Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об обеспечении доступа к публичной информации в Государственной службе молодежи и спорта

Министерство образования и науки; молодежи и спорта Украины
Положение, Форма, Приказ от 28.02.2012 № 230
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2012

м. Київ

N 230

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 березня 2012 р. за N 420/20733

Про затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Державній службі молоді та спорту

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 26 листопада 2013 року N 1118)

З метою реалізації Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та для належної організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба молоді та спорту України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Державній службі молоді та спорту, що додається.

2. Державній службі молоді та спорту (Сафіуллін Р. С.):

2.1. Визначити та затвердити структурний підрозділ або посадову особу, до компетенції якого відноситься організація роботи з доступу до публічної інформації у Державній службі молоді та спорту.

2.2. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Наказ набирає чинність з моменту його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби молоді та спорту Сафіулліна Р. С.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації у Державній службі молоді та спорту

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації у Державній службі молоді та спорту України (далі - Держмолодьспорт України).

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі.

1.3. Дія цього Положення не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.4. Спрямовує та координує роботу структурних підрозділів щодо надання доступу до публічної інформації Голова Держмолодьспорту України або його заступник відповідно до розподілу обов'язків.

1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (облік, систематизація та контроль щодо задоволення запиту) організовує і забезпечує визначений та затверджений Головою Держмолодьспорту України структурний підрозділ або посадова особа.

1.6. Керівники самостійних структурних підрозділів Держмолодьспорту України, які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією керівництва Держмолодьспорту України до запиту, організовують і забезпечують виконання та надання публічної інформації на запит.

II. Забезпечення доступу до публічної інформації у Держмолодьспорті України

2.1. Доступ до публічної інформації у Держмолодьспорті України забезпечується шляхом:

а) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

в офіційних друкованих виданнях;

на офіційному веб-сайті;

на інформаційних стендах;

будь-яким іншим способом;

б) надання інформації за запитом на інформацію.

2.2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до частини другої статті 6 Закону.

III. Порядок звернення за публічною інформацією до Держмолодьспорту України

3.1. Запитувачі інформації мають право звернутися до Держмолодьспорту України із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація їх особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

3.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

3.3. Запитувачі інформації можуть подати запит в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

3.4. Запитувачі інформації можуть подавати письмовий запит у довільній формі.

3.5. Запит на інформацію має містити:

а) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

б) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

в) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

3.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту на інформацію запитувачі інформації можуть подавати запит шляхом заповнення відповідної форми для подання запиту на отримання публічної інформації (що додається), яку можна отримати в Держмолодьспорті України та на офіційному веб-сайті Держмолодьспорту України www.dsmsu.gov.ua у розділі "Доступ до публічної інформації".

3.7. Запитувачі інформації можуть звернутися до Держмолодьспорту України із запитом на інформацію під час особистого прийому посадовими особами Держмолодьспорту України, за телефоном та факсом, а також на електронну адресу Держмолодьспорту України, зазначеними на офіційному веб-сайті у розділі "Доступ до публічної інформації".

3.8. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувачі інформації не можуть подати письмовий запит на інформацію, його має оформити працівник структурного підрозділу (посадова особа), до компетенції якого належить організація доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті свою посаду, прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон, та надати копію запиту запитувачам інформації, які його подали.

3.9 Під час подання запиту на інформацію запитувачі інформації зазначають зручну для них форму отримання інформації.

3.10 На вимогу запитувачів інформації на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачам інформації.

IV. Порядок реєстрації та опрацювання запиту на інформацію у Держмолодьспорті України

4.1. Запит на інформацію, що надходить на адресу Держмолодьспорту України поштою (вул. Еспланадна, 42, м. Київ, 01601) від юридичних осіб та громадян, приймається, попередньо опрацьовується і реєструється структурним підрозділом, до компетенції якого належить ведення контролю, діловодства та звернень громадян, в базі документообігу автоматизованої системи "Контроль" та "Звернення громадян" за питаннями "Публічна інформація".

4.2. Запити на інформацію, що надійшли до Держмолодьспорту України усно, факсом, телефоном, електронною поштою, передаються працівником структурного підрозділу (посадовою особою), до компетенції якого належить організація доступу до публічної інформації, після їх роздрукування на паперовому носії на реєстрацію та опрацювання працівникам структурного підрозділу, до компетенції якого належить ведення контролю, діловодства та звернень громадян.

4.3. Для реєстрації запиту на інформацію застосовується окрема вхідна реєстраційно-контрольна картка, що обробляється за допомогою системи електронного документообігу (далі - система обліку) в окремій категорії.

4.4. Система обліку містить:

а) назву документа;

б) номер документа;

в) дату створення документа;

г) дату надходження документа;

ґ) джерело інформації (кореспондент - заявник, юридична особа тощо);

д) питання;

е) короткий зміст;

є) тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи тощо);

ж) вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи тощо);

з) проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);

и) форму та місце зберігання документа (резолюція керівництва).

4.5. Доступ до системи обліку, що містить інформацію про документ, який знаходиться у Держмолодьспорті України, забезпечується відповідно до законодавства.

4.6. Після повернення запиту на інформацію з відповідною резолюцією керівництва Держмолодьспорту України працівниками структурного підрозділу, до компетенції якого належить ведення контролю, діловодства та звернень громадян, вносяться необхідні дані у відповідні поля реєстраційної контрольної картки в системі обліку, після чого запит невідкладно передається виконавцям.

V. Порядок опрацювання запиту та надання публічної інформації Держмолодьспортом України

5.1. Відповідь на запит на інформацію готується тими структурними підрозділами, які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією керівництва Держмолодьспорту України до запиту.

