Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Положение о сертификации лиц, осуществляющих профессиональную деятельность с ценными бумагами в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 12.01.2012 № 3
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

12.01.2012

м. Київ

N 3

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 лютого 2012 р. за N 182/20495

Про затвердження Змін до Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 29 липня 1998 року N 93
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13 серпня 2013 року N 1464)

Відповідно до пункту 17 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з метою забезпечення контролю за діяльністю осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.98 N 93, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.10.98 за N 631/3071, що додаються.

2. Департаменту методології регулювання ринку цінних паперів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління із забезпечення діяльності голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Мозгового.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

С. І. Свищева

 

 

Зміни до Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні

1. У пункті 1.2 глави 1 слова "відповідний дозвіл Комісії" замінити словами "відповідну ліцензію Комісії (далі - ліцензіат)".

2. Пункт 2.2 глави 2 доповнити підпунктом "г" такого змісту:

"г) анулювання сертифіката на підставі підпунктів "з" - "й" пункту 4.1 глави 4 цього Положення, якщо з дати його анулювання пройшло менше року.".

3. Пункти 4.1, 4.2 глави 4 викласти в такій редакції:

"4.1. Сертифікат може бути анульований у порядку, визначеному главою 5 цього Положення, за таких підстав:

а) неподання посадовою особою ліцензіата, яка відповідає за даний напрям роботи, адміністративних даних, передбачених нормативно-правовими актами Комісії, що регулюють порядок складання та подання цих даних, що здійснено більше двох разів протягом звітного року, внаслідок порушення своїх посадових обов'язків за наявності належного документального підтвердження цього факту;

б) передача посадовою особою ліцензіата-реєстратора, яка відповідає за даний напрям роботи, іншій особі реєстру власників іменних цінних паперів з порушенням вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, внаслідок порушення своїх посадових обов'язків за наявності належного документального підтвердження цього факту;

в) прийняття посадовою особою ліцензіата-реєстратора, яка відповідає за даний напрям роботи, від іншої особи нового реєстру власників іменних цінних паперів з порушенням вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, яке призвело до подвійного ведення реєстру власників іменних цінних паперів цього емітента, або призвело до втрати інформації про облік іменних цінних паперів, або завдало іншої шкоди акціонерам, або емітенту, або державі, внаслідок порушення своїх посадових обов'язків за наявності належного документального підтвердження цього факту;

г) порушення посадовою особою ліцензіата-реєстратора, яка відповідає за даний напрям роботи, вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та/або обслуговування особою ліцензіата операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах без забезпечення можливості відновлення інформації щодо зареєстрованих осіб та належних їм цінних паперів, внаслідок порушення своїх посадових обов'язків, якщо це призвело до втрати інформації про облік іменних цінних паперів або завдало іншої шкоди акціонерам, або емітенту, або державі, за наявності належного документального підтвердження цього факту;

ґ) здійснення посадовою особою ліцензіата-реєстратора, яка відповідає за даний напрям роботи, підтвердження достовірності підпису власника (уповноваженої особи власника) цінних паперів на передавальному розпорядженні з порушенням вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, якщо це призвело до внесення до системи реєстру недостовірної інформації, за наявності належного документального підтвердження цього факту;

д) притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов'язане з діяльністю на фондовому ринку, більше двох разів протягом звітного року посадової особи ліцензіата, яка відповідає за даний напрям роботи, внаслідок порушення своїх посадових обов'язків;

е) здійснення посадовою особою ліцензіата-професійного учасника фондового ринку, яка відповідає за даний напрям роботи, з порушенням своїх посадових обов'язків виконання операцій на умовах, визначених клієнтом у дорученнях, наданих ним професійному учаснику фондового ринку, за наявності належного документального підтвердження цього факту;

є) невиконання посадовою особою ліцензіата-зберігача, яка відповідає за даний напрям роботи, вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, щодо складання та надання облікового реєстру власників іменних цінних паперів за розпорядженням реєстроутримувача або депозитарію, оформленого та наданого відповідно до законодавства, внаслідок порушення своїх посадових обов'язків, якщо це завдало шкоди емітенту, або акціонерам, або державі, за наявності належного документального підтвердження цього факту;

ж) неповідомлення посадовою особою ліцензіата, яка відповідає за даний напрям роботи, зареєстрованих осіб або депонентів про зміну місцезнаходження ліцензіата (якщо таке повідомлення передбачено умовами договору з цим депонентом), якщо це завдало шкоди відповідно зареєстрованим особам або депонентам, за наявності належного документального підтвердження цього факту;

з) судового рішення, яке набрало законної сили відповідно до законодавства, щодо притягнення особи до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

и) вироку суду щодо заборони займати свою посаду та займатися професійною діяльністю на фондовому ринку;

і) звільнення особи з роботи відповідно до пунктів 2, 3, 8 частини першої статті 40 та пунктів 1, 2 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України, якщо робота була пов'язана з діяльністю на фондовому ринку;

й) анулювання Комісією ліцензії на провадження ліцензіатом відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку за однією з підстав, передбачених підпунктами 1.4 - 1.9, 1.13, 1.15, 1.16 пункту 1 глави 4 Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 23.06.2006 N 432, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за N 976/12850, та підпунктами "в" - "д", "ж", "з", "ї" пункту 2 розділу IX Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Комісії від 26.05.2006 N 341, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.2006 за N 864/12738. Ця підстава застосовується виключно до керівника ліцензіата.

4.2. Особа може подати заяву з додаванням відповідних документів на отримання нового сертифіката на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, якщо анулювання сертифіката здійснювалось на підставі підпунктів "з" - "й" пункту 4.1 глави 4 цього Положення, не раніше ніж через один рік з дати прийняття рішення про анулювання попереднього сертифіката.".

 

Т. в. о. директора департаменту
методології регулювання
ринку цінних паперів

О. Науменко

Опрос