Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Заявления о назначении всех видов социальной помощи, компенсаций, субсидий и льгот

Министерство социальной политики Украины
Форма, Приказ от 22.02.2012 № 96
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2012

м. Київ

N 96

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 березня 2012 р. за N 418/20731

Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства соціальної політики України
від 23 жовтня 2012 року N 672
,
 від 24 квітня 2014 року N 245

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 21 квітня 2015 року N 441)

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1146 "Про вдосконалення механізму надання соціальної допомоги" та доручення Кабінету Міністрів України від 20.01.2012 N 2781/0/1-12, з метою підвищення ефективності системи надання соціальної підтримки громадянам

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, що додається.

2. Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України (В. Мущинін) забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

3.1. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2006 N 215 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2006 за N 755/12629;

3.2. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 25.08.2009 N 323 "Про внесення змін до Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.09.2009 за N 869/16885.

4. Цей наказ набирає чинності з 1 травня 2012 року.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

 

Заповнюється: заявником / уповноваженим представником / власником, співвласником (наймачем) житла

До органу праці та соціального захисту населення
______________________________________________________________________________________
від __________________________________________________________________________________,
зареєстрований за адресою: ____________________________________________________________,
проживаю за адресою: _________________________________________________________________,
контактний телефон _______________________, паспорт: серія __________ N ________________,
виданий _____________________________________________________________________________
"___" ________________ р.
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера _____________________, дата народження
"___" ________________ р.
звернення    первинне  повторне  номер основної особової справи  

N _______________
__________________
(дата реєстрації заяви)


ЗАЯВА
про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг

Прошу призначити (перерахувати)
(потрібне підкреслити)

1. Державну допомогу сім'ям з дітьми, а саме:

допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами

 

допомогу при народженні дитини

 

допомогу при усиновленні дитини

 

допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 

допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

 

допомогу на дітей одиноким матерям

 

2. Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям

 

3. Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, а саме:

допомогу інвалідам з дитинства I групи

 

допомогу інвалідам з дитинства II групи

 

допомогу інвалідам з дитинства III групи

 

допомогу на дітей-інвалідів віком до 18 років

 

надбавку на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи А I групи

 

надбавку на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи Б I групи

 

одиноким інвалідам з дитинства II і III груп, які за висновком ЛКК лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду

 

надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років

 

надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років

 

4. Державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а саме:

допомогу інвалідам I групи

 

допомогу жінкам, яким присвоєно звання України "Мати-героїня"

 

допомогу інвалідам II групи

 

допомогу інвалідам III групи

 

допомогу священнослужителям, церковнослужителям

 

допомогу особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги

 

допомогу на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду (крім інвалідів I групи)

 

допомогу на догляд малозабезпеченим інвалідам підгрупи А I групи

 

допомогу на догляд малозабезпеченим інвалідам підгрупи Б I групи

 

5. Компенсаційні виплати та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

одноразову компенсацію учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

одноразову компенсацію дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

одноразову компенсацію сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

 

щорічну допомогу на оздоровлення

 

компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування

 

компенсацію проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним транспортом особам, віднесеним до категорій 1 та 2

 

щомісячну грошову допомогу у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства

 

компенсацію 50 (25) процентів вартості продуктів харчування за медичними (фізіологічними) нормами, встановленими Міністерством охорони здоров'я України, громадянам, які віднесені до категорій 1 та 2

 

щомісячну грошову допомогу батькам потерпілих дітей, які перебувають у державних та комунальних дошкільних закладах освіти (за дні відвідування та невідвідування)

 

щомісячну виплату на дітей шкільного віку

 

грошову компенсацію на дітей, які не харчуються в навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, та дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи і не харчуються в навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади

 

грошову компенсацію батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні

 

6. Компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла

 

7. Тимчасову державну допомогу дітям

 

8. Соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам

 

9. Допомогу на догляд (щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним)

 

10. Компенсацію як фізичній особі, яка надає соціальні послуги

 

11. Компенсаційну виплату особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80 років

 

12. Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

 

13. Субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг

 

14. Грошову компенсацію замість санаторно-курортної путівки

 

15. Компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування

 

