Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы отчетности N 1-ДБСТ (годовая) "Отчет о функционировании детских домов семейного типа и приемных семей" и инструкции по ее заполнению

Министерство социальной политики Украины
Приказ, Инструкция, Отчет от 26.01.2012 № 36
действует с 16.03.2012

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.01.2012

м. Київ

N 36

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2012 р. за N 244/20557

Про затвердження форми звітності N 1-ДБСТ (річна) "Звіт про функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" та інструкції щодо її заповнення

Відповідно до статті 35 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" та з метою удосконалення інформаційної бази з питань функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму звітності N 1-ДБСТ (річна) "Звіт про функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей".

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1-ДБСТ (річна) "Звіт про функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей".

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 22 червня 2006 року N 2115 "Про затвердження форми звітності "Звіт про функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" N 1-дбст та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 липня 2006 року за N 886/12760.

3. Департаменту з усиновлення та захисту прав дитини (А. Філіпішина) подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
статистики України

О. Осауленко

 

Звіт
про функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей за ____ рік

Подають

Терміни подання

Служби у справах дітей районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад - уповноваженому органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службам у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - Міністерству соціальної політики України та головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики міста Севастополя

Міністерство соціальної політики України - Державній службі статистики України

не пізніше
10 січня

 
 
 
 
 
  
не пізніше
20 січня

  
 
 
 
 
 
 
не пізніше
1 лютого


Форма N 1-ДБСТ
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики України

 

за погодженням з Державною службою статистики України

Розділ I. Кількість дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей на кінець звітного періоду

N рядка

Назва показника

Кількість дитячих будинків сімейного типу (одиниць)

У них дітей (осіб)

Кількість прийомних сімей (одиниць)

У них дітей (осіб)

вихо-
ванців

рідних (усинов-
лених)

під опікою, піклу-
ванням

прийом-
них

рідних (усинов-
лених)

під опікою, піклу-
ванням

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі створені за підтримки:

 

 

 

 

 

 

 

 

02

громадських організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

03

релігійних організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

04

інших організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Розподіл дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей за місцем їх розташування на кінець звітного періоду

N рядка

Назва показника

Кількість дитячих будинків сімейного типу (одиниць)

У них дітей (осіб)

Кількість прийомних сімей (одиниць)

У них дітей (осіб)

вихованців

рідних (усинов-
лених)

прийомних

рідних (усинов-
лених)

А

Б

1

2

3

4

5

6

01

Усього

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі у:

 

 

 

 

 

 

02

місті

 

 

 

 

 

 

03

селі

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Рух дітей-вихованців та прийомних дітей

N рядка

Назва показника

Чисельність на початок року (осіб)

Улаштовано протягом року (осіб)

Вибуло протягом року (осіб)

Чисельність на кінець року (осіб)

дітей-
вихованців

прийом-
них дітей

дітей-
вихованців

прийом-
них дітей

дітей-
вихованців

прийом-
них дітей

дітей-
вихованців

прийом-
них дітей

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

02

хлопчики

 

 

 

 

 

 

 

 

03

дівчатка

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ IV. Розподіл дітей-вихованців та прийомних дітей за віком та статтю на кінець звітного періоду

N рядка

Назва показника

Діти -
вихованці дитячих будинків сімейного типу (осіб)

У тому числі

Прийомні діти прийом-
них сімей
(осіб)

У тому числі

хлопчики
(осіб)

дівчатка
(осіб)

хлопчики
(осіб)

дівчатка
(осіб)

А

Б

1

2

3

4

5

6

01

Усього

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

02

до 6 років

 

 

 

 

 

 

03

від 6 до 18 років

 

 

 

 

 

 

04

18 років і більше

 

 

 

 

 

 

Розділ V. Розподіл дітей-вихованців та прийомних дітей за станом здоров'я на кінець звітного періоду

N рядка

Назва показника

Діти - вихованці дитячих будинків сімейного типу (осіб)

У тому числі

Прийомні діти прийомних сімей (осіб)

У тому числі

хлопчики (осіб)

дівчатка (осіб)

