Идет загрузка документа (94 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Положение о пожарной безопасности в Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Приказ от 17.01.2012 № 25
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.01.2012

м. Київ

N 25

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 лютого 2012 р. за N 183/20496

Про затвердження Змін до Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністра оборони України
від 10 квітня 2006 року N 185
згідно з наказом Міністерства оборони України
від 29 вересня 2014 року N 685)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.95 N 653 "Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону" (із змінами) та у зв'язку зі зміною організаційно-штатної структури органів пожежної безпеки Збройних Сил України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 10.04.2006 N 185, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.05.2006 за N 529/12403 (із змінами), що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України

М. Б. Єжель

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
надзвичайних ситуацій України

В. Бут

 

ЗМІНИ
до Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.4:

абзац третій викласти в такій редакції:

"територіальні управління пожежної безпеки, територіальні відділи пожежної безпеки";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"служби пожежної безпеки, пожежний нагляд військових частин;";

в абзаці сьомому слова "командири (начальники) пожежних підрозділів, передбачених" замінити словами "пожежні підрозділи, передбачені".

1.2. В абзаці другому пункту 1.5 слова "державного пожежного нагляду" замінити словами "нагляду у сфері пожежної безпеки Державної інспекції техногенної безпеки України".

1.3. Абзац другий пункту 1.7 викласти в такій редакції:

"у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України - Управлінням пожежної безпеки Збройних Сил України, територіальними управліннями пожежної безпеки, територіальними відділами пожежної безпеки;".

1.4. Абзац перший пункту 1.8 викласти в такій редакції:

"1.8. Управління пожежної безпеки Збройних Сил України, територіальні управління пожежної безпеки, територіальні відділи пожежної безпеки, служби пожежної безпеки видів Збройних Сил України, служби пожежної безпеки з'єднань, служби пожежної безпеки військових частин, пожежні нагляди військових частин, пожежні підрозділи, передбачені штатами (за винятком посад рядового та сержантського складу) комплектуються фахівцями, які мають:".

1.5. У пункті 1.11 слова "пожежно-технічних обстежень" замінити словами "перевірки стану пожежної безпеки".

1.6. Пункт 1.12 викласти в такій редакції:

"1.12. Командири військових частин відповідають за організацію пожежної безпеки в підпорядкованих їм військових частинах, підготовку особового складу штатних пожежних підрозділів до дій щодо гасіння пожеж та рятування людей на них та забезпечують виконання вимог законів України, інших нормативно-правових актів, наказів Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.".

1.7. У пункті 1.13:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання вимог Актів перевірки стану пожежної безпеки (далі - Акт перевірки) (додаток 2) органів пожежної безпеки Збройних Сил України та нагляду у сфері пожежної безпеки Державної інспекції техногенної безпеки України;";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"проводити із залученням фахівців органів пожежної безпеки Збройних Сил України технічне розслідування випадків пожеж.".

1.8. Пункти 1.20, 1.21 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.22 - 1.25 вважати відповідно пунктами 1.20 - 1.23.

1.9. Пункт 1.20 викласти в такій редакції:

"1.20. Під час гасіння пожежі особовий склад органів пожежної безпеки Збройних Сил України має право на безперешкодний доступ до всіх житлових, виробничих та інших приміщень, а також уживати будь-яких заходів, спрямованих на рятування людей, запобігання поширенню вогню та на ліквідацію пожежі.".

1.10. Пункт 1.23 виключити.

2. У главі 2:

2.1. У пункті 2.1:

2.1.1. Абзац перший підпункту 2.1.1 викласти в такій редакції:

"2.1.1. Управління пожежної безпеки Збройних Сил України (далі - Управління пожежної безпеки) є органом військового управління, який підпорядкований Генеральному штабу Збройних Сил України і призначений для контролю за виконанням у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України завдань, передбачених Законом України "Про пожежну безпеку", за підтриманням належного рівня пожежної безпеки на об'єктах Збройних Сил України і Міністерства оборони України та за дотриманням протипожежних вимог на цих об'єктах, а також безпосереднього керівництва підпорядкованими органами пожежної безпеки.".

2.1.2. Абзац шістнадцятий підпункту 2.1.4 виключити.

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять п'ятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять четвертим.

2.2. Пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Територіальне управління пожежної безпеки, територіальний відділ пожежної безпеки

2.2.1. Територіальне управління пожежної безпеки (далі - територіальне управління), територіальний відділ пожежної безпеки (далі - територіальний відділ) є органом військового управління, який призначений для організації виконання (в межах компетенції) у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України завдань, передбачених Законом України "Про пожежну безпеку", підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах Збройних Сил України та Міністерства оборони України і здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог на цих об'єктах, а також безпосереднього керівництва підпорядкованими структурними підрозділами пожежної безпеки Збройних Сил України.

