Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурса среди претендентов на назначение стипендий Кабинета Министров Украины для выдающихся спортсменов, тренеров и деятелей физической культуры и спорта

Министерство образования и науки; молодежи и спорта Украины
Порядок, Приказ от 23.01.2012 № 49
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.01.2012

м. Київ

N 49

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 лютого 2012 р. за N 186/20499

Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 3 грудня 2013 року N 1176)

Відповідно до пункту 4 Положення про стипендію Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2002 N 80, підпункту 53 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 410, та з метою запровадження порядку розгляду та конкурсного відбору претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту, що додається.

2. Державній службі молоді та спорту України (Сафіуллін Р. С.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 07.09.2010 N 3072 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.09.2010 за N 847/18142.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України

Д. В. Табачник

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 4 Положення про стипендію Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2002 N 80, та визначає процедуру проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту (далі - стипендія Кабінету Міністрів України).

1.2. Для розгляду кандидатур на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України) утворюється комісія.

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОНмолодьспорту України та цим Порядком.

1.4. Основним завданням комісії є підготовка пропозицій щодо призначення видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту стипендій Кабінету Міністрів України.

II. Організація роботи комісії

2.1. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Голови Державної служби молоді та спорту України (далі - Держмолодьспорт України) з відповідного напряму діяльності.

2.2. До складу комісії входять голова, заступник голови, відповідальний секретар, члени комісії.

2.3. За посадами до складу комісії входять 10 представників від центральних органів виконавчої влади з фізичної культури та спорту і 10 представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою).

2.4. Персональний склад комісії затверджується наказом МОНмолодьспорту України. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідності. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

2.5. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх членів шляхом відкритого голосування та оформлюється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у засіданні. У разі рівної кількості голосів голос голови є вирішальним. Член комісії, який не підтримує рішення комісії, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії.

2.6. До повноважень комісії належать:

2.6.1. Ознайомлення та аналіз оригіналу пакета документів, що надійшли від місцевих органів виконавчої влади та національних спортивних федерацій для отримання претендентами стипендій Кабінету Міністрів України;

2.6.2. Підготовка пропозицій щодо призначення (позбавлення) відповідних стипендій Кабінету Міністрів України;

2.6.3. Внесення відповідних пропозицій на затвердження МОНмолодьспорту України.

2.7. Комісія має право:

2.7.1. Одержувати від місцевих органів виконавчої влади, національних спортивних федерацій, які порушили клопотання про призначення стипендій Кабінету Міністрів України, додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2.7.2. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

III. Порядок подання документів

3.1. Висунення претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України здійснюють місцеві органи виконавчої влади та національні спортивні федерації.

3.2. Місцеві органи виконавчої влади, національні спортивні федерації подають до відповідного структурного підрозділу Держмолодьспорту України:

лист-подання на призначення стипендії Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури за формою, наведеною у додатку;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

3.3. До розгляду не приймаються документи щодо претендентів, які не відповідають вимогам, викладеним у розділі IV цього Порядку.

3.4. У разі якщо претенденти на призначення стипендій Кабінету Міністрів України відповідають вимогам, наведеним у розділі IV цього Порядку, документи передають на розгляд комісії МОНмолодьспорту України.

IV. Вимоги до претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України

4.1. На здобуття стипендії Кабінету Міністрів України можуть бути висунуті спортсмени із складу збірних команд України та їх тренери, які зайняли 1 - 6 місця на Олімпійських іграх, 1 - 3 місця на Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи серед дорослих з олімпійських номерів програми, а діячі фізичної культури і спорту - за вагомий внесок у розвиток галузі.

4.2. Призначення стипендії Кабінету Міністрів України здійснюється розпорядженням Кабінету Міністрів України.

4.3. Стипендія Кабінету Міністрів України призначається строком на один рік.

Стипендія Кабінету Міністрів України виплачується щомісяця незалежно від розміру одержуваної заробітної плати (пенсії). Виплата проводиться за місцем основної роботи (навчання) або за місцем проживання стипендіата.

Після закінчення строку одержання стипендії стипендіат має право на повторне висунення його кандидатури на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України.

4.4. Позбавлення стипендії Кабінету Міністрів України може бути здійснено Кабінетом Міністрів України за пропозицією МОНмолодьспорту України.

V. Порядок подання документів до Кабінету Міністрів України на призначення стипендій та порядок їх виплати

5.1. Для розгляду та затвердження списку претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України, поданого комісією, у тижневий строк МОНмолодьспортом України готуються клопотання та проект розпорядження Кабінету Міністрів України з цього питання, що подаються в установленому порядку до Кабінету Міністрів України.

5.2. Після прийняття відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України МОНмолодьспорт України готує наказ, який є підставою для виплати стипендій Кабінету Міністрів України.

 

Директор департаменту
взаємодії з центральними органами
виконавчої влади, засобами масової
інформації та громадськими
організаціями

Є. В. Баженков

 

ЛИСТ-ПОДАННЯ
на призначення стипендії Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури

Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Число, місяць, рік народження ___________________________________________________________

Місце проживання, навчання, роботи _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________________________

Місцевий орган виконавчої влади, національна спортивна федерація
_____________________________________________________________________________________

Фізкультурно-спортивне товариство ______________________________________________________

Освіта (вищий навчальний заклад) _______________________________________________________

Вид спорту ___________________________________________________________________________

Участь спортсмена в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи:

на яких іграх став призером _____________________________________________________________

номер програми, результат ______________________________________________________________

Почесне звання (Майстер спорту України, Майстер спорту України міжнародного класу, Заслужений майстер спорту України, Заслужений тренер України)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Коротка характеристика кандидата на призначення державної стипендії
(участь у змаганнях та особисті досягнення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Президент Федерації
(Керівник органу виконавчої влади)

(П. І. Б.)

____________

Опрос