Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Инструкцию по организации деятельности дежурных частей органов и подразделений внутренних дел Украины, направленной на защиту интересов общества и государства от противоправных посягательств, утвержденную приказом МВД от 28.04.2009 N 181

МВД
Приказ от 30.11.2011 № 882
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2011

м. Київ

N 882

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 лютого 2012 р. за N 165/20478

Про затвердження Змін до Інструкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, затвердженої наказом МВС від 28.04.2009 N 181

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 28 квітня 2009 року N 181
згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 23 травня 2017 року N 440)

Відповідно до Закону України "Про міліцію" та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до вимог чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, затвердженої наказом МВС України від 28.04.2009 N 181 (із змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.08.2009 за N 786/16802 (далі - Інструкція), що додаються.

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті в місячний термін організувати вивчення з особовим складом органів і підрозділів внутрішніх справ Змін до Інструкції.

3. Головному штабу МВС (Лазарев А. А.) у п'ятиденний термін після підписання наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та заступників Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

5. Цей наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Голови СБ України
генерал-лейтенант

В. В. Хімей

Заступник Генерального
прокурора України
державний радник
юстиції 2 класу

В. Занфіров

Голова Професійної спілки
атестованих працівників органів
внутрішніх справ України

А. С. Онищук

Міністр надзвичайних
ситуацій України

В. І. Балога

Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України

Р. О. Моісеєнко

 

ЗМІНИ
до Інструкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань

1. Пункт 1.7 розділу I доповнити новим абзацом такого змісту:

"Доплата за службу в нічний час працівникам добових нарядів чергових частин здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства".

2. У розділі II:

2.1. У пункті 2.12:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.12. Відповідальними за координацію діяльності органів і підрозділів МВС, взаємодії з іншими органами державної влади у вихідні та святкові дні призначаються перший заступник та заступники Міністра.

Для ефективності здійснення цілодобового контролю за забезпеченням захисту конституційних прав громадян, правопорядку та протидії злочинності, подальшого вдосконалення управлінської діяльності в МВС призначаються відповідальний по МВС та його заступник";

підпункти 2.12.1, 2.12.2 викласти в такій редакції:

"2.12.1. Відповідальними по МВС призначаються керівники структурних підрозділів, заступниками відповідальних - перші заступники та заступники керівників структурних підрозділів на підставі щомісячних графіків чергувань.

2.12.2. Графіки чергувань відповідальних по МВС та їх заступників складаються Головним штабом МВС, узгоджуються із заступниками Міністра та затверджуються Міністром внутрішніх справ або його першим заступником";

у підпункті 2.12.4 слова "відповідальним від керівництва МВС, їх заступникам і помічникам" замінити словами "відповідальним по МВС та їх заступникам";

у підпункті 2.12.5 слова "Відповідальний від керівництва МВС, його заступник і помічник" замінити словами "Відповідальний по МВС та його заступник";

підпункти 2.12.6, 2.12.7 викласти в такій редакції:

"2.12.6. Відповідальні по МВС чергують тиждень, їхні заступники - добу.

2.12.7. Відповідальні по МВС та їх заступники повинні інформувати чергову частину про місце свого перебування й постійно підтримувати з нею зв'язок. Заступники відповідального по МВС та відповідальні від структурних підрозділів відлучаються лише з дозволу відповідального по МВС";

абзаци перший та п'ятий підпункту 2.12.8 викласти в такій редакції:

"2.12.8. Відповідальний по МВС зобов'язаний:";

"здійснювати перевірки органів і підрозділів внутрішніх справ, організовувати виїзди заступника відповідального по МВС та відповідальних від структурних підрозділів для здійснення таких перевірок;";

підпункт 2.12.9 викласти в такій редакції:

"2.12.9. Відповідальний по МВС після 21.00 з урахуванням оперативної обстановки, що склалася, продовжує чергування за місцем проживання, але в разі необхідності викликається головним інспектором-черговим для виконання покладених на нього обов'язків. Заступник відповідального по МВС і відповідальні від структурних підрозділів продовжують чергування в нічний час за місцем проживання лише з дозволу відповідального по МВС";

у підпункті 2.12.10 слова "відповідальний від керівництва МВС" замінити словами "відповідальний по МВС".

