Идет загрузка документа (143 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил безопасности по обустройству, безопасной эксплуатации и содержанию горнолыжных трасс

Министерство чрезвычайных ситуаций Украины
Приказ, Правила от 07.12.2011 № 1281
действует с 12.03.2012

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.12.2011

м. Київ

N 1281

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2012 р. за N 240/20553

Про затвердження Правил безпеки з улаштування, безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці", підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 402,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпеки з улаштування, безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас, що додаються.

2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.):

2.1. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. У встановленому порядку внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бута В. П.

 

Міністр

В. Балога

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. М. Яцишина

 

Правила
безпеки з улаштування, безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас

I. Сфера застосування

1.1. Ці Правила встановлюють вимоги до улаштування, безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас.

1.2. Дія цих Правил поширюється на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які у своїй діяльності здійснюють роботу, пов'язану з проектуванням, улаштуванням, підготовкою, утриманням, експлуатацією, обслуговуванням, наданням послуг на гірськолижних трасах та патрулюванням гірськолижних трас, призначених для спорту та активного відпочинку, що з цією метою улаштовані на спеціально підготовлених ділянках схилу та обладнані підіймальними спорудами для транспортування лижників та сноубордистів на перепад висот (далі - суб'єкт господарювання).

II. Загальні вимоги

2.1. Суб'єкт господарювання, що експлуатує гірськолижні траси, повинен створити службу охорони праці згідно з Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 N 255, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за N 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

2.2. Суб'єкт господарювання, що експлуатує гірськолижні траси, повинен розробити інструкції з охорони праці відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 N 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

2.3. Суб'єктом господарювання здійснюються навчання і перевірка знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

2.4. Суб'єктом господарювання здійснюються навчання і перевірка знань з питань пожежної безпеки відповідно до вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-2003).

2.5. Медичний огляд працівників, що виконують роботи на гірськолижних трасах, проводиться відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.

2.6. Електробезпека електроустаткування, електроосвітлення, приладів, електроустановок, що встановлюються на гірськолижних трасах, повинна відповідати вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 N 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98), і чинних нормативних документів.

III. Визначення термінів

3.1. У цих Правилах терміни застосовуються згідно з чинними нормативно-правовими актами, стандартами, санітарними нормами і правилами (далі - нормативні документи)

3.2. Терміни, що застосовуються у цих Правилах, мають такі визначення:

викат - ділянка гірськолижної траси перед зоною посадки на канатну дорогу (далі - КД), канатні буксирні пристрої (далі - КБП) або перед спорудою, природною чи штучною перешкодою, що улаштовується для здійснення безпечного гальмування та зупинки лижників та сноубордистів;

висота снігового покрову - відстань, виміряна по перпендикуляру до поверхні схилу в поздовжньому напрямку від поверхні ґрунту до поверхні втрамбованого снігового покрову;

гірськолижна траса - технічна споруда, що представляє собою спеціально підготовлену ділянку з певним профілем, відповідає вимогам як гірськолижного спорту, так і масового катання, і забезпечує можливість безпечного катання на гірських лижах та сноубордах;

гірськолижник - особа, що пересувається по гірськолижній трасі за допомогою гірськолижного спорядження (гірських лиж, сноубордів);

гірськолижник-початківець - особа, що не має навиків пересування за допомогою гірськолижного спорядження;

затяжна ділянка - ділянка гірськолижної траси з горизонтальним профілем або контрухилом, що призводить до повної зупинки гірськолижників та їх небажаного скупчення на трасі;

канатні буксирні пристрої (КБП) - підіймальна споруда, призначена для транспортування лижників схилами гір вгору, що стоять на лижах або сноубордах, з нижньої відмітки гірськолижної траси на верхню на перепад висоти по схилу зі сніговим або синтетичним покриттям за допомогою буксирних пристроїв, закріплених на тяговому канаті;

канатна дорога (далі - КД) - установка для перевезення пасажирів у підвісних вагонах і кріслах по натягнутому між кінцевими станціями і проміжними опорами канату, яка складається із споруд, вузлів та пристроїв безпеки;

огляд гірськолижної траси - комплекс робіт з контролю стану гірськолижної траси;

серпантин - ділянка гірськолижної траси у вигляді звивистих полиць з ухилом до 25 %, облаштованих поперек крутого (понад 60 %) схилу з метою безпечного з'їзду;

системи снігонапилення - обладнання стаціонарне та пересувне для улаштування штучного снігового покрову шляхом розпилення холодної води під тиском у період, коли температура та відносна вологість повітря навколишнього середовища сприяють снігоутворенню;

сніготрамбувальні машини (ратраки) - самохідні механізми з обладнанням для планування, трамбування, розпушування та вирівнювання снігового покрову гірськолижних трас.

IV. Класифікація гірськолижних трас

4.1. Система класифікації поширюється на гірськолижні траси (для гірських лиж, сноубордів), які розташовані на території України.

4.2. Гірськолижні траси можуть бути самостійними або об'єднаними однією територією в комплекс із визначеними межами, який охоплює гірськолижні траси різного ступеня складності і з різним призначенням, а також інші траси, витяги і канатні дороги для перевезення людей, лижні стежки та маршрути, що забезпечують зв'язок між гірськолижними трасами і ділянками для пересування туристів.

4.3. При проведенні класифікації перевіряються характеристики гірськолижної траси, що дозволяють атестувати її відповідно до наведених нижче категорій на основі вимог, встановлених чинними нормативними документами.

4.4. Гірськолижні траси класифікуються за такими категоріями:

"Зелена" - для початківців;

"Синя" - низького рівня складності;

"Червона" - середнього рівня складності;

"Чорна" - високого рівня складності.

Характеристики гірськолижних трас залежно від складності наведені у додатку 1 до цих Правил.

V. Небезпечні фактори, пов'язані з експлуатацією гірськолижних трас

5.1. Основні види небезпеки, небезпечних ситуацій, небезпечних випадків, факторів, що можуть виникнути під час експлуатації гірськолижних трас.

5.1.1. Механічні види небезпеки, що зумовлені такими причинами:

падінням гірськолижників, зіткненням гірськолижників між собою, а також з елементами конструкції, механізмами чи обладнанням, деревами та природними перешкодами у випадку неконтрольованої швидкості та напрямку руху гірськолижників, перевищення швидкості, використання несправного чи неправильно відрегульованого гірськолижного спорядження, недостатньої підготовки трас, відсутності або недостатності огородження обладнання та небезпечних ділянок трас, несанкціонованого виїзду механізмів і транспортних засобів на трасу під час катання, недостатності або поганого стану снігового покрову, грубого порушення гірськолижниками правил катання;

доступом до механізмів та обладнання;

недостатнім розчищенням та прибиранням траси та прилеглої території.

5.1.2. Механічні види небезпеки, пов'язані зі складовими частинами обладнання, що встановлено на гірськолижній трасі, і зумовлені, наприклад, формою (гострі крайки, ріжучі елементи, гострокінцеві частини тощо), місцем установлення, масою та стійкістю (потенційна енергія частин, що можуть бути приведені в рух під дією сили ваги), масою та швидкістю (кінетична енергія частин під час контрольованого чи неконтрольованого руху), пришвидшенням, сповільненням, недостатньою механічною міцністю, що може призвести до небезпечних поломок чи до руйнувань, накопиченням енергії усередині елементів обладнання (у пружних елементах, у рідинах, газах, що перебувають під тиском, в умовах вакууму), порушенням безпечних відстаней:

здавлювання;

поріз;

розіткнення чи відсікання;

намотування, утягування чи захоплення частин одягу, кінцівок тощо;

удар;

укол або проколювання;

розбризкування рідини під високим тиском;

утрата стійкості елементів;

ковзання, спотикання або падіння.

