Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения уведомительной регистрации заключенных договоров аренды или концессии объектов централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, находящихся в коммунальной собственности

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Порядок, Приказ от 14.02.2012 № 53
действует с 16.03.2012

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.02.2012

м. Київ

N 53

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 березня 2012 р. за N 344/20657

Про затвердження Порядку проведення повідомної реєстрації укладених договорів оренди чи концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності

Відповідно до частини першої статті 10 Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення повідомної реєстрації укладених договорів оренди чи концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, що додається.

2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Аліпова О. М.

 

Міністр

А. М. Близнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра фінансів

А. І. Мярковський

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

А. П. Клюєв

 

Порядок
проведення повідомної реєстрації укладених договорів оренди чи концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Мінрегіон України) повідомної реєстрації укладених договорів оренди чи концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, відповідно до частини першої статті 10 Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності".

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності", "Про концесії".

3. Для проведення повідомної реєстрації укладеного договору оренди чи концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, орендар чи концесіонер протягом десяти робочих днів з дня його нотаріального посвідчення подає до Мінрегіону України такі документи:

заяву на проведення повідомної реєстрації укладеного договору оренди чи концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, у довільній формі;

копію укладеного договору оренди чи концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності (далі - договір);

виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

4. Усі документи мають бути викладені державною мовою.

5. Документи, визначені пунктом 3 цього Порядку, подаються до служби діловодства Мінрегіону України, де реєструються та передаються до юридичної служби для проведення повідомної реєстрації.

6. Юридична служба Мінрегіону України протягом п'яти робочих днів з дня надходження документів, визначених пунктом 3 цього Порядку, реєструє договір у журналі повідомної реєстрації договорів оренди чи концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності (далі - Журнал повідомної реєстрації договорів), за встановленою формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Журнал повідомної реєстрації договорів зберігається в юридичній службі Мінрегіону України.

7. Не пізніше наступного дня після реєстрації договору в Журналі повідомної реєстрації договорів юридичною службою оформлюється напис про повідомну реєстрацію договору оренди чи концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, за встановленою формою згідно з додатком 2 до цього Порядку (далі - напис про повідомну реєстрацію договору), який є письмовим підтвердженням реєстрації цього договору відповідно до частини третьої статті 10 Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності".

8. Напис про повідомну реєстрацію договору, в якому зазначаються реєстраційний номер цього договору та дата його реєстрації, разом із супровідним листом за підписом першого заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України або особи, яка його заміщає, передається до служби діловодства Мінрегіону України, де реєструється, скріплюється гербовою печаткою та протягом п'яти робочих днів з дня повідомної реєстрації надсилається орендарю чи концесіонеру. У цей же строк завірені в установленому законодавством порядку копії напису про повідомну реєстрацію договору надсилаються виконавчому органу відповідної ради та Фонду державного майна України.

9. Орендар чи концесіонер протягом десяти робочих днів з дня припинення або розірвання договору повинен письмово повідомити про це Мінрегіон України з метою внесення відповідного запису до Журналу повідомної реєстрації договорів.

 

Директор Департаменту
нормативно-правового регулювання

М. А. Татаринцева

 

Журнал повідомної реєстрації договорів оренди чи концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності

N з/п

Дата надходження документа, вхідний номер

Сторони, що уклали договір

Строк, на який укладено договір

Об'єкт, що передається в оренду/концесію

Реєстраційний номер*

Дата реєстрації

Підпис відповідальної особи, що зареєструвала договір

Примітки

орган місцевого самоврядування

орендар/
концесіонер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

____________
* Реєстраційний номер договору складається з:

О - договір оренди / порядковий номер договору;

К - договір концесії / порядковий номер договору.

 

НАПИС
про повідомну реєстрацію укладеного договору оренди чи концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності

Зареєстровано ________________________________________________________________________
                                                        (реєструючий орган)
_____________________________________________________________________________________
                                                        (назва договору)
між _________________________________________________________________________________
                                              (сторони, які уклали договір)

Реєстраційний номер ______________ від "___" ____________ 20__ р. _________________________

_____________________________________________________________________________________

Керівник реєструючого
органу

  
__________
  (підпис)

  
_________________
  (ініціали та прізвище)

____________

Опрос