Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении порядка проведения медицинских осмотров и специальной проверки лиц, претендующих на должности, связанные с исполнением функций государства или местного самоуправления

Министерство здравоохранения
Порядок, Приказ от 02.03.2012 № 147
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.03.2012

м. Київ

N 147

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 березня 2012 р. за N 476/20789

Про затвердження порядку проведення медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 30 липня 2012 року N 578)

Відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", підпункту 4 пункту 7 Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року N 33,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок проведення медичних оглядів осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (додається).

1.2. Форму первинної облікової документації N 123-1/о "Картка про стан здоров'я претендентів на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" (далі - форма N 123-1/о) та інструкцію щодо її заповнення (додаються).

1.3. Форму первинної облікової документації N 133/о "Медична довідка про стан здоров'я претендентів на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" (далі - форма N 133/о) та інструкцію щодо її заповнення (додаються).

1.4. Форму первинної облікової документації N 133-1/о "Журнал реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров'я претендента на посаду, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" (далі - форма N 133-1/о) та інструкцію щодо її заповнення (додаються).

1.5. Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей про стан здоров'я осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (додається).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Затвердити за заявочним принципом перелік закладів охорони здоров'я, які проводять медичні огляди осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

2.2. Подати до Міністерства охорони здоров'я України перелік закладів охорони здоров'я, які проводять медичні огляди осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та забезпечити їх підключення до інформаційного ресурсу Міністерства охорони здоров'я України (www.ema-moz.gov.ua).

2.3. Взяти до керівництва та виконання цей наказ.

2.4. Довести цей наказ до відома закладів охорони здоров'я та забезпечити його виконання.

3. Встановити, що:

3.1. Міністерство охорони здоров'я України веде реєстр закладів охорони здоров'я, які проводять медичні огляди.

3.2. Форми первинної медичної документації, затверджені підпунктами 1.2 - 1.4 пункту 1 цього наказу, ведуться в електронному вигляді на інформаційному ресурсі Міністерства охорони здоров'я України (www.ema-moz.gov.ua).

3.3. Обмін інформацією між підприємствами, установами та закладами сфери охорони здоров'я на інформаційному ресурсі Міністерства охорони здоров'я України (www.ema-moz.gov.ua) проводиться з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

3.4. Доступ підприємств, установ та закладів сфери охорони здоров'я до зазначеного інформаційного ресурсу надається на договірних засадах в установленому законодавством порядку.

4. Державному підприємству "Навчально-методичний центр проблем гігієни Міністерства охорони здоров'я України" забезпечити:

4.1. Створення, ведення, адміністрування, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення інформаційного ресурсу Міністерства охорони здоров'я України (www.ema-moz.gov.ua).

4.2. Безперервний доступ закладів охорони здоров'я до зазначеного ресурсу.

5. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 10 січня 2000 року N 2 "Про затвердження форми та Порядку видачі медичної довідки про стан здоров'я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій", зареєстрований в Міністерстві юстиції 24 січня 2000 року за N 39/4260.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров'я Моісеєнко Р. О.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони здоров'я України

Р. В. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
статистики України

О. Г. Осауленко

 

ПОРЯДОК
проведення медичних оглядів осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

1. Цей Порядок визначає механізм проведення медичних оглядів осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

2. Медичний огляд осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, проводиться перед прийняттям на роботу (службу) з метою встановлення їх придатності до роботи (служби) за обраною професією.

3. Обов'язкові медичні огляди проходять особи, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (далі - особа).

За результатами медичних оглядів видається Медична довідка про стан здоров'я претендентів на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, заповнена за формою первинної облікової документації N 133/о (далі - форма N 133/о), затвердженою цим наказом.

4. Особи, для яких проходження медичних оглядів визначено іншими нормативно-правовими актами, проходять зазначені медичні огляди в установленому законодавством порядку. За результатами зазначених медичних оглядів особам для зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, видається форма N 133/о.

5. Медичний огляд осіб проводиться в закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування (далі - заклад), які мають ліцензію на медичну практику, акредитовані в установленому законодавством порядку та мають доступ до інформаційного ресурсу Міністерства охорони здоров'я України (www.ema-moz.gov.ua).

6. Перелік закладів, які проводять медичні огляди осіб на відповідних територіях (далі - Перелік закладів), щороку затверджується відповідними наказами Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, головних управлінь та управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

6.1. До Переліку закладів додається така інформація:

6.1.1. Ідентифікаційний код закладу охорони здоров'я за ЄДРПОУ.

6.1.2. Найменування закладу охорони здоров'я.

6.1.3. Місцезнаходження закладу охорони здоров'я.

6.1.4. Місцезнаходження медичної комісії.

6.1.5. Телефон, факс та адреса електронної пошти медичної комісії.

