Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке выдачи лицензии провайдера программной услуги

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания
Положение, Решение от 28.12.2011 № 2979
редакция действует с 21.07.2017

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

28.12.2011

м. Київ

N 2979

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 березня 2012 р. за N 351/20664

Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
 від 6 листопада 2014 року N 1187
,
від 30 березня 2017 року N 452

Додатково див. оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 6, 30 січня 2015 р.)
,
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 18 лютого 2015 року
,
 оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 52, 10 липня 2015 р.)

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до статей 13, 14 та 17, частини другої статті 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", статей 1, 24, 31, 39 та 40 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, що додається.

2. Управлінню правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зв'язків із засобами масової інформації та громадськими організаціями розмістити це рішення в засобах масової інформації.

4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 19.04.2006 N 357 "Про затвердження Інструкції про видачу, продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії провайдера програмної послуги", від 20.01.2010 N 2 "Про відновлення дії Інструкції про видачу, продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії провайдера програмної послуги", від 11.02.2010 N 354 "Про кількість провайдерів програмної послуги, які здійснюють діяльність на тій же території, в межах адміністративно-територіальних одиниць", від 23.02.2011 N 359 "Про внесення змін до рішення Національної ради від 20.01.2010 N 2 "Про відновлення дії Інструкції про видачу, продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії провайдера програмної послуги", від 23.02.2011 N 360 "Про затвердження змісту бланка ліцензії провайдера програмної послуги".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення В. Манжосова.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

В. Манжосов

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає механізм реалізації вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо ліцензування провайдерів програмної послуги та щорічної перереєстрації загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам).

1.2. Для цілей цього Положення під ліцензуванням провайдерів програмної послуги розуміється видача, переоформлення, анулювання ліцензій провайдерів програмної послуги, видача дублікатів ліцензій провайдерів програмної послуги.

1.3. Ліцензія провайдера програмної послуги видається за заявою про видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги, форма якої наведена у додатку 1 до цього Положення, яку подає суб'єкт господарювання, який має на меті надавати програмну послугу з використанням ресурсу багатоканальної телемережі, незалежно від технології надання послуги.

II. Порядок ліцензування провайдерів програмної послуги

2.1. Ліцензія провайдера програмної послуги є єдиною законною підставою на здійснення діяльності з надання програмної послуги.

2.2. Ліцензія провайдера програмної послуги є документом державного зразка, який видається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) та засвідчує право ліцензіата надавати програмні послуги з використанням ресурсу багатоканальних телемереж. У ліцензії провайдера програмної послуги зазначається відповідна інформація, що наведена в додатку 2 до цього Положення.

2.3. Провайдер програмної послуги зобов'язаний виконувати умови ліцензії. Національна рада контролює виконання провайдерами програмної послуги умов ліцензії, а в разі її порушення застосовує санкції відповідно до вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

2.4. Суб'єкт господарювання, який має на меті отримати ліцензію провайдера програмної послуги, або провайдер програмної послуги, який має на меті продовжити ліцензію провайдера програмної послуги, подає до Національної ради заяву про видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги відповідно до вимог статті 24 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", до якої додаються:

копії завірених у встановленому законодавством порядку установчих документів;

документи, які підтверджують придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника (згідно з інформацією про програми, які провайдер програмної послуги має намір ретранслювати, що наведена у додатку 3 до цього Положення);

загальна концепція пакетування (перелік) програм, придбаних для ретрансляції, за формою згідно з додатком 4 до цього Положення (загальна кількість програм програмної послуги, кількість вітчизняних програм, перелік телерадіопрограм). Перелік телерадіопрограм не повинен містити програми, ретрансляція яких є обмеженою відповідно до вимог законодавства України;

відомості про структуру власності заявника, які подаються відповідно до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 21 січня 2016 року N 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 року за N 251/28381;

(пункт 2.4 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з рішенням
 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
 від 30.03.2017 р. N 452,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим)

копія повідомлення про включення суб'єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до статті 42 Закону України "Про телекомунікації" або копія угоди з оператором телекомунікацій на надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації багатоканальної телемережі та копія ліцензії оператора на відповідний вид діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (у разі якщо оператором телекомунікацій є інший суб'єкт господарювання).