5.1.3. Електричні види небезпеки, що можуть призвести до травм або смерті, а також до того, що внаслідок фактора несподіваності, викликаного електричним струмом, працівник упаде (чи впустить інструмент, речі, матеріали тощо) з причини:

контакту працівників з частинами, що зазвичай перебувають під напругою (прямий контакт);

контакту працівників з частинами, що перебувають під напругою через несправність (непрямий контакт);

наближення працівників до частин, що перебувають під високою напругою;

непридатності ізоляції для передбачених умов використання;

електростатичних процесів, наприклад, контакту працівників з електрично зарядженими частинами;

термічного випромінювання або таких процесів, як розбризкування розплавлених речовин, хімічних процесів під час коротких замикань, перевантажень тощо;

удару блискавки.

5.1.4. Термічні види небезпеки, що призводять до опіків, обмороження та інших травм, викликаних:

контактом працівників з предметами або матеріалами з дуже високою або низькою температурою;

полум'ям;

випроміненням джерел тепла;

роботою у холодному виробничому середовищі.

5.1.5. Небезпека, спричинена шумом, що може призвести до:

тривалого порушення гостроти слуху;

дзвону у вухах;

утоми, стресу тощо;

інших наслідків, наприклад, до порушень рівноваги, послаблення уваги тощо;

перешкоди мовним комунікаціям, акустичним сигналам тощо.

5.1.6. Небезпека, спричинена знехтуванням ергономічних вимог і принципів під час роботи таких, як:

незручна робоча поза або надмірне чи циклічне фізичне навантаження на працівника;

незручна конструкція, розміщення або маркування елементів керування, приладів контролю.

5.1.7. Небезпека, спричинена несподіваним пуском, несподіваним перевищенням швидкості тощо, унаслідок:

виходу з ладу або порушення в роботі системи керування;

припинення подавання енергії і відновлення енергопостачання після перерви;

зовнішнього впливу на електрообладнання;

інших зовнішніх впливів (сила ваги, вітер тощо);

помилки в програмному забезпеченні;

небезпека, спричинена предметами, що падають (інструменту, деталей, речей пасажирів та обслуговуючого і ремонтного персоналу з КД тощо).

5.1.8. Пожежа (лісова чи внаслідок загоряння будівель та споруд).

5.1.9. Недостатній огляд траси.

5.1.10. Недостатнє освітлення траси або недостатнє місцеве освітлення робочого місця працівника.

5.1.11. Небезпека, пов'язана з передаванням енергії між обладнанням траси.

5.1.12. Небезпека, пов'язана з третіми особами: несанкціонований запуск або експлуатація; відсутність або невідповідність візуальних або звукових попереджувальних сигналів.

5.1.13. Небезпека, пов'язана з несприятливими природними факторами:

вітрове навантаження;

снігове навантаження;

ожеледиця, зледеніння;

сейсмічне навантаження;

грозові електричні розряди;

лавинна небезпека;

каменепади.

5.1.14. Нехтування засобами індивідуального захисту. Гірськолижнику забороняється перебування на гірськолижній трасі без шолома.

5.1.15. Помилки, пов'язані з психофізіологічними чинниками (розумовим перевантаженням, стресом тощо), що виникають під час робочого процесу.

5.1.16. Помилки, пов'язані з неправильним поводженням та порушенням внутрішнього трудового розпорядку працівника.

5.2. Ризики для гірськолижників від впливу небезпеки, зазначеної в пункті 5.1 цього розділу, повинні бути унеможливлені або зведені до мінімуму за рахунок виконання запобіжних заходів, спрямованих на унеможливлення прогнозованих ризиків та забезпечення безпеки під час проектування, улаштування, підготовки, експлуатації та обслуговування гірськолижної траси.

5.3. Заходи щодо зменшення ризику виникнення аварійних ситуацій окремо або в різних комбінаціях повинні містити:

дотримання вимог проектної документації та технології робіт;

зниження шкідливих впливів на працівників;

правильний вибір захисних, запобіжних пристроїв і огороджень;

виключення наявності гострих крайок, кутів, частин, що виступають, тощо;

унеможливлення виникнення небезпеки, пов'язаної з гідравлічним і пневматичним обладнанням;

забезпечення пожежної безпеки, електробезпеки тощо.

VI. Вимоги до проектування гірськолижних трас

6.1. Гірськолижна траса улаштовується на основі проекту, розробленого та затвердженого відповідно до Державних будівельних норм України. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди, затверджених наказом Держбуду України від 10.11.2003 N 184 (ДБН В.2.2-13-2003).

6.2. Перелік оснащення аварійно-рятувальної служби узгоджується на етапі проектування і включається в пояснювальну записку проекту.

6.3. Ширина полотна гірськолижної траси встановлюється відповідно до характеристики гірськолижних трас залежно від складності з урахуванням небезпечних місць і перешкод.

Ширина ділянки траси з кутом нахилу, що перевищує 25 %, повинна бути не менш ніж 40 м, а на ділянках з різкими перепадами - не менше 50 м.

6.4. Траєкторія траси повинна забезпечувати достатню швидкість спуску.

Не допускається наявність на трасі затяжних ділянок, що призводять до скупчення та можливого травмування гірськолижників.

6.5. Не допускається перетин гірськолижних трас між собою.

Можливе злиття трас по ходу руху гірськолижників, якщо на достатній відстані до нього забезпечується огляд сусідньої траси.

Перед злиттям та відгалуженням трас виставляються знаки попередження.

6.6. Не допускається перетин гірськолижної траси з лінією КБП.

6.7. Не допускається перетин гірськолижної траси з діючими автомобільними дорогами, тротуарами, пішохідними та кінними стежками та трасами для руху технологічних, пасажирських та туристичних транспортних засобів (ратраків, снігоходів, квадроциклів) на одному рівні.

6.8. Улаштування перетину гірськолижної траси з діючими автомобільними дорогами, тротуарами, пішохідними та кінними стежками та трасами для руху технологічних пасажирських та туристичних транспортних засобів (ратраків, снігоходів, квадроциклів) на різних рівнях з допомогою мостів, шляхопроводів, естакад, тунелів допускається за умови збереження необхідної пропускної здатності гірськолижної траси.

6.9. Перетин гірськолижної траси з лінією КД допускається за умови, якщо висота від поверхні траси до нижньої точки рухомого складу КД становить не менше 3 м з урахуванням снігового покрову. За потреби розробляється проект огородження опор КД на ділянках перетину з гірськолижною трасою та перелік заходів для забезпечення безпеки гірськолижників на цих ділянках.

6.10. На гірськолижних трасах встановлюється система позначень, знаки та огородження, які наведені у додатку 2 до цих Правил.

6.11. У випадку улаштування серпантинів для спуску по крутих схилах їх довжина та ухил приймаються згідно з характеристикою гірськолижних трас залежно від складності.

6.12. Не допускається спорудження будь-яких капітальних і тимчасових споруд на гірськолижній трасі.

6.13. Оглядові майданчики та майданчики для відпочинку проектуються за межами гірськолижних трас.

6.14. Майданчики для гірськолижників-початківців та дитячі майданчики проектуються осторонь від основних трас і обладнуються огородженням по периметру та інформаційними знаками.

6.15. Лижні стежки до основних гірськолижних трас, шляхи під'їзду до канатних доріг та витягів, трас, кафе, готелів проектуються для "зелених" трас у частині ширини та ухилу згідно з характеристикою гірськолижних трас залежно від складності.

Рівень безпеки на лижних стежках та шляхах під'їзду повинен відповідати рівню безпеки лижних трас.

6.16. Стаціонарне та пересувне обладнання систем снігонапилення розміщується на гірськолижних трасах таким чином, щоб не заважати безпечному спуску гірськолижників, як правило, по краю траси з боку панівних вітрів.

6.17. Розміщення та робота обладнання систем снігонапилення не повинні жодним чином заважати роботі канатних доріг.

