6.1

36

FT1

3023

III

LQ28

P001
IBC03
R001

MP19

W12

 

CW13 CW28 CW63

КВ, УК, ВЦ, КЦ

П, К

"Легко займається", "Токсично"

3/0-0-1-0

 

343

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

3495

ЙОД

8

 

8 + 6.1

86

CT2

8063

III

LQ19

P002
IBC08
R001

MP10

 

VW9

CW13 CW28

КВ, УК

П, К

"Корозійне", "Токсично"

 

 

279

 

3496

БАТАРЕЇ НІКЕЛЬМЕТАЛГІДРИДНІ

9

 

 

 

M11

Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

7. У Додатку 3 до підпункту 2.7.1 пункту 2.7 Правил унести такі зміни:

Найменування вантажу

Колонка

Зміни

Агідол-0 див. 2,6-Ди-трет-бутилфенол

1

Доповнити словом "рідкий"

2

Цифри "3145" замінити цифрами "3082"

Доповнити позицією

1

Агідол-10 див. 2,4-Ди-трет-бутилфенол

2

3077

3

9

Доповнити позицією

1

о-Амінобензойна кислота. Перевезення заборонено

Доповнити позицією

1

п-Амінодифеніламін

2

3077

3

9

Доповнити позицією

1

БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ (включаючи батареї іоно-літієві полімерні)

2

3480

3

9

Доповнити позицією

1

БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ, УПАКОВАНІ З УСТАТКУВАННЯМ (включаючи батареї іоно-літієві полімерні)

2

3481

3

9

Доповнити позицією

1

БАТАРЕЇ НІКЕЛЬМЕТАЛГІДРИДНІ. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

2

3496

3

9

Доповнити позицією

1

Ванадієві сполуки для каталітичного сірчанокислотного виробництва

2

3285

3

6.1

Гідразингідрат див. ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою гідразину не менше 37 % з температурою спалаху не більше 60° C

1

Виключити слова та цифри "з температурою спалаху не більше 60° C"

Гідразингідрат з масовою часткою гідразину не менше 37 % див. ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою гідразину не менше 37 % з температурою спалаху не більше 60° C

1

Виключити слова та цифри "з температурою спалаху не більше 60° C"

ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою гідразину не менше 37 % з температурою спалаху більше 60° C

1

Виключити слова та цифри "з температурою спалаху більше 60° C"

ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою гідразину не менше 37 %

1

Виключити слова "ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або"

ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою гідразину не менше 37 % з температурою спалаху не більше 60° C

1 - 3

Виключити позицію

Доповнити позицією

1

ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН, ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з масовою часткою гідразину більше 37 %

2

3484

3

8

Доповнити позицією

1

1-ГІДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛ БЕЗВОДНИЙ

2

0508

3

1

Доповнити позицією

1

1-ГІДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛ БЕЗВОДНИЙ, ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20 %

2

3474

3

4.1

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти (тиск парів при 50° C більше 110 кПа)

1

Слова "дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти" замінити словами "бітум дорожний та бітум, розчинений у нафтовому дистиляті"

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

1

Слова "дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти" замінити словами "бітум дорожний та бітум, розчинений у нафтовому дистиляті"

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти (нев'язкі)

1

Слова "дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти" замінити словами "бітум дорожний та бітум, розчинений у нафтовому дистиляті"

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі) (температура кипіння не більше 35° C)

1

Слова "дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти" замінити словами "бітум дорожний та бітум, розчинений у нафтовому дистиляті"

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі) (тиск парів при 50° C більше 110 кПа, температура кипіння більше 35° C)

1

Слова "дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти" замінити словами "бітум дорожний та бітум, розчинений у нафтовому дистиляті"

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі) (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

1

Слова "дорожній асфальт та масла, бітум та розбавлені нафтопродукти" замінити словами "бітум дорожний та бітум, розчинений у нафтовому дистиляті"

Двигуни внутрішнього згоряння, в тому числі у складі машинного устаткування або транспортних засобів

1

Слова "в тому числі у складі машинного устаткування або транспортних засобів" замінити словами "або транспортний засіб, який працює на займистому газі, або транспортний засіб, який працює на легкозаймистій рідині, або двигун, який працює на паливних елементах, що містять займистий газ, або двигун, який працює на паливних елементах, що містять легкозаймисту рідину, або транспортний засіб, який працює на паливних елементах, що містять займистий газ, або транспортний засіб, який працює на паливних елементах, що містять легкозаймисту рідину. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

Доповнити позицією

1

2,4-Ди-трет-бутилфенол

2

3077

3

9

2,6-Ди-трет-бутилфенол

1

Доповнити словом "(рідкий)"

2

Цифри "3145" замінити цифрами "3082"

3

Цифру "8" замінити цифрою "9"

Доповнити позицією

1

2,6-Ди-трет-бутилфенол (твердий)

2

3077

3

9

Доповнити позицією

1

Деемульгатори типу СНПХ, що містять метилового спирту менше 15 % (по масі), легкозаймисті

2

1993

3

3

Добавки адгезійні "Амдор"

2

Доповнити цифрами "3082"

ДОБРИВО АМІАЧНО-НІТРАТНЕ більше вибухонебезпечне, ніж амонію нітрат, що містить 0,2 % горючих речовин (включаючи будь-яку органічну речовину, що розрахована за вуглецем), за винятком домішок будь-якої іншої речовини