Територіальне управління, територіальний відділ безпосередньо підпорядковуються начальнику Управління пожежної безпеки.

2.2.2. Начальник територіального управління, територіального відділу одночасно за посадою є Головним територіальним інспектором з пожежного нагляду.

Начальник територіального управління, територіального відділу підпорядковується начальнику Управління пожежної безпеки.

2.2.3. Структура і Положення про територіальне управління, територіальний відділ затверджуються начальником Управління пожежної безпеки.

2.2.4. На територіальне управління, територіальний відділ покладаються:

контроль за дотриманням у військових частинах нормативно-правових актів України, наказів Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, правил, норм і стандартів щодо запобігання виникненню пожеж та забезпечення безпеки людей у випадку виникнення пожеж на об'єктах військових частин;

перевірка пожежної безпеки у військових частинах, дислокованих у зонах діяльності територіального управління, територіального відділу, незалежно від їх підпорядкованості, та діяльності структурних підрозділів територіального управління, територіального відділу;

проведення аналізу причин виникнення пожеж та стану пожежної безпеки у військових частинах та на його основі розробка заходів щодо попередження пожеж;

здійснення керівництва підлеглими структурними підрозділами пожежної безпеки, контроль за спеціальною підготовкою особового складу пожежних підрозділів, їх діяльністю, а також за несенням служби пожежними нарядами і перевірка їх готовності до гасіння пожеж і проведення пожежно-рятувальних робіт;

участь у технічному розслідуванні обставин і причин виникнення пожеж, ведення обліку пожеж та їх наслідків. Своєчасне надання за підпорядкованістю достовірної інформації про пожежі, що виникли, причини їх виникнення та наслідки до Управління пожежної безпеки;

керівництво спортивною роботою серед особового складу військових пожежних підрозділів, участь в організації проведення змагань з пожежно-прикладного спорту;

ведення обліку пожежної техніки і подання відповідних даних про неї до Управління пожежної безпеки;

участь у розподіленні спільно з територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням пожежного обладнання та майна, а також контроль за його правильною експлуатацією у військових частинах;

здійснення контролю за експлуатацією пожежного майна і обладнання та участь у комісіях зі списання пожежного обладнання і майна, яке стало непридатним після закінчення строку служби та з інших причин;

участь в атестуванні, підборі і розміщенні кадрів, узгодження подання щодо призначення, переміщення, звільнення та присвоєння чергових військових звань офіцерам (прапорщикам) підпорядкованих органів пожежної безпеки;

участь у розробці проектів наказів, директив з пожежної безпеки;

проведення експертизи (перевірки) проектної та іншої документації на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки і у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 N 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", давати дозвіл на введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових технологій, передачу у виробництво нових пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, на оренду приміщень і початок роботи новоутворених підприємств;

участь у прийнятті в експлуатацію будівель, споруд та інших об'єктів, розташованих у зоні діяльності, а також у відведенні територій під будівництво, проведенні випробувань нових зразків пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції;

організація і проведення навчально-методичних зборів зі спеціальної підготовки із керівним складом органів пожежної безпеки військових частин;

організація та проведення пожежно-тактичних навчань;

контроль за організацією підготовки особового складу військових частин за напрямом "Пожежна безпека";

керівництво винахідницькою та раціоналізаторською роботою в галузі пожежної безпеки;

керівництво гасінням пожеж.

2.2.5. Начальник територіального управління, територіального відділу відповідає за:

виконання територіальним управлінням, територіальним відділом та його структурними підрозділами покладених на них завдань;

організацію профілактики пожеж на об'єктах військових частин, розташованих у зоні діяльності;

бойову та мобілізаційну готовність, організацію режиму секретності та постійний контроль за його станом, підготовку, виховання, військову і трудову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу територіального управління, територіального відділу та безпосередньо підпорядкованих органів пожежної безпеки.

