Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Минжилкоммунхоза от 28.10.2008 N 320

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Приказ от 13.03.2012 № 112
действует с 17.04.2012

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.03.2012

м. Київ

N 112

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 березня 2012 р. за N 473/20786

Про внесення змін до наказу Мінжитлокомунгоспу від 28.10.2008 N 320

Відповідно до Указу Президента України від 31 травня 2011 року N 633 "Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України", Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348, та з метою належного розгляду звернень громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 28 жовтня 2008 року N 320 "Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Міністерстві з питань житлово-комунального господарства України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2008 року за N 1103/15794 (далі - Наказ), такі зміни:

1.1. У заголовку та пункті 1 Наказу слова "у Міністерстві з питань житлово-комунального господарства України" замінити словами "у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України".

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Міністерстві з питань житлово-комунального господарства України, затвердженої Наказом, що додаються.

3. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М. А.) разом з Департаментом адміністративно-організаційного забезпечення (Самара С. Г.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Семчука Г. М.

 

Міністр

А. М. Близнюк

 

Зміни
до Інструкції про порядок розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Міністерстві з питань житлово-комунального господарства України

1. У заголовку Інструкції слова "у Міністерстві з питань житлово-комунального господарства України" замінити словами "у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України".

2. В абзаці першому пункту 1.2 розділу I слова "до Міністерства з питань житлово-комунального господарства України (далі - Мінжитлокомунгосп)" замінити словами "до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Мінрегіон України)".

3. У розділі II:

3.1. Абзац другий пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"Первинний розгляд письмових звернень громадян проводиться структурним підрозділом, до компетенції якого входить організація роботи щодо розгляду звернень громадян (далі - відповідальний структурний підрозділ), першим заступником Міністра, заступником Міністра або заступником Міністра - керівником апарату.".

3.2. В абзаці першому пункту 2.3 слово "центрального" виключити.

3.3. В абзаці п'ятому пункту 2.4 слова "керівник Мінжитлокомунгоспу" замінити словами "керівництво Мінрегіону України".

3.4. У пункті 2.5 друге речення виключити.

3.5. Пункт 2.7 доповнити абзацом третім такого змісту:

"На вимогу громадянина, який подав звернення, на першому аркуші копії звернення проставляється штамп із зазначенням найменування Мінрегіону України, дати надходження та вхідного номера звернення. Така копія повертається громадянинові.".

3.6. У пункті 2.13 слова "керівництвом Мінжитлокомунгоспу" замінити словами "керівництвом Мінрегіону України або керівниками структурних підрозділів Міністерства".

3.7. В абзаці третьому пункту 2.15 слово "центрального" виключити.

3.8. У пункті 2.17 слова "за рішенням Міністра" замінити словами "за рішенням заступника Міністра - керівника апарату".

4. У розділі III:

4.1. У пункті 3.7:

в абзаці другому слова "до керівництва Мінжитлокомунгоспу згідно з розподілом обов'язків" замінити словами "до заступника Міністра - керівника апарату";

абзац третій після слів "(згідно з розподілом обов'язків)" доповнити словами "або керівника структурного підрозділу Міністерства".

4.2. У пункті 3.9:

абзац перший доповнити словами "або керівником структурного підрозділу Міністерства";

в абзаці третьому слова "керівником Мінжитлокомунгоспу" замінити словами "керівництвом Мінрегіону України".

5. У розділі IV:

5.1. У пункті 4.4 слова "від підпорядкованих підприємств, установ, організацій" замінити словами "від підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону України".

5.2. У пункті 4.6 слова "першого заступника та заступників Міністра" замінити словами "першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату".

6. Додаток 1 до Інструкції викласти у редакції, що додається.

7. Додаток 2 до Інструкції виключити.

У зв'язку з цим додатки 3, 4 уважати відповідно додатками 2, 3.

8. У додатку 2 до Інструкції слова "Міністерство з питань житлово-комунального господарства" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" у відповідному відмінку.

9. У тексті Інструкції:

слово "Мінжитлокомунгосп" у всіх відмінках замінити словами "Мінрегіон України" у відповідному відмінку;

слова "Управління організаційної роботи" та "Загальний відділ Управління організаційної роботи" у всіх відмінках замінити словами "відповідальний структурний підрозділ" у відповідному відмінку.

 

Директор Департаменту
адміністративно-організаційного забезпечення

С. Г. Самара

 

Реєстраційно-контрольна картка

(лицьовий бік)

 

Реєстраційно-контрольна картка

Відмітка про контроль

Кореспондент

Адреса

 

 

вул.

 

буд.

кв.

 

Пропозиція, заява, скарга

 

 

 

Індекс

 

Колективна

 

Дата надходження

Реєстраційний індекс

Звідки одержано

Дата

Індекс

Одержано поштою, на особистому прийомі, передано ч/з упов. особу

 

 

 

 

 

 

Повторне

Так

Попередні звернення

 

Індекси

Короткий зміст

N пит.

Зміст

Питання

Підпитання

1.

 

 

 

2.

 

 

 

Резолюція

N пит.

Виконавець

Зміст

Категорія
(соціальний стан)
заявника

 

 

 

 

Автор резолюції

 

Дата

 

Термін виконання

Виконано за _____ днів

(зворотний бік)

Хід виконання

Дата передачі на виконання

П. І. Б. виконавця

Підпис

Попередні відповіді

Залишено на контролі

дата

зміст

Дата

Причина

 

 

 

 

 

Продовження терміну

Виконано

Дата

П. І. Б.

Причина

За _____ днів

 

 

 

 

Перевірено на місці "___" ____________ 20__ р. працівником апарату ______________________
Вирішено ____________________________________________________________________________

Дата, індекс, виконання ______________________________ Адресат ________________________

Обґрунтованість звернення

 

Причина звернення

 

Результати розгляду питань

1.

2.

3.

З контролю зняв __________________________ Дата зняття з контролю _____________________

Справа ____________________________ Том _______ Аркушів ___________ Фонд ____________

Опис ________________________ Справа ______________________________

____________

Опрос