1 - 3

Виключити позицію

Доповнити позицією

1

ЕТАНОЛУ ТА ГАЗОЛІНУ СУМІШ або ЕТАНОЛУ ТА БЕНЗИНУ МОТОРНОГО СУМІШ, або ЕТАНОЛУ ТА ПЕТРОЛУ СУМІШ з масовою часткою етанолу більше 10 %

2

3475

3

3

ЕТИЛІЗОЦІАНАТ

3

Цифру "3" замінити цифрами "6.1"

ІЗОБУТИЛІЗОЦІАНАТ

3

Цифру "3" замінити цифрами "6.1"

ІЗОПРОПІЛІЗОЦІАНАТ

3

Цифру "3" замінити цифрами "6.1"

ЙОД

1

 

2

Цифри "3290" замінити цифрами "3495"

3

Цифри "6.1" замінити цифрою "8"

Доповнити позицією

1

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ ГІДРАТОВАНИЙ КОРОЗІЙНИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ ГІДРАТОВАНА СУМІШ КОРОЗІЙНА, що містить води не менше 5,5 %, але не більше 16 %

2

3487

3

5.1

Доповнити позицією

1

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ КОРОЗІЙНИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА КОРОЗІЙНА, що містить більше 39 % активного хлору (8,8 % активного кисню)

2

3485

3

5.1

Доповнити позицією

1

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА КОРОЗІЙНА, що містить більше 10 %, але не більше 39 % активного хлору

2

3486

3

5.1

Каніфоль соснова

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

Доповнити позицією

1

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять речовини, які реагують з водою

2

3476

3

4.3

Доповнити позицією

1

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять корозійні речовини

2

3477

3

8

Доповнити позицією

1

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять скраплений займистий газ

2

3478

3

2

Доповнити позицією

1

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять водень у складі металгідриду

2

3479

3

2

Каучук

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

Каталізатор ванадієвий див. Каталізатор ванадієвий для виробництва сірчаної кислоти

1

Слова "Каталізатор ванадієвий для виробництва сірчаної кислоти" замінити словами "Ванадієві сполуки для каталітичного сірчанокислотного виробництва"

2

Цифри "3288" замінити цифрами "3285"

Каталізатор ванадієвий для виробництва сірчаної кислоти

1 - 3

Виключити позицію

Кислота адипінова

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

Доповнити позицією

1

Кислота антранілова. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

Лапроли

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

Латекс див. КАУЧУКУ РОЗЧИН

1 - 3

Виключити позицію

Мазут з температурою спалаху більше 91° C

1

Виключити слова, цифри та літеру "з температурою спалаху більше 91° C"

2

3082

3

9

Мазут з температурою спалаху не більше 91° C

1

Виключити слова, цифри та літеру "з температурою спалаху не більше 91° C"

2

3256

3

3

Доповнити позицією

1

Марганцю сульфат кристалічний. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

Масло кам'яновугільне легке, легкозаймисте (з температурою спалаху більше 60° C) див. ДИСТИЛЯТИ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ

1

Виключити слова "(з температурою спалаху більше 60° C) див. ДИСТИЛЯТИ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ"

Масло кам'яновугільне легке легкозаймисте (з температурою спалаху не більше 60° C) див. ДИСТИЛЯТИ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ

1 - 3

Виключити позицію

Масло ПОД (відходи виробництва капролактаму)

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

МЕТАКРИЛОНІТРИЛ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

3

Цифру "3" замінити цифрами "6.1"

МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ або МЕТАЛ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ з температурою спалаху більше 60° C

1

Виключити слова та цифри "з температурою спалаху більше 60° C"

МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ або МЕТАЛ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ з температурою спалаху не більше 60° C

1 - 3

Виключити позицію

Доповнити позицією

1

МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ або МЕТАЛ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ

2

3482

3

4.3

Метилацетоацетат

1

Виключити слова "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

2

Доповнити цифрами "3272"

3

Доповнити цифрою "3"

МЕТОКСИМЕТИЛІЗОЦІАНАТ

3

Цифру "3" замінити цифрами "6.1"

Натрію дихромат (номер ООН 3087)

1 - 3

Виключити позицію

Доповнити позицією

1

Натрію нітрат, водний розчин з концентрацією менше 40 % (за масою)

2

3287

3

6.1

Натрію силікат

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

Доповнити позицією

1

НАФТА СИРА СІРЧИСТА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА

2

3494

3

3

ОДИНИЦЯ ТРАНСПОРТНА ФУМІГОВАНА

1

Слова "ТРАНСПОРТНА ФУМІГОВАНА" замінити словами "ФУМІГОВАНА ВАНТАЖНА ТРАНСПОРТНА"

Осушувач-сирець (на основі полігліколів)

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

Парафін нафтовий рідкий, фракція C13

2

Доповнити цифрами "3082"

Парафін нафтовий рідкий, широка фракція

2

Доповнити цифрами "3082"

Пентаеритрит

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

Піноутворювачі ТЕАС, ПО-1, ПО-1Д, ПО-6К

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

2 - 3

Виключити інформацію

Поліетиленгліколь, водний розчин

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

Поліефіри

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

Доповнити позицією

1

ПОРОХ БЕЗДИМНИЙ

2

0509

3

1

Препарат ОС-20

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦІЙНА ДО МОТОРНОГО ПАЛИВА з температурою спалаху більше 60° C

1

Виключити слова та цифри "з температурою спалаху більше 60° C"

ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦІЙНА ДО МОТОРНОГО ПАЛИВА з температурою спалаху не більше 60° C

1 - 3

Виключити позицію

Доповнити позицією

1

ПРИСАДКА АНТАДЕТОНАЦІЙНА ДО МОТОРНОГО ПАЛИВА ЛЕГКОЗАЙМИСТА

2

3483

3

6.1

1,2-Пропіленгліколь

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

Реагент вуглелужний порошкоподібний

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

2

Виключити цифри "3190"

3

Виключити цифри "4.2"

Доповнити позицією

1

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К.