2.2.6. Начальник територіального управління, територіального відділу має право:

давати в межах своїх повноважень пропозиції керівникам структурних підрозділів та перевіряти їх діяльність;

перевіряти пожежну безпеку військових частин, розташованих у зоні діяльності, незалежно від підпорядкування і давати командирам (начальникам) та іншим службовим особам, відповідальним за пожежну безпеку, Акти перевірки з обов'язковими для виконання пропозиціями щодо усунення виявлених недоліків;

робити висновки на списання пожежної техніки, спеціального обладнання, яке стало непридатним після закінчення строку служби та з інших причин;

оголошувати навчальні пожежні тривоги з викликом сил і засобів, передбачених планами пожежної безпеки гарнізонів (військових частин);

вимагати проведення контрольних випробувань на пожежну безпеку приладів, обладнання, іншої продукції, речовин і матеріалів, аналізу пожежної небезпеки робочих місць і навколишнього середовища, проведення незалежної експертизи з оцінки стану пожежної безпеки будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об'єктів, приладів, обладнання та іншої продукції згідно з вимогами пожежної безпеки, проектних і проектно-конструкторських рішень, планів забудови територій;

здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення, технічного переоснащення і капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших підконтрольних об'єктів. У разі виявлення порушень забороняти до їх усунення випуск і застосування проектів, зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт і вносити пропозиції щодо припинення їх фінансування;

готувати пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні вимог пожежної безпеки, нормативно-правових та нормативних актів щодо пожежної безпеки, невиконанні Актів перевірки, використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням;

брати участь у роботі комісій з технічного розслідування причин та обставин виникнення пожеж;

у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності припиняти чи забороняти роботу баз, складів, окремих виробництв, цехів, майстерень, агрегатів, експлуатацію клубів, будівель, споруд, окремих приміщень, електричного обладнання та ділянок електричних мереж, проведення пожежонебезпечних робіт, випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, дію виданих дозволів на право проведення робіт.

За шкоду, завдану юридичним і фізичним особам внаслідок застосування санкцій, передбачених абзацом десятим цього підпункту, посадові особи територіального управління, територіального відділу відповідальності не несуть.

2.2.7. Заступник начальника територіального управління та начальник відділу пожежної профілактики і бойової підготовки територіального управління, заступник начальника територіального відділу та начальник відділення пожежної профілактики і бойової підготовки територіального відділу одночасно за посадою є заступниками Головного територіального інспектора з пожежного нагляду.

2.2.8. Територіальне управління, територіальний відділ мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.".

2.3. Пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Служба пожежної безпеки територіального управління, територіального відділу.

2.3.1. Служба пожежної безпеки територіального управління, територіального відділу (тут і далі під службою пожежної безпеки територіального управління, територіального відділу необхідно також розуміти службу пожежної безпеки по району) є структурним підрозділом територіального управління, територіального відділу, який призначений для організації виконання (в межах компетенції) у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України завдань, передбачених Законом України "Про пожежну безпеку", підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах Збройних Сил України та Міністерства оборони України і здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог на цих об'єктах.

Служба пожежної безпеки територіального управління (територіального відділу) безпосередньо підпорядковується начальнику територіального управління (територіального відділу).

2.3.2. Начальник служби пожежної безпеки територіального управління (територіального відділу) одночасно за посадою є інспектором з пожежного нагляду.

Начальник служби пожежної безпеки територіального управління (територіального відділу) підпорядковується начальнику територіального управління (територіального відділу).

2.3.3. Структура служби пожежної безпеки територіального управління (територіального відділу) затверджується начальником Управління пожежної безпеки.

Положення про службу пожежної безпеки територіального управління (територіального відділу) затверджується начальником, якому ця служба підпорядкована.

2.3.4. Начальник служби пожежної безпеки територіального управління (територіального відділу) відповідає за:

виконання службою пожежної безпеки територіального управління (територіального відділу) покладених на неї завдань;

організацію профілактики пожеж на об'єктах військових частин, розташованих у зоні діяльності.

2.3.5. На службу пожежної безпеки покладаються:

здійснення постійного контролю за пожежною безпекою у військових частинах, розташованих у зоні діяльності, і надання командирам практичної допомоги в навчанні особового складу правилам пожежної безпеки та діям щодо гасіння пожеж;

контроль за спеціальною підготовкою особового складу штатних пожежних підрозділів, несенням служби пожежними нарядами і перевірка їх діяльності та готовності до гасіння пожеж і проведення пожежно-рятувальних робіт;

участь у технічному розслідуванні обставин і причин виникнення пожеж, ведення обліку пожеж та їх наслідків;

своєчасне надання достовірної інформації про пожежі та причини їх виникнення начальнику територіального управління (територіального відділу);

керівництво спортивною роботою серед особового складу військових пожежних підрозділів і проведення змагань з пожежно-прикладного спорту;

організація і проведення інструктажів, навчально-методичних зборів та занять з начальниками служб пожежної безпеки військових частин, командирами (начальниками) пожежних підрозділів, добровільних пожежних дружин (команд);

здійснення контролю за експлуатацією пожежного майна і обладнання та участь у комісіях зі списання пожежного обладнання і майна, яке стало непридатним після закінчення строку служби та з інших причин;

контроль за виконанням протипожежних норм та правил при будівництві військових будівель і участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів, будівництво яких закінчено;

проведення перевірки стану пожежної безпеки об'єктів на території військових частин, які передаються в оренду, підготовка документів для подання їх начальнику територіального управління (територіального відділу) для отримання ними дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень;

керівництво винахідницькою та раціоналізаторською роботою у галузі пожежної безпеки;

організація та проведення пожежно-тактичних навчань;

контроль за роботою пожежно-технічних комісій та організацією підготовки особового складу військових частин за напрямом "Пожежна безпека";

керівництво гасінням пожежі.