VII. Вимоги з безпеки до улаштування та утримання гірськолижних трас

7.1. Вимоги до підготовки гірськолижних трас перед проведенням осніження.

7.1.1. Рельєф гірськолижної траси сплановується. Ями, яри, траншеї, різкі перепади по висоті засипаються та вирівнюються, уступи та горби зрізаються.

7.1.2. Не допускається наявність на гірськолижній трасі окремих дерев, кущів, гілок, каміння, сторонніх конструкцій та пнів.

7.1.3. На крутих ділянках, віражах "під занос" і складному рельєфі, у місцях ймовірних падінь гірськолижників перешкоди по обидва боки траси (скелі, великі каміння, дерева, чагарники тощо) видаляються або огороджуються захисними огородженнями та захищаються матами.

У місцях примикання до траси крутих спадів і обривів встановлюються сітки-вловлювачі.

Стовпи освітлення та опори канатних доріг, що встановлені в межах гірськолижної траси, захищаються матами.

Стаціонарне та пересувне обладнання систем снігонапилення (снігові гармати, снігогенератори, гідранти, шахти тощо), яке встановлене на гірськолижній трасі, огороджується стаціонарним огородженням або сітками яскравого кольору та захищається матами.

7.1.4. Біля гірськолижної траси розміщуються будиночки аварійно-рятувальної служби, укомплектовані інвентарем, інструментами і медикаментами згідно з рекомендованим переліком оснащення аварійно-рятувальної команди з трьох осіб, що обслуговує гірськолижну трасу.

7.1.5. Перед майданчиком для посадки на канатні дороги рекомендовано влаштовувати з допомогою поручнів петлеподібні кулуари-серпантини.

7.2. Вимоги до осніженої та підготовленої до катання гірськолижної траси.

7.2.1. Гірськолижні траси осніжуються природним шляхом або за допомогою систем снігонапилення.

7.2.2. Гірськолижна траса, що підготовлена для катання, повинна мати рівну сплановану поверхню без перепадів по висоті між проходами сніготрамбувальної техніки.

7.2.3. Каміння, крупні шматки льоду, сторонні предмети на поверхні траси не допускаються.

7.2.4. Про відкриття або закриття гірськолижної траси оголошується аварійно-рятувальною службою.

7.2.5. Забороняється експлуатація гірськолижних трас у разі:

небезпеки сходження лавини;

роботи систем снігонапилення, якщо залишкова ширина траси за межами дії снігових гармат (снігогенераторів) менша за мінімально допустиму, що вказана у характеристиках гірськолижних трас залежно від складності;

роботи сніготрамбувальної техніки;

відсутності огороджень та захисних матів на небезпечних ділянках;

незадовільного стану снігового покрову;

проведення аварійно-рятувальних робіт за розпорядженням керівника аварійно-рятувальної служби;

проведення спортивних змагань;

погіршення погодних умов, що можуть становити загрозу життю та здоров'ю гірськолижників.

7.3. Інформаційні щити, знаки та огородження.

7.3.1. На гірськолижних трасах біля нижніх станцій канатних доріг та витягів розміщуються інформаційні щити з такою інформацією:

схема гірськолижних трас та інформація про категорії їх складності;

інформація про стан трас;

інформація про відкриті для катання та закриті траси;

розклад роботи канатних доріг;

правила щодо безпечного користування канатними дорогами;

правила поведінки на гірськолижних трасах;

місця розташування та телефони аварійно-рятувальної служби та пункту надання первинної медичної допомоги;

інформація про погодні умови;

інформація повинна надаватися згідно із законодавством про мови.

7.3.2. На гірськолижних трасах або біля них встановлюються попереджувальні знаки та інформаційні щити з інформацією згідно з переліком вимог щодо інформаційного забезпечення гірськолижних трас, що наведені у додатку 4 до цих Правил.

7.3.3. Гірськолижні траси повинні бути пронумеровані.

7.3.4. Зони спуску позначаються обмежувальними віхами або розмежувальними сітками, що наведені у знаках та огородженнях, які встановлюються по краях трас.

На гірськолижних трасах, що прокладені у лісі, де зона спуску визначається шириною вирубки, обмежувальні віхи або розмежувальні сітки дозволяється не встановлювати.

7.3.5. На кожній гірськолижній трасі встановлюються дистанційні марки з наскрізною нумерацією, починаючи зверху траси, які полегшують орієнтування гірськолижників і організацію пошукових робіт у випадку імовірних надзвичайних ситуацій.

7.3.6. Небезпечні ділянки огороджуються засобами, вказаними у знаках та огородженнях.

7.4. Освітлення гірськолижних трас.

7.4.1. Гірськолижні траси, що призначені для катання в темний час доби, обладнуються штучним освітленням по усій площі траси.

7.4.2. Мінімальна освітленість гірськолижних трас повинна відповідати вимогам щодо освітлення гірськолижних трас, вказаним у додатку 5 до цих Правил.

7.4.3. Освітлювальні прилади встановлюються по ходу руху гірськолижників і не повинні засліплювати їх під час спуску.

7.5. Вимоги безпеки щодо експлуатації сніготрамбувальної техніки та механічних транспортних засобів.

7.5.1. Реєстрація та технічні огляди сніготрамбувальної техніки та механічних транспортних засобів повинні проводиться відповідно до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 N 8.

7.5.2. Для пересування туристичних механічних транспортних засобів мають бути улаштовані окремі траси, що жодним чином не перетинають гірськолижні траси.

7.5.3. Сніготрамбувальні машини (ратраки) обладнуються сигналом заднього ходу, що вмикається одночасно з увімкненням задньої передачі.

VIII. Вимоги до аварійно-рятувальної служби

8.1. На гірськолижній трасі повинна постійно діяти аварійно-рятувальна служба (лижні патрулі), створена відповідно до Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" та екіпірована необхідним спорядженням та обладнанням.

8.2. Суб'єкт господарювання відповідно до вимог законодавства укладає договір на обслуговування гірськолижних трас з державною аварійно-рятувальною службою відповідно до чинного законодавства незалежно від створення аварійно-рятувальної служби підприємства.

8.3. Суб'єкт господарювання:

на час відпустки, відряджень, хвороби або в інших випадках відсутності керівника аварійно-рятувальної служби призначає своїм наказом працівника аварійно-рятувальної служби, який виконує обов'язки керівника аварійно-рятувальної служби;

призначає у необхідній кількості персонал - рятувальників та медичних працівників аварійно-рятувальної служби;

створює умови для виконання керівником аварійно-рятувальної служби та персоналом своїх обов'язків;

забезпечує проведення оглядів гірськолижних трас до початку зимового сезону;

на основі НПАОП 0.00-4.12-05 організовує розроблення Положення про навчання з питань охорони праці (далі - Положення про навчання), яке затверджується наказом суб'єкта господарювання і діє в його межах, та забезпечує виконання Положення про навчання;

організовує розроблення положення про аварійно-рятувальну службу організації, яке затверджується наказом суб'єкта господарювання і діє у його межах, та забезпечує виконання положення про аварійно-рятувальну службу організації;

організовує розроблення та затверджує Інструкції з охорони праці для рятувальників та медичних працівників відповідно до вимог НПАОП-0.00-4.15.98;

організовує розроблення планів проведення аварійно-рятувальних робіт;

забезпечує порядок і періодичність перевірки знань працівників з питань охорони праці;

забезпечує працівників нормативно-правовими актами з охорони праці.

8.4. Керівник аварійно-рятувальної служби зобов'язаний:

забезпечувати щоденну роботу аварійно-рятувальної служби відповідно до покладених на неї обов'язків;

вести документацію з аварійно-рятувальної служби;

проводити роботу з персоналом щодо підвищення його кваліфікації, регулярно проводити тренування та навчання рятувальників;

організовувати і брати участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт.

