Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по организации противопожарных тренировок на энергетических объектах Украины

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
Приказ, Инструкция от 13.03.2012 № 153
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.03.2012

м. Київ

N 153

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2012 р. за N 465/20778

Про затвердження Інструкції з організації протипожежних тренувань на енергетичних об'єктах України

Наказ скасовано
(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 18 грудня 2017 року N 1022-р)

Відповідно до статті 4 Закону України "Про пожежну безпеку", підпунктів 2 та 60 пункту 4 Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 382,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації протипожежних тренувань на енергетичних об'єктах України (далі - Інструкція), що додається.

2. Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О. М.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Направити після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України Державному департаменту пожежної безпеки МНС України необхідні матеріали для включення Інструкції до державного реєстру і автоматизованого банку даних інформаційного фонду нормативних актів з питань пожежної безпеки.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С. М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Ю. Бойко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр надзвичайних
ситуацій України

 
В. І. Балога

 

Інструкція з організації протипожежних тренувань на енергетичних об'єктах України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку", Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року N 126, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за N 1410/10009, Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 26 липня 2005 року N 343, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2005 року за N 1230/11510.

1.2. У цій Інструкції викладені основні вимоги щодо проведення протипожежних тренувань на енергетичних об'єктах України незалежно від їхнього підпорядкування і форм власності.

1.3. Загальне керівництво спільних з пожежно-рятувальними підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України (далі - ОРСЦЗ) тренувань покладається на посадову особу ОРСЦЗ.

Керівник підприємства відповідає за належне проведення протипожежних тренувань.

1.4. Проведення протипожежних тренувань є однією із основних форм виробничого навчання і підвищення кваліфікації персоналу.

1.5. Головними завданнями проведення з працівниками протипожежних тренувань є:

набуття навиків самостійно та швидко приймати правильне рішення щодо організації гасіння пожежі на початковому етапі;

відпрацювання дій щодо запобігання можливим аваріям, пошкодженню обладнання та травмам персоналу під час пожежі;

організація негайного виклику ОРСЦЗ в разі спрацьовування автоматичних систем протипожежного захисту, виявлення задимлення або загоряння;

відпрацювання взаємодії працівників підприємства з особовим складом ОРСЦЗ відповідно до оперативного плану пожежогасіння та оперативних карток пожежогасіння;

організація рятування та евакуації людей і матеріальних цінностей;

визначення безпечних та ефективних методів гасіння пожежі на обладнанні, особливо в електроустановках, що знаходяться під напругою, та придбання навиків застосування первинних засобів пожежогасіння;

набуття навиків щодо чітких та швидких дій з перемикання технологічного обладнання з метою запобігання розвитку пожежі та аварії;

перевірка виконання вимог безпеки за спільних дій з ОРСЦЗ в складних умовах пожежі на об'єкті;

набуття навиків надання першої долікарняної допомоги потерпілим від пожежі.

1.6. Особи, які беруть участь у протипожежних тренуваннях, зобов'язані дотримуватися вимог безпеки, правил експлуатації обладнання та вимог виробничих інструкцій.

Забороняється виконувати будь-які операції з обладнанням, механізмами й апаратурою управління, а також інші дії, не передбачені програмою протипожежного тренування.

II. Періодичність проведення протипожежних тренувань

2.1. Протипожежні тренування поділяються на цехові, об'єктові, блочні (на АЕС, ГАЕС, ГЕС, ТЕС, ТЕЦ, ПС), спільні та індивідуальні.

2.2. Цехові протипожежні тренування проводяться з персоналом цеху (структурного підрозділу). Усі працівники із числа оперативного, ремонтного та виробничого персоналу кожного цеху (структурних підрозділів) не менше одного разу на рік беруть участь у цеховому протипожежному тренуванні, у тому числі не менше одного разу на два роки - у тренуванні на полігоні.

