Идет загрузка документа (87 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - деятельности по управлению ипотечным покрытием

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Условия, Решение от 07.02.2012 № 235
редакция действует с 14.11.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

07.02.2012

м. Київ

N 235

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2012 р. за N 328/20641

Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14 травня 2013 року N 820
,
 від 23 грудня 2014 року N 1779
,
 від 10 березня 2016 року N 278
,
від 14 вересня 2017 року N 691

Відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, глави III Кодексу законів про працю України, статей 15, 21, 27 Закону України "Про іпотечні облігації", статей 4, 8, 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про банки та банківську діяльність", "Про акціонерні товариства", "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про господарські товариства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та інших нормативно-правових актів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям (додаються).

2. Директору департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж О. Науменку забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

В. П. Павленко

Перший заступник Голови
Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України

А. Литвин

 

 

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям

I. Загальні положення

1. Пункт 1 розділу I виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 820,
у зв'язку з цим пункт 2 вважати пунктом 1)

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям (далі - діяльність з управління іпотечним покриттям).

3. Пункт 3 розділу I виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 820,
у зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 2)

2. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись посадовими особами ліцензіата та ліцензіатами протягом усього строку діяльності з управління іпотечним покриттям.

(пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 820)

3. Пункт 3 розділу I виключено

(розділ І доповнено пунктом 3 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.12.2014 р. N 1779
,
пункт 3 розділу І виключено згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2017 р. N 691)

II. Умови провадження діяльності з управління іпотечним покриттям

1. Ліцензіат (крім банку) для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб, за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Для провадження діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата або спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам.

Банк для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям повинен мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) для цього приміщення.

Виконання функцій щодо ведення реєстру іпотечного покриття та забезпечення ведення реєстру власників структурованих іпотечних облігацій повинно здійснюватись в операційному залі.

Приміщення, у якому ліцензіат провадить діяльність з управління іпотечним покриттям, повинно мати ступінь захисту, який дає змогу зберігати конфіденційність інформації щодо всіх випусків іпотечних облігацій та їх іпотечного покриття, яку отримує управитель при виконанні своїх функцій.

Операційний зал, у якому встановлена комп'ютерна техніка та міститься архів, де повинні зберігатися дані системи реєстрів іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій та власників структурованих іпотечних облігацій як у паперовій формі, так і у вигляді записів в електронних базах даних, повинен бути надійно захищений від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, обладнаний охоронною та протипожежною сигналізацією. Доступ до комп'ютерного обладнання, де міститься інформація реєстру та архіву, дозволяється тільки уповноваженим працівникам, визначеним відповідним наказом, згідно із затвердженими посадовими інструкціями таких працівників та відповідно до внутрішнього порядку ведення системи цих реєстрів.

Виконавчий орган ліцензіата (крім банку) повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Документи, що стосуються провадження діяльності з управління іпотечним покриттям, повинні зберігатися у цьому приміщенні ліцензіата.

За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) ліцензіата (його відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат за наявності).

(пункт 1 розділу ІІ у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 278)

2. Ліцензіат, який відповідно до законодавства має право поєднувати діяльність з управління іпотечним покриттям з іншими видами діяльності на ринку фінансових послуг (у тому числі на ринку цінних паперів), повинен організувати цю діяльність у складі окремого структурного підрозділу, який діє на підставі відповідного положення про цей підрозділ та виконує функції виключно з управління іпотечним покриттям.

3. Ліцензіат (крім банку) може провадити діяльність з управління іпотечним покриттям за умови його включення до відповідного державного реєстру фінансових установ.

4. Керівник та сертифіковані фахівці ліцензіата, його відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії, у тому числі бути сертифікованими в установленому Комісією порядку.

(абзац перший пункту 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 10.03.2016 р. N 278)

Керівник ліцензіата (крім банку), який проваджує діяльність з управління іпотечним покриттям, повинен мати стаж роботи на керівних посадах у фінансовій установі не менше трьох років.