8.5. Керівник аварійно-рятувальної служби забезпечує:

утримання обладнання аварійно-рятувальної служби у справному стані;

регулярне проведення навчальних аварійно-рятувальних операцій;

патрулювання гірськолижних трас навченими і атестованими рятувальниками;

виконання рятувальниками відповідних інструкцій;

періодичну перевірку знань рятувальників;

своєчасне усунення виявлених недоліків на гірськолижній трасі;

виконання розпоряджень, виданих посадовими особами територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці.

8.6. До програми навчань з питань охорони праці для працівників аварійно-рятувальної служби необхідно включати питання з надання першої долікарської допомоги на гірськолижних трасах.

8.7. При виявленні на гірськолижній трасі недоліків, що загрожують безпечному катанню гірськолижників, керівник аварійно-рятувальної служби вживає заходів щодо усунення цих недоліків або порушень, а у випадках згідно з пунктом 8.5 цього розділу, закриває гірськолижну трасу.

8.8. Аварійно-рятувальна служба забезпечує:

систематичний контроль за підготовкою гірськолижних трас;

відкриття гірськолижних трас для катання;

чітке позначення гірськолижних трас на місцевості;

установку, підтримку в належному стані та заміну у разі необхідності постійних та тимчасових огороджень, уловлюючих сіток, захисних матів;

установку, підтримку в належному стані та заміну у разі необхідності маркування, знаків і вказівників на трасах;

попередження про перешкоди, небезпеки, що виникли на гірськолижній трасі, та по можливості їх усунення;

систематичне патрулювання на гірськолижних трасах;

евакуацію постраждалих з гірськолижних трас та канатних доріг з наданням долікарської та першої медичної допомоги;

спостереження за станом снігу на лавинонебезпечних схилах, здійснення вибухів для спуску лавин у небезпечних зонах (у разі необхідності і наявності в аварійно-рятувальної служби дозволу на проведення цих робіт);

профілактичну роботу щодо попередження травматизму при гірськолижному катанні;

заборону доступу на схил особам, що порушують правила поведінки, перебувають в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, з вилученням проїзних квитків на КБП;

закриття гірськолижних трас після закінчення катання.

8.9. Аварійно-рятувальна служба забезпечується:

гірськолижним спорядженням для патрулювання схилів;

санями типу "ак'я" для евакуації потерпілих;

механічними транспортними засобами;

рятувальним обладнанням для проведення евакуації пасажирів канатних доріг;

шанцевим інструментом;

медикаментами і медичними засобами для надання першої медичної допомоги;

засобами зв'язку.

8.10. Кількість та номенклатура рятувального обладнання, медикаментів, транспортних засобів та приміщень для рятувальників визначаються, виходячи з кількості гірськолижників, довжини трас та їх складності і мають бути достатніми для надання допомоги не пізніше ніж за 10 - 15 хвилин після отримання сигналу тривоги у будь-якому місці гірськолижної траси.

IX. Контроль за безпечною експлуатацією гірськолижних трас

9.1. На кожну упорядковану гірськолижну трасу, що використовується для спортивного та відпочинкового катання, проектною організацією оформляється паспорт, що містить у собі:

план та профіль траси, її прив'язку до місцевості;

характеристики траси (довжина, ширина (або окремо ширина ділянок, якщо їх декілька), перепад висот);

характеристику покриття;

інформацію про наявність і характер небезпечних ділянок;

схему дренажу та водовідведення;

схему лавинонебезпечних ділянок;

схему розміщення обладнання для снігонапилення, захисних та інших споруд та будівель у зоні траси;

схему установки захисних сіток, огороджень та матів;

перелік заходів щодо забезпечення безпеки на трасі.

9.2. Суб'єкт господарювання, що експлуатує гірськолижну трасу, забезпечує її утримання в справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації огляду, належного обслуговування та ремонту власними силами або укладає договір з іншою організацією на виконання зазначених робіт.

9.3. Огляд траси перед її відкриттям для катання та в процесі експлуатації проводиться щоденно працівниками аварійно-рятувальної служби.

X. Порядок розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій

10.1. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій здійснюється відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 N 1232 "Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві".

10.2. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру проводиться відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 N 270.

 

Голова Державної служби
гірничого нагляду та
промислової безпеки України

О. Хохотва

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник керівника Спільного
представницького органу
всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань

С. Кондрюк

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві та
професійних захворювань України

Ю. Мельников

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України

Е. Улинець

Перший заступник Голови
Державної інспекції ядерного
регулювання України -
Головний державний інспектор
з ядерної та радіаційної безпеки України

М. Х. Гашев

Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України

О. В. Пшеничка

Перший заступник Міністра
екології та природних ресурсів України

М. Романов

В. о. Міністра
охорони здоров'я України

О. В. Аніщенко

Перший заступник Міністра
освіти і науки, молоді та спорту України

Є. М. Суліма

Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

А. М. Близнюк

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

Р. Кузьмін

 

Характеристики гірськолижних трас залежно від складності

N з/п

Найменування

Складність гірськолижних трас

зелена
(для початківців)

синя
(легка)

червона
(середнього рівня складності)

чорна
(високого рівня складності)

1

2

3

4

5

6

1

Рельєф ландшафту траси

Легкий

Легкий (різноманітний)

Різноманітна з легкими, середніми і не дуже різкими за рівнем нахилу ділянками

Різноманітна з легкими, середніми та великими за рівнем нахилу ділянками

2

Кут нахилу траси (поздовжній) *

Від 5 % до 15 %

До 25 %

До 40 %

Понад 40 %

3

Ширина траси **

Від 15 до 40 м

Від 20 до 40 м

При куті нахилу траси до 25 % - не менше ніж 30 м.
При куті нахилу траси 25 % і вище - не менше ніж 40 м.
На ділянках з різкими перепадами по висоті - не менше ніж 50 м

При куті нахилу траси до 25 % - не менше ніж 35 м.
При куті нахилу траси 25 % і вище - не менше ніж 40 м.
На ділянках з різкими перепадами по висоті - не менше ніж 50 м

4

Профіль ділянки

Легкий рівномірний нахил з місцем для зупинки

Переливчатий, легкі різноманітні нахили

Різноманітний без різких меж і бічних нахилів

З різним відхиленням і відповідним з'єднанням нахилів

5

Небезпечні ділянки

Не допускаються

Необхідно уникати

Передбачити огородження небезпечних ділянок, установку захисних матів та інформаційних знаків

Необхідно уникати поздовжнього нахилу понад 60 % та різких бічних нахилів.
Передбачити огородження небезпечних ділянок, установку захисних матів та інформаційних знаків

6

Сніговий покрив - добре оброблений, без оголених місць

Так

Так

Так

Так

7

Довжина траси

Не регламентується

Не регламентується

Не регламентується

Не регламентується

8

Ширина серпантину

-

-

Від 20 до 40 м

Від 20 до 40 м

9

Кут нахилу серпантину

 

 

До 25 %

До 25 %

____________
* Обмеження за подовжнім нахилом не належить до коротких ділянок на широкій трасі.

** Показники по ширині траси визначаються залежно від нахилу конкретної ділянки. Показники максимальної ширини носять рекомендаційний характер і застосовуються лише до лісових місцевостей.

