Идет загрузка документа (263 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил по поддержке летной пригодности (Part-M)

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ, Правила от 10.02.2012 № 85
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.02.2012

м. Київ

N 85

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2012 р. за N 333/20646

Про затвердження Правил з підтримання льотної придатності (Part-M)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства інфраструктури України
 від 18 грудня 2013 року N 1018

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної авіаційної служби України
 від 6 березня 2019 року N 286)

(Сертифікати перегляду льотної придатності, видані відповідно до Правил, затверджених цим наказом, залишаються чинними протягом встановленого в них терміну дії; сертифікати схвалення організацій з управління підтриманням льотної придатності та сертифікати схвалення організацій з технічного обслуговування, видані відповідно до Правил, затверджених цим наказом, залишаються чинними до видачі нових сертифікатів відповідно до вимог Авіаційних правил, затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 6 березня 2019 року N 286)

Відповідно до Повітряного кодексу України, Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" та з метою впровадження в Україні європейських технічних правил і стандартів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила з підтримання льотної придатності (Part-M), що додаються.

2. Державній авіаційній службі України забезпечити:

2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Доведення цього наказу до відома заінтересованих підприємств, установ, організацій, фізичних та юридичних осіб, діяльність яких пов'язана з підтриманням льотної придатності авіаційної техніки.

3. Власникам повітряних суден авіації загального призначення, які внесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, до 01.01.2013 забезпечити виконання Правил, затверджених цим наказом, в частині вимог підчастин B, C, D (Subpart B, C, D) Розділу A стандарту EASA Part M.

4. Експлуатантам повітряних суден, які використовуються для здійснення комерційних повітряних перевезень і виконання авіаційних робіт, та власникам повітряних суден авіації загального призначення, які внесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, до 01.01.2014 забезпечити повне виконання вимог Правил, затверджених цим наказом.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. П. Клюєв

Голова Державної авіаційної 
служби України

А. А. Колісник

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови СПО

Г. В. Осовий

 

ПРАВИЛА
З ПІДТРИМАННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ (PART-M)

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють технічні вимоги для суб'єктів авіаційної діяльності та процедури для компетентного органу щодо підтримання льотної придатності повітряних суден, внесених до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, включаючи будь-який компонент, що призначений для встановлення на них.

1.2. Ці Правила застосовуються до юридичних та фізичних осіб, що здійснюють підтримання льотної придатності повітряних суден, внесених до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, включаючи технічне обслуговування, а також компонентів, що призначені для встановлення на такі повітряні судна.

1.3. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

Агентство - Європейське Агентство з безпеки польотів (EASA);

велике повітряне судно - повітряне судно, що класифіковане як літак з максимальною злітною масою понад 5700 кг або багатомоторний вертоліт;

держава-член - держави - члени Європейського Союзу та Україна;

комерційна експлуатація - експлуатація повітряного судна з метою надання послуг за плату, які доступні для громадськості, або якщо ці послуги не є доступними для громадськості, але виконуються за договором між експлуатантом та замовником, який не має контролю над експлуатантом;

(пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1018)

комерційні повітряні перевезення - будь-яка експлуатація повітряного судна для перевезення пасажирів, вантажу чи пошти за плату або наймом;

(пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1018,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять третій
 вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять п'ятим)

компетентний орган - уповноважений орган з питань цивільної авіації;

компонент - будь-який двигун, гвинт, частина або прилад;

організація - фізична особа - підприємець, юридична особа чи підрозділ юридичної особи. Така організація може бути заснована в Україні або за її межами;

основне місце здійснення діяльності - офіс, через який зобов'язуються виконувати фінансування та контроль експлуатації, пов'язаної з вимогами цих Правил;

передпольотний огляд - огляд, що виконується перед вильотом для того, щоб впевнитися в придатності повітряного судна до запланованого польоту;

персонал, який засвідчує технічне обслуговування, - персонал, відповідальний за передачу в експлуатацію повітряного судна чи компонента після технічного обслуговування;

підтримання льотної придатності - означає всі процеси, які забезпечують відповідність повітряного судна чинним вимогам з льотної придатності у будь-який час експлуатації та умови для безпечної експлуатації;

повітряне судно - апарат, що підтримується в атмосфері у результаті його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні;

технічне обслуговування - капітальний ремонт, ремонт, огляд, заміна, модифікація або усунення несправностей повітряного судна чи компонента або будь-яка комбінація цих робіт, за винятком передпольотного огляду;

'ELA1 ПС' - відповідне Європейське легке повітряне судно:

літак з максимальною злітною масою 1200 кг або менше та який не підпадає під класифікацію складного повітряного судна, що використовує тягу двигуна;

(абзац сімнадцятий пункту 1.3 розділу I у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1018)

планер або мотопланер з максимальною злітною масою 1200 кг або менше;

(пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1018,
у зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять п'ятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять шостим)

аеростат з максимальним розрахунковим об'ємом газу або гарячого повітря не більше ніж 3400 м3 для теплових аеростатів, 1050 м3 для газових аеростатів, 300 м3 для прив'язних аеростатів;

дирижабль, розрахований не більше ніж на чотирьох пасажирів та з максимальним розрахунковим об'ємом газу або гарячого повітря не більше ніж 3400 м3 для теплових дирижаблів та 1000 м3 для газових дирижаблів;

(абзац двадцятий пункту 1.3 розділу I у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1018)

'LSA ПС' - легкий спортивний літак, який має такі характеристики:

максимальна злітна маса не більше 600 кг;

максимальна критична швидкість під час посадки (VS0) не більше ніж 45 вузлів індикаторної повітряної швидкості (Calibrated Airspeed) на повітряному судні з максимальною сертифікованою злітною масою та критичним центром ваги;

максимальна кількість місць не більше ніж для двох осіб, включаючи пілота;

одномоторний, пропелерний, безтурбінний двигун;

негерметична кабіна.

1.4. Для організацій, основне місце здійснення діяльності яких розташоване на території України, уповноваженим органом з питань цивільної авіації щодо цих Правил є центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації.

1.5. Для організацій, основне місце здійснення діяльності яких розташоване поза межами території України та які здійснюють підтримання льотної придатності і технічне обслуговування повітряних суден, внесених до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, уповноваженим органом з питань цивільної авіації щодо цих Правил є центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації.

1.6. Розроблені Агентством прийнятні методи встановлення відповідності можуть використовувати держави-члени для встановлення відповідності вимогам цих Правил. У разі дотримання прийнятних методів встановлення відповідності вважається, що відповідні вимоги цих Правил виконано.

1.7. До визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту України від 07 вересня 1999 року N 435 "Про затвердження Правил видачі сертифікатів льотної придатності цивільних повітряних суден України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 вересня 1999 року за N 638/3931, положення пункту 1.9. (Підчастина I) стандарту EASA Part-M в Україні не застосовуються.

1.8. У цій редакції Технічних вимог враховані такі ревізії Регламентів Європейської Комісії (далі - Регламент (ЄК)):

Регламент (ЄК) N 2042/2003 від 20 листопада 2003 року;

Регламент (ЄК) N 707/2006 від 08 травня 2006 року;

Регламент (ЄК) N 376/2007 від 30 березня 2007 року;

Регламент (ЄК) N 1056/2008 від 27 жовтня 2008 року;

Регламент (ЄК) N 127/2010 від 05 лютого 2010 року;

Регламент (ЄК) N 962/2010 від 26 жовтня 2010 року;

Регламент (ЄК) N 1149/2011 від 21 жовтня 2011 року;

Регламент (ЄК) N 593/2012 від 05 липня 2012 року.

(розділ I доповнено пунктом 1.8 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1018)

II. Технічні вимоги для суб'єктів авіаційної діяльності та процедури для компетентних органів (Part-M)

Стандарт EASA Part-M

Зміст

M.1

I. (Розділ A) Технічні вимоги

1.1. (Підчастина A) Загальні положення

1.1.1. (M.A.101) Сфера застосування

1.2. (Підчастина B) Відповідальність

1.2.1. (M.A.201) Розподіл обов'язків

1.2.2. (M.A.202) Повідомлення про дефекти

1.3. (Підчастина C) Підтримання льотної придатності

1.3.1. (M.A.301) Завдання з підтримання льотної придатності

1.3.2. (M.A.302) Програма технічного обслуговування повітряних суден

1.3.3. (M.A.303) Директиви льотної придатності

1.3.4. (M.A.304) Дані для модифікацій та ремонтів

1.3.5. (M.A.305) Система записів про підтримання льотної придатності повітряних суден

1.3.6. (M.A.306) Система технічних бортових журналів експлуатанта

1.3.7. (M.A.307) Передача записів про підтримання льотної придатності повітряних суден

1.4. (Підчастина D) Стандарти технічного обслуговування

1.4.1. (M.A.401) Дані для технічного обслуговування

1.4.2. (M.A.402) Виконання технічного обслуговування

1.4.3. (M.A.403) Дефекти повітряного судна

1.5. (Підчастина E) Компоненти

1.5.1. (M.A.501) Встановлення

1.5.2. (M.A.502) Технічне обслуговування компонентів

1.5.3. (M.A.503) Компоненти, що мають обмежений ресурс

1.5.4. (M.A.504) Контроль за компонентами, непридатними до експлуатації

1.6. (Підчастина F) Організація з технічного обслуговування

1.6.1. (M.A.601) Сфера застосування

1.6.2. (M.A.602) Заявка

1.6.3. (M.A.603) Обсяг схвалення

1.6.4. (M.A.604) Керівництво організації з технічного обслуговування

1.6.5. (M.A.605) Виробничі приміщення та площі

1.6.6. (M.A.606) Вимоги до персоналу

1.6.7. (M.A.607) Персонал, який засвідчує технічне обслуговування

1.6.8. (M.A.608) Компоненти, обладнання та інструменти

1.6.9. (M.A.609) Дані для технічного обслуговування

1.6.10. (M.A.610) Замовлення на проведення робіт з технічного обслуговування

1.6.11. (M.A.611) Стандарти технічного обслуговування

1.6.12. (M.A.612) Сертифікат передачі до експлуатації повітряного судна

1.6.13. (M.A.613) Сертифікат передачі до експлуатації компонента

1.6.14. (M.A.614) Записи з технічного обслуговування

1.6.15. (M.A.615) Привілеї організації

1.6.16. (M.A.616) Внутрішні перевірки організації

1.6.17. (M.A.617) Зміни у схваленій організації з технічного обслуговування

1.6.18. (M.A.618) Підтримання схвалення

1.6.19. (M.A.619) Недоліки

1.7. (Підчастина G) Організація з управління підтриманням льотної придатності

1.7.1. (M.A.701) Сфера застосування

1.7.2. (M.A.702) Заявка

1.7.3. (M.A.703) Обсяг схвалення

1.7.4. (M.A.704) Керівництво з управління підтриманням льотної придатності

1.7.5. (M.A.705) Приміщення

1.7.6. (M.A.706) Вимоги до персоналу

1.7.7. (M.A.707) Персонал з перегляду льотної придатності

1.7.8. (M.A.708) Управління підтриманням льотної придатності

1.7.9. (M.A.709) Документація

1.7.10. (M.A.710) Перегляд льотної придатності

1.7.11. (M.A.711) Привілеї організації

1.7.12. (M.A.712) Система якості

1.7.13. (M.A.713) Зміни у схваленій організації з управління підтриманням льотної придатності

1.7.14. (M.A.714) Ведення записів

1.7.15. (M.A.715) Підтримання схвалення

1.7.16. (M.A.716) Недоліки

1.8. (Підчастина H) Сертифікат передачі до експлуатації (CRS)

1.8.1. (M.A.801) Сертифікат передачі до експлуатації повітряного судна

1.8.2. (M.A.802) Сертифікат передачі до експлуатації компонента

1.8.3. (M.A.803) Уповноваження пілота-власника

1.9. (Підчастина I) Сертифікат перегляду льотної придатності

1.9.1. (M.A.901) Перегляд льотної придатності повітряного судна

1.9.2. (M.A.902) Чинність сертифіката перегляду льотної придатності

1.9.3. (M.A.903) Зміна реєстрації повітряного судна у межах ЄС

1.9.4. (M.A.904) Перегляд льотної придатності повітряного судна, що імпортується до ЄС

1.9.5. (M.A.905) Недоліки

II. (Розділ B) Процедура для компетентних органів

2.1. (Підчастина A) Загальні положення

2.1.1. (M.B.101) Сфера застосування

2.1.2. (M.B.102) Компетентний орган

2.1.3. (M.B.104) Ведення записів

2.1.4. (M.B.105) Взаємний обмін інформацією

2.2. (Підчастина B) Відповідальність

2.2.1. (M.B.201) Розподіл обов'язків

2.3. (Підчастина C) Підтримання льотної придатності

2.3.1. (M.B.301) Програма технічного обслуговування

2.3.2. (M.B.302) Винятки

2.3.3. (M.B.303) Моніторинг підтримання льотної придатності повітряних суден

2.3.4. (M.B.304) Анулювання, припинення та обмеження

2.4. (Підчастина D) Стандарти технічного обслуговування

2.5. (Підчастина E) Компоненти

2.6. (Підчастина F) Організація з технічного обслуговування

2.6.1. (M.B.601) Заявка

2.6.2. (M.B.602) Первинне схвалення

2.6.3. (M.B.603) Видача схвалення

2.6.4. (M.B.604) Постійний нагляд

2.6.5. (M.B.605) Недоліки

2.6.6. (M.B.606) Зміни

2.6.7. (M.B.607) Анулювання, припинення та обмеження схвалення

2.7. (Підчастина G) Організація з управління підтриманням льотної придатності

2.7.1. (M.B.701) Заявка

2.7.2. (M.B.702) Первинне схвалення

2.7.3. (M.B.703) Видача схвалення

2.7.4. (M.B.704) Постійний нагляд

2.7.5. (M.B.705) Недоліки

2.7.6. (M.B.706) Зміни

2.7.7. (M.B.707) Анулювання, припинення та обмеження схвалення

2.8. (Підчастина H) Сертифікат передачі до експлуатації (CRS)

2.9. (Підчастина I) Сертифікат перегляду льотної придатності

2.9.1. (M.B.901) Оцінка рекомендацій

2.9.2. (M.B.902) Перегляд льотної придатності компетентним органом

2.9.3. (M.B.903) Недоліки

Додаток 1 (Доповнення I) - Договір з підтримання льотної придатності

Додаток 2 (Доповнення II) - Сертифікат дозволеної передачі Форма 1 EASA (EASA Form 1)

Додаток 3 (Доповнення III) - Сертифікат перегляду льотної придатності - Форма 15 EASA (EASA Form 15)

Додаток 4 (Доповнення IV) - Система класів та рейтингів, що використовуються для схвалення організацій з технічного обслуговування, посилаючись на Підчастину F Part-M та Part-145

Додаток 5 (Доповнення V) - Схвалення організації з технічного обслуговування, посилаючись на Підчастину F Part-M

Додаток 6 (Доповнення VI) - Схвалення організації з управління підтриманням льотної придатності відповідно до Підчастини G Part-M

Додаток 7 (Доповнення VII) - Складні завдання з технічного обслуговування

Додаток 8 (Доповнення VIII) - Обмежене технічне обслуговування, яке виконує пілот-власник

M.1

Для цілей цих Правил компетентний орган має бути:

1. для здійснення нагляду за підтриманням льотної придатності певного повітряного судна (далі - ПС) і видачі сертифікатів перегляду льотної придатності - орган, визначений державою-членом, яка є державою реєстрації,

2. для здійснення нагляду за організацією з технічного обслуговування (далі - ТО), як визначено у Підчастині F Розділу A,

3. для здійснення нагляду за організацією з управління підтриманням льотної придатності, як визначено у Підчастині G Розділу A,

4. для схвалення програм ТО,

I (РОЗДІЛ A)
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1.1. (ПІДЧАСТИНА A)
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.1. (M.A.101) Сфера застосування

Цей розділ встановлює заходи, що необхідно вжити для підтримання льотної придатності, включаючи ТО. Він також визначає умови, яким повинні відповідати особи чи організації, що здійснюють управління підтриманням льотної придатності.

1.2. (ПІДЧАСТИНА B)
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1.2.1. (M.A.201) Розподіл обов'язків

(a) Власник відповідає за підтримання льотної придатності ПС і зобов'язаний здійснювати політ за умови, що:

(b) У разі передачі ПС у лізинг обов'язки власника переходять до орендаря, якщо:

Посилання на "власника", що робиться у цих Правилах, включають посилання на власника чи орендаря, залежно від обставин.

(c) Будь-яка особа чи організація, що здійснює ТО, забезпечує належне виконання завдання.

(d) Командир ПС, а у випадку комерційних повітряних перевезень - експлуатант відповідає за задовільне виконання передпольотного огляду. Цей огляд повинен проводити пілот або інша кваліфікована особа, але його не обов'язково повинна проводити схвалена організація з ТО або передбачений Part-66 персонал, що засвідчує ТО.

