Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурса среди претендентов на назначение стипендий Кабинета Министров Украины для выдающихся тренеров, обеспечивающих подготовку спортсменов к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх

Министерство образования и науки; молодежи и спорта Украины
Порядок, Приказ от 23.01.2012 № 50
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.01.2012

м. Київ

N 50

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 лютого 2012 р. за N 187/20500

Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 19 листопада 2013 року N 1027)

На виконання пункту 3 Положення про стипендію Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 N 1286, підпункту 53 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 410, та з метою запровадження порядку розгляду та конкурсного відбору претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх, що додається.

2. Державній службі молоді та спорту України (Сафіуллін Р. С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України

Д. В. Табачник

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 3 Положення про стипендію Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 N 1286, та визначає процедуру проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх (далі - стипендія).

1.2. Для розгляду кандидатур на здобуття стипендій Державною службою молоді та спорту України (далі - Держмолодьспорт України) утворюється комісія із залученням представників Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України).

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОНмолодьспорту України та цим Порядком.

1.4. Основним завданням комісії є підготовка висновків і пропозицій щодо призначення тренерам стипендій.

II. Організація роботи Комісії

2.1. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Голови Держмолодьспорту України з відповідного напряму діяльності.

2.2. До складу комісії входять голова, заступник голови, секретар, члени комісії.

2.3. До складу комісії входять 10 представників від органів виконавчої влади з фізичної культури та спорту і 10 представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою).

2.4. Персональний склад комісії затверджується наказом Держмолодьспорту України. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідності. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини представників від органів виконавчої влади з фізичної культури та спорту та не менше половини представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

2.5. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівної кількості голосів голос голови є вирішальним.

2.6. Рішення комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма членами комісії, які брали участь у засіданні. Член комісії, який не підтримує рішення комісії, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії.

2.7. До повноважень комісії належать:

2.7.1. Ознайомлення та аналіз оригіналу пакета документів, що надійшли від претендентів для отримання стипендій, подані національними спортивними федераціями з олімпійських видів спорту, Національним комітетом спорту інвалідів України (далі - НКСІУ);

2.7.2. Підготовка пропозицій щодо призначення (позбавлення) відповідних стипендій;

2.7.3. Внесення відповідних пропозицій на затвердження МОНмолодьспорту України.

2.8. Комісія має право:

2.8.1. Одержувати від національних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту, НКСІУ, які порушили клопотання про призначення стипендій, додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2.8.2. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

III. Подання документів, порядок розгляду та вимоги до претендентів на призначення стипендій

3.1. Висунення претендентів на призначення стипендій здійснюють національні спортивні федерації з олімпійських видів спорту, НКСІУ.

3.2. Добір претендентів на призначення стипендій здійснюється комісією з урахуванням таких критеріїв:

безпосередня участь у навчально-тренувальному процесі;

безпосередня участь у громадській діяльності щодо розвитку фізичної культури та спорту;

виконання вимог антидопінгового законодавства.

3.3. Національні спортивні федерації з олімпійських видів спорту, НКСІУ подають такі документи:

лист, підписаний керівником національної спортивної федерації з олімпійського виду спорту, НКСІУ про порушення клопотання щодо призначення стипендії відповідним тренерам;

витяг з протоколу засідання керівного органу національної спортивної федерації з олімпійського виду спорту, НКСІУ завірений в установленому законодавством порядку;

лист-подання за формою, наведеною у додатку;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

3.4. Документи на призначення стипендії, зазначені у пункті 3.3 цього розділу, подаються уповноваженою особою національної спортивної федерації з олімпійського виду спорту, НКСІУ секретарю комісії.

3.5. До розгляду не приймаються документи, які не відповідають вимогам викладеним у пункті 3.3 цього розділу.

3.6. У разі якщо подані документи відповідають вимогам, документи передають на розгляд комісії Держмолодьспорту України.

3.7. Позбавлення тренера стипендії може бути здійснено Кабінетом Міністрів України за поданням МОНмолодьспорту України у разі:

засудження стипендіата за умисний злочин;

дискваліфікації Міжнародним олімпійським комітетом, Міжнародним паралімпійським комітетом, іншою міжнародною спортивною організацією, Національним комітетом спорту інвалідів України або національною спортивною федерацією з олімпійських видів спорту;

припинення безпосередньої участі в навчально-тренувальному процесі, підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських та паралімпійських видів спорту;

порушення вимог антидопінгового законодавства.

Тренеру одночасно може бути призначено не більш як одну стипендію Кабінету Міністрів України.

3.8. Після закінчення строку одержання стипендії тренер має право на повторне висунення його кандидатури на здобуття стипендії.

3.9. Призначення стипендії здійснюється розпорядженням Кабінету Міністрів України за поданням МОНмолодьспорту України із визначенням строку виплати.

IV. Порядок розгляду, затвердження, подання документів до Кабінету Міністрів України для призначення стипендій та їх виплата

4.1. Для розгляду та затвердження списку претендентів на призначення стипендій, поданого комісією, у тижневий строк готується клопотання та проект розпорядження Кабінету Міністрів України з цього питання та подається в установленому порядку до Кабінету Міністрів України.

4.2. Після прийняття відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України МОНмолодьспортом України видається відповідний наказ, який є підставою для виплати стипендій.

 

Директор департаменту взаємодії
з центральними органами
виконавчої влади, засобами масової
інформації та громадськими організаціями

Є. В. Баженков

 

ЛИСТ-ПОДАННЯ
на призначення стипендії Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх

Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Число, місяць, рік народження ___________________________________________________________

Місце проживання, роботи _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________________________

Фізкультурно-спортивне товариство _____________________________________________________

Освіта (вищий навчальний заклад) _______________________________________________________

Вид спорту ___________________________________________________________________________

Участь спортсмена в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи:

    на яких іграх став призером ___________________________________________________________

    номер програми, результат ___________________________________________________________

Почесне звання тренера (Майстер спорту України, Майстер спорту України міжнародного класу, Заслужений майстер спорту України, Заслужений тренер України)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Коротка характеристика кандидата на призначення державної стипендії (участь у змаганнях та особисті досягнення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Президент Федерації
Голова НКСІУ

(П. І. Б.)

____________

Опрос