Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм актов, постановлений и решений

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ от 11.01.2012 № 24
редакция действует с 20.03.2020

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2012

м. Київ

N 24

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 лютого 2012 р. за N 173/20486

Про затвердження форм актів, постанов та рішень

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 від 12 лютого 2020 року N 217

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 26 Закону України "Про захист прав споживачів", статті 27 Закону України "Про рекламу", статті 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" та Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 465,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми актів, постанов та рішень, що додаються:

Абзац другий пункту 1 втратив чинність

(згідно з наказом Міністерства розвитку економіки,
 торгівлі та сільського господарства України від 12.02.2020 р. N 217)

Абзац третій пункту 1 втратив чинність

(згідно з наказом Міністерства розвитку економіки,
 торгівлі та сільського господарства України від 12.02.2020 р. N 217)

Постанова про накладення стягнень, передбачених статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів" (форма N 3);

Рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу (форма N 4);

Рішення про результати перегляду справи щодо порушення законодавства про рекламу (форма N 5);

Постанова про накладення стягнень, передбачених статтею 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" (форма N 6).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 27.11.2000 N 679 "Про затвердження форм актів перевірок дотримання законодавства про захист прав споживачів, про рекламу, відповідної постанови та рішень", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.2000 за N 929/5150;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.11.2002 N 17 "Про внесення змін до форм актів перевірок дотримання законодавства про захист прав споживачів, про рекламу, відповідної постанови та рішень, затверджених наказом Держстандарту України від 27 листопада 2000 року N 679", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.12.2002 за N 965/7253;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23.05.2006 N 147 "Про внесення змін до наказу Держстандарту України від 27.11.2000 N 679", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.06.2006 за N 702/12576;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 21.03.2011 N 108 "Про затвердження форми акта перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.04.2011 за N 495/19233;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 21.10.2010 N 479 "Про затвердження форми постанови", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.11.2010 за N 1071/18366.

3. Департаменту розвитку торгівлі подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Пшеничку О. В.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і
торгівлі України

А. П. Клюєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції України з
питань захисту прав споживачів

С. М. Орєхов

 

Форма N 1

  

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
_____________________________________________________________________________________
(найменування державного органу з питань захисту прав споживачів, його місцезнаходження, телефон, факс)

АКТ N ___
перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів
(далі - акт)

Форма N 1 втратила чинність
(згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 від 12 лютого 2020 року N 217)

 

Форма N 2

  

АКТ
контрольної перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію
(до акта від "___" ____________ 20__ року N ____)

Форма N 2 втратила чинність
(згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 від 12 лютого 2020 року N 217)

 

Форма N 3

  

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
____________________________________________________________________________________
(найменування територіального органу Державної інспекції України з питань захисту прав
 споживачів, його місцезнаходження, телефон, факс)

ПОСТАНОВА
про накладення стягнень, передбачених статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів"

"___" ____________ 20__ року

N ________

Перевіркою стану дотримання законодавства про захист прав споживачів у
_____________________________________________________________________________________
                                         (найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження або прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                 ініціали фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, місце проживання,
_____________________________________________________________________________________
                                   номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію або виписки з Єдиного
_____________________________________________________________________________________
                                          державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
на підставі акта від "___" ____________ 20__ року N _____ встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
         (перелік порушень, за які статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів" передбачена відповідальність)

Керуючись статтями 23 і 26 Закону України "Про захист прав споживачів" та Положенням про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1177,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
       (перелік порушень, за які статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів" передбачена відповідальність)
застосувати до ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                    (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

штраф у розмірі ________________________ гривень.
                                                   (сума словами)

Постанова про накладення стягнень підлягає виконанню з моменту її винесення.

2. Зобов'язати _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                  (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
у 15-денний строк після отримання постанови сплатити в установленому порядку штраф у зазначеному розмірі до державного бюджету ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                             (код банку, найменування відділення банку, рахунок N, ЗКПО, МФО, одержувач платежу)

3. Відповідно до пункту 6 Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 17.08.2002 N 1177, суб'єкту господарювання протягом трьох днів після сплати штрафу письмово повідомити державний орган з питань захисту прав споживачів, який наклав стягнення, зазначивши номери та дати платіжних доручень, за якими сплачено штраф, із наданням їх належним чином завірених копій.

У разі невиконання порушником постанови в зазначений строк сума штрафу стягується в установленому законодавством порядку.

Постанова набирає чинності з "___" ____________ 20__ року та може бути пред'явлена до виконання протягом одного року з дня набрання нею чинності.

4. Відділу (сектору)
_____________________________________________________________________________________
    (назва структурного підрозділу територіального органу Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів)

установити контроль за виконанням цієї постанови.

5. Постанову про накладення штрафу за порушення законодавства про захист прав споживачів може бути оскаржено суб'єктом господарської діяльності до Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів або до суду.

_____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада особи,
яка прийняла постанову)

М. П.

__________________________
(підпис)

Постанова про накладення штрафу надіслана суб'єкту господарювання листом з повідомленням про вручення від "___" ____________ 20__ року.

