Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка деятельности комиссии Минсоцполитики Украины по ведению Государственного реестра детских заведений оздоровления и отдыха

Министерство социальной политики Украины
Порядок, Приказ от 01.02.2012 № 51
действует с 05.03.2012

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.02.2012

м. Київ

N 51

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2012 р. за N 236/20549

Про затвердження Порядку діяльності комісії Мінсоцполітики України щодо ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Відповідно до пункту 3 Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 N 425,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок діяльності комісії Мінсоцполітики України щодо ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 19.08.2009 N 2949 "Про затвердження Порядку діяльності комісії Мінсім'ямолодьспорту щодо ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.09.2009 за N 878/16894.

3. Департаменту сімейної політики (Жуковська Г. Г.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

 

ПОРЯДОК
діяльності комісії Мінсоцполітики України щодо ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

1. Цей Порядок визначає механізм створення та діяльності комісії Мінсоцполітики України щодо ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - Комісія).

2. Комісія створюється з метою розгляду заяв засновників (власників) дитячих закладів оздоровлення та відпочинку або їх уповноважених осіб (далі - заявник) щодо внесення цих закладів до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - Реєстр), які подаються за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

3. Основними завданнями та функціями Комісії є:

перевірка комплектності документів та їх відповідність вимогам Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 N 425, (зі змінами) (далі - Порядок ведення Державного реєстру);

прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру або про відмову у внесенні дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру;

інформування заявника про прийняте рішення.

4. Не пізніше ніж протягом 30 календарних днів після надходження заяви Комісія приймає рішення про:

залишення заяви без розгляду у разі, якщо заява підписана особою, яка не має на це повноважень, документи оформлені з порушенням вимог Порядку ведення Державного реєстру або документи подані не в повному обсязі;

внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру;

відмову у внесенні дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру у разі невідповідності документів вимогам Порядку ведення Державного реєстру та недостовірності зазначених у них відомостей.

5. Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінсоцполітики України. За поданням голови Комісії її склад може бути змінено наказом Мінсоцполітики України. Члени Комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах.

6. Голова Комісії:

здійснює керівництво діяльністю Комісії, відповідає за виконання покладених на неї завдань;

організовує розгляд заяв заявників щодо внесення закладів до Реєстру;

скликає засідання Комісії та визначає порядок денний засідань Комісії.

7. Для забезпечення роботи Комісії призначається секретар, який за рішенням голови комісії забезпечує скликання засідань Комісії, складає протоколи, доводить до відома заявників її рішення, веде документацію і забезпечує її зберігання.

8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови.

Комісія правомочна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні не менше половини її членів.

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови Комісії.

9. За результатами засідання складається протокол, який підписується головою Комісії, у разі відсутності голови - його заступником та членами Комісії, присутніми на засіданні.

У протоколі засідання Комісії мають бути зазначені:

дата засідання;

дані щодо присутності членів Комісії;

порядок денний;

обговорення питань порядку денного;

рішення Комісії.

10. Після прийняття рішення Комісія письмово повідомляє заявника про залишення заяви без розгляду чи відмову у внесенні дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру або видає відповідну довідку про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Державного Реєстру за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку ведення Державного реєстру.

 

Директор Департаменту
сімейної політики

Г. Жуковська

 

ЗАЯВА
про внесення інформації до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                          (повне найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку)
______________________________________________________________________________________
                                                                                                (місцезнаходження)
______________________________________________________________________________________
                                                                                  (код платника податку за ЄДРПОУ)
______________________________________________________________________________________
                                                                                                (телефон/факс)

просить внести інформацію до Державного реєстру дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку.

Види послуг з оздоровлення та відпочинку, які надаватиме
заявник: _____________________________________________________________________________

Опис (перелік) документів додається.

___________________________
(власник (засновник) дитячого
закладу оздоровлення та відпочинку
або уповноважена ним особа)

____________
(підпис)

_____________________________
(П. І. Б.)

М. П.  "___" ____________ 20__ року

____________

Опрос