2

3132

3

4.3

Доповнити позицією

1

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К.

2

3132

3

4.3

Доповнити позицією

1

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЇДКА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК50

2

3492

3

6.1

Доповнити позицією

1

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЇДКА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК50

2

3493

3

6.1

Доповнити позицією

1

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА ЇДКА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК50

2

3488

3

6.1

Доповнити позицією

1

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА ЇДКА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК50

2

3489

3

6.1

Доповнити позицією

1

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК50

2

3490

3

6.1

Доповнити позицією

1

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК50

2

3491

3

6.1

Селітра натрієва, розчин, концентрації менше 50 % див. Натрію нітрат, водний розчин з концентрацією менше 50 %

1

Слова та цифри "50 % див. Натрію нітрат, водний розчин з концентрацією менше 50 %" замінити словами та цифрами "40 % див. Натрію нітрат, водний розчин з концентрацією менше 40 % (за масою)"

2

Цифри "3218" замінити цифрами "3287"

3

Цифри "5.1" замінити цифрами "6.1"

Доповнити позицією

1

СИГНАЛИ БІДИ судові

2

0505

3

1

Доповнити позицією

1

СИГНАЛИ БІДИ судові

2

0506

3

1

Доповнити позицією

1

СИГНАЛИ БІДИ судові

2

0507

3

1

Смоли карбамідоформальдегідні

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

Смола піролізна, важка

2

3082

Смоли нафтові важкі (з температурою спалаху більше 60° C, але менше 91° C)

1

Виключити слова та цифри "(з температурою спалаху більше 60° C, але менше 91° C)"

2

3082

Спирт ізооктиловий

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

СУЛЬФУРИЛХЛОРИД

3

Цифру "8" замінити цифрами "6.1"

ТЕТРАНІТРОМЕТАН

3

Цифри "5.1" замінити цифрами "6.1"

ТИТАНУ ТЕТРАХЛОРИД

3

Цифру "8" замінити цифрами "6.1"

ФОСФОРУ ОКСИХЛОРИД

3

Цифру "8" замінити цифрами "6.1"

8. У додатку 8 до підпункту 3.8.2 пункту 3.8 Правил:

пояснення до спеціального положення "W2" доповнити абзацом такого змісту:

"Перевезення речовин і виробів класу 1 у середньотоннажних контейнерах не допускається.";

пояснення до спеціального положення "W12" після цифр та літер "31HZ2" доповнити цифрами та літерами "31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 та 31HH2".

9. Спеціальне положення "VW4" у додатку 9 до підпункту 3.8.2 пункту 3.8 Правил доповнити:

після літер та цифр "ООН 1363, 1365" цифрами "1386, 2217";

реченням такого змісту: "Дозволяється перевезення МАКУХИ з номерами ООН 1386 та 2217 у спеціалізованих критих вагонах-хоперах для зерна, які після вивантаження повинні промиватися одержувачем (окрім гранульованої), якщо вони не використовуються повторно під завантаження таких самих вантажів.".

10. У додатку 10 до підпункту 3.8.2 пункту 3.8 Правил:

у поясненні до спеціального положення "CW47" слова та цифри "(п. 5.5 цих Правил)" виключити;

пояснення до спеціального положення "CW64" доповнити абзацом такого змісту:

"Перевезення стиснених, скраплених, охолоджених або розчинених під тиском газів допускається здійснювати в багатоелементних газових контейнерах, переносних цистернах, вагонах батареях відповідно до вимог, зазначених у частинах 4 та 6 Додатка 2 до СМГС.";

доповнити новими спеціальними положеннями такого змісту:

"CW71 Вантаж у спеціалізованій тарі (посудини під тиском) перевозиться у напіввагонах у супроводі провідників відправника.

CW72 Не дозволяється сумісне завантаження в один вагон або контейнер паковань цього вантажу з небезпечними вантажами інших класів небезпеки та цього класу небезпеки з іншими номерами ООН.

CW73 Перевезення у власних вагонах.

CW74 Марганцю сульфат кристалічний не підпадає під дію цих Правил.

CW75 Вапно негашене з масовою часткою кальцію оксиду не більше 90 % не підпадає під дію цих Правил.

CW76 Допускається до перевезення у спеціальних власних ємностях.

CW77 Опломбовані паковання повинні розміщуватися в один ярус пробками вверх".