2.5. Заява про видачу ліцензії провайдера програмної послуги розглядається і рішення щодо неї приймається у місячний строк з дня її надходження до Національної ради.

2.6. За результатами розгляду заяви Національна рада приймає рішення:

про видачу ліцензії провайдера програмної послуги;

про залишення заяви без розгляду у разі подання заявником неповного пакета документів та (або) документів, оформлених з порушенням вимог, установлених пунктом 2.4 цього розділу, про що протягом семи робочих днів після прийняття рішення повідомляє заявника у письмовій формі з викладенням причин;

про затвердження пакета (пакетів) програм універсальної програмної послуги в населеному пункті (населених пунктах) та (або) на території (територіях), де передбачається надання програмної послуги.

Після усунення заявником порушень, що стали підставою для залишення заяви про видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги без розгляду, Національна рада приймає відповідне рішення за результатами розгляду цієї заяви та документів.

2.7. Ліцензія провайдера програмної послуги видається заявнику на підставі рішення Національної ради про видачу ліцензії не пізніше ніж у десятиденний строк після сплати ним ліцензійного збору, що підтверджується відповідним документом органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, за умови, що сплату здійснено протягом місяця з дня ухвалення рішення про видачу ліцензії. Ліцензійний збір за видачу ліцензії провайдера програмної послуги сплачується відповідно до статті 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

2.8. Ліцензія провайдера програмної послуги може бути продовжена, якщо ліцензіат не пізніше ніж за 60 днів до строку її закінчення подасть до Національної ради документи згідно з пунктом 2.4 цього розділу. Заява про видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги розглядається і рішення щодо неї приймається у місячний строк з дня її надходження до Національної ради. У разі подання заявником неповного пакета документів та (або) документів, оформлених з порушенням пункту 2.4 цього розділу, Національна рада приймає рішення відповідно до абзацу третього пункту 2.6 цього розділу. Ліцензія провайдера програмної послуги з продовженим строком дії видається на підставі рішення Національної ради про видачу ліцензії провайдера програмної послуги та вручається не пізніше ніж в останній робочий день строку дії попередньої ліцензії за умови сплати ліцензійного збору.

2.9. Видача дубліката ліцензії провайдера програмної послуги здійснюється за заявою про видачу дубліката ліцензії провайдера програмної послуги, форма якої наведена у додатку 5 до цього Положення, у порядку, встановленому статтею 34 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

2.10. Підставами для переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги є зміна відомостей, що містяться у ліцензії провайдера програмної послуги та додатку до неї, або заява ліцензіата.

2.11. Для переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги протягом строків, визначених статтею 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", ліцензіат подає заяву про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги протягом строків, визначених статтею 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", форма якої наведена у додатку 6 до цього Положення, до якої додаються завірені в установленому порядку копії документів, які підтверджують необхідність внесення змін.

(пункт 2.11 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної ради
 України з питань телебачення і радіомовлення від 30.03.2017 р. N 452)

2.12. За результатами розгляду заяви про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги Національна рада протягом строків, визначених статтею 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", з дня надходження цієї заяви приймає рішення:

про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги;

про залишення заяви без розгляду, про що протягом семи робочих днів після ухвалення рішення повідомляє заявника у письмовій формі з викладенням причин.

2.13. Переоформлена ліцензія провайдера програмної послуги видається заявнику не пізніше ніж у десятиденний строк після сплати ним ліцензійного збору, що підтверджується відповідним документом органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, за умови, що сплату здійснено протягом місяця з дня ухвалення рішення про переоформлення ліцензії. Плата за переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги здійснюється відповідно до статті 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

2.14. У разі зміни відомостей, що містилися у переліку телерадіопрограм, ліцензіат повідомляє про це Національну раду протягом десяти робочих днів після настання змін шляхом подання особисто або направлення інформації щодо каналів, які вимкнені та (або) включені до переліку, і документа, передбаченого в абзаці четвертому пункту 2.4 цього розділу, із відповідним підтвердженням направлення цієї інформації.

2.15. Національна рада анулює ліцензію провайдера програмної послуги на підставі:

клопотання ліцензіата про анулювання ліцензії;

рішення суду про втрату чинності ліцензії провайдера програмної послуги, яке набрало законної сили;

інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про наявність запису щодо припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

2.16. Загальна концепція (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) є додатком до ліцензії провайдера програмної послуги та підлягає щорічній перереєстрації.