(абзац другий пункту 4 розділу II у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 820)

Керівник ліцензіата, його відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділів при здійсненні діяльності з управління іпотечним покриттям не може одночасно займати посади в інших професійних учасниках фондового ринку.

(абзац третій пункту 4 розділу II у редакції рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 820
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 278)

Крім того, у разі призначення на посаду нового керівника ліцензіат (крім банку) повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

(абзац четвертий пункту 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 10.03.2016 р. N 278)

Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 25 квітня 2013 року N 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за N 793/23325.

(абзац п'ятий пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 820
,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 278)

Ліцензіат у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або закінчення/розірвання договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, повинен протягом трьох місяців відновити особу, на яку будуть покладені зазначені обов'язки.

(пункт 4 розділу II доповнено абзацом шостим згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 820)

Ділова репутація ліцензіата, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку) повинна відповідати вимогам, установленим нормативно-правовим актом, який регулює порядок та умови видачі ліцензії.

(пункт 4 розділу II доповнено абзацом сьомим згідно з 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 820
,
 абзац сьомий пункту 4 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 278)

5. Сертифіковані фахівці ліцензіата (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які відповідно до посадових обов'язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно займати посади в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж управління іпотечним покриттям, та в інших професійних учасниках фондового ринку.

Сертифіковані фахівці ліцензіата (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів та/або спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.

Ці вимоги не поширюються на керівників ліцензіата - банку за наявності заступника керівника банку або членів виконавчого органу, які згідно з розподілом обов'язків відповідно до внутрішніх документів банку відповідають за здійснення банком діяльності з управління іпотечним покриттям.

(пункт 5 розділу II у редакції рішень Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 820
,
 від 10.03.2016 р. N 278)

6. У разі виникнення у ліцензіата (у тому числі у відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям факту зменшення кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії або створенні відокремленого або спеціалізованого структурного підрозділу, але не менше ніж до одного фахівця, а в разі здійснення управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій не менше ніж до двох йому необхідно протягом трьох місяців відновити встановлену кількість та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата зобов'язаний призначити особу, яка виконує його обов'язки, на строк не більше ніж два місяці. Така особа повинна мати сертифікат за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат, та може не мати трирічного стажу роботи на фондовому ринку.

На час відсутності керівника уповноважений орган ліцензіата повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат.

(пункт 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 820
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 278)

7. Ліцензіат зобов'язаний мати технічне забезпечення (не менше трьох комп'ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення), засоби зв'язку (електронна пошта, телефон, факс) та програмно-технічний комплекс, який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, зокрема забезпечить подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису.

Ліцензіат зобов'язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням (якщо це передбачено законом) у періодичному або неперіодичному виданні.

Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, має відповідати Вимогам до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року N 160, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за N 386/22918 (із змінами).

Для проведення аудиту ліцензіат залучає аудиторську фірму, що включена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF-файлів у вільному доступі у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п'яти років з дати її оприлюднення.

Протягом п'яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком ліцензіат письмово у довільній формі повідомляє про це Комісію із зазначенням веб-сторінки або веб-сайту, періодичного або неперіодичного видання (за наявності такої публікації), де була оприлюднена зазначена інформація.

(пункт 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 820
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 278)

8. Ліцензіат для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям повинен:

розробити положення про провадження діяльності з управління іпотечним покриттям, яке відповідає вимогам, встановленим законодавством для цього виду діяльності;

розробити положення про відокремлений підрозділ ліцензіата та/або спеціалізований структурний підрозділ, що має інше місцезнаходження ніж ліцензіат, для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям (у разі їх створення);

розробити положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) (крім банку);

(абзац четвертий пункту 8 розділу II у редакції рішень
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 820
,
 від 10.03.2016 р. N 278)

розробити положення про систему управління ризиками професійної діяльності з управління іпотечним покриттям (крім банку).

