Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о предоставлении бесплатной первичной правовой помощи в Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Положение, Приказ от 19.01.2012 № 24
Утратил силу

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2012

м. Київ

N 24

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 лютого 2012 р. за N 180/20493

Про затвердження Положення про надання безоплатної первинної правової допомоги в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 4 травня 2016 року N 320)

Відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу", Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30.06.2011 N 717,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про надання безоплатної первинної правової допомоги в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, що додається.

2. Начальнику Юридичного управління Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Служби

Г. А. Резніков

 

ПОЛОЖЕННЯ
про надання безоплатної первинної правової допомоги в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає процедуру надання безоплатної первинної правової допомоги суб'єктам, які мають право на її отримання, в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку).

1.2. Надання безоплатної первинної правової допомоги здійснюється Адміністрацією Держспецзв'язку в межах компетенції відповідно до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30.06.2011 N 717.

1.3. Визначення понять:

безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя;

безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

законні представники - батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують функції опікунів і піклувальників;

медіація - діяльність професійних посередників, які спрямовують учасників юридичного спору до компромісу і врегулювання спору самостійно самими учасниками;

правова допомога - надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захист цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення;

правові послуги - надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру; надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

1.4. Безоплатна первинна правова допомога передбачає такі види правових послуг:

надання правової інформації;

надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

1.5. Правове регулювання відносин, пов'язаних із наданням первинної безоплатної правової допомоги в Адміністрації Держспецзв'язку, здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України "Про безоплатну правову допомогу", "Про інформацію", "Про державну таємницю" та цього Положення.

1.6. Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та Законом України "Про безоплатну правову допомогу" мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

1.7. Відповідальним структурним підрозділом з питань надання безоплатної первинної правової допомоги в Адміністрації Держспецзв'язку є Юридичне управління (далі - юридична служба).

II. Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги

2.1. Звернення про надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених пунктом 1.4 розділу I цього Положення, надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до Адміністрації Держспецзв'язку.

2.2. Звернення про надання будь-якого з видів правових послуг, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками.

2.3. Звернення про надання будь-якого з видів правових послуг, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

2.4. У разі письмового звернення особи про надання будь-якого з видів правових послуг такі послуги надаються протягом 30 календарних днів із дня надходження звернення.

2.5. Відповіді на звернення про надання будь-якого з видів правових послуг надаються юридичною службою за результатами узагальнення пропозицій структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, поданих у межах компетенції.

2.6. Відповідь на звернення про надання будь-якого з видів правових послуг надається за підписом Голови Держспецзв'язку або його заступників відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

2.7. Відповідь на звернення про надання будь-якого з видів правових послуг повинна містити достовірну, точну та повну запитувану інформацію.

2.8. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається Адміністрацією Держспецзв'язку не пізніше ніж у п'ятнадцятиденний термін із дня отримання звернення.

2.9. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Адміністрації Держспецзв'язку, протягом п'яти календарних днів це звернення надсилається Адміністрацією Держспецзв'язку до відповідного органу, про що повідомляють особу, яка подала звернення.

2.10. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, особі або її законному представникові Адміністрацією Держспецзв'язку письмово роз'яснюється порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

2.11. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

III. Організація особистого прийому

3.1. Особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Адміністрації Держспецзв'язку, проводиться посадовими особами Адміністрації Держспецзв'язку із залученням фахівців юридичної служби згідно з графіком особистого прийому громадян, визначеним Інструкцією про порядок розгляду звернень та організацію проведення особистого прийому громадян у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженою наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 19.08.2008 N 135, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 11.09.2008 за N 840/15531.

3.2. Під час особистого прийому особам, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, фахівцем юридичної служби надаються роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина.

3.3. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, фахівець юридичної служби зобов'язаний роз'яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

Начальник Юридичного управління
Адміністрації Держспецзв'язку

О. С. Шестопал

Опрос