 

ЗНАКИ ТА ОГОРОДЖЕННЯ

Сигнали. Крісельні канатні дороги (КД) (А)

Категорія 1: Заборона

N з/п

Сигнал

Значення

Графічний зміст символу

Кольори

1

2

3

4

5

1

   
А 1.1

З крісла не сходити

Вигляд у профіль справа:
крісло зліва;
персонаж в центрі, стоячи, зігнувши ноги;
лінія землі горизонтальна

Фон: білий
Межа і поперечна смуга: червоні
Символ: чорний

2

   
А 1.2

Не розгойдуватися

Вигляд у профіль справа:
крісло представлено в двох положеннях, сильно відхилене вперед і назад;
персонаж, сидячи відповідно до руху крісла;
стрілка кругла, двостороння, така, що йде від одного крісла до іншого

Фон: білий
Межа і поперечна смуга: червоні
Символ: чорний

3

   
А 1.3

Не тримати рюкзак на спині

Вигляд у профіль, справа:
крісло зліва;
персонаж контуром, сидячи, з рюкзаком повним промальовуванням, на спині

Фон: білий
Межа і поперечна смуга: червоний,
рюкзак червоний
Символ: чорний

Категорія 2: Обов'язок

N з\п

Сигнал

Значення

Графічний зміст символу

Кольори

1

2

3

4

5

1

   
А 2.1

Підніміть носки лиж

Вигляд у профіль справа:
крісло зліва;
персонаж сидячи, лижі на ногах в похилому положенні, носки лиж підняті;
стрілку направлено вгору, над носками лиж

Фон: синій
Символ: білий

2

   
А 2.2

Опустіть поручень

Вигляд у профіль справа:
крісло зліва;
персонаж, сидячи, тримає однією рукою піднятий поручень;
друге положення поручня, зазначене пунктиром, перетинаючи тіло персонажа у положенні безпеки, тобто опущено;
справа, стрілка напрямку крива, направлена вниз

Фон: синій
Символ: білий

3

   

А 2.3

Підніміть поручень

Вигляд у профіль справа:
крісло зліва;
персонаж, сидячи, тримає однією рукою піднятий поручень;
справа, стрілка напрямку по кругу вверх

Фон: синій
Символ: білий

4

   
А 2.4

Сядьте тут

Вигляд у профіль справа:
крісло зліва;
персонаж у момент посадки тримає однією рукою край крісла;
стрілка напрямку нахилена вниз наліво, над персонажем

Фон: синій
Символ: білий

5

   
А 2.5

Встаньте і від'їжджайте

Вигляд у профіль справа:
крісло зліва;
персонаж у центрі, стоячи, нахилившись;
стрілку напрямку зліва вгору за годинниковою стрілкою на 90°, поміщено над кріслом;
лінія землі горизонтальна

Фон: синій
Символ: білий

6

   
А 2.6

Діти зростом менше 1,25 м повинні супроводжуватися дорослим

Вид спереду:
два силуети: зображення дорослого зліва, який тримає дитину за руку в центрі;
горизонтальний відрізок прямої над зображенням дитини;
горизонтальний відрізок прямої під ногами зображення дитини;
подвійна вертикальна стрілка з вказівкою "1,25 м"

Фон: синій
Символ: білий

Категорія 3: Інформація або інструкція

N з/п

Сигнал

Значення

Графічний зміст символу

Кольори

1

2

3

4

5

1

   
А 3.1

Прибуття через - м

Вигляд у профіль справа:
вершина гори внизу справа;
схематична роликова батарея на опорі у вигляді букви "Т" на вершині цієї гори;
канат КД зліва, що піднімається по прямій лінії до шківа; крісло внизу зліва, підвішене до каната;
персонаж сидить на кріслі;
стрілка напрямку йде від крісла до роликової батареї на опорі;
внизу справа вказівник кількості метрів до прибуття: "... m"

Фон: синій
Символ: білий

2

   
А 3.2

Посадочний конвеєр

Вигляд у профіль справа:
персонаж злегка нахилившись, лижі на ногах зліва;
борозенки, що зображають конвеєр, перед персонажем;
дві паралельні лінії з одного і з другого боку конвеєра зображають коридор;
широка стрілка напряму направо на конвеєрі;
стрілка напрямку направо перед персонажем

Фон: синій
Символ: білий

3

   
А 3.3

Не сідати на краю

Сидіти посередині крісла

Вид спереду:
два широкі крісла - одне над іншим;
верхнє крісло нахилене наліво з персонажем, що сидить на кріслі зліва, і перекреслено червоним хрестом;
нижнє крісло в горизонтальному положенні з персонажем, що сидить посередині крісла

Фон: синій
Символ: білий
Хрест: червоний

Сигнали. Канатні буксирні пристрої (КБП) (В)

Категорія 1: Заборона

N з/п

Сигнал

Значення

Графічний зміст символу

Кольори

1

2

3

4

5

1

   
У 1.2

Не покидати трасу підйому

Вигляд зі спини:
зліва внизу персонаж з лижами, лижі на ногах, він тримається за бугель праворуч від себе;
звивиста стрічка, що починається від носків лиж і закінчується вгорі в центрі щита.
ПРИМІТКА. Розташована внизу табличка шириною, що дорівнює діаметру круга, може містити напис "ризик сходу каната"

Фон: білий
Межа і поперечна смуга:
червоні
Символ: чорний

2

   
У 1.3

Не чіплятися за бугель

розкрита рука зліва, поряд з бугелем, що має на кінці сіделко;
справа бугель, що має на кінці сіделко
ПРИМІТКА: Розташована внизу табличка шириною, що дорівнює діаметру круга, може містити надпис "ризик сходу канату"

Фон: білий
Межа і поперечна смуга:
червоні
Символ: чорний

Категорія 2: Обов'язок

N з/п

Сигнал

Значення

Графічний зміст символу

Кольори

1

2

3

4

5

1

   
У 2.1

Відпустіть бугель і з'їжджайте наліво

Вигляд зі спини:
персонаж контуром, що підняв праву руку;
бугель вертикальний, розташований над персонажем;
у центрі від низу до верху стрілка, що закінчується в перспективі з поворотом наліво на 90°

Фон: голубий
Символ: білий

2

   
У 2.2

Відпустіть бугель і з'їжджайте направо

Вигляд зі спини:
персонаж контуром, що підняв ліву руку;
бугель вертикальний, розташований над персонажем;
у центрі від низу до верху стрілка, що закінчується в перспективі з поворотом направо на 90°

Фон: голубий
Символ: білий

3

   
У 2.3

Відпустіть бугель і з'їжджайте направо або наліво на вибір

Вигляд зі спини:
персонаж контуром, що підняв праву руку;
бугель вертикальний, розташований над персонажем;
у центрі від низу до верху стрілка, що закінчується в перспективі, після повороту на 90°, двома похилими стрілками напрямку, орієнтованими одна направо, інша наліво

Фон: голубий
Символ: білий

Категорія 3: Попередження

N з/п

Сигнал

Значення

Графічний зміст символу

Кольори

1

2

3

4

5

1

   
У 3.1

Поворот наліво

Вигляд в перспективі:
слід від низу до верху, що закінчується після повороту на 45° стрілкою напрямку, зорієнтованою наліво

Фон: жовтий
Межа і символ: чорні

1

   
У 3.2

Поворот направо

Вигляд у перспективі:
слід від низу до верху, що закінчується після повороту на 45° стрілкою напрямку, зорієнтованою направо

Фон: жовтий
Межа і символ:
чорні

2

   

У 3.3

Контрухил

Вигляд у профіль справа:
персонаж з лижами на ногах, злегка відхилений назад і тримає бугель;
поверхню схилу нахилено зліва направо

Фон: жовтий
Межа і символ: чорні

3

   

У 3.4

Ухил, що перевищує 60 %

Вигляд у профіль справа:
персонаж з лижами на ногах, що тримає бугель;
поверхня із сильним ухилом, що піднімається;
напис: "> 60 %" розташовано внизу справа.
ПРИМІТКА 1. Коли потрібно вказати ухил менше 60 %, то може бути використано цей самий щит, але без цифрової вказівки.
ПРИМІТКА 2. Розташована внизу дощечка з розташованими по обидва боки стрілками, направленими вгору, і довжиною, що дорівнює нижній стороні трикутника, може вказувати довжину схилу в м

Фон: жовтий
Межа і символ: чорні

4

   

