Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы отчетности N 1-озк "Отчет о выезде организованных групп детей за рубеж на отдых и оздоровление" и инструкции по ее заполнению

Министерство социальной политики Украины
Приказ, Инструкция от 02.02.2012 № 52
редакция действует с 02.02.2018

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.02.2012

м. Київ

N 52

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2012 р. за N 249/20562

Про затвердження форми звітності N 1-озк "Звіт про виїзд організованих груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення" та інструкції щодо її заповнення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 7 грудня 2017 року N 1935

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1251 "Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення" (із змінами), з метою впорядкування організації направлення дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон та посилення контролю за їх поверненням до України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму звітності N 1-озк "Звіт про виїзд організованих груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення".

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1-озк "Звіт про виїзд організованих груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення".

2. Департаменту сімейної політики (Г. Жуковська) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 26.04.2010 N 1070 "Про затвердження форми звітності N 1-озк "Звіт про виїзд організованих груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення" та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.05.2010 за N 328/17623.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
служби статистики України

О. Осауленко

 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт
про виїзд організованих груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення

за 20__/__ рік

Розділ I. Виїзд організованих груп дітей протягом 12 місяців (з 01.10.___ до 30.09.___ включно)

Розділ II. Виїзд організованих груп дітей протягом літнього періоду (з 25.05.___ до 01.09.___ включно)

___________________________________________________________________________
(підпис керівника та/або осіб,
відповідальних за заповнення форми звітності)
___________________________________________________________________________

_____________________________________________
(П. І. Б.)
 
_____________________________________________

Телефон __________________________ Факс ___________________________ Електронна адреса ________________________________________

 

Директор Департаменту захисту
прав дітей та усиновлення

Р. С. Колбаса

(форма звітності N 1-озк у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 07.12.2017 р. N 1935)

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-озк "Звіт про виїзд організованих груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення"

I. Загальні положення

1. Звітним періодом для форми звітності N 1-озк "Звіт про виїзд організованих груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення" (далі - звіт) є 12 місяців (із 01 жовтня попереднього року до 30 вересня звітного року).

2. Звіт складають Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі поданих підприємствами, установами, організаціями, які провадять діяльність з організації відпочинку та оздоровлення дітей за кордоном, списків груп дітей і згод на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 18 січня 2012 року N 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за N 172/20485, з відмітками про перетинання державного кордону та не пізніше ніж 05 жовтня подають Міністерству соціальної політики України, а копії - територіальним органам Держстату.

3. У звіті мають бути зазначені всі показники. За відсутності показника ставиться прочерк.

4. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни, необхідно повідомити про це Міністерство соціальної політики України.

5. Звіт заповнюється державною мовою. Керівник (або інша уповноважена особа), який підписав (яка підписала) звіт, є відповідальним(ою) за достовірність поданих у ньому відомостей відповідно до чинного законодавства.

II. Порядок складання звіту

1. У звіті зазначаються відомості про виїзд організованих груп дітей однієї адміністративно-територіальної одиниці. Якщо до складу групи входять діти з декількох адміністративно-територіальних одиниць, звіт складає Міністерство соціальної політики України.

2. У графі 1 розділу I наводяться назви країн, до яких виїжджали діти на відпочинок та оздоровлення, у графі 2 - номер рядка, у графі 3 - коди цих країн відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держстату України від 30 грудня 2013 року N 426 (зі змінами).

3. У графі 4 розділу I зазначається кількість груп, які протягом звітного періоду виїжджали до відповідних країн на підставі виданих згод.

4. У графі 5 розділу I зазначаються дані про кількість дітей, які протягом звітного періоду виїжджали до відповідних країн. Дані формуються на підставі списків з відмітками про перетинання державного кордону.

5. У графі 6 розділу I зазначаються дані про кількість дівчат від загальної кількості дітей, які протягом звітного періоду виїжджали до відповідних країн. Дані формуються на підставі списків з відмітками про перетинання державного кордону.

6. У графі 7 розділу I зазначаються дані про кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, із загальної кількості дітей, які протягом звітного періоду виїжджали до відповідних країн. Дані формуються на підставі списків дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, статус яких підтверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, службою у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що надсилаються до Міністерства соціальної політики України.

7. У графі 8 розділу I зазначаються дані про кількість дівчат від загальної кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, із загальної чисельності дітей, які протягом звітного періоду виїжджали до відповідних країн. Дані формуються на підставі списків дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, статус яких підтверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, службою у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що надсилаються до Міністерства соціальної політики України.

8. У графі 9 розділу I зазначаються дані про кількість дітей з інвалідністю, які протягом звітного періоду виїжджали до відповідних країн. Дані формуються на підставі форми первинної облікової документації N 079-1/0 "Медична довідка про стан здоров'я дитини, яка виїжджає за кордон на відпочинок та оздоровлення", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30 жовтня 2006 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2006 року за N 1203/13077 (далі - форма N 079-1/0).

9. У графі 10 розділу I зазначаються дані про кількість дівчат від загальної кількості дітей з інвалідністю, які протягом звітного періоду виїжджали до відповідних країн. Дані формуються на підставі форми N 079-1/0.

10. У графі 11 розділу I зазначаються дані про кількість дітей, які не повернулись незалежно від дати їхнього виїзду та факт неповернення яких зафіксовано протягом звітного періоду.

11. У графі 12 розділу I зазначаються дані про кількість дівчат від загальної кількості дітей, які не повернулись незалежно від дати їхнього виїзду та факт неповернення яких зафіксовано протягом звітного періоду.

12. У графі 13 розділу I зазначаються дані про кількість осіб, які супроводжують групу дітей на дату її виїзду.

13. У графі 14 розділу I зазначаються дані про кількість жінок, які супроводжують групу дітей на дату її виїзду.

14. Розділ II "Виїзд організованих груп дітей протягом літнього періоду (з 25.05.__ до 01.09.__ включно)" заповнюється аналогічно розділу I "Виїзд організованих груп дітей протягом 12 місяців (з 01.10.__ до 30.09.__ включно).

15. Дані кожної графи розділу II "Виїзд організованих груп дітей протягом літнього періоду (з 25.05.__ до 01.09.__ включно)" не можуть перевищувати даних кожної відповідної графи розділу I "Виїзд організованих груп дітей протягом 12 місяців (з 01.10.__ до 30.09.__ включно).

16. Підсумок даних з 02 до останнього рядка має дорівнювати даним рядка 01 за всіма графами.

 

Директор Департаменту захисту
прав дітей та усиновлення

Р. С. Колбаса

(Інструкція у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 07.12.2017 р. N 1935)

Опрос