6.2. Затверджений Перелік закладів подається в 5-денний строк до Міністерства охорони здоров'я України для внесення до реєстру закладів.

7. Медичні огляди осіб, проведені в закладах охорони здоров'я, не внесених до реєстру закладів, вважаються недійсними.

8. Для проходження медичного огляду особа надає медичній комісії такі документи:

8.1. Дві фотокартки розміром 3 х 4 см.

8.2. Письмову згоду на обробку персональних даних.

9. Медичний огляд проводиться за наявності:

9.1. Паспорта громадянина України.

9.2. Довідки до акта огляду МСЕК у разі встановлення особі групи інвалідності.

9.3. Медичної довідки про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, форма N 122-2/о, заповненої згідно з додатком 3 до Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом МОЗ України від 17 січня 2002 року N 12, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 94/6382 (далі - наказ МОЗ України N 12).

9.4. Сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду, форма N 140/о, згідно із зразком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року N 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення".

10. Медичний огляд осіб не проводиться:

10.1. У разі подання неповного пакета документів, визначених пунктом 8 цього Порядку.

10.2. У разі гострого захворювання або загострення хронічного неінфекційного захворювання.

10.3. У разі інфекційного захворювання в заразному періоді.

10.4. У разі алкогольного, наркологічного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських засобів.

11. Медичні огляди осіб проводяться медичними комісіями (далі - Комісія) закладів, визначених відповідно до пунктів 5 та 6 цього Порядку.

12. Положення про Комісію та її персональний склад затверджуються наказом керівника закладу.

13. До складу Комісії входять: лікар-терапевт (голова комісії), лікар-хірург, лікар-невропатолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-психіатр, лікар-нарколог.

14. У разі ознак вагітності особи додатково проводиться огляд акушером-гінекологом.

15. Інші фахівці залучаються для обстеження особи у разі потреби на розсуд Комісії.

16. Перелік лабораторних і функціональних обстежень включає: загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор, ЕКГ, а також індивідуальні додаткові обстеження, в тому числі рентгенологічні, що призначаються лікарями-членами Комісії.

17. Комісія має право на запит медичної документації від закладів і на залучення медичних працівників, участь яких не передбачена переліком спеціалістів, що входять до складу Комісії.

18. Медичний огляд проводиться лише за наявності результатів досліджень, передбачених пунктом 16 цього Порядку.

19. Окремі лабораторні, функціональні та інші обстеження, які проводились під час перебування особи в стаціонарі або в період звернення її за медичною допомогою, враховуються при проведенні медичного огляду, але не більше ніж за 3 місяці до дати його проведення.

20. Лікар-психіатр проводить медичний огляд відповідно до Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом МОЗ України N 12, та наказу Міністерства охорони здоров'я України, Служби безпеки України від 13 травня 2002 року N 174/136 "Про затвердження Переліку психічних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2002 року за N 458/6746.

21. Лікар-нарколог проводить медичний огляд відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року N 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення".

22. Комісія враховує відомості про стан здоров'я особи, які містяться в медичних формах первинної облікової документації, що видавались закладами і термін дії яких не закінчився на дату медичного огляду.

23. При вирішенні питання про придатність до роботи особи при медичному огляді Комісія керується медичними протипоказаннями, визначеними чинним законодавством.

24. Дані медичних обстежень заносяться лікарями до медичної картки амбулаторного хворого згідно з формою N 025/о та завіряються їх особистими підписами.

25. На підставі записів у формі N 025/о, внесених лікарями, що проводили огляд, Голова медичної комісії заповнює в електронному вигляді форми, зазначені в цьому пункті, які розміщені на інформаційному ресурсі Міністерства охорони здоров'я України (www.ema-moz.gov.ua):

25.1. Форму N 123-1/о відповідно до Інструкції щодо порядку заповнення облікової форми N 123-1/о "Картка про стан здоров'я претендентів на посади, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування".

25.2. Форму N 133/о відповідно до Інструкції щодо порядку заповнення облікової форми N 133/о "Медична довідка про стан здоров'я претендента на посаду, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування".

25.3. Форму N 133-1/о відповідно до Інструкції щодо порядку заповнення облікової форми N 133-1/о "Журнал реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров'я претендентів на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування".

26. Облік виданих форм N 133/о ведеться згідно з формою N 133-1/о відповідно до Інструкції щодо порядку заповнення облікової форми N 133-1/о "Журнал реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров'я претендентів на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування".

27. Відповідальними за достовірність відомостей, що вносяться до інформаційного ресурсу Міністерства охорони здоров'я України (www.ema-moz.gov.ua), відповідно до законодавства є особи, які внесли цю інформацію.

28. Обробка та захист персональних даних здійснюються відповідно до Законів України "Про захист персональних даних" та "Про інформацію".

29. Результати медичного огляду можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

Опрос