Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Украины от 21.05.2007 N 246

Министерство здравоохранения
Приказ от 14.02.2012 № 107
действует с 23.03.2012

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.02.2012

м. Київ

N 107

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 березня 2012 р. за N 359/20672

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246

Відповідно до статті 286 Цивільного кодексу України, статті 391 Основ законодавства України про охорону здоров'я, статті 11 Закону України "Про інформацію" та на виконання протесту Генеральної прокуратури України від 07.10.2011 N 07/1/1-592 вих - 11, з метою приведення нормативно-правових актів до вимог чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113 (далі - Наказ), такі зміни:

1.1. У преамбулі Наказу слова та цифри "постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1542" замінити відповідно словами та цифрами "Указом Президента України від 13.04.2011 N 467";

1.2. Абзац другий пункту 2 Наказу виключити. У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим.

2. Унести до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого Наказом (далі - Порядок), такі зміни:

2.1. Нумерацію розділів арабськими цифрами замінити нумерацією римськими цифрами.

2.2. У розділі II:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Попередній (періодичні) медичний огляд працівників проводиться закладами охорони здоров'я, що віднесені до другої, першої, вищої акредитаційної категорії за результатами державної акредитації відповідно до Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765, а також спеціалізованими закладами охорони здоров'я, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань, перелік яких затверджено наказом МОЗ України від 25.03.2003 N 133, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.04.2003 за N 283/7604, вищими медичними навчальними закладами III - IV рівнів акредитації, які мають кафедри та курси професійних захворювань та проводять лабораторні, функціональні та інші дослідження і надають медико-санітарну допомогу за спеціальностями, що передбачені додатками 4 та 5 до пункту 2.6 цього Порядку";

у підпункті 2.16:

в абзаці першому слова "та передаються до єдиної комп'ютерної бази даних району, міста, області, держави (у разі наявності)" виключити;

в абзаці третьому слова "медичного працівника або, за його відсутності, у відділі кадрів на підприємстві (за останнім місцем роботи)" замінити словами "закладі охорони здоров'я, що проводить медичний огляд на підставі укладеного договору з роботодавцем";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"У разі зміни місця роботи Картка працівника видається працівнику під підпис для проходження медичного огляду за новим місцем роботи";

в абзаці шостому слова "на підприємстві (за основним місцем роботи)" замінити словами "в архіві закладу охорони здоров'я, що проводив медичний огляд на підставі укладеного договору з роботодавцем".

2.3. У тексті Порядку та додатків до нього слова "лікувально-профілактичні заклади" та "ЛПЗ" у всіх відмінках замінити словами "заклади охорони здоров'я" у відповідних відмінках.

3. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги довести цей наказ до відома Міністра охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальників управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Департаменту правового забезпечення та міжнародної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра енергетики та
вугільної промисловості України -
керівник апарату

В. Макуха

Перший заступник керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань

Г. В. Осовий

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

В. Коломієць

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України

Е. Улинець

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

О. А. Миколайчук

Заступник Міністра надзвичайних
ситуацій України

В. Бут

Перший заступник Голови
Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України

В. А. Шайтан

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України

Ю. Мельников

Заступник Голови Державної
санітарно-епідеміологічної
служби України

Л. М. Черненко

Опрос