11. У додатку 11 до підпункту 3.8.2 пункту 3.8 Правил:

доповнити спеціальними положеннями такого змісту, розмістивши їх за нумерацією:

"105 Нітроцелюлоза, що відповідає описанню позицій з номером ООН 2556 або номером ООН 2557, може бути віднесена до класу 4.1.";

"178 Це найменування може використовуватися тільки у разі відсутності у додатку 2 до цих Правил іншого найменування, а також з дозволу компетентного органу.";

"191 Ємність мала, місткістю не більше 50 мл, що утримує тільки нетоксичні компоненти, що не підпадають під дію вимог Правил.";

"201 Запальничка та балончики для заправки запальничок повинні відповідати нормативним вимогам країн, у яких вони заповнювалися. Вони повинні обладнуватися захистом від випадкового випуску вмісту. Рідка фаза не повинна перевищувати 85 % місткості посудини за температури 15° C. Посудини, включаючи їх затвори, повинні витримувати внутрішній тиск, що у два рази перевищує тиск скрапленого нафтового газу за температури 55° C. Механізми клапанів та пристроїв запалювання повинні бути надійно запечатані, ізольовані за допомогою стрічки або іншим чином закріплені так, щоб унеможливити їх спрацювання або витік умісту під час перевезення. Запальнички повинні містити не більше 10 г скрапленого нафтового газу. Балончики для заправки запальничок повинні містити не більше 65 г скрапленого нафтового газу. Щодо запальничок відпрацьованих (відходів запальничок) див. спеціальне положення 654.

203 Ця позиція не повинна використовуватися для поліхлордифенілів рідких, номер ООН 2315 і поліхлордифенілів твердих, номер ООН 3432.

205 Ця позиція не повинна використовуватися для пентахлорфенола, номер ООН 3155.

207 Полімер гранульований і формувальні суміші можуть бути виготовлені з полістиролу, поліметилметакрилату або іншого полімерного матеріалу.";

"220 Після транспортного найменування вантажу у дужках зазначається технічне найменування легкозаймистої рідини у складі цієї суміші або розчину.";

"223 Якщо фізико-хімічні властивості речовини, що відповідає цій позиції, є такими, що за результатами випробувань речовина не відповідає класифікаційним критеріям, то зазначена речовина не підпадає під дію Правил.

Наприклад: феросиліцій з розміром частинок 3,2 мм і більше не підпадає під дію Правил.

224 Речовина повинна залишатися у рідкому стані при перевезенні, за винятком випадків, коли за результатами випробувань виявлено, що чутливість речовини у замороженому стані не перевищує його чутливості у рідкому стані.";

"235 Ця позиція охоплює вироби, що містять вибухові речовини класу 1 та можуть містити небезпечні речовини і вироби інших класів. Ці вироби використовуються як рятувальні пристрої на автомобілях, такі як газонаповнювальні пристрої надувних подушок або модулі надувних подушок, або пристрої натягу ременів безпеки.";

"290 Якщо цей матеріал задовольняє критерії інших класів, то він повинен класифікуватися відповідно до небезпеки, що переважає. Такий матеріал повинен надаватися до перевезення під найменуванням вантажу та номера ООН матеріалу, що має переважаючі критерії небезпеки з подальшим зазначенням найменування, зазначеного в додатку 2 до цих Правил, та виконанням умов перевезення для цього номера ООН.";

"296 Ці позиції застосовуються до рятувальних засобів, таких як рятувальні плоти, індивідуальні засоби для плавання і самонадувні тобогани. Номер ООН 2990 застосовується до самонадувних засобів, а номер ООН 3072 - до рятувальних засобів, які не є самонадувними. Рятувальні засоби можуть містити:

а) сигнальні пристрої (клас 1), які можуть включати димові сигнали та світлові сигнали, упаковані в тару, що перешкоджає їх випадковому спрацьовуванню;

б) тільки стосовно номера ООН 2990: до механізму самонадування можуть бути включені патрони для запуску механізмів підкласу 1.4, група сумісності S, за умови, що кількість вибухових речовин не перевищує 3,2 г на один засіб;

в) стиснені гази класу 2, групи A і O;

г) електричні акумуляторні батареї (клас 8) і літієві батареї (клас 9);

ґ) комплекти першої допомоги або ремонтні комплекти містять невелику кількість небезпечних вантажів (наприклад, речовини класів 3, 4.1, 5.2, 8 або 9); або;

д) термосірники, упаковані в тару, що перешкоджає їх випадковому запалюванню.";

"302 На фуміговані вантажні одиниці, що не містять інших небезпечних вантажів, поширюються лише положення, викладені в підпункті 5.4.16 цих Правил.

303 Ємності повинні бути віднесені до того класифікаційного коду, до якого віднесено гази або суміші газів, що в них містяться, і який визначається відповідно до положень підпункту 2.2.2 цих Правил.";

"316 Ця позиція застосовується тільки для сухого кальцію гіпохлориту, що перевозиться у вигляді некрихких таблеток.

318 У перевізних документах належне найменування повинне доповнюватися технічним найменуванням (див. підпункт 3.1.2.8 цих Правил). Якщо інфекційні речовини, надані до перевезення, невідомі, але передбачається, що вони відповідають критеріям для включення до категорії A і для віднесення до номера ООН 2814 або 2900, то в накладній після належного найменування повинно вказуватися в дужках таке: "(інфекційна речовина, ймовірно відноситься до категорії A)".

319 Паковання з небезпечними вантажами, маркування яких відповідає вимогам інструкції з пакування P650, не підпадає під дію інших положень цих Правил.

321 Ці системи схоронності вантажу повинні розглядатися як такі, що містять водень.

