Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления Государственной службой финансового мониторинга Украины Национальному банку Украины информации для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением банками требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

Национальный банк, Минфин
Порядок, Постановление, Приказ от 17.01.2012 № 22, 7
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.01.2012

м. Київ

N 22

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 лютого 2012 р. за N 169/20482

Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням банками вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 3 серпня 2015 року N 690)

З метою підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та на виконання пункту 17 частини другої статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням банками вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби фінансового моніторингу України Гуржія С. Г.

 

Міністр

Ф. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.01.2012

м. Київ

N 7

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 лютого 2012 р. за N 169/20482

Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням банками вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 3 серпня 2015 року N 507)

Відповідно до пункту 17 частини другої статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та з метою вдосконалення організації нагляду за додержанням банками України вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням банками вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що додається.

2. Департаменту фінансового моніторингу (Бережний О. М.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Генерального департаменту банківського нагляду (Ткаченко О. О.), Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) і територіальних управлінь Національного банку України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент фінансового моніторингу (Бережний О. М.).

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

С. Г. Арбузов

 

Порядок
надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням банками вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений на виконання пункту 17 частини другої статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

1.2. Цей Порядок визначає обсяг і порядок надання Державною службою фінансового моніторингу України (далі - Спеціально уповноважений орган) суб'єкту державного фінансового моніторингу - Національному банку України (далі - Національний банк) інформації для підвищення ефективності здійснення ним нагляду за додержанням вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб'єктами первинного фінансового моніторингу - банками України, відокремленими підрозділами банків, платіжними організаціями та членами платіжних систем, що є банківськими установами, та філіями іноземних банків (далі - банки).

2. Перелік інформації, що надається Національному банку, та терміни її надання

2.1. Спеціально уповноважений орган надає Національному банку інформацію щодо ефективності заходів, що вживаються банками, нагляд за якими здійснює Національний банк, з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а саме:

статистичні дані щодо фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, які отримані Спеціально уповноваженим органом від банків (у розрізі фінансових операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу);

узагальнену інформацію про розподіл фінансових операцій, інформація про які надана з помилками, з деталізацією за кодами помилок;

інформацію про стан обліку банків у Спеціально уповноваженому органі;

інформацію про виявлені Спеціально уповноваженим органом факти, що можуть свідчити про порушення банками вимог законодавства України;

інформацію щодо складених Спеціально уповноваженим органом протоколів про вчинення посадовими особами банків адміністративних правопорушень та результати їх розгляду із зазначенням осіб, які вчинили правопорушення, складу правопорушення, дати складання протоколу, судових рішень, суми адміністративного стягнення;

результати аналізу методів і фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

2.2. Спеціально уповноважений орган надає Національному банку інформацію, зазначену в пункті 2.1 цієї глави, зокрема в:

абзацах другому - четвертому - щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

абзаці п'ятому - протягом місяця з дня виявлення таких фактів;

абзаці шостому - протягом семи робочих днів після надсилання протоколу про адміністративне правопорушення до судового органу та отримання інформації від нього про результати розгляду справи;

абзаці сьомому - щороку до 1 березня року, наступного за звітним.

3. Порядок захисту інформації

3.1. Форма надання інформації, визначеної в пункті 2.1 глави 2 цього Порядку, спосіб її передавання, структура та склад реквізитів визначаються на підставі угоди, укладеної між Спеціально уповноваженим органом і Національним банком.

3.2. Відомості, які містять інформацію з обмеженим доступом, надаються у випадках та в порядку, передбачених законодавством України.

3.3. Інформація, що надана Національному банку Спеціально уповноваженим органом, використовується в службових цілях під час здійснення нагляду за додержанням банками вимог законодавства України і не може бути розголошена третім особам.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України

М. О. Чмерук

Директор Департаменту
фінансового моніторингу
Національного банку України

О. М. Бережний

Опрос