(e) З метою виконання обов'язків, визначених у параграфі (a) цієї статті,

(f) У випадку великого ПС, з метою виконання обов'язків, передбачених параграфом (a) цієї статті, власник ПС повинен забезпечити виконання завдань, пов'язаних з підтриманням льотної придатності, схваленою організацією з управління підтриманням льотної придатності. Відповідно до додатка 1 до цих Правил укладається договір у письмовій формі. У такому разі організація з управління підтриманням льотної придатності забезпечує належне виконання цих завдань.

(g) ТО великого ПС та ТО ПС, що використовується у комерційних повітряних перевезеннях, а також його компонентів мають здійснюватися організацією з ТО, схваленою відповідно до вимог Part-145.

(параграф (g) статті M.A.201 підчастини B розділу А у редакції
 наказу Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1018)

(h) У випадку комерційних повітряних перевезень експлуатант забезпечує підтримання льотної придатності ПС, що експлуатується ним, і має:

(i) У випадку, коли держава-член вимагає від експлуатанта мати сертифікат на здійснення комерційної експлуатації, а не комерційних повітряних перевезень, такий експлуатант повинен:

(j) Власник/експлуатант забезпечує надання доступу компетентному органу до організації/ПС для визначення безперервної відповідності вимогам цих Правил.

1.2.2. (M.A.202) Повідомлення про дефекти

(a) Будь-яка особа чи організація, визначена відповідальною згідно зі статтею M.A.201, має повідомити компетентний орган, призначений державою реєстрації, організацію, відповідальну за типову конструкцію чи за конструкцію згідно з додатковим сертифікатом типу, та, якщо застосовно, державу-члена, що є державою експлуатанта, про будь-який виявлений стан ПС чи компонента, що загрожує безпеці польотів.

(b) Звіти надсилаються у порядку, встановленому Агентством, і повинні містити всю інформацію, що стосується такого стану та відома особі чи організації.

(c) У тому разі, коли власник або експлуатант доручив на підставі договору виконання робіт з ТО ПС особі чи організації, ця особа чи організація, яка здійснює ТО ПС, також має повідомляти власника, експлуатанта чи організацію з управління підтриманням льотної придатності про будь-який стан, що впливає на ПС власника чи експлуатанта або на його компонент.

(d) Повідомлення мають надсилатися якомога скоріше, але не пізніше 72 годин з часу виявлення особою чи організацією стану, якого стосується звіт.

1.3. (ПІДЧАСТИНА C)
ПІДТРИМАННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

1.3.1. (M.A.301) Завдання з підтримання льотної придатності

Підтримання льотної придатності ПС і працездатність експлуатаційного та аварійного обладнання мають забезпечуватися шляхом:

1. проведення передпольотних оглядів;

2. усунення відповідно до даних, що наведені у статті M.A.304 та/або статті M.A.401, якщо застосовно, будь-якого дефекту або пошкодження, що впливає на безпеку експлуатації, враховуючи (для всіх великих ПС або ПС, що використовуються у комерційних повітряних перевезеннях) перелік мінімального обладнання та перелік відхилень конфігурації, якщо застосовні, до типу ПС;

3. виконання всього обсягу робіт з ТО відповідно до схваленої програми ТО ПС, що передбачена статтею M.A.302;

4. проведення аналізу ефективності, передбаченої статтею M.A.302, схваленої програми ТО всіх великих ПС або ПС, що використовуються у комерційних повітряних перевезеннях;

5. виконання будь-якої застосовної:

6. виконання модифікацій і ремонтів відповідно до статті M.A.304;

7. впровадження політики проведення необов'язкових модифікацій та/або оглядів стосовно всіх великих ПС або ПС, що використовуються у комерційних повітряних перевезеннях;

8. проведення контрольних польотів після виконання ТО у разі необхідності.

1.3.2. (M.A.302) Програма технічного обслуговування повітряних суден

(a) ТО кожного ПС має виконуватися відповідно до програми ТО цього ПС.

(b) Програма ТО ПС та будь-які подальші зміни до неї мають бути схвалені компетентним органом.

(c) Коли управління підтриманням льотної придатності ПС здійснює організація з управління підтриманням льотної придатності, схвалена відповідно до вимог Підчастини G Розділу A цих Правил, програма ТО ПС та зміни до неї можуть бути схвалені шляхом процедури непрямого схвалення.

(d) Програма ТО ПС має встановлювати відповідність:

(e) Програма ТО ПС має включати детальну інформацію, включаючи періоди, щодо всього обсягу робіт з ТО, включаючи будь-які особливі завдання, пов'язані з типом та особливостями експлуатації.

(f) Для великого ПС, коли програма ТО базується на логіці групи аналізу розвитку ТО (MSG) або на моніторингу стану, програма ТО ПС має включати програму надійності.

(g) Програма ТО ПС має підлягати періодичним переглядам та відповідно оновлюватись, за необхідності. Ці перегляди будуть гарантувати, що програма продовжує бути чинною з урахуванням досвіду експлуатації та інструкцій компетентного органу, приймаючи до уваги нові та/або модифіковані інструкції з ТО, видані утримувачами сертифіката типу та додаткового сертифіката типу або будь-якою іншою організацією, яка публікує ці дані відповідно до вимог Part-21.

1.3.3. (M.A.303) Директиви льотної придатності

Будь-яка застосовна директива льотної придатності повинна бути виконана відповідно до вимог такої директиви льотної придатності, якщо інше не передбачено Агентством.

1.3.4. (M.A.304) Дані для модифікацій та ремонтів

Пошкодження має бути оцінено та модифікації і ремонти виконані з використанням даних залежно від обставин:

(a) схвалених компетентним органом; або

(b) схвалених організацією - розробником, схваленою відповідно до вимог Part-21; або

(c) внесених до сертифікаційних специфікацій, які зазначені в статті 21A.90B або 21A.431B Part-21.

(стаття M.A.304 підчастини С розділу А у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1018)

1.3.5. (M.A.305) Система записів про підтримання льотної придатності повітряних суден

(a) Після завершення будь-яких робіт з ТО до записів про підтримання льотної придатності ПС повинні вноситися записи про відповідний сертифікат передачі до експлуатації, передбачений статтею M.A.801 або статтею 145.A.50. Кожний запис повинен бути внесений не пізніше ніж через 30 днів після дня виконання ТО.

(b) Записи про підтримання льотної придатності ПС мають складатися з:

(c) До бортового журналу ПС мають вноситися записи про тип і реєстраційний номер ПС, дату, а також загальний час нальоту, та/або льотні цикли, та/або посадки, залежно від обставин.

(d) Записи про підтримання льотної придатності ПС мають містити відомості про поточний:

(e) У додаток до сертифіката дозволеної передачі, EASA Form 1 або її еквівалента, наступна інформація, що стосується будь-якого встановленого компонента (двигуна, гвинта, модуля двигуна чи компонента, який має обмежений ресурс), має бути внесена до відповідного формуляра двигуна чи гвинта, картки модуля двигуна чи компонента, який має обмежений ресурс:

(f) Особа, відповідальна за управління підтриманням льотної придатності відповідно до Підчастини B Розділу A, має контролювати записи, що зазначені у цьому розділі, та надавати ці записи компетентному органу за вимогою.

(g) Усі записи з підтримання льотної придатності ПС мають бути чіткими і точними. У разі необхідності виправити запис виправлення повинно вноситись таким чином, щоб первинний запис було добре видно.

(h) Власник чи експлуатант має забезпечити впровадження системи зберігання таких записів протягом визначених строків:

1.3.6. (M.A.306) Система технічних бортових журналів експлуатанта

(a) У випадку комерційних повітряних перевезень, додатково до вимог статті M.A.305, експлуатант має використовувати систему технічних бортових журналів ПС, яка містить таку інформацію для кожного ПС:

(b) Система технічних бортових журналів ПС і будь-які подальші зміни до неї мають бути схвалені компетентним органом.

(c) Експлуатант повинен забезпечити зберігання технічного бортового журналу ПС протягом 36 місяців після внесення останнього запису.

1.3.7. (M.A.307) Передача записів про підтримання льотної придатності повітряних суден

(a) Якщо ПС назавжди передається від одного власника чи експлуатанта до іншого, власник або експлуатант мають забезпечити, що записи про підтримання льотної придатності, визначені статтею M.A.305, та, якщо застосовно, технічний бортовий журнал експлуатанта, передбачений статтею M.A.306, також передаються.

(b) У тому разі, коли власник на підставі договору доручає виконання завдань з управління підтриманням льотної придатності організації з управління підтриманням льотної придатності, він повинен забезпечити передачу записів про підтримання льотної придатності, визначених статтею M.A.305, такій організації.

(c) Визначені для зберігання записів строки повинні продовжувати застосовуватися до нового власника, експлуатанта чи організації з управління підтриманням льотної придатності.

1.4. (ПІДЧАСТИНА D)
СТАНДАРТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1.4.1. (M.A.401) Дані для технічного обслуговування

(a) Особа чи організація, які виконують ТО ПС, повинні мати доступ та використовувати тільки застосовні, чинні дані для ТО при його виконанні, включаючи модифікації та ремонти.

(b) Для цілей цих Правил відповідними даними для ТО є такі:

(c) Особа чи організація, які виконують ТО ПС, мають забезпечити, що всі застосовні дані для ТО є чинними та постійно доступними для використання в разі необхідності. Ця особа чи організація має запровадити для використання систему робочих карток чи листів і повинна або вносити точні дані для ТО у такі робочі картки чи листи, або робити точні посилання на конкретне (конкретні) завдання з ТО, що містяться у таких даних для ТО.

1.4.2. (M.A.402) Виконання технічного обслуговування

(a) Усі роботи з ТО мають виконуватися кваліфікованим персоналом із застосуванням методів, технічних прийомів, стандартів та інструкцій, що визначені у статті M.A.401. Крім того, після виконання кожного завдання з ТО, яке є важливим для безпеки польотів, має бути проведена незалежна перевірка, якщо інше не передбачено вимогами Part-145 або не погоджено компетентним органом.

(b) Усі роботи з ТО мають виконуватися з використанням інструментів, обладнання та матеріалів, визначених статтею M.A.401, якщо інше не передбачено вимогами Part-145. У разі необхідності, інструменти та обладнання мають проходити контроль і калібрування з метою приведення у відповідність до чинного стандарту.

(c) Зона, у якій виконуються роботи з ТО, має бути добре облаштована та очищена від сміття та бруду.

(d) Усі роботи з ТО повинні виконуватися з додержанням усіх обмежень зовнішнього середовища, визначених статтею M.A.401.

(e) У разі виникнення несприятливих погодних умов або у разі тривалого ТО повинні використовуватися належні приміщення.

(f) Після завершення всіх робіт з ТО необхідно провести загальну перевірку з метою вилучення з ПС чи компонента всіх інструментів, обладнання та будь-яких інших сторонніх частин і матеріалів, а також з метою встановлення на своє місце всіх панелей доступу, що були зняті.

1.4.3. (M.A.403) Дефекти повітряного судна

(a) Будь-який дефект ПС, що істотно загрожує безпеці польотів, має бути усунений до наступного польоту.

(b) Рішення про те, чи істотно загрожує дефект ПС безпеці польотів, та про те, коли та яка дія з усунення має бути виконана до наступного польоту, а яке усунення дефекту може бути відкладене, приймає лише уповноважений персонал, який засвідчує ТО відповідно до пунктів (b)1 та (b)2 статті M.A.801, пунктів (c) та (d) статті M.A.801, або Part-145, використовуючи статтю M.A.401. Це правило не застосовується у тому разі, коли:

(c) Будь-який дефект ПС, що істотно не загрожує безпеці польотів, має бути усунений якомога скоріше після дати, коли цей дефект ПС було виявлено вперше, і у межах, визначених у даних для ТО.

(d) Будь-який дефект, що не був усунений до польоту, має бути записаний, якщо застосовно, у системі записів про ТО ПС відповідно до вимог статті M.A.305 або у системі технічних бортових журналів експлуатанта відповідно до вимог статті M.A.306.

1.5. (ПІДЧАСТИНА E)
КОМПОНЕНТИ

1.5.1(M.A.501) Встановлення

(a) Забороняється встановлення компонента, який перебуває у незадовільному стані, не був належним чином переданий до експлуатації відповідно до EASA Form 1 або її аналогу і не був промаркований відповідно до вимог Підчастини Q Part-21, якщо інше не передбачено у Part-21, Part-145 або у Підчастині F Розділу A цих Правил.

(b) До встановлення компонента на ПС особа чи схвалена організація з ТО має переконатися щодо можливості встановлення конкретного компонента у тому разі, коли можуть бути застосовними різні модифікації та/або конфігурації, передбачені директивами льотної придатності.

(c) Стандартні частини мають встановлюватися на ПС або компоненти лише у тому разі, коли дані для ТО визначають конкретну стандартну частину. Стандартні частини мають бути встановлені лише за наявності доказів відповідності, які можна простежити аж до застосовного стандарту.

(d) Матеріал, що є сировиною чи витратним матеріалом, має використовуватися на ПС чи компоненті лише у тому разі, коли виробник ПС чи компонента зазначає це у відповідних даних про ТО або якщо це передбачено Part-145. Цей матеріал має використовуватися лише у тому разі, коли він відповідає умовам необхідних специфікацій і може бути належним чином відстежений. Усі матеріали повинні супроводжуватися документацією, з якої чітко випливає, що вона стосується конкретного матеріалу, і яка містить заяву про відповідність специфікації, а також вказує на виробника та постачальника.

1.5.2. (M.A.502) Технічне обслуговування компонентів

(a) Крім компонентів, зазначених у статті 21A.307(c) Part-21, ТО компонентів має виконуватися організаціями з ТО, схваленими належним чином відповідно до вимог Підчастини F Розділу A цих Правил або Part-145.

(параграф (а) статті M.A.502 підчастини Е розділу А у редакції
 наказу Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1018)

(b) Частково обмежуючи дію параграфа (a) цієї статті, виконання ТО компонента відповідно до даних для ТО ПС або, якщо погоджено з компетентним органом, відповідно до даних для ТО компонента може здійснюватися організацією з категорією A, що схвалена відповідно до вимог Підчастини F Розділу A цих Правил або Part-145, так само, як і персоналом, що засвідчує ТО, визначеним у пункті (b)2 статті M.A.801, тільки у випадку, коли такі компоненти встановлено на ПС. Тим не менш, така організація або персонал, що засвідчує ТО, може тимчасово зняти цей компонент для виконання ТО, щоб покращити доступ до компонента, за винятком, коли таке зняття призводить до необхідності виконання додаткового ТО, що не прийнятно для умов цього параграфа. ТО компонентів, що виконується відповідно до цього параграфа, не надає права видачі EASA Form 1 та має бути віднесено до вимог передачі ПС до експлуатації, що визначені у статті M.A.801.

(c) Частково обмежуючи дію параграфа (a) цієї статті, виконання ТО компонента двигуна/допоміжної силової установки (далі - ДСУ) відповідно до даних для ТО двигуна/ДСУ або, якщо погоджено компетентним органом, відповідно до даних для ТО компонента може здійснюватися організацією з категорією B, що схвалена відповідно до вимог Підчастини F Розділу A цих Правил або Part-145, доки такі компоненти встановлені на двигун/ДСУ. Організація, що має категорію B, може тимчасово зняти цей компонент для виконання ТО, щоб покращити доступ до компонента, за винятком, коли таке зняття призводить до необхідності виконання додаткового ТО, що не прийнятно для умов цього параграфа.

(d) Частково обмежуючи дію параграфа (a) цієї статті та пункту (b)2 статті M.A.801, ТО компонента, встановленого на або тимчасово знятого з ПС ELA1, що не використовується в комерційних повітряних перевезеннях, відповідно до даних для ТО компонента може бути виконано персоналом, що засвідчує ТО, що визначений у пункті (b)2 статті M.A.801, за винятком:

ТО компонента виконується відповідно до параграфа (d) цієї статті, не надає права видачі EASA Form 1 та має бути віднесено до вимог передачі ПС до експлуатації, що визначені у статті M.A.801.

(e) ТО компонентів, зазначених у статті 21A.307(c) Part-21, має виконуватися організацією з ТО з рейтингом A, схваленою відповідно до Підчастини F Розділу A цих Правил або Part-145, сертифікованим персоналом відповідно до статті M.A.801(b)2 або пілотом-власником відповідно до статті M.A.801(b)3, коли такий компонент встановлено на ПС або тимчасово знято для забезпечення доступу. ТО компонента, що виконується відповідно до цього параграфа, не надає права видачі EASA Form 1 та має бути віднесено до вимог передачі ПС до експлуатації, що визначені в статті M.A.801.

(статтю M.A.502 підчастини Е розділу А доповнено параграфом (е) згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1018)

1.5.3. (M.A.503) Компоненти, що мають обмежений ресурс

(a) Встановлені компоненти, що мають обмежений ресурс, не мають перевищувати встановленого ресурсу, зазначеного у схваленій програмі ТО та директивах льотної придатності, за винятком визначеного у статті M.A.504(c).

(b) Встановлений ресурс визначається у календарному часі, годинах польоту, посадках або циклах, відповідно.

(c) Наприкінці встановленого ресурсу компоненти повинні бути зняті з ПС для проведення ТО або для виведення з експлуатації у разі закінчення сертифікованого ресурсу компонентів.