322 Якщо ці вантажі перевозяться у вигляді некрихких таблеток, призначається група паковання III.";

"327 Використані (відпрацьовані) аерозолі (паковання) можуть перевозитися під цією позицією з метою переробки або утилізації. Використані (відпрацьовані) аерозолі, крім сильно деформованих або таких, що протікають, пакуються відповідно до інструкцій з паковання P003 (спеціальне положення PP87) та відповідно LP02 (спеціальне положення L2). Протікаючі або сильно деформовані аерозолі перевозяться в аварійній тарі за умови, що вжиті всі заходи для запобігання підвищенню тиску.";

"332 Магнію нітрату гексагідрат не підпадає під дію цих Правил.

333 Суміші етанолу з бензином моторним, газоліном або петролем (номер ООН 1203), наприклад, для використання у двигунах внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, повинні бути віднесені до цієї позиції незалежно від значень температури початку кипіння.

334 Касета паливних елементів може містити активатор за умови, що вона забезпечена двома незалежними засобами запобігання випадкового змішування активатора з паливом під час перевезення.

335 Суміші твердих речовин, що не підпадають під дію Правил, з рідкими або твердими речовинами, небезпечними для навколишнього середовища, повинні класифікуватися як номер ООН 3077 і можуть перевозитися відповідно до цієї позиції за умови, що під час завантаження тари, закриття вагона чи контейнера відсутні ознаки протікання вантажу. Якщо у разі завантаження будуть виявлені ознаки протікання вантажу, суміші повинні бути віднесені до номера ООН 3082. Герметично упаковані пакети, що містять менше 10 мл рідини, небезпечної для навколишнього середовища, абсорбованої твердим матеріалом або виріб, що містить менше 10 г твердої речовини, небезпечної для навколишнього середовища, не підпадають під дію Правил.

343 Ця позиція застосовується до сирої нафти, яка містить сірководень в концентрації, достатній для того, щоб пари, що виділяються сирою нафтою, являли інгаляційну небезпеку. Група паковання повинна призначатися з урахуванням ступеня небезпеки.

345 Цей газ міститься у відкритих кріогенних посудинах з максимальною місткістю 1 л, що мають дві скляні стінки (внутрішню і зовнішню), з простору між якими відкачано повітря (вакуумна ізоляція), не підпадає під дію цих Правил за умови, що кожна посудина перевозиться у зовнішній тарі, у яку поміщено відповідний прокладковий або абсорбуючий матеріал для захисту посудини від пошкодження в результаті удару.

346 На відкриті кріогенні посудини, що відповідають вимогам інструкції з пакування P203 і не містять інших небезпечних вантажів, крім азоту охолодженого рідкого (номер ООН 1977), який повністю абсорбований пористим матеріалом, інші вимоги Правил не поширюються.

348 Батареї, виготовлені після 31 грудня 2011 року, повинні мати на зовнішній поверхні корпуса марковання з вказівкою потужності у Ват-годинах (Вт-г).

349 Заборонено перевезення суміші гіпохлориту із сіллю амонію. Розчин гіпохлориту номер ООН 1791 є речовиною класу 8.

350 Амонію бромат, його водні розчини і суміші бромату з сіллю амонію до перевезення не допускаються.

351 Амонію хлорат, його водні розчини і суміші хлорату з сіллю амонію до перевезення не допускаються.

352 Амонію хлорит, його водні розчини і суміші хлориту з сіллю амонію до перевезення не допускаються.

353 Амонію перманганат, його водні розчини і суміші перманганату з сіллю амонію до перевезення не допускаються.

354 Ця речовина є токсичною при вдиханні.

355 Балони з киснем, які призначені для використання у рятувальних цілях, які перевозяться відповідно до цієї позиції, можуть обладнуватися патронами для приведення їх у дію (патрони для запуску механізмів, підклас 1.4, група сумісності C або S) без зміни їх класифікації як виробів класу 2 за умови, що загальна кількість дефлагуючих (метальних) вибухових речовин не перевищує 3,2 г на один балон з киснем. Балони, обладнані патронами для приведення їх у дію і підготовлені для перевезення, повинні забезпечуватися ефективними засобами попередження випадкового спрацювання.

356 Система схоронності на основі металогідридів, установлена на транспортних засобах, вагонах, повинна бути затверджена компетентним органом до початку перевезення. У накладній повинен бути запис, що упаковка була затверджена компетентним органом.

357 Сира нафта, що містить сірководень в концентрації, достатній для того, щоб пари являли інгаляційну небезпеку, повинна класифікуватися номером ООН 3494 НАФТА СИРА СІРЧИСТА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА.

500 Номер ООН 3064 нітрогліцерину спиртовий розчин, що містить від 1 % до 5 % нітрогліцерину, упакований згідно з інструкцією P300, є речовиною класу 3.

501 Щодо нафталіну розплавленого див. номер ООН 2304.

506 Лужноземельні метали і сплави лужноземельних металів у пірофорному вигляді є речовинами класу 4.2. Номер ООН 1869 магній або магнію сплави, що містять більше 50 % магнію у вигляді гранул, стружки або стрічки, є речовиною класу 4.1.

507 Номер ООН 3048 пестициди на основі алюмінію з добавками, що уповільнюють виділення токсичних легкозаймистих газів, є речовинами класу 6.1.

511 Номер ООН 1625 ртуті (II) нітрат, номер ООН 1627 ртуті (I) нітрат і номер ООН 2727 талію нітрат є речовинами класу 6.1. Торію нітрат твердий, уранілнітрату гексагідрату розчин і уранілу нітрат твердий є речовинами класу 7.