хлопчики (осіб)

дівчатка(осіб)

А

Б

1

2

3

4

5

6

01

Кількість здорових дітей

 

 

 

 

 

 

02

Кількість дітей, які мають захворювання, усього

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

03

мають інвалідність

 

 

 

 

 

 

04

ВІЛ-інфіковані

 

 

 

 

 

 

Розділ VI. Житлове та матеріально-технічне забезпечення дитячих будинків сімейного типу на кінець звітного періоду

N рядка

Назва показника

Усього дитячих будинків сімейного типу (одиниць)

У тому числі у:

міській місцевості (одиниць)

сільській місцевості (одиниць)

А

Б

1

2

3

01

Створені на базі житлового приміщення батьків-вихователів, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

02

багатокімнатна квартира

 

 

 

03

житловий будинок

 

 

 

04

Створені на базі службового приміщення, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

05

багатокімнатна квартира

 

 

 

06

житловий будинок

 

 

 

07

Приміщення громадської (релігійної, благодійної) організації, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

08

багатокімнатна квартира

 

 

 

09

житловий будинок

 

 

 

10

Мають автотранспортні засоби, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

11

легковий автомобіль

 

 

 

12

мікроавтобус

 

 

 

 

Мають:

 

 

 

13

підсобне господарство

 

 

 

14

земельну ділянку

 

 

 

Керівник уповноваженого органу виконавчої
влади Автономної Республіки Крим з питань дітей/
начальник служби у справах дітей ___________________
                                                                                       (підпис)

_____________________
                         (П. І. Б.)

М. П.

 

Виконавець ____________________________________

_____________________
                             (П. І. Б.)

телефон: _____________ факс: ___________ електронна пошта: _____________

"___" ____________ 20__ року

 

 

Директор Департаменту
з усиновлення та захисту
прав дитини

А. Філіпішина

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-ДБСТ (річна) "Звіт про функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей"

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", визначає порядок заповнення форми звітності N 1-ДБСТ (річна) "Звіт про функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" (далі - Звіт).

1.2. Звіт складають уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.

1.3. Звіт щорічно складається службами у справах дітей районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад і подається уповноваженому органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службам у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше 10 січня року, наступного за звітним.

1.4. Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подають Звіт Міністерству соціальної політики України та головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики міста Севастополя не пізніше 20 січня року, наступного за звітним.

1.5. Міністерство соціальної політики України подає Державній службі статистики України зведену інформацію по Україні та регіонах не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним.

1.6. Текстова частина Звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником та виконавцем і скріплюється печаткою установи, яка складає Звіт.

1.7. У Звіті повинні бути заповнені всі показники. За відсутності показника ставиться риска. Усі дані заповнюються в одиницях.

1.8. Звіт повинен бути заповнений чітко та розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом керівника.

1.9. Звітний рік - календарний період, який розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня включно.

II. Заповнення розділу I "Кількість дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей на кінець звітного періоду"

2.1. У цьому розділі зазначається загальна кількість дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також організацій, які сприяють їх створенню (надання житлового приміщення, забезпечення меблями, побутовою технікою).

2.2. У графах 1 та 5 рядка 01 указується загальна кількість дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей відповідно.

2.3. У графах 2 та 6 рядка 01 указується загальна кількість дітей до 18 років, а в разі продовження навчання у вищих навчальних закладах - до завершення навчання, які виховувалися у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, на кінець року.

2.4. У графах 3 та 7 указується загальна кількість рідних (усиновлених) дітей.

2.5. У графах 4 та 8 указується загальна кількість дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням.

2.6. У рядках 02 - 06 указується кількість громадських, релігійних та інших організацій, які сприяли створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

III. Заповнення розділу II "Розподіл дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей за місцем їх розташування на кінець звітного періоду"

3.1. Цей розділ містить дані щодо розподілу дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей за місцем їх розташування (місто, село, селище).

3.2. У рядку 01 указується загальна кількість дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

3.3. У рядках 02, 03 указується кількість дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей за місцем їх розташування.