2.2. Абзаци перший, другий, п'ятий пункту 2.13 викласти в такій редакції:

"2.13. Заступник відповідального по МВС зобов'язаний:

перед заступанням на чергування ознайомитися з оперативною обстановкою;";

"після завершення чергування доповісти відповідальному по МВС про проведену роботу, у тому числі про виявлені під час перевірок несення служби недоліки, ужиті заходи щодо їх усунення та пропозиції стосовно вдосконалення оперативно-службової діяльності".

2.3. У пункті 2.14 слова "заступникові й помічникові відповідального від керівництва МВС" замінити словами "заступникові відповідального по МВС".

2.4. У пункті 2.15:

у підпункті 2.15.2 слова "За дорученням відповідального від керівництва МВС, його заступника чи помічника, головного інспектора-чергового" замінити словами "За дорученням відповідального по МВС, його заступника чи головного інспектора-чергового";

у підпункті 2.15.3 слова "За дорученням відповідального від керівництва МВС" замінити словами "За дорученням відповідального по МВС";

у підпункті 2.15.4 слова "доповісти відповідальному від керівництва МВС" замінити словами "доповісти відповідальному по МВС".

3. У розділі III:

3.1. У пункті 3.7 слова "призначається відповідальний від керівництва та його помічник" замінити словами "призначаються відповідальний та його заступник".

3.2. Пункт 3.8 викласти в такій редакції:

"3.8. Відповідальними по ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ у вихідні та святкові дні призначаються перші заступники та заступники начальників органів, у інші дні - керівники провідних структурних підрозділів, визначених начальником ОВС, а заступниками відповідальних - керівники інших структурних підрозділів апаратів ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ та їх заступники, крім керівництва чергових частин.

У структурних підрозділах ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ призначаються лише відповідальні з числа керівного складу та найбільш підготовлених фахівців".

3.3. У пункті 3.9:

абзаци перший та четвертий викласти в такій редакції:

"3.9. Відповідальний по ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ зобов'язаний:";

"при ускладненні оперативної обстановки через оперативного чергового ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ вносити тимчасові зміни в розстановку сил і засобів;";

у підпункті 3.9.1 слова "Відповідальний від керівництва ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ" замінити словами "Відповідальний по ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ";

у підпункті 3.9.2 слова "відповідальні від керівництва зобов'язані доповісти" замінити словами "відповідальні доповідають".

3.4. У пункті 3.10 абзаци перший, другий та п'ятий викласти в такій редакції:

"3.10. Заступники відповідальних по ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ несуть службу у форменому одязі встановленого зразка. Вони зобов'язані:

перед заступанням на чергування ознайомитися з оперативною обстановкою, разом із відповідальним перевірити готовність членів добового наряду до несення служби, узяти участь у їх інструктажі та отримати табельну вогнепальну зброю;";

"після завершення чергування доповісти відповідальному про проведену роботу, у тому числі про виявлені під час перевірок несення служби недоліки, ужиті заходи щодо їх усунення та пропозиції стосовно вдосконалення оперативно-службової діяльності".

3.5. У пункті 3.11:

абзаци перший та третій викласти в такій редакції:

"3.11. Відповідальний від структурного підрозділу ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ зобов'язаний:";

"за дорученням відповідального та його заступника виїжджати на місця вчинення злочинів або виникнення інших надзвичайних подій для надання практичної допомоги в розкритті злочину, ліквідації наслідків надзвичайних подій;";

в абзаці четвертому слова "за наказом відповідального від керівництва брати участь" замінити словами "за вказівкою відповідального брати участь";

в абзаці п'ятому слова "доповісти відповідальному від керівництва рапортом" замінити словами "доповісти відповідальному рапортом".

3.6. Пункт 3.12 викласти в такій редакції:

"3.12. Тривалість несення служби відповідальних по ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ - тиждень, їх заступників та відповідальних від структурних підрозділів - доба. Після закінчення чергування заступникам відповідальних та відповідальним від структурних підрозділів надається відпочинок, ураховуючи фактично витрачений на чергування час (при чергуванні до 21.00 - 12 годин, при добовому чергуванні - 24 години)".