2.3.6. Начальник служби пожежної безпеки територіального управління (територіального відділу) має право:

проводити перевірки стану пожежної безпеки, давати командирам, начальникам та іншим посадовим особам, відповідальним за пожежну безпеку, Акти перевірки з обов'язковими для виконання пропозиціями щодо усунення виявлених недоліків;

оголошувати навчальні пожежні тривоги з викликом сил і засобів, передбачених планами пожежної безпеки військових частин (гарнізону);

забороняти експлуатацію окремих цехів, майстерень, клубів, споруд (приміщень), агрегатів, електричного обладнання та ділянок електричних мереж у випадку порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей;

надавати пропозиції начальнику територіального управління (територіального відділу) щодо скасування дозволів на об'єктах на території військових частин, які передаються в оренду.".

2.4. У пункті 2.4:

2.4.1. Абзац четвертий підпункту 2.4.5 виключити.

2.4.2. Абзац четвертий підпункту 2.4.6 виключити.

2.4.3. У підпункті 2.4.7:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"давати командирам, начальникам та іншим посадовим особам, відповідальним за пожежну безпеку, Акти перевірки з обов'язковими для виконання пропозиціями щодо усунення виявлених недоліків;";

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

"вимагати проведення випробувань на пожежну безпеку приладів, обладнання, іншої продукції, речовин і матеріалів, аналізу пожежної небезпеки робочих місць і навколишнього середовища, проведення незалежної експертизи з оцінки стану пожежної безпеки будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об'єктів, приладів, обладнання та іншої продукції згідно з вимогами пожежної безпеки, проектних і проектно-конструкторських рішень, планів забудови територій;

робити висновки на списання пожежної техніки, спеціального обладнання, яке стало непридатним після закінчення строку служби та з інших причин.".

2.5. Абзац другий підпункту 2.5.6 пункту 2.5 викласти в такій редакції:

"проводити перевірки стану пожежної безпеки військових частин, давати командирам, начальникам та іншим службовим особам, відповідальним за пожежну безпеку, Акти перевірки з обов'язковими для виконання пропозиціями щодо усунення виявлених недоліків;".

2.6. Пункт 2.7 виключити.

У зв'язку з цим пункт 2.8 вважати пунктом 2.7.

2.7. Підпункт 2.7.4 пункту 2.7 виключити.

3. У главі 3:

3.1. У пункті 3.1:

3.1.1. Абзац четвертий підпункту 3.1.1 викласти в такій редакції:

"Плани робіт управлінь (відділів, служб) пожежної безпеки на рік та на кожний місяць затверджуються відповідними начальниками, яким ці органи пожежної безпеки підпорядковані.".

3.1.2. Підпункт 3.1.2 викласти в такій редакції:

"3.1.2. Плани роботи на місяць складаються на основі планів роботи на рік з урахуванням аналізу пожежної обстановки, вимог наказів Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України з питань пожежної безпеки.

Плани роботи складаються з таким розрахунком, щоб перебування безпосередньо у військах з перевіркою та наданням практичної допомоги командуванню військових частин було на місяць не рідше для:

начальників територіальних управлінь, територіальних відділів, служб пожежної безпеки видів Збройних Сил України - 6 днів;

заступників начальників та старших офіцерів територіальних управлінь, територіальних відділів, служб пожежної безпеки видів Збройних Сил України, начальників відділів територіальних управлінь, начальників відділень територіальних відділів - 8 днів;

начальників служб пожежної безпеки територіальних управлінь (територіальних відділів) пожежної безпеки, їх помічників, офіцерів (інспекторів) служб пожежної безпеки видів Збройних Сил України, начальників служб пожежної безпеки об'єднання та їм рівних - 12 днів.

В інший час посадові особи органів пожежної безпеки проводять організаційні заходи, збори, наради, змагання, експертизи (перевірки) проектів тощо.".