3.4. Кількість дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, які розташовані в селищах міського типу, зараховується до числа тих, що розташовані в місті, і зазначається у рядку 02.

3.5. Дані рядка 01 за всіма графами повинні дорівнювати сумі даних рядків 02 та 03 за всіма графами та даним відповідних показників рядка 01 розділу I Звіту.

IV. Заповнення розділу III "Рух дітей-вихованців та прийомних дітей"

4.1. Цей розділ містить дані щодо зміни кількості дітей - вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних дітей прийомних сімей упродовж року, у тому числі з урахуванням розподілу за статтю.

4.2. У графах 1 - 8 ураховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що були влаштовані в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї на підставі розпорядження (рішення) районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.

4.3. У цьому розділі не враховується кількість рідних (усиновлених) дітей та тих, які перебувають під опікою чи піклуванням.

4.4. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02 та 03 за всіма графами.

V. Заповнення розділу IV "Розподіл дітей-вихованців та прийомних дітей за віком та статтю на кінець звітного періоду"

5.1. Цей розділ містить дані щодо розподілу дітей за віком та статтю.

5.2. Дані графи 1 мають дорівнювати сумі даних граф 2 та 3 за всіма рядками, дані графи 4 мають дорівнювати сумі даних граф 5 та 6 за всіма рядками.

5.3. У всіх графах указується чисельність дітей на кінець звітного періоду.

5.4. У рядку 02 вказується кількість дітей, які не досягли шестирічного віку на кінець звітного періоду.

5.5. У рядку 03 вказується кількість від шести до вісімнадцяти років на кінець звітного періоду.

5.6. У рядку 04 вказується кількість дітей, які досягли вісімнадцятирічного віку і більше.

5.7. Дані рядка 01 є сумою даних рядків 02 - 04 за всіма графами.

VI. Заповнення розділу V "Розподіл дітей-вихованців та прийомних дітей за станом здоров'я на кінець звітного періоду"

6.1. Цей розділ містить дані щодо розподілу дітей за станом здоров'я та статтю.

6.2. Рядки 02 - 04 за всіма графами заповнюються на підставі медичних документів про стан здоров'я дітей.

6.3. Дані рядків 03, 04 за всіма графами не можуть перевищувати даних рядка 02 за всіма графами.

6.4. Дані графи 1 за всіма рядками повинні дорівнювати сумі даних граф 2 та 3 за всіма рядками, дані графи 4 за всіма рядками повинні дорівнювати сумі даних граф 5 та 6 за всіма рядками.

6.5. Сума даних рядків 01 і 02 за всіма графами не може перевищувати дані рядка 01 розділу IV Звіту за всіма графами.

6.6. У всіх графах указується кількість дітей, які виховувалися у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях на кінець звітного періоду.

VII. Заповнення розділу VI "Житлове та матеріально-технічне забезпечення дитячих будинків сімейного типу на кінець звітного періоду"

7.1. Цей розділ містить дані про стан забезпеченості дитячих будинків сімейного типу житлом та автотранспортними засобами.

7.2. У рядках 01 - 03 вказується кількість дитячих будинків сімейного типу, створених на базі житлового приміщення батьків-вихователів, у тому числі за видом житла.

7.3. У рядках 04 - 06 указується кількість дитячих будинків сімейного типу, яким надано житло в службове користування органом, що ухвалив рішення про створення дитячого будинку сімейного типу.

7.4. У рядках 07 - 09 указується кількість дитячих будинків сімейного типу, яким надано в користування житлове приміщення, що перебуває у власності громадської, релігійної чи благодійної організації.

7.5. У рядках 10 - 12 указується кількість дитячих будинків сімейного типу, забезпечених автотранспортними засобами, у тому числі за їх видами.

7.6. У рядку 13 указується кількість дитячих будинків сімейного типу, які ведуть підсобне господарство.

7.7. У рядку 14 указується кількість дитячих будинків сімейного типу, у користуванні яких є земельна ділянка.

7.8. Графа 1 повинна дорівнювати сумі граф 2 і 3 за всіма рядками.

 

Директор Департаменту
з усиновлення та
захисту прав дитини

А. Філіпішина

Опрос