Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка составления и предоставления запросов на получение публичной информации, распорядителем которой является Государственная казначейская служба Украины

Минфин
Порядок, Форма, Приказ от 13.02.2012 № 160
действует с 26.03.2012

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.02.2012

м. Київ

N 160

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 березня 2012 р. за N 355/20668

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна казначейська служба України

Відповідно до статей 19, 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації", статті 2 Указу Президента України від 05.05.2011 N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" та підпункту 3 пункту 10 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 446, для належної організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Державна казначейська служба України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна казначейська служба України, що додається.

2. Затвердити Форму для подання запиту на отримання публічної інформації, що додається.

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) Міністерства фінансів України (Косарчук В. П.) та Управлінню розвитку, міжнародного співробітництва та зовнішніх зв'язків Державної казначейської служби України (Дорош І. П.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

 

Міністр

В. Хорошковський

 

Порядок
складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна казначейська служба України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), Указу Президента України від 05.05.2011 N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Державна казначейська служба України (далі - Казначейство).

1.4. Доступ до публічної інформації Казначейства забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

II. Складання та подання запитів на отримання публічної інформації

2.1. Запитувач інформації має право звернутися до Казначейства із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається Казначейству в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту на інформацію запитувач може використати Форму для подання запиту на отримання публічної інформації, затверджену цим наказом.

2.7. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті Казначейства у рубриці "Доступ до публічної інформації" та на інформаційному стенді в адмінбудинку Казначейства (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6).

2.8. У формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді - поштою, телефаксом, телефоном, електронною поштою.

2.9. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто відповідальній особі, яка організовує в установленому порядку доступ до отримання публічної інформації, розпорядником якої є Казначейство.

2.10. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий запит на інформацію, його має оформити відповідальна особа, яка організовує в установленому порядку доступ до отримання публічної інформації, розпорядником якої є Казначейство, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надати копію запиту особі, яка його подала.

2.11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

Начальник Управління комунікацій
(Прес-служба)

В. П. Косарчук

 

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації

Розпорядник
інформації

Державна казначейська служба України

Запитувач

____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
____________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних
____________________________________________________________________
осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
____________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати
_____________________________________________________________________________________
                                               (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

____________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
____________________________________________________________;
будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

____________________________________________________________;

факсом

____________________________________________________________;

телефоном

____________________________________________________________

_________
     (дата)

                                                                                           _____________
                                                                                                                           (підпис)

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які знаходяться у володінні Державної казначейської служби України, розміщена на веб-сайті www.treasury.gov.ua.

2. Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу

01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6;

на електронну адресу

office@treasury.gov.ua;

телефаксом

(044) 281 49 18;

за телефоном

(044) 281 49 16.

3. Запит на інформацію може бути подано особисто відповідальній особі, яка організовує в установленому порядку доступ до отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна казначейська служба України, за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, каб. N 301/2.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит надається протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це повідомляється протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) Державна казначейська служба України не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме:

не зазначені прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

відсутній загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

відсутні підпис і дата у разі подання письмового запиту.

 

Начальник Управління комунікацій
(Прес-служба)

В. П. Косарчук

Опрос