Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы отчетности N 1-ЗЖД (годовая) "Отчет о сохранении жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения" и инструкции по ее заполнению

Министерство социальной политики Украины
Приказ, Инструкция, Отчет от 26.01.2012 № 37
действует с 16.03.2012

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.01.2012

м. Київ

N 37

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2012 р. за N 245/20558

Про затвердження форми звітності N 1-ЗЖД (річна) "Звіт про збереження житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" та інструкції щодо її заповнення

Відповідно до статті 35 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" та з метою удосконалення інформаційної бази щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема збереження та захисту їх житлових прав та інтересів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму звітності N 1-ЗЖД (річна) "Звіт про збереження житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1-ЗЖД (річна) "Звіт про збереження житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 08 грудня 2008 року N 4815 "Про затвердження Форми звітності N 1-ЗЖД "Звіт про збереження житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2008 року за N 1251/15942.

3. Департаменту з усиновлення та захисту прав дитини (А. Філіпішина) подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
статистики України

О. Осауленко

 

Звіт про збереження житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за ____ рік

Подають

Терміни подання

Служби у справах дітей районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад - уповноваженому органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службам у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій -
Міністерству соціальної політики України та головним управлінням (управлінням) статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики міста Севастополя

Міністерство соціальної політики України - Державній службі статистики України

не пізніше
10 лютого
 
 
 
 
 
 
 

не пізніше
20 лютого
 
 
 
 
 
 
 
 
 
не пізніше
1 березня


 
 
 
Форма N 1-ЗЖД
(річна)
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказ Міністерства соціальної політики України
 
за погодженням з Державною службою статистики України

Респондент:

Повне найменування __________________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
                                                   N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

 

Розділ I. Наявність житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та форма їх влаштування на кінець звітного періоду

(кількість осіб)

Назва показника

N рядка

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

З них

над якими встановлено опіку, піклування

передані в прийомні сім'ї

передані в дитячі будинки сімейного типу

передані до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

інші заклади

системи МОЗ

системи МОНмолодьспорту

системи Мінсоцполітики

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього

01

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мають житло

02

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на праві власності

03

 

 

 

 

 

 

 

 

на праві користування

04

 

 

 

 

 

 

 

 

не мають житла

05

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Встановлення опіки над житлом, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування) на кінець звітного періоду

(кількість осіб)

Назва показника

N рядка

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким належить житло на праві власності (користування)

Призначений опікун над житлом

особа, яка є опікуном, піклувальником дитини

особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, але не є його опікуном, піклувальником

особа, яка не перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним та не є його опікуном, піклувальником

А

Б

1

2

3

4

Усього

01

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

над якими встановлено опіку, піклування

02

 

 

 

 

передані в прийомні сім'ї

03

 

 

 

 

передані в дитячі будинки сімейного типу

04

 

 

 

 

передані в заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

05

 

 

 

 

передані до інших закладів

06

 

 

 

 

Розділ III. Стан утримання житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування) на кінець звітного періоду

(кількість осіб)

Назва показника

N рядка

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким належить житло на праві власності (користування)

З них

над якими встановлено опіку, піклування

передані в прийомні сім'ї

передані в дитячі будинки сімейного типу

передані до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

передані до інших закладів

А

Б

1

2

3

4

5

6

Усього

01

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

житло у придатному для проживання стані

02

 

 

 

 

 

 

житло у не придатному для проживання стані

03

 

 

 

 

 

 

Розділ IV. Наявність житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та забезпечення їх житлом після досягнення повноліття

(кількість осіб)

Назва показника

N рядка

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли повноліття за звітній період

З них

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які отримали за звітний період

мають житло

перебувають на квартирному обліку

потребують взяття на квартирний облік

жиле приміщення

житло з фонду соціального призначення

у придатному для проживання стані

у не придатному для проживання стані

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Усього

01

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

над якими було встановлено піклування

02

 

 

 

 

 

 

 

були передані в прийомні сім'ї

03

 

 

 

 

 

 

 

були передані в дитячі будинки сімейного типу

04

 

 

 

 

 

 

 

випускники закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

05

 

 

 

 

 

 

 

Керівник уповноваженого органу виконавчої
влади Автономної Республіки Крим з питань дітей/
начальник служби у справах дітей

________________________
(П. І. Б)

М. П.

 

Виконавець ________________________
                                               (П. І. Б.)

 

телефон: ____________ факс: ____________ електронна пошта: ____________

"___" ____________ 20__ року

 

Директор Департаменту
з усиновлення та захисту
прав дитини

А. Філіпішина

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-ЗЖД (річна) "Звіт про збереження житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", визначає порядок заповнення форми звітності N 1-ЗЖД (річна) "Звіт про збереження житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (далі - Звіт).