2.3. Об'єктові (на АЕС, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, ПС) протипожежні тренування проводяться з персоналом кількох цехів (структурних підрозділів) з періодичністю не менше трьох тренувань на рік з кожною зміною.

2.4. Блочні протипожежні тренування проводяться з оперативним персоналом кількох цехів (структурних підрозділів), що працює на одному енергоблоці. Періодичність таких тренувань може бути не менше двох разів на рік з кожною зміною.

2.5. Спільні з ОРСЦЗ протипожежні тренування проводяться за графіками не менше одного разу на рік (на підприємствах, які охороняються ОРСЦЗ на договірних умовах, - не менше одного разу на квартал). У цих протипожежних тренуваннях беруть участь працівники об'єкта (одного або кількох цехів) та ОРСЦЗ.

2.6. Індивідуальні протипожежні тренування проводять із щойно прийнятими на роботу працівниками, при перевірках стану пожежної безпеки підприємства контролюючими органами, на об'єктах з малочисельним персоналом до (10 осіб), а також з окремими працівниками, які отримали незадовільні оцінки при плановому протипожежному тренуванні.

2.7. Цехові, блочні і об'єктові протипожежні тренування допускається поєднувати з протиаварійними тренуваннями персоналу.

2.8. Кожний працівник із числа оперативного, оперативно-виробничого і виробничого персоналу не менше двох разів на рік бере участь у планових протипожежних тренуваннях (одне цехове і одне об'єктове або спільне).

Персонал диспетчерської служби проходить одне протипожежне тренування на робочому місці та бере участь у проведенні одного тренування на об'єкті.

За рішенням керівника підприємства один раз на рік до протипожежних тренувань можуть залучатися адміністративно-технічні працівники та працівники невиробничих підрозділів.

III. Організація і проведення протипожежних тренувань

3.1. Графік і тематика цехових і об'єктових протипожежних тренувань складаються посадовими особами, призначеними керівником підприємства, кожного року, погоджуються з посадовою особою об'єктового пожежно-рятувального підрозділу (за його наявності) і затверджуються керівником підприємства.

3.2. Графік і тематика спільних протипожежних тренувань за участю об'єктових пожежно-рятувальних підрозділів та ОРСЦЗ складається на рік з урахуванням вимог чинного законодавства і затверджується керівником підприємства та начальником територіального органу МНС.

3.3. Перед проведенням спільних протипожежних тренувань з особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів, що беруть участь у тренуваннях, необхідно провести цільовий інструктаж щодо особливостей експлуатації обладнання, технології виробництва, планування будівель і споруд на об'єкті, а також ознайомити з основними вимогами безпеки.

За вказівкою керівника підприємства проведення таких інструктажів здійснює представник об'єкта, на якому буде проходити тренування.

3.4. Керівниками протипожежних тренувань на енергетичних об'єктах України призначаються:

цехового - начальник цеху або його заступник;

блочного - начальник зміни станції;

об'єктового - особа із числа адміністративно-технічних працівників;

спільного - посадова особа підрозділу ОРСЦЗ;

індивідуального - безпосередній керівник працівника.

3.5. Керівник цехового і об'єктового протипожежного тренування призначає керівника гасіння пожежі (далі - КГП) і під час тренування контролює його дії, а також організовує контроль за діями персоналу за допомогою призначених контролюючих осіб.

КГП призначаються:

цехового тренування - начальник зміни цеху (оперативний працівник);

блочного тренування - заступник начальника зміни станції;

об'єктового тренування - начальник зміни станції (диспетчер підприємства, черговий підстанції).

КГП проводить тренування відповідно до затвердженої програми.

Вказівки КГП є обов'язковими для кожного учасника протипожежних тренувань. Їх може змінити чи скасувати тільки керівник тренування.

3.6. Керівник протипожежного тренування спільно з КГП створює штаб пожежогасіння.

Основними обов'язками адміністративно-технічних працівників, які входять до складу штабу, є: відпрацювання взаємодії з КГП дії відповідно до зміни ситуації на умовній пожежі, забезпечення виконання заходів з безпеки та медичної допомоги, вирішення інших питань, пов'язаних з протипожежним тренуванням.

