Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о комиссии (уполномоченном) предприятия, учреждения, организации по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной утратой трудоспособности и расходами, обусловленными погребением

Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности
Постановление от 16.11.2011 № 54
Утратил силу

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

 16.11.2011

м. Київ

N 54

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 січня 2012 р. за N 155/20468

Про внесення змін до Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Постанова втратила чинність
(у зв'язку з втратою чинності
постановою правління Фонду соціального страхування
 з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 року N 25
згідно з
 постановою правління Фонду соціального страхування України
 від 19 липня 2018 року N 13)

Відповідно до статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 року N 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2008 року за N 636/15327, такі зміни:

1.1. У розділі I:

пункт 1.1 після слів "створюється (обирається)" доповнити словами "та діє";

пункт 1.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Положення про комісію визначає основні завдання, сферу дії, перелік повноважень, організаційні засади членів комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства";

абзац другий підпункту 1.4.1 пункту 1.4 викласти у такій редакції:

"На підприємствах, в установах, організаціях, де нарахування і виплата заробітної плати, а також виплата матеріального забезпечення по соціальному страхуванню та надання соціальних послуг здійснюються централізовано, створюється центральна комісія із соціального страхування підприємства, установи, організації (далі - центральна комісія підприємства)".

1.2. У розділі II:

абзац третій пункту 2.2 після слів "правильність видачі" доповнити словами "та заповнення".

1.3. У розділі III:

у пункті 3.1:

підпункт 3.1.1 після слів "правильність видачі" доповнити словами "та заповнення";

підпункт 3.1.3 викласти в такій редакції:

"3.1.3. Приймає рішення про виділення путівок до санаторіїв та (або) санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам і членам їх сімей (а також особам, які навчаються у вищих навчальних закладах) на підставі особистої заяви, медичних довідок, підтверджуючих необхідність лікування (оздоровлення), розмір часткової оплати за путівки на санаторно-курортне лікування, виділення путівок до дитячих оздоровчих закладів, надання соціальних послуг із позашкільного обслуговування з дітьми застрахованих осіб і передає їх роботодавцю для видачі путівок та здійснення розрахунків тощо";

абзац другий підпункту 3.1.4 після цифр і слова "40 - 50 днів)," доповнити словами "а також осіб, які отримали листки непрацездатності у зв'язку із невиробничими травмами, аналізує,";

підпункт 3.1.10 викласти у такій редакції:

"3.1.10. Забезпечує гласність роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, в тому числі інформує про наявність санаторно-курортних путівок та їх виділення кожній застрахованій особі з урахуванням заяв відповідно до медичних показань необхідного профілю санаторно-курортного лікування";

у пункті 3.2 слова і цифри "крім функцій, передбачених підпунктами 3.1.7, 3.1.8 цього Положення" виключити;

у підпункті 3.3.1 пункту 3.3 слова "оздоровчих закладах" замінити словами "закладах оздоровлення";

пункт 3.4 викласти у такій редакції:

"3.4. Центральна комісія підприємства створюється відповідно до абзацу другого підпункту 1.4.1 пункту 1.4 розділу I цього Положення. Права і обов'язки, повноваження та організація роботи центральної комісії підприємства визначені розділами II - IV цього Положення";

підпункти 3.4.1 - 3.4.9 пункту 3.4 та пункт 3.5 виключити.

1.4. Розділ V викласти в такій редакції:

"V. Вирішення спорів

Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення або відмову у призначенні матеріального забезпечення та надання соціальних послуг може бути оскарженим застрахованою особою до робочого органу відділення Фонду, де перебуває на обліку підприємство, протягом 5 днів з моменту отримання повідомлення про таке призначення або відмову, що не позбавляє права застрахованої особи звернутися з цих питань до суду".

1.5. У додатку до цього Положення:

розділи I, II викласти в такій редакції:

"I. Призначити допомогу:

1. По тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах

N
з/п

П. І. Б.

Номер страхового свідоцтва

Серія та номер листка непраце-
здатності

Причина непрацездатності: захворювання загальне - 1; наслідок аварії на ЧАЕС - 3; невиробничі травми - 5; контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство - 6; санаторно-курортне лікування - 7; вагітність та пологи - 8; ортопедичне протезування - 9; догляд - 10

Первинний - 1; продовження - 2

Період непрацездатності

Кількість днів, що підлягають оплаті

Розмір допомоги (%)

з

по

разом

у т. ч. за рахунок коштів Фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. На поховання

N
з/п

П. І. Б.

Номер страхового свідоцтва

Надані документи

Розмір допомоги

 

 

 

 

 

II. Відмовити в призначенні (припинити виплату) допомоги:

Вид допомоги

П. І. Б.

Номер страхового свідоцтва

Серія, номер листка непрацездатності

Період непрацездатності
з - по

Кількість днів, що не підлягають оплаті

Дата, з якої припиняється виплата допомоги

Причини відмови в призначенні допомоги
(припинення виплати)

1. По тимчасовій непрацездатності

 

 

 

 

 

 

 

2. По вагітності та пологах

 

 

 

 

 

 

 

3. На поховання

 

 

х

х

х

х

 

";

у розділі III у третій графі таблиці слово і знак "Табельний N" замінити словами "Табельний номер".

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Голова правління

І. М. Рішняк

Опрос