2.17. Протягом строку дії ліцензії провайдера програмної послуги для щорічної перереєстрації загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) провайдер програмної послуги повинен щороку за місяць до дати (число, місяць) видачі ліцензії провайдера програмної послуги подати особисто або направити до Національної ради інформацію про виконання загальної концепції (принципів, підстав) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) протягом попереднього року із відповідним підтвердженням направлення цієї інформації.

2.18. Ліцензія провайдера програмної послуги видається за реєстраційним принципом без конкурсу на строк 10 років.

III. Ліцензування провайдерів програмної послуги з використанням багатоканальних ефірних телемереж (в тому числі технологій "Телесело", "МІТРІС", "MMDS", цифрових мультиплексів, мереж операторів мобільного зв'язку тощо)

3.1. Суб'єкти господарювання, які мають на меті використання багатоканальних ефірних телемереж, отримують ліцензію провайдера програмної послуги.

3.2. Ліцензія провайдера програмної послуги з використанням ресурсу багатоканальних ефірних телемереж видається на підставі рішення Національної ради про видачу ліцензії провайдера програмної послуги не пізніше ніж у десятиденний строк після сплати заявником ліцензійного збору та підтвердження сплати відповідним документом органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, за умови, що сплату здійснено протягом місяця з дня ухвалення рішення про видачу ліцензії.

3.3. Ліцензування провайдера програмної послуги з використанням ресурсу багатоканальних ефірних телемереж здійснюється за наявності виданого на замовлення Національної ради висновку, передбаченого частиною третьою статті 50 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", та відповідного рішення Національної ради щодо створення багатоканальної ефірної телемережі.

3.4. Рішення про видачу ліцензії провайдера програмної послуги із використанням ресурсу багатоканальної ефірної телемережі приймається в місячний строк після закінчення строку розгляду пропозицій (заяв) суб'єктів господарювання в частині технічної розробки, обслуговування та експлуатації багатоканальної ефірної телемережі на підставі Закону України "Про телебачення і радіомовлення", Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 01 грудня 2010 року N 1684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 року за N 1294/18589, відповідного рішення Національної ради щодо створення таких телемереж та цього Положення.

(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної ради
 України з питань телебачення і радіомовлення від 30.03.2017 р. N 452)

3.5. Внесення додаткових передавачів (ретрансляторів, повторювачів) до ліцензії провайдера програмної послуги в багатоканальних ефірних телемережах розглядається за наявності виданого на замовлення Національної ради висновку, передбаченого частиною третьою статті 50 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" в межах території розташування (прийому) телемереж або у визначеному законодавством порядку.

 

Начальник управління
ліцензування телерадіомовлення

Л. Запорожець

 

ЗАЯВА
про видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги

1. Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження юридичної особи, місце реєстрації фізичної особи - підприємця, банківські реквізити, код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (телефон, факс, електронна адреса)

3. Власники __________________________________________________________________________
                                                    (для юридичних осіб: найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб: прізвище,
                                                                                               ім'я, по батькові, місце проживання)

4. Відомості про особовий склад керівних та наглядових органів _______________________________
                                                                                                                                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

5. Порядок розгляду заяви ______________________________________________________________.
                                                                                                                                       (без конкурсу)

6. Оператор телекомунікацій багатоканальної телемережі _____________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, місцезнаходження, місце проживання, ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації: номер і дата видачі або повідомлення про включення суб'єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій)

7. Місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, передавача мультиплексу
_____________________________________________________________________________________

8. Технології, що застосовуються для надання програмної послуги ________________________________
_______________________________________________________________________________________
(кількість каналів і технології, що використовуються для

______________________________________________________________________________________
ретрансляції (трансляції) програм (аналогова, цифрова, IPTV, MMDS, "Телесело", МІТРІС, DTH, ОТТ тощо))

9. Територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі (територія надання програмної послуги) _____________________________________________________________________________
                                    (територія України або найменування адміністративно-територіальної одиниці)

10. Кількість населення на зазначеній території _____________________________________________
                      (згідно з офіційними даними органів державної статистики в межах адміністративно-територіальної одиниці)

11. Мінімальна частка програм вітчизняного виробництва в загальній кількості програм, що ретранслюються в мережі, не менше _____________________________________________________

До заяви додаються: ___________________________________________________________________

Сплату ліцензійного збору гарантуємо.