На період спільного протипожежного тренування розпорядженням керівника підприємства керівнику протипожежного тренування і керівнику КГП, які є представниками ОРСЦЗ, виділяються консультанти із числа адміністративно-технічних працівників, які стежать за відповідністю розпоряджень та дій зазначених осіб вимогам безпеки і правилам технічної експлуатації.

3.7. Контролюючих осіб (далі - контролюючі) для проведення протипожежних тренувань призначають із числа адміністративно-технічних працівників підприємства і додатково із числа представників ОРСЦЗ (за спільних тренувань), які призначаються для контролю за діями персоналу, визначення його дій під час тренування, правильності та своєчасності виконання розпоряджень КГП.

3.8. Кількість контролюючих визначає керівник протипожежного тренування з урахуванням місцевих особливостей і складності затверджених програми та плану.

3.9. У процесі підготовки контролюючих керівник протипожежного тренування ознайомлює їх із програмою та планом (за необхідності дозволяється робити виписки із програми), дає вказівки щодо порядку застосування засобів імітації на умовній пожежі.

3.10. Контролюючі зобов'язані:

ознайомитися з планом та програмою протипожежного тренування і очікуваними діями учасників тренування;

відповідно до порядку, передбаченого керівником протипожежного тренування, імітувати умовну пожежу, вчасно і належним чином поставити перед учасниками тренування відповідні завдання;

у разі необхідності швидко вжити заходів із запобігання помилковим діям кожного учасника протипожежного тренування, що можуть призвести до нещасного випадку, аварії, пошкодження обладнання або порушення технологічного процесу;

робити необхідні записи щодо дій персоналу на протипожежному тренуванні для підведення підсумків тренування.

3.11. Кожний учасник протипожежного тренування може уточнити у контролюючих ситуацію розвитку умовної пожежі на конкретній дільниці.

Контролюючі надають уточнення, не розкриваючи задуму керівника протипожежного тренування.

За наявності засобів, що імітують ситуацію умовної пожежі, контролюючі можуть не координувати дії персоналу, а здійснювати опитування учасників тренування про ситуацію, що склалась на даній дільниці, і прийняте ними рішення щодо подальших дій.

3.12. Під час проведення протипожежного тренування персонал повинен мати такі розпізнавальні знаки:

контролюючі - синю розпізнавальну пов'язку на правому рукаві;

керівник гасіння пожежі - червону розпізнавальну пов'язку на правому рукаві з нанесенням відповідного розпізнавального знака;

персонал, що бере участь у тренуванні, - білу пов'язку на правому рукаві.

3.13. Ситуацію умовної пожежі під час проведення протипожежних тренувань імітують такими засобами:

осередок пожежі - червоними прапорцями;

зону задимлення - синіми прапорцями;

зону токсичних газів, радіоактивності, виділення шкідливих парів - жовтими прапорцями.

3.14. Імітація пожежі на протипожежних тренуваннях має бути наочною і змінюватися контролюючими під час проведення тренування на окремих ділянках відповідно до тактичного задуму керівника тренування.

Як засоби імітації пожежі також допускається використовувати димові шашки, ліхтарі та інші засоби, що створюють необхідну ситуацію.

3.15. Забороняється використовувати для імітації засоби, що можуть викликати пожежу, аварію або пошкодження приміщень та обладнання, а також заподіяти ушкодження учасникам тренування.

3.16. Протипожежні тренування проводяться з наближенням до реальної ситуації, що може виникнути в разі пожежі, з приведенням у дію засобів пожежогасіння об'єкта за умови, що ці засоби не загрожують нормальній роботі основного технологічного процесу, а також з використанням тренажерів.

Для вмикання систем пожежогасіння потрібно використовувати дільниці, де технологічне обладнання виведене у ремонт або резерв.