(пункт 8 розділу ІІ доповнено абзацом п'ятим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 278)

9. Положення про провадження діяльності з управління іпотечним покриттям має містити, зокрема:

порядок укладання договорів;

порядок роботи з клієнтами;

порядок провадження діяльності з управління іпотечним покриттям, на яку управитель має відповідну ліцензію;

порядок ведення обліку та подання звітності щодо операцій з іпотечним покриттям;

порядок ведення обліку та подання звітності щодо коштів клієнтів (для структурованих іпотечних облігацій);

вимоги, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку;

порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку;

процедуру запобігання несанкціонованому доступу до службової інформації і її неправомірному використанню, у тому числі при суміщенні різних видів професійної діяльності;

вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на фондовому ринку, що установлені управителем іпотечним покриттям.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 9 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 278
,
 у зв'язку з цим пункти 9 - 16 вважати відповідно пунктами 10 - 17
)

10. Положення про відокремлений підрозділ ліцензіата та/або спеціалізований структурний підрозділ, які провадять діяльність з управління іпотечним покриттям, має містити, зокрема:

вид діяльності з урахуванням видів облігацій, управління іпотечним покриттям за якими здійснює ліцензіат, повноваження цього підрозділу, порядок взаємодії з ліцензіатом;

вимоги до наявності мінімальної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб);

вимоги до наявності комп'ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення, вимоги до приміщення;

умови ліквідації цього підрозділу.

11. Положення про систему управління ризиками професійної діяльності має містити:

основні принципи управління ризиками професійної діяльності з управління іпотечним покриттям;

методи виявлення, обліку та опису ризиків окремо за кожним видом ризику;

методи оцінювання ризиків та процедури внутрішнього контролю (моніторингу) рівня ризиків;

заходи щодо мінімізації ризиків та ліквідації негативних наслідків виявлених ризиків, у тому числі порядок та джерела фінансування заходів з компенсації отриманих збитків;

порядок моніторингу дотримання пруденційних нормативів і заходи у разі їх відхилення від встановлених показників (у разі встановлення таких нормативів);

функції підрозділу з управління ризиками та/або працівника, відповідального за управління ризиками, та порядок його взаємодії з іншими органами ліцензіата;

контроль за ефективністю управління ризиками.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 11 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 278
,
 у зв'язку з цим пункти 11 - 17 вважати відповідно пунктами 12 - 18
)

12. Банк при організації діяльності з управління іпотечним покриттям повинен затвердити внутрішнє положення про структурний підрозділ банку (його відокремлених підрозділів) для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям у порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

(абзац перший пункту 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 820)

Таке положення повинно містити загальні вимоги щодо:

мети та предмета діяльності структурного підрозділу, який провадить діяльність з управління іпотечним покриттям, з урахуванням установлених обмежень;

(абзац третій пункту 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 820)

наявності мінімальної кількості керівних посадових осіб та фахівців підрозділу, які сертифіковані в установленому Комісією порядку, окремого приміщення, технічного та технологічного забезпечення підрозділу;

обмежень на обмін інформацією з іншими підрозділами банку, які не здійснюють або здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, у разі суміщення окремих видів цієї діяльності;

системи обмеження доступу працівників банку, які безпосередньо не здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям, до окремих приміщень структурного підрозділу банку, системи захисту від несанкціонованого доступу до інформації структурного підрозділу;

(абзац шостий пункту 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 820)

заборони суміщення роботи сертифікованих фахівців (у тому числі керівника) структурного підрозділу банку (його відокремленого підрозділу), який провадить діяльність з управління іпотечним покриттям, з роботою в інших підрозділах банку, які провадять інші види діяльності, у тому числі професійної діяльності на фондовому ринку.

(абзац сьомий пункту 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 820)

13. Управитель, емітент та аудитор (аудиторська фірма) не можуть бути пов'язаними особами. Управитель не може бути пов'язаною особою з обслуговуючою установою.