5.2. Після отримання, реєстрації та опрацювання у структурному підрозділі, до компетенції якого належить ведення контролю, діловодства та звернень громадян, оригінал запиту на інформацію з резолюцією керівництва Держмолодьспорту України невідкладно, в день надходження, передається структурному підрозділу, до компетенції якого належить запитувана інформація, а копія запиту - до структурного підрозділу (посадової особи), до компетенції якого належить організація доступу до публічної інформації.

5.3. Якщо запитом передбачено надання публічної інформації, що стосується різних напрямів діяльності Держмолодьспорту України, керівництво Держмолодьспорту України визначає керівника самостійного структурного підрозділу, який узагальнюватиме отриману публічну інформацію від інших структурних підрозділів відповідно до компетенції.

У такому разі співвиконавці зобов'язані не пізніше ніж за два робочих дні до настання строку виконання запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.

5.4. Якщо запитом передбачено надання публічної інформації, що стосується різних напрямів діяльності Держмолодьспорту України, проект відповіді на запит обов'язково погоджується зі структурними підрозділами, визначеними резолюцією керівництва Держмолодьспорту України до запиту.

5.5. Проект відповіді на запит обов'язково погоджується зі структурним підрозділом, до компетенції якого входить надання правової оцінки документів.

5.6. Відповідь на електронний запит на публічну інформацію готується структурним підрозділом, до компетенції якого належить запитувана інформація, та надається його відповідальним працівником на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

5.7. Паперові копії листування за електронними запитами на публічну інформацію зберігаються у структурному підрозділі (посадової особи), до компетенції якої належить організація доступу до публічної інформації, та у відповідних структурних підрозділах в окремій справі "Листування щодо запитів стосовно публічної інформації".

5.8. Відповідь на запит надається за підписом Голови Держмолодьспорту України або його заступника відповідно до розподілу обов'язків.

5.9. Відповідь на запит повинна містити достовірну, точну та повну запитувану інформацію.

5.10. Структурний підрозділ (посадова особа), до компетенції якого належить організація доступу до публічної інформації, веде облік запитів/відповідей, готує звіти та веде моніторинг діяльності Держмолодьспорту України з виконання Закону.

5.11. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту Держмолодьспортом України.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

5.12. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Голова Держмолодьспорту України або його заступник відповідно до розподілу обов'язків може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку Держмолодьспорт України повідомляє запитувача інформації в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

5.13. У разі якщо запит поряд з проханням надати публічну інформацію містить прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на питання, які не належать до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у строки, передбачені Законом України "Про звернення громадян", про що запитувачам інформації повідомляється у відповіді на запит на інформацію.

5.14. У разі якщо запитувана публічна інформація належить до публічної інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до публічної інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, доступ до якої необмежений. Відповідь на такий запит підлягає обов'язковому погодженню з посадовою особою, до компетенції якої відносяться питання режимно-секретної та мобілізаційної роботи.

5.15. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувачі зобов'язані відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається наказом Монмолодьспорту України в межах граничних норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. N 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію".

5.16. Держмолодьспорт України має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

а) вона не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

б) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

в) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені пунктом 5.15 цього розділу фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

г) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених пунктом 3.5 розділу III цього Положення.

5.17. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі. У відповіді про відмову в задоволенні запиту про інформацію мають зазначатися:

а) прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту у Держмолодьспорті України;

б) дата відмови;

в) мотивована підстава відмови;

г) порядок оскарження відмови;

ґ) підпис.

5.18. У разі якщо Держмолодьспорт України не володіє запитуваною інформацією, але їй за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, вона зобов'язана направити цей запит на інформацію належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача інформації.

5.19. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Положенням строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням прийнятого рішення.

5.20. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію мають зазначатися:

а) прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту у Держмолодьспорті України;

б) дата надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

в) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Положенням строк;

г) строк, у який буде задоволено запит;

ґ) підпис.

5.21. Відповіді на запити на інформацію підлягають обов'язковій реєстрації структурним підрозділом, до компетенції якого входить ведення контролю, діловодства та звернень громадян.

5.22. Листування за запитами на публічну інформацію повертається до структурного підрозділу або посадової особи, до компетенції якого належить організація роботи з доступу до публічної інформації, для зберігання згідно з номенклатурою справ Держмолодьспорту України.

5.23. Публічну інформацію про діяльність Держмолодьспорту України для оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Держмолодьспорту України готують та надають керівники відповідних структурних підрозділів Держмолодьспорту України до структурного підрозділу, до компетенції якого належить забезпечення взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації, який забезпечує розміщення інформації.

5.24. Моніторинг роботи з надання та розміщення публічної інформації, а також підготовка та надання інформації для розміщення на офіційному сайті Держмолодьспорту України в розділі "Доступ до публічної інформації", наповнення відповідного інформаційного стенду здійснюються в установленому порядку структурним підрозділом (посадовою особою), до компетенції якого входить організація доступу до публічної інформації.

5.25. Забезпечує роботу з безпосереднього розміщення відомостей, що стосуються публічної інформації, на офіційному сайті Держмолодьспорту України структурний підрозділ, до компетенції якого належить забезпечення взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації.

 

Начальник відділу планування
та організаційної роботи

А. В. Горін

 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації

Державна служба молоді та спорту України
вул. Еспланадна, 42, м. Київ, 01601

Запитувач ____________________________________________________________________________
                                               (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                           прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних
                                           осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                      поштова або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати
_____________________________________________________________________________________
                                      (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу _____________________________________________________________________
                                                      (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу ___________________________________________________________________
телефаксом ___________________________________________________________________________
за телефоном __________________________________________________________________________

________________________________
(дата)

________________________________
(підпис)

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок.

 

 _________________________
(підпис) 

____________

Опрос