1.5.4. (M.A.504) Контроль за компонентами, непридатними до експлуатації

(a) Компонент має вважатися непридатним до експлуатації у разі виникнення будь-якої з наступних обставин:

(b) Компоненти, непридатні до експлуатації, мають бути ідентифіковані та зберігатися у безпечному місці під контролем схваленої організації з ТО до прийняття рішення щодо майбутнього статусу таких компонентів. Для ПС, що не використовуються в комерційних повітряних перевезеннях, крім великих ПС, особа або організація, яка визнала, що компонент непридатний до експлуатації, може передати своє право зберігання після визначення його непридатності до експлуатації власникові ПС за умови, що така передача буде відображена у бортовому журналі ПС або у формулярі двигуна чи формулярі компонента.

(c) Компоненти, що досягли сертифікованого ресурсу чи мають дефект, що не підлягає ремонту, мають бути класифіковані як непридатні до експлуатації та не мають знову потрапити в систему поставки компонентів, якщо сертифіковані ресурси не були подовжені або спосіб їх ремонту не був схвалений відповідно до вимог статті M.A.304.

(d) Особа чи організація, відповідальна за виконання вимог Part-M, у разі наявності невідновлюваних компонентів, зазначених у параграфі (c) цієї статті, має:

(e) Незалежно від положень параграфа (d) цієї статті особа чи організація, відповідальна за виконання вимог Part-M, може, не пошкоджуючи компоненти, що класифіковані як непридатні до експлуатації, передати їх організації для проведення навчань або досліджень.

1.6. (ПІДЧАСТИНА F)
ОРГАНІЗАЦІЯ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1.6.1. (M.A.601) Сфера застосування

Ця підчастина встановлює вимоги, яким має відповідати організація, щоб подавати на отримання чи подовження схвалення на виконання ТО ПС і компонентів, що не зазначені у статті M.A.201(g).

1.6.2. (M.A.602) Заявка

Заявка на видачу або зміну схвалення організації з ТО має подаватися за формою та у порядку, встановленому компетентним органом.

1.6.3. (M.A.603) Обсяг схвалення

(a) Організація, діяльність якої підпорядкована положенням цієї підчастини, не має вести свою діяльність, доки не отримає схвалення компетентного органу. У додатку 5 до цих Правил наведена форма сертифіката схвалення організації з ТО.

(b) Зазначене у статті M.A.604 керівництво організації з ТО має визначати обсяг робіт, щодо яких видається схвалення. У додатку 4 до цих Правил визначені всі можливі класи та рейтинги, що використовуються для схвалення організацій з ТО, посилаючись на Підчастину F Part-M та Part-145.

(c) Схвалена організація з ТО може здійснювати виробництво відповідно до даних для ТО обмеженої номенклатури частин, які використовуються при проведенні робіт в межах власного виробництва, про що зазначається в Керівництві організації з ТО.

1.6.4 (M.A.604) Керівництво організації з технічного обслуговування

(a) Організація з ТО має подати керівництво, що містить таку інформацію:

(b) Керівництво організації з ТО, а також зміни до нього мають бути схваленими компетентним органом.

(c) Незалежно від положень параграфа (b) цієї статті незначні зміни до керівництва можуть погоджуватися за відповідною процедурою (надалі називається непрямим схваленням).

1.6.5. (M.A.605) Виробничі приміщення та площі

Організація має забезпечити:

(a) Наявність виробничих приміщень та площ для усіх запланованих видів робіт, спеціалізовані майстерні й бокси, належним чином ізольовані для забезпечення захисту від забруднення та впливу навколишнього середовища.

(b) Наявність відповідних офісних приміщень для організації всієї запланованої роботи, включаючи, зокрема, ведення записів з ТО.

(c) Наявність складських приміщень з обмеженим доступом для зберігання компонентів, обладнання, інструментів та матеріалів. Умови зберігання мають забезпечувати відокремлення компонентів та матеріалів, не придатних до експлуатації, від усіх інших компонентів, матеріалів, обладнання та інструментів. Умови зберігання мають відповідати вказівкам виробників, а доступ має бути лише для уповноваженого персоналу.

1.6.6. (M.A.606) Вимоги до персоналу

(a) Організація має призначити відповідального керівника, на якого покладаються корпоративні повноваження щодо забезпечення фінансування та виконання необхідного ТО відповідно до стандартів, передбачених цими Правилами.

(b) Організація має призначити особу або групу осіб, до обов'язків яких входить забезпечення відповідності організації вимогам цієї підчастини. Ця особа(и) має(ють) підпорядковуватися безпосередньо відповідальному керівнику.

(c) Усі особи, визначені у параграфі (b) цієї статті, мають бути спроможними показати наявність необхідних знань, освіти та відповідного досвіду щодо виконання ТО ПС та/або компонентів.

(d) Організація повинна мати відповідний персонал, розрахований на виконання звичайного очікуваного обсягу робіт відповідно до договорів. Використання тимчасового персоналу на умовах субпідряду допускається в разі перевищення звичайного очікуваного обсягу робіт відповідно до договорів, і лише для того персоналу, який не видає сертифікат передачі до експлуатації.

(e) Кваліфікація всього персоналу, що залучений до ТО, має бути підтверджена та записана.

(f) Персонал, який виконує спеціалізовані роботи, такі як зварювання, неруйнівний контроль/інспекції, крім оцінки колірного контрасту, має бути кваліфікований відповідно до чинного стандарту.

(g) Організація з ТО має працевлаштувати достатню кількість персоналу, який засвідчує ТО, для видачі відповідно до статей M.A.612 та M.A.613 сертифікатів передачі до експлуатації ПС та компонентів. Цей персонал має відповідати вимогам Part-66.

(h) Частково обмежуючи дію параграфа (g) цієї статті, організація може використовувати персонал, який засвідчує ТО, кваліфікований відповідно до наведених нижче положень, при наданні підтримки з ТО експлуатантам, які задіяні у комерційній експлуатації, за умови схвалення відповідних процедур у керівництві організації:

1.6.7. (M.A.607) Персонал, який засвідчує технічне обслуговування

(a) Крім вимог, передбачених параграфом (g) статті M.A.606, персонал, який засвідчує ТО, може виконувати свої повноваження лише у тому разі, коли організація пересвідчилась у такому:

(b) У наступних непередбачуваних випадках, коли ПС приземлилося у місцях, що не належать до головних баз, де немає відповідного персоналу, який засвідчує ТО, організація, якій згідно з договором доручається виконання ТО, може видати разове сертифікаційне повноваження:

(c) Схвалена організація з ТО має вести детальні записи щодо персоналу, який засвідчує ТО, а також зберігати поточний список всього персоналу, який засвідчує ТО, разом з переліком їх повноважень як частину керівництва організації відповідно до вимог статті M.A.604(a)5.

1.6.8. (M.A.608) Компоненти, обладнання та інструменти

(a) Організація має:

(b) Інструменти та обладнання мають контролюватися та калібруватися відповідно до офіційно визнаного стандарту. Організація повинна вести записи про такі калібрування і використані стандарти.

(c) Організація повинна здійснювати контроль, класифікацію та належне відокремлення усіх компонентів, що до неї надходять.

1.6.9. (M.A.609) Дані для технічного обслуговування

При виконанні ТО, включаючи модифікації та ремонти, схвалена організація з ТО має зберігати та використовувати застосовні поточні дані для ТО, визначені у статті M.A.401.

У тому разі, коли дані для ТО надаються замовником, необхідно мати такі дані лише під час виконання роботи.

1.6.10. (M.A.610) Замовлення на проведення робіт з технічного обслуговування

Перед тим, як розпочати ТО, організація з ТО та організація-замовник мають чітко погодити обсяг виконуваних робіт шляхом складання письмового замовлення на проведення робіт з ТО.

1.6.11. (M.A.611) Стандарти технічного обслуговування

Весь обсяг робіт з ТО має виконуватися відповідно до вимог Підчастини D Розділу A.

1.6.12. (M.A.612) Сертифікат передачі до експлуатації повітряного судна

Після завершення усього необхідного обсягу робіт з ТО ПС відповідно до вимог цієї підчастини має видаватися сертифікат передачі до експлуатації ПС відповідно до статті M.A.801.

1.6.13. (M.A.613) Сертифікат передачі до експлуатації компонента

(a) Після завершення всього необхідного ТО компонента відповідно до вимог цієї Підчастини має бути виданий сертифікат передачі до експлуатації компонента відповідно до статті M.A.802. EASA Form 1 має бути видана, окрім тих компонентів, обслуговування яких виконано відповідно до статей M.A.502(b), M.A.502(d) або M.A.502(e), а також тих компонентів, що виготовлені відповідно до вимог статті M.A.603(c).

(параграф (а) статті M.A.613 підчастини F розділу А у редакції
 наказу Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1018)

(b) Сертифікат передачі до експлуатації компонента EASA Form 1 може бути складений з використанням комп'ютерної бази даних.

1.6.14. (M.A.614) Записи з технічного обслуговування

(a) Схвалена організація з ТО має записувати всі деталі виконаних робіт з ТО. Записи повинні підтверджувати виконання всіх вимог щодо видачі сертифіката передачі до експлуатації, включаючи всі документи про передачу до експлуатації, оформлені субпідрядними організаціями.

(b) Схвалена організація з ТО має передати копію кожного сертифіката передачі до експлуатації власникові ПС разом із копією будь-яких даних про індивідуальні ремонти/модифікації, які використовувалися під час проведення ремонтів/модифікацій.

(параграф (b) статті M.A.614 підчастини F розділу А із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1018)

(c) Схвалена організація з ТО має зберігати копії усіх детальних записів з ТО та всіх пов'язаних з ним даних для ТО протягом трьох років після того, як ПС або компонент ПС, на якому проводилися роботи, було передано зі схваленої організації з ТО.

1.6.15. (M.A.615) Привілеї організації

Організація з ТО, схвалена відповідно до вимог Підчастини F Розділу A цих Правил, може:

(a) виконувати ТО будь-якого ПС та/або компонента, на який поширюється отримане нею схвалення, у місцях, визначених у сертифікаті схвалення та керівництві організації з ТО.

(b) організовувати виконання спеціальних робіт під наглядом організації з ТО в іншій організації, що має відповідну кваліфікацію, за умови безпосереднього схвалення компетентним органом відповідних процедур, визначених у керівництві організації з ТО.

(c) здійснювати ТО будь-якого ПС та/або будь-якого компонента, на які поширюється отримане нею схвалення, у будь-якому місці, якщо потреба в такому ТО виникне внаслідок непридатності ПС до експлуатації або через необхідність підтримання разового обслуговування відповідно до умов, визначених в керівництві організації з ТО.

(d) видавати сертифікати передачі до експлуатації після завершення ТО відповідно до статей M.A.612 або M.A.613.

1.6.16. (M.A.616) Внутрішні перевірки організації

З метою забезпечення виконання схваленою організацією з ТО вимог цієї підчастини організація має проводити регулярні внутрішні перевірки.

1.6.17. (M.A.617) Зміни у схваленій організації з технічного обслуговування

З метою забезпечення можливості компетентному органу визначити стан підтримання відповідності вимогам цих Правил схвалена організація з ТО має повідомляти про всі наміри щодо проведення будь-яких із зазначених нижче змін до їх впровадження:

1. найменування організації;

2. місцезнаходження організації;

3. додаткових місць розташування організації;

4. відповідального керівника;

5. будь-якої з осіб, зазначених у параграфі (b) статті M.A.606;

6. виробничих приміщень та площ, обладнання, інструментів, матеріалів, процедур, сфери діяльності та персоналу, який засвідчує ТО, якщо вони можуть впливати на чинність схвалення.

Якщо запропоновані зміни складу персоналу не були заздалегідь відомі керівництву, про такі зміни необхідно повідомляти за першої можливості.

1.6.18. (M.A.618) Підтримання схвалення

(a) Сертифікат схвалення надається на необмежений строк і залишається чинним за умови, що:

(b) У разі припинення або анулювання схвалення сертифікат підлягає поверненню компетентному органові.

1.6.19. (M.A.619) Недоліки

(a) Недоліком рівня 1 є будь-яка істотна невідповідність вимогам Part-M, яка знижує стандарт безпеки і становить серйозну загрозу безпеці польотів.

(b) Недоліком рівня 2 є будь-яка невідповідність вимогам Part-M, яка може знизити стандарт безпеки та ймовірно становить загрозу безпеці польотів.

(c) Після отримання повідомлення про невідповідності згідно із статтею M.B.605 цих Правил утримувач схвалення організації з ТО має розробити план коригуючих дій і вжити коригувальних заходів, які задовольнять компетентний орган, протягом періоду, погодженого із цим органом.

1.7. (ПІДЧАСТИНА G)
ОРГАНІЗАЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯМ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

1.7.1. (M.A.701) Сфера застосування

Ця підчастина встановлює вимоги, яким має відповідати організація з метою отримання чи подовження схвалення на управління підтриманням льотної придатності ПС.

1.7.2. (M.A.702) Заявка

Заявка на видачу чи зміну схвалення організації з управління підтриманням льотної придатності має надаватися за формою та у порядку, встановленому компетентним органом.

1.7.3. (M.A.703) Обсяг схвалення

(a) Схвалення організації з управління підтриманням льотної придатності визначається в сертифікаті, що видається компетентним органом відповідно до додатка 6 до цих Правил.

(b) Незалежно від параграфа (a) цієї статті у випадку комерційних повітряних перевезень схвалення має бути частиною сертифіката експлуатанта, виданого компетентним органом для ПС, що експлуатуються.

(c) Обсяг робіт, що передбачений схваленням, має бути визначений у керівництві з управління підтриманням льотної придатності відповідно до статті M.A.704.

1.7.4. (M.A.704) Керівництво з управління підтриманням льотної придатності

(a) Організація з управління підтриманням льотної придатності має забезпечити Керівництво з управління підтриманням льотної придатності, що включає таку інформацію:

(b) Керівництво з управління підтриманням льотної придатності та зміни до нього мають бути схваленими компетентним органом.

(c) Незалежно від положень параграфа (b) цієї статті незначні зміни до керівництва можуть бути схвалені побічно за процедурою непрямого схвалення. Процедура непрямого схвалення має визначати незначні допустимі доповнення, встановлені організацією з управління підтриманням льотної придатності як частина керівництва, які мають бути схвалені компетентним органом, відповідальним за цю організацію з управління підтриманням льотної придатності.

1.7.5. (M.A.705) Приміщення

Організація з управління підтриманням льотної придатності має забезпечити комфортні офісні приміщення з відповідним розташуванням для персоналу, визначеного у статті M.A.706.

1.7.6. (M.A.706) Вимоги до персоналу

(a) Організація має призначити відповідального керівника, на якого покладаються корпоративні повноваження щодо забезпечення фінансування та виконання всієї діяльності з управління підтриманням льотної придатності відповідно до вимог цих Правил.

(b) У випадку комерційних повітряних перевезень відповідальним керівником, що передбачений параграфом (a) цієї статті, має бути особа, яка також має корпоративні повноваження для забезпечення того, що весь обсяг робіт експлуатанта виконується та фінансується відповідно до стандарту, необхідного для отримання сертифіката експлуатанта.

(c) Організація має призначити особу або групу осіб, до обов'язків яких входить забезпечення відповідності організації вимогам цієї Підчастини. Ця особа(и) має(ють) підпорядковуватися безпосередньо відповідальному керівнику.

(d) У випадку комерційних повітряних перевезень відповідальний керівник має визначити призначену посадову особу. Ця особа забезпечує управління та нагляд за підтриманням льотної придатності відповідно до параграфа (c) цієї статті.

(e) Призначена посадова особа, визначена у параграфі (d) цієї статті, не повинна бути працевлаштована за договором з організацією з ТО, схваленою відповідно до вимог Part-145, якщо це належним чином не погоджено з компетентним органом.

(f) Організація повинна мати достатню кількість належним чином кваліфікованого персоналу для виконання очікуваної роботи.

(g) Усі особи, визначені у параграфах (c) і (d) цієї статті, мають бути спроможними показати наявність необхідних знань, освіти та відповідного досвіду щодо підтримання льотної придатності ПС.

(h) Кваліфікація всього персоналу, який залучений до управління підтриманням льотної придатності, має бути записана.

(i) Для організацій, що продовжують дію сертифікатів перегляду льотної придатності відповідно до вимог статті M.A.711(a)4 та статті M.A.901(f), організація має призначати осіб, уповноважених на виконання таких дій, за умови їх погодження компетентним органом.

(j) Організація повинна визначити та підтримувати оновленими у керівництві з управління підтриманням льотної придатності посаду(и) та прізвище(а) особи (осіб), які визначені у статтях M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) та M.A.706(i).

(k) для всіх великих ПС і ПС, які використовуються у комерційних повітряних перевезеннях, організація має визначити та контролювати повноваження персоналу, який бере участь в управлінні підтриманням льотної придатності, перегляді льотної придатності та/або аудитах якості відповідно до процедур та стандарту, погоджених компетентним органом.