Постанова про накладення штрафу мною одержана "___" ____________ 20__ року.
_____________________________________________________________________________________
                                                   (посада уповноваженого представника суб'єкта господарювання)

______________________________________
(підпис)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

Сплачено _____________________________________________________________________________
                                                                         (дата, сума, реквізити платіжних документів)

 

Директор департаменту розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук

 

Форма N 4

  

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
_____________________________________________________________________________________
(найменування державного органу у справах захисту прав споживачів, його місцезнаходження, телефон, факс)

РІШЕННЯ N
про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу

"___" ____________ 20__ року

При здійсненні контролю за дотриманням законодавства про рекламу щодо захисту прав споживачів реклами _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                             (найменування і місцезнаходження рекламодавця (розповсюджувача, виробника реклами)*
на підставі матеріалів справи та протоколу засідання від "___" ____________ 20__ року N _________
встановлено __________________________________________________________________________
                                                     (суть порушення з посиланням на Закон України "Про рекламу")
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Керуючись статтею 27 Закону України "Про рекламу",
ВИРІШЕНО:

1. За _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                       (перелік порушень, за які відповідно до законодавства про рекламу передбачена відповідальність)
накласти на ___________________________________________________________________________
                                                         (рекламодавець (виробник реклами, розповсюджувач реклами))*

штраф у розмірі _________________________________________________________________ гривень.
                                                                                                  (сума словами)

2. Зобов'язати _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                   (рекламодавець (виробник реклами, розповсюджувач реклами))
сплатити в установленому порядку штраф у зазначеному розмірі до державного бюджету
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                        (код платежу, найменування відділення банку, номер рахунка, МФО, отримувач, код за ЄДРПОУ)

3. Суб'єкту господарювання у 3-денний строк після сплати штрафу письмово повідомити державний орган з питань захисту прав споживачів, який наклав стягнення, зазначивши номери та дати платіжних доручень, за якими сплачено штраф, із наданням їх належним чином завірених копій.

У разі невиконання рішення сума штрафу стягується в судовому порядку.

___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада особи,
яка прийняла постанову)

М. П.

_________________________
(підпис)

Рішення про накладення штрафу надіслане суб'єкту господарювання листом з повідомленням від "___" ____________ 20__ року N ______________.

Рішення про накладення штрафу мною одержано "___" ____________ 20__ року.

_____________________________________________________________________________________
                       (посада повноважного представника рекламодавця (виробника, розповсюджувача реклами))*

_________________________________________
(підпис)

_________________________________________
(прізвище, ініціали)

Сплачено _____________________________________________________________________________
                                                                                   (дата, сума, реквізити платіжних документів)

____________
* Для фізичних осіб, у тому числі суб'єктів господарювання, зазначаються прізвище, ім'я та по батькові.

 

Директор департаменту розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук

 

Форма N 5

  

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

РІШЕННЯ N
про результати перегляду справи щодо порушення законодавства про рекламу

"___" ____________ 20__ року

У результаті перегляду рішення(нь) про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                  (номер, дата рішення(нь) та найменування спеціально уповноваженого центрального (територіального) 
                                                        органу з питань захисту прав споживачів, який прийняв рішення)

у справі щодо порушення законодавства про рекламу відносно
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                         (найменування і місцезнаходження рекламодавця (розповсюджувача, виробника реклами))*

Суть попереднього рішення(нь) _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ВИРІШЕНО:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                    (залишити рішення без змін, скасувати рішення і подати справу на повторний розгляд, 
                                        скасувати рішення та припинити провадження у справі, прийняти нове рішення)

Голова Держспоживінспекції України
(заступник Голови)

 
____________________________
(підпис)

____________
* Для фізичних осіб, у тому числі суб'єктів господарювання, зазначаються прізвище, ім'я та по батькові.

 

Директор департаменту розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук

 

Форма N 6

 

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
_____________________________________________________________________________________
(найменування територіального органу Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів,
його місцезнаходження, телефон, факс)

ПОСТАНОВА
про накладення стягнень, передбачених статтею 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення"

"___" ____________ 20__ року

N ________

За вчинення правопорушень, передбачених Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", у
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
          (найменування, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові,
     місце проживання фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
              та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
         реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
            податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію або
                                виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
на підставі акта від "___" ____________ 20__ року N _______ встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
           (перелік порушень, за які статтею 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання
                        тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення"
передбачена відповідальність)

Керуючись статтею 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення",
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
          (перелік порушень, за які статтею 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання
                       тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення"
передбачена відповідальність)
застосувати до ________________________________________________________________________
  (найменування юридичної особи та код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірі __________________________ гривень.
                                                                                                                  (сума словами)

Постанова про накладення стягнень, передбачених статтею 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", набирає чинності з дня її винесення.

2. Зобов'язати _________________________________________________________________________
                                        (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
у 15-денний строк після отримання цієї постанови сплатити в установленому порядку штраф у зазначеному розмірі до державного бюджету _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
               (код банку, найменування територіально відокремленого відділення банку, номер банківського рахунка)

У разі невиконання порушником цієї постанови в зазначений строк сума штрафу стягується в судовому порядку.

3. Суб'єкту господарювання у 3-денний строк після сплати штрафу письмово повідомити орган з питань захисту прав споживачів, який наклав стягнення, зазначивши реквізити платіжних документів, за якими сплачено штраф, із наданням їх належним чином завірених копій.

4. Відділу (сектору) _____________________________________________________________________
                                            (назва структурного підрозділу територіального органу Державної інспекції України 
                                            з питань захисту прав споживачів) 
установити контроль за виконанням цієї постанови.

5. Постанову про накладення стягнень, передбачених статтею 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", може бути оскаржено суб'єктом господарювання до суду в установленому законодавством порядку.

________________________________________
(посада особи, яка прийняла постанову)

(підпис)
М. П.

_________________________
(ініціали, прізвище)

Постанова про накладення стягнень, передбачених статтею 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", надіслана листом з повідомленням про вручення:

суб'єкту господарювання

"___" ____________ 20__ року N _________;

банківській установі, в якій відкрито поточний рахунок юридичної особи _______________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                    (найменування)
від "___" ____________ 20__ року N ________.

Сплачено ____________________________________________________________________________.
                                                                   (дата, сума, реквізити платіжних документів)

 

Директор департаменту розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук

Опрос