У 3.5

Важкий підйом КБП

Залитий трикутник, перевернутий усередині основного трикутника на щиті;
вигляд у профіль справа:
- в перевернутому трикутнику персонаж з лижами на ногах тримається за бугель підйомника - знизу напис "Важкий підйом КБП"

Фон і персонаж: жовті
Межа і перевернутий трикутник: чорні

Категорія 4: Інформація або інструкція

N з/п

Сигнал

Значення

Графічний зміст символу

Кольори

1

2

3

4

5

1

   
У 4.1

Кнопка аварійної зупинки (із затримкою, якщо необхідно)

Вигляд у профіль справа:
вгорі: зліва - рука; потім стрілка, направлена направо, кнопка натискна - справа;
внизу напис великими латинськими літерами: "STOP".
ПРИМІТКА. Розташована внизу дощечка довжиною, що дорівнює ширині щита, може містити контур годинника з написом справа: "1 хв". Ця дощечка використовується для кнопок зупинки із затримкою

Фон: зелений
Символ: білий

Загальні сигнали для КД та КБП (С)

N з/п

Сигнал

Значення

Графічний зміст символу

Кольори

1

2

3

4

5

1

   
З 1.1

Тримати палиці в одній руці, темляки звільнені

Вигляд у профіль:
у лівій руці дві схрещені лижні палиці, на кінцях яких видно їх звільнені темляки

Фон: голубий
Символ: білий

2

   
З 1.2

Звільніть трасу направо (або наліво)

Вказівна стрілка напрямку направо.
ПРИМІТКА. Цей самий сигнал може бути використано в обох напрямках, для виходу направо або наліво

Фон: голубий
Символ: білий

3

   
З 1.3

Стояти один за одним

Вигляд спереду:
силуети трьох персонажів: перший повністю зафарбований, двоє інших контуром, стоять у черзі в одну колону

Фон: голубий
Символ: білий

4

   
З 1.4

Стояти по двоє

Вигляд спереду:
силуети шести персонажів стоять у черзі в дві колони: перші повністю зафарбовані, останні - контуром

Фон: голубий
Символ: білий

5

   
З 1.5

Стояти по троє

Вигляд спереду:
силуети дев'яти персонажів стоять у черзі в три колони: перші - повністю зафарбовані, останні контуром

Фон: голубий
Символ: білий

6

   
З 1.6

Стояти по чотири

Вигляд спереду:
силуети дванадцяти персонажів стоять у черзі в чотири колони: перші повністю зафарбовані, останні - контуром

Фон: голубий
Символ: білий

7

   
З 1.7

Стояти по шість

Вид спереду:
зліва силуети трьох персонажів стоять в черзі в одну колону: перший повністю зафарбований, останні двоє - контуром;
праворуч від силуетів - п'ять жирних крапок, розташованих на рівні ступень;
напис "х 6" під силуетами

Фон: голубий
Символ: білий

8

   
З 1.8

Стояти по вісім

Вид спереду:
зліва силуети трьох персонажів стоять в черзі в одну колону: перший повністю зафарбований, останні двоє - контуром;
праворуч від силуетів - сім жирних крапок, розташованих на рівні ступень;
напис "х 8" під силуетами

Фон: голубий
Символ: білий

Сигнали. Закритий рухомий склад (D)

Категорія 1: Заборона

N з/п

Сигнал

Значення

Графічний зміст символу

Кольори

1

2

3

4

5

1

   
D 1.1

Не розгойдуватися

Вигляд у профіль справа:
гондола, представлена у двох положеннях: сильно нахилена вперед і назад;
під гондолами дві вказівні круглі стрілки: одна направлена наліво, інша - направо

Фон: білий
Межа і поперечна смуга: червоні
Символ: чорний

2

   
D 1.2

Не висовуватися

Гондола: її нижню частину зафарбовано повністю, верхню - контуром;
силует у гондолі з бюстом, нахиленим назовні, плечі і голова поза кабіною

Фон: білий
Межа і поперечна смуга: червоні
Символ: чорний

3

   
D 1.3

Нічого не кидати

Гондолу злегка зміщено наліво, її нижню частину зафарбовано повністю, верхню - контуром;
зображення руки, висунутої з гондоли;
зображення предметів, що кидаються донизу

Фон: білий
Межа і поперечна смуга: червоні
Символ: чорний

4

   
D 1.4

Не палити

Запалена сигарета з димом, що піднімається вгору

Фон: білий
Межа і поперечна смуга: червоні
Символ: чорний

5

   
D 1.5

Лижі не ставити

Ця піктограма повинна розташовуватися над осередками для сноубордів на закритому рухомому складі.
Пару лиж поставлено вертикально

Фон: білий
Межа і поперечна смуга: червоні
Символ: чорний

6

   
D 1.6

Не перевозити горючі матеріали

Полум'я

Фон: білий
Межа і поперечна смуга: червоні
Символ: чорний

Категорія 2: Попередження

N з/п

Сигнал

Значення

Графічний зміст символу

Кольори

1

2

3

4

5

1

   
D 1.1

Небезпека падіння при відкритті дверей

Ця піктограма призначена для установки на дверях усередині закритого рухомого складу:
у центрі персонаж, що втрачає рівновагу і падає назад;
з одного та з іншого боку від персонажа двоє дверей, що відкриваються, зверху - дах гондоли;
дві горизонтальні стрілки вказують: одна - наліво, а інша - направо в нижній частині дверей;
лінія поверхні горизонтальна;
порожнеча символізується білим кольором

Фон: жовтий, білий
Межа і символ: чорні

Розмір сигналів

Щоб забезпечити хороше сприйняття сигналів (коли вони не розташовані усередині закритих засобів пересування) рекомендуються давати їм такі розміри (габарити):

___________________________________________________________________________________________________________________________
                              сигнали круглі                                                       сигнали трикутні                                                 сигнали прямокутні                         
                                                                                                               (рівносторонні)                                                                                                             
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                   діаметр                                                                      сторона                                                                   сторони                                  
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                   400 мм;                                                                       400 мм;                                                              400 х 600 мм;                             

Розмітка

1. Диски розмітки

Зелений диск

Синій диск

Червоний диск

Чорний диск

   

   

   

   

Диск розташовано на краю зеленої траси

Диск розташовано на краю синьої траси

Диск розташовано на краю червоної траси

Диск розташовано на краю чорної траси

(Траса для початківців)

(Траса низького рівня складності)

(Траса середнього рівня складності)

(Траса високого рівня складності)

Диск розмітки повинен:

мати діаметр 0,45 м;

бути зеленого, блакитного, червоного або чорного кольорів, відповідних категоріям лижних трас;

указувати найменування траси у верхній частині диска;

мати номер диска з цифрами заввишки 0,17 м;

літери і цифри на диску мають бути білого кольору.

Диски розмітки повинні бути розташовані з боків траси. Вони вказують положення траси і знаходяться достатньо близько один від одного, щоб дозволити лижникам орієнтуватися і визначити місцезнаходження. Диски повинні бути пронумеровані порядковими номерами, починаючи від вершини траси. Інші написи (наприклад, емблема, реклама тощо), крім назви траси і номера диска, не допускаються. Вибір опори і монтажу диска - вільний.

2. Віхи обмежувальні

Колір віх обмеження відповідає кольору категорії траси

Віха зелена

Віха блакитна

Віха червона

Віха чорна

   

   

   

   

(Траса для початківців)

(Траса низького рівня складності)

(Траса середнього рівня складності)

(Траса високого рівня складності)

Обмежувальні віхи розташовуються по краях траси.

3. Щити напрямків

1. Щити напрямку руху до гірськолижної траси

Щити напрямку руху до гірськолижної траси вказують напрямок проходження для виходу на гірськолижну трасу. Щити повинні містити три такі елементи:

назва траси, напрямок, до якої він указує;

стрілку, орієнтовану в напрямку проходження;

нагадування категорії траси за допомогою відповідного коду.