1.7.7. (M.A.707) Персонал з перегляду льотної придатності

(a) Для отримання схвалення щодо виконання перегляду льотної придатності та, якщо застосовно, дозволів на виконання польотів схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності повинна мати відповідний персонал з перегляду льотної придатності для видачі сертифікатів з перегляду льотної придатності або рекомендацій, як зазначено у Підчастині I Розділу A та, якщо застосовно, видавати дозволи на виконання польотів відповідно до вимог статті M.A.711(c):

1. Для всіх ПС, що використовуються в комерційних повітряних перевезеннях, та ПС з максимальною злітною масою більше 2730 кг, за винятком аеростатів, цей персонал повинен мати:

(a) щонайменше п'ять років досвіду з підтримання льотної придатності,

(b) відповідне свідоцтво, передбачене Part-66, або авіаційну освіту чи її національний еквівалент,

(c) формальне авіаційне навчання з ТО,

(d) досвід роботи у схваленій організації на посаді з відповідними обов'язками;

(e) Незважаючи на параграфи з (a) до (d), вимоги, викладені в статті M.A.707(a)1(b), можуть бути замінені п'ятирічним досвідом роботи у сфері підтримання льотної придатності на додаток до вимог, викладених у статті M.A.707(a)1(a).

2. Для ПС, що не використовуються у комерційних повітряних перевезеннях, з максимальною злітною масою 2730 кг та менше та аеростатів цей персонал повинен мати:

(a) щонайменше три роки досвіду з підтримання льотної придатності,

(b) відповідне свідоцтво, передбачене Part-66, або авіаційну освіту чи її національний еквівалент,

(c) формальне авіаційне навчання з ТО,

(d) досвід роботи у схваленій організації на посаді з відповідними обов'язками.

(e) Незважаючи на параграфи з (a) до (d) вимоги, викладені в статті M.A.707(a)2(b), можуть бути замінені чотирирічним досвідом роботи у сфері підтримання льотної придатності на додаток до вимог, викладених у статті M.A.707(a)2(a).

(b) Призначений персонал з перегляду льотної придатності схваленої організації з управління підтриманням льотної придатності може бути уповноважений схваленою організацією з управління підтриманням льотної придатності лише тоді, коли він буде формально прийнятий компетентним органом після успішного проведення перегляду льотної придатності під наглядом.

(c) Організація має забезпечити, що персонал з перегляду льотної придатності ПС може показати відповідний сучасний досвід в управлінні підтриманням льотної придатності.

(d) Персонал з перегляду льотної придатності має бути ідентифікований шляхом внесення кожної особи до керівництва з управління підтриманням льотної придатності із зазначенням номера їх авторизації на перегляд льотної придатності.

(e) Організація має зберігати записи щодо всього персоналу з перегляду льотної придатності, що мають включати детальну інформацію щодо будь-якої відповідної кваліфікації разом з переліком досвіду з управління підтриманням льотної придатності та наявності підготовки, та копію авторизації. Ці записи мають зберігатися протягом двох років після того, як особа, що входила до складу персоналу з перегляду льотної придатності, звільнилася з організації.

1.7.8. (M.A.708) Управління підтриманням льотної придатності

(a) Вся діяльність з управління підтриманням льотної придатності має виконуватися відповідно до вимог Підчастини C Розділу A.

(b) Для кожного ПС, для якого виконується управління, схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності має:

(c) У випадку комерційних повітряних перевезень, якщо експлуатант не схвалений належним чином відповідно до вимог Part-145, експлуатант має укласти письмовий договір з ТО між експлуатантом та схваленою відповідно до вимог Part-145 організацією чи іншим експлуатантом, у якому детально визначені функції, передбачені статтями M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5 та M.A.301-6, для забезпечення того, що весь обсяг робіт з ТО буде своєчасно виконаний організацією з ТО, схваленою відповідно до вимог Part-145, та визначити виконання функцій з якості, що передбачені статтею M.A.712(b). Договори на базове ТО ПС, планове лінійне ТО ПС та ТО двигунів, а також всі зміни до них мають бути схвалені компетентним органом. Проте у разі:

1.7.9. (M.A.709) Документація

(a) При виконанні завдань з підтримання льотної придатності, передбачених статтею M.A.708, схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності повинна мати та використовувати відповідні поточні дані для ТО відповідно до статті M.A.401. Ці дані можуть бути надані власником або експлуатантом за умови укладення відповідного договору з власником або експлуатантом. У цьому випадку організація з управління підтриманням льотної придатності повинна тільки зберігати такі дані протягом терміну дії договору, окрім випадків, коли інше вимагається статтею M.A.714.

(b) Для ПС, які не використовуються в комерційних повітряних перевезеннях, схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності може розробити базові та/або загальні програми ТО, щоб отримати первинне схвалення та/або розширити обсяг схвалення без складання договорів, зазначених у додатку 1 до цих Правил. Проте ці базові та/або загальні програми ТО не виключають необхідності своєчасного розроблення відповідної програми ТО ПС відповідно до вимог статті M.A.302 до використання привілей, зазначених у статті M.A.711.

1.7.10. (M.A.710) Перегляд льотної придатності

(a) Для того, щоб задовольнити вимоги щодо перегляду льотної придатності ПС, зазначених у статті M.A.901, схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності має провести повний перегляд записів та документації ПС, щоб переконатися у такому:

(b) Персонал з перегляду льотної придатності схваленої організації з управління підтриманням льотної придатності має проводити фізичний огляд ПС. Для виконання такого огляду персонал з перегляду льотної придатності, що не має відповідної кваліфікації щодо вимог Part-66, має отримати допомогу від персоналу з відповідною кваліфікацією.

(c) Шляхом проведення фізичного огляду ПС персонал з перегляду льотної придатності має переконатися, що:

(d) Частково обмежуючи дію статті M.A.901(a), перегляд льотної придатності може проводитись раніше, але не більше ніж на 90 діб, без втрати періодичності проведення переглядів льотної придатності, щоб мати можливість проводити фізичний огляд під час проведення форми ТО.

(e) Сертифікат перегляду льотної придатності (EASA Form 15b) або рекомендація для видачі сертифіката перегляду льотної придатності (EASA Form 15a), що зазначені у додатку 3 до цих Правил, може бути виданий тільки:

(f) копія будь-якого сертифіката перегляду льотної придатності, виданого або продовженого для ПС, має надсилатися протягом 10 днів до держави-члена, яка є державою реєстрації ПС.

(g) завдання щодо перегляду льотної придатності не мають передаватися за субконтрактом.

(h) якщо результат перегляду льотної придатності не є відповідним, компетентний орган має бути проінформований якомога швидше, але в будь-якому разі протягом 72 годин з часу виявлення порушення при проведенні перегляду.

1.7.11. (M.A.711) Привілеї організації

(a) Організація з управління підтриманням льотної придатності, схвалена відповідно до вимог Підчастини G Розділу A цих Правил, має право:

(b) Схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності, зареєстрована в одній з держав-членів, може додатково бути схвалена на проведення переглядів льотної придатності, як зазначено у статті M.A.710, а також:

(c) Організація з управління підтриманням льотної придатності, чиє схвалення включає привілеї, визначені у статті M.A.711(b), може бути додатково схвалена на право видачі дозволу на виконання польотів відповідно до статті 21.A.711(d) Part-21 для відповідного ПС, для якого організація схвалена видавати сертифікат перегляду льотної придатності, коли організація з управління підтриманням льотної придатності проводить перевірку на відповідність затвердженим умовам польоту з урахуванням відповідної схваленої процедури в Керівництві, зазначеної у статті M.A.704.

1.7.12. (M.A.712) Система якості

(a) Для забезпечення того, що схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності продовжує відповідати вимогам цієї підчастини, організація має запровадити систему якості та призначити керівника з якості для відстеження відповідності та адекватності процедур, необхідних для забезпечення льотної придатності ПС. Відстеження відповідності має включати систему зворотного зв'язку з відповідальним керівником з метою забезпечення впровадження корегуючих заходів в разі необхідності.

(b) Система якості має відстежувати діяльність відповідно до вимог, передбачених Підчастиною G Розділу A. Вона має виконувати принаймні такі функції:

(c) Записи про цю діяльність мають зберігатися протягом щонайменше двох років.

(d) Якщо схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності одночасно схвалена відповідно до положень інших Правил, система якості може бути поєднана з тією системою, що вимагається іншими Правилами.

(e) У випадку комерційних повітряних перевезень відповідно до вимог Підчастини G Розділу A система якості має бути невід'ємною частиною системи якості експлуатанта.

(f) Для невеликої організації, яка не виконує управління підтриманням льотної придатності ПС, що використовуються у комерційних повітряних перевезеннях, система якості може бути замінена проведенням регулярних перевірок організації за умови схвалення компетентним органом, крім випадків, коли організація видає сертифікати перегляду льотної придатності для ПС з максимальною злітною масою більше 2730 кг, крім аеростатів. Коли система якості відсутня, організація не має передавати за договором іншим сторонам завдання з управління підтриманням льотної придатності.

1.7.13. (M.A.713) Зміни у схваленій організації з управління підтриманням льотної придатності

З метою забезпечення можливості компетентному органу визначити постійну відповідність вимогам цих Правил схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності має завчасно повідомляти компетентний орган про будь-яку пропозицію щодо введення таких змін перед їх проведенням:

1. назва організації;

2. місця розташування організації;

3. додаткові місця розташування організації;

4. відповідальний керівник;

5. будь-яка з осіб, зазначених у параграфі (c) статті M.A.706;

6. приміщення, процедури, обсяг робіт та персоналу, якщо вони можуть впливати на чинність схвалення.

Якщо запропоновані зміни у складі персоналу не були заздалегідь відомі керівництву, про такі зміни необхідно повідомляти за першої можливості.

1.7.14. (M.A.714) Ведення записів

(a) Організація з управління підтриманням льотної придатності має вести докладні записи про виконані роботи. Записи, передбачені статтею M.A.305 та, якщо застосовно, статтею M.A.306, мають зберігатися.

(b) Якщо організації з управління підтриманням льотної придатності надано привілеї, зазначені в параграфі (b) статті M.A.711, вона має зберігати копію кожного виданого або, якщо застосовно, продовженого сертифіката перегляду льотної придатності та рекомендації з усіма підтверджувальними документами. Також організація має зберігати копію будь-якого сертифіката перегляду льотної придатності, який вона продовжила, відповідно до привілей, зазначених у статті M.A.711.(a)4.

(c) Якщо організація з управління підтриманням льотної придатності має привілеї, зазначені у статті M.A.711(c), вона має зберігати копію кожного дозволу на виконання польотів, виданого відповідно до положень статті 21.A.729 Part-21.

(d) Організація з управління підтриманням льотної придатності має зберігати копію всіх записів, зазначених у параграфах (b) і (c) цієї статті, протягом двох років після того, як ПС назавжди було знято з експлуатації.

(e) Записи мають зберігатися таким чином, щоб забезпечити їх захист від пошкодження, зміни чи викрадення.

(f) Весь обсяг комп'ютерних файлів, що забезпечує резервування, має зберігатися окремо від робочих екземплярів, в середовищі, у якому забезпечується їх збереження у належному стані.

(g) У разі передачі управління підтриманням льотної придатності ПС іншій організації чи особі усі записи, що зберігаються, мають бути передані зазначеній організації чи особі. Визначені строки зберігання записів мають продовжуватися для зазначеної організації чи особи.

(h) У разі припинення діяльності організації з управління підтриманням льотної придатності всі записи, що зберігаються, мають бути передані власнику ПС.

1.7.15. (M.A.715) Підтримання схвалення

(a) Схвалення має видаватися на необмежений строк. Воно має залишатися чинним за умов, що:

(b) У разі припинення або анулювання сертифіката схвалення він підлягає поверненню компетентному органу.

1.7.16. (M.A.716) Недоліки

(a) Недоліком рівня 1 є будь-яка істотна невідповідність вимогам Part-M, яка знижує стандарт безпеки і становить серйозну загрозу безпеці польотів.

(b) Недоліком рівня 2 є будь-яка невідповідність вимогам Part-M, яка може знизити стандарт безпеки і ймовірно становить загрозу безпеці польотів.

(c) Після отримання повідомлення про невідповідності згідно зі статтею M.B.705 цих Правил утримувач схвалення організації з управління підтриманням льотної придатності повинен розробити план коригуючих дій і вжити коригуючих заходів, які задовольнять компетентний орган, протягом періоду, погодженого з цим органом.

1.8. (ПІДЧАСТИНА H)
СЕРТИФІКАТ ПЕРЕДАЧІ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ (CRS)

1.8.1. (M.A.801) Сертифікат передачі до експлуатації повітряного судна

(a) Сертифікат передачі до експлуатації ПС має видаватися відповідно до вимог цієї підчастини, за винятком ПС, що передані до експлуатації організацією з ТО, схваленою відповідно до вимог Part-145.

(b) ПС не може бути передане до експлуатації, поки не буде виданий сертифікат передачі до експлуатації після виконання будь-якого ТО, за умови, що весь необхідний об'єм робіт з ТО було виконано належним чином:

(c) Обмежуючи дію статті M.A.801(b)2, для ELA1 ПС, що не використовуються у комерційних повітряних перевезеннях, наведені у додатку 7 до цих Правил складні завдання з ТО ПС можуть бути передані до експлуатації персоналом, який засвідчує ТО, який зазначений у статті M.A.801(b)2.

(d) Обмежуючи дію статті M.A.801(b), у випадку непередбачених ситуацій, коли ПС знаходиться на землі, у місці, де немає схваленої організацій з ТО, відповідно до вимог цих Правих або Part-145, а також де немає відповідного персоналу, який засвідчує ТО, власник може уповноважити будь-яку особу, що має не менше ніж три роки досвіду виконання ТО та має відповідну кваліфікацію, виконувати ТО відповідно до стандартів, що викладені у Підчастині D цих Правил, на передачу ПС до експлуатації. У такому випадку власник має:

(e) У випадку передачі до експлуатації відповідно до вимог статті M.A.801(b)2 або статті M.A.801(c) персонал, який засвідчує ТО, під час виконання робіт з ТО може скористатися допомогою однієї або більше осіб, які знаходяться під його безпосереднім та постійним контролем.

(f) Сертифікат передачі до експлуатації має містити принаймні:

(g) Обмежуючи дію параграфа (b) цієї статті та незалежно від положень параграфа (h) цієї статті, коли заплановане ТО не може бути закінчено, сертифікат передачі до експлуатації може бути виданий з урахуванням схвалених обмежень ПС. Цей факт разом з усіма можливими обмеженнями льотної придатності або експлуатації має бути зазначений у сертифікаті передачі до експлуатації ПС перед його видачею як частина обов'язкової інформації, що наведена у параграфі (f)4 цієї статті;

(h) Сертифікат передачі до експлуатації не має видаватися у випадку, коли відомі будь-які невідповідності, що можуть становити загрозу для безпеки польотів.

1.8.2. (M.A.802) Сертифікат передачі до експлуатації компонента

(a) Сертифікат передачі до експлуатації має бути виданий після завершення виконання ТО цього компонента ПС відповідно до статті M.A.502.

(b) Сертифікат дозволеної передачі, який визначається як EASA Form 1 та містить сертифікат передачі до експлуатації компонента, за винятком, коли ТО компонентів ПС проведено відповідно до статей M.A.502(b), M.A.502(d) або статті M.A.502(e), - тоді ТО підпадає під дію процедур передачі ПС до експлуатації відповідно до вимог статті M.A.801.

(параграф (b) статті M.A.802 підчастини H розділу А у редакції
 наказу Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1018)

1.8.3. (M.A.803) Уповноваження пілота-власника

(a) Щоб отримати кваліфікацію пілота-власника, необхідно:

(b) Для будь-якого нескладного моторного ПС з максимальною злітною масою 2730 кг або менше, планера, моторного планера або аеростата, які перебувають у приватній експлуатації, пілот-власник може видавати сертифікат передачі до експлуатації після проведення пілотом-власником обмеженого ТО, як визначено у додатку 8 до цих Правил.

(c) Обсяг обмеженого ТО, яке виконує пілот-власник, має бути визначений у програмі ТО ПС, на яку посилається стаття M.A.302.

(d) Сертифікат передачі до експлуатації має бути внесений до бортового журналу та містити основні деталі виконаного ТО, дані для ТО, що були використані, дату завершення ТО та персональні дані, підпис і номер ліцензії пілота-власника, який видав цей сертифікат.

1.9. (ПІДЧАСТИНА I)
СЕРТИФІКАТ ПЕРЕГЛЯДУ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

1.9.1. (M.A.901) Перегляд льотної придатності повітряного судна

Щоб гарантувати чинність сертифіката льотної придатності ПС, необхідно періодично проводити перегляд льотної придатності ПС та записи про підтримання льотної придатності.

(a) Сертифікат перегляду льотної придатності видається за формою, наведеною у додатку 3 до цих Правил (EASA Form 15a або 15b) після завершення задовільного перегляду льотної придатності. Сертифікат перегляду льотної придатності є дійсним протягом одного року.