(пункт 13 розділу II у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 820)

14. Ліцензіат зобов'язаний протягом усього строку провадження діяльності з управління іпотечним покриттям виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

(пункт 14 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 10.03.2016 р. N 278)

15. Абзац перший пункту 15 розділу ІІ виключено

(абзац перший пункту 15 розділу II у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 820
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 278
,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом першим
)

Розмір зареєстрованого статутного капіталу для діяльності з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій повинен бути повністю сплаченим грошовими коштами у розмірі, не меншому ніж 35 мільйонів гривень, а для діяльності з управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій - не меншому ніж 25 мільйонів гривень.

Абзац третій пункту 15 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 820)

16. Ліцензіат повинен дотримуватись вимог, зокрема:

Цивільного та Господарського кодексів України щодо умов та порядку укладання договорів при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям;

Законів України "Про іпотечні облігації", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо умов провадження діяльності з управління іпотечним покриттям;

Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо особливостей ведення бухгалтерського обліку в частині застосування міжнародних стандартів, подання та оприлюднення фінансової звітності;

Законів України "Про акціонерні товариства" та "Про господарські товариства" в частині виконання вимог щодо формування резервного капіталу (фонду) товариства;

установленого законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником) (крім банку);

нормативно-правових актів Комісії, що регулюють питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління іпотечним покриттям.

(пункт 16 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14.05.2013 р. N 820
,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 278)

17. Частка управителя разом з пов'язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію повинна становити не більше 5 відсотків.

(розділ II доповнено пунктом 17 згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 820)

18. Для забезпечення роботи системи управління ризиками ліцензіат (крім банку) зобов'язаний призначити працівника або створити підрозділ з управління ризиками.

До компетенції цього підрозділу (працівника) ліцензіата необхідно віднести: розробку та впровадження методики виявлення, оцінювання та контролю рівня ризиків професійної діяльності; аналіз та прогнозування стану системи управління ризиками, ідентифікацію критичних (найбільш ризикованих) бізнес-процесів, клієнтів, контрагентів, фінансових інструментів та послуг; виявлення концентрації ризиків та причин їх появи; впровадження заходів, процедур, механізмів та технологій мінімізації ризиків та ліквідації наслідків виявлених ризиків; оперативну координацію взаємодії підрозділів та виконавчого органу ліцензіата з питань управління ризиками; участь у розслідуванні випадків реалізації ризиків; розробку програм навчання працівників ліцензіата методам та інструментам управління ризиками; підготовку і надання звітності з питань управління ризиками виконавчому органу ліцензіата.

19. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити доступ до приміщення та доступність послуг, які надаються згідно з ліцензією на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, інвалідам та маломобільним категоріям населення.

(розділ II доповнено пунктом 18 згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 820
,
пункт 18 розділу ІІ замінено пунктами 18, 19 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 10.03.2016 р. N 278)

III. Відомості, які ліцензіат зобов'язаний подавати до Комісії при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям

1. У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата за межами України, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з управління іпотечним покриттям згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати заяву та документи відповідно до Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України, затвердженого рішенням Комісії від 06 листопада 2012 року N 1583, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за N 1999/22311, в установленому Комісією порядку на отримання погодження Комісії на створення такого відокремленого підрозділу.

(пункт 1 розділу III у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 820)

2. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення разом з оригіналом ліцензії та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі - заява про видачу ліцензії) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до нормативно-правового акта, який регулює порядок та умови видачі ліцензії.

(пункт 2 розділу III у редакції рішень Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 820
,
 від 10.03.2016 р. N 278)

3. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.

(пункт 3 розділу III у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 820)

4. Пункт 4 розділу ІІІ виключено

(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 820
,
 виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 278
,
 у зв'язку з цим пункти 5 - 12 вважати відповідно пунктами 4 - 11
)

4. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної діяльності нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління іпотечним покриттям згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен за місяць до початку провадження діяльності таким підрозділом подати до Комісії документи, передбачені підпунктами 5, 8, 10 пункту 7 цього розділу.