3.1.3. Підпункт 3.1.4 викласти в такій редакції:

"3.1.4. Начальник служби пожежної безпеки, пожежного нагляду військової частини, командир (начальник) пожежного підрозділу планує перевірку пожежної безпеки об'єктів військової частини в такі терміни:

складських приміщень, сховищ, майданчиків відкритого зберігання, цехів, майстерень, пунктів робіт з технікою і майном, ангарів, гаражів, парків та інших вибухо- та пожежонебезпечних об'єктів - щодня під час роботи і перед закриттям та після закінчення в них робіт;

місць зберігання військового майна поточного забезпечення, цехів, майстерень, пунктів робіт, ангарів, гаражів, парків, казарм, гуртожитків, штабів, клубів, їдалень, банно-пральних приміщень, котелень, медичних пунктів, спортивних залів, навчальних корпусів, магазинів, бібліотек - не рідше одного разу на тиждень;

місць тривалого зберігання військового майна, озброєння, ракет та боєприпасів - один раз на квартал.".

3.2. У пункті 3.2:

3.2.1. Абзац другий підпункту 3.2.1 викласти в такій редакції:

"начальник служби пожежної безпеки, пожежного нагляду військової частини, командир пожежного підрозділу - щодня згідно з планом робіт у години, передбачені службовим часом;".

3.2.2. Підпункти 3.2.4, 3.2.5 викласти в такій редакції:

"3.2.4. Начальник служби пожежної безпеки, пожежного нагляду військової частини, командир пожежного підрозділу встановлює контроль за усуненням недоліків, виявлених у ході перевірки пожежної безпеки об'єктів військової частини.

У разі якщо недоліки в установлені терміни не усунено, начальник служби пожежної безпеки, пожежного нагляду військової частини, командир пожежного підрозділу доповідає про це рапортом командирові військової частини для прийняття рішення.

3.2.5. У разі виявлення на об'єктах військової частини порушень, які можуть призвести до виникнення пожежі, начальник служби пожежної безпеки, пожежного нагляду військової частини, командир пожежного підрозділу зобов'язаний:".

3.2.3. У підпункті 3.2.7 слова "виявлені недоліки" замінити словами "недоліки, які створюють передумови виникнення пожежі, перешкоджають її гасінню, а також евакуації особового складу, техніки та майна у разі її виникнення,".

4. У главі 4:

4.1. Абзац перший пункту 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. Начальник служби пожежної безпеки, пожежного нагляду військової частини проводить протипожежну підготовку офіцерів та старшин підрозділів військової частини відповідно до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, інструкцій про заходи пожежної безпеки на об'єктах військової частини з практичною демонстрацією прийомів та способів гасіння пожеж.".

4.2. Абзац шостий пункту 4.5 викласти в такій редакції:

"Під час оформлення на роботу інструктаж проводиться начальником служби пожежної безпеки, пожежного нагляду військової частини, командиром пожежного підрозділу, повторний інструктаж безпосередньо на робочому місці - відповідальними за пожежну безпеку об'єкта (складу, майстерні, цеху тощо).".

5. У главі 5:

пункт 5.5 викласти в такій редакції:

"5.5. Територіальні управління, територіальні відділи перевіряються відповідно до плану роботи Управління пожежної безпеки один раз на рік.".

6. У главі 6:

6.1. Пункт 6.2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"План пожежної безпеки розробляється та вводиться в дію до початку навчального року.".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим.

6.2. Пункт 6.3 викласти в такій редакції:

"6.3. План розробляється заступником командира (начальником штабу) військової частини за участю начальника служби пожежної безпеки, пожежного нагляду військової частини. План пожежної безпеки гарнізону розробляється за участю начальників служб військових частин гарнізону.".

6.3. В абзаці першому пункту 6.13 слова "усі виявлені недоліки" замінити словами "недоліки, які створюють передумови виникнення пожежі, перешкоджають її гасінню, а також евакуації особового складу, техніки та майна у разі її виникнення".

7. У главі 7:

7.1. У пункті 7.1:

7.1.1. Підпункти 7.1.6 - 7.1.16 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 7.1.17 - 7.1.20 вважати відповідно підпунктами 7.1.6 - 7.1.9.

7.1.2. Підпункт 7.1.9 виключити.

7.2. У пункті 7.2:

7.2.1. Слова "бойової підготовки і служби пожежного підрозділу, визначення його боєготовності" виключити.

7.2.2. Абзац другий підпункту 7.2.1 викласти в такій редакції:

"задовільно", якщо на об'єкті перевірки розроблено план пожежної безпеки; територія, парки і склади забезпечені нормативними запасами води для потреб пожежогасіння, засобами пожежогасіння і блискавкозахисними пристроями; місця зберігання ракет, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів обваловані, штатний пожежний підрозділ оцінено не нижче, ніж обмежено спроможний виконувати завдання за призначенням;".