(b) ПС у підконтрольній експлуатації - це ПС:

(c) Для всіх підконтрольних ПС, що використовуються у комерційних повітряних перевезеннях, та ПС з максимальною злітною масою, що перевищує 2730 кг, за винятком аеростатів, організація, на яку посилається параграф (b) цієї статті, що відповідає за управління підтриманням льотної придатності ПС, може, за наявності відповідного схвалення та за умови відповідності вимогам параграфа (k) цієї статті, виконувати таке:

(d) Для всіх ПС, що використовуються у комерційних повітряних перевезеннях, та ПС, максимальна злітна маса яких перевищує 2730 кг, за винятком аеростатів:

(e) Для ПС, які не використовуються у комерційних повітряних перевезеннях, максимальна злітна маса яких складає 2730 кг та менше, а також для аеростатів, будь-яка організація з управління підтриманням льотної придатності, схвалена відповідно до вимог Підчастини G Розділу A цих Правил та призначена власником або експлуатантом, у разі відповідного схвалення та відповідності вимогам параграфа (k) цієї статті може:

(f) Обмежуючи дію параграфів (c)2 та (e)2 статті M.A.901, для ПС у підконтрольній експлуатації організація, на яку посилається параграф (b) цієї статті, що здійснює управління підтриманням льотної придатності ПС, за умови відповідності параграфу (k) цієї статті може двічі продовжити на період, що становить один рік, дію сертифіката перегляду льотної придатності, виданого повноважним органом або іншою організацією з управління підтриманням льотної придатності, схваленою відповідно до вимог Підчастини G Розділу A цих Правил.

(g) Обмежуючи дію параграфів (e) та (i)2 статті M.A.901, для ELA1 ПС, що не використовується у комерційних повітряних перевезеннях та не підпадає під дію статті M.A.201(i), сертифікат перегляду льотної придатності може також видавати компетентний орган при задовільних результатах оцінювання на підставі надісланої разом із заявкою власника або експлуатанта рекомендації, зробленої персоналом, який засвідчує ТО, формально схвалений компетентним органом і відповідає вимогам положень Part-66, а також вимогам, викладеним у статті M.A.707(a)2(a). Ця рекомендація має базуватися на перегляді льотної придатності, виконаному відповідно до статті M.A.710, та не має видаватися на термін більше, ніж два послідовні роки.

(h) У разі виявлення наявності потенційної загрози для безпеки компетентний орган має самостійно виконати перегляд льотної придатності та видати сертифікат перегляду льотної придатності.

(i) На додаток до параграфа (h) цієї статті компетентний орган може також самостійно виконувати перегляд льотної придатності та видавати сертифікат перегляду льотної придатності у таких випадках:

(j) У випадках, коли компетентний орган самостійно виконує перегляд льотної придатності та видає сертифікат перегляду льотної придатності, власник або експлуатант має надати повноважному органу:

(k) Сертифікат перегляду льотної придатності не може бути виданий або подовжений у випадку наявності свідчень або підстав вважати, що ПС не є льотно придатним.

1.9.2. (M.A.902) Чинність сертифіката перегляду льотної придатності

(a) Сертифікат перегляду льотної придатності втрачає чинність у разі:

(b) ПС не повинен літати, якщо сертифікат льотної придатності недійсний або коли:

(пункт 5 параграфа (b) статті M.A.902 підчастини I розділу А у редакції
 наказу Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1018)

(c) У разі припинення або анулювання сертифіката перегляду льотної придатності він має бути повернений до компетентного органу.

1.9.3. (M.A.903) Зміна реєстрації повітряного судна у межах ЄС

(a) У разі зміни реєстрації ПС у межах ЄС заявник має:

(b) Незалежно від положень статті M.A.902(a)(3) раніше виданий сертифікат перегляду льотної придатності залишається дійсним до дати втрати його чинності.

1.9.4. (M.A.904) Перегляд льотної придатності повітряного судна, що імпортується

(a) При імпортуванні ПС до реєстру держави-члена з третьої країни заявник має:

(b) Переконавшись у тому, що ПС відповідає застосовним вимогам, організація з управління підтриманням льотної придатності, якщо це застосовно, має надіслати задокументовану рекомендацію для видачі сертифіката перегляду льотної придатності державі-члену, яка є державою реєстрації.

(c) Власник має забезпечити доступ для проведення інспектування ПС державі-члену, яка є державою реєстрації.

(d) Держава-член, яка є державою реєстрації, видає новий сертифікат льотної придатності після того, як вона задоволена щодо відповідності ПС вимогам Part-21.

(e) Держава-член видає також сертифікат перегляду льотної придатності, який, як правило, є дійсним протягом одного року, якщо з питань безпеки держава-член не обмежить термін його дії.

1.9.5. (M.A.905) Недоліки

(a) Недоліком рівня 1 є будь-яка істотна невідповідність вимогам Part-M, яка знижує стандарт безпеки і становить серйозну загрозу безпеці польотів.

(b) Недоліком рівня 2 є будь-яка невідповідність вимогам Part-M, яка може знизити стандарт безпеки і ймовірно становить загрозу безпеці польотів.

(c) Після отримання повідомлення про невідповідності згідно зі статтею M.B.903 відповідальна особа або організація, визначені у статті M.A.201, мають розробити план корегуючих дій і вжити коригуючих заходів, які задовольнять компетентний орган, протягом періоду, погодженого із цим органом, включаючи відповідні корегуючі дії для попередження повторення невідповідностей та їх причин.

II (РОЗДІЛ B)
ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ

2.1. (ПІДЧАСТИНА A)
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.1. (M.B.101) Сфера застосування

Цей розділ встановлює адміністративні вимоги, яких має дотримуватися компетентний орган, відповідальний за застосування та дотримання положень Розділу A цих Правил.

2.1.2. (M.B.102) Компетентний орган

(a) Загальні положення

Держава-член має визначити компетентний орган, до обов'язків якого належать видача, продовження дії, зміна, припинення або анулювання сертифікатів, а також нагляд за підтриманням льотної придатності. Цей компетентний орган має встановити письмові процедури та створити організаційну структуру.

(b) Ресурси

Кількість персоналу має бути достатньою для виконання вимог, передбачених цим Розділом B.

(c) Кваліфікація та навчання

Весь персонал, залучений до діяльності щодо Part-M, має бути відповідно кваліфікований та мати відповідні знання, досвід, початкове навчання та підвищення кваліфікації з метою виконання покладених на нього завдань.

(d) Процедури

Компетентний орган має встановити процедури, які визначають порядок забезпечення відповідності вимогам цих Правил.

З метою забезпечення постійної відповідності процедури повинні переглядатися з внесенням відповідних змін.

2.1.3. (M.B.104) Ведення записів

(a) Компетентний орган має запровадити систему ведення записів, яка забезпечує відповідне відстеження процесу видачі, продовження дії, зміни, припинення або анулювання кожного сертифіката.

(b) Записи для здійснення нагляду за діяльністю схвалених Part-M організацій повинні містити такі відомості:

(c) Строк зберігання записів, передбачених параграфом (b) цієї статті, має становити щонайменше чотири роки.

(d) Мінімальний перелік записів для здійснення нагляду за кожним ПС має містити копії:

(e) Записи, що визначені у параграфі (d) цієї статті, мають зберігатися протягом двох років після виводу ПС з експлуатації.

(f) Усі записи, що визначені у статті M.B.104, мають бути надані на вимогу іншої держави-члена чи Агентства.

2.1.4. (M.B.105) Взаємний обмін інформацією

(a) З метою сприяння підвищенню рівня безпеки компетентні органи приймають участь у взаємному обміні всією необхідною інформацією відповідно до статті 11 базового Регламенту.

(b) Без упередження компетенції держав-членів у разі виникнення потенційної загрози безпеці, що стосується декількох держав-членів, відповідні компетентні органи мають сприяти одне одному щодо вживання необхідних заходів з нагляду.

2.2. (ПІДЧАСТИНА B)
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

2.2.1. (M.B.201) Розподіл обов'язків

Компетентні органи, зазначені у статті M.1, забезпечують проведення інспекцій та перевірок з метою підтвердження відповідності вимогам цих Правил.

2.3. (ПІДЧАСТИНА C)
ПІДТРИМАННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

2.3.1. (M.B.301) Програма технічного обслуговування

(a) Компетентний орган має перевіряти відповідність програми ТО вимогам статті M.A.302.

(b) Якщо інше не передбачено у статті M.A.302(c), програма ТО та зміни до неї мають бути схвалені безпосередньо компетентним органом.

(c) У разі непрямого схвалення програми ТО процедура має бути схвалена компетентним органом через керівництво з управління підтриманням льотної придатності.

(d) З метою схвалення програми ТО відповідно до параграфа (b) цієї статті компетентний орган повинен мати доступ до всіх даних, визначених параграфами (d), (e) та (f) статті M.A.302.

2.3.2. (M.B.302) Винятки

Компетентний орган має записувати та зберігати всі винятки, які були надані відповідно до статті 14(4) базового Регламенту.

2.3.3. (M.B.303) Моніторинг підтримання льотної придатності повітряних суден

(a) Компетентний орган має розробити програму інспекцій з метою нагляду за станом льотної придатності флоту ПС, внесених до його реєстру.

(b) Програма інспекцій має включати вибіркові інспекції ПС.

(c) Програма має бути розроблена з урахуванням кількості внесених до реєстру ПС, місцевих знань і досвіду проведених наглядів.

(d) Інспекції екземплярів ПС мають зосереджуватися на низці складових, що становлять основний ризик для льотної придатності, та виявляти будь-які недоліки. Крім того, компетентний орган має аналізувати кожний недолік з метою визначення його причини.

(e) Усі недоліки мають бути викладені у письмовій формі та надаватися особі чи організації, що є відповідальною згідно зі статтею M.A.201.

(f) Компетентний орган фіксує всі недоліки, заходи щодо усунення недоліків та рекомендації.

(g) Якщо під час проведення інспектування ПС виявлено факт невідповідності вимогам Part-M, компетентний орган має вжити заходів, що передбачені статтею M.B.903.

(h) Якщо основною причиною недоліку є невідповідність вимогам будь-якої підчастини цих Правил або інших правил, необхідно вжити заходів щодо усунення недоліку, як визначено у відповідних правилах.

(i) З метою полегшення відповідних санкцій компетентні органи мають обмінюватися інформацією про невідповідності, виявлені відповідно до параграфа (h) цієї статті.

2.3.4. (M.B.304) Анулювання, припинення та обмеження

Компетентний орган:

(a) припиняє дію сертифіката перегляду льотної придатності за наявності вагомих підстав у разі потенційної загрози для безпеки, або

(b) припиняє дію, відкликає або обмежує сертифікат перегляду льотної придатності відповідно до параграфа (g) статті M.B.303.

2.4. (ПІДЧАСТИНА D)
СТАНДАРТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

(розробляється у разі необхідності)

2.5. (ПІДЧАСТИНА E)
КОМПОНЕНТИ

(розробляється у разі необхідності)

2.6. (ПІДЧАСТИНА F)
ОРГАНІЗАЦІЯ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.6.1. (M.B.601) Заявка

Якщо виробничі приміщення та площі з ТО розташовані на території більше ніж однієї держави-члена, перевірки та постійний нагляд за схваленням мають здійснюватися спільно з визначеними компетентними органами держав-членів, на території яких розташовані інші виробничі приміщення та площі для забезпечення ТО.

2.6.2. (M.B.602) Первинне схвалення

(a) Для встановлення відповідності вимогам параграфів (a) та (b) статті M.A.606 цих Правил компетентний орган підтверджує заявникові у письмовому вигляді погодження персоналу, зазначеного в параграфах (a) та (b) статті M.A.606 цих Правил.

(b) Компетентний орган має перевірити відповідність процедур, зазначених у керівництві організації з ТО, вимогам Підчастини F Розділу A і впевнитись у наявності підпису відповідального керівника на заяві про зобов'язання.

(c) Компетентний орган має перевіряти відповідність організації вимогам Підчастини F Розділу A цих Правил.

(d) Під час перевірки для надання схвалення слід провести зустріч з відповідальним керівником, щоб переконатися, що він/вона повною мірою розуміє значення схвалення та причину для підписання зобов'язань у керівництві організації щодо відповідності процедурам, зазначеним у керівництві.

(e) Усі недоліки мають бути підтверджені в письмовому вигляді і надані організації заявнику.

(f) Компетентний орган в письмовому вигляді записує усі недоліки, заходи з їх усунення та рекомендації.

(g) Для отримання первинного схвалення усі недоліки мають бути усунені організацією та їх усунення перевірено компетентним органом до видачі схвалення.

2.6.3. (M.B.603) Видача схвалення

(a) Компетентний орган має видати заявнику сертифікат схвалення EASA Form 3 (додаток 5 до цих Правил), який включає рейтинги схвалення, коли організація з ТО відповідає застосовним параграфам цих Правил.

(b) Компетентний орган має вказати умови, що додаються до схвалення у сертифікаті схвалення EASA Form 3.

(c) Номер схвалення вказується в сертифікаті схвалення EASA Form 3 у спосіб, визначений Агентством.

2.6.4. (M.B.604) Постійний нагляд

(a) Компетентний орган має зберігати та оновлювати програму, яка містить перелік схвалених відповідно до вимог Підчастини F Розділу A організацій з ТО, що працюють під його наглядом, дати запланованих і проведених аудитів.

(b) Кожна організація має бути повністю перевірена за період, що не перевищує 24 місяці.

(c) Усі недоліки мають бути підтверджені в письмовому вигляді і надані організації - заявнику.

(d) Компетентний орган в письмовому вигляді записує усі недоліки, заходи з їх усунення та рекомендації.

(e) Не менше одного разу на 24 місяці має проводитися зустріч з відповідальним керівником, щоб переконатися, що він належним чином поінформований про основні питання, які виникають під час аудитів.

2.6.5. (M.B.605) Недоліки

(a) Якщо під час аудитів або за допомогою інших засобів буде виявлено невідповідність вимогам Part-M, компетентний орган має вжити таких заходів:

(b) У разі неспроможності забезпечити відповідність вимогам протягом визначеного компетентним органом періоду останній вживає заходів із часткового або повного припинення дії наданого організації схвалення.

2.6.6. (M.B.606) Зміни

(a) Компетентний орган має дотримуватися застосовних елементів первинного схвалення щодо будь-яких змін організації, про які було повідомлено відповідно до статті M.A.617.

(b) Компетентний орган може встановлювати умови, за якими може працювати схвалена організація з ТО під час таких змін, якщо він не визначить, що схвалення має бути припинено з огляду на характер або ступінь змін.

(c) Для будь-якої зміни у керівництві організації з ТО:

2.6.7. (M.B.607) Анулювання, припинення та обмеження схвалення

Компетентний орган повинен:

(a) припинити сертифікат схвалення у разі наявності достатніх підстав вважати реальною потенційну загрозу безпеці польотів; або

(b) припинити, анулювати або обмежити сертифікат схвалення відповідно до положень статті M.B.605 цих Правил.

2.7. (ПІДЧАСТИНА G)
ОРГАНІЗАЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯМ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

2.7.1. (M.B.701) Заявка

(a) У випадку комерційних повітряних перевезень компетентний орган має отримати на схвалення разом з початковою заявкою на сертифікат експлуатанта, а якщо застосовно - для схвалення будь-яких заявлених змін, а також стосовно кожного типу ПС, що експлуатуватиметься:

(b) Якщо виробничі приміщення та площі розташовані на території більше ніж однієї держави-члена, перевірки та постійний нагляд за схваленням мають здійснюватися спільно з визначеними компетентними органами держав-членів, на території яких розташовані інші виробничі приміщення та площі.

2.7.2. (M.B.702) Первинне схвалення

(a) Для встановлення відповідності вимогам параграфів (a), (c) і (d) статті M.A.706 та статті M.A.707 цих Правил компетентний орган підтверджує заявникові у письмовому вигляді погодження персоналу, зазначеного в параграфах (a), (c) і (d) статті M.A.706 та статті M.A.707 цих Правил.

(b) Компетентний орган має перевірити відповідність процедур, зазначених в керівництві з управління підтриманням льотної придатності, вимогам Підчастини G Розділу A Part-M і впевнитись у наявності підпису відповідального керівника на заяві про зобов'язання.

(c) Компетентний орган має перевіряти відповідність організації вимогам Підчастини G Розділу A.

(d) Під час перевірки для надання схвалення слід провести зустріч з відповідальним керівником, щоб переконатися, що він повною мірою розуміє значення схвалення та причину для підписання зобов'язань у керівництві організації щодо відповідності процедурам, зазначеним у керівництві з управління підтриманням льотної придатності.

(e) Усі недоліки мають бути підтверджені в письмовому вигляді і надані організації-заявнику.

(f) Компетентний орган в письмовому вигляді записує усі недоліки, заходи з їх усунення та рекомендації.

(g) Для отримання первинного схвалення усі недоліки мають бути усунені організацією та закриті компетентним органом до моменту видачі схвалення.

2.7.3. (M.B.703) Видача схвалення

(a) Компетентний орган має видати заявнику сертифікат схвалення EASA Form 14 (додаток 6 до цих Правил), який включає межі схвалення, коли організація з управління підтриманням льотної придатності відповідає вимогам цих Правил.

(b) Компетентний орган має вказати умови дії схвалення у сертифікаті схвалення EASA Form 14.

c) Номер схвалення вказується в сертифікаті схвалення EASA Form 14 у спосіб, визначений Агентством.