Вибір опори і монтажу щитів вільний (розміщення реклами на щитах не допускається).

2. Щити інших напрямків руху.

Щити інших напрямків руху вказують напрямок проходження до інших об'єктів (наприклад: медпункт, канатна дорога, станція тощо).

Щит повинен містити не менш ніж два такі елементи:

назву об'єкта, напрямок, до якого указується;

стрілку, орієнтовану у напрямку проходження до об'єкта.

Вибір опори і монтаж щита вільний (розміщення реклами на щитах не допускається).

Колір щита може бути будь-який, крім кольору траси (зелений, синій, червоний, чорний) і жовтого кольору.

   

   

   

Медпункт

КБП

КД Х місць

   

   

   

ГКД

МКД

Фунікулер

Примітка. Х = кількість місць

4. Сигнальна розмітка

Сигнали про небезпеку

Залежно від протяжності небезпечної ділянки сигнальна розмітка має бути такою:

одна або декілька сигнальних віх про небезпеку;

пристосування для з'єднання сигнальних віх:

мотузок з кулями;

мотузок з прапорцями;

сигнальна стрічка;

мотузяна мережа;

сітка проста.

Сигнальні віхи про небезпеку повинні бути жовто-чорного кольору (можуть бути обернуті широкою смугастою стрічкою).

Сигнальні сітки і пристосування для з'єднання віх мають бути помаранчевого кольору або жовто-чорного кольору. Ці кольори можуть комбінуватися (наприклад, помаранчеві кулі на чорному або жовтому мотузку).

Сигнальні пристосування встановлюються вздовж усієї небезпечної ділянки.

Сигнали про небезпеку

Сигнал про небезпечне місце

Сигнал про небезпечну зону

Сигнал про небезпеку на трасі

   

   

   

   

Сигнальна віха проста

Перехрещені сигнальні віхи

Сигнальні віхи з використанням пристосувань для з'єднання віх

Пристосування для з'єднання сигнальних віх

Мотузка з кулями

Сітка мотузкова

Сітка проста

Сигнальна стрічка

   

   

   

   

Трикутні сигнали про небезпеку

Трикутні сигнали про небезпеку попереджають про небезпеку на гірськолижній трасі або в безпосередній близькості від неї

Трикутні сигнали про небезпеку на лижній трасі

   

   

   

   

Небезпечно

Слабке осніження

Перетин

Перетин з КБП

   

   

   

 

Увага: лижники

Снігова гармата

Увага: пішоходи

 

Трикутні сигнали про небезпеку в безпосередній близькості від траси

   

   

   

   

Небезпечно

Урвище

Тріщини

Схід лавини

Назва, що вказує на природу небезпеки, пишеться не на трикутнику, а на табличці під ним.

Табличка з написом повинна:

мати форму прямокутника довжиною, що дорівнює довжині нижньої сторони трикутника, який вона супроводжує;

розташовуватися під трикутником, який вона супроводжує, і прикріплюватися до його нижньої сторони;

мати жовтий колір;

нести повідомлення, записане літерами чорного кольору, що вказує на природу оголошеної небезпеки.

Заборонні знаки (сигнали)

Приклади заборонних знаків

   

   

   

Заборонний знак повинен:

мати діаметр не менше 0,45 м (коли він використовується один без додаткової таблички).

Повідомлення, що вказує на заборону, повинно бути написано на додатковій табличці.

Табличка повинна:

мати прямокутну форму з довжиною, що дорівнює діаметру знака, який вона супроводжує;

розташовуватися під знаком, який вона супроводжує, і прикріплюватися до його нижньої частини;

мати фон білого кольору;

містити повідомлення, яке вказує на позначену заборону, написану літерами чорного кольору.

Заборонні знаки встановлюються там, де заборона, про яку вони повідомляють, починає діяти. Заборонний знак і табличка можуть бути встановлені на одній опорі. Вибір опори, монтаж заборонного знака і таблички - вільний (розміщення реклами не допускається).

Закриття трас в період експлуатації

У період експлуатації лижні траси можуть бути закриті.

Знак, що повідомляє про закриття траси, і пристрій, що забезпечує це закриття, повинні супроводжуватися написом.

Приклади знаків про закриття

Знак закриття траси

Пристосування для закриття траси

   

   

 

 

Примітка. Слово "ЗАКРИТО" може бути додатково написане на іноземній мові

Приклади інформації про причини закриття у випадках

ПРАЦЮЮТЬ СНІГОТРАМБУЮЧІ МАШИНИ

РИЗИК СХОДУ ЛАВИНИ

ВІДСУТНІСТЬ СНІГУ

ОБМЕРЗЛА ТРАСА

ЗАКРИТО ДЛЯ ЗМАГАНЬ

Знак вказівки закриття траси повинен:

мати діаметр не менше 0,45 м;

нести повідомлення "ЗАКРИТО", написане заголовними літерами чорного кольору на українській мові та на одній або декількох іноземних мовах залежно від контингенту гірськолижників, що відвідують курорт.

Повідомлення, яке вказує причину закриття, не повинно бути написано на знаку. Для цього використовується допоміжна табличка.

Табличка повинна:

мати прямокутну форму з довжиною, рівною діаметру знака, який вона супроводжує;

розташовуватися під знаком, який вона супроводжує, і прикріплюватися до його нижньої частини;

мати фон білого кольору;

нести повідомлення, що вказує на причину закриття, написане літерами чорного кольору.

Пристосування для закриття траси:

сигнальні віхи про небезпеки, встановлені хрест навхрест;

віхи, сполучені мотузкою з кулями; мотузкою з прапорцями; сигнальною стрічкою; сіткою тощо;

сітка.

Знак вказівки закриття траси і пристосування для закриття траси мають бути розташовані на входах на закриту гірськолижну трасу. Заборонний знак і табличка можуть бути встановлені на одній опорі. Вибір опори і монтаж заборонного знака і таблички - вільний (розміщення реклами на них не допускається).

5. Інформаційні щити

Інформаційний щит повинен:

бути прямокутним з відношенням довжини до ширини 1,5;

мати вертикальну сторону довжиною не менше 1 м, а горизонтальну сторону - не менше 1,5 м;

мати забарвлення оранжевого кольору;

мати на лівій стороні трикутник, що застерігає про небезпеку, із стороною не менше 0,7 м;

мати на правій стороні повідомлення, написане літерами чорного кольору на українській мові та на одній або декількох іноземних мовах залежно від контингенту гірськолижників, що відвідують курорт.

 

Рекомендований перелік оснащення аварійно-рятувальної команди з трьох осіб, що обслуговує гірськолижну трасу

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

1

2

3

Освітлювальні пристрої

Ліхтар основний - налобний з елементами живлення (і запасними акумуляторами та зарядним пристроєм)

комплект

3

Шанцевий інструмент:

Сокира

шт.

1

Ножівка

шт.

1

Совкова лопата

шт.

3

Штикова лопата

шт.

3

Оптичні та акустичні прилади:

Бінокль 6 х 30

шт.

1

Мегафон

шт.

1

Радіостанції

Радіостанція переносна УКХ-діапазону

комплект

2

Засоби телефонного зв'язку

Мобільний телефон

комплект

3

Медичне майно

Індивідуальний перев'язувальний пакет

шт.

50

Термопокривало медичне 150 х 200 см

шт.

1

Аптечка індивідуальна

шт.

3

Сумка санітарна велика (для надання медичної допомоги 5 - 7 особам) у комплекті

комплект

1

Ноші розбірні

шт.

1

Засіб транспортування потерпілого по снігу "Ак'я", укомплектований матрацом, ковдрою, захисною плівкою

комплект

1

Косинка медична

шт.

1

Шина Крамера

шт.

2

Шина Дітеріхса

шт.

1

Шийна шина

шт.