3.17. Програми та плани конкретних протипожежних тренувань складаються на підставі затвердженої тематики та затверджуються керівниками підприємств з урахуванням:

аналізу пожеж, що виникли на підприємствах Міненерговугілля України;

пожежної небезпеки технологічного процесу виробництва (використання різних видів палива, наявність високих температур та тиску, маслонаповненого обладнання електроустановок високої напруги тощо);

особливостей планування підприємств, а також особливих вимог, що діють на цих об'єктах, правил безпеки;

межі вогнестійкості будівельних конструкцій, конструктивних особливостей дахового покриття та наявності горючих матеріалів;

введення у роботу нового обладнання, будинків і споруд, експериментальних установок тощо.

3.18. Програма протипожежного тренування враховує дії учасників протипожежного тренування на весь період їх проведення і передбачає:

організаційні заходи: час і місце тренування, склад учасників та керівників (включаючи КГП від об'єкта та представників ОРСЦЗ), призначення контролюючих, визначення засобів зв'язку, підготовку тренажерів тощо;

підготовчі заходи: встановлення засобів і знаків імітації (прапорців, плакатів, пояснювальних написів тощо), інструктаж і розставлення контролюючих, підготовка до роботи засобів пожежогасіння і тренажерів;

оперативні дії: оголошення про виникнення умовної пожежі, введення в роботу засобів імітації, дії учасників протипожежного тренування за оперативним планом пожежогасіння, контроль ходу протипожежного тренування контролюючими та керівником такого тренування, вмикання або імітація роботи автоматичних установок пожежогасіння і операцій на тренажерах, взаємодія учасників протипожежного тренування з ліквідації умовної пожежі;

взаємодія з ОРСЦЗ: їх виклик та зустріч, інструктаж, надання дозволу на гасіння пожежі, надання практичної допомоги в прокладанні рукавних ліній і необхідному заземленні протипожежної техніки, інформація про дії персоналу об'єкта, участь у роботі штабу на пожежі тощо;

забезпечення порядку: оповіщення персоналу, що не бере участь у протипожежному тренуванні, встановлення необхідних перегородок і розстановка контролюючих з метою запобігання проникненню сторонніх осіб на період протипожежного тренування в зону умовної пожежі.

3.19. Програми проведення цехових, блочних, об'єктових і спільних протипожежних тренувань персоналу і КГП не повідомляються. Під час проведення протипожежних тренувань персонал і КГП керуються умовними позначеннями та вказівками контролюючих.

3.20. Програми протипожежних тренувань потрібно складати з урахуванням дій персоналу в найскладнішій під час пожежі ситуації:

відсутність освітлення і падіння тиску в протипожежному водопроводі у зв'язку з аварією щодо забезпечення власних потреб об'єкта;

аварія на ділянці зовнішнього водопостачання або водозабірних пристроїв;

сильне задимлення у виробничих приміщеннях;

перехід вогню на покриття головного корпусу і загроза обвалення будівельних конструкцій;

вміст шкідливих чинників в окремій промисловій зоні вище допустимих норм.

3.21. Під час проведення протипожежних тренувань застосовують плакати, умовні знаки.

3.22. Для надбання практичних навиків на протипожежних тренуваннях рекомендується застосовувати первинні засоби пожежогасіння. Гасіння горючих матеріалів слід проводити в спеціальних протвинях або інших негорючих приладдях площею від 1 до 2 м2. Встановлювати ці приладдя слід не ближче 5 м від горючих матеріалів, конструкцій, обладнання та будинків.

3.23. Для повного і кваліфікованого застосування первинних засобів пожежогасіння, навчання тактичних прийомів гасіння пожежі за допомогою пересувної пожежної техніки (пожежних автомобілів, пожежних мотопомп тощо) слід використовувати пожежні полігони.

Цехові протипожежні тренування необхідно проводити почергово на полігоні і на об'єкті.

Організація протипожежних тренувань на полігоні покладається на навчально-тренувальні центри (тренажерні пункти).