(d) У випадку комерційних повітряних перевезень, наведених у EASA Form 14, інформація вноситься до сертифіката експлуатанта.

2.7.4. (M.B.704) Постійний нагляд

(a) Компетентний орган має зберігати та оновлювати програму, яка містить перелік схвалених відповідно до вимог Підчастини G Розділу A організацій з управління підтриманням льотної придатності, що працюють під його наглядом, дати запланованих і проведених аудитів.

(b) Кожна організація має бути повністю перевірена за період, що не перевищує 24 місяці.

(c) Один раз на 24 місяці має здійснюватися інспектування відповідних ПС, що знаходяться під контролем організації, схваленої відповідно до Підчастини G Розділу B. Обсяг перевірки визначається компетентним органом за результатами попередніх аудитів і раніше проведених інспекцій.

(d) Усі недоліки мають бути підтверджені в письмовому вигляді і надані організації-заявнику.

(e) Компетентний орган в письмовому вигляді має записувати усі недоліки, заходи з їх усунення та рекомендації.

(f) Не менше одного разу на 24 місяці має проводитися зустріч з відповідальним керівником, щоб переконатися, що він належним чином поінформований про основні питання, які виникають під час аудитів.

2.7.5. (M.B.705) Недоліки

(a) Якщо під час аудитів або за допомогою інших засобів буде виявлено невідповідність вимогам Part-M, компетентний орган має вжити таких заходів:

(b) У разі неспроможності забезпечити відповідність вимогам протягом визначеного компетентним органом періоду останній вживає заходів із обмеження або припинення дії наданого організації схвалення.

2.7.6. (M.B.706) Зміни

(a) Компетентний орган має дотримуватися застосовних елементів первинного схвалення щодо будь-яких змін організації, про які було повідомлено відповідно до статті M.A.713.

(b) Компетентний орган може встановлювати умови, за якими може працювати схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності під час таких змін, якщо він не визначить, що схвалення має бути припинено з огляду на характер або ступінь змін.

(c) Для будь-якої зміни у керівництві з управління підтриманням льотної придатності:

2.7.7. (M.B.707) Анулювання, припинення та обмеження схвалення

Компетентний орган повинен:

(a) припинити сертифікат схвалення у разі наявності достатніх підстав вважати реальною потенційну загрозу безпеці польотів; або

(b) припинити, анулювати або обмежити сертифікат схвалення відповідно до положень статті M.B.705 цих Правил.

2.8. (ПІДЧАСТИНА H)
СЕРТИФІКАТ ПЕРЕДАЧІ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ (CRS)

(розробляється у разі необхідності)

2.9. (ПІДЧАСТИНА I)
СЕРТИФІКАТ ПЕРЕГЛЯДУ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

2.9.1. (M.B.901) Оцінка рекомендацій

Після отримання заявки та відповідної рекомендації щодо сертифіката перегляду льотної придатності відповідно до статті M.A.901:

1. Відповідний кваліфікований персонал компетентного органу має перевірити наявність у заяві про відповідність, що міститься у рекомендації, що повний перегляд льотної придатності відповідно до статті M.A.710 було виконано.

2. Компетентний орган має вивчати та може запросити додаткову інформацію, необхідну для проведення оцінки рекомендації.

2.9.2. (M.B.902) Перегляд льотної придатності компетентним органом

(a) У разі проведення компетентним органом перегляду льотної придатності та видачі сертифіката перегляду льотної придатності EASA Form 15a (додаток 3 до цих Правил) компетентний орган має здійснювати перегляд льотної придатності відповідно до вимог статті M.A.710.

(b) Щоб здійснювати перегляд льотної придатності, компетентний орган повинен мати відповідний персонал з перегляду льотної придатності.

Незважаючи на параграфи з (a) до (d) цієї статті, вимоги, викладені в статті M.B.902(b)1(b), можуть бути замінені п'ятирічним досвідом роботи у сфері підтримання льотної придатності на додаток до вимог, викладених у статті M.A.902(b)1(a).

(c) Компетентний орган має вести записи про весь персонал з перегляду льотної придатності, в яких мають зазначатися докладні відомості про будь-яку відповідну кваліфікацію, а також стислі дані щодо відповідного досвіду з управління підтриманням льотної придатності та відомості про проходження навчання.

(d) При проведенні перегляду льотної придатності компетентний орган повинен мати доступ до відповідних даних, що визначені у статтях M.A.305, M.A.306 та M.A.401.

(e) Персонал з перегляду льотної придатності видає Form 15a після успішного завершення перегляду льотної придатності.

2.9.3. (M.B.903) Недоліки

Якщо під час аудитів або за допомогою інших засобів буде виявлено невідповідність вимогам Part-M, компетентний орган має вжити таких заходів:

1. у разі недоліків рівня 1 - має вживати негайних корегуючих заходів перед польотом та негайні дії мають бути вжиті перед тим, як компетентний орган анулює або припинить сертифікат перегляду льотної придатності;

2. у разі недоліків рівня 2 - визначає період здійснення коригуючих заходів залежно від характеру невідповідності.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. Корнієнко

 

Доповнення I
Договір з підтримання льотної придатності

1. У разі укладення власником відповідно до статті M.A.201 договору з організацією з підтримання льотної придатності, що схвалена відповідно до вимог Підчастини G Розділу A, про виконання завдань з управління підтриманням льотної придатності на вимогу компетентного органу власник має надіслати копію такого договору компетентному органу держави-члена, яка є державою реєстрації, після підписання цього договору обома сторонами.

2. Договір має розроблятися з урахуванням вимог Part-M і має визначати зобов'язання його сторін, що підписали договір, стосовно підтримання льотної придатності ПС.

3. Договір має включати такі відомості:

реєстрація ПС,

тип ПС,

серійний номер ПС,

ім'я власника чи зареєстрованого орендаря ПС або відомості про компанію, включаючи адресу,

відомості про організацією з підтримання льотної придатності, що схвалена відповідно до вимог Підчастини G Розділу A, включаючи адресу.

4. У договорі має бути зазначено таке:

"Власник доручає схваленій організації здійснювати управління підтриманням льотної придатності ПС, розробляти програму ТО, що має бути схвалена органом з питань льотної придатності у державі-члені, у якій зареєстровано ПС, а також організовувати ТО ПС відповідно до зазначеної програми ТО у схваленій організації з ТО.

Відповідно до цього договору обидві сторони зобов'язуються дотримуватися відповідних зобов'язань, передбачених цим договором.

Власник засвідчує та запевняє, що вся надана схваленій організації інформація щодо підтримання льотної придатності ПС є та залишатиметься точною та що ПС не буде змінюватися без попереднього погодження схваленої організації.

У разі будь-якого порушення умов цього договору будь-якою із сторін договір анулюється. У такому разі власник забезпечує виконання будь-якого завдання, пов'язаного з підтриманням льотної придатності ПС, і зобов'язується протягом двох повних тижнів повідомити про це компетентний орган держави-члена, що є державою реєстрації."

5. У разі укладення власником відповідно до статті M.A.201 договору з організацією з підтримання льотної придатності, що схвалена відповідно до вимог Підчастини G Розділу A, обов'язки між сторонами розподіляються таким чином:

5.1. Обов'язки схваленої організації:

5.2. Обов'язки власника:

 

Доповнення II
Сертифікат дозволеної передачі Форма 1 EASA (EASA Form 1)

Ці інструкції пов'язані тільки з використанням EASA Form 1 для технічного обслуговування. Слід звернути увагу на Доповнення I до Part-21, яке описує використання EASA Form 1 для цілей виробництва.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

1.1. Основним призначенням сертифіката є засвідчення льотної придатності виробів, компонентів та обладнання після виконання ТО (у подальшому позначених як виріб (вироби)).

1.2. Повинен бути встановлений взаємозв'язок між сертифікатом та виробом (виробами). Особа, яка видає сертифікат, повинна зберігати сертифікат у спосіб, що надає можливість перевіряти первинні дані.

1.3. Сертифікат є прийнятним для багатьох органів з питань льотної придатності, але це може залежати від двосторонніх угод та/або політики органу з питань льотної придатності. У такому разі термін "схвалені проектні дані" в цьому сертифікаті означає схвалення органом з питань льотної придатності країни-імпортера.

1.4. Сертифікат не є документом для постачання або відвантаження.

1.5. Повітряне судно не може бути передано за цим сертифікатом.

1.6. Сертифікат не означає схвалення установлення виробу на конкретному повітряному судні, двигуні або повітряному гвинті, але допомагає кінцевому користувачу визначити його статус льотної придатності.

1.7. Не дозволяється в одному сертифікаті одночасно вказувати вироби, які вироблені та ті, що пройшли технічне обслуговування.

2. ЗАГАЛЬНИЙ ФОРМАТ

2.1. Сертифікат повинен відповідати наведеному формату, включаючи номери блоків та розміщення блоків. Однак розмір кожного блоку може різнитися залежно від застосування, але таким чином, щоб сертифікат можна було розпізнати.

2.2. Сертифікат повинен бути в альбомному форматі, але повний розмір може бути значно збільшений або зменшений настільки, щоб залишитися розбірливим та чітким. У разі сумніву слід порадитися з компетентною владою.

2.3. Заява про відповідальність користувача/установлювача може бути розміщена на будь-якій стороні сертифіката.

2.4. Весь надрукований текст має бути чітким та розбірливим для читання без труднощів.

2.5. Сертифікат може бути у вигляді друкованого бланка або згенерований на комп'ютері, але у будь-якому випадку всі контури та символи мають бути чіткими та розбірливими, у відповідності до визначеного формату.

2.6. Сертифікат має складатися англійською мовою та, якщо доречно, ще однією або декількома іншими мовами.

2.7. Інформація, що вноситься до сертифіката, може бути надрукована на машинці/комп'ютері або написана від руки друкованими літерами та має бути розбірливою для читання.

2.8. Кількість скорочень має бути зведена до мінімуму для кращого розуміння.

2.9. Вільне місце на зворотній стороні сертифіката може використовуватися особою, що його видає, для будь-якої додаткової інформації, але вона не повинна містити будь-які сертифікаційні заяви. При будь-якому використанні зворотної сторони сертифіката необхідно надавати посилання у відповідному блоці на лицьовій стороні сертифіката.

3. КОПІЇ

3.1. Кількість копій, що надсилається замовнику чи зберігається особою, яка видає сертифікат, не обмежується.

4. ПОМИЛКА(И) У СЕРТИФІКАТІ

4.1. Якщо кінцевий користувач знайде помилку (помилки) в сертифікаті, він повинен письмово повідомити про неї (них) особу, яка видала сертифікат. Особа, яка видала сертифікат, може видати новий сертифікат, якщо можливо перевірити та виправити помилку (помилки).

4.2. Новий сертифікат повинен мати новий порядковий номер, підпис та дату.

4.3. Запит на отримання нового сертифіката можна зробити без повторної перевірки стану виробу. Новий сертифікат не визначає наявний стан виробу, а має посилатися на попередній сертифікат у блоці 12 у вигляді такої заяви: "Цим сертифікатом виправляється помилка (помилки) в блоці [наводиться номер виправленого блоку] сертифіката [наводиться оригінальний порядковий номер], датованого [наводиться дата попередньої видачі], та не визначає відповідність/стан/передачу до експлуатації". Обидва сертифікати мають зберігатися відповідно до строків зберігання первинного сертифіката.

5. ЗАПОВНЕННЯ СЕРТИФІКАТА ОСОБОЮ, ЯКА ЙОГО ВИДАЄ

Блок 1. Схвалення компетентним органом/Країною

Назва компетентного органу та країни, під юрисдикцією якої цей сертифікат виданий. Якщо компетентним органом є Агентство, лише "EASA" повинно бути зазначено.

Блок 2. Заголовок Форми 1 EASA (EASA Form 1)

"AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE

EASA FORM 1"

"СЕРТИФІКАТ ДОЗВОЛЕНОЇ ПЕРЕДАЧІ

Форма 1 EASA"

Блок 3. Порядковий номер форми

Введіть унікальний номер, який присвоєний системою/процедурою організації, яка зазначена в блоці 4. Він може бути у форматі літера/цифра.

Блок 4. Найменування та місцезнаходження організації

Введіть повну назву та адресу схваленої організації (див. EASA Form 3), пов'язаної з роботами, які містяться у цьому сертифікаті. Логотип і т. п. організації можна використовувати, якщо їх можна розмістити в межах блоку.

Блок 5. Замовлення/Контракт/Рахунок

Для полегшення відстеження замовником виробу (виробів) введіть номер замовлення, контракту, рахунку або подібного документа.

Блок 6. Виріб

Введіть надані організацією номери виробів, якщо їх більше одного. Цей блок дозволяє перехресні посилання на "Примітки" в блоці 12.

Блок 7. Опис

Введіть назву або опис виробу. Перевага надається терміну, який використовується в інструкціях з підтримання льотної придатності або даних для технічного обслуговування (наприклад Ілюстрований Каталог Компонентів (Illustrated Parts Catalogue - IPC), Керівництво з технічного обслуговування (Aircraft Maintenance Manual - AMM), Сервісний бюлетень (Service Bulletin - SB), Керівництво з технічного обслуговування компонента (Component Maintenance Manual - CMM)).

Блок 8. Номер за кресленням

Введіть номер, який наноситься на виріб або зазначається на ярлику чи упаковці. Для двигуна або повітряного гвинта може використовуватися позначення типу.

Блок 9. Кількість

Зазначте кількість виробів.

Блок 10. Серійний номер

Введіть серійний номер виробу, якщо того вимагають правила. Додатково будь-який інший серійний номер, що не вимагається правилами, також може бути зазначений. Якщо серійний номер виробу відсутній, введіть "N/A".

Блок 11. Статус/робота

Далі описано інформацію, що може бути введена до блоку 11. Введіть тільки один з цих термінів. Коли більш ніж один може бути застосовним, використовуйте той, який найточніше описує більшу частину виконаної роботи і/або статус продукту:

(i) Виконано капітальний ремонт. Означає процес, який гарантує, що виріб знаходиться у повній відповідності зі всіма допусками обслуговування, які вказані у сертифікаті типу його утримувачем, або інструкціями виробників обладнання для підтримання льотної придатності, або даними, які схвалені або прийняті компетентним органом. Виріб буде, як мінімум, демонтований, очищений, перевірений, відновлений за необхідності, повторно зібраний та випробуваний відповідно до вищевказаних даних.

(ii) Відремонтовано. Виправлення дефекту, використовуючи застосовні стандарти (*).

(iii) Проінспектовано/Перевірено. Огляд, вимірювання і т. п. відповідно до застосовного стандарту (*) (наприклад, візуальний огляд, перевірка на працездатність, стендові випробування і т. п.).

(iv) Модифіковано. Зміна виробу для приведення у відповідність до відповідного стандарту (*).

____________
(*) Застосовний стандарт означає стандарт виробництва/проектування/технічного обслуговування/якості, схвалений компетентним органом. Застосовний стандарт має бути описаний у блоці 12.

Блок 12. Примітки

Опишіть роботу, визначену у блоці 11, безпосередньо або шляхом посилання на відповідну документацію, яка необхідна користувачу чи установлювачу для визначення льотної придатності виробу (виробів) стосовно виду роботи, що підлягає сертифікації. У разі необхідності можна використати окремий аркуш з посиланнями на EASA Form 1. Кожна заява повинна чітко визначати, якого виробу (виробів), що зазначені в блоці 6, вона стосується.

Нижче наведено деякі приклади інформації, що може бути введена до блоку 12:

(i) Данні про ТО, включаючи стан ревізії та номер.

(ii) Відповідність директивам льотної придатності або сервісним бюлетеням.

(iii) Виконані ремонти.

(iv) Виконані модифікації.

(v) Установлені змінні частини.

(vi) Статус компонентів з обмеженим ресурсом та строком служби.

(vii) Відхилення від замовлених робіт.

(viii) Заява про передачу до експлуатації, що відповідає вимогам з ТО іноземних компетентних органів.

(ix) Інформація, необхідна для підтримки при транспортуванні, яка пов'язані з зберіганням або складанням після доставки.

(x) Для організацій з ТО, схвалених відповідно до вимог Підрозділу F Part M, заява у сертифікаті передачі до експлуатації компонента має посилання на статтю M.A.613:

"Засвідчує, що, якщо інше не визначене в цьому блоці, робота, зазначена у блоці 11 та описана в цьому блоці, була завершена відповідно до вимог Розділу A Підчастини F Part-M та виріб, що має відношення до цієї роботи, є придатним для передачі до експлуатації. Це не є передачею до експлуатації в межах Part-145.

У разі друку даних з електронної EASA Form 1 будь-які дані, які не доречні в інших блоках, вводяться в цьому блоці.

Блоки 13a - 13e

Загальні вимоги для блоків 13a - 13e не використовуються для цілей технічного обслуговування. Ці блоки мають бути затемнені або позначені якоюсь іншою позначкою, щоб запобігти несанкціонованому використанню.

Блок 14a

Позначте відповідне вікно (вікна), вказуючи, які правила відносяться до завершеної роботи. Якщо вікно "Інші правила, що зазначені в блоці 12" має позначку, тоді інші правила органу з питань льотної придатності мають бути ідентифіковані в блоці 12. Як мінімум один блок має бути позначений, або обидва, якщо застосовно.