4. У розділі IV:

4.1. У пункті 4.10 слова "відповідальний від керівництва міськрайліноргану" замінити словами "відповідальний по міськрайліноргану".

4.2. Пункт 4.11 викласти в такій редакції:

"4.11. Відповідальними по міськрайлінорганах у вихідні та святкові дні призначаються перший заступник та заступники начальників органів (допускається чергування як відповідального начальника міськрайліноргану та посадових осіб, які виконують обов'язки начальника та заступників начальника ОВС), в інші дні - керівники провідних структурних підрозділів, визначених начальником ОВС, а помічниками відповідальних (тільки для ОВС I та II категорій) - керівники інших структурних підрозділів відділу або найбільш підготовлені фахівці.

Відповідальні та помічники відповідальних несуть службу у форменому одязі встановленого зразка. Тривалість чергування відповідальних - тиждень або доба, а помічників відповідальних - доба".

4.3. У пункті 4.12 слова "питання щодо призначення відповідальних від керівництва міськрайліноргану та їх помічників" замінити словами "питання щодо призначення відповідальних по ОВС".

4.4. Абзац перший пункту 4.13 викласти в такій редакції:

"4.13. Відповідальний по міськрайліноргану зобов'язаний:".

4.5. У пункті 4.14 слова "Відповідальні від керівництва міськрайліноргану" замінити словами "Відповідальні по міськрайліноргану".

4.6. У пункті 4.15 слова "Після завершення чергування доповісти начальникові міськрайліноргану" замінити словами "Після завершення чергування відповідальний по міськрайліноргану доповідає начальникові ОВС".

4.7. У пункті 4.16 слова "Відповідальному від керівництва ОВС й помічнику" замінити словами "Відповідальному по ОВС та його помічнику".

4.8. У пункті 4.17:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4.17. Помічники відповідальних по ОВС зобов'язані:";

в абзаці другому слова "разом із відповідальним від керівництва" замінити словами "разом із відповідальним по ОВС";

в абзаці п'ятому слова "доповісти відповідальному від керівництва міськрайліноргану" замінити словами "доповісти відповідальному по міськрайліноргану".

4.9. В абзаці першому пункту 4.30 слово та цифру "додаток 5" замінити словом та цифрою "додаток 4".

4.10. У пункті 4.35 слово та цифру "додаток 6" замінити словом та цифрою "додаток 5".

5. Підпункт 5.3.14 пункту 5.3 розділу V викласти в такій редакції:

"5.3.14. Направляти до лікувально-профілактичних закладів осіб, які звернулися до ОВС із заявою про нанесення їм тілесних ушкоджень, разом із направленням на предмет установлення факту ушкодження здоров'я (додаток 6), а також інших осіб - з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, разом з направленням для огляду на стан сп'яніння (додаток 7).".

6. У розділі VI:

6.1. В абзаці п'ятому підпункту 6.1.2 пункту 6.1 слово та цифри "додаток 10" замінити словом та цифрою "додаток 8".

6.2. У пункті 6.2 слово та цифри "додаток 11" замінити словом та цифрою "додаток 9".

6.3. У пункті 6.3:

у підпункті 6.3.1 слово та цифри "додаток 12" замінити словом та цифрами "додаток 10";

у підпункті 6.3.4 слово та цифри "додаток 13" замінити словом та цифрами "додаток 11";

у підпункті 6.3.7 слово та цифри "додаток 14" замінити словом та цифрами "додаток 12".

6.4. В абзаці третьому підпункту 6.5.1 пункту 6.5 слова "Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "Міністерства надзвичайних ситуацій України".

6.5. У пункті 6.6:

слова "до чергової частини" замінити словами "до органу внутрішніх справ";

в абзаці першому підпункту 6.6.1 слова "доставлених до чергової частини працівниками ОВС або громадянами, проводиться" замінити словами "доставлених до органу внутрішніх справ працівниками міліції або громадянами, проводиться";

у підпункті 6.6.2 абзаци другий, п'ятий та шостий викласти в такій редакції:

"перевірити законність доставлення (міліція має право доставляти до ОВС громадян, зазначених у пунктах 1, 3 - 5 статті 11 Закону України "Про міліцію" та статті 259 КУпАП)";