16. Пільгу на придбання твердого палива

 

17. Пільгу на придбання скрапленого газу

 

18. Одноразову винагороду жінці, якій присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"

 

19. Одноразову матеріальну допомогу особі, яка постраждала від торгівлі людьми

 

20. Допомогу на поховання

 

 До заяви відповідно до законодавства додано __________ документів на _____ аркушах:

 Прошу в разі призначення допомоги кошти готівкою перераховувати
  через національного оператора поштового зв'язку N _________________________________;
  на поточний рахунок N ______________ МФО __________________ код __________________
 банк ________________________________________________________________________________;
  на особовий рахунок будинку-інтернату, установи (закладу), де інвалід з дитинства або
 дитина-інвалід перебуває на повному державному утриманні
 N ______________ МФО __________________ код __________________
 банк _________________________________________________________________________________

Підтверджую відсутність змін у складі сім'ї та характеристиці житла (при повторному зверненні).

Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про доходи та майно, що вплинули або могли вплинути на прийняте рішення щодо надання соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, будуть перевірені згідно з чинним законодавством України.

Мене повідомлено, що в разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання мною соціальної допомоги, компенсації, субсидій та пільг, я зобов'язуюсь повідомити органи праці та соціального захисту населення.

Про відмову в призначенні або припинення виплати призначеної соціальної допомоги та/або повернення надміру нарахованих коштів у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан сім'ї мене попереджено.

 

____________
(підпис)

________________________
(дата)

Додаткова інформація, яка повідомляється одинокою матір'ю (підкреслити необхідне)

1. У шлюбі

Перебувала

Не перебувала

Перебуваю

2. З особою, від якої маю дитину

Проживаю

Не проживаю

 

3. Пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію (заповнюють лише вдови, вдівці)

Отримую

Не отримую

 

Інформація, яка повідомляється одержувачем державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам щодо призначення пенсії в разі втрати годувальника:

Управління Пенсійного фонду, у якому перебуває на обліку одержувач допомоги

номер пенсійної справи

 

 

Інформація, яка повідомляється одержувачами компенсаційних виплат та допомог по догляду щодо отримання пенсій (допомог) особою, за якою здійснюється догляд:

П. І. Б., адреса, орган, у якому перебуває на обліку одержувач пенсії (допомоги)
(особа, за якою здійснюється догляд)

номер пенсійної (особової) справи

 

 

Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користується сім'я

Вид послуги

N особового рахунка

Найменування та місцезнаходження (поштова адреса) організації, що надає послуги

Примітки

Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

N

 

 

Газопостачання

N

 

 

Централізоване постачання холодної води

N

 

 

Централізоване постачання гарячої води

N

 

 

Водовідведення

N

 

 

Опалення

N

 

 

Електропостачання

N

 

 

Вивезення побутових відходів

N

 

 

У випадку, якщо прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розглянути/не розглядати мою заяву відповідними місцевими органами виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореною ними комісією (потрібне підкреслити):

_____________________________________________________________________
(підпис заявника, уповноваженого представника / власника, співвласника /наймача/ житла)

____________
(дата)

Заповнюється відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення

Відомості з паспорта та поданих документів звірені.

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято "___" ____________ 20__ р. та зареєстровано під N ___

Для розгляду заяви необхідно додати до "___" ____________ 20__ р. такі документи:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відповідальна особа _______________________ Ознайомився ______________________________
  (прізвище та підпис відповідальної особи)                                       (підпис заявника / уповноваженого представника /
                                                                                                                               власника, співвласника (наймача) житла)

  

Заповнюється відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення

Відомості з паспорта та поданих документів звірені.

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято "___" ____________ 20__ р. та зареєстровано під N ___

Для розгляду заяви необхідно додати до "___" ____________ 20__ р. такі документи:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відповідальна особа _______________________ Ознайомився ______________________________
(прізвище та підпис відповідальної особи)                                       (підпис заявника / уповноваженого представника /
                                                                                                                      власника, співвласника (наймача) житла)

 

Директор Департаменту
державної соціальної допомоги

В. Мущинін

(форма із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства соціальної політики України від 23.10.2012 р. N 672,
 від 24.04.2014 р. N 245)

Опрос