7.2.3. Підпункти 7.2.2 - 7.2.6 виключити.

8. У главі 8:

8.1. Назву глави викласти в такій редакції:

"8. Документація управлінь (відділів, служб) пожежної безпеки".

8.2. У пункті 8.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"8.3. В Управлінні пожежної безпеки, територіальних управліннях, територіальних відділах, службах пожежної безпеки видів Збройних Сил України, територіальних управлінь (територіальних відділів), з'єднань ведеться така документація:";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Книга обліку проведення експертизи (перевірки) проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки (додаток 15) (ведеться тільки Управлінням пожежної безпеки, територіальними управліннями, територіальними відділами).".

8.3. Пункт 8.5 виключити.

9. У главі 9:

9.1. У пункті 9.2 слово "підприємств" замінити словом "підприємствами".

9.2. Пункти 9.5 - 9.9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 9.10 - 9.15 вважати відповідно пунктами 9.5 - 9.10.

9.3. Пункт 9.8 виключити.

У зв'язку з цим пункти 9.9 - 9.10 вважати відповідно пунктами 9.8 - 9.9.

10. Додаток 5 викласти в новій редакції, що додається.

11. У додатку 8 до Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України:

11.1. Перелік документів, які додаються до плану пожежної безпеки, доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11. У центрах забезпечення пальним, на базах і складах пально-мастильних матеріалів до плану додається розрахунок сил та засобів, потрібних для гасіння пожеж, який містить розрахункові дані у вигляді таблиці для гасіння пожеж у резервуарах, сховищах, навісах, майданчиках відкритого зберігання з нафтопродуктами.".

11.2. Пункт 2 примітки до Переліку документів, які додаються до плану пожежної безпеки, викласти в такій редакції:

"2. У чергового військової частини має бути загальна інструкція щодо заходів пожежної безпеки у військовій частині, порядок залучення сил і засобів для гасіння пожеж, порядок евакуації особового складу, бойової та іншої техніки і матеріальних засобів при пожежі у військовій частині, план оповіщення підрозділів, службових осіб, пожежно-рятувальних та аварійних служб при пожежі у військовій частині, схема проїзду пожежної техніки, розташування джерел протипожежного водопостачання та засобів пожежогасіння.".

12. Додаток 17 викласти в новій редакції, що додається.

13. У додатку 18 до Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України:

13.1. Рядок 11 таблиці викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

Кімната службового діловодства, зберігання документів

на кожне приміщення

 

1++

 

2+

1+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

".

13.2. Рядок 21 таблиці викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

21

Кімнати секретного діловодства (зберігання матеріальних носіїв секретної інформації), режимні приміщення, в яких у неробочий час зберігаються матеріальні носії секретної інформації

на кожне приміщення

 

1+

1++

 

 

 

".

13.3. Доповнити таблицю новими позиціями такого змісту:

"

30

Генераторні, електрощитові, вентиляційні приміщення спеціальних фортифікаційних споруд (пунктів управління) (далі - СФС)

20

 

4+

2++

 

 

 

31

Машинні приміщення ліфтів, агрегатні СФС

на приміщення

 

4+

2++

 

 

 

32

Трансформаторні, перетворюючі підстанції СФС

20

 

4+

2++

 

 

 

33

Дизельні, дизель-генераторні СФС

на 1 агрегат

 

2+

1+

2+

1++

1+

34

Компресорні СФС

на приміщення

 

4+

2++

4+

2++

 

35

Апаратні зали СФС

50

 

4+

2++

4+

2++

 

36

Приміщення холодильних центрів СФС

100

 

2+

1++

2+

1+

 

37

Розпаковувальні СФС

200

2++

 

 

 

 

2+

38

Приміщення акумуляторних батарей СФС

50

 

2+

1++

2+

1+

 

39

Насосні легкозаймистих та горючих речовин СФС

20

2+

 

 

4+

2++

 

40

Приміщення СФС для зберігання балонів із стисненими та зрідженими газами

200

2++

 

 

 

 

2+

41

Приміщення автоматизованих систем керування, обчислювальних центрів, зали електронно-обчислювальних машин СФС

50

 

1+++
(на 3 ПЕОМ)

1+

2+

1++

 

42

Комори запасного обладнання, лабораторії контрольно-вимірювальних приладів СФС

200

1+

 

 

4+

2++

1+

43

Зливно-наливні пристрої СФС для легкозаймистих та горючих речовин

на комплект

 

 

 

 

1++

 

44

Сховища СФС для зберігання легкозаймистих та горючих речовин

100

1+

 

 

4+

2++

1+

45

Сховища СФС для зберігання хімічних реактивів

200

1+

 

 

4+

2++

1+

46

Приміщення СФС для зберігання твердих горючих матеріалів

200

1+

 

 

4+

2++

1+

47

Командно-диспетчерські пункти СФС

на приміщення

 

2+

1++

2+

1++

 

48

Приміщення чергових змін СФС

на приміщення

1+

 

 

2+

1++

 

49

Коридор, потерна СФС

на 20 пог. м

1++

 

 

2+

1++

 

50

Приміщення кухонь, їдалень СФС

200

1+

 

 

2+

1++

 

".