513 Номер ООН 0224 барію азид сухий або зволожений з масовою часткою води менше 50 % забороняється перевозити залізничним транспортом. Номер ООН 1571 барію азид зволожений є речовиною класу 4.1. Номер ООН 1854 барію сплави пірофорні є речовиною класу 4.2. Номери ООН 1445 барію хлорат, твердий, 1446 барію нітрат, 1447 барію перхлорат твердий, 1448 барію перманганат, ООН 1449 барію пероксид, 2719 барію бромат, 2741 барію гіпохлорит, що містить більше 22 % активного хлору, 3405 барію хлорату розчин і номер ООН 3406 барію перхлорату розчин є речовинами класу 5.1. Номери ООН 1565 ціанід і 1884 барію оксид є речовинами класу 6.1.

521 Тверді хлорити і гіпохлорити є речовинами класу 5.1.

522 Номер ООН 1873 водний розчин хлорної кислоти, що містить більше 50 %, але не більше 72 % чистої кислоти за масою, є речовиною класу 5.1. Водні розчини хлорної кислоти, що містять більше 72 % чистої кислоти за масою, або суміші хлорної кислоти з будь-якою іншою рідиною, крім води, до перевезення не допускаються.

525 Розчини неорганічних ціанідів із загальним умістом іонів ціаніду більше 30 % відносять до групи паковання I, із загальним вмістом іонів ціаніду більше 3 %, але не більше 30 % - до групи паковання II і з умістом іонів ціаніду більше 0,3 %, але не більше 3 % - до групи паковання III.

529 Номер ООН 0135 ртуть гримуча зволожена з масовою часткою води або суміші спирту і води не менше 20 % забороняється перевозити залізничним транспортом. Хлорид ртуті I (каломель) є речовиною класу 9 (номер ООН 3077).

530 Номер ООН 3293 гідразину водний розчин з масовою часткою гідразину не більше 37 % є речовиною класу 6.1.

531 Суміші з температурою спалаху нижче 23° C, що містять більше 55 % нітроцелюлози, незалежно від вмісту азоту, або містять не більше 55 % нітроцелюлози та вмістом азоту більше 12,6 % (за масою сухої речовини), є речовинами класу 1 (див. номер ООН 0340 або 0342) або класу 4.1.";

"534 Хоча в певних кліматичних умовах тиск пари бензину (газоліну) при 50° C може перевищувати 119 кПа (1,10 бар), але не підніматися вище 150 кПа (1,50 бар), цей продукт слід вважати речовиною, що має тиск парів при 50° C не більше 110 кПа (1,10 бар).

542 Цим пунктом охоплюється тальк з тремолітом та/або актинолітом. ";

"548 Хлорсилани, які при контакті з водою виділяють займисті гази, є речовинами класу 4.3.

549 Хлорсилани з температурою спалаху менше 23° C, які при контакті з водою не виділяють займисті гази, є речовинами класу 3. Хлорсилани з температурою спалаху не менше 23° C, які при контакті з водою не виділяють займисті гази, є речовинами класу 8.

552 Метали та сплави металів у порошку або іншому легкозаймистому вигляді, здатні до самозаймання, є речовинами класу 4.2. Метали та сплави металів у порошку або іншому займистому вигляді, які при контакті з водою виділяють займисті гази, є речовинами класу 4.3.

554 Гідриди металів, які при контакті з водою виділяють займисті гази, є речовинами класу 4.3. Номер ООН 2870 алюмінію боргідрид в обладнанні є речовинами класу 4.2.

555 Пил і порошок нетоксичних металів у вигляді, не схильному до самозаймання, які виділяють займисті гази при контакті з водою, є речовинами класу 4.3.

557 Пил і порошок металів у пірофорному вигляді є речовинами класу 4.2.

558 Метали і сплави металів у пірофорному вигляді є речовинами класу 4.2. Метали і сплави металів, які не виділяють займисті гази при контакті з водою і не є пірофорними або схильними до самонагрівання, але легко займаються, належать до речовин класу 4.1.

561 Хлорформіати з переважаючими корозійними властивостями є речовинами класу 8.

562 Самозаймисті металоорганічні сполуки є речовинами класу 4.2. Металоорганічні сполуки, що реагують з водою, легкозаймисті є речовинами класу 4.3.

565 До цієї позиції належать різні відходи, які утворюються в результаті лікування людей або тварин або під час біологічних досліджень і які навряд чи містять речовини класу 6.2. Вимоги класу 6.2 не розповсюджуються на оброблені відходи лікарського походження або відходи біологічних дослідів, які раніше містили інфекційні речовини.

580 Вагони-цистерни, спеціальні вагони і спеціально обладнані вагони для перевезення вантажів при підвищеній температурі повинні мати з обох боків маркувальний знак, зазначений в підпункті 5.3.3 цих Правил. Контейнери-цистерни, переносні цистерни, спеціальні контейнери і спеціально обладнані контейнери для перевезення вантажів при підвищеній температурі повинні мати маркувальний знак з обох боків і з кожної торцевої сторони.";

"617 Окрім типу вибухової речовини, вантажне місце повинно містити назву торгового найменування.";

"635 Вантажні одиниці можуть не мати знака небезпеки N 9 за винятком того, коли виріб запаковано в тару, кліть або інший засіб, що не дозволяє його ідентифікувати.";

"637 Мікроорганізмами генетично зміненими і організмами генетично зміненими є організми і мікроорганізми, що не становлять небезпеки для людини і тварин, але під впливом яких тварини, рослини і екосистеми можуть змінюватися. Мікроорганізми генетично змінені і організми генетично змінені, застосування яких дозволено компетентним органом, не підпадають під дію Правил.";