IV. Підведення підсумків протипожежних тренувань

4.1. Після закінчення цехових, блочних, об'єктових і спільних протипожежних тренувань проводиться аналіз дій всіх учасників тренування.

4.2. Підведення підсумків та аналіз протипожежного тренування здійснюються в такій послідовності:

керівник протипожежного тренування оголошує цілі, завдання і програму тренування;

представник об'єкта (при спільному тренуванні) доповідає про дії персоналу об'єкта до і після прибуття представників ОРСЦЗ;

КГП (від об'єкта - під час цехового, блочного і об'єктового протипожежного тренування і від ОРСЦЗ - під час спільного протипожежного тренування) доповідає керівнику протипожежного тренування про ситуацію, що склалася, і про прийняті ним рішення щодо ліквідації пожежі та запобігання розвитку аварії, зазначає правильні дії персоналу та недоліки;

дії КГП уточнюють контролюючі (якщо їх призначення передбачалося програмою), які дають свою оцінку його діям;

контролюючі інших дільниць протипожежного тренування (якщо такі передбачалися програмою) доповідають про дії персоналу і дають свою оцінку з аналізом помилок учасників тренувань;

після закінчення аналізу керівник протипожежного тренування підбиває підсумки і дає оцінку проведеному тренуванню, а також індивідуальну оцінку всім його учасникам (задовільно, незадовільно).

4.3. Аналіз роботи ОРСЦЗ, що брали участь у спільному протипожежному тренуванні, проводиться КГП окремо.

Результати кожного протипожежного тренування заносяться до журналу обліку протипожежних тренувань (далі - журнал), форма якого наведена у додатку до цієї Інструкції, в якому зазначається індивідуальна і загальна оцінка учасникам протипожежного тренування. Стисло в журналі зазначаються допущені порушення та зауваження до учасників, що показали низький рівень знань, недостатній рівень підготовленості під час гасіння умовної пожежі та при діях з обладнанням і засобами пожежогасіння.

4.4. Журнал цехових і блочних протипожежних тренувань зберігається у начальника відповідного цеху (структурного підрозділу), а журнал об'єктових і спільних протипожежних тренувань - на головному щиті управління (диспетчерській підприємства).

4.5. Якщо в цілому учасники протипожежного тренування не впоралися з поставленим завданням або більшість учасників (50 % і більше) отримали незадовільні оцінки, то тренування з цієї теми повторюється в такі строки:

цехове - через 10 днів;

блочне - через два тижні;

об'єктове - через два тижні;

спільне - в строк, погоджений посадовою особою ОРСЦЗ.

4.6. З окремими учасниками, які отримали незадовільні оцінки під час планового протипожежного тренування (цехового, об'єктового, спільного), необхідно проводити індивідуальні протипожежні тренування, результати яких вносяться до журналу.

4.7. Результати протипожежних тренувань, що проводилися на полігонах з гасінням реальних пожеж на стендах і окремих елементах технологічного обладнання, заносяться в журнал з позначкою "Полігон".

4.8. Після проведення протипожежних тренувань за необхідності вносяться зміни в оперативний план пожежогасіння об'єкта та оперативні картки пожежогасіння на об'єкті.

 

Директор Департаменту
промислової безпеки, охорони праці,
цивільного та фізичного захисту,
трудової та соціальної політики

О. Онищенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України

Е. Улинець

 

Журнал обліку протипожежних тренувань

Дата проведення тренувань

Тема і місце проведення протипожежного тренування (об'єкт, полігон)

Інформація про учасників

Оцінки учасників тренування

Підпис учасника тренування

Зауваження та пропозиції, відмітка про виконання пропозицій та зауважень

прізвище, ім'я, по батькові

посада

1

2

3

4

5

6

7

Загальна оцінка протипожежного тренування

Підписи:

Керівник тренування __________________________________

Контролюючі особи (якщо призначалися) _______________

____________

Опрос