Для всього обсягу ТО, виконаного організаціями з ТО, схваленими відповідно до вимог Розділу A Підчастини F Part-M, вікно "інші правила, встановлені у блоці 12" повинно бути позначено та у Сертифікаті передачі до експлуатації відповідна заява зроблена у блоці 12. У випадку, коли сертифікаційна заява "якщо інше не визначено в цьому блоці" має мету звернутися до таких випадків:

(a) Випадок, коли ТО не може бути завершено.

(b) Випадок, коли ТО відхиляється від стандарту, що вимагається Part-M.

(c) Випадок, коли ТО виконувалось відповідно до вимог інших, ніж визначені в Part-145. Блок 12 повинен чітко визначати відповідні національні правила.

Блок 14b. Підпис уповноваженої особи

Це місце повинно бути заповнено підписом уповноваженої особи. Тільки особам, які мають особливе повноваження згідно з правилами та політикою компетентного органу, дозволяється підписати цей блок. З метою полегшення ідентифікації, може бути доданий номер уповноваженої особи.

Блок 14c. Номер Схвалення/Повноваження

Введіть номер/реєстраційний код сертифіката/повноваження. Цей номер або реєстраційний код видається компетентним органом.

Блок 14d. Прізвище

Введіть прізвище особи, що підписалась у Блоці 14b.

Блок 14e. Дата

Введіть дату, коли блок 14b було підписано, дата повинна бути у форматі (dd (дд) = 2 цифри дня, mmm (ммм) = перші 3 літери назви місяця, yyyy (рррр) = 4 цифри року).

Відповідальність користувача/установлювача

Розмістіть наступну заяву на сертифікаті, щоб повідомити кінцевих користувачів, що вони не звільняються від відповідальності щодо встановлення та використання будь-якого виробу, яка супроводжується цією формою:

"Цей сертифікат не надає автоматично повноваження на встановлення виробу (виробів). Якщо користувач/установлювач виконує роботи відповідно до правил органу з питань льотної придатності іншого, ніж зазначений в блоці 1, важливо, щоб користувач/установлювач забезпечив прийняття його/її органом з питань льотної придатності виробів від органу з питань льотної придатності, який зазначений в блоці 1. Заяви, що містяться в блоках 13a та 14a, не є сертифікацією установлення. У всіх випадках записи про технічне обслуговування повинні включати сертифікацію установлення, що видана користувачем/установлювачем згідно з національними правилами до виконання повітряним судном польоту.".

1. Схвалення компетентним органом/Країною
1. Approving Competent Authority/Country

 2. СЕРТИФІКАТ ДОЗВОЛЕНОЇ ПЕРЕДАЧІ
Форма 1 EASA
2. AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE
EASA FORM 1

3. Порядковий номер форми
3. Form Tracking Number

4. Найменування та місцезнаходження організації:
4. Organisation name and Address:

5. Замовлення/Контракт/Рахунок
5. Work Order/Contract/Invoice

6. Виріб
6. Item

7. Опис
7. Description

8. Номер за кресленням
8. Part. N

9. Кількість
9. Qty.

10. Серійний номер
10. Serial N.

11. Статус/робота
11. Status/Work

 

 

 

 

 

 

12. Примітки
12. Remarks

13a. Засвідчує, що зазначені вище вироби виготовлені відповідно до:
      Certifies that the items identified above were manufactured in conformity to:

   схвалених проектних даних та знаходяться у стані,
        придатному для безпечної експлуатації
       approved design data and are in a condition for safe operation

   несхвалених проектних даних, що зазначені в блоці 12
        non-approved design data specified in block 12

14a. Part-145.A.50                          Інші правила, що зазначені в блоці 12
             Передача до експлуатації            Other regulation specified in block 12
             Part 145.A.50 Release to Service
Засвідчує, якщо інше не зазначено у блоці 12, що роботу, яка зазначена у блоці 11 та описана у блоці 12, було виконано відповідно до вимог Part-145, та, стосовно цієї роботи, вироби вважаються готовими для передачі до експлуатації.
Certifies that unless otherwise specified in block 12, the work identified in block 11 and described in block 12, was accomplished in accordance with Part-145 and in respect to that work the items are considered ready for release to service.
 

13b. Підпис уповноваженої особи
13b. Authorised Signature

13c. Номер Схвалення/Повноваження
13c. Approval/Authorisation Number

14b. Підпис уповноваженої особи
14b. Authorised Signature

14c. Номер Схвалення/Повноваження
14c. Certificate/Approval Ref.N

13d. Прізвище
13d. Name

13e. Дата (дд ммм рррр)
13e. Date (dd mmm yyyy)

14d. Прізвище
14d. Name

14e. Дата (дд ммм рррр)
14e. Date (dd mmm yyyy)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА/УСТАНОВЛЮВАЧА / USER/INSTALLER RESPONSIBILITIES
Цей сертифікат не надає автоматично повноваження на встановлення виробу (виробів).
This certificate does not automatically constitute authority to install the item(s).
Якщо користувач/установлювач виконує роботи відповідно до правил органу з питань льотної придатності іншого, ніж зазначений в блоці 1, важливо, щоб користувач/установлювач забезпечив прийняття його/її органом з питань льотної придатності виробів від органу з питань льотної придатності, який зазначений в блоці 1.
Where the user/installer performs work in accordance with regulations of an airworthiness authority different than the airworthiness authority specified in block 1, it is essential that the user/installer ensures that his/her airworthiness authority accepts items from the airworthiness authority specified in block 1.

Заяви, що містяться в блоках 13a та 14a, не є сертифікацією установлення. У всіх випадках записи про технічне обслуговування повинні включати сертифікацію установлення, що видана користувачем/установлювачем згідно з національними правилами до виконання повітряним судно польоту.
Statements in blocks 13a and 14a do not constitute installation certification. In all cases aircraft maintenance records must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the aircraft may be flown.

Форма 1 EASA/EASA Form 1 -MF/145 Issue/Видання 2

 

Доповнення III
Сертифікат перегляду льотної придатності - Форма 15 EASA (EASA Form 15)

[ДЕРЖАВА-ЧЛЕН]
[MEMBER STATE]

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕГЛЯДУ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ
AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE

Номер сертифіката: ...............
ARC reference: ………..

Відповідно до Повітряного кодексу України та вимог Part-M, чинних на час видачі, зазначена нижче організація з управління підтриманням льотної придатності, схвалена відповідно до Підчастини G Розділу A цих Правил
Pursuant to Air Code of Ukraine and Part-M for the time being in force, the following continuing airworthiness management organisation, approved in accordance with Section A, Subpart G of Part-M

[НАЙМЕНУВАННЯ СХВАЛЕНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ АДРЕСА]
[NAME OF ORGANISATION APPROVED AND ADDRESS]

Номер схвалення: [КОД ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНА].MG.[NNNN]
Approval reference: [MEMBER STATE CODE].MG[NNNN]

здійснила перегляд льотної придатності відповідно до статті M.A.710 цих Правил такого повітряного судна:
has performed an airworthiness review in accordance with point M.A.710 of Part-M, on the following aircraft:

Виробник повітряного судна: ...................................................................................................................
Aircraft manufacturer: ........................................................................................................

Позначення виробника: .............................................................................................................................
Manufacturer's designation: ............................................................................................

Реєстрація повітряного судна: ..................................................................................................................
Aircraft registration: ..........................................................................................................

Серійний номер повітряного судна: ........................................................................................................
Aircraft serial number:........................................................................................................

і зазначене повітряне судно визнано льотнопридатним на момент проведення перевірки.
and this aircraft is considered airworthy at the time of the review.

Дата видачі: .........................................................
Date of issue: ..................................................................................
Підпис: ...................................................................
Signed: ..............................................................................................

Дата закінчення строку: .....................................
Date of expiry ..............................................
Номер дозволу: .....................................................
Authorisation No: ......................................

Перше продовження дії: повітряне судно залишалося у підконтрольній експлуатації відповідно до статті M.A.901 цих Правил протягом минулого року. Повітряне судно є льотнопридатним на момент видачі сертифіката.
1st Extension: The aircraft has remained in a controlled environment in accordance with point M.A.901 Part-M for the last year. The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue.

Дата видачі: ..........................................................
Date of issue: ...................................................................................
Підпис: ...................................................................
Signed: ..............................................................................................
Найменування компанії: ....................................
Company Name:...............................................................................

Дата закінчення строку: .....................................
Date of expiry .................................................
Номер дозволу: .....................................................
Authorisation No: ..........................................
Реєстраційний код схвалення:
...........................
Approval reference: .......................................

Друге продовження дії: повітряне судно залишалося у підконтрольній експлуатації відповідно до статті M.A.901 цих Правил протягом минулого року. Повітряне судно є льотнопридатним на момент видачі сертифіката.
2nd Extension: The aircraft has remained in a controlled environment in accordance with point M.A.901 Part-M for the last year. The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue.

Дата видачі: ..........................................................
Date of issue: ..................................................................................
Підпис: ...................................................................
Signed: ..............................................................................................
Найменування компанії: ....................................
Company Name:...............................................................................

Дата закінчення строку: .....................................
Date of expiry .....................................................
Номер дозволу: .....................................................
Authorisation No: ..............................................
Номер схвалення:
................................................
Approval reference: ...........................................


Форма 15b EASA/EASA Form 15b Issue/Видання 3

[ДЕРЖАВА-ЧЛЕН]
[MEMBER STATE]

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕГЛЯДУ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ
AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE

Номер сертифіката: ...............
ARC reference: ….…….

Відповідно до Повітряного кодексу України та вимог Part-M, чинних на час видачі, [КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНА] цим засвідчує, що таке ПС:
Pursuant to Air Code of Ukraine and Part-M for the time being in force, the [COMPETENT AUTHORITY OF THE MEMBER STATE] herby certifies that the following aircraft:

Виробник повітряного судна: ...................................................................................................................
Aircraft manufacturer: .......................................................................................................

Позначення виробника: .............................................................................................................................
Manufacturer's designation: ...........................................................................................

Реєстрація повітряного судна: ..................................................................................................................
Aircraft registration: ........................................................................................................

Серійний номер повітряного судна: ........................................................................................................
Aircraft serial number: ....................................................................................................

визнано льотнопридатним на момент проведення перевірки.
is considered airworthy at the time of the review.

Дата видачі: ..........................................................
Date of issue: ..................................................................................
Підпис: ...................................................................
Signed: ..............................................................................................

Дата закінчення строку: .....................................
Date of expiry ..................................................
Номер дозволу: .....................................................
Authorisation No: ..........................................

Перше продовження дії: повітряне судно залишалося у підконтрольній експлуатації відповідно до статті M.A.901 цих Правил протягом минулого року. Повітряне судно є льотнопридатним на момент видачі сертифіката.
1st Extension: The aircraft has remained in a controlled environment in accordance with point M.A.901 Part-M for the last year. The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue.

Дата видачі: ..........................................................
Date of issue: ...................................................................................
Підпис: ...................................................................
Signed: ..............................................................................................
Найменування компанії: ....................................
Company Name:................................................................................

Дата закінчення строку: .....................................
Date of expiry ....................................................
Номер дозволу: .....................................................
Authorisation No: ............................................
Номер схвалення:
................................................
Approval reference: .........................................

Друге продовження дії: повітряне судно залишалося у підконтрольній експлуатації відповідно до статті M.A.901 цих Правил протягом минулого року. Повітряне судно є льотнопридатним на момент видачі сертифіката.
2st Extension: The aircraft has remained in a controlled environment in accordance with point M.A.901 Part-M for the last year. The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue.

Дата видачі: ..........................................................
Date of issue: ...................................................................................
Підпис: ...................................................................
Signed: ..............................................................................................
Найменування компанії: ....................................
Company Name:...............................................................................

Дата закінчення строку: .....................................
Date of expiry ....................................................
Номер дозволу: .....................................................
Authorisation No: ............................................
Номер схвалення: ................................................
Approval reference: .........................................


Форма 15 a EASA/EASA Form 15 a Issue/Видання 3

 

Доповнення IV
Система класів та рейтингів, що використовуються для схвалення організацій з технічного обслуговування, посилаючись на Підчастину F Part-M та Part-145

1. За виключенням того, як це визначено в параграфі 12 для невеликих організацій, таблиця в пункті 13 охоплює повний обсяг можливого схвалення організації з ТО відповідно до Підчастини F Part-M та Part-145 в стандартизованій формі. Організація повинна отримати схвалення від одного класу і рейтингу з обмеженнями до всіх класів і рейтингів з обмеженнями.

2. Додатково до таблиці, що зазначена в пункті 13, від схваленої організації з ТО вимагається визначити обсяг робіт в керівництві організації з ТО. Див. також параграф 11.

3. В рамках схвалень класу (класів) та рейтингу (рейтингів), виданих компетентним органом, обсяг робіт, зазначених у керівництві організації з ТО, визначає відповідні обмеження схвалення. Таким чином, дуже важливо, щоб схвалені клас(и) та категорія(ї) і обсяг робіт організації були сумісними.

4. Категорія клас-рейтингу A означає, що схвалена організація з ТО може виконувати ТО ПС та будь-якого його компонента (включаючи двигуни/ДСУ) відповідно до даних з ТО ПС або, якщо погоджено компетентним органом, відповідно до даних з ТО компонента, тільки якщо такі компоненти встановлені на ПС. Проте схвалена організація з ТО рейтингу A може тимчасово знімати компонент для виконання ТО, щоб поліпшити доступ до цього компонента, за винятком, коли зняття потребує додаткового ТО, не передбаченого умовами цього параграфа. Це повинно бути відображено як контрольна процедура в керівництві організації з ТО та схвалено компетентним органом. Секція обмежень буде визначати обсяг такого ТО, таким чином вказуючи на межі схвалення.

5. Категорія клас-рейтингу B означає, що схвалена організація з ТО може виконувати ТО на невстановленому двигуні/ДСУ та компонентах двигуна/ДСУ відповідно до даних з ТО, якщо це узгоджено компетентним органом, відповідно до даних з ТО компонентів тільки тоді, коли такі компоненти встановлені на двигун/ДСУ. Проте схвалена організація з ТО рейтингу В може тимчасово знімати компонент для виконання ТО, щоб поліпшити доступу до цього компонента, за винятком, коли зняття потребує додаткового ТО, не передбаченого умовами цього параграфа. Секція обмежень буде визначати обсяг такого ТО, таким чином вказуючи на межі схвалення. Схвалена організація з ТО з категорією класу-рейтингу B може також виконувати ТО на встановленому двигуні під час лінійного або базового ТО відповідно до контрольної процедури, яка викладена в керівництві організації з ТО та схвалена компетентним органом. Обсяг робіт, зазначений у керівництві організації з ТО, має відображати таку діяльність, що дозволена компетентним органом.

6. Категорія клас-рейтингу C означає, що схвалена організація з ТО може виконувати ТО на невстановлених компонентах (за виключенням двигунів та ДСУ), які призначаються для встановлення на ПС чи двигун/ДСУ. Секція обмежень буде визначати обсяг такого ТО, таким чином вказуючи на межі схвалення. Схвалена організація з ТО з категорією класу-рейтингу C може також виконувати ТО на встановленому компоненті під час лінійного або базового ТО або в виробничих приміщеннях ТО двигуна/ДСУ відповідно до контрольної процедури, яка викладена в керівництві організації з ТО та схвалена компетентним органом. Обсяг робіт, зазначений у керівництві організації з ТО, має відображати таку діяльність, що дозволена компетентним органом.

7. Категорія клас-рейтингу D самодостатня і не обов'язково відноситься до конкретних ПС, двигуна чи іншого компонента. D1 рейтинг - неруйнівний контроль (NDT) потрібен тільки для схваленої організації з ТО, яка виконує неруйнівний контроль як специфічне завдання для іншої організації. Схвалена організація з ТО з категорією класу-рейтингу A, B чи C може виконувати неруйнівний контроль на виробах, яким вона виконує ТО, без необхідності схвалення відповідно до класу-рейтингу D1 за умови, що керівництво організації з ТО містить процедури неруйнівного контролю.

8. У випадку схвалення організації з ТО відповідно до Part-145 категорія класу-рейтингу A підрозділяється на "базове" та "лінійне" ТО. Організація з ТО може бути схвалена як на виконання лінійного, так і базового ТО, або на обидва види ТО. Слід зазначити, що підрозділ організації, який виконує лінійне ТО і знаходиться на основній базі, вимагає схвалення на виконання лінійного ТО.

9. Секція "Обмеження" передбачена для того, щоб надати компетентним органам максимальну гнучкість при схваленні конкретної організації. Рейтинги мають бути згадані під час схвалення, тільки коли відповідно обмежені. Таблиця в пункті 13 визначає типи можливих обмежень. Якщо ТО перечислюється для кожного класу-рейтингу, то можливо підкреслити завдання з ТО, а не тип ПС, двигуна чи виробника, якщо це є більш необхідним для організації (прикладом може бути встановлення та ТО систем авіоніки). Така згадка в секції обмеження указує, що організація з ТО схвалена, щоб здійснювати ТО і, зокрема, ці специфічні завдання.