"зареєструвати доставлену особу в журналі обліку доставлених, відвідувачів та запрошених (додаток 14) та доповісти відповідальному по ОВС. Якщо у доставленої особи відсутні документи, то прізвище, ім'я, по батькові, поштова адреса місця фактичного проживання (реєстрації) записуються в цьому журналі з її слів;

у разі необґрунтованого доставлення негайно звільнити доставлену особу, про що зробити відповідний запис у журналі обліку доставлених, відвідувачів та запрошених, й запропонувати посадовій особі, винній у необґрунтованому доставленні, вибачитися. Про необґрунтоване доставлення громадянина доповісти письмовим рапортом начальникові міськрайліноргану";

в абзаці другому підпункту 6.6.6 слово та цифри "додаток 16" замінити словом та цифрами "додаток 15";

в абзаці четвертому підпункту 6.6.8 слово та цифри "додаток 17" замінити словом та цифрами "додаток 16".

6.6. У підпункті 6.7.3 пункту 6.7 абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим.

7. Пункт 7.2 розділу VII після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"зареєструвати правопорушника у книзі обліку осіб, які поміщені до кімнати для затриманих та доставлених чергової частини (додаток 18)".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

8. У пункті 10.1 розділу X:

8.1. У абзаці другому слова та цифри "журналу обліку відвідувачів та запрошених до ОВС (додаток 18)" замінити словами "журналу обліку доставлених, відвідувачів та запрошених".

8.2. У абзаці третьому слова "журналу обліку відвідувачів та запрошених до ОВС" замінити словами "журналу обліку доставлених, відвідувачів та запрошених".

9. У розділі XV:

9.1. Підпункт 15.1.7 пункту 15.1 викласти в такій редакції:

"15.1.7. Працівники підрозділів внутрішньої безпеки".

9.2. Пункт 15.3 викласти в такій редакції:

"15.3. Особи, зазначені в підпунктах 15.1.5 - 15.1.8 пункту 15.1 цього розділу, мають право здійснювати перевірку за наявності дозволу на право перевірки (додаток 21) за підписом Міністра внутрішніх справ або його першого заступника.

У ГУМВС та УМВС право підпису дозволу на право перевірки мають начальники та їх перші заступники. Дозвіл скріплює гербова печатка."

10. У додатках до цієї Інструкції:

10.1. У додатку 6:

слова "найменування судово-медичного закладу" замінити словами "найменування лікувально-профілактичного закладу";

слова "на предмет установлення характеру і тяжкості тілесних ушкоджень" замінити словами "на предмет установлення факту ушкодження здоров'я".

10.2. Додатки 14, 18, 21 викласти в новій редакції, що додаються.

 

Заступник начальника
Головного штабу МВС України
полковник міліції

М. В. Андруньків

 

ЖУРНАЛ
обліку доставлених, відвідувачів та запрошених

до _____________________________________________
(назва органу внутрішніх справ)

Розпочато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року

Інвентарний N ________

N
з/п

Дата і час доставлення, прибуття до ОВС

Прізвище, ім'я, по батькові
(без скорочення)

Поштова адреса місця фактичного проживання, реєстрації

Ким доставлено, запрошено до ОВС
(посада, прізвище)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета доставлення, прибуття

Час залишення ОВС.
Вжиті стосовно доставленої особи заходи (складено протокол, відібрано пояснення та інше)

Наявність чи відсутність претензій до працівників міліції

Особистий підпис доставленого, відвідувача, запрошеного

При необґрунтованому доставленні підстава та час звільнення особи, а також посада, прізвище й підпис посадової особи

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення
щодо ведення Журналу обліку доставлених, відвідувачів та запрошених

1. Журнал обліку доставлених, відвідувачів та запрошених ведеться працівником міліції, який здійснює пропускний режим до адміністративного будинку ОВС.

2. У цей Журнал заносяться відомості щодо всіх без винятку осіб, які доставлені, викликані працівниками міліції для складання адміністративних матеріалів, проведення процесуальних та слідчих дій чи прибули до органу внутрішніх справ з особистих або службових питань.

3. Відомості про доставлених, відвідувачів та запрошених вносяться на підставі документів, що засвідчують їх особу, а у разі відсутності таких документів у доставлених - зі слів останніх.