14. Додаток 19 до Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України виключити.

15. По всьому тексту Положення слово "об'єднання" у всіх відмінках виключити.

 

Заступник Міністра оборони України -
керівник апарату

В. П. Омельянчук

 

НАРЯД-ДОПУСК
на виконання тимчасових вогневих робіт на об'єктах військової частини

Виданий _____________________________________________________________________________
                                                                                (посада або кваліфікація виконавця робіт,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              прізвище та ініціали)

На виконання робіт ____________________________________________________________________
                                                                                              (вказати, які конкретно вогневі
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 роботи виконуватимуться, їх характер і зміст)

Місце проведення робіт ________________________________________________________________
                                                                                               (ділянка або установка, апарат,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          приміщення, територія тощо)

Час проведення робіт: початок __________________________________________________________;
                                                                                                                                         (час, дата)
закінчення ____________________________________________________________________________
                                                                                                                           (час, дата)

Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки робіт: ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                              (заходи, які необхідно виконувати під час підготовки об'єкта
_____________________________________________________________________________________
                                                               до виконання робіт, під час їх проведення і після закінчення)
_____________________________________________________________________________________

Особа, відповідальна за пожежну безпеку за місцем проведення робіт
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (посада, прізвище та ініціали, підпис, дата)

Наряд видано _________________________________________________________________________
                                                                                       (посада, прізвище та ініціали, підпис особи, яка
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  видала наряд-допуск)

"___" ____________ 20__ року

Проведення робіт узгоджено ____________________________________________________________
                                                                                                            (дата, підпис, прізвище та ініціали,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              за необхідності - додаткові вимоги)

Інструктаж щодо заходів пожежної безпеки отримав, з переліком протипожежних заходів, які необхідно виконати, ознайомлений
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт, дата)

Роботи закінчені, робоче місце упорядковано до пожежобезпечного стану
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (час, дата, підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт)

Пожежобезпечний стан місця, де проводилися вогневі роботи, перевірив
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (час, дата, підпис, прізвище та ініціали особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                          яка відповідає за пожежну безпеку за місцем проведення робіт)

Наряд-допуск продовжено до ___________________________________________________________
                                                                                                                  (дата, час, підпис, прізвище
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     та ініціали, посада особи, яка видала наряд)

Продовження робіт узгоджено ___________________________________________________________
                                                                                                                   (дата, час, підпис, прізвище
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     та ініціали, за необхідності - додаткові вимоги)

Інструктаж щодо заходів пожежної безпеки отримав, з переліком протипожежних заходів, які необхідно виконати, ознайомлений
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт, дата)

Роботи закінчені, робоче місце упорядковано до пожежобезпечного стану
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (час, дата, підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт)

Пожежобезпечний стан місця, де проводилися вогневі роботи, перевірив
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (час, дата, підпис, прізвище та ініціали особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                                  яка відповідає за пожежну безпеку за місцем проведення робіт)

Примітки:

1. Наряд-допуск видається командиром військової частини (керівником підприємства), його заступником, головним інженером.

2. Дозвіл на проведення тимчасових вогневих робіт видається тільки на одну зміну. Якщо такі роботи будуть проводитися протягом декількох змін (днів), повторних дозволів не потрібно. У таких випадках на кожну наступну зміну після повторного огляду місця вказаних робіт підтверджується раніше виданий дозвіл, про що робиться запис.

3. Дозволи на проведення робіт надходять начальнику служби пожежної безпеки перед їх виконанням.

4. Проведення робіт та їх продовження узгоджуються з начальником служби пожежної безпеки військової частини (підприємства).

5. На вихідні або святкові дні дозвіл на проведення тимчасових вогневих робіт оформляється окремо. Посадові особи частини організовують контроль за проведенням робіт.

6. Постійні місця проведення вогневих робіт на відкритих майданчиках і в спеціальних майстернях, обладнаних відповідно до вимог пожежної безпеки, визначаються наказом командира військової частини.

7. До проведення зварювальних та інших вогневих робіт допускаються особи, які пройшли у встановленому порядку перевірочні іспити з питань пожежної безпеки з видачею спеціального посвідчення.