10. Коли зроблені посилання на серії, тип та групу в секції обмежень класів A та B, серії означають конкретні серії типу, такі як Airbus 300, або 310, або 319, або Boeing 737-300, або RB211-524, або Cessna 150, або Cessna 172, або Beech 55, або континентальний O-200 і т. п.; тип означає конкретний тип або модель, такі як Airbus 310-240, або RB211-524 B4, або Cessna 172RG тощо; може наводитись будь-яка кількість типів чи серій; група означає, наприклад, повітряні судна Cessna з одним поршневим двигуном або поршневі двигуни Lycoming без наддуву тощо.

11. Коли використовується великий перелік можливих робіт, який може зазнавати частих змін, то такі зміни можуть впроваджуватись відповідно до непрямої процедури схвалення, зазначеної в пунктах з M.A.604(c) до M.A.606(c) або 145A.70(c), 145B.40, якщо застосовно.

12. Організація з ТО, в якій працює тільки одна особа, що і планує і виконує все ТО, може мати тільки обмежений обсяг схвалених рейтингів. Максимально можливі обмеження приведені нижче:

Клас

Рейтинг

Обмеження

Клас "Повітряні судна"

Рейтинг A2 "Літаки 5700 кг и нижче"

З поршневим двигуном 5700 кг і нижче

Клас "Повітряні судна"

Рейтинг A3 "Вертольоти"

З одним двигуном 3175 кг і нижче

Клас "Повітряні судна"

Рейтинг A4 "Повітряні судна, інші ніж A1, A2, A3"

Немає обмежень

Клас "Двигуни"

Рейтинг B2 Поршневі

Менше 450 кінських сил

Клас "Компоненти (крім двигунів чи ДСУ в зборі)"

Рейтинг від C1 до C22

Згідно з переліком

Клас "Спеціальні види робіт"

D1 Неруйнівний контроль

Методи неруйнівного контролю повинні бути перелічені

Слід відмітити, що така організація може бути в подальшому обмежена компетентним органом в обсязі схвалень залежно від можливостей конкретної організації.

13. Таблиця

Клас

Рейтинг

Обмеження

Базове ТО

Лінійне ТО

ПС

A1 літаки понад 5700 кг

[Рейтинг для організації з ТО, схваленої відповідно до вимог Part-145] [Має вказуватись виробник, група, тип чи серія літака та/або завдання з ТО]
Приклад: Airbus A320 Series

(Так/Ні)
(Yes/No)

(Так/Ні)
(Yes/No)

A2 літаки 5700 кг і нижче

[Має вказуватись виробник, група, тип чи серія літака та/або завдання з ТО]
Приклад: DHC-6 Twin Otter Series

(Так/Ні)
(Yes/No)

(Так/Ні)
(Yes/No)

A3 Вертольоти

[Має вказуватись виробник, група, тип чи серія вертольота та/або завдання з ТО]
Приклад: Robinson R44

(Так/Ні)
(Yes/No)

(Так/Ні)
(Yes/No)

Рейтинг A4 "Повітряні судна, інші ніж A1, A2, A3"

[Має вказуватись тип чи серія літака та/або завдання з ТО]

(Так/Ні)
(Yes/No)

(Так/Ні)
(Yes/No)

Двигуни

B1 Газотурбінні

[Має вказуватись тип чи серія двигуна та/або завдання з ТО] Приклад: PT6A Series

B2 Поршневі

[Має вказуватись виробник, група, тип чи серія двигуна та/або завдання з ТО]

B3 ДСУ

[Має вказуватись виробник, тип чи серія двигуна та/або завдання з ТО]

Компо-
ненти (крім двигунів чи ДСУ в зборі)

C1 Система кондиціювання та наддув

[Має вказуватись тип ПС, або виробник ПС, або виробник компонента, або сам компонент та/або перехресне посилання на перелік робіт, зазначений у керівництві, та/або завдання з ТО]
Приклад: PT6A Fuel Control

C2 Обладнання автоматичного керування польотом

C3 Зв'язкове і пілотажно-навігаційне обладнання

C4 Двері - Люки

C5 Система електропостачання

C6 Обладнання

C7 Двигун - ДСУ

C8 Система керування ПС

C9 Паливна система

C10 Гвинти вертольотів

C11 Трансмісія вертольотів

C12 Гідравлічна система

C13 Приладове обладнання

C14 Шассі

C15 Кисневе обладнання

C16 Повітряні гвинти

C17 Пневматична система

C18 Пожежне обладнання
Протикригова система
Протидощова система

C19 Вікна

C20 Деталі конструкції

C21 Водний баласт

C22 Засоби збільшення тяги

Спеціалі-
зовані види обслуговування

D1 Неруйнівний контроль

[Має вказуватись відповідний NDT метод (методи)]

 

Доповнення V
Схвалення організації з технічного обслуговування, посилаючись на Підчастину F Part-M

Сторінка/page 1 з/of 2

[ДЕРЖАВА-ЧЛЕН]
[MEMBER STATE]

СЕРТИФІКАТ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE

НОМЕР СХВАЛЕННЯ:
REFERENCE:

(*).MF.[XXXX]

Відповідно до Повітряного кодексу України та вимог Part-M, чинних на час видачі, і зазначених далі умов [КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНА] цим сертифікатом засвідчує, що:
Pursuant to Air Code of Ukraine and Part-M for the time being in force and subject to the conditions specified below, the [COMPETENT AUTHORITY OF THE MEMBER STATE] hereby certifies:

[НАЙМЕНУВАННЯ ТА АДРЕСА КОМПАНІЇ]
[COMPANY NAME AND ADDRESS]

як організація з технічного обслуговування відповідно до Розділу A Підчастини F Part-M отримує схвалення на здійснення технічного обслуговування виробів, компонентів та обладнання, зазначених у додатку до цього схвалення, та видачу відповідних сертифікатів передачі до експлуатації, використовуючи зазначений вище номер схвалення

as a maintenance organisation in compliance with Section A, Subpart F of Part-M, approved to maintain the products, parts and appliances listed in the attached approval schedule and issue related certificates of release to service using the above references.

УМОВИ:
CONDITIONS:

1.

Це схвалення обмежується обсягом робіт, зазначеним у відповідному розділі схваленого керівництва організації з технічного обслуговування, про яке йдеться у Розділі A Підчастини F Part-M.
This approval is limited to that specified in the scope of work section of the approved maintenance organization manual as referred to in Section A of Subpart F of Part M, and

2.

Це схвалення вимагає забезпечення відповідності процедурам, визначеним у схваленому керівництві організації з технічного обслуговування, та
This approval requires compliance with the procedures specified in the approved maintenance organisation manual, and

3.

Це схвалення залишається чинним, доки схвалена організація з технічного обслуговування відповідає вимогам Part-M.
This approval is valid whilst the approved maintenance organization remains in compliance with Part-M.

4.

За умови відповідності наведеним вище умовам чинність цього схвалення не обмежено у часі, за винятком, що схвалення раніше здано, замінено, призупинено або анульовано.
Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.

 

 

Дата первинної видачі:
Date of original issue:

Дата перевидання:
Date of this revision:

Видання N:
Revision No.

Підпис:
Signed:

Від компетентного органу:       [КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНА]
For the competent authority:                       [COMPETENT AUTHORITY OF THE MEMBER STATE]


Форма 3 EASA/EASA Form 3 -MF/145 Issue/Видання 2

(*) Або EASA, якщо EASA компетентний орган.

(**) Видалити для не членів Європейського Союзу.

Сторінка/page 2 з/of 2

ДОДАТОК ДО СХВАЛЕННЯ
ОРГАНІЗАЦІЇ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE

НОМЕР СХВАЛЕННЯ:
REFERENCE:

(*).MF.[XXXX]


Організація: [НАЙМЕНУВАННЯ ТА АДРЕСА КОМПАНІЇ]
Organization: [COMPANY NAME AND ADDRESS]

КЛАС
CLASS

РЕЙТИНГ
RATING

ОБМЕЖЕННЯ
LIMITATION

ПОВІТРЯНЕ СУДНО AIRCRAFT (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

ДВИГУНИ
ENGINES (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

ІНШІ КОМПОНЕНТИ, КРІМ ЦІЛИХ ДВИГУНІВ АБО ДСУ
 
 

 
COMPONENTS OTHER THAN COMPLETE ENGINES OR APUs (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)
 
 
 
 

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

СПЕЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
SPECIALISED SERVICES (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

Цей перелік схвалення обмежується виробами, частинами та пристроями і видами робіт, зазначеними у відповідному розділі схваленого керівництва організації з технічного обслуговування
This approval schedule is limited to those products, parts and appliances and to the activities specified in the scope of work section of the approved maintenance organisation manual

Посилання на керівництво організації з технічного обслуговування:
Maintenance Organisation Manual reference:

Дата первинної видачі:
Date of original issue:

Дата схвалення останнього видання:                                                      Видання N:
Date of last revision approved                                                                                                            Revision No.

Підпис:
Signed:

Від компетентного органу:         [КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНА]
For the competent authority:                          [COMPETENT AUTHORITY OF THE MEMBER STATE]

Форма 3 EASA/EASA Form 3 -MF/145 Issue/Видання 2

(*) Або EASA, якщо EASA компетентний орган.

(**) Видалити, якщо організація не схвалена.

(***) Заповнити відповідним рейтингом чи обмеженням.

 

Доповнення VI
Схвалення організації з управління підтриманням льотної придатності відповідно до Підчастини G Part-M

Сторінка/page 1 з/of 2

[ДЕРЖАВА-ЧЛЕН]
[MEMBER STATE]

СЕРТИФІКАТ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
З УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯМ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ
CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATION
APPROVAL CERTIFICATE

НОМЕР СХВАЛЕННЯ:
REFERENCE:

[(*)].MG.[XXXX]
(номер/ref AOC XX.XXXX)


Відповідно до Повітряного кодексу України та вимог Part-M, чинних на час видачі, і зазначених далі умов [КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНА] цим сертифікатом засвідчує, що:
Pursuant to Air Code of Ukraine and Part-M for the time being in force and subject to the conditions specified below, the [COMPETENT AUTHORITY OF THE MEMBER STATE] hereby certifies:

[НАЙМЕНУВАННЯ ТА АДРЕСА КОМПАНІЇ]
[COMPANY NAME AND ADDRESS]

як організація з управління підтриманням льотної придатності відповідно до Розділу A Підчастини G Part M отримує схвалення на здійснення управління підтриманням льотної придатності ПС, зазначених у додатку до цього схвалення, та коли застосовно, видачу рекомендацій та переглядів льотної придатності, як визначено в статті M.A.710 Part-M, та, коли застосовно, видачу дозволу на виконання польотів, як визначено в статті M.A.711(c) Part-M.
as a continuing airworthiness management organisation in compliance with Section A, Subpart G of Part-M, approved to manage the continuing airworthiness of the aircraft listed in the attached schedule of approval and, when stipulated, to issue recommendations and airworthiness review certificates after an airworthiness review as specified in point M.A.710 of Part-M, and, when stipulated, to issue permits to fly as specified in point M.A.711(c) of Part-M.

УМОВИ:
CONDITIONS:

1. Це схвалення обмежується обсягами схвалення, зазначеними у відповідному розділі схваленого керівництва з управління підтриманням льотної придатності, про яке йдеться у Розділі A Підчастини G Part-M.
This approval is limited to that specified in the scope of approval section of the approved continuing airworthiness management exposition as referred to in Section A, Subpart G of Part-M.

2. Це схвалення вимагає забезпечення відповідності процедурам, визначеним у схваленому керівництві з управління підтриманням льотної придатності відповідно до Part-M, та
This approval requires compliance with the procedures specified in Part-M approved continuing airworthiness management exposition.

3. Це схвалення залишається чинним, доки схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності відповідає вимогам Part-M.
This approval is valid whilst the approved continuing airworthiness management organisation remains in compliance with Part-M.

4. Коли організація з управління підтриманням льотної придатності під своєю системою якості складає договори з декількома організаціями, це схвалення є чинним для цих організацій, що виконують прийнятні завдання за договором.
Where the continuing airworthiness management organisation contracts under its Quality System the service of an/several organisation(s), this approval remains valid subject to such organisation(s) fulfilling applicable contractual obligations.

5. У випадку відповідності вимогам пунктів від 1 до 4, зазначених вище, чинність цього схвалення не обмежено у часі, окрім випадків, що сертифікат схвалення раніше здано, замінено, призупинено або анульовано.

Якщо ця форма також використовується до утримувача сертифіката експлуатанта, необхідно додати посилання на номер сертифіката експлуатанта, цей пункт має бути замінений наступним:
Subject to compliance with the conditions 1 to 4 above, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.
If this form is also used for AOC holders, the AOC number shall be added to the reference, in addition to the standard number, and the condition 5 shall be replaced by the following extra conditions:

6. Це схвалення не надає право експлуатувати типи ПС, зазначені у параграфі 1. Дозвіл на експлуатацію надає сертифікат експлуатанта (AOC)
This approval does not constitute an authorisation to operate the types of aircraft referred in paragraph 1. The authorisation to operate the aircraft is the Air Operator Certificate (AOC).

7. Закінчення, анулювання або призупинення сертифіката експлуатанта робить недійсним цей сертифікат автоматично відповідно до ПС, зазначених в сертифікаті експлуатанта, якщо інше не визначено компетентним органом.
Termination, suspension or revocation of the AOC automatically invalidates the present approval in relation to the aircraft registrations specified in the AOC, unless otherwise explicitly stated by the competent authority.

8. За умови відповідності наведеним вище умовам чинність цього схвалення не обмежено у часі, за винятком, що сертифікат схвалення раніше здано, замінено, призупинено або анульовано.
Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.

Дата первинної видачі:
Date of original issue:

Дата перевидання:
Date of this revision:

Видання N:
Revision No.

Підпис:
Signed:

Від компетентного органу:       [КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНА]
For the competent authority:                       [COMPETENT AUTHORITY OF THE MEMBER STATE]

 Сторінка/page 2 з/of 2

ДОДАТОК ДО СХВАЛЕННЯ
ОРГАНІЗАЦІЇ З УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯМ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ
CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATION
APPROVAL SCHEDULE

НОМЕР СХВАЛЕННЯ:
REFERENCE:

(*).MG.[XXXX]
(номер/ref AOC XX.XXXX)


[НАЙМЕНУВАННЯ ТА АДРЕСА КОМПАНІЇ]
[COMPANY NAME AND ADDRESS]

Тип/серія/група повітряного судна
Aircraft type/series/group

Уповноважена на перегляд льотної придатності
Airworthiness review authorised

Уповноважена на дозвіл на виконання польотів
Permits to fly authorised

Організація(ії), що працює(ють) під системою якості
Organisation(s) working under quality system

 

[YES / NO] [ТАК/НІ] (***)

[YES / NO] [ТАК/НІ] (***)

 

 

[YES / NO] [ТАК/НІ] (***)

[YES / NO] [ТАК/НІ] (***)

 

 

[YES / NO] [ТАК/НІ] (***)

[YES / NO] [ТАК/НІ] (***)

 

 

[YES / NO] [ТАК/НІ] (***)

[YES / NO] [ТАК/НІ] (***)

 


Цей додаток до схвалення обмежено обсягом схвалення, зазначеним у схваленому керівництві з управління підтриманням льотної придатності ..................
This approval schedule is limited to that specified in the scope of approval contained in the approved Continuing Airworthiness Management Exposition section ......................

Посилання на керівництво з управління підтриманням льотної придатності:
Continuing Airworthiness Management Exposition Reference: .......................

Дата первинної видачі:
Date of original issue: .............................................................................

Дата перевидання:                    Видання N:
Date of this revision: ..............................     Revision No: ......................................

Від компетентного органу:      [КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНА]
For the competent authority:                      [COMPETENT AUTHORITY OF THE MEMBER STATE]

Підпис:
Signed: ....................................................................................................................

Форма 14 EASA/EASA Form 14 Issue/Видання 3

(*) Або EASA, якщо EASA компетентний орган.

(**) Видалити, якщо організація не схвалена.

(***) Заповнити відповідним рейтингом чи обмеженням.

 

Доповнення VII
Складні завдання з технічного обслуговування

До складних завдань з ТО, що зазначені у статтях M.A.502(d)3, M.A.801(b)2 та M.A.801(c), належать такі:

1. Модифікація, ремонт або заміна шляхом клепання, металізації, ламінування або зварювання будь-яких з наведених нижче частин планера:

2. Модифікація чи ремонт будь-якої з наведених нижче частин:

3. Здійснення таких робіт з ТО на поршневому двигуні:

4. Балансування гвинта, за винятком:

5. Будь-яке додаткове завдання, що вимагає:

 

Доповнення VIII
Обмежене технічне обслуговування, яке виконує пілот-власник

На доповнення до вимог, викладених у Part-M, необхідно дотримуватися таких базових принципів, перш ніж виконувати будь-яке завдання з ТО, за умови виконання ТО пілотом-власником.

(a) Компетентність і відповідальність

(b) Завдання

(c) Виконання пілотом-власником завдань з ТО і записів

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1018)

____________

Опрос