4. Доставлені та запрошені у приміщенні ОВС супроводжуються працівником міліції, який їх доставив чи запросив.

5. Після складання необхідних матеріалів на доставлену особу працівник міліції, який доставив цю особу до ОВС, проставляє у графі 7 інформацію про вжиті стосовно неї заходи.

6. Працівник міліції доводить до відома особи, яка залишає приміщення ОВС, про її право зробити запис у цьому Журналі щодо наявності або відсутності претензій до працівників міліції. Графи 8 та 9 Журналу заповнюються власноручно доставленими, відвідувачами та запрошеними.

7. При звільненні особи, яка була необґрунтовано доставлена до міськрайліноргану, оперативний черговий або відповідальний по ОВС власноручно робить запис у графі 10 про підставу й час звільнення та ставить свій підпис.

 

КНИГА
обліку осіб, які поміщені до кімнати для затриманих та доставлених чергової частини

____________________________________________________________
(назва органу внутрішніх справ)

Розпочато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року

Інвентарний N ________

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата та місце народження

Поштова адреса місця проживання, реєстрації, серія та номер документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий

Місце роботи (навчання), посада

Час, місце, обставини скоєння правопорушення, стаття КУпАП

Ким затриманий (посада, прізвище), номер протоколу про адміністративне затримання

Дата і час поміщення до кімнати для затриманих та доставлених

Дата і час звільнення з кімнати для затриманих та доставлених

Ужиті заходи (куди направлено, передано особу)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення
щодо заповнення Книги обліку осіб, які поміщені до кімнати для затриманих та доставлених чергової частини

1. Книга обліку осіб, які поміщені до кімнати для затриманих та доставлених чергової частини, ведеться в черговій частині органу внутрішніх справ оперативним черговим.

2. У цю Книгу заносяться відомості щодо осіб, які були затримані та поміщені до кімнати для затриманих та доставлених чергової частини на підставі документів, що засвідчують їх особу, та протоколу про адміністративне затримання.

3. У разі поміщення до кімнати для затриманих та доставлених чергової частини неповнолітніх у графі 3 цієї Книги проставляється повна дата народження (число, місяць, рік).

 

Зразки дозволів на право перевірки
працівників МВС України

ДОЗВІЛ N __._

Видано відповідальному по МВС України на право перевірки організації несення служби усіма видами нарядів, автотранспорту, стану оперативно-службової діяльності, безперешкодно відвідувати приміщення органів внутрішніх справ.

Дійсний при пред'явленні службового посвідчення.

Перший
заступник Міністра

М. П.

 

(підпис)

 

(прізвище)


  

ДОЗВІЛ N ___.

Видано заступнику відповідального по МВС України на право перевірки організації несення служби усіма видами нарядів, автотранспорту, стану оперативно-службової діяльності, безперешкодно відвідувати приміщення органів внутрішніх справ.

Дійсний при пред'явленні службового посвідчення.

Перший
заступник Міністра

М. П.

 

(підпис)

 

(прізвище)


  

Зразки дозволів на право перевірки
працівників ГУМВС, УМВС

ДОЗВІЛ N ___.

Видано відповідальному по ГУМВС на право перевірки організації несення служби усіма видами нарядів, автотранспорту, стану оперативно-службової діяльності, безперешкодно відвідувати приміщення підрозділів та органів внутрішніх справ ГУМВС України в Київській області.

Дійсний при пред'явленні службового посвідчення.

Начальник ГУМВС

М. П.

 
(підпис)

 
(прізвище)


  

ДОЗВІЛ N ___.

Видано заступнику відповідального по УМВС на право перевірки організації несення служби усіма видами нарядів, автотранспорту, стану оперативно-службової діяльності, безперешкодно відвідувати приміщення підрозділів та органів внутрішніх справ УМВС України в Сумській області.

Дійсний при пред'явленні службового посвідчення.

Начальник УМВС

М. П.

 
(підпис)

 
(прізвище)


  

ЗРАЗОК
додатка до службового посвідчення працівника внутрішньої безпеки МВС України

Лицьовий бік додатка до службового посвідчення

  

Зворотний бік додатка до службового посвідчення

  

____________

Опрос