1.2. Звіт складають уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.

1.3. Звіт щороку складається службами у справах дітей районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад і подається уповноваженому органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службам у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше 10 лютого року, наступного за звітним.

1.4. Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подають Звіт Міністерству соціальної політики України та головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики міста Севастополя не пізніше 20 лютого року, наступного за звітним.

1.5. Міністерство соціальної політики України подає Державній службі статистики України зведену інформацію по Україні та регіонах не пізніше 1 березня року, наступного за звітним.

1.6. Текстова частина Звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником та виконавцем і скріплюється печаткою установи, яка складає Звіт.

1.7. У Звіті повинні бути заповнені всі показники. За відсутності показника ставиться риска.

1.8. Звіт повинен бути заповнений чітко та розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом керівника.

1.9. Звітний рік - календарний період, який розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня включно.

II. Заповнення розділу I Звіту "Наявність житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та форма їх влаштування на кінець звітного періоду"

2.1. У цьому розділі указується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, форма їх влаштування та наявність у них житла.

2.2. У графі 1 рядка 01 указується загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.3. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі рядків 02 і 05 за всіма графами.

2.4. Дані графи 1 рядка 02 повинні дорівнювати сумі даних графи 1 рядків 03 і 04 за всіма графами.

2.5. Кожний з показників графи 1 рядків 01 - 05 повинен дорівнювати сумі даних граф 2 - 8.

III. Заповнення розділу II Звіту "Встановлення опіки над житлом, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування) на кінець звітного періоду"

3.1. У цьому розділі указується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають житло на праві власності (користування), та кількість призначених над житлом опікунів.

3.2. У графі 1 рядка 01 указується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають житло на праві власності (користування).

3.3. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних графи 1 рядків 02 - 06 за всіма графами.

3.4. У графі 1 рядків 02, 03, 04, 05, 06 указується кількість дітей, які мають житло на праві власності (користування), в розрізі форм їх влаштування.

3.5. У графах 2 - 4 рядка 01 указується кількість призначених опікунів над житлом, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування).

3.6. Сума даних граф 2 - 4 не повинна перевищувати дані графи 1 за кожним відповідним рядком.

3.7. У графі 2 указується кількість призначених органом опіки та піклування опікунів над житлом, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування), з числа фізичних осіб, які є опікунами, піклувальниками дитини.

3.8. У графі 3 указується кількість призначених органом опіки та піклування опікунів над житлом, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування), з числа осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічними, але не є їх опікунами, піклувальниками.

3.9. У графі 4 указується кількість призначених органом опіки та піклування опікунів над житлом, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування), з числа осіб, які не перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічними та не є їх опікунами, піклувальниками.

IV. Заповнення розділу III Звіту "Стан утримання житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування) на кінець звітного періоду"

4.1. У цьому розділі указується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким належить житло на праві власності (користування), що знаходиться у придатному або не придатному для проживання стані.

4.2. У графі 1 рядка 01 указується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким належить житло на праві власності (користування). Даний показник має дорівнювати показнику графи 1 рядка 01 розділу II Звіту.

4.3. Дані графи 1 рядків 01 - 03 повинні дорівнювати сумі даних граф 2 - 6 цих рядків.

4.4. У графі 1 рядка 02 указується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким належить житло на праві власності (користування), що знаходиться у придатному для проживання стані.

4.5. Дані графи 1 рядка 02 повинні дорівнювати сумі даних граф 2 - 6 цього рядка.

4.6. У графі 1 рядка 03 указується загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким належить житло на праві власності (користування), що знаходиться у не придатному для проживання стані.

Дані графи 1 рядка 03 повинні дорівнювати сумі даних граф 2 - 6 цього рядка.

4.7. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02 та 03 за всіма графами.

V. Заповнення розділу IV Звіту "Наявність житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та забезпечення їх житлом після досягнення повноліття"

5.1. У цьому розділі зазначається кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що досягли повноліття, забезпечені житлом, перебувають на квартирному обліку або отримали житло за звітний період.

5.2. У графі 1 рядка 01 указується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що досягли повноліття за звітний період.

5.3. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02 - 05 за всіма графами.

5.4. У графах 6 та 7 рядка 01 указується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримали житло протягом звітного періоду.

5.5. У графі 6 рядка 01 указується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримали жиле приміщення.

5.6. У графі 7 рядка 01 указується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримали житло з фонду соціального призначення.

 

Директор Департаменту
з усиновлення та захисту
прав дитини

А. Філіпішина

Опрос