1

Засоби пересування

Гірські лижі

комплект

3

 

Перелік вимог щодо інформаційного забезпечення гірськолижних трас

N з/п

Найменування інформаційних засобів, що встановлюються на гірськолижних трасах всіх категорій

Необхідна інформація

1

2

3

1

Інформаційне табло, встановлене на підходах до траси

1.1. Про наявну мережу канатних доріг

1.2. Про знаки (позначення), що використовуються на трасі

1.3. Про категорію траси, її довжину, розташування старту над рівнем моря і перепад висоти

1.4. Про наявні поблизу пункти медичної допомоги та рятувальні служби

1.5. Про послуги, що пропонуються та їх місце надання

1.6. Про небезпеку сходу лавин та іншого природного лиха

1.7. Про температуру повітря

1.8. Про швидкість вітру

1.9. Про товщину снігового покриття

1.10. Про канатні дороги, що не працюють

1.11. Про лижні траси, закриті для катання

1.12. Номери телефонів аварійно-рятувальної служби та адміністрації

2

Інформаційні таблички на трасах

2.1. Про існуючу небезпеку лавин та іншого природного лиха

2.2. Про лижні траси, закриті для катання

2.3. Про наявність перешкод, небезпечних ділянок

2.4. Попередження про зменшення швидкості

3

Знаки, що підтримуються і перевіряються протягом усього року

3.1. Згідно з додатком 2

 

Вимоги щодо освітлення гірськолижних трас

N з/п

Найменування

Складність гірськолижних трас

зелена
(для початківців)

синя
(легка)

червона
(середнього рівня складності)

чорна
(високого рівня складності)

1

2

3

4

5

6

1

Освітлення трас для катань у нічний час забезпечує гарне освітлення протягом усієї траси, максимальне сприйняття природних кольорів і рельєфу траси за аналогією зі сприйняттям у денний час

Так

Так

Так

Так

2

Розташування приладів освітлення з урахуванням мінімального рівня засліплення

Так

Так

Так

Так

3

Мінімальне освітлення трас

30 LX

30 LX для більш легких ділянок і 60 LX - для всіх інших ділянок

60 LX

70 LX

____________
* Забороняється використання несучих стовпів з дерева.

 

Перелік заходів щодо безпеки на гірськолижних трасах

N з/п

Найменування

Складність гірськолижних трас

зелена
(для початківців)

синя
(легка)

червона
(середнього рівня складності)

чорна
(високого рівня складності)

1

2

3

4

5

6

1

Служба порятунку

1.1

Наявність спеціалізованої гірської рятувальної команди з необхідним обладнанням у випадку, коли траса відкрита

Так

Так

Так

Так

 

Наявність у даному регіоні підрозділів гірської рятувальної служби для надання допомоги в надзвичайних ситуаціях цілодобово

Так

Так

Так

Так

2

Забезпечення медичною допомогою

Так

Так

Так

Так

3

Наявність служби безпеки

Так

Так

Так

Так

4

Канатні дороги, що відповідають вимогам нормативних актів до канатних доріг для перевезення людей

4.1

Заходи, щодо забезпечення безпеки туристів, обслуговуючого персоналу, будівель і споруд

Так

Так

Так

Так

4.2

Розташування в місцях, захищених від впливів небезпечних факторів, а саме: лавин, каменів, що падають, зсувів, паводків, грозових вітрів

Так

Так

Так

Так

4.3

Наявність кваліфікованого обслуговуючого персоналу

Так

Так

Так

Так

4.4

Забезпечення необхідного рівня безпеки споруд і несучих конструкцій

Так

Так

Так

Так

4.5

Забезпечення необхідного рівня безпеки канатних доріг шляхом огородження конструкцій сіткою і ізолюванням матрацами в місцях, де канатні дороги перетинають лижну трасу або безпосередньо примикають до неї

Так

Так

Так

Так

5

Регулярне спостереження і дослідження снігового покриву на предмет існуючої небезпеки лавин

Ні

Так

Так

Так

6

Вживання заходів для штучного сходження лавини в особливо небезпечних ділянках

Ні

Так

Так

Так

7

Забезпечення необхідним обладнанням для підтримки трас: сніготрамбувальними і транспортними машинами з усіма необхідними пристосуваннями для обробки снігу

Так

Так

Так

Так

8

Позначення місць, в яких траси перетинаються

Так

Так

Так

Так

9

Наявність окремих трас для саней, доріг для пішоходів з необхідним рівнем безпеки

Так

На легких ділянках

Ні

Ні

10

Забезпечення сіткою, матрацами та стовпами

10.1

Для забезпечення безпеки на навчальних трасах для початківців і для дитячих лижних шкіл

Так

Ні

Ні

Ні

10.2

На звужених ділянках траси в лісовій місцевості

Так

Так

Так

Так

10.3

На ділянках траси, де існує небезпека вийти за її межі

Так

Так

Так

Так

10.4

На ділянках, де заборонено переходити через траси

Так

Так

Так

Так

10.5

Для ізолювання небезпечних ділянок траси

Так

Так

Так

Так

 

Параметри планування гірськолижних трас

Рівень підготовки гірськолижників

Ідеальний ринковий розподіл по рівнях підготовки, %

Прийнятна крутизна трас, %

Допустима крутизна трас, %

Густота на схилі, люд/га

Площа на одного лижника м2/люд

1

2

3

4

5

6

Початківці

5

8 - 15

20

30

333

Новачки

10

15 - 25

30

30

333

Нижче середнього

20

25 - 35

40

23

435

Середній

30

30 - 40

45

23

435

Вище середнього

20

35 - 45

50

18

556

Високий

10

45 - 60

65

10

1000

Експерти

5

Більше 60

Більше 65

15

667

 

Вимоги щодо навчальних ділянок, дитячих лижних шкіл та снігових парків

N з/п

Найменування

Складність гірськолижних трас

зелена
(для початківців)

синя
(легка)

червона
(середнього рівня складності)

чорна
(високого рівня складності)

1

2

3

4

5

6

1

Навчальні ділянки траси для початківців:

1.1

Можливість улаштування на трасах різних категорій

Розташовуються на широких ділянках з легким нахилом (до 15 %)

Ні

Ні

Ні

1.2

Огородження сіткою від основних трас

Так

-

-

-

1.3

Забезпечення підіймальними механізмами

Так

-

-

-

1.4

Наявність мінімальної обов'язкової екіпіровки, що включає шолом і протектори для різних частин тіла

Рекомендовано

-

-

-

1.5

Контроль доступу та поведінки гірськолижників з боку персоналу

Так

-

-

-

2

Дитячі лижні школи

 

2.1

Можливість улаштування на трасах різних категорій

Розташовуються на широких ділянках з легким нахилом (до 15 %)

Ні

Ні

Ні

2.2

Огородження сіткою від основних трас по периметру ділянки

Так

-

-

-

2.3

Забезпечення підіймальними механізмами

Так

-

-

-

2.4

Наявність мінімальної обов'язкової екіпіровки, що включає шолом і протектори для різних частин тіла

Шолом обов'язково Протектори
рекомендовано

-

-

-

2.5

Контроль доступу та поведінки гірськолижників з боку персоналу

Так

-

-

-

3

Снігові парки*

 

 

 

 

3.1

Можливість улаштування на трасах різних категорій

Так

Так

Так

Ні

3.2

Огородження сіткою від основних трас по периметру ділянки

Так

Так

Так

-

3.3

Забезпечення підіймальними механізмами

Так

Так

Так

-

3.4

Наявність мінімальної обов'язкової екіпіровки, що включає шолом і протектори для різних частин тіла

Так

Так

Так

-

3.5

Контроль доступу та поведінки гірськолижників з боку персоналу

Так

Так

Так

-

____________
* Споруди у парку повинні бути розташовані і встановлені таким чином, щоб не загрожувати безпеці гірськолижників в процесі використання.

____________

Опрос