"642 Ця позиція не повинна використовуватися для перевезення розчинів аміачних добрив, що містять вільний аміак.";

"654 Запальнички відпрацьовані можуть перевозитись під цією позицією для утилізації. Не потребують захисту від випадкового спрацювання за умови, що вжиті всі заходи для запобігання підвищенню тиску. Запальнички відпрацьовані, крім деформованих та тих, які протікають, повинні упаковуватися відповідно до інструкції з пакування P003. Крім того, повинні застосовуватися такі положення:

повинна використовуватися тільки жорстка тара максимальною місткістю 60 л;

тара повинна заповнюватися водою або іншим захисним матеріалом, що запобігає займанню;

за звичайних умов перевезення пристрої запалювання запальничок повинні бути покриті захисним матеріалом;

тара повинна вентилюватися;

пакування повинно перевозитись у відкритих вагонах і контейнерах або з вентиляцією.

Запальнички, що протікають або деформовані, повинні перевозитися в аварійній тарі за умови вжиття всіх заходів для запобігання підвищенню тиску.

Спеціальне положення 201, спеціальні положення PP84 та PR5 інструкції з пакування P002 не застосовуються до відпрацьованих запальничок.

655 Балони та їх затвори, спроектовані, сконструйовані, затверджені та марковані відповідно до директиви 97/23/ЕС, які використовуються для дихальних апаратів, можуть перевозитись без урахування вимог глави 6.2 Додатка 2 до СМГС за умови, що вони підлягають перевіркам і випробуванням згідно з пунктом 6.2.1.6.1 цієї глави і дотримується періодичність проведення цих перевірок і випробувань, установлена в інструкції з пакування P200 (підрозділ 4.1.4.1 Додатка 2 до СМГС).

656 Вимога, що міститься в першому реченні підпункту "д)" спеціального положення 188, не застосовується до пристроїв, навмисно активованих під час перевезення (передавача системи радіочастотної ідентифікації, годинника, датчика та ін.) і не здатних викликати небезпечні виділення тепла.

801 Вантажі залежно від фізико-хімічних властивостей (марки продукту, процесу виготовлення, способу перевезення) можуть належати до узагальнених позицій номерів ООН 1202, 1268, 3256, 3257, якщо це зазначено в нормативному документі на продукцію. Перевезення мазуту, палива моторного та палива нафтового можливо здійснювати у цистернах загального парку, що мають відповідні трафарети: "Мазут", "Нафта", "Бензин-Нафта", "Т" або "СТ".";

спеціальні положення 188, 198, 292, 589, 604, 605, 606, 608 викласти в новій редакції, розмістивши їх за нумерацією:

"188 Літієві елементи і батареї, які надаються для перевезення, не підпадають під дію інших положень Правил, якщо вони відповідають таким вимогам:

а) для елементів з літію або літієвого сплаву вміст літію не перевищує 1 г, а для іонно-літієвого елемента потужність не перевищує 20 Вт·год.;

б) для батареї з літію або літієвого сплаву загальний вміст літію не перевищує 2 г, а для іонно-літієвих батарей потужність не перевищує 100 Вт·год. Іонно-літієві батареї, що підпадають під дію цього Положення, повинні мати на зовнішній поверхні корпуса марковання із зазначенням потужності у Вт·год.;

в) кожен елемент або кожна батарея належить до того типу, щодо якого доведено, що він відповідає вимогам усіх випробувань, передбачених у підрозділі 38.3 частини III Керівництва з випробувань і критеріїв;

г) батареї та елементи, за винятком, коли вони встановлені в обладнанні, повинні поміщуватися у внутрішню тару, яка повністю захищає батарею та елемент. Батареї та елементи повинні бути захищенні таким чином, щоб унеможливити коротке замикання, уключаючи захист від контакту з електропровідними матеріалами всередині тари. Внутрішня тара повинна поміщуватися у зовнішню тару відповідно до положень підрозділів 4.1.1.1, 4.1.1.2 і 4.1.1.5 Додатка 2 до СМГС;

ґ) батареї та елементи, установлені в обладнанні, повинні бути захищені від пошкоджень та короткого замикання. Обладнання повинно забезпечуватись ефективними засобами запобігання від випадкового спрацьовування, крім випадків, коли обладнання, у якому міститься батарея, забезпечує її еквівалентний захист, воно повинно вміщуватися у зовнішню тару, виготовлену з міцних матеріалів та належної конструкції, залежно від місткості тари та її призначення;

д) за винятком паковань, що містять дискові елементи (типу таблетки), установлені в обладнані (уключаючи монтажні плати), але не більше 4 елементів або не більше 2 батарей, установлених в обладнані, на кожне паковання повинне бути нанесене марковання та зазначено:

1) залежно від конкретного випадку вказівка про те, що паковання містить літій-металеві або іонно-літієві елементи або батареї;

2) вказівка про те, що паковання потребує обережного поводження та напис: "У випадку пошкодження паковання є небезпека займання!";

3) вказівка про те, що у випадку пошкодження паковання слід уживати спеціальних заходів, уключаючи перевірку, та в разі необхідності заміну тари;

4) номер телефону, за яким можливо отримати додаткову інформацію;

ж) до кожної партії вантажу, що має марковання відповідно до підпункту "д)", повинен додаватися документ, у якому зазначено:

1) залежно від конкретного випадку вказівка про те, що паковання містить літій-металеві або іонно-літієві елементи або батареї;

2) вказівка про те, що паковання потребує обережного поводження та напис: "У випадку пошкодження паковання є небезпека займання!";

3) вказівка про те, що у випадку пошкодження паковання слід уживати спеціальних заходів, уключаючи перевірку, та в разі необхідності заміну тари;

4) номер телефону, за яким можливо отримати додаткову інформацію;

з) паковання (за винятком випадків, коли батареї встановлені в обладнанні) повинно відповідати вимогам випробувань на падіння з висоти 1,2 м незалежно від його орієнтації у просторі без ушкодження елементів або батарей, що містяться в ньому, без переміщення вмісту, що призводить до зіткнення батарей (або елементів) одна з одною, і без випадання вмісту;

и) за винятком випадків, коли батареї встановлені в обладнанні або упаковані з обладнанням, маса брутто паковань не повинна перевищувати 30 кг.

У Правилах термін "вміст літію" означає масу літію в аноді елемента, що містить літій або літієвий сплав.

Для літій-металевих або іонно-літієвих батарей передбачені окремі номери ООН з метою забезпечення перевезення цих батарей конкретними видами транспорту та можливістю використання різних заходів реагування у надзвичайних ситуаціях.";

"198 Розчини нітроцелюлози, що містять не більше 20 % нітроцелюлози, можуть перевозитися залежно від конкретного випадку як фарба, парфумерні вироби або типографська фарба (див. номери ООН 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 і 3470).";

"292 (зарезервовано).";

"589 (зарезервовано).";

"604 (зарезервовано).";

"605 (зарезервовано).";

"606 (зарезервовано).";

"608 (зарезервовано).".

12. У додатку 13 до підпункту 5.5.4 пункту 5.5 Правил:

для Львівської залізниці назву станції "Трембовля" змінити на "Теребовля";

для Одеської залізниці виключити стації "Березине", "Золотоноша-2", "Зоря", "Попелюхи", "Раухівка-1", "Фронтівка";

для Придніпровської залізниці виключити станції "Євпаторія-Вантажна", "Новомосковськ-Дніпровський", "Обвідна" та доповнити станцією "Айвазовська".

13. Додаток 14 до підпункту 5.5.4 пункту 5.5 Правил та додаток 15 до пункту 6.2 Правил викласти в новій редакції, що додаються.

14. У додатку 16 до пункту 6.10 Правил:

у підпункті 1.1 слова та цифри "додатку 16а до даних Правил" замінити словами та цифрою "у таблиці 1 цього додатка";

у першому реченні пункту 1.5 слова та цифру "класу небезпеки 1 та вантажів" виключити;

у першому реченні пункту 1.6 слова та цифри "у верхній частині накладної відправник повинен проставити штемпелі червоного кольору "Легкогорючий", "Прикриття 3/0-0-1-0" виключити;

друге речення пункту 1.6 виключити.

 

Директор Департаменту безпеки
Міністерства інфраструктури

Ю. В. Гержод

 

Форма конверта
для конвертування перевізних документів при перевезенні військових вантажів та вантажів класу 1 (вибухові матеріали)

Відкрити на станції призначення

Станція призначення _________________________________________________________ залізниця.

Загальна маса вантажу в тоннах _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відомості про категорії небезпеки вантажу, прикриття, заборону розпуску із сортувальних гірок та ін.

Відмітки про відчеплення при перевезенні без N ешелону (транспорту)

Вагон N _________________________________

Відчеплений на ст. ________________________

з причини _______________________________

Складено акт від ________________ 20__ р.

Випис. дос. дор. відом. N __________

від ________________ 20__ р.

Нач. ст. _________________________________
                                                    (підпис)

Штемпель ст. відчеплення вагона

Дата приймання до перевезення _______
(зазначається цифрами день, місяць, рік)

Код станції відправлення _______

Код відправника ________

Код вантажу за ЕТСНВ ____________

N

N вагона

Код влас-
ника

Маса ванта-
жу в тоннах

Станція призна-
чення вагона

Особливі відмітки

Кількість ЗПУ (пломб)

Кількість контей-
нерів

Вантажо-
під-
йомність

Примітка

маршрут-
на група

код при-
криття

нега-
барит

00

00000000

00

000

00000

0

0

0

0

00

000

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накладна N

Ешелон (транспорт) N

Для тих вагонів, маса тари яких не вказана в таблиці розрахункової ваги тари та умовної довжини рухомого складу, наведеній у книжках розкладу руху поїздів, зазначити масу тари у графі "Примітка" згідно з трафаретом на вагоні

 

Форма СВІДОЦТВА
про технічний стан вагонів (контейнерів) і їх арматури, обладнання та пристроїв для перевезення небезпечних вантажів

(діє на одне перевезення)

Це свідоцтво підтверджує, що вагон (контейнер) __________________________ за технічним станом кузова вагона (корпуса контейнера) і його арматура, обладнання та пристрої справні, відповідають установленим вимогам, що гарантує безпечне перевезення
_____________________________________________________________________________________
                                                     (найменування небезпечного вантажу, номер ООН)

До станції ___________________________________________________________________ залізниці.

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

Відправник, відповідальний за технічний стан вагона (контейнера)

"__________" ____________________
          (підпис)                          (П. І. Б.)

____________

Опрос