(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 820
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 278)

5. Пункт 5 розділу ІІІ виключено

(пункт 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 820
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 278
,
 у зв'язку з цим пункти 6 - 11 вважати відповідно пунктами 5 - 10
)

5. У разі створення ліцензіатом в процесі провадження діяльності з управління іпотечним покриттям спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат, і яким надаються повноваження провадити цю діяльність, ліцензіат повинен до початку провадження діяльності таким структурним підрозділом надати до Комісії:

довідку про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат), яка додається до заяви про видачу ліцензії;

(абзац другий пункту 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 820
,
 від 10.03.2016 р. N 278)

засвідчені підписом керівника ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись професійна діяльність з управління іпотечним покриттям, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом) з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

(абзац третій пункту 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14.09.2017 р. N 691)

засвідчену підписом керівника ліцензіата (крім банку) копію документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною цього приміщення, із зазначенням способів такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо) у разі здійснення ліцензіатом управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій.

(абзац четвертий пункту 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14.09.2017 р. N 691)

Абзац п'ятий пункту 5 розділу III виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 820)

6. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або його місцезнаходження ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про філію або інший відокремлений підрозділ повинен подати інформацію про зміни в документах, передбачених пунктом 5 цього розділу.

(пункт 6 розділу ІІІ у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 278)

7. Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління іпотечним покриттям зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів повідомити Комісію (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії), а саме надати інформацію, яка підтверджує зазначені зміни, за такими змістом та формою:

1) повідомлення у довільній формі щодо внесення змін до статуту із зазначенням усіх змін, що були внесені, та дати державної реєстрації.

У разі якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління про внесення відповідних змін до цього рішення;

2) копію відповідного документа (документів) банку, що підтверджує сплату збільшення статутного капіталу виключно за рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).

Подається протягом двадцяти робочих днів після повної сплати збільшення статутного капіталу;

3) довідку, складену ліцензіатом - небанківською фінансовою установою (крім компанії з управління активами) у довільній формі, про виключення його з відповідного державного реєстру фінансових установ;

4) у разі зміни особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (керівника структурного підрозділу або окремої посадової особи) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку) - анкету щодо ділової репутації органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

Зазначена анкета подається у разі призначення нових осіб, які виконують такі обов'язки;

5) довідку про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку, яка додається до заяви про видачу ліцензії, із змінами;

6) копію затвердженої організаційної структури ліцензіата зі змінами, засвідчену підписом керівника ліцензіата;

(підпункт 6 пункту 7 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14.09.2017 р. N 691)

7) відомості щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що додаються до заяви про видачу ліцензії;

8) засвідчені підписом керівника ліцензіата (крім банку) копії змін до документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи), у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, з доданням копії акта приймання-передавання цього приміщення та плану приміщення (із зазначенням його розміру) або повідомлення у довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за новим місцезнаходженням ліцензіата, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність, з доданням плану приміщення (із зазначенням його розміру).

(абзац перший підпункту 8 пункту 7 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14.09.2017 р. N 691)

Зазначені зміни надаються у випадках, якщо стосуються вимог цих Ліцензійних умов до приміщення ліцензіата (його відокремлених та/або спеціалізованих підрозділів);

9) засвідчену підписом керівника ліцензіата (крім банку та управителя іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій) копію змін до документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення ліцензіата, в якому провадиться діяльність з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій;

(підпункт 9 пункту 7 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14.09.2017 р. N 691)

10) довідку про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат), із змінами, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

У разі зміни місцезнаходження такого спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіат (крім банку) повинен додати до цієї довідки копії документів, передбачених підпунктом 5 цього пункту;

11) інформацію у довільній формі щодо звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), із зазначенням прізвища, імені, по батькові (для фізичної особи), найменування, ідентифікаційного коду (для юридичної особи) та дати такого звільнення (закінчення/розірвання відповідного договору), засвідчену підписом керівника ліцензіата;

(підпункт 11 пункту 7 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14.09.2017 р. N 691)

12) у разі призначення особи, яка займає посаду головного бухгалтера (крім банку), - копію кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчену підписом керівника ліцензіата.