8. Перевірка впорядкування робочого місця до пожежобезпечного стану здійснюється особою, відповідальною за пожежну безпеку за місцем проведення тимчасових вогневих робіт.

 

ПЕРЕЛІК
пожежної техніки, обладнання та майна, які знаходяться на постачанні Збройних Сил України

N
з/п

Найменування

Строк служби

Хто постачає

1

2

3

4

Автомобілі, гусеничні пожежні машини і мотопомпи пожежні

1

Автомобілі пожежні (усіх марок і типів)

10 років

Центральне автомобільне управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України

2

Гусеничні пожежні машини (усіх марок і типів)

10 років

Центральне бронетанкове управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України

3

Мотопомпи пожежні причіпні (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

4

Мотопомпи пожежні переносні (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

5

Возик до мотопомп пожежних переносних (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

Вогнегасники

1

Вогнегасники (усіх типів), запасні частини до них

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

2

Батареї ручного й автоматичного пожежогасіння (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

Вогнегасні засоби

1

Піноутворювач (усіх видів)

До витрати

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

2

Змочувачі

До витрати

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

3

Покривала з негорючих тканин

До зносу

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

Водопінне обладнання

1

Стволи ручні пожежні (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

2

Стволи лафетні (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

3

Стволи повітряно-пінні (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

4

Генератори піни (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

 

5

Пінозмішувачі переносні (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

6

Гідроелеватор

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

7

Колонки пожежні КП

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

Пожежні рукави, з'єднувальні рукавні головки і приладдя

1

Водозбірник рукавний ВР-125

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

2

Головки рукавні з'єднувальні

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

3

Головки цапкові (муфтові) з'єднувальні

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

4

Головки перехідні з'єднувальні

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

5

Головки з'єднувальні до всмоктувальних рукавів

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

6

Головки заглушки

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

7

Ключі для головок всмоктувальних рукавів

До зносу

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

8

Кільця гумові до пожежної з'єднувальної арматури

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

9

Рукави пожежні напірні (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

10

Рукави пожежні всмоктувальні

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

11

Розгалуження рукавні (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

12

Затримки рукавні

До зносу

Виготовляється військовою частиною

13

Затискачі для напірних пожежних рукавів

До зносу

Виготовляється військовою частиною

Драбини ручні пожежні

1

Драбини триколінні висувні металеві

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

2

Драбини - штурмовки (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

3

Драбини - палки (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

Спорядження, апарати захисту і зв'язку

1

Карабіни пожежні

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

2

Кобури для поясних пожежних сокир

До зносу

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

3

Протигази ізолювальні на стисненому повітрі

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

4

Сокири пожежні поясні

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

5

Ліхтарі електричні індивідуальні

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

6

Ліхтарі електричні групові

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

7

Базові, автомобільні, переносні ультракороткохвильові радіостанції

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України

8

Пояс пожежника

Згідно з паспортом заводу-виробника

Центральне управління речового забезпечення Тилу Збройних Сил України

9

Каска пожежника

Згідно з паспортом заводу-виробника

Центральне управління речового забезпечення Тилу Збройних Сил України

10

Пристрій для зарядки балонів протигазів ізолюючих на стисненому повітрі

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

11

Зарядний пристрій для зарядки акумуляторних батарей радіостанцій

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу України

Інструмент і засоби механізації

1

Багри суцільнометалеві

До зносу

Закуповується військовою частиною

2

Бочки для води металеві

5 років

Закуповується військовою частиною

3

Відра пожежні

5 років

Закуповується військовою частиною

4

Мотузки рятувальні довжиною 25 - 30 м

Згідно з паспортом заводу-виробника

Закуповується військовою частиною

5

Ломи пожежні

До зносу

Закуповується військовою частиною

6

Лопати металеві

До зносу

Закуповується військовою частиною

7

Ножиці для різання електропроводів

Згідно з паспортом заводу-виробника

Закуповується військовою частиною

8

Пилки-ножівки

5 років

Закуповується військовою частиною

9

Пили поперечні

5 років

Закуповується військовою частиною

10

Гак для відкривання кришок гідрантів

До зносу

Виготовляється військовою частиною

11

Верстат для нав'язування з'єднувальних голівок на рукави

До зносу

Виготовляється військовою частиною

12

Сокири пожежні великі

До зносу

Закуповується військовою частиною

Примітки:

1. Пожежна техніка, обладнання та майно, які знаходяться на постачанні Збройних Сил України, визначаються номенклатурою номерів (кодів) за Військовим класифікатором ВК001-2000.

2. Пожежна техніка, обладнання та майно, які вислужили встановлені строки, списуються тільки за умови його дійсної непридатності.

____________

Опрос