Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового положения об учреждении по предоставлению безоплатной первичной правовой помощи

Минюст
Положение, Приказ от 28.03.2012 № 483/5
редакция действует с 14.12.2012

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2012

м. Київ

N 483/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 березня 2012 р. за N 474/20787

Про затвердження Типового положення про установу з надання безоплатної первинної правової допомоги

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
 від 26 листопада 2012 року N 1734/5

Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України "Про безоплатну правову допомогу"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про установу з надання безоплатної первинної правової допомоги, що додається.

2. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н. А.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) довести цей наказ до відома Головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

4. Начальникам Головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції, відповідних місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування.

5. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський А. В.) забезпечити надання відповідної консультаційно-методичної допомоги органам місцевого самоврядування.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 26.11.2012 р. N 1734/5)

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І. І.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Лавринович

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про установу з надання безоплатної первинної правової допомоги

1. Установа з надання безоплатної первинної правової допомоги (далі - установа) утворюється за рішенням органу місцевого самоврядування з урахуванням потреб територіальної громади відповідної адміністративно-територіальної одиниці для надання безоплатної первинної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу".

2. Установа діє на підставі положення, яке розробляється на основі цього Типового положення і затверджується відповідним органом місцевого самоврядування.

3. У своїй діяльності установа керується Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами, а також своїм положенням.

4. Установа є неприбутковою організацією, юридичною особою публічного права, має власні бланки, печатку із своїм найменуванням.

5. Основним завданням установи є забезпечення доступу до інформування особи про її права і свободи, порядок їх реалізації та відновлення у разі їх порушення, а також порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

6. Установа відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає звернення осіб про надання безоплатної первинної правової допомоги;

надає правову інформацію;

надає консультації і роз'яснення з правових питань;

складає заяви, скарги та інші документи правового характеру (крім документів процесуального характеру);

надає допомогу в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації;

інформує територіальну громаду про можливість отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті, веб-сайтах органів місцевого самоврядування та/або в засобах масової інформації шляхом розповсюдження інформаційних матеріалів;

узагальнює інформацію про надану безоплатну первинну правову допомогу, зокрема щодо кількості та категорій осіб, які звернулись по таку допомогу, та щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, звітує органу, що утворив установу.

7. Установу очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади за рішенням органу, що її утворив.

Керівником установи може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту та досвід роботи на керівних посадах не менше ніж два роки, досвід роботи в галузі права є перевагою.

8. Керівник установи:

організовує її роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, звітує перед органом, що її утворив;

видає у межах своєї компетенції акти організаційно-розпорядчого характеру, контролює їх виконання;

призначає на посади та звільняє з посад працівників установи, розподіляє обов'язки між ними, затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає рішення щодо заохочення працівників установи та застосування до них дисциплінарних стягнень;

вносить на розгляд органу, що утворив установу, пропозиції щодо структури, штатного розпису та кошторису установи;

здійснює особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, та забезпечує проведення особистого прийому висококваліфікованими працівниками, які можуть вчасно, якісно та у повному обсязі надати роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов'язків;

за погодженням з органом, що утворив установу, залучає до ведення особистого прийому посадових осіб місцевого самоврядування;

забезпечує доступність, своєчасність та якість безоплатної первинної правової допомоги, що надається установою;

забезпечує регулярне вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, що звертаються по надання безоплатної первинної правової допомоги, та готує відповідну звітну інформацію, яку подає органу, що утворив установу, не рідше ніж раз на півроку;

забезпечує цільове використання коштів та майна установи, організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та подання звітності в установленому порядку;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

9. Працівниками установи, до повноважень яких належить безпосередньо надання безоплатної первинної правової допомоги, можуть бути громадяни, які мають вищу юридичну освіту. Професійні вимоги до інших працівників установи визначаються її керівником.

10. Джерелами формування майна установи є:

майно, передане засновником;

майно, придбане за рахунок власних коштів або інших, не заборонених законодавством джерел;

майно, передане юридичними та фізичними особами.

11. Установа фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших, не заборонених законодавством джерел.

12. Установі забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг безоплатної первинної правової допомоги та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод громадянина.

 

Директор Центру правової
реформи і законопроектних робіт
при Міністерстві юстиції України

А. В. Вишневський

Опрос