(абзац перший підпункту 12 пункту 7 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14.09.2017 р. N 691)

У разі відсутності посади головного бухгалтера ліцензіатом (крім банку) подається довідка у довільній формі щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (крім власника заявника та керівника заявника), із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи та прізвищ, імен, по батькові керівника та особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата), з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо такої особи, що засвідчена підписом керівника ліцензіата.

(абзац другий підпункту 12 пункту 7 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14.09.2017 р. N 691)

Якщо особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, на момент прийняття на роботу або укладання договору про надання послуг не має кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, така особа повинна у тримісячний строк з дати прийняття на роботу або укладання відповідного договору пройти підвищення кваліфікації, отримати таке посвідчення та подати його в строк, передбачений цим підпунктом;

13) довідку про зміни в персональному складі наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата), яка додається до заяви про видачу ліцензії;

14) довідку щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому в частині таблиці 1 "Структура власності заявника (ліцензіата)" та таблиці 2 "Перелік власників з істотною участю у власників заявника (ліцензіата)" щодо осіб, які здійснюють опосередкований контроль за заявником, яка додається до заяви про видачу ліцензії, з доданням схематичного зображення такої структури;

15) довідку про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата), з відповідними змінами, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

(пункт 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з  рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 820
,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 278)

8. Ліцензіат, крім повідомлень, передбачених пунктом 7 цього розділу, зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів подати до Комісії інформацію щодо:

арешту банківських рахунків ліцензіата;

переліку емітентів, з якими укладені договори про управління іпотечним покриттям, та реквізитів договорів (дата та номер договору);

застосування Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг (для банків - Національним банком України) до ліцензіата заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації, а також інших санкцій, у тому числі тимчасового зупинення (обмеження) дії або анулювання (відкликання) ліцензії, що накладаються цим органом за порушення законодавства на ринку фінансових послуг;

припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу товариства, з доданням копії відповідного рішення;

настання або закінчення форс-мажорних обставин з наданням письмових пояснень щодо таких обставин та копій документів, які підтверджують настання або закінчення зазначених обставин (у разі їх наявності);

припинення діяльності з управління іпотечним покриттям у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку на бланку ліцензії) з доданням копії документа відповідного органу ліцензіата, який підтверджує прийняття рішення, засвідченої ліцензіатом;

веб-сторінки (веб-сайту) ліцензіата.

(пункт 8 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 820
,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 278)

9. Ліцензіат зобов'язаний щороку до 01 квітня подавати до Комісії станом на 01 січня поточного року такі документи, які додавалися до заяви про видачу ліцензії:

(абзац перший пункту 9 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 10.03.2016 р. N 278)

довідку про асоційованих осіб фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата);

довідку про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером;

довідку щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю у ньому з доданням схематичного зображення такої структури.

(пункт 9 розділу III у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 820)

10. Усі документи та інформація подаються до Комісії із супровідним листом, засвідченим підписом керівника ліцензіата.

(пункт 10 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 820
,
 у редакції
рішень Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 278
,
від 14.09.2017 р. N 691)

IV. Розділ IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 820,
 у зв'язку з цим главу 5 вважати розділом IV)

IV. Державне регулювання, нагляд та контроль у сфері діяльності управителя іпотечним покриттям

1. Функції державного регулювання, нагляду та контролю у сфері діяльності управителя іпотечним покриттям здійснюються Комісією відповідно до Законів України "Про іпотечні облігації", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", цих Ліцензійних умов та інших нормативно-правових актів Комісії.

2. Інші державні органи здійснюють контроль за вказаною діяльністю у межах своїх повноважень, визначених законами.

(пункт 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 820)

 

Директор департаменту
регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж

О. Науменко

 

Облікова картка ліцензіата

Додаток 1 виключено
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14 травня 2013 року N 820)

 

"___" ____________ 20_ р. N _____
           (дата написання заяви)

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям

Додаток 2 виключено
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14 травня 2013 року N 820)

____________

Опрос