Заявник

Головний бухгалтер (за наявності)

________________
            (підпис)

________________
(прізвище)

________________
            (підпис)

________________
(прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

М. П. (за наявності)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної ради
 України з питань телебачення і радіомовлення від 30.03.2017 р. N 452)

 

ІНФОРМАЦІЯ,
яка зазначається в ліцензії провайдера програмної послуги та додатках до неї

У ліцензії провайдера програмної послуги зазначаються:

повне найменування Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, серія та номер ліцензії;

найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи - підприємця, якій видано ліцензію;

код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відповідну відмітку в паспорті);

власник (співвласники) юридичної особи;

кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи;

строк дії ліцензії та дата її видачі;

строк дії продовженої ліцензії;

підписи уповноважених посадових осіб Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, скріплені печаткою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

дата прийняття та номер рішення про видачу (продовження, переоформлення) ліцензії провайдера програмної послуги;

територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі (територія надання програмної послуги);

рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, яким затверджено перелік програм універсальної програмної послуги;

загальна концепція (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), яка, зокрема, складається із мінімальної частки програм вітчизняного виробництва в загальній кількості програм, що ретранслюються в мережі;

технологія розповсюдження телепрограм.

У ліцензії провайдера програмної послуги багатоканальних ефірних телемереж додатково зазначаються докладні характеристики багатоканальної ефірної телемережі:

частота (канал);

місцезнаходження та потужність передавача;

місцезнаходження головної станції багатоканальної телемережі;

максимальна кількість каналів (ресурс).

(додаток 2 у редакції рішення Національної ради України з
 питань телебачення і радіомовлення від 30.03.2017 р. N 452)

 

Інформація про програми, які провайдер програмної послуги має намір ретранслювати

Заявник _______________________________________________________________________________

Загальна кількість програм, придбаних для ретрансляції в мережі, становить ____, з них вітчизняних ____.

Керівник

_______________
              (підпис)

_________________________
               (ініціали, прізвище)

______________
              (дата)

 

Загальна концепція пакетування (перелік) програм, придбаних для ретрансляції

Заявник _______________________________________________________________________________

Загальна кількість програм, придбаних для ретрансляції в мережі, становить ____, з них вітчизняних ____.

Керівник

_______________
         (підпис)

________________________
              (ініціали, прізвище)

______________
              (дата)

 

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії провайдера програмної послуги
НР N ___-п від _________
                                 (дата)

1. Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження юридичної особи, місце реєстрації фізичної особи - підприємця, банківські реквізити, код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (телефон, факс, електронна адреса)

3. Номер та дата видачі ліцензії ___________________________________________________________

4. Строк дії ліцензії _____________________________________________________________________

5. Причини видачі дубліката ліцензії провайдера програмної послуги ___________________________

До заяви додаються: ____________________________________________________________________

Сплату ліцензійного збору гарантуємо.

Заявник

Головний бухгалтер (за наявності)

________________
            (підпис)

________________
(прізвище)

________________
            (підпис)

________________
(прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

М. П. (за наявності)

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної ради
 України з питань телебачення і радіомовлення від 30.03.2017 р. N 452)

 

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги
НР N ___-п від _________
                                 (дата)

1. Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження юридичної особи, місце реєстрації фізичної особи - підприємця, банківські реквізити, код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті)
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (телефон, факс, електронна адреса)

3. Зміни, що відбулися ___________________________________________________________________

4. Документи, що підтверджують зміни до ліцензії ___________________________________________
                                                                                                                           (копії документів, завірені в установленому порядку)

До заяви додаються: ____________________________________________________________________

Сплату ліцензійного збору гарантуємо.

Заявник

Головний бухгалтер (за наявності)

________________
            (підпис)

________________
(прізвище)

________________
            (підпис)

________________
(прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

М. П. (за наявності)

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної ради
 України з питань телебачення і радіомовлення від 30.03.2017 р. N 452)

(Положення у редакції рішення Національної ради України з
 питань телебачення і радіомовлення від 06.11.